Vyzařující spiritualita

Druh spirituality, jenž je potravou pro okouzlení, není ten, který je živ pouhou vírou. Je to ten druh, který objevuje posvátno za každým rohem.

Zde je spiritualita nerozlišitelná od okouzlení, protože v okouzleném světě jsou věci přírody, a dokonce i kultury plny svatosti. Okouzlení není ničím jiným než spiritualitou hluboce zakořeněnou v zemi.

Každé náboženství má ve své historii nějaký pokus nalézt na zemi orientovanou spiritualitu, ať je to v písních Hildegardy z Bingenu, ve filozofii Teilharda de Chardina, v zenové zahradě nebo hinduistickém chrámu.

Je neobvykle vzrušující nalézt podobné exaltované výrazy spirituality týkající se rostlin, kamenů a země, protože v nich nacházíme spojení země s nebesy a splývání nekonečného s pomíjivým.

Lidský život stojí mezi těmito říšemi, protože je vymezen především duší, která je spojovacím článkem, radujícím se jak z aspirací té nejtranscenderitnější spirituality, tak z té nejprostší oddanosti přírodě a lidskému snažení.

Zdroj: Thomas Moore - Návrat k okouzlení, nakladatelství Talpress

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama