Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Styk šamanů s duchy rostlin

Duchové rostlin nemají v pozitivisticky vytvářeném obrazu světa současné dominantní západně orientované megakultury žádné místo. Tam, kde je ontologie redukována na empirii a rozum, jsou tyto transempirické podstaty odkazovány v lepším případě do "iracionálna", a tak kategoricky onticky znehodnoceny.

Zcela jinak je tomu u národů dravců a rostlin. Jeví se ve vizích, snech, ponorech do tranzu a extatické opilosti jakoby prodchnuti bezprostřední přírodou a pronikají do příjemné transsmyslové podstaty. Je skutečně směšný názor, že snaha přírodních národů vytvořená na dobrém vztahu k duchovnímu spojení s rostlinami, je založena na pověrách, subjektivitě a iracionalitě. Z etnologického pohledu se tato prapříčina dokazuje jako etnocentrický a temperocentrický předsudek.

Dříve než se ocitly pod ekonomickým, misionářským i militaristickým tlakem, žily přírodní národy v dokonalé rovnováze se současným ekologickým systémem. Od paleolitu se po mnoho generací tradovaly znalosti přežití ve vztahu k okolnímu světu. Různé studie (mezi jinými LÉVI-STRAUSS 1991) potvrzují u těchto etnik přesnost a citlivost při pozorování přírody. Žili dokonce dobře velmi dobře, což zdůrazňoval MARSHALL SAHLINS, lépe než mnozí z nás, a to bez nákladných, okolní svět ničících sociálních a ekonomických jistících systémů, na něž jsme tak hrdi.

Zatímco většina vědců našeho století odbývá transempirické aspekty vegetace jako fantazii, neuniklo filozofickému antropologovi MAXU SCHELEROVI, že se dá u rostlin identifikovat něco takového jako uspořádaná inteligence, duševní síla reakce. Naprostá absence nervů a vnitřních orgánů, které dávají podnět k reflexi na něco nebo na svůj vlastní přeměněný vnitřní život nebo na něco, co tak vypadá, uzavírají slabý střed vědomí. To vše přimělo Schelera k hovoru o "extatických citových pudech" (SCHELER 1935). Oklikou tak vyjadřuje, co už šamani věděli: duch-duše rostlin není koexistentní s jejich fyzickou tělesností.
Nachází se "vně", "na druhé straně", "v jiných dimenzích". Jsou extatické (řecky ek-statis = "ze sebe vycházející"): člověk se musí sám dostat do extáze, pokud se s nimi chce stýkat. Šaman je definován jako "Velký mistr extáze". Má nadání k ovládání techniky výstupu z normovaného kulturního všedního dne.

Co máme z mnoha často částečně zachovalých rituálů rostlin a rozhovorů, jsou zbytky archaických technik ulehčujících tento odchod. Existují techniky, které umožňují vstupovat do spojení transsmyslové podstaty rostlin. Že se jedná o skutečně archaické techniky, vyplývá z potvrzených národně kulturních a etnografických zpráv.

zdroj: Franz-Theo Gottwald, Christian Ratsch - Šamanské vědy

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (3)

 • Obrázek uživatele M.Brunnrová
  M.Brunnrová (anonym)

  Doporučuji prostudovat knihy Marko Pogačnika, slovinského umělce a geomanta a výše uvedené úvahy dostanou praktičtější směr. Rozšířeným vědomím disponují vyspělé osobnosti napříč celým spektrem světové populace.

  Čer 11, 2006
 • Obrázek uživatele mifarix
  mifarix (anonym)

  tak kdo je aversem samanu

  Srp 19, 2007
 • Obrázek uživatele imakulata
  imakulata (anonym)

  V dnešní době se již ukazuje, že rostliny jsou myslící bytosti, s kterými lze navázat kontakt. Trochu se o tom pojednává na www.netopyr.717.cz

  Čer 14, 2012

Přidat komentář

Reklama

Reklama