Reklama

Na smetišti jasnovidců 4 - odpovědnost

Nikdo není dokonalý a chybovat je lidské. Uznávám, mé kritiky jsou velice ostré. A leckdy je mi vytýkáno, že člověk nemá hodnotit druhé. Ale podívejte se na to z jiného pohledu - používám záměrně extrémní příklady. Koho by dnes zajímalo, že pan Kraus krade, to dneska dělá kde kdo, ne? Pořád tvrdím, že naše možnosti a schopnosti jsou mnohem dál, než tušíme. Bohužel to platí i pro ty záporné stránky.

A protože chybovati je lidské, nemůžeme ani počítat s tím, že bychom nikdy nechybovali. Ale podstatné a důležité je si vůbec uvědomit, že chybujeme. To je počátek toho, abychom to napravili. U uvědomovánín všechno začíná, protože v tom je i kus odpovědnosti.

 

Na tom smetišti jasnovidců velice často zasmrdí lidská pýcha a neodpovědnost. Jsou to tendence neuvážených věšteb, výroků a výkladů. Nebo třeba i tendence pomoc za každou cenu atd. atd. Sami jistě víte, o čem je řeč.

 

Ale budu teď trochu optimista a připustím, že je za tím nedostatek znalostí. Ale když tak o tom začnu uvažovat, tak je mi zase spíš smutno vzhledem k tomu, jaká je vzdělanost právě v oboru numerologie, astrologie, výkladu karet. Kolik inzerátu dnes najdete v novinách. Hemží se to nabídkou výkladu karet, léčení všech nemocí na světě, čtení budoucnosti. Divím se, že tihle lidé ještě nevymysleli patent na totální a úplné štěstí. Divím se, teda spíš u takových lidí bych se nedivil, kdyby nabízeli i lék na nesmrtelnost. Naštěstí je tady ale i řada velice dobrých odborníků v těchto oborech.

 

K čemu je nám to vzdělaní a poznání? Proč především tito jasnovidci by měli mít vysoký stupeň vzdělání?
Inu, když jste nemocní, jdete ke svému obvodnímu lékaři. Ten Vás prohlédne, případně odebere vzorky krve, stolice, moči apod. a pošle do laboratoře. Ale má také možnost Vás poslat na další vyšetření ke specialistům - na urologii, orthopedii, chirurgii apod. Prostě poznatků o medicíně je tolik, že jsme museli rozdělit lékařství do jednotlivých oborů. A to nám umožňuje plně se soustředit na určitý okruh nemocí a funkcí apod. Odpovědností lékaře je léčit pacienta a poslat ho na odborné vyšetření, pokud to pacientův stav žádá. To je odpovědnost. Odpovědnost v tom, že svěříme pacienta do ruky odborníku jisté kategorie.

 

Reklama

A teď - jakže je stará klasická medicína? Několik málo posledních století - mám na mysli medicínu o bakteriích, virech, muže s fonendoskopy, laboratoře apod. Ale přírodní medicína, věštění, přírodní léčitelství, šamanismus apod. tady byl od počátku věků. Už naši pravěcí předci měli své šamany, jež malovali na zeď u skály a prováděli rituály. Všude jsou známky přírodní medicíny apod.

 

Stejně tak s věštěním a jasnovidectvím. Od prvních šamanů v kmenových či rodových uskupeních, poté třeba v chrámových věštírnách v Egyptě, Sumerští proroci, bibličtí proroci, australští Coree , indiánští šamani,..... . Ale lidé se nastěhovali do měst. U každého přírodního národu je šaman a téměř všude mají někoho, kdo zná byliny apod. Ale ve městě budete těžko hledat nějakého šamana.. Ale i tady, v tom nakupení lidí v betonových králíkárnách, přeplněných ulicích a centrech, si člověk uvědomuje, že je v nás nějaká skrytá síla. Nic tajemného, jen prostě více možností. A tak civilizovaný člověk ve městě zase věří bylinkám a má prorocké sny a vize o budoucnosti, stejně jako třeba nějaký australský šaman žijící v džungli.


