Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Zemské magnetické pole - zdroj energie pro léčitele i pacienty

Nukleární fyzik dr. Robert Beck cestoval po světě a měřil frekvence mozkových vln různých léčitelů. Zjistil, že pro všechny léčitele platil v čase, kdy léčili - nezávisle na způsobu léčení -, stejný model frekvence mozkových vln o hodnotě 7,8-8 Hz. Dr. Beck testoval charizmatické křesťanské "léčitele vírou", havajské "kahunas", léčitele používající metody wicca, santerie, radestezie a radioniky, dále také léčitele využívající pro léčení vyšší smyslové vnímání nebo citlivost pro okultní a parapsychologické jevy (média). Výsledky byly překvapivě shodné.

Položil si otázku: "Proč tomu tak je? Co udává tento rytmus?" Zjistil, že odpověď je ukryta v kolísání magnetického pole země, které se pohybuje mezi 7,8-8 Hz. Jedná se o tzv. Schumannovy vlny. Na základě dalšího výzkumu prováděného v době léčení došel k závěru, že mozkové vlny léčitelů byly v okamžiku léčení synchronizované se Schumannovými vlnami, a to jak co se týká frekvence tak i fáze. To znamená, tyto mozkové vlny pulzují nejen ve stejné frekvenci, ale i ve stejném čase jako Schumannovy vlny země. Lze předpokládat, že léčitelé jsou schopni k léčení pacientů čerpat energii z magnetického pole země. Tento postup se nazývá sdružování polí.


Dr. John Zimmerman, zakladatel a prezident Bío-Elektro-Magnetics Institutu v Renu v Nevadě, prostudoval velké množství prací zabývajících se sdružováním polí a korelací se zkušenostmi léčitelů. Jasně z toho vyplynulo, že to, co léčitelé nazývají "uzemněním" (spojením se zemí), je napojením se na energetické pole Země, a to jak ve frekvenci tak i čase.

Dr. Zimmerman zjistil, že pokud je léčitel ve spojení se Schumannovými vlnami, dostává se pravá a levá hemisféra do rovnováhy a vykazuje tzv. alfa hladinu, tj. hodnotu 7,8-8 Hz. Když jsou léčitelé při léčení pomocí vkládání rukou ve spojení s pacientem, také jeho mozkové vlny se dostanou do hladiny alfa, jsou synchronizované s léčitelem a pravá a levá hemisféra jsou v rovnováze. Prostřednictvím léčitele je pacient spojen se zemským magnetickým polem a má možnost při léčení čerpat z tohoto obrovského zdroje energie.


Zdroj: Barbara Ann Brennan - Zjevení světla, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama