Reklama

Sedm posvátných pravd - pravda druhá

Ctěte jeden druhého.

Druhá úroveň: Spojení čakry partnerství (svadhišthána), svátosti přijímání a sefíry Jesod.

Síla vytvořená těmito třemi archetypálními kvalitami vysílá do našeho systému posvátnou pravdu Ctěte jeden druhého: z čakry partnerství přijímáme sílu jednat poctivě a čestně ve všech našich vztazích od manželství a přátelství až po pracovní vztahy. Tato energie je obzvlášť aktivní, protože se projevuje v každé finanční a tvůrčí činnosti. Bezúhonnost a čestnost jsou pro zdraví nezbytné. Porušíme-li svoji čest nebo z ní jakkoli slevíme, znečistíme svého ducha a fyzické tělo.

Svátost přijímání symbolicky vyzařuje do našeho systému pravdu, že každý člověk, "s kterým sdílíme svazek", je podle božího plánu součástí našeho života. Když s někým "přijímáme tělo Páně", symbolicky dáváme najevo, že všichni patříme do jedné duchovní rodiny, že každý člověk, kterého známe, má své místo v božím plánu a že všichni potřebujeme jeden druhého, abychom obohatili své životy. Skutečnost, že některé z těchto "svazků" jsou bolestivé, je nevyhnutelná. Každý člověk ve vašem životě hraje úlohu, která je pro váš vývoj důležitá. Vaším úkolem je vyzrát natolik, abyste tuto pravdu poznali a žili v souladu s ní. Z duchovního hlediska je nepřirozené vnímat lidi jako nepřátele nebo být nepřítelem. Negativní vztahy vyvolávají negativní energii, která brání symbolickému zření. Nemůžeme vidět boží záměr ve svazku, který si vysvětlujeme negativně.

Sefíra Jesod ztělesňuje druhou čakru nebo energii společenství. Jesod je falus, rozmnožovací potřeba rozsévat símě života, vytvářet hmotu z energie, formu z možnosti. V této sefíře je tvoření společným činem, přirozeným dualismem, z něhož povstává veškerý život. Symbolicky představuje Jesod naši energetickou potřebu tvořit posvátné svazky s jinými lidskými bytostmi, svazky, z nichž vzchází pokračování života. Jsme duchovně vedeni k tomu, abychom se spojili s posvátným v ostatních lidech, abychom duševně splynuli s partnerem. Intimní styk je sám o sobě způsobem posvátného spojení a sefíra Jesod nás přirozeně přitahuje k lidem, s nimiž je posvátný svazek možný. Znásilňujeme vlastního ducha, nedokážeme-li ctít svůj slib ostatním v rámci posvátného svazku nebo tento slib nečestně porušíme. Život po nás někdy vyžaduje, abychom znovu zvážili své závazky, a v manželských i jiných svazcích dochází k rozvodům. Rozvod sám o sobě není nečestný; máme si být ovšem vědomi svého chování, když odvoláváme svůj slib.

Reklama

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení. Nakladatelství DharmaGaia

Reklama

Komentáře

Reklama