Klasická medicína udělala za posledních několik století obrovský pokrok. Jaký pokrok udělalo jasnovidectví a podobné obory? Samozřejmě můžete namítnout, že se to nedá studovat, protože je těžké měřit apod. Ale zbořím tuhle námitku velice lehce. Vzpomeňte na Egyptské chrámy zasvěcení, indické chrámy, budhistické chrámy, Rosenkruciány, templáře, Svobodné zednáře ,....apod. Všude existovaly a existují spolky, kde měl a má člověk možnost studovat jisté disciplíny a všude byl určitý kodex nebo řád, jež se musel dodržovat. Adepti museli projít jistou stupnicí zasvěcení apod. Tedy museli prokázat mimo jiné i určité znalosti.


Jak je tomu dnes? Dneska si někdo přečte nějakou knihu o numerologii a naučí se základní pravidla a už je z něho jasnovidec číslo JEDNA. Dnes někdo navštíví tříměsíční kurs astrologie a už je z něho další Nostradamus. A tak se to v novinách hemží inzeráty nabízející uzdravení všeho druhu, věštění všeho druhu a dělání zázraků všeho druhu. Máte pocit, že je to odpovědné? 


Jeden úhel pohledu nám říká, že tito lidé se snaží někomu pomoci - to je OK. Další úhel pohledu nám řekne něco o jejich egu, tedy dělat ze sebe něco tajemného a výjimečného - inu kdo z nás by nechtěl být výjimečný? 


Další úhel pohledu nám řekne něco o odpovědnosti. V čem je odpovědnost? V tom, že přicházejí lidé s určitým problémem. Stejně jako k lékařům. Lékař má mimo jiné i právní odpovědnost za zdraví pacienta, ale toto u věštění poněkud odpadá.


Ale myslíte, že něco napravíme tím, že budeme alternativní medicínu a nebo věštění apod. zakazovat a to i zákonem? Ne, bohužel ne. Zakažte dětem snít a věřit pohádkám. Stanou se z nich blbečkové a roboti, jež nedokáží ani milovat, prostě bez fantasie. A do takové situace nás staví ten, kdo vydá zákon, jež zakazuje alternativní medicínu a nebo obory nepotvrzené vědou. Ale na druhé straně se tomu nemůžeme divit, když vidíme tu obrovskou spoustu lidí, jež provozují něco, o čemž nemají ani ty základní znalosti.


Příklad. Paní XY má astma. Po mnoha letech lítání po všech možných vyšetřeních a braní kupy léku se přijde na to, že její astma je převážně psychického původu. Proto jí pošlou na psychoterapeutickou léčbu a používají se metody, jak pomoci její psychice a tím léčit její astma. Paní XY se dočte, že spousta nemocí je zapříčiněných třeba něčím z minulých životu a tak si najde někoho, kdo tvrdí že tuto metodu ovládá. V nejlepším případě narazí na profesionála psychologa nebo psychiatra, jež opravdu ovládá tuto metodu léčení.V nejhorším případě narazí na nějakého ubožáka, jež prošel kursem a neodborným postupem způsobí paní XY ještě vetší trauma. Od tohoto šarlatána odchází paní XY nevyléčená a naopak ztratí důvěru nejen v alternativní léčbu, ale i v sebe.


K tomu je třeba dodat, že i když se všeobecně nevěří na minulé životy, přesto má dnešní psychiatrie tuto metodu ve svém repertoáru. Do minulého života se můžeme navrátit různým způsobem. Třeba pomocí hypnosy. Ale jsou i jiné metody. Pokud se jedná o hypnosu, je to OK. Ta patří do rukou odborníků. Pokud se jedná o ty další metody, je to už katastrofa, protože je nutné rozlišovat, co je lidská fantasie, autosugesce, asociace, vzpomínky z dětství apod. A právě u těchto metod je nezbytná znalost alespoň nějakého stupně psychologie. A teď? Prolistujte seznam lidí, jež nabízejí tyto služby a zjistěte, jaké mají znalosti o psychologii vůbec.


Další příklad. Pan YY přijde ke kartářce pro radu. Má problémy v partnerství a tak chce vědět, jaká bude budoucnost a co má dělat. Kartářka rozloží karty. V nejhorším případě mu řekne, že jeho žena má milence, blabla bla. Muž odejde domu a začne scéna, hádka a pak následuje rozvod. A přitom třeba jeho žena vůbec nikoho neměla, jen v jejich vztahu byla nějaká krize. Ale paní kartářka jen neumí číst karty a tak napomohla k rozpadu něčeho, co by třeba i mohlo fungovat. V tom lepším případě, jiná kartářka vyčte něco o vlivu prostředí - spojené s přírodou /podle jisté zelené karty / - variant je moc,ale ona dokáže najít nitky a vyluští z té hádanky, že problém jeho ženy je např. v nějaké počínající chorobě. Choroby často ovlivňují psychiku. A tak doporučí panu YY, aby jeho žena navštívila lékaře. Tak se stane a lékař objeví obrovský deficit nějakého vitamínu způsobený nějakou chorobou. Zdravotní stav se po jisté době zlepší a vyrovná se i psychika a pan YY zjišťuje, že hádky nad banálním problémem všeho druhu přestaly.


A nebo ..... . Případ věštců po telefonu. Osoba NM je na dně.Uvažuje o sebevraždě, ale nějaká vnitřní brzda ji brání a tak zavolá na velice drahou linku, kde je údajný věštec a tak mu zavolá. Onen zázračný věštec pozná podle hlasu, že je ona dívka na dně a tak se jí nejdříve snaží uklidnit. To je základ. Pak si vyslechne její problémy, ale telefon je moc drahý a tak dívka neřekne a nepřizná vše. Věštec jí nakonec doporučí udělat si odvar z nějaké byliny, jež prý má vliv na celkové uklidnění a zapalovat večer vonnou tyčinku z jasmínu, jež nám umožňuje kromě jasnovidných záblesků i správně se rozhodovat. Telefon ukončen. Dívka nepřiznala, že bere drogy a její přítel právě přebral a umřel. Dívka ale uvěřila a udělala si onen čaj a zapálila svíčku. Ale nic. Nakonec spáchala sebevraždu stejně. Neodpovědnost v tomto případě má název - de...... - doplňte si sami. 

Ale podobný případ, stejné podmínky a stejná zápletka. Na druhém konci drátu je další jasnovidec. Jeho telefonní služba není drahá, ale jeho služby jsou cennější a tak se ptá a zjišťuje onu drogovou závislost. Mimo jiné opravdu vycítí úmrtí a podle hlasu vyčte, že dívka je dost závislý typ člověka. Jasnovidec je opravdu dobrý a zjišťuje i podobnou záležitost z dětství, kdy dívce zemřel otec. Dívka je překvapená a tak uvěří jeho radám a navštíví ho osobně .... . To je ten lepší případ. Případ člověka, který si uvědomuje, že s lidským životem nemůžeme hazardovat a stavit na nitku lidské blbosti, přetvářky a domýšlivosti. A nikdy člověk neví, kdo je na druhém konci drátu.

Mimochodem, většina takových telefonních věšteb je dnes automatická, tedy čtená podle předem připravených scénářů. Ale i ty by třeba mohly fungovat. Ale každý z nás je jedinečný a ..... však víte. Ty nejdražší věštecké služby po telefonu nemusí znamenat, že jsou nejkvalitnější. Ale může tomu tak být, ovšem onen jasnovidec musí být opravdu dobrý, aby věděl tu správnou alternativu.


Petr Kulík

Reklama

Komentáře

Jana (St, 6. 11. 2002 - 13:11)
Odpovědnost je určitě velmi důležitá věc, ale nemyslím si, že by to byl problém pouze u lečitělů či jasnovidců. Zažila jsem i plno nezodpovědných doktorů, kteří na to odborné vyšetření neposlali.
Též znám plno nezodpovědných pacientů, kterým lékaři zakázali kouřit nebo pít alkohol a oni v tom pokračují. Myslím, že odpovědnost by měla být vždy jak na straně léčitele či doktora, tak na straně pacienta. Nakonec je to vždy náš osud naše zdraví.
- (Ne, 1. 2. 2004 - 18:02)
odpovědnost chybí většině obyvatel planety , a jestli to tak půjde dál , tak ani nebudem potřebovat jasnovidce , protože osud lidstva bude spečetěn .
stačí se podívat na web , třeba
http://datafakta.soc.cas.cz/200103/index.htm
http://www.env.cz/zpravaZPCR2001/zp_02cz.htm
http://www.ekolist.cz/global.stm
http://www.jce.cz/energetik/200205/kveten_13.htm
Reklama