Rada babiček - Grandmothers Council

Již několik let se schází Rada babiček (Grandmothers Council), kruh třinácti starších žen, převážně šamanek a léčitelek, původem z domorodých kultur z pěti kontinentů, z nichž některé jsou žijícími legendami svých národů.

Domorodé národy předávají prvky své kultury v ústním podání. Jejich příběhy nemají pouze výpovědní hodnotu. Jsou to také sbírky poznatků, které tvoří základ pro pokračování života. Je zcela zásadní, aby byly vypravovány uceleně, aby nebylo nic vynecháno ani ztraceno. Takový je i následující příběh, příběh vize, která svolala radu Babiček:

Shromáždění Babiček se zjevilo mnoha lidem v mnoha vizích a bylo předpovězeno před stovkami let. Avšak až Jyotina (Jeneane Prevatt, PhD.) vize posvátného košíku uvedla věštbu v pohyb. V době, kdy Jyoti spatřila svou vizi, neměla ani ponětí o dávném proroctví. Její vize byla odpovědí na nepřetržité modlitby za nalezení nového způsobu uchování a použití moudrosti domorodých národů.

Tři roky po vzniku Kayumari Jyotiny duchovní komunity v Kalifornii se jí zjevila žena, kterou nazvala Naší paní. Ta předala komunitě poselství. Řekla: Předávám vám svůj koš. Uchovávám v něm své nejvzácnější klenoty, linie modliteb sahající do původních časů. Nesmíte je pomíchat ani změnit. Musíte je chránit a udržovat v bezpečí. Přeneste je přes práh tisíciletí a vraťte mi je zpět, neboť já mám záměr.

Jak šel čas, začalo mnoho členů společenství vnímat svůj vnitřní hlas, který říkal: Až promluví Babičky. Nejprve nevěděli, co to znamená, ale postupně přicházely pokyny vedoucí ke svolání shromáždění žen. Náhle dostalo proroctví novou podobu: Až promluví Babičky, otevřou se nám všem brány k jednotě.

Brzy nato odcestovala Jyoti společně s dětmi a svou drahou přítelkyní Ann Rosenkranz do afrického Gabonu. Vydaly se rozmlouvat se starší kmene Bwiti Bernadette Rebienot o léčivé rostlině, která dokáže pomoci zkrotit šelmu s názvem závislost. Někteří lidé ze Západu odnášeli exempláře této byliny z lesa bez toho, aby poprosili lesní národy o souhlas. Proto se tyto dvě ženy vydaly požádat o svolení. Během své návštěvy byly Ann a Jyoti vyzvány, aby se dotázaly Bernadette na její názor ohledně svolání shromáždění Babiček. V té chvíli Bernadette ožila a vykřikla: Ano, nastal čas! Je čas spojit Babičky dohromady. Vy to celé musíte uvést do pohybu.

Bernadette pak ukázala Jyoti dopis, který právě podepsala společně s peruánskými šamany, kteří pracují s léčivou ayahuascou. Dopis měl posílit soudržnost mezi lidmi a vymoci domorodým národům právo stát se ochránci planety.

Po návratu domů pocítila Jyoti nutkání navštívit své přátele a rodinu žijící v Jižní Americe a uposlechla jej. Během své návštěvy hovořila s Marií Alicí Campos Freire o dopise, který viděla u Bernadette. K jejímu překvapení jí Maria Alice ukázala téměř totožný dopis, který právě podepsala společně se zástupci šesti kmenů amazonského území Jurua. V té chvíli Jyoti pochopila, že skutečně nastal čas svolat Shromáždění.

Dosah této vize ji ohromil, ale nebyla si jistá, že bude mít sílu k jejímu uskutečnění. Začala se proto znovu modlit, aby jí byl vyjeven směr. Jak měla najít Stařenky a být si jista tím, že jsou to ty pravé? Pak dostala odpověď: Jádrem jsou vztahy. Začni tam a vše ostatní se rozvine.

Následovala vedení a oslovila osoby, s nimiž ona sama a členové Kayumari přišli do kontaktu během svých cest za učením domorodých národů po celém světě. Nakonec rozeslala Jyoti pozvánky šestnácti starším ženám. Třináct z nich pozvání přijalo. Všechny Babičky, které přijaly pozvání, potvrdily, že hluboko ve svém nitru cítily povolání k účasti na tomto shromáždění. Věděly, že je volají Babičky, moudré ženy z Duchovního světa, na něž lidstvo zapomnělo.

Zdroj: Carol Schaefer: Pro příštích sedm generací. Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země, nakladatelství DharmaGaya

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama