Židovství

Pro židovství je klíčové přesvědčení, že Bůh si vyvolil Izrael za svůj národ tím, že s nimi uzavřel zvláštní smluvní vztah. Jahve (stvořitel a jediný Bůh) vysvobodil Izrael ze zajetí v Egyptě a pak na Sinaji uzavřel s Izraelity úmluvu. Podmínky této úmluvy jsou zachyceny v Tóře (prvních pěti knihách Starého zákona), která zaznamenává historii smluvního vztahu, Boží působení po mnoho generací židovské historie a etického chování, které Bůh od svého národa očekává.

Naplňováni Tóry je známkou věrnosti židovského národa svému Bohu. Bohaté tradice a historie židovského národa hrají klíčovou roli v každé z jeho tří teologických škol: ortodoxní, konzervativní a reformní.

Na rozdíl od hinduistického přijímání mnoha božstev nebo Buddhova neuznávání žádného boha židovský monoteismus vedl k vroucí víře v jednoho Boha, Jahveho. Na rozdíl od obou východních náboženství, která zdůrazňují zájmy mimo tento svět, židovství vyznává Boha, který jedná v dějinách a v životě svého národa. V židovské víře je kladen menší důraz na metafyziku a na učení, které se týká posmrtného života, než na každodenní odpověď Židů na zvláštní úmluvu, uzavřenou mezi Bohem a jeho vyvoleným národem. Židovskou víru slaví více než 18 milionů lidí.

Zdroj: G. Kenneth West - Dobrodružství psychického vývoje - Kapitoly z vývojové psychologie, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1081)

 • Obrázek uživatele Hovnivál
  Hovnivál (anonym)

  Víc info - př. Holokaust

  Kvě 09, 2007
 • Obrázek uživatele Anet
  Anet (anonym)

  prosim mam udelat referat o zidovstvi a nevim o nem vubec nic.=( moc vas vsechny prosim jestli by jste mi nenapsali neco o zidovstvi .zajimalo by me koho zide vyznavaji neco o posmrtnem zivotu a td...odepiste na Anetinka003"seznam.cz

  Bře 02, 2008
 • Obrázek uživatele amalie
  amalie (anonym)

  židovství obzvlást ortodoxní je hnus,fuj pryč s nima

  Črv 03, 2013
 • Obrázek uživatele Superman
  Superman

  prosim mam udelat referat o...Starozákonní židé uctívali Boha Jahveho. Protože si však špatně vyložili jedno z přikázání: "Nebudeš brát Božího Jména nadarma.", báli se ho vyslovovat i kněží. Časem se ještě užívalo po příchodu Mesiáše na zem. Známé kázání Ježíše v synagöze, kde na sobě splnil text, který četl: "Duch Svrchovaného Pána Jehovy, je na mně, protože Jehova mě pomazal, abych pověděl dobrou zprávu mírným..." - Izajáš 61:1. Chvíli se ještě udrželo v křesťanských sborech, které Ježíš zakládal. Postupem času se do křesťanství začali míchat falešné náboženské nauky jako je nesmrtelnost duše nebo Trojice. Boží Jméno nahradili slovem Pan (nebo u nás Hospodin). Ve skutečnosti šlo o Antikristovo působení, kdy falešní učitelé chtěli získat moc nad ostatními. Začala vznikat v rozporu s Ježíšovým učením (...nikoho na zemi nenazývejte svým Otcem, protože je jenom jeden, ten v nebesích ?) duchovní třída, která si zvolila jako svoji hlavu papeže. Převzaté babylonské nauky postupem času ustanovili jako dogma a ten, který proti tomu odporoval v Pravdě (jako např. Jan Hus) toho nemilosrdně¨popravili jako kacíře ! ? Nicméně při Ježíšově návratu (což má být v dnešní době) má dojít k obnovení pravého uctívání. Dokladem toho jsou miliony novodobých zvěstovatelů pravdy - svědků Jehovových. O bližší informace se na ně můžeš obrátit... rádi ti pomůžou poznat historii židovství i další pravdy. ?

  Črv 03, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  Holokaust byl projev nenavisti k Zidum, Hitler jaksi pokracoval ve stredovfekych krizackych valkach a pogromech na zidy, protoze zabili Jezise. Ale Bible jim jasne predpovedela, ze pokud vernsot Bohu nedodrzi, budou nenavideni od vsech narodu a budou rozhazeni po cele zemi. Jiny narod takhle rozptylen po svete neznam

  Črv 04, 2013
 • Obrázek uživatele Ondra
  Ondra (anonym)

  A možná se ti i podařilo...Nebo ten s tím ,jak si povídají na onom světě před bránou čerstvě zesnulí jak se jim to stalo.Angličan povídá :"otec mi koupil auto a já se v něm zabil hned na první jízdě!""No,já zase dostal letadlo a taky jsem se zabil,"povídá američan.Rus říká?"Ale,to bratr dostal k narozeninám kolo!""Aha,povídájí angličan s američanem a ty jsi si ho půjčil a zabil ses?""Ne,já jsem umřel hlady..."

  Črv 09, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  ano,je pravda,že antisemitizmus je projev závisti a primitivní nenávisti. Zatímco každé dítě v hebrejském národě umělo ve věku kolem 10-14 let číst a psát,celý křestanský svět doby temna(5 až 13 stol) byl negramotný,nevzdělaný a nemohl konkurovat úrovni vzdělání hebrejské populace a tím pádem se mu dařilo méně. Zatímco Žid věděl co je to to monokultura a jak hospodařit ,hloupý evropan to nevěděl a proto se mu dařilo hůře. Závist z toho vzešlá si pak nebrala servítky a pogromy ve středověku jsou toho důkazem. Že se Židu v té době dařilo lépe a křestanu hůře? A proč asi? Jenže toto vysvětlit negramotným omezencům je vskutku nezáslužná práce. Je proto dobře,že je Izrael,kde každý Žid najde útočiště před nepřejícností okolního světa,má na to právo. Ano,je pravdou,že Hitler pokračoval v projevu této nenávisti v podobě holokaustu,on totiž věděl,že najde u evropské populace oporu a ono mu to vyšlo.A vyšlo mu to právě že proto,že každý souhlasil a neodporoval mu....

  Črv 11, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  ano,je pravda,že...on se hebrejský národ proto od nepaměti bránil a tuto obranu praktikuje i v současnosti. Pouze obranu a tu také každý Žid v Izraeli najde a on to ví,nikam jinam totiž nelze utéct... At žije Izrael!

  Črv 11, 2013
 • Obrázek uživatele Ester
  Ester (anonym)

  ano,je pravda,že...Vyšlo mu to proto, že všichni Židům záviděli jejich schopnosti a majetek. A to se neodpouští ani teď.Ti hloupí a neambiciózní závidí těm schopným a pracovitým(

  Črv 11, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  a víte Vy paní Ester,jak se Hitler vyjádřil o českém národu? Prý je to národ cyklistů-pořád v předklonu a kopou. Což o národu,který volil raději smrt,nežli otroctví (viz Masada) říci nemohl. Eichman v Palestině vyhoštěný Brity je toho důkazem. Tak proto Šoa a snaha odstranit konkurenta,kterého by si nikdy nepodřídil. Napříč zvrhlosti a nelidskosti nacistického režimu se totiž jednalo o lidi mimořádně inteligentní a schopné a zločinný režim,kterému se dostala do rukou vědecká technologie,která předběhla na dlouhá desetiletí svou dobu. Oni věděli,že by si Izraelský národ nikdy nepodřídili naprosto stejně,jako Římané. Hitler byl zločinec,který si chtěl podmanit celý svět a podle toho také jednal,jenom v Bělorusku vypálilo SS kolem 2000 vesnic kompletně i obyvatelstvem,tam se jednalo hlavně o mladou generaci dětí,která musela být zničena,aby nevznikla nová generace a nejen tam se vraždilo,nacista páchal zločiny proti lidskosti všude kam se dostal a vraždil po desítkách milionů. O to smutnější je,že i v dnešní době tato zločinná ideologie najde spoustu zastánců..

  Črv 11, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  a víte Vy paní Ester,jak se...ale zpět k Judaizmu,nadčasovost Judaizmu spočívá v životním stylu z kterého čerpá i současná západní kultura. Tento způsob,kdy jsou určeny normy chování,které ochrání společnost před infekcí a nemocí z toho plynoucí byl na svou dobu nadčasový. Viz Košer zásady,kdy je přikázání mýt si před jídlem ruce,nádobí,neskladovat maso v nádobách,kde bylo před tím mléko,jeden den v týdnu nepracovat a nejíst maso a spoustu jiných Košer návodů a rad v dobách řádově před tisíci lety před naším letopočtem . Nedávno probleskla zpráva,že archeologický výzkum oběvil to,že celá evropská populace v dobách státu Izrael před naším letopočtěm byla chronicky nemocná ze špatného způsobu života a životosprávy . A proč asi? Celý východ byl na vyšší kulturní úrovni jak zaostalý křestanský západ . Jedna z hlavních příčin moru v Evropě byla špatná hygiena a nevyvážení odpadků za město. Je to něco,co hebrejský národ věděl a praktikoval již celá tisíciletí a věděl,že tam,kde je čistota a hygiena je omezena možnost nemocí a epidemií. Tento životní styl byl umožněn proto,že židovká populace byla plně gramotná ,narozdíl od Evropy,kde negramotnost byla průvodním jevem i samotných králů a světských vládců... Každý Žid tak měl nad těmato vladaři,protože byl gramotný,vzdělaný a měl přehled tam,kde ho evropan neměl. To se netýkalo pouze zemědělství ale i jiných odvětví jako jsou řemesla,obchod a peněžnictví. Závist a omezený křestanský antisemitizmus na sebe nenechala dlouho čekat a tak bylo Židům zakázáno provozovat řemesla,byla zřízena gheta a jediná vyjímka v provozování finančnitví a obchodu. A světe div se,on i v tomto Žid měl vbrzku na vrch a bylo u něj vždy lépe ,jak u křestana i v časech hladomorů a hospodářských krizí. Celý tento nadstandart Židů se projevuje i v dnešní době a důkazem toho je stát Izrael. Protože tam,kde byla pouštní zem a kamení ještě před 50 lety, je v současnosti plně prosperují stát s vysokou životní úrovní a národ ,který se tuto zem stará . At žije Izrael! r

  Črv 15, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  ale zpět k...poslední dobou se objevují názory,že připomínání Holokaustu je moderní modloslužebnictví. Že prý jeden z hlavních bodů tohoto náboženství je připomínání 6 milionů zavražděných,plynové komory a svatá místa" v podobě pomníků,koncentračních táborů a v neposlední řadě je zde prý i inkvizice,která pronásleduje popírače. Možná by nebylo za škodu zadívat se do očí lidí za ostnatým drátem,na vlakovém nádraží a lidí,kteří jdou na smrt. Z Pobaltí ,kde bylo jedno z nejmasovějších vraždění Židů jsou i fotografie malých dětí,které jsou vedeny před popravčí jámu a pohled do jejich očí je pouze pro otrlé .. Že se jednalo o miliony umučených a další desítky miliony pozůstavších autory těchto terorií nezajímají a stavějí si kariéru na jejich hrobech. Jak je dobře,že je Izrael a místo,kam se všichni Židé mohou schovat před touto lidskou nenávistí a primitivním křestanským antisemitizmem.

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  poslední dobou se objevují...HOSPODIN SE VRÁTÍ S VYVOLENÝM LIDEM NA SIJON. Toto praví Hospodin. Milost na poušti nalezl lid,který vyvázl před mečem. Jdu,abych přinesl mír Izraeli. Hospodin se mi ukázal zdaleka: Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi,kdo se smějí. Znovu budeš vysazovat vinice na samařských horách. Budou vysazovat, a ti,kteří budou sázet,budou i sklízet. Vždyt je tu den, kdy zavolají hlídači na Efrajimském pohoří: "Vzhůru,vydejme se na Sijon k Hospodinu,svému Bohu." Toto praví Hospodin: Radostně plesejte vstříc Jákobovi jásejte nad tím,který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu,rozhlašujte: "Hospodin spasil svůj lid, pozůstek Izraele." Hle,přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehleších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná i ta,jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prozbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům,jež mají vodu, cestou přímou,na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený. Slyště pronárody,Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: "Ten,který rozmetal Izraele,shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo." Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího. Přijdou a budou plesat na výšině sijonské, za obilím,moštem a čerstvým olejem, za mladým bravem a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou testnit. Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. "Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost. Duši kněží zavlažím tukem a můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův."

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  Vlastně jste napsal,že...pane Mirda, celý východ byl na vyšší úrovni jak západ,tato úroveň padla s pádem Římské říše,kdy se celý barbarský sever a západ propadl do doby temna neustálých a pernamentních válek,nepokojů a časů,kdy byl mír časově omezen pouze na několik krátkých úseků,jinak se totiž neustále válčilo,populace žila primitivním způsobem života a na dlouhá staletí byl zastaven pokrok lidstva ,což kolerovalo s nízkou životní úrovní. To vše se spravilo až v časech renesance a baroka...celý tento standart ale neplatil v té části Římského imperia,které přetrvalo na východě a po jejím pádu ,kdy padl Cařihrad,na tuto úroveň navázala islámská civilizace. Měl jsem možnost projít se římským městem v Izraeli a mohu říci pouze toliko,že kanalizace se tam řešila tak,že byl vyvýšen střed ulice a její kraje pak pod úrovní tohoto středu a každá ulice vedla z kopce.. Slyšel jste něco o římkých lázních? A na tuto vysokou úroveň hygieny pak navázala Islámská kultura (turecké lázně,lékařství,astronomie,matematika,fyzika,numerologie,literatura pod..) a i na spoustu jiných věcí,které tu civilizaci činilo nad západní Evropou a jejím středověkým tmářství pramenícím z neznalosti a negramotnosti. Židovský národ z této vyspělé lokality pocházel a protože byl plně gramotný a vzdělaný-měl prostě přehled ve věcech ,ve kterých jej středověký evropan neměl...

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  Zidi ze nemaji vyspelost? Ale jdete. v dobe kdy si jine narody vymysleli abecedu, zide uz psali basne a slozitou literaturu a jako 1. na svete meli dobre rozpracovan system karanteny... Ctete trochu

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  Ačkoliv je židovská kultura rozsáhlá a má duchovní hloubku, židovství je paradoxně o pouhých povrchnostech: o svázaných vlasech, uzavřeném oblečení a používání papírových kapesníků. Morálka nebo etika židy nezajímá, ačkoli si sami zakládají na dobrotě na slušnosti, bývají to lidé se sprostým chováním, jsou drzí a také není pravda, že se dobře chovají o své lidi. I to je opět naopak: židovské dívky a mladé ženy podrobují brutalitě a týrají je, aby byly dostatečně duchovní. Židé jsou zvhrlí, se sklonem k brutalitě a není ani pravda, že by byli chytří: myslí jim to pouze na kšeft, jinak to jsou idealističtí tupci. Pro idealistický nesmysl ničí vlastní lidi. Mé neštěstí spočívá v tom, že jsem se jako židovka narodila. Narodit se židům je velké neštěstí a ostuda.

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  Můžete mi vysvětlit, proč sem opisujete biblické texty? Já v předešlém příspěvku napsala o židovství a židech racionálnější postřeh. Pro vaše "výňatky" jsou mé oprávněné argumenty těžko vyhledatelné. Jak jsem se zmínila, židovská kultura (včetně Bible, samozřejmě) je krásná, bohužel židé jsou zhýralci se sklonem k brutalitě, násilí a zvrhlosti. Týrají vlastní lidi a narodit se jako židovka (mám tu smůlu) je velké neštěstí a ostuda. A tenhle fakt nezachrání ani svaté písmo...

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  No já nevím jak to mám...Jsem žena a vy si mě pletete s přispěvovatelem D (bez tečky)

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  Já jsem zase šťastnej že...Hmm, a kdybyste měl rodiče židovského původu a narodil se jako žena, židé by vás týrali a šikanovali proto, aby vás ztýrali do duchovního poznání. Mají mnoho náboženských knih a zároveň musí mít ještě ztýrané ženy, aby jim tu filozofickou literaturu vysvětlili.

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  oprava: vysvětlily

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  Kniha Jozue (hebrejsky...Pravda: židé jsou jako Arabové-krvelační a brutální. Akorát, pokud vím, Arabové netrýzní vlastní lidi, narozdíl od židů. A ti si ještě zakládají na dobrotě a slušném chování-jo, pod svícnem bývá největší tma!

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  Češi byli určitě v...Zmiňujete hystorická období, kdy se politické a sociální problémy řešily krutostmi, bez ohledu na rozdílnost národu. Každý národ má svůj osobitý naturel a ten židovský je o zvrhlosti, drzosti a brutalitě. Bohužel ten národ znám dobře, tak vím, o čem píšu.

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  Zmiňujete hystorická...a co potom nacisté a jejich ideologie? Asi lidumilové se mě zdá..jejich zločiny proti lidskosti jsou více jak zdokumentovány,pokusy na lidech,koncentrační tábory,genocida milionů,ukradený majetek obětí holokaustu,který nebyl doposud vrácen majitelům a nepředstavitelné zločiny proti lidskosti naprosto všude . O jejich vůdce Hitlerovi je všeobecně známo,jaký to byl psychopat a jak se na něm podepsala despotická výchova jeho otce a náklonnost k matce,psychologové na to mají i termín.Jeho autoakustický svět spočíval v představách zničených a hořících měst a dobytých a porobených národů a šel si tvrdě za svým. V Rusku však ta zrůda tvrdě narazila a dostalo se jí zasloužené odplaty. Jakých genocid se dopustil Židovký národ po vyhnání do diaspory po r. 77 ? Co se to zde píše o jejich krutosti a krvelačnosti? Kolik válek a výbojů ten národ vedl napříč dějinama po té,co byl vyhnán Římem? Nějak v tom nemám přehled,,o čem ale jistě vím,že byl neustále a pernamentně terčem nenávisti,závisti ,ústrků a pogromů a toto vše vyvrcholilo holokaustem . Jedno jejich rčení proto zní-JIŽ NIKDY JAKO OVCE. Co se týče toho Košer,tak na svou dobu to byl propracovaný způsob obrany před infekcí v časech,kdy nebylo antibiotik a moderní medicíny a zde je řeč o časech před naším letopočtem a ta obrana byla originální. Ale zpět k nacizmu..je to zvrhlá ideologie a to jací to byli primitivové nejlépe popisují knihy od Leo Kesslera ,kde píše o divizích SS Wotan a jejich způsobu vedení boje. Můj názor na to je,že to byli pěkné svině a ten jejich Kuno Dodenburg,který střílel raněné po boji napříč Evropou a v Rusku byl válečný zločinec. Škoda,že nedostal kulku už ve Stalingradu a to jsou ti hrdinové,Hitlerova elita,vrazi na frontě a koncentračních táborech. Na You Tube je film Útěk ze Soriboru. Doporučuji zhlédnout,nejvíce v něm fandím ruskému vojákovi,který se jmenoval Saša . To by chlap na svém místě a sním každý rudormějec,který hnal okupanta svinským krokem až do Berlína.

  Črv 27, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  V chamurapiho zákoně,který...K té poznámce o Hitlerovi sem napíšu jedno: nesmírně mě baví sledovat, jak židé vydělávají těžké peníze na tématu holocaustu. Ano, za války byli zabíjeni nevinní lidé, jenže nikde se nemluví o faktu, že HITLER BYL TAKÉ ŽID. JEHO PŮVOD BYL SMÍŠENÝ, MAMINKA BYLA NĚMKA A OTEC, U KTERÉHO HITLEROVA MATKA POSLUHOVALA, BYL ŽID. ADOLF HITLER BYL PŘEDEVŠÍM GÉNIUS (viz. jeho geniální rétorické umění, kterým ovládal tak vzdělaný národ jako bylo Německo). BRAVURNĚ UMĚL SKRÝT I SVOU ŽIDOVSKOU FYSIOGNOMII: PATKA VLASŮ, KTERÁ NÁPADNĚ PŘEKRÝVÁ ZNAČNOU ČÁST ČELA A SYMETRICKY STŘIŽENÝ KNÍR OBLIČEJOVÉ RYSY ZNAČNĚ ZKRESLUJE. Že byl Hitler tmavý (ačkoliv prosazoval světlou árijskou rasu, netřeba zmiňovat) není třeba rozebírat.Pro ty, které by tohle téma zajímalo doporučuji

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  K té poznámce o Hitlerovi...Vzít dobový obrázek A. Hitlera a vyretušovat onu nepřirozeně zakrývající patku a knír. Nepřehlédnete židovské rysy. Němci během druhé světové války předvedly nacionalistické pitomce, kteří v koncentrákách likvidovali "podřadnou rasu" a přitom hajlovali jednomu židovi, kterého označovali za svého vůdce. Po válce se jaksi nehodilo o Hitlerově židovství mluvit, protože se vraceli nevinní ztýraní lidé z koncentráků, během socialismu byly tyto informace zakazované a teď je to zase nevýnosné. Na holocaustu židé trží ostošest a fakt, že Hitler byl jedním z nich se jim nelíbí.

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  Já neříkám že mají...Pokud nevíte, že každý národ má svůj naturel, je nějak osobitý, že má vlastnosti, které jsou typické pro něj jako pro národ, jestli tohle nevíte, tak jste zřejmě hodně omezený nebo nevzdělaný. Tyto národnostní specifika jsou ještě výraznější pokud se onen národ odlišuje rasově-a to je i případ židů.

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  a co potom nacisté a jejich...Když jsem sem začala psát o židovské brutalitě, neměla jsem na mysli politiku. Jako rozená židovka jsem od židů (a nejen já, ale se mnou i mnoho dalších židy vytypovaných židovek) od dětství zažívala trýznění, šikanu, nadávky a ponižovaní za tím cílem, abych byla co nejvíce vyčerpávána a prožitou trýzní měla široký duchovní rozhled. Židé si vybírali dívky z rodin, kde bylo domácí násilí a vytvářeli pro nás prostředí takové, abychom znali téměř pouze násilí.Pak jsme se jim měli hodit pro plnění jejich idealistických stupidit. Židé jsou národ duchovní a kladou důraz na krásu duše, ale přitom jsou tupí a omezení. Jejich intelekt je vymezen na kšeftování a pro ně charakteristickou drzost. O Hitlerovi jsem se už rozepsala také a možná zalapáte po dechu: fakt, že šlo o polovičního žida jsem prvně slyšela na základní škole a bylo to v době porevolučního nadšení, kdy byly informace volné na jakékoli téma. Ano, A. Hitler měl těžké dětství jeho otčím ho nikdy za svého zcela nepřijal a to se na něm silně podepsalo a i proto židy urputně nenáviděl. Nic, je už noc a já jdu spát. Diskuze tady mě dnes bavila, možná se tu objevím až zase za nějaký čas, možná sem napíšu něco i zítra. Mějte se

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  neplette si zidovsky narod s zidovskou virou, nekdo tady tvrdil, ze se svet nema delit na viry a mezi tim citoval zidy

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  at je ten narod vam sympaticky, nebo ne, jeho kulturu musime uznat. I to ze nas vsechny i v Evrope ovlivnil. Jezis Kristus byl Zid.

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  MOJŽÍŠ, Ježíš, Mahler, Marx, Freud a Einstein — co měli ti všichni společného? Všichni byli Židé a různým způsobem ovlivnili lidské dějiny a kulturu. Je zcela zřejmé, že Židé jsou už po tisíciletí pozoruhodný národ. Svědčí o tom i sama Bible.

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  Na rozdíl od jiných starověkých náboženství a kultur má judaismus své kořeny v historii, ne v mytologii

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  MOJŽÍŠ, Ježíš, Mahler,...Pozoruhodní jsou ti vyjímky mezi nimi: každý národ má své vyjímečné jedince, tak i židé. Ale patřit k nim je velké neštěstí a ostuda-vím co je ten národ zač a jací to jsou zvrhlí drzí lidé

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  take kazdy narod ma zvrhle a drze lidi. mezi cechama bych jich nasla. kdyz je pulka vlady v base. xenofobie je dost ubohy ulet

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  Ačkoli neexistují žádná kréda ani dogmata přijímaná všemi Židy, ústřední složkou uctívání v synagóze je vyznání jedinosti Boha, jak je vyjádřeno v šému, modlitbě založené na 5. Mojžíšově 6:4: „SLYŠ, JIZRAELI! HOSPODIN, BŮH NÁŠ, HOSPODIN JEDEN JEST.“ Tato víra v jednoho Boha byla předána křesťanství a islámu. Podle rabína dr. J. H. Hertze: „Toto vznešené vyjádření absolutního monoteismu bylo vyhlášením války každému polyteismu. . . Právě tak vylučuje šém trojici křesťanského kréda jako porušení Boží jednoty.“

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  Ačkoli neexistují žádná...To to musíš kopčit na všechna vlákna co to jde? Nekopči. Piš originálně. Jenže to je na jehovkyni asi těžko splnitelný požadavek. Co jsem je poznal, tak jsou to pouhé opakovací stroje.

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  take kazdy narod ma zvrhle a...Nepochopila jsi, co jsem psala. Mezi židy jsou za vyjímky ti slušní lidé, zbylá většina jsou zvrhlí drzí tupci. Jinak gratuluji k náboženskému vzdělání.

  Črv 28, 2013
 • Obrázek uživatele Rose
  Rose (anonym)

  V nejakem nar9de je potreba zit, aby ho clovek mohl takhle odsoudit. Pokud budu mit spatne zkusenosti s vice nemcema, neznamena to, ze jsou vetsina zvrhlici. bylo by to zevseobecneni kvuli soucinu nekolik spatnych zkusenosti

  Črv 30, 2013
 • Obrázek uživatele D.
  D. (anonym)

  V nejakem nar9de je potreba...Rose, opět se mi tady pokoušíš argumentovat a nemአznalosti a špatně chápeš. V ČR se dá mezi židy žít docela snadno, protože je jich u nás vysoké procento: nejsou tak nápadní, protože jsou včlenění do společnosti. Ujišťuji tě, že znám tento, svůj, národ velmi dobře. Např. označení "dobrý žid" je termín pro žida, který tak obětavě myslí na svůj národ že týrá malá židovská děvčátka a mladé židovské ženy proto, aby je absolutním vyčerpáváním dostali do kolapsu a ony tak mohly na základě získaného duchovního rozhledu vysvětlovat filozofickou literaturu a n. dogmata. Židé týrají vlastní lidi, narodit se židovkou znamená, že si ji tento národ prostě "vezme" jako majetek a tak je s ní zacházeno. MÁ OSOBNÍ TRAGÉDIE JE, ŽE JSEM SE NARODILA JAKO ŽIDOVKA A ZA SVÉ ŽIDOVSTVÍ SE VELMI STYDÍM.

  Črv 30, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  Rose, opět se mi tady...pane(í) -- píšete ,že ne každý německý voják nevraždil a že ne každý byl v SS? Já jenom,že jenom v tom Pobaltí byla zlikvidována židovská populace a to kompletně a celá tato oblast byla totálně vyčištěna a nezůstal v ani jeden Žid. A pokud tam nebylo vyhlazovacích táborů,potom se tedy ptám,jak je to možné ?Tam se jednalo asi o 2 mil. lidí a když k tomu připočtu taktiku spálené země v Bělorusku a genocidu na Ukrajině a v západní Evropě,můj selský rozum se nemůže tak nějak smířit s tím,že na toto vše SS stačila.Tudíž jí v tom všem musel někdo pomáhat a tak i činil, ta angažovanost Wehrmachtu zde prostě byla a at nikdo z těch vojáků tam netvrdí,že on má čisté ruce a byl pouze obětí a musel poslouchat rozkazy. Hlavní velitel Wehr. v Pobaltí řekl,že každý neměcký voják si musí zabít jednoho Žida a trval na tom,aby se tak i stalo! Tam se jednalo o tak rozsáhlé zločiny proti lidskosti,že dokonce i samotný válečný zločinec Kuno von Dodenburg je přiznává a zdůvodnuje analýzu,proč ruské obyvatelstvo Wehr. tak nenávidělo. Snad jediných skutečných obětí bylo z Hitlerjugend,kde nacizmus zneužil dětí ,zfanatizoval je a poslal na smrt. Tam by snad trochu soucitu bylo na místě.. K paní D. Můj názor k Vašemu antisemitizmu . Ten naštěstí nezdílí desetitisíce Židů z celého světa,kteří se vracejí do Izraele z diaspory každý rok . Izrael je narozdíl od Vás pro ně země zaslíbená,útočiště a domov,kde se schovají před nenávistí a nepřátelstvím okolního světa. Já jim to bezpečí tam přeji,těch ústrků a křivd si židovský národ již užil napříč dějinama více jak dosti . Navíc izraelští se o svou zem starají a jsou v tomto na úrovni a to dkládá více jak 160 NC za vědu za posledních 60 let.

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  pane(í) -- píšete ,že ne...a nyní jedno video na You Tube specielně pro -- a pro Vás paní D. Israel 60 Aniversario.

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  a nyní jedno video na You...na Odpor Org je článek-Co nacisté Dělali dobře. Je tam - Ochrana zvířat. Dálnice. Protikuřácké tažení. Auto pro každého,tj lidový vůz Woltzwagen. Zdravotní věda. Raketový program. Triumf víry(nacistická propaganda) a Otázka mody. Tak tedy k této otázce z mé strany toliko.. Nacitická ekonomika byla založena ne na mírové,ale na válečné ekonomice,tudíž se zbrojilo na sklad a tato ekonomika má jak známo své meze a hranice,tudíž i svůj strop. Jinak řečeno na sklad se nedá zbrojit do nekonečna ..to pro informaci. Jak se může někdo ohánět ochranou zvířat,když v té době vydává zákony proti Židům,homosexuálům,zavádí rasové teorie v níchž odsuzuje lidi s černou barvou pleti,Židy,homosexuály a politickou opozici,plánuje válku s celým světem .. Dálnice beru..snad jediný přínos této zvrhlé ideologie,nutno však podotknout,že tato infrastruktura byla budována pro válečné potřeby a ne pro mírové a to v časech míru 30-tých let! Hitler bojoval proti kouření...to ano...ale proč se nezachoval jako chlap a neměl s Evou děti? Navíc svědectví jeho neteře jsou asi v tom smyslu,že ji chtěl pod sebou nahatou a při tom na ni močil-viz video z You Tube o jeho sexuálních deviacích.. A k zdravotní vědě,tak ta byla vedena v koncentrácích na mnou již zmiňovaných pokusech s lidma. Má snad být toto omluva nacizmu? Má snad být toto omluva zničených osudů stovek milionů obětí světové války napříč Evropou a v Rusku ? Kdy nacistický voják zapaloval obydlí lidí a ty vyháněl na mráz - 40 pod nulou i s dětma? Na nelidskost zacházení s válečnýma zajatcema nacistickým režimem,na vraždění obyvatelstva v okupované Evropě(i můj tátta stál jako desetiletý pžed kulometem) proč Švýcarsko nevrátilo doposud všechno zlato obětí holokaustu a to na příč důkazům,že toto má v sobě prvky chemické zubařského zlata a na to jsou důkazy. Proč Švýcarsko vyzbrojovalo Německo v časech světové války a nechalo si za to platit tímto zlatem? To,že nacizmus měl nějaká pozitiva je pouhá demagogie !

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  na Odpor Org je článek-Co...napříč tomu všemu má ale doufám drtivá Němců a Čecho tyto události za dávno minulé ,tudíž spojovat Nměmeco s Hitlerem může v současnosti spojovat pouze idiot. Já nejsem idiot,to pro informaci a němce a Německo mám rád a mám k němu kladný vztah,pokud bych ale žil v té pohnuté době,zaujal bych svůj postoj. To vše.

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele historik
  historik (anonym)

  pane(í) -- píšete ,že ne...Pane jahodo nic na světě se neděje jen tak nahodile a náhodně. Každý následek má nějakou příčinu. Víte, proč Hitler tak nenáviděl Židy a kde mohl tak je likvidoval? Přemýšlel jste o tom někdy?

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  Pane jahodo nic na světě se...pane(í), historik on chtěl ovládnout celý svět . Máte pravdu,že svět nikdo z nás nezmění,ale je také pravdou,že každý jeden člověk má v sobě nějaký ten vnitřní hlas,který mu říká co je správné a co ne. A ten můj je proti válce,genocidě,rasizmu a bezpráví a můj selský rozum mě říká,že to je dobrá cesta. Což se ovšem o nacistické ideologii říci nedá,ta se řídí stádní psychologií páchání zla a ta ,jak je známo ,je založena na anonymitě . To není dobrá cesta.. Ale to již asi odbočuji od tématu a tím je Judaizmus...

