Reklama

Život znamená plynout

To věděli již staří Řekové: panta rhei = vše plyne. Jestliže život skutečné znamená "plynout", pak je jasné že lpět na něčem znamená smrt, nebo ne? To, na čem lpíme, se již nemůže pohybovat, nemůže již plynout A co se již nemůže pohybovat, je podle našich pojmů mrtvé Představte si život jako řeku; řeka, která již neplyne, už není řekou.

Určitě znáte i radikální metodu, jak "zabít" manželství. Stačí jenom, abyste partnera v manželství drželi dostatečně silně zkrátka, pak se již nemůže pohybovat a to vede dříve nebo později ke "smrti" manželství. Pozor: není to výzva k rozvodu!


Příliš dlouhé lpění na něčem může také vést ke smrti podniku. Známý švýcarský podnik, který vyrábět kvalitativně vysoce hodnotné výrobky a ve svém oboru patřil ke světové špičce, se dnes ocitl v krizi. Počet pracovníků byl snížen z 1300 na 300. Z původního podniku už tedy mnoho nezbylo. Příčina: podnik příliš dlouho lpěl na své technologii a svých, ach, tak úspěšných výrobcích Nyní úplně zmizel z trhu; konkurence je mnohem dál.


Lpěním na něčem můžete všechno "zabít"; je to jen otázka času.


Nebo jiný příklad: střílíte z luku a míříte na terč. Co musíte udělat, aby Šíp zasáhl terč? Musíte napnout luk (energie), musíte zamířit (inteligence) a musíte pustit šíp z tuku, Teď si myslíte, že to přece ví každý hlupák Samozřejmě že to ví každý hlupák Ale prozraďte mi, proč to není při dosahování cílů v každodenním životě rovněž jasné každému průměrně inteligentnímu člověku? Vysvětlete tradičnímu "nezasvěcenému" manažerovi, že se musí oprostit, přestat na něčem ulpívat, aby rychleji dosahoval svých cílů Bude se na vás dívat, jako kdybyste přišli z jiné planety. A přece je tomu tak.


Oproštění je nejrychlejší a nejlevnější cesta k dosahování všech cílů. A když říkám "všech cílů", pak míním skutečně všechny cíle. Mluvíme zde o univerzálních zákonitostech a proto neexistuje ani omezení na určité cíle.


Uvažujte někdy o tom, co se stane, když lukostřelec sice luk napne, ale nepustí z něho šíp. Nejprve se nestane vůbec nic a potom se lukostřelec unaví. A když dál zvýší napětí, luk se zlomí Jak zní okřídlené rčení, které se používá když například někdo následkem přepracování onemocní? "Přepnul luk."


Kdo přepne luk, ten onemocní. Kdo přepne luk, ten příliš dlouho něco držel ( lpěl na tom), neuměl pustit (zbavit se toho) Dosáhl tím negativního výsledku, a to znamená, že udělal něco zcela neekonomického.


Oproštění se od něčeho (zbavení se něčeho) souvisí s životem.


Držení se něčeho, lpění na něčem souvisí s blokádou, nemocí a "smrtí".


Zdroj: René Egli - Princip LOLA, nakladatelství Pragma

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama