Reklama

Test: Jací vlastně jste?

Přečtěte si následující položky a odpovězte na ně buď ano, tj. souhlasím s textem položky, nebo ne.

1. Jsem řádný člověk, a proto se v sobě vždy vyznám.

2. Nejsem dokonalý, a tak se i stává, že někdy vnímám zkresleně.

3. Vidím a hodnotím svůj život zcela reálně, a proto si rozhodně nena-mlouvám lepší motivy svých činů, než odpovídá skutečnosti.

4. Každý někdy "podle sebe soudí tebe", očekává, že druzí mají obdobné zásady jako on sám.

5. Kdo má alespoň průměrnou paměť, musí si pamatovat vše podstatné ze svého života. Alespoň u mne to tak je.

6. Nalhávání si sám sobě, to je první krok k duševní chorobě.

7. Stalo se mi, že jsem něco udělal, a pak jen nevěřícně kroutil hlavou, že jsem toho byl schopen, ať už ve smyslu kladném nebo záporném.

8. Vyvarovat se za všech okolností chyb je základem řádného života.

9. Stává se mi, že zapomenu na něco, co je mi krajně nepříjemné.

10. Míra morálky lidské osobnosti se určuje tím, jak a zda se člověk obětuje za druhé.

11. Poznat, co si druzí lidé přejí, znamená pomoci jim k tomu, aby toho dosáhli.

12. Nejlepší cesta k životní spokojenosti je umění potlačit přání po všech situacích a prožitcích, které jsou těžko dostupné nebo zcela nedostupné.

13. Co řeknu, to platí - a celý život si stojím za svým.

14. Stane se mi, že s odpovědností za neúspěch nakládám jako s horkým bramborem. Tj. co nejrychleji se jí zbavím.

15. Člověk musí někdy i za cenu ústupků vycházet s kolektivem, v němž žije.

16. Věci mají jedno správné řešení, ostatní jsou chybná.

17. Sami rozhodujeme o tom, zač v běžném životě neseme zodpovědnost.

18. Odvolávat se na autoritu, proti které se druhá strana bojí postavit (argumentům ad verecundiam), patří mezi postupy, které bych nikdy nepoužil.

19. Stane se, že zapomenu na něco, co se mi nechce dělat.

20. Často kývnu na něco, co je mi proti mysli, jen abych měl klid.


Hodnocení

Bod je za každý souhlas.


0-5 bodů: Ve snaze žít co nejlépe se stáváte tzv. předsudečnými osobnostmi. Snažíte se žít podle názorů druhých a ne vždy si dokážete vybrat toho nejlepšího "guru". Můžete i sami sobě předstírat, že jste majiteli jediné, málem absolutní pravdy. To je ale jen iluze. Jediná pravda neexistuje.


6-10 bodů: "Nejtěžší je nelhat sám sobě," dí antický filozof, a vy se o to za prvé snažíte a za druhé víte, že filozof měl pravdu.


11-15 bodů: Nadprůměrný výsledek svědčící o náhledu na vlastní ledví. Ve složitostech života se i vám občas některé sebehodnocení nebo hodnocení druhých nepovede, ale jde o výjimky.


16-20 bodů: Zlí jazykové mohou tvrdit, že do sebe vidíte podobně jako ruský mužík Ivan Rentgenov, údajný vynálezce rentgenu. Nechtě je být, psi štěkají, ale karavana jde dál. Výsledek je to vynikající.


Zdroj: Tomáš Novák - proč jsi na mně tak závislý/a?!

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama