Sedm center vědomí

Když například používáme bezpečnostní programy, bez­děčně vyvoláváme pocit strachu. Když se nám nedostává smys­lových vjemů, po kterých toužíme, bezděčně zakoušíme pocit bezvýchodného zklamání. Jestliže jsou narušeny hranice moci, hrdosti a prestiže, reagujeme - mechanicky - naléhavým hněvem, nepřátelstvím, podrážděním, nenávisti atd. Při tvorbě individuál­ního obrazu přítomného okamžiku často kombinujeme dva nebo více takových filtrů.

Jednou z výhod sedmibodové stupnice je, že vám umožňuje vidět své drama ze správné perspektivy, a vy tak máte možnost zvolit ty filtry, které chcete při tvorbě své zkušenosti použít. Ta­ková vědomá volba není dětem ani živočichům dostupná - jsou chyceni v pasti svých neuvědomělých programů. Vidět jasně své drama znamená stát mimo něj, a nebýt tak nucen hrát podle subjekto-objektového scénáře našich předků z džungle.

Na stupnici vědomí je příjemné, že kdykoliv postoupíte o stu­pínek výše, život vám přináší:

  1. více energie
  2. intenzivnější kontakt s lidmi
  3. více radosti.

Důležitým rysem tří nižších Center je skutečnost, že pokud interpretujete vaše tady a ted pomocí bezpečnostních, smyslových a mocenských filtrů, nemáte nikdy vše, co potřebujete pro stálou radost ze života. Jistě jich můžete využít k částečnému zdokona­lení. Nikdo z miliard lidí, kteří kdy na zemi žili, však nezakoušel dostatek bezpečí, dostatek smyslových vjemů - ani dostatek moci k tomu, aby byl stále šťastný a spokojený. Zážitek dostatečnosti přichází teprve tehdy, kdy začínáte tvořit stále více svého vědomí na úrovni Čtvrtého centra - Centra lásky.

Nižší Centra vám nemohou poskytnout pocit dostatku, proto­že stále zkreslují vaše vjemy lidí a životních situací. Tato Centra vám brání bezpodmínečně milovat a způsobují, že váš vztah

k lidem je vztahem k objektům a nikoliv k bytostem, jako jste vy sami. Nutí vás mrhat energií, která naléhavě proudí mezi vámi a okolím. Podřizují vás současně působícím zmnoženým návy­kům, jež jsou navzájem rozporné a vyžadují, aby váš biopočítač toto emocionální přetížení nějak zvládl. Jste přetíženi rozpornými návykovými požadavky, které se vám nedaří uspokojit, a prožitek vašeho tady a ted je zamlžen úzkostí, depresí a ochablostí.

Biopočítač využívá těchto emocí k tomu, aby vás ochránil před zhroucením vinou rozporných požadavků, tužeb a před­pokladů, jejichž zdrojem je bezpečnostní, smyslové a mocenské vědomí.

Měli bychom mít na paměti, že život v džungli často uvádí živočichy do bezprostředního ohrožení smrtí. Můžeme mít doma krásnou bílou kočku, která spokojeně přede a chová se k lidem velmi mile. Když však naše kočka vyjde na dvůr, začne se krčit, plížit, a bude-li to možné, i vraždit ptáky. Automatické systémy reakcí všech ptáků v okolí musí být schopny vyrovnat se s útočnou povahou kočky, která v takových chvílích jedná podle programo­vého vybavení džungle.

Náš nervový systém se vyvíjel milióny let s cílem - vyrovnat se s bezprostředním ohrožením života. Je to už ale pravděpodobně dosti dlouho, kdy mně nebo vám opravdu hrozila okamžitá smrt. Mechanismy útoku nebo útěku však v našich biopočítačích stále pracují. Mohou vám k něčemu být, pokud se ocitnete v převrže­ném člunu, a musíte plavat dva kilometry k nejbližšímu ostrovu. Pokud se takovým ohrožením vašeho života budou zabývat tři nižší Centra vědomí, vyvolají v nervovém systému reakce, které vám umožní plavat tak, jak jste nikdy předtím neplavali. V 99 % běžných každodenních situací a kontaktů s lidmi vám však strach, zklamání a hněv nepomohou a neumožní vám zakoušet v životě co nejvíce radosti a smysluplné aktivity. Jestliže vás například někdo kritizuje, bude vaše zlobná reakce zřejmě příčinou další kritiky. To je však přesně to, čeho se musíte vyvarovat, pokud chcete kritice pouze vědomě naslouchat. Potom jí nemusíte vě­novat pozornost, jestliže je nevhodná, nebo se jí můžete řídit, pokud je pravdivá. 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama