Reklama

Morfické pole

Jako vědec se Sheldrake setkal s mnoha jevy, které nemohl vysvětlit moderním přírodovědeckým poznáním.

Je například známo, že buňka obsahuje všechny genetické informace potřebné k tomu, aby vyrostla v dokonalý organismus. Pro vědu je ještě stále nepochopitelné, jak je možné, že konečná forma tako­vého organismu je vždycky stejná. U embrya jsou na počátku vývoje všechny buňky stejné. Jak buňky vědí, že se musí v určitý okamžik specializovat v or­gánech, svalech, kostech a tak dále?

Aby tento problém vysvětlil, používá Sheldrake srovnání s televizorem: obrazy na obrazovce také nemají původ v přístroji. Tyto obrazy se odněkud vysílají jako rádiové vlny, přijímají se anténou, aby se posléze konvertovaly v přístroji a objevily se jako obrazy na obrazovce. Podle tohoto přirovnaní dodávají geny stavební kameny tělu. Stavební plán, který organizuje stavební kameny tak, aby se staly tělem, však není uložen v genech.

Stavební plán, organizační princip, je zcela jiné povahy. Podle Sheldraka zde jde o morfické pole, pole forem, které organizuje hmotu. Musíme si představit, že hmota se organizuje prostřednictvím polí, analogických vzorci, který vytvoří magnetické pole ze železných pilin. Každá organizace koresponduje s nějakým polem, od úrovně atomu až k úrovni Mléčné dráhy.

Pole formy představují paměť přírody. Kolektivní paměť, kterou lze při­rovnat ke kolektivnímu podvědomí člověka, jež popsal psychiatr Carl Jung. Mezi polem formy a organismem dochází ke vzájemnému působení. Pole for­my je tedy schopno přijímat nové informace. Lze jej přirovnat ke knize života, do níž se přidávají stále nové texty.

Reklama

Vztah mezi polem formy a hmotou lze přirovnat k rezonanci. Sheldrake ji nazývá rezonancí forem. Akustická rezonance u ladiček spočívá na přenosu mechanické síly prostřednictvím chvění vzduchu. Rezonance forem souvisí s přenosem informací. Síla rezonance se zvětšuje přímo úměrně s podobností forem struktur, které vysílají vibrace, a struktur, které vibrace přijímají.

Všechny evropské duby jsou například díky své podobnosti formy v re­zonanci s polem formy evropských dubů. Vzhledem k velké podobnosti ev­ropských a amerických dubů bude evropský dub také z velké části rezonovat s polem formy amerických dubů. To znamená, že evropský dub může získávat informace i z tohoto pole. Vzhledem k nedostatku podobnosti forem neexistu­je žádná rezonance forem mezi polem formy dubů a polem formy smrků.

Pole formy zesílí tím více, čím více organismů nebo organizací k němu patří. Čím častěji dochází ke vzniku nějaké formy, tím silnější je pole, kte­ré tak nabývá větší síly přitažlivosti. Věda to formuluje takto: přitažlivost, přitažlivá síla, je určována frekvencí (opakováním), jíž se pole manifestuje. Chování, které se často opakuje, se proto časem stane zvykem.

V r. 1921 bylo v Southamptonu pozorováno, že sýkory otevírají víčka lahví s mlékem a mléko pijí.V sousedství začali totéž dělat příslušníci téhož druhu, což bylo možno vykládat jako imitaci. Problém však spočíval v tom, že sýkory nejsou schopny uletět více než několik kilometrů. Imitace by tudíž vedla k tomu, že zmiňované chování by se postupně rozšířilo po celém ostrově. Ovšem ukázalo se, že tomu tak není: zvyk se nečekaně rozmohl v celé Anglii během jediného dne. Nadto došlo k témuž jevu ve Švédsku, Dánsku a Nizozemí. Během druhé světové války se žádné láhve smlékem neroznášely. Po válce však ptáci začali otevírat víčka zase, ačkoliv tito jedinci nikdy předtím láhve neviděli,.

Zdroj: Hans Andeweg - V rezonanci s přírodou, Energetické léčení rostlin, nakladatelství Alternativa

Reklama

Komentáře

Judita (So, 7. 4. 2012 - 01:04)
Dobrý den,ráda bych se zeptala k tématu morfických polí na ovlivnění mezilidského chování,způsob působení těchto rezonancí u lidských jedinců a případné komunikace.Děkuji za veškeré vysvětlující informace
Bohouš (So, 7. 4. 2012 - 18:04)
Judiro,nemyslím,že tady je toto téma vhodné rozebírat. Na facebooku, je plno lidí,kteří se tím zabývají. Například Vala Maldovan,je to mág a hodně o Morfických polích ví. Jinak vyhledávače si zadej Morfické pole a vyjede Ti toho spousta. Haf, jsem duch Bohouše...psa.
Judita (So, 7. 4. 2012 - 23:04)
Bohouši,fakt díky.Není nad to,dovědět se něco chytrýho.Až budu mít týhle potrhlý doby plný zuby(a ty zuby mi intenzivně uhnívají a dásně mizí), začnu ti dělat spolustrašidlo.Měj se,ty netový duchu Bohouši. Judita
Judita (Ne, 8. 4. 2012 - 00:04)
PS:zkrátka jsem ta naivka,co se všechno dozví až jako poslední.Zato mám tu nevýhodu,že co objevím,tak intuitivně-zřejmě proto se dostávám do pozice 'laboratorní krysy'.Akorát nevím,co budu dělat,až mi intuitivně či neintuitivně docvakne ubohost oněch nadšených 'pozorovatelů'.Možná budu tou neukecanější mediálně známou osobou nebo se budu raději houpat ve větvích stromů...
Jan@VEDA (Po, 9. 4. 2012 - 08:04)
Podle védské tradice existuje všudypřítomný aspekt Boha zvaný Paramátmá, který je přítomen v srdci každé živé bytosti (džívátmá) a také v každém atomu hmoty. On je tím spojovacím článkem, jehož prostřednictvím jsme propojeni s ostatními bytostmi i neživou hmotou. To je to nejrozsáhlejší morfické pole. Do určité míry tedy ovlivňujeme všechny a všechno, a proto je důležitý stav naší mysli (podle kombinace gun, jakési 'vibrační úrovně', se řadíme do nižších morfických polí - např. zlými myšlenkami přitahujeme zlo a zlé bytosti a naopak). Tuto míru lze zvýšit aktivním kontaktem s Paramátmou (meditací, modlitbou, vnitřním nebo vnějším uctíváním). Je to velmi obsáhlé téma, o němž pojednávají zvláště Upanišady, Védánta sútra a Bhagavadgítá.
! (Út, 10. 4. 2012 - 08:04)
Nejedná se spíš o "morfinické pole"? Pak by to mohlo být pole porostlé nezralými makovicemi, ze kterých se morfin získává.
Je to reinkarnací, (Pá, 13. 4. 2012 - 14:04)
kdy se naše astrální tělo vtěluje do nové bytosti a tvoří se a roste podle tohoto "mustru". Dobře je toto vše i další popsáno v knize Realita vesmíru.
Podobně jako r… (Pá, 13. 4. 2012 - 14:04)
působí i v této oblasti stejné(!) síly, stejné interakce, protože vše je jen jedinou energií a interakcí ve vesmíru - to jen lidé si to přizpůsobili svému chápání jinak. Říká se jim vědci a jsou strašně popuzeni každým jiným názorem, než je ten jejich oficiální.
Judita (Pá, 13. 4. 2012 - 15:04)
Jane, a jak se dá zastavit v této sféře pole komunikační napojení? Např. dostane-li se člověk do situace,kdy vnitřně začne rezonovat s početně rozsáhlou skupinou lidí-a teď: ani průměrně neovládá koncentraci a při sinchronizování se už vůbec nekoncentruje. Pak je tady ještě jedna možnost a snad to tady nebudeme "pitvat"-zabalit své nitro do humusu a stáhnout se do ulity krutosti-i tahle možnost mě napadla v největším zoufalství.Ale vždy ve mně převládne má potřeba zůstat sama sebou.Tzn. naučit se ovládat to,co je mi tak vzdálené.A spíš než studium je mi větším přínosem vysvětlení.Proto jsem tolik ráda za vysvětlení a informace.
Lidské ego je … (Pá, 13. 4. 2012 - 17:04)
o spojení s vědou se pokouší kniha Tajemství vesmíru odhaleno
Johanz (Pá, 13. 4. 2012 - 17:04)
Všude je mnoho materiálů které se dají studovat

http://cs.wikipedia.org/wiki/Morfogenetick%C3%A9_pole

Sám jsem již „víru v teorii“ morfických polí poněkud opustil a mé hledání a poznávání vede jiným směrem. Dodnes