Skutečný smysl džihádu

Neustálý boj za spravedlnost se projevuje jako džihád. Džihád je jedním z nejčastěji zneužívaných a nesprávně chápaných pojmů. Džihád znamená

Džihád lze také namířit například ke společenskému rozvoji obce. Může být rovněž intelektuální ? může mířit proti utlačovatelským a totalitním myšlenkám nebo směřovat k intelektuálnímu pozvednutí společnosti. Džihád na sebe může vzít i podobu skutečného boje proti útlaku a agresi. Džihád je tedy mnohem více než ?svatá válka?.

Džihád však nemůže být válkou útočnou nebo válkou za získání území či válkou vedenou s cílem zavést konkrétní politický řád. Je to obranná válka kladoucí jisté povinnosti na ty, kdož jsou k ní povoláni.


Džihád jako morální cvičení musí být veden výhradně podle islámských pravidel boje. Znamená to, že nesmí ublížit nevinným jedincům, ženám, dětem a neozbrojeným civilistům, nesmí poškodit majetek a životní prostředí, nesmí ničit místa bohoslužeb jiných náboženství. Z toho plyne, že únosy, braní rukojmí, nevybíravé střílení civilistů a kladení bomb na místech a v budovách, kde pracují lidé, jsou skutky, jaké islám zcela zavrhuje.

Kromě toho platí, že nikdo nemůže nikomu vyhlásit džihád. Jeden muslimský stát nemůže vyhlásit džihád vůči druhému státu, utlačovatelský diktátor nemůže vyhlásit džihád státům, jež se proti němu spojily. Džihád vyžaduje souhlas celé muslimské komunity a jasné vymezení nepřítele jako agresora nebo jako utlačovatele bezbranných obětí.


Zdroj: Sardar Malik - Islám, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (61)

 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  no dobře...zde je řeč o různých medikamentech v sanitkách,které na pár hodin nahradí krev o bezkrevních operacích pomocí laparoskopie o různých medikamentech,které doplní krev to je vše moc pěkné. No ale....co když bude někdo po bouračce totálně našrot rozsekanej jak dřevo ze štěpovačky z Mautfildu a bude mít krve že by se jí nedořezal a tlak na úmrtˇ 50 na 80 . Bude v komatu a podstupuje operaci ,která trvá několik hodin? Tak jak je to teda s tou transfuzí krve? Potřebuje ji,nebo ne?! A nyní pozor...řeč je o transfuzi krve. Ještě bych se chtěl zeptat,jestli je možné léčit leukémii bez transfuze krve? nu......?

  Kvě 02, 2017
 • Obrázek uživatele rr
  rr (anonym)

  jahudko nechapes, to nenahradi krev, pomuze roznaset kyslik, nez si telo vytvori vlastni krev. Cizi krev telo nikdy neprijme, pouzije ju docasne na to stejne, rozvoz kysliku a pak ji vyhodi do jater, az si vytvori vlastni. Proto maji lidi po transfuzi casto zloutenku! Krevni derivaty udelaji to same, jen bez nakazy cizi krvi!!!

  Kvě 03, 2017
 • Obrázek uživatele rr
  rr (anonym)

