Úterý 11.9. 2001

Milí čtenáři. Myslím, že na událost, která se stala v tento den, nelze nereagovat: každý člověk, který viděl to, co se stalo, se nějakým způsobem změnil - ucítil nějakou emoci, začal přemýšlet, usuzovat, možná se k něčemu rozhodl, možná se jeho vidění světa a názor na realitu proměnily. I já jsem tímhle procesem prošla. Ptala jsem se

Milá moje, ptáš se, jak můžeš ze své pozice pomoci vzhledem k tragédii která se stala, jak může pomoci kdokoli z lidí, kteří nemají bezprostřední účast na této tragické události? Duše moje, jedině tím, že s láskou otevřeš své srdce: otevřeš ho nejen obětem oné katastrofy, ale i těm, kteří ji vyvolali v život?neboť věz, že oni byli pouhými nástroji sil, které se projevily jako nevyhnutelný důsledek působení myšlenkových a pocitových vzorců zúčastněných ve spletité energetické síti této planety. Otevřeš své srdce, a porozumíš motivům, které stály v pozadí, a svou láskou a vírou v dobro v člověku budeš všem lidem ochotným naslouchat ukazovat cestu, kterou je možné se vydat ? jinou, než dosud lidstvo šlo, cestu lásky, cestu pochopení. Věz, že čím více takových lidí bude, tím bude zřetelnější, otevřenější, přístupnější?

Pochopení a porozumění ? jedině to může napravit veškerá pokřivení a přehrady strachu, nakupené mezi jednotlivými oblastmi tohoto světa?..vzájemná domluva a vyjasnění sporných stanovisek. Kdy je ale možné spolu mluvit? Jedině tehdy, když jsou obě strany účastné v nějakém energetickém konfliktu ochotné vzájemným smířením, energetickou výměnou tento konflikt řešit, rozpustit protikladně působící energie mezi sebou skrze ochotu podívat se na vzniklý spor očima nezávislýma na stanovisku jedné či druhé strany, nezaujatýma očima nadhledu, s cílem nikoli jednostranného prospěchu, nýbrž prospěchu obou stran.

Cítíš lítost nad tím, co se stalo? Duše moje, ale ono se to muselo stát, protože jiným způsobem nebylo možné upřít pozornost světa na problémy, které už dávno byly zralé k řešení. Pověz, co se stane, když člověk v běžném životě ignoruje nějaký konflikt, který se k němu zvnějšku promítá, a nejenže není ochoten si přiznat svůj díl energií kterým se na něm účastní, ale odmítá ho jako takový vůbec vzít na vědomí? Tento mechanismus funguje nikoli pouze u jednotlivých lidí, ale i u lidské společnosti, u států a národů jako energetických uzlů konkretizovaných působením nějakého společného jmenovatele.

Každý stát či národ charakterizují určité typické rysy a vlastnosti, kterými se od ostatních odlišují, a tyto odlišnosti působí ve vzájemném styku stejné jevy jako mezi jednotlivými lidmi: pokud se o ně s láskou sdílí, mohou sloužit jako vzájemné obohacení, pokud ovšem z nich mají strach a odmítají je cestou útoku na ně či útěku před nimi, pak vzájemné rozpory stále rostou. A porostou do té doby, než nahromaděná energie agrese na straně jedné prolomí bariéru pasivní obrany na straně druhé. Co se stane pak? Situace se obrátí, uskutečněná agrese vyvolá protiútok. Jak dlouho tahle energetická výměna bude pokračovat, co myslíš?

Vžij se do této situace, jako by probíhala mezi dvěma lidmi: jeden svobodomyslný, zvyklý spoléhat pouze sám na sebe, bohatý, schopný se velmi dobře o sebe hmotně postarat, ale ignorující v sobě vzorce netolerance k těm, kteří totéž nedokážou a kteří jsou jiní než on, spolu se strachem ze ztráty toho, co svými schopnostmi dosáhl. Druhý člověk je nesamostatný, až fanaticky oddaný svému přesvědčení, ovládaný strachem a předsudky proti čemukoli od sebe odlišnému včetně bohatství, a spočívající v takovém zajetí těchto svých vzorců, že není schopen jasného hodnocení situace: proto má neustále dojem, že onen bohatý a úspěšný ho ovládá a utiskuje. Jak se situace mezi nimi bude vyvíjet dál? Podle zákona o vyrovnávání protikladů směrem k celistvé dokonalosti jsou k sobě přitahováni vzájemnými polaritními odlišnostmi ve formě dosud nezpracovaných energií, tedy energií, které prozatím nebyli schopni do sebe včlenit a naučit se je používat.

Jakákoli polarita, která je izolována od svého doplňujícího protějšku, své energie vystupňuje k extrému; a ve stejné míře k této své izolovanosti přestává být bezvýhradnou láskou, protože láska je celistvost a vyváženost: jakýkoli extrém je proto příčinou i důsledkem opačného energetického stavu ? strachu symbolizujícího oddělenost a nevyváženost.