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele historik
  historik (anonym)

  pane(í), historik on chtěl...Pane Jahodo nástup nacismu v Německu a následná 2.světová válka byly výsledkem uspořádání po 1. sv. válce. Nenažranost Anglie a především Francie po 1. válce zapříčinila vznik nacismu v Německu. Versaileská smlouva totiž poražené Německo totálně zbídačila a zašlapala do země. Podmínky, jaké Německu nadiktovala, byly zcela neadekvátní. Např. válečné reparace jim určila zplácet až do r. 1990 (v r. 1919!). Hospodářství V Německu se zhroutilo, nastala hyperinflace, před totálně zbídačeným obyvatelstvem nebyla žádná perspektiva. V tu dobu bylo nejvíc sebevražd v historii Německa. Do toho přišel Hitler a řekl, že to změní. Proto ho tolik lidí volilo a proto měl takovou podporu. Vítězové 1. sv. války zkrátka nectili staré pravidlo, že do mrtvol se nekope. A bohužel, 80% tvůrců Versailské dohody byli Židé.

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  Pane Jahodo nástup nacismu v...a proto také se svým antisemitizmem tak uspěl? Protože se do mrtvol nekope,a proto po obraně a útěku před realitou (píšete o krizi) přišel útok? Tedy nezlobte se na mě,ale dosti to vypovídá o mentalitě nacizmu a toho byl Hitler také strůjce. A já jsem přesvědčen,že tato otázka krize a nestability by se časem sama nějak vyřešila a to i v demokratickém Německu Výmarské republiky. Jedno si však Hitler a ta jeho soldateska neuvědomila ato fakt,že moc se pouze propůjčuje,kdo si ji vezme násilím,toho ukřižují. Víte pane historik,ono to nakonec jde i tou demokratickou cestou a současná ekonomická situace Německé ekonomiky je toho více jak důkazem. Této gigantické německé prosperity současnosti by nacizmus a jeho válečná ekonomika v mírové době nikdy nebyl schopen dosáhnout! A za tím si i stojím.

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  a proto také se svým...jinak řečeno,šlo by to i bez nich.)))

  Črv 31, 2013
 • Obrázek uživatele historik
  historik (anonym)

  a proto také se svým...Myšlenka národního socialismu sama o sobě není špatná. I dr. Edvard Beneš byl národní socialista. Sama myšlenka nemůže za to, že je někým zneužita.

  Srp 01, 2013
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  Myšlenka národního...takže,abych to tedy zhrnul.. Hitler dle Vás zneužil myšlenku národního socializmu a na základě toho ,že dle jeho názoru za Versaileskou smlouvou stály Židé, nechal jich povraždit na 6 mil. rozpoutal světovou válku, koncentráky, spalovací pece, gestapo a.. okupoval celou Evropu, jeho armáda se dostala až k Moskvě a všude,kam se dostala,vraždila, loupila, vyháněla z domovů, prováděla genocidu a hnala na smrt vlastní děti . Ten blázen byl snad přesvědčen,že změní celý svět a ve jménu toho napáchal takových zločinů,že se zapsal do historie jako jeden z nejmasovějších vrahů lidstva. Proč o tom píši a pořád se opakuji? Protože se i v dnešní době najdou tací,kteří na tu dobu vzpomínají s nostalgií a nevidí na ní nic špatného. Na druhou stranu ale popisují Judaizmus a pomlouvají a nenávidí Židy a aniž by si někdo z nich přiznal zrůdnost nacistické ideologie,dělá s prominutím " zrůdy" z Židů ,vulgárně řečeno... Jak jsem již řekl,primitivní antisemitizmus napříč celým středověkem,který vyvrcholil holokaustem . ,at si tito neonacisti zametou před vlastním prahem a neohánějí se nějakým Judaizmem ve snaze jej očernit,má snad být toto zástěrka pro omluvu nacistických zločinů? Dosti ubohé,nemyslíte?...

  Srp 01, 2013
 • Obrázek uživatele historik
  historik (anonym)

  takže,abych to tedy...No je celkem obecně známo, že Hitler a Stalin měli oba zhruba stejné úmysly.(na ovládnutí světa) Hitler Stalina jen o 2 měsíce předešel. A jen tak mimochodem, historii musíte hodnotit s jistým odstupem. Může se stát, že za takových 150 let bude hrstka bílých někde v koncetráku nebo rezervaci vzpomínat na Hitlera jako na nepochopeného vizionáře, který předběhl svou dobu....Nebo vy si vážně myslíte, že při současném populačním vývoji a rozpínavosti islámu bude svět pořád takový, jaký je dnes? Už za 50 let budou muset ženy v Evropě nosit burku...

  Srp 01, 2013

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama