Pozorování bez kritiky

Nesmíš vidět své bytí jako oddělené od BYTÍ a od zbytku, nýbrž musíš vidět oceán vzniklý z kapek a kapku vidět v oceánu. Tak budeš v plném souladu se vším živým.
H. P. Blavatská: Hlas ticha

Kdo se chce jako "poutník na stezce" vyprostit z pout svého přírodního zrození,bude zvyšující se měrou hledat na své cestě duchovní ukazatele. Jeden z těchto pokynů zní: Nesuď! Nic neodsuzuj! Nepovyšuj se nad lidi, nad situace, nad způsoby chování - a tudíž nad plán s tím související božské snahy o záchranu!

Dokážeme vnímat bez kritizování?
Je to lidský reflex - všechny smyslové dojmy okamžitě porovnávat s velmi osobní stupnicí hodnot. Zákon dvoupólovosti tohoto světa nás nutí stále se rozhodovat, koho nebo co akceptujeme, či naopak odmítneme, zavrhneme, zkritizujeme, tedy nás nutí vše podrobovat soudu.

V běžném životě potřebujeme schopnost posuzovat. A proti tomu určitě není co namítat. Ale jakmile se dáme spirituální, gnostickou cestou a následujeme ji ve všech konsekvencích, zjistíme, že nevědomky používáme svoji posuzovací sílu k potvrzování své vlastní bytosti. A shledáváme, že se nevyhnutelně ocitáme ve stavu sebevyzdvihování a sebestvrzování.

Každé sebepotvrzování nás váže k tomuto světu. Tato vyvolaná svévolná síla drží náš mikrokosmos vibračně na úrovni našeho přírodního zrození a pracuje proti duchovnímu vývoji.

Na duchovní vývojové cestě, ale také na své cestě jako přírodně zrozené bytosti, jsme vázáni a zapojeni do nadřazeného plánu. V tomto plánu lze chápat své přírodní zrození - život v přírodním zrození jako pomoc, jako mezistanici. Zde můžeme učinit zkušenosti tak potřebné pro náš duchovní úkol.

Karmická zapletení mají pro nás přichystané velmi individuální učební úkoly. Přijmeme-li je, rozvíjíme tím stále více připravenost ke změně - jak vnitřní, tak vnější.

Připravenost odpoutat se od struktur svého přírodního zrození vede pak ke zvláštní zralosti získané zkušenostmi. V takovém stavu převažuje usilování o pravdu a moudrost nad vazbami na tuto přírodu. Již tato snaha posiluje duchovní princip, a ten se může kousek po kousku rozvíjet.

My můžeme tento spirituální vývoj podpořit - nikdy však nějakými speciálními cviky či pouhým nasazením své vlastní vůle.

Ve sféře ticha, oproštěný od všech starých astrálních vlivů, může člověk všechny dosavadní reakce posoudit v jiném světle. Aby bylo možné setrvat delší dobu v tomto spirituálním poznávání, shromažďují se členové duchovní školy na chrámových službách a konferencích.

V bezprostřední reakci lze pak velmi vědomě chápat smysl všech dějů probíhajících v čase a prostoru.

A v duchovním světle lze rovněž postupně upouštět od sebepovznášení a sebepotvrzování.

Zůstává vnímání

"Dej lidem lásku, jako by to byli tví bratři-žáci, žáci jediného učitele, synové jedné jediné dobrotivé matky. "
H. P. Blavatská: Hlas ticha Zdroj: Lectorium Rosicrucianum

 • avšak neutrální a nevázající. Přichází soucítění
 • poznáním nutných životních úkolů svých bližních.

  To znamená:
  Připustit jakýkoliv vývoj

 • na základě porozumění, že zkušenostmi se vyvíjí vědomí. Vše přijmout
 • na základě vědění, že všechny bytosti jsou vzájemně spojeny.
 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Komentáře (7)

  • Obrázek uživatele § !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   § !!!!!!!!!!!!!... (anonym)

   Kdyby člověk nehodnotil a nereflektoval, civilizece by ještě neexistovala. Nikoho by nemohli odsoudit za zločin. Jestli je tato civilizace civilizací, to nevím, a jaká by měla být, už vůbec ne.

   Led 19, 2010
  • Obrázek uživatele ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ? !!!!!!!!!!!!!... (anonym)

   Kdyby člověk nehodnotil a nereflektoval, pravděpodobně by ani nevěděl, že něco vůbec chce. Pravděpodobně by si nepřečetl ani tento článek. Možná by ani nevěděl, že má hlad nebo nemá. Možná by vůbec nevěděl, že vůbec je. Nebo taky ne. Hledejte, ale co. Svoje místo ve světě? A kdy poznáte, že jste ho nalezli? Nebo snad soubor myšlenek, které by vás oslovily? Kdy poznáte, že jste je nalezli? Co vlasně? A čímpek? Jak víte, že to co jste nalezli, je právě to pravé pro vás? Čímpak to zjistíte? Rozumem? Co ten rozum dělá? Také bych to rád někdy věděl?

   Led 19, 2010
  • Obrázek uživatele ..
   .. (anonym)

   to je zas slátanina !!

   Led 19, 2010
  • Obrázek uživatele §? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   §? !!!!!!!!!!!!... (anonym)

   Rád bych věděl co ne a co je vědčí????????????????????

   Led 19, 2010
  • Obrázek uživatele §? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   §? !!!!!!!!!!!!... (anonym)

   Myslím, že potřebujeme hodnocení a reflexi, i abysme dosáhli jekéhokoli vhledu! Tedy, snad.

   Led 19, 2010
  • Obrázek uživatele Člověk
   Člověk (anonym)

   se musí dívat na svět v reflekcí k hodnotám, které ho oslovují, které jsou mu blíské, a toto, tyto hodnoty vypovídají o člověku co je, a co by mohl být. Člověk se dívá, pokud je člověkem, na sebe sama kriticky, nemusí se proto kritizovat, ale podrobovat se své vlastní kritice ve vstahu k hodnotám, hodnotám lidství, lidství, které chrání tento svět. Kdyby se nedíval kriticky na tento svět, těžko by mohl zabránit, ve vlastní reflexi, válce nebo proti ní bojovat jakoli. Kritický pohled je pohled soudce, pohled zákonů a tedy lidí jež je psali. Jde o kritický pohled na společnost ve zvážení alternativ lidského chování, jako i hodnoty zachování a to nejenom hmotných statků. Při psaní těchto zákonů se museli dívat, lidé co je psali na svět lidí kriticky a alternativně, tedy možně. To bylo nutné pro napsání těchto zákonů, a nejenom nutné, ale i potřebné, jinak by dodnes žádné nebyly. Kritický pohled je pohled možnosti, alternativ, je to pohled vědců na teorie, které se podrobují kritice konstruktivní, vzhledem ke všem možným možnostem.

   Kvě 28, 2010
  • Obrázek uživatele Adept
   Adept (anonym)

   Kdyby člověk nehodnotil a...Nemluvme o soudnictví a státu obecně. Tato informace je míněna zcela odlišně. Samozřejmě pokud někdo spáchal zločin, zasluhuje soud a následný trest. Ale pokud na ulici potkáme ošklivého člověka a řekneme si, "ježiši ten je odporný, určitě bude ze špatného prostředí a bude špatný...", něco je špatně...

   Lis 21, 2010

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama