Reklama

Osm dílů jógy

Jógasútra dělí jógu na osm dílů. Pro mnoho lidí dnes vedou dveře k józe přes tělo a ásany, ale to je jen jedna z metod. Možná budete mít zájem prozkoumat a vyzkoušet i cvičební postupy, které se týkají ostatních větví.

1. JÁMA.

Morální omezení, které ovládá nejen naše jednání, ale i řeč a myšlenky. Má tudíž dalekosáhlou účinnost a vyžaduje ze strany jogína opatrnost. Jógasútra zmiňuje pět omezení:

 • Ahimsa. Tento termín bývá často překládán jako "nenásilí" nebo "neubližování". Zahrnuje vlídné chování ke všem živým bytostem. Patří k němu i to, že během cvičení budete pečovat o své tělo. Přepracované tělo svědčí o zanedbanosti a nesprávném používání. Laskavě je přemlouvejte a přesvědčujte, ale nevynucujte si pozice silou.

 • Satja. Pravdomluvnost neboli vhodná komunikace - vyžadující poctivé chování, schopnost myšlenky a záměru. Důležité je, abyste v den, kdy hodláte praktikovat složitou pozici, nejprve přesně zjistili, jak na tom jste, a nenutili tělo k překračování fyzických limitů. Chování podle vlastního přesvědčení znamená, že kupříkladu ekolog nepřijme zaměstnání v nadnárodním ropném konsorciu, podobně jako by vegetarián nepracoval v prodejně s rychlým občerstvením a hamburgery.

 • Astéja. Tento výraz se často překládá jako "nepřivlastňování". Patří sem vystříhání se jakékoli chamtivosti. Prosazuje tedy pěstování méně materialistického postoje k životu a zkrocení touhy po věcech, které nám nepatří. Astéja zakazuje kohokoli zastrašovat nebo nutit, aby cokoli učinil nebo vám dal proti své vůli, tudíž nebudete kupříkladu ani kopírovat cédéčka, a připravovat tak umělce o výdělek.

 • Brahmáčárja. Tento termín mnozí vysvětlují jako "celibát". Některé duchovní tradice skutečně celibát přijímají jako nástroj k odvedení energie od sexuality směrem k duchovnímu růstu. Pojem brahmáčárja lze interpretovat také jako mírnění aktivit, pokud jde o naplňování našich smyslových tužeb. Jinými slovy je zapotřebí vyhýbat se smyslovým požitkům, věnovat zvýšenou pozornost výběru sexuálních partnerů a zajistit, aby vaše sexualita byla založena na vzájemné lásce, nikoli na nepatřičném flirtování nebo manipulaci partnery. Z hlubšího hlediska jde o odevzdání se či splynutí s Bohem.

 • Aparigraha. Tento pojem lze definovat jako "nelačnění", neboť vyzývá k oddělování skutečných potřeb od pouhých předmětů touhy nebo chtění. Provází-li váš chamtivý život touha po materiálních statcích, hůře se vám podaří dosáhnout pocitu trvalého štěstí, neboť seznam všeho, po čem toužíte, roste. Mnohem lépe uděláte, budete-li posuzovat život podle toho, kdo jste, nikoli podle toho, co vlastníte. Důležité je, abyste si místo bažení po dalších věcech našli čas a ocenili to, co už máte: čerstvý vzduch, pěkné vzpomínky, dobré jídlo, přátele, zdravé tělo, povznášející literaturu.

  2. NIJAMA.

  Znamená "pravidlo" či "zákon". Zahrnuje kázeň v jednání a chování i v postoji, jaký zaujímáme sami k sobě. Patandžálí zmiňuje pět pravidel:

 • Šáuča. To lze vyjádřit slovem "neposkvrněnost" nebo "čistota". Kromě tělesné čistoty a čistého okolního prostředí zahrnuje také střídmost v jídle a čistotu myšlenek.

 • Santóša. Toto pravidlo nabízí možnost naučit se být spokojení a vážit si toho, co máme. Vyzývá nás, abychom se netrápili kvůli věcem, které nevlastníme. Chcete-li však, aby vám pohled na svět růžovými brýlemi, bez věčného stěžování na špatný stav věcí, přinesl užitek, pak toto pravidlo nevyužívejte jako omluvu pro přijetí zmíněného stavu jen proto, že se vám nechce dát si tu práci s jeho změnou.

 • Tapas. Význam tohoto pravidla lze odvodit od sloves "hořet" nebo "vařit". Vyzývá nás k důslednosti a planoucímu nadšení jak ve cvičení, tak v životě. Tapas stejně jako ostatní pravidla vyžaduje kázeň, sebeovládání, vytrvalost.

 • Svádhjája. Pravidlo sebepoznávání, které vede k sebeobjevování. Svádhjája zahrnuje sebereflexi a nepřetržité objektivní učení prostřednictvím formálního i neoficiálního studia.

 • Išvara pranidhana. Podle tohoto pravidla přijímáte existenci principu Vševědoucího. Připomíná vám, že tato vyšší síla je všude kolem vás i ve vašem nitru, a toto poznání přináší vašemu životu smysl. V textech není uvedeno jméno žádného boha - vše je jen na vás. Někteří místo jediného boha raději uctívají ideál.


  3. ÁSANY.

  Tyto tělesné pozice hathajógy bývají na Západě obvykle považovány za celou jógu. Patandžálí se však v Jógasútře zmiňuje o ásanách všehovšudy třikrát. Cílem ásany je vyčistit tělo a připravit je na dlouhé hodiny meditace nezbytné k dosažení samádhi. V tomto blaženém stavu podobném tranzu je mysl schopna soustředit se na svůj cíl a setrvat tak bez jakéhokoli rozptylování. Cvičící
  je zajedno s předmětem meditace a prožívá nevýslovné štěstí a klid.

  4. PRÁNAJÁMA.

  Ovládání dechu s cílem rozvíjet vitální sílu (prána) v nitru člověka.


  5. PRÁTJÁHÁRA

  Utlumení smyslů. Jakmile mysl získá kontrolu nad smysly, rušivé elementy zvenčí mizí, mysl se může obrátit do nitra a soustředit se na další díly jógy.


  6. DHÁRANA.

  Soustředění mysli, schopnost upřít mysl k určitému cíli a setrvat v tomto stavu. Dhárana připravuje půdu pro sedmý a osmý díl, dhjánu a samádhi.


  7. DHJÁNA.

  Meditace. Mysl je zaměřena do jediného bodu.


  8. SAMÁDHI.
  Osvícený stav ponoření do absolutna podobný tranzu. Myšlenkové pochody jsou neutralizovány, jogín získává kontrolu nad myslí, myšlenky jsou utlumeny.


  Zdroj: Christina Brownová - Jóga od A do Z, nakladatelství Metafora

 • Reklama
  Reklama

  Komentáře

  deva (Út, 17. 5. 2011 - 15:05)
  Zitra sisyfo-prednaska v AV Praha. :)
  www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1292518120
  ... (St, 31. 12. 2014 - 22:12)
  Krásný článek!
  Bububu (St, 31. 12. 2014 - 22:12)
  Zitra sisyfo-prednaska v AV...S tím vaším spolkem Sysifos jděte do prdele!
  mmm (St, 31. 12. 2014 - 22:12)
  PF 2015!
  Johny (Po, 1. 6. 2015 - 23:06)
  Přeji krásné léto!
  Návrh (Út, 2. 6. 2015 - 01:06)
  Splácejme dohromady nejrůznější pofidérní "ctnosti", dejme jim krkolomné názvy, označme to slovem JÓGA a pojďme to nekriticky obdivovat!
  Karel (Út, 2. 6. 2015 - 06:06)
  Splácejme dohromady...Mám dojem že tu někdo neví, o čem je Joga. kritizovat věci kterým vůbec nerozumím vypovídá cosi pouze o yntelygenci kritika.
  Návrh (Út, 2. 6. 2015 - 15:06)
  Mám dojem že tu někdo...Zopakujme to pro Karla. Jóga je chovat se podle pofidérních indických ctností s krkolomnými názvy, cvičit indická tělesná cvičení, a myslet si, že jsou nějak lepší než ta naše. Aneb obdivujeme čmouda, protože on se taky obdivuje.
  Karel (Út, 2. 6. 2015 - 18:06)
  Zopakujme to pro Karla. Jóga...1/Jóga nikoho nenutí aby se nějak choval.
  2/Jóga nejsou pouze tělesná cvičení. To je pouze její poměrně malá část, nazývaná hathajoga.
  :-)
  Když již něco kritizuješ, měl by jsi o tom mít aspoň nějaké znalosti.
  Ivan (Út, 2. 6. 2015 - 19:06)
  Zopakujme to pro Karla. Jóga...Moc se mi líbí, jak někdo kdo nemá evidentně ani elementární praktické zkušenosti z Jógy atd.O tom polemizuje.
  Nebo něco z této oblasti praktikujes? Jak dlouho? Měsíc? To chce opravdu několik let pravidelné každodenní praxe, než můžeš o něčem trochu mluvit. JOGA tě k ničemu nenutí, je na tobě, jestli budeš dodržovat pokyny. Pokud chceš něco poznat, a naučit se,musíš jako všude pravidla dodržet. Jinak to nejde. Nemůžeš mistry Jógy srovnávat s uchylama, co v Indii znasilnuji děti. Mistrů bylo vždy všude pomalu.
  Karel (St, 3. 6. 2015 - 11:06)
  Vcelku je na východě mnoho směrů jogy.
  Hathajoga - fyzická cvičení pro zlepšení fyzické kondice či jako příprava pro meditaci.
  Rádžajoga - její malou a hlavně Přípravnou fází je hathajoga, jinak jde o systém meditací.
  Bhaktijoga - uctívání osobního Boha (nebo bohyně)
  Karmajoga - joga činů.
  Džňánajóga - cesta poznání.
  ..........

  A na rozdíl od Evropy kde většina joginů pouze praktikuje hathajogu, nebo maximálně cestu "osvobození" - ukončení koloběhu životů mají na východě cíle různé jak dokládají některé překlady originálních textů z jogy, eventuálně taoistické duchovní "alchymie", které je pouze jinak pojmenovanou obdobou.
  Zajímavá je předmluva k českému vydání Tajemství zletého květu. Sice dost materialisticky ale přezto velmi výstižně podaná.
  http://jlswbs.files.wordpress.com/2008/05/tazlakve.pdf
  "na rozdíl od evropských „jogínů“, pro něž jsou tyto orientální cviky pouhým sportem — dospívali téměř vždy ke kýženému centrálnímu zážitku, takže lze říci, že tu jde o dokonale osvědčenou metodu, jak čínská mentalita (která je, jak správně ukazuje C. G. Jung, až do nejnovější doby v některých základních směrech podstatně odlišná od mentality evropské) dosahuje určitých duchovních prožitků. Nejen že se člověk vymaní z pout vnějšího zmateného světa, ale různé sekty si kladou i mnohé jiné cíle a usilují o ně. Nejvyšším stupněm je úsilí dospět tímto vysvobozením buď buddhistické nirvány (nebo Joginského paramatmau) anebo, jako např. podle spisu, kterým se zabýváme, spojením duchovního principu v člověku s přidruženými psychickými silami získat možnost žít dále po smrti ne pouze jako vágní pokleslá stínová bytost, nýbrž jako vědomý duch. Mimo to a často spolu s tím působí směry, které se snaží takovouto meditací ovlivnit jisté vegetativně animální životní procesy (po evropsku bychom tu
  mohli mluvit o funkci endokrinních žláz) posílením, omlazením a normalizováním životních pochodů, čímž se překoná i smrt, takže se připojí k procesu života jako jeho harmonické zakončení:
  Duchovní princip (schopný dále samostatně žít jako duchovní tělo vytvořené vlastními silami) opustí pozemské tělo, a to pak zbude jako vyschlá slupka, asi jako kukla po vylíhlé cikádě..."

  Podobně v Indii neusiluje mnoho joginů o nějaké pofidérní "osvobození" ale o t.zv. siddhi
  "http://www.global21.cz/vyhybka.php?str=zbavitel_siddhove&obor=clov
  Tantrickými i jógickými prostředky je možno podle tradice nesčetněkrát doložené v literatuře dosáhnout nejen na jedné straně osvobození z koloběhu životů (mókša) nebo velkého štěstí (mahásukha), ale také takzvaných siddhi, doslova "úspěchů", v přesnějším výkladu schopností a sil, které jsou obyčejným smrtelníkům upřeny. Literatura uvádí především osm mahásiddhi, "velkých sil", a to: schopnost zmenšit se na velikost atomu (animá) a tím se učinit neviditelným, nabýt libovolné hmotnosti (laghimá), získat všechno, co si člověk může přát (prápti), za všech okolností prosadit svou vůli a záměr (prákámja), narůst do jakékoli velikosti (mahimá), získat nadřazenost a převahu nad kýmkoli a čímkoli (íšitva), ovládat všechno na světě (vašitva) a plně vládnout svým touhám a vášním (kámavasájitá). Některé z těchto sil bývají ve výčtech formulovány odlišně a bývá mezi nimi uváděna také schopnost libovolně prodloužit délku své pozemské existence a sám si zvolit okamžik a způsob své fyzické smrti; a lidová tradice přidává ještě schopnost létat vzduchem, číst cizí myšlenky a chápat záměry každého, nemuset jíst a pít, proměňovat věci ve zlato atd. Podle této tradice žijísiddhové, tj. muži, kteří dosáhli těchto úspěchů, mezi námi nepoznáni, protože nemají žádnou motivaci k tomu, aby se lidem projevovali, ............................"

  Ivan (St, 3. 6. 2015 - 14:06)
  Vcelku je na východě mnoho...Ano, tak nějak to je.pravdou, že jogini kteří dosahují zvláštních schopností, nemusí být osvobozeni, tj.vymaneni z koloběhu zrození. Jinak je vynikajícím způsobem čínské tradiční taichi a chikun, a to z řady důvodu. Pracuje s tělem, na což řada lidí zapomíná, a alespoň v nějaké fázi praxe se to musí provádět. Pak se pracuje s energií a psychikou.
  Ivan (St, 3. 6. 2015 - 14:06)
  Vcelku je na východě mnoho...chikung
  Karel (Út, 9. 6. 2015 - 06:06)
  Taková zajímavá ukázka možností čakra-jogy (mediatce na čakry) vybraná autorem stránky ze starých indických textů:
  https://yachnayoga.wordpress.com/2011/07/19/chakras-and-supernatural-powers/

  Ivan (Út, 9. 6. 2015 - 08:06)
  Taková zajímavá ukázka...Koukám, že radis lidem pořád pofiderni metody, které už bez mistra a soudnosti, dohnaly do léčeben...
  Karel (Út, 9. 6. 2015 - 08:06)
  Koukám, že radis lidem...1/Za oním odkazem nic o nějakých metodách. :-)
  Je tam Pouze o možnostech které podle starých východních textů může dát praxe jogy.

  2/Nevím o jediném případu kdy by se člověk zbláznil z meditace.
  Naopak vím o pár péředmětech kteří skončili v léčebně ačkoliv neuznávali naprosto nic duchovního. Jenden se dokonce chlubil že je Marxista - materialista. :-D
  Ivan (Út, 9. 6. 2015 - 11:06)
  1/Za oním odkazem nic o...Meditace na čakry je snad také metoda, systém. Já znal člověka, který právě manipuloval s čákrami, a plus další věci, a skončil v blázinci. Ono totiž bohužel lidé kombinují mnoho věcí dohromady, protože pokud jedna věc nefunguje di týdne, přidá se další
  .bohužel, lidé jsou tak namysleni, že neposlouchaji rady starých Mistrů. Myslí si asi, že jich se to netýká, a že dnes se to dá rychleji. Nedá...
  Karel (Út, 9. 6. 2015 - 11:06)
  Meditace na čakry je snad............. + další věci..........

  A podle čeho pozunáš z čeho se zbláznil když tam píšeš ono ..+ da¨lší věci. :-)
  Ivan (Út, 9. 6. 2015 - 11:06)
  To bylo premacknuti. Ty píšeš stabilně chyby např. Fsem, fsechny, tak nechápu že ti to vadí. Plus další věci? Např. Mantr. Vidím, že tu nemá cenu něco psát. Rad si co chceš.
  Pavla (Út, 9. 6. 2015 - 12:06)
  .......... + další...Je pravda, že čakry nejsou legrace. Ale je to módní, a lidé chtějí honem, honem. Kámoška si čakry rozhodila, když byla na nakym semináři.
  Karel (Út, 9. 6. 2015 - 12:06)
  Je pravda, že čakry nejsou...Rozhodila čakry? To tedy zírám. Sám jsem s čakrami zkoušel manipulovat hezkou řádku let, myslím od roku asi 1978-9. To u nás na tyhle věci nebyli žádní "mistři". :-)
  A rozhodit se mi je nepodařilo.

  Mimochodem, jak se pouná že má člověk rozhodzené čakry? Jak se to jako má projevovat? A podle čeho se pozná že jde skutečně o čakry a ne o nějakou virózu nebo něco podobného? :-)
  Pavla (Út, 9. 6. 2015 - 12:06)
  Rozhodila čakry? To tedy...Ale Karle, nejenom ty se zajimas o tyto věci Delší čas. Byla v pohodě, a po semináři měla rozhozenou energii a psychiku. Trvalo to min.měsíc, než se to stovnalo, a to jsem ji pomáhala. Víš, každý je jiný, a neznamená, pokud to tobě neublizilo, že nemůže dalšímu. Jde o správný postup, a pak je to dobré. Mistri v době kdys začínal byli, ovšem veřejně nepusobiLi .
  Ivan (Út, 9. 6. 2015 - 13:06)
  Rozhodila čakry? To tedy...To se ptáš ty,jak se to projevuje, když praktikujes tak dlouho? Tomu bych se nesmal. Jak pavla píše, mistri byli. Samozřejmě nemohli veřejně působit. Jak by asi za fasistu a komunistů dopadli... Já monitorují od období dvacátých let u nás vývoj této oblasti, tak vím, že odborníci byli.
  Karel (Út, 9. 6. 2015 - 16:06)
  Ale Karle, nejenom ty se...Rozhozenou psychiku? To možná. Ale po semináři? Bych předpokládal že takový seminář páchá "odborník" . :-)
  Něž takové "odborníky", to radši sám sameček.
  Ale jak se pozná rozhozená "energie"?
  :-)
  Ivan (Út, 9. 6. 2015 - 16:06)
  Rozhozenou psychiku? To...Ty nevíš jak se projevuje rozhozena energie? Asi si děláš legraci, ale na to si musíš najít někoho jiného. Posíláš pořád nějaké odkazy, tak si o tom něco přečti, když to neznáš z praxe... Taková diskuze nemá smysl.
  Karel (Út, 9. 6. 2015 - 16:06)
  Ty nevíš jak se projevuje...Dokážu pochopit co je rozhozená psychika. Pár takových co ji měli velmi rozhozenou jsem potkal. Ale nebyl mezi nimi ani jediný praktikant jogy a podobných technik.
  Co je rozhozená energie opravdu nechápu.
  Ivan (Út, 9. 6. 2015 - 19:06)
  Dokážu pochopit co je...Energie proudí po drahách, a působí, koncentruje se v těle a energetických centrech, neboli cakrach... Pokud se proudění energie a její koncentrace nějakým špatným zásahem ovlivní, tak se tento harmonický systém rozhodí, a vznikají i tlaky na psychiku.tohle jsou ale základy jak to funguje Navíc může mít i člověk fyzické potíže. Není to strašení, ale jen varování před nezodpovednym pokusnictvim.
  Karel (Út, 9. 6. 2015 - 20:06)
  Energie proudí po drahách,...Zajímavé v tom je, že s tím přichází naši západní "odborníci". :-)
  Co jsem louskal překlady textů od východních originálů tak tam nic o takovém "nebezpečí" není.
  Jen pro zajímavost
  Šiva samhita, Gheranda samhita, Sat chakra nirupana, Paduka panchaka, The serpent power, v Angličtině volně na netu jako pdf. Tajemství zlatého květu a další.....
  Ivan (Út, 9. 6. 2015 - 21:06)
  Zajímavé v tom je, že s...Prostě přeloženo a pochopeno západními "odborníky". Již zmiňovaný Milarepa nebyl jistě zapadan, a mimo mystiky, jógy, praktikoval jistou dobu i magii.
  Pavla (Út, 9. 6. 2015 - 22:06)
  Zajímavé v tom je, že s...Asi nectes ty správné knihy. Často se stává, že překladatel nerozumí obsahu, něco tam změní, nebo prostě něco vynechá.
  Návrh (St, 10. 6. 2015 - 00:06)
  Já jógu upřímně nesnášim. Je to v našich končinách takovej spirituální golfík, módní magnet na nejrůznější duchovní snobíky. Ale Karel se mi líbí, docela vás tady drtí svojí bezprostředností, jak vyvrací vaše nadrcený představy o tom, co je správné a co se nemá... vlastně mi skoro připadá, že tím jde proti duchu samotný jógy, která, jak mám vyrozuměno, vychovává k poslušnosti, respektu k hierarchii, k uctívání nudy, neměnný struktury, nicnedělání a bezvýrazného života.
  Petr (St, 10. 6. 2015 - 06:06)
  Já jógu upřímně...Jógu neuznavaji lidé líní, neschopní vesměs ovládnout sebe sama. Jóga která se většinou dnes na západě praktikuje, má s Jogou pramálo společného. Nevím koho Karel drtí, ale když tak pročítám diskusi, tak jen něco doporučuje, ale nemá ani často základní teoretické poznatky.
  petr (St, 10. 6. 2015 - 06:06)
  Já jógu upřímně...Víš ono nejde o nějaké slepé uctívání autorit, ale abys to opravdu pochopil, musel bys to aktivně dělat. A řád musí být ve všem, jinak vládne chaos,anarchie, jak to vidíme všude kolem. Žádná autorita nečiní žáka poslusnym hovadkem, ale naučí ho samostatnost.
  Petr (St, 10. 6. 2015 - 06:06)
  Já jógu upřímně...Jak si popsal Jógu jak máš srozumeno, defakto popisuješ pokriveny názor na ni. Jistě jóga zprvu učí člověka dodržovat jistý systém, aby něco pochopil, poznal. Jinak to prostě nejde. Později ovšem může člověk použít netradiční postupy,a není nijak zvlášť svázán konvencí.
  souhlas (St, 10. 6. 2015 - 08:06)
  Jógu neuznavaji lidé...Přesně tak!
  Ivan (St, 10. 6. 2015 - 08:06)
  Já jógu upřímně...Opravdu tu nemá cenu diskutovat. Jen se zeptám: kolik let každodenně Jógu praktikujes?pokud ji prakticky neprovadisis, je naprosto zbytečné tvé argumenty číst. Jsou tu lidé, kteří ačkoliv radi, neví ani teoreticky, jak toto vše funguje. Pak se ale nedá o něčem bavit.
  Karel (St, 10. 6. 2015 - 08:06)
  Jak to vypadá, je u nás mnoho "odborníků" na jogu kteří rádi poučují druhé. Jenže jaksi pozapomínají že na východě je mnoho směrů a mnoho různých technik ke kterým jaksi v Česku těžko najdu nějakého "mistra".
  Také se píše v jednom chytrém východním textu:
  "Lepší je vlastní, i když nedokonalá cesta, než sebedokonalejší cesta druhého, protože cesta druhého má svá úskalí."