Co jeden z nich má a druhý ne, co vzájemně oddělené tvoří mezi nimi nepřekročitelnou překážku, a co sjednocené by bylo nesmírným obohacením pro ně oba? Zkusme o tom zapřemýšlet. Čím je schopnost hromadění hmotného zabezpečení bez vyššího cíle, kterému by člověk byl oddán? Harmonicky vyvážený člověk není odtržen od fyzického světa, stojí nohama pevně na zemi a umí si zajistit hmotné prostředky ? ovšem ty mu slouží k tomu, aby mohl naplnit vyšší ideál, vklad rozvoje své osobnosti na cestě ke svému vyššímu Já, který věnuje myšlence prospěchu celku, nikoli pouze svým osobním, sobeckým zájmům. Obě strany mohou ze vzniklého konfliktu vyjít celistvější ? pokud zvolí cestu vzájemné ochoty k přijetí a pochopení svého protějšku. Pokud to ale neudělají, odmítnuté energie se jim opakovaně budou vracet zpět, obohacené vždy ještě o energii každého jejich odmítnutí.

Pak zbývá už jedině výše zmíněná možnost ? namísto co by je přijali dobrovolně a pochopením se přeměnili v celistvost sjednocením se svojí opačnou polaritou, budou jim vnuceny násilím, čímž se vychýlené kyvadlo extrémů zhoupne na opačnou stranu reality. Vzápětí se situace bude opakovat ? tak dlouho, dokud se tyto extrémy nesjednotí. Pro tuto alternativu je ale nutná a potřebná jedna věc ? pochopení obou stran, že se skrze svého ?protivníka" dívají na vlastní obraz v zrcadle, že to jsou jejich vlastní odmítnuté energie chybějící jim k dokonalosti, kterým upírají právo na existenci, a které jim proto k přijetí přicházejí zvnějšku násilnou cestou, když už nevyužili možnost citelně méně bolestnou: vyřešení dobrovolným přijetím dosud odmítaných částí sebe sama. Proto pokud jakákoli ze zúčastněných stran se nevyrovná se svým stínem, nevynese ho do světla a nepřizná se k němu aby ho mohla přeměnit, ponese nevyhnutelné následky svého činu ? energetické vyrovnání cestou násilí.

Poučení plynoucí z této situace je možné uzavřít jediným způsobem: uvědomte si, moji milí, že podle zákona odrazu co nedáte, to zpět nemůžete dostat. Co skrze svoje srdce nabídnete světu? Pokud chcete, aby tento svět byl světem lásky a vzájemného porozumění, má vaše srdce být branou, kterou budete s radostí vítat vše od vás odlišné s hlubokou vděčností za to, že vám byla touto cestou dána možnost poznání. Svou láskou a vírou ve stejnou lásku ve svém protějšku mu otevíráte cestu, aby ji skutečně mohl projevit. Toto je možná budoucnost, moji milí, kterou začínáte tvořit v přítomném okamžiku. Uvědomte si ale další věc: situace která nyní nastala směřovala ke svému vyvrcholení po dlouhá a dlouhá léta vzájemného působení strachu, a rozpustit tyto staré vzorce bude nějakou dobu trvat, i když snaha o to bude sebevětší. Pro úspěch je proto důležitá jedna vlastnost, která je neodlučitelnou sestrou lásky: trpělivost. Přeji vám tento úspěch, moji milí, z celého srdce. Protože má-li se stát tato planeta rájem, nepůjde to bez vzájemné spolupráce každého s každým, bez sdílení se v lásce a harmonii: to je cesta ke sjednocení v Já Jsem, ve kterém se všechny dílčí cesty ? proudy vědomí ? sbíhají do jediného celku.

Autor: Míla Rejlková

Zdroj: Zdroj: www.spirala.cz

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (9)

 • Obrázek uživatele Alena
  Alena (anonym)

  Hledám důvody. Toho dne jsem oslavila narozeniny. Bylo mi 17. Vždycky jsem chtěla, aby den mých narozenin byl něčím významný. Ale tohle jsem nechtěla. Tato událost mě mrzí a přemýšlím, že to mělo být nějaké znamení abych se změnila. Vážně nevím.

  Lis 17, 2001
 • Obrázek uživatele Jarmila
  Jarmila (anonym)

  Cas se posunul a odhalil tvrdou realitu - "Zlo splodilo opet jen zlo", jako by se lidstvo jako celek vubec nevyvijelo. Toci se to porad dokola, je to zbloudily kruh. Agresivita plodi agresivitu. A kde je vlastne LASKA? Bez ni nikdo nic nepochopi. A tak to je, ale nemusi to byt do nekonecna. Zalezi jen na nasem rozhodnuti cemu dame prednost. Bolesti nebo radosti? Smrti nebo Lasce?

  Lis 07, 2001
 • Obrázek uživatele Veverka
  Veverka (anonym)

  Myslím, že satana a padlé anděly si vymysleli lidé. Proč? Jednoduše proto, aby jiným lidem nahnali strach a dostali je tam kam potřebují. Věřím v energie a v sílu myšlenek. Pozitivní myšlení a tak dále. Také věřím v to, že se vrací to, co vysíláme. Dobro, ale bohužel i zlo.Věřím v lásku. Jak to tady bude vypadat, záleží jen na nás. Hlavně se nenechat svazovat strachem a být šťastný.Uvidíte, jak se život potom změní.Tohle opravdu je na popovídání. Hodně pohody a lásky kolem přeje Veverka

  Pro 02, 2001
 • Obrázek uživatele Ivan Klimeš
  Ivan Klimeš (anonym)

  Ano, zlo plodí zlo, tedy i ony události v NY jsou plodem zla. Další pravidlo je to, že zlo (ale i dobro) se vrací ke svému původci, aby poznal důsledky svých činů. Proto je nabíledni původce těchto krušných prožitků - jsou to ti, jež to zasáhlo. A protože je málo, velmi málo těch, koho se to nedotklo, původcem jsou téměř všichni lidé. Každý dostal svůj díl, tolik co mu patří (neboť není na světě nespravedlnost). Jde jenom o to, jak si toto každý jedinec vezme k srdci a začlení to do svého pohledu na svět a Stvoření. Další směr úvah je v opačném čase, tedy v následcích: reagovali na to lidé ve smyslu Lásky, spravedlnosti a čistoty? Podle mne vůbec ne. A takhle je to pořád, neustále více a více roztáčíme kolo zla v této části Stvoření, až jednou otáčky a velikost překročí soudržnost prostředí a dojde ke katastrofě kolosálního a konečného rozsahu, ale na to radši ani nemyslet. Jediným východiskem je ono biblické "kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem", ale to není schopen dělat téměř nikdo. Takže kde, jak a kdy to skončí? Na to si odpovězte každý sám.

  Feb 28, 2002
 • Obrázek uživatele Mia
  Mia (anonym)

  Nemam slov, clanok ktory som prave precitala, je presne to, co citim, a vyjadruje moje uvahy o tom, preco sa to vlastne muselo stat. Tym sa nechcem chvalit a stavat sa na uroven jeho autora. Co sa tyka duchovnej literatury, mam uz co-to precitane, a prave preto vnimam udalosti nasej doby mozno trochu inak nez vacsina ludi. Uvedomila som si, ze nie je marnostou snazit sa byt laskavou, otvorenou bytostou usilujucou o dobro svojich bliznych. Pretoze tym, ze budem nesebecky a s laskou pomahat tam kde pomoct mozem, dosihanem dva nadherne vysledky: Pomozem niekomu kto pomoc potrebuje, cim pomozem sebe, a tym prispejem k ozdraveniu celej planety. Preto ma boli ked pocujem ludi hovorit, ze jednotlivec je voci "nespravodlivej" spolocnosti bezmocny. Clovek ma moc, ktoru si ani neuvedomuje, moc menit svet puhou myslienkou.

  Črv 24, 2002
 • Obrázek uživatele Mirek
  Mirek (anonym)

  Jaký je podle Vás rozdíl mezi barbarstvím řízené vládou(bombardování Jugoslávie) a barbarstvím řízeným teroristy (USA)? Děkují.

  Zář 19, 2001
 • Obrázek uživatele David
  David (anonym)

  Raj na zemi lidstvo nikdy samo nevybuduje. Dokud na nasi zemi bude satan a jeho padli andele, necekejte mir a pokoj. Ten nastane jedine s druhym prichodem Jezise Krista, kez by to bylo jiz brzy.

  Zář 16, 2001
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Podle mne je rozdíl např. v tom, že o tom , co se stalo v NY slyšíme stále a stále dokola a jsou nám líčeny strašlivé osudy jednotlivých lidí, takže se to téměř každého musí nějak dotkonout. To co se dělo v Jugoslávii nám nebylo tak do detailů líčeno, nebyly nám ukazovány zničené budovy a zmařené lidské osudy a více méně se to lidí nijak nedotýkalo. Další rozdíl vidím v tom, že akci v NY zorganizovali zřejmě teroristi (což jsou lidé všeobecně vnímaní jako zlí, šílení, atd.). Akci v Jugoslávii podpořila zvolená vláda v USA. Případné akce a zabíjení civilistů v Afganistánu bude podporovat vláda USA, 90% obyvatelstva USA (tzv. slušných lidí)a plno dalších normálních obyvatel světa. Zlo plodilo zlo, plodí zlo a asi nadále zlo plodit bude. Otázka je, kdy lidstvo najde nějakou cestu z tohoto bludného a zhoubného kruhu.

  Zář 20, 2001
 • Obrázek uživatele Věra
  Věra (anonym)

  Nejdříve jsem si myslela,že je to pouhý žert,ale žel bohu to byla skutečnost.Zhlédla jsem toto děsivé drama na CNN a nevěřila jsem vlastním očím.Uvědomila jsem si v té chvíli,jak moc miluji svou rodinu a známé,co vše se mi ještě honilo hlavou už nevím,jen to,že jsem stále nad tím přemýšlela a bylo my z toho do breku.

  Zář 21, 2001

Přidat komentář

Reklama

Reklama