Rok se chýlí ke konci, dny se až do zimního slunečního obratu zkracují. Je to doba, do níž byly umístěny vánoční svátky. Kristovo světlo by se chtělo člověka dotknout a přimět jej k rozpomenutí v každé roční době, avšak mnoho lidí se cítí být vnitřně puzeno k následováni duchovních impulsů právě v zimním období, kdy příroda odpočívá.
Poslední říjnový víkend bude již tradičně dušičkový. Svátek všech svatý, který letos připadá na středu 2. listopadu, nám po roce nabízí prostor zavzpomínat na naše nejbližší zesnulé a uctít jejich památku. Na okamžik se do našich životů zase o kousek přiblíží téma smrti, které v chodu běžných dní občas upozaďujeme.
Vybrané údaje o eutanazii ve světě k 20. výročí (1. dubna) vstupu v platnost zákona legalizujícího eutanazii v Nizozemsku, které se stalo první zemí na světě s možností eutanazie:
Zlo je vše, co člověka olupuje o bdělý klid, jehož je za potřebí, aby tajemství mohlo působit, nebo ještě stručněji: vše, co brání tajemství v působení. Bdělý klid je pozorností vůči volání tajemství, odpovědí na toto volání a tím působením tajemství. Co tento bdělý klid, tuto vnitřní rovnováhu porušuje?
Truchlení a smutek po smrti blízkého je doprovázen řadou mýtů, který celý, už tak někdy velmi komplikovaný proces ještě ztěžují. Pro podporu truchlících je ale dobré nerozvíjet iluze a mýty o truchlení, ale místo toho nabízet pochopení pro individuální prožitky každého člověka.
Tradiční vánoční ekumenickou bohoslužbu provedla v Nemocnici AGEL Podhorská farářka Mgr. Miroslava Běhalová, která s nemocnicí spolupracuje již od roku 2018. „Bohoslužba se uskutečnila den před Štědrým dnem, tedy 23. prosince dopoledne, a to ve společenské místnosti Sociální služby Podhorská,“ prozrazuje farářka Mgr. Běhalová s tím, že kromě bohoslužby bude v prosinci k dispozici pacientům a klientům nemocnice pro tradiční setkání.
Svátek všech svatých každoročně otevírá a prohlubuje vzpomínání na zemřelé. Jak roky od smrti našeho blízkého plynou, otevírají se nám nové způsoby a cesty, jak si na něj vzpomenout a uctít jeho památku. Ať už jde o zdobení hrobů, zapalování svíček nebo prohlížení úsměvných fotografií. Jedno je jisté – prožít a oslavit bychom Dušičky měli jak my dospělí, tak naše děti.

Stránky