Reklama

Šamanský přístup k bylinám

Pokud obdržíte přípravky z obchodu či od někoho jiného, nebo nakoupíte-li byliny na výrobu přípravků, věnujte jim zvláštní pozornost. Rostliny mohly být sklizeny mechanicky nebo nemoudře, mohly být ozářeny, stříkány, kontaminovány, špatně skladovány, léčivo mohlo být vyrobeno hromadně, nebo se s ním zacházelo jiným nevhodným způsobem. Jak plané, tak organicky pěstované byliny nejsou vůči těmto vlivům imunní. Následující rady se vztahují ke kupovaným bylinám a baleným bylinným přípravkům:

. Používejte spolehlivé, důvěryhodné zdroje. Chtějte znát původ rostlin a ty, kdo s nimi pracovali. Naučte se rozeznat kvalitu.
2. Zkontrolujte, jestli dostáváte to, co chcete. Rostliny nejsou vždy identifikovány přesně. Například prodávaný šišák je vlastně ožanka. Naučte se latinské názvy, předejdete tak zmatkům.
3. Za pomoci proutku nebo rukou hledejte životní energii: Vylaďte se na spirituální přítomnost. Získejte vnitřní smysl, kterým rozpoznáte, zda prostředek použít či nikoliv.
4. Uvítejte rostliny přicházející do vašeho domova. Představte se jim. Vyjádřete léčivým spojencům svůj dík.
5. Kupované byliny a léčivé prostředky očistěte kouřem či jinak. Přebalte je, pokud je to třeba, a skladujte je ve vhodné nádobě a prostředí.
6. Zvažte možnost zesílení účinků bylin či léčiv za pomoci krystalů a kamenů nebo jejich umístěním v blízkostí oltáře či léčivých předmětů.
7. Zároveň s poznáváním jejich konvenčních vlastností zkoumejte, jaký vliv mají před vlastní konzumací.

Zdroj: Loren Krudenová - Herbář tajemných rostlin

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama