Radost z Bytí

Neštěstí neboli negativita je nemoc celé planety. To, co představuje znečištění životního prostředí na vnější úrovni, reprezentuje negativita na úrovni vnitřní.

Má ji v sobě každý, ne jen lidé v oblastech, kde nejsou uspokojeny jejich základní životní potře­by, ale i v oblastech, kde lidé žijí v blahobytu (zde možná ještě víc). Je to překvapující? Ne. V bohatém světě se lidé více ztotož­ňují s formou, více se ztrácejí v obsahu a jsou také častěji lapeni do pasti ega.

Lidé věří, že jejich štěstí závisí na vnějších událostech neboli na formě. Neuvědomují si, že to, co se děje, patří mezi nejnestálejší formy ve vesmíru - vše se neustále mění. Dívají se na přítomný okamžik, jako by byl znehodnocen tím, co se v něm odehrává a nemělo by, nebo jako na nedostatečný, protože se v něm neode­hrává to, co by mělo. A tak jim uniká dokonalost života, která je všudypřítomná, dokonalost, která se skrývá za vším, co se odehrá­vá i neodehrává, dokonalost za všemi formami. Přijměte přítomný okamžik a naleznete dokonalost nedotčenou časem a přesahující všechny formy.

Radost z Bytí, jediné pravé štěstí, k vám nepřijde skrze žádnou formu, majetek, úspěch, skrze žádného člověka, ani událost - skr­ze nic, co se děje. Radost k vám nemůže přijít - nikdy. Vyzařuje ze sféry neviditelného Bytí ve vašem nitru, z čistého vědomí - je tím, čím jste.

Zdroj: Eckhart Tolle - Nová země, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama