Reklama

Sedm posvátných pravd - pravda první

Vše je Jedno.

První úroveň: Spojení první neboli kmenové čakry (múládhara), svátosti křtu a sefíry Šechína.

Síla vyvolaná těmito třemi archetypálními kvalitami přenáší do našeho energetického a biologického systému posvátnou pravdu Vše je jedno. Všichni se musíme naučit ctít tuto pravdu. Spojením s energií kterékoli z těchto tří archetypálních sil se můžeme spojit rovněž s touto pravdou. Kmenová čakra odpovídá naší potřebě ctít rodinná pouta a mít v sobě kód cti. Poprvé se setkáváme s pravdou Vše je jedno ve své biologické rodině, kde se učíme respektovat "pokrevní pouto". V kostele nebo synagoze nás rodina může také učit, že "Všichni jsme jedna velká boží rodina. Vše je jedno." Naše pouto s biologickou rodinou symbolizuje spojení s každým člověkem a se vším živým. Jak říká Thich Nhat Hanh, "jsme navzájem propojeni". Narušujeme-li toto energetické pouto například tím, že odlišné lidi považujeme za méněcenné, vytváříme tím konflikt ve svém duchu a tím pádem i ve fyzickém těle. Přijetí základní pravdy Vše je jedno a jednání podle ní představuje universální duchovní úkol.

Skutečnou křesťanskou svátostí křtu přijímá rodina dvojnásobnou odpovědnost. Za prvé, přijímá fyzickou odpovědnost za nový život, který se do ní narodil, a za druhé, všichni členové přijímají odpovědnost, že budou dítě učit duchovním principům. Naplnění těchto odpovědností vytváří pevný základ víry a pravdy, na něž se může člověk v životě spolehnout.

Duchovně zralému člověku přináší svátost křtu jako symbol dva další závazky. Za prvé, máme duchovní potřebu přijmout plně svoji rodinu jako "vyvolenou bohem", aby nám zprostředkovala lekce, které se potřebujeme během tohoto života naučit. Za druhé, zavazujeme se přijmout osobní odpovědnost za to, že budeme žít čestně jako členové lidského kmene, že budeme ostatním činit to, co chceme, aby oni činili nám, a že budeme respektovat všechen život na této zemi. Přijetím těchto dvou závazků v podstatě přijímáme křest a ctíme vlastní život. Jejich porušování -- například pohlížíme-li na svoji rodinu negativně -- ubírá našemu energetickému systému značné množství síly, protože se to příčí vyšší pravdě v našem energetickém systému.

Reklama

Sefíra Šechína, jejíž jméno znamená "boží přítomnost", je božské vědomí vytvářející a ochraňující mystickou komunitu Izraele. Ze symbolického a universálního pohledu božské vědomí vytváří a ochraňuje všechny kmeny lidské rasy. Šechína je rovněž bránou k božství: "Kdo vstupuje, musí vstoupit těmito dveřmi" (Zohar 1:7b) -- což je velice příhodné vyjádření, protože Šechína odpovídá první neboli kmenové čakře lidského energetického systému. Říká nám, že musíme ctít své rodiny a všechna lidská společenství, abychom mohli vystoupit k duchovní pravdě.

Rodíme se s vědomím těchto sedmi posvátných pravd. Každý jsme v zásadě jejich "biologickým výtiskem". Prostřednictvím náboženských praktik svých kmenů jsme jako děti poučováni o různých variantách této pravdy. Dokonce i když o těchto pravdách vědomě poučováni nejsme, probouzejí se v nás automaticky -- v našich instinktech, mysli a smyslu pro přirozený řád života. Zároveň s tím, jak zrajeme, chápeme obsah těchto pravd s mnohem větší jasností a hloubkou, a jsme stále více schopni reagovat na jejich poselství symbolicky interpretovat jejich informace a chápat jejich archetypální význam.

Pravdy obsažené v písemných učeních těchto náboženských tradic nás mají sjednotit, nikoli rozdělit. Doslovná interpretace vytváří rozdělení, zatímco symbolická interpretace -- chápeme-li, že všechny se týkají téže podstaty naší duchovní povahy -- nás spojuje. Zaměříme-li svoji pozornost z vnějšího na vnitřní svět, naučíme se symbolickému zření. Uvnitř jsme všichni stejní, a duchovní úkoly, s kterými se potýkáme, jsou totožné. Naše vnější odlišnosti jsou iluzorní a dočasné; jsou to jenom takové fyzické rekvizity. Čím víc hledáme, co máme všichni společného, tím větší váhu v našem směřování získává symbolické zření.

Spojení hinduistické, buddhistické, křesťanské a židovské tradice v jeden systém se společnými posvátnými pravdami tvoří mocný systém vedení, který může pozvednout naše tělo a mysl na vyšší úroveň a ukázat nám, jak řídit svého ducha v tomto světě.

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení. Nakladatelství DharmaGaia

Reklama

Komentáře

Danka (Čt, 2. 2. 2006 - 17:02)
Velmi by ma zaujimalo z akej knihy ste cerpali informacie.Dakujem.
František M.Dobrota (Po, 8. 5. 2006 - 09:05)
Jsem adeptem filozofie všedního dne podle Paula Bruntona, který byl a je uznáván za most mezi východními a západními duchovními směry. Nelíbí se mi, jak je vše v duchovních otázkách složitě vysvětlováno, pro začátečníky je to mnohdy naprosto nestravitelné. Brunton uvedl základní stavební kameny a řekl: dále musíš jít po Cestě sám. Hledej, medituj a pracuj na zlepšování svého charakteru...
Reklama