Reklama

Sedm posvátných pravd - pravda čtvrtá

Láska je Boží síla

Čtvrtá úroveň: Spojení čakry emoční síly (anahata), svátosti manželství a sefíry Tif'eret

Síla vytvořená těmito třemi archetypálními kvalitami vysílá do našeho systému posvátnou pravdu Láska je Boží síla. Toto energetické centrum je ústřední bod v lidském energetickém systému, symbolická brána do našeho vnitřního světa.

Energie této čakry nám předává poznání, že láska je jediná opravdová síla. Lásku nepotřebuje pouze naše mysl a duch, ale také fyzické tělo. Narušujeme tuto energii, jednáme-li vůči ostatním bez lásky. Chováme-li negativní emoce k ostatním nebo k sobě samotným nebo záměrně působíme ostatním bolest, znečišťujeme svůj fyzický a duchovní systém. Zdaleka nejsilnějším jedem pro lidského ducha je neschopnost odpustit sobě nebo druhému člověku, která uzavírá naše emoční zdroje. Tato čakra představuje možnost kultivovat schopnost milovat ostatní a sebe sama a rozvíjet sílu odpuštění.

Svátost manželství symbolicky přináší do našeho života potřebu a odpovědnost zkoumat lásku. Nejprve musíme milovat sami sebe, a naše první manželství musí být symbolické: jde o závazek dbát vědomě na svoje vlastní emocionální potřeby, abychom byli schopni milovat a bezpodmínečně přijímat ostatní. Naučit se milovat sami sebe je výzva pro nás všechny; nerodíme se s láskou k sobě samotným. K tomu, abychom se milovali, se musíme dopracovat. Jestliže se emočně zanedbáváme, vytváříme v sobě emocionální jed, který vnášíme do všech svých vztahů, především do současného manželství.

Reklama

Sefíra Tif'eret, která symbolizuje srdce a slunce v lidském těle, do každého z nás vhání energie soucitu, harmonie a krásy -- tiché kvality lásky. Energie vyzařovaná sefírou Tif'eret vyrovnává božské kvality všech deseti sefír. Od přírody jsme bytosti schopné soucitu, které prospívají v atmosféře klidu a harmonie. Tyto energie jsou nezbytné pro fyzické zdraví, ale také pro emoční vývoj a "skutky srdce". Není-li srdce naplněno životně důležitými energiemi lásky a harmonie, klid mu nepřinesou peníze ani moc. Prázdné srdce vytváří prázdný život, a často má za následek nemoc -- jako konkrétní výraz disharmonie, který by snad mohl upoutat pozornost mysli. Zneuctění srdce musí být napraveno, jinak bude léčení nemožné.

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení. Nakladatelství DharmaGaia

Reklama

Komentáře

Reklama