  Pavla (St, 10. 6. 2015 - 15:06)
  Jak to vypadá, je u nás...Prosím tě, když nedokážeš pochopit termín rozhozena energie, tak už raději nikomu nerad.Je to směšné.To jsou základy. Je jedno čemu se venujes, energie je energie.
  Pavla (St, 10. 6. 2015 - 15:06)
  Tady jen diskutujeme, a jestli máš problém s tím, že někdo ví víc než ty,je to tvá věc.píšeš že tu nejsou mistri.ty znáš všechny lidi?
  Karle (St, 10. 6. 2015 - 15:06)
  Jak to vypadá, je u nás...Neodbihej, to je jedno kdo co praktikuje. Ale princip a práce s energiemi a systém okolo toho je prakticky totožný. A každá cesta má úskalí.
  Karle (St, 10. 6. 2015 - 15:06)
  Jak to vypadá, je u nás...Neodbihej, to je jedno kdo co praktikuje. Ale princip a práce s energiemi a systém okolo toho je prakticky totožný. A každá cesta má úskalí. Ju?
  Tonda (St, 10. 6. 2015 - 16:06)
  Já čerpám energii z chlastu .To je meditacka
  Karel (St, 10. 6. 2015 - 16:06)
  Já čerpám energii z...ta je nejlepší. :-)
  Karel (St, 10. 6. 2015 - 16:06)
  Skutečně nechápu termit "rozhozená energie".
  Takže jsem zkusil zagůglovat. Asi je gůgle totálně debilní vyhledávač, ale na termit "rozhozená energie" nenašel vůbe nic.
  Nebo že by tu někdo jen dělal chytrého aby ukázal jak jsou druzí blbí a neznalí? :-D
  Karel (St, 10. 6. 2015 - 16:06)
  K systémům jogy. Existuje třeba tzv. Bhaktijoga. Joga uctívání osobního božstva.
  Jako krásný příklad bhaktijogina je Ramkrišna, který tak uctíval bohyni Kali až se mu prý projevila ve viditelné podobě.

  http://3.bp.blogspot.com/_MLEqluvMII8/TFoBNwBXSmI/AAAAAAAAAA8/cTo9wAAUAow/s1600/Ramakrishna+Kali+poster.jpg

  To mám hledat nějakého mistříka, který mi bude určovat jaká forma božství mi nejvíce imponuje? To je třeba základ bhaktijogy.

  A to je také Joga.
  Karel (St, 10. 6. 2015 - 17:06)
  Další příkald východních technik spojených s jogou, i když mají jiný název je Taoistická duchovní alchymie. Viz Tajemství zlatého květu v překladu Richarda Willhelma.
  Jenže v Česku mistři v tomto oboru neexistují. Ti co v Česku "učí" takové cesty naopak očiviodně odmítají a zatracují.
  To znamená že takovou cestu nemá praktikovat když ji nějací rádobymistři odmítají? :-)
  - (St, 10. 6. 2015 - 17:06)
  Skutečně nechápu termit...Stačí zapojit mozek. Normálně- energie nejsou v harmonii, energie jsou rozladěné a tak dál.
  Karel (St, 10. 6. 2015 - 19:06)
  Stačí zapojit mozek....Jsou dvě možnosti. Buď skutečně neumím zapojit mozek o čemž si dovoluji silně pochybovat, nebo i vzhledem k neexistenci informací o "rozhozených energiích" volně na netu se tu někdo snaží dělat z ostatních pitomce, žeano. :-D
  Kajo, (St, 10. 6. 2015 - 19:06)
  Skutečně nechápu termit...Víš,ono vše nejde vygooglovat, ono chce občas použít zdravej rozum, což evidentně jaksi nevyšlo že? Aspoň si rozptylil pochybnosti. Energie jsou většinou pokud je člověk zdrav, v harmonii. Jinak je nemocen. Ale jiná otázka je pak kvalita energii.
  pitomce (St, 10. 6. 2015 - 19:06)
  Že sebe dělá někdo jiný...
  Reklama