Reklama

Tradiční hledání víry

Zdá se, že už v době předhistorické lidé věřili v nějakou sílu nebo síly mimo ty, které mohli vidět a na které si mohli sáhnout. Neandrtálec zřejmě věřil v posmrtný život, když do hrobů zemřelých umisťoval obětní potraviny a pazourek k lovu. Také cromagnonský člověk zanechal důkazy o své víře v nadpřirozeno, jak vidíme v praktikování rituálů plodnosti, v kouzlech na požehnání lovu a v obranných zaklínadlech na ochranu před zemřelými.

Později byly starodávné kultury obohaceny o propracovaně mýty a rituály a ty dnes svědčí o mnohých náboženských představách, které vznikaly a zanikaly. Přestože mnohé tyto náboženské systémy zanikly, jejich tradice a mýty nadále fascinují a inspirují dnešní muže a ženy.

Hlavní současná náboženství jsou tak složitá, že každé z nich zaplňuje knihami a dokumenty bezpočet regálů v knihovnách. V dalším textu proberu několik málo z mnoha článků víry pěti nejvýznamnějších světových náboženství. Účelem tohoto pojednání není podat vyčerpávající, ani třeba jen částečný přehled každého náboženství, ani podporovat pravdu nějaké jediné víry. Naopak, proberu jen několik názorů, které představují různorodé bohatství víry a projevů této víry v dnešním světě. Navíc stručně popíšu některá moderní hnutí, která se postavila proti tradičním náboženstvím.

Pro většinu lidí jsou dávno pryč doby, kdy se člověk narodil do kultury, která zahrnovala jen jediné náboženství. Místo toho je dnešní svět požehnán různými náboženstvími a praktikami, jež jsou většině lidí přístupné. Čím více lidé chápou vnitřní přesvědčení a způsoby vnějšího prožívání tohoto přesvědčení, tím více se mohou přiblížit k vytvoření mírumilovného světa. Vědní obory jako například psychologie se už nemohou vydělovat od ostatních disciplín. Čím více vidíme své světy jako vzájemně propojené, tím více se můžeme přiblížit k možnosti vybudování mírumilovného světa.

G. Kenneth West - Dobrodružství psychického vývoje - Kapitoly z vývojové psychologie, nakladatelství Portál
Následovat budou články:
Hinduismus
Buddhismus
Židovství
Křesťanství
Islám
Moderní pochybovači

Reklama

Reklama

Komentáře

Reklama