  Zvláštní postavení má v české medicíně Česká společnost bezkrevní medicíny (ČSBM), jejímž cílem je vyloučit transfúzi krve z terapeutických postupů. Jak sama přiznává ve své prezentaci, vychází tak mj. vstříc požadavkům odmítačů krevních derivátů z řad Svědků Jehovových. ČSBM, jež není ve sdružení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, propaguje aplikaci principů bezkrevní léčby v klinické praxi. Distribuuje své propagační materiály popřípadě její členové hovoří s lékaři o bezkrevních terapeutických postupech. Základnou společnosti je brněnská Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - společné pracoviště LF MU s Fakultní nemocnicí Brno. Řada jejích zaměstnanců spolu se stoupenci bezkrevní medicíny ze zahraničí přednáší na odborných seminářích. Odborné společnosti z ČSL JEP se ale k činnosti ČSBM vyjadřovat příliš nechtějí a například Česká hematologická společnost se k jejich působení nestaví nijak vstřícně. "Nehodláme blíže komentovat uvedená vyjádření Společnosti bezkrevní medicíny, neboť z aktivit této společnosti jsme dodnes nebyli schopni určit, jaké racionální cíle si tato společnost klade," uvedl za Českou hematologickou společnost doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda ČHS ČLS JEP. "Můžeme pouze konstatovat,že navrhované léčebné postupy nejsou v souladu s doporučenými postupy České hematologické společnosti ani s doporučenými postupy jiných hematologických společností, a rovněž zdůvodnění navrhovaných postupů nepovažujeme za dostatečně odborně podložené," uvedl MUDr. Čermák. Oslovení primáři hematologických oddělení sice rovněž k bezkrevní medicíně zaujímají rezervovaný postoj, ale jsou již smířlivější a řadu tezí a myšlenek, které hlásá ČSBM, akceptují a někteří dokonce navrhují užší spolupráci. Osobně se například s jedním ze členů ČSBM setkala primářka Oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice Liberec MUDr. Lenka Walterová. "Z krátkého přehledu na internetu sdílím obavy ohledně operací při velmi nízkých hladinách hemoglobinu (20-30 g/l). Zároveň je nutno si uvědomit, že významné procento podaných transfúzních přípravků je podáváno nechirurgickým pacientům - tedy pacientům s chorobami krvetvorby, onkologickým pacientům a dalším pacientům se symptomatickou anemií, u kterých není naděje na korekci anemie "vlastními silami", jak to může být u pacientů operovaných," podotkla MUDr. Walterová. "Jistě více studií prokazuje, že liberální i restriktivní přístup k podání transfuzí u operovaných pacientů dle hladin Hb mají podobné výsledky, ale nelze jednoznačně stanovit jakousi arbitrární hranici hladiny hemoglobinu, nad níž není potřeba předoperačně transfúzi podávat - samozřejmě rozhodnutí musí vzít vždy v úvahu stav individuálního pacienta - věk, kardiovaskulární riziko atd. Podávání transfúzních přípravků musí být vždy uvážlivé. Je pravda, že v praxi především v minulých letech, byl podávány transfúze i v případech, kde by bylo možno zkorigovat hladinu hemoglobinu ev. koagulační poruchu jiným způsobem - toto je jistě nesprávné. Na druhé straně vyvyšovat bezkrevní přístupy jako jedině správné vůči všem pacientům je z mého hlediska zavádějící," dodala primářka Walterová. Postupy bezkrevní medicíny považuje za velmi přínosné ve prospěch pacienta zvláště u plánovaných chirurgických výkonů MUDr. Petr Biedermann, primář Transfúzního oddělení Nemocnice B. Němcové v Českých Budějovicích. Namítá ale, že "zatím nemohou v dostatečné míře nahradit postupy klasické hemoterapie v případě velkých krevních ztrát u polytraumat či substituční léčby u krvácivých stavů." Spíše než proti jednotlivostem v oblasti bezkrevní medicíny by se chtěl postavit vůči možnému konfrontačnímu přístupu odborníků v bezkrevní medicíně k allogenní hemoterapii. "Velice málo jsou zatím publikována fakta o nežádoucích účincích postupů bezkrevní medicíny, i když i ty samozřejmě také musí existovat," připomněl primář Biedermann. "Jako optimální bych považoval větší prolnutí obou přístupů (hemoterapie + bezkrevní medicíny). Spojovacím faktorem by mohli být především anesteziologové, kteří mají asi největší klinickou zkušenost s oběma liniemi. Podporoval bych proto i větší angažovanost odborníků v bezkrevní medicíně například v transfúzních komisích nemocnic, kde by se měla definovat léčebná strategie zařízení," dodal. Biedermanna podpořil primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Krajské nemocnice Liberec MUDr. Dušan Morman. Podle něj má snaha ČSBM o minimalizaci podávání krevních náhrad své opodstatnění, protože se objevují nové práce, které prokazují negativní vliv podávání krevních transfúzí. "Je to pochopitelné, protože jde v podstatě o transplantaci cizorodé tkáně. Dnes již dokonce tolerujeme pokles hemoglobinu k hodnotě 70 g/l," uvedl MUDr. Morman, ale vzápětí varoval: "Nosiče kyslíku na bázi flourokarbonů bohužel zatím nejsou ideálním řešením, protože mají negativní vedlejší účinky (dlouhodobé přetrvávání v retikuloendoteliálním systému atd.), proto se také masivně nerozšířily. Použití faktoru VII v poporodním krvácení je jistě velký posun, máme své zkušenosti, ale nedovolil bych si tvrdit, že toto krvácení zastaví "jistě." MUDr. Morman všaksouhlasí s tím, že "použití autologní krve (autotransfuze) či Cell-saveru je v současnosti také velmi dobrá cesta k omezení podávání krevních transfuzí od cizích dárců. Jsem též zastáncem omezování podávání krevních transfuzí od cizích dárců, ale vždy je třeba posuzovat každého pacienta individuálně a zachovat si "zdravý selský rozum." Jak já říkám: zdravý selský rozum je záchrannou sítí pod visutou hrazdou vědy," uzavřel Dr. Morman. V občasném kontaktu se zástupci odmítačů krevních derivátů je také prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. z 2. interní kliniky - OKH, FN Hradec Králové."Principy a postupy týkající krevních náhrad a stimulace krvetvorby učíme mediky i lékaře. Není na tom nic tajemného, jde o jednu z mnoha možností hemoterapie," připomněl. Svědci Jehovovi, kteří chtějí mít jistotu, že budou ošetřeni v souladu se svou naukou o krvi, navštěvují například zdravotnická zařízení v Třinci nebo ve Vrchlabí, kde provádějí bezkrevní operace. Vyplývá to z diskusí na serveru této sekty. Jan Činčura, www.tribune.cz

  Kvě 03, 2017
 • Obrázek uživatele Hynek
  Hynek (anonym)

  Konečně prosadit nošení tang a nahoře bez na všech plážích a v oázách a uzákonění bederních roušek pro gay populaci v miniverzi s tkaničkou vzadu a vakem dle velikosti vepředu.

  Kvě 03, 2017
 • Obrázek uživatele aids z testu krve nezjistitelna, pokud je v latentnim oknu
  aids z testu kr... (anonym)

  reagovat 3.5.2017 18:21 - rr Mezitím von Papen zahájil jednání v Římě k podepsání konkordátu mezi Hitlerem a Svatým stolcem. Byla vybrána doba vhodná pro jednání — duben, květen a červen 1933. Kromě von Papena přijel do Říma další předák katolické strany, který přijal pohled Vatikánu na politický katolicismus v Německu, kde byly projednány prostředky, pomocí kterých se měl uskutečnit papežský ortel tak, aby způsobil co nejmenší možný otřes německým katolíkům. Během svého pobytu v Římě prelát Kaas ve veřejném prohlášení popsal Hitlera jako „nositele vysokých ideálů, který provede vše nezbytné, aby uchránil národ před katastrofou.“

  Kvě 05, 2017
 • Obrázek uživatele rr
  rr (anonym)

  neco k dzihadu hodte!

  Kvě 06, 2017
 • Obrázek uživatele Steve
  Steve

  ... tě čeká pokud nebudeš aktivně bojovat. Nebude armáda.

  Kvě 07, 2017
 • Obrázek uživatele rr
  rr (anonym)

  ano, spravne, berte zbrane, nebot Jezis Vam poradil "kdo mecem bojuje, mecem zahyne"/ Tak hura na to, alespon nam ubude hlupaku...

  Kvě 07, 2017
 • Obrázek uživatele rr
  rr (anonym)

  clovek, ktery vezme do ruky zbran, neni Krestan!

  Kvě 09, 2017
 • Obrázek uživatele Jahoda
  Jahoda (anonym)

  clovek, ktery vezme do ruky...no to nejsou púotom křestani ani vídenští,kteří pomocí polského vojevůdce,katolíka a obránce pravé víry -.zplenil vojsko mahmedána¨,služebníka tureckého lucipera a ochránil tak západní kulturu před islamizací. Tam bylo jasno.....padne Vídeň,padne Kristovo učení a bude konec křestanské Evropy. Ty,,,,,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,,,,,,bych pro ochranu lidství nehnul ani prstem a jako správný kolaborant bys mlátil hlavou a čelem směr Mekka Medina,mlátil kolaborante mlátil!

  Črv 14, 2017
 • Obrázek uživatele exorcista jehovistů
  exorcista jehovistů (anonym)

  clovek, ktery vezme do ruky......zase jehovistická idocie. Ježíš vzal do ruky zbraň, proto není křesťan...? Jan 2:13 Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. 14 V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. 15 Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly 16 a prodavačům holubic řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ (B21) Podle legendy měl císař Konstantino sen, v němž se mu dostalo příslibu: „V tomto znamení zvítězíš!" a pod kopími, nesoucími znamení kříže, dosáhl vítězství nad Maxentiem na Milvijském mostě.

  Črv 16, 2017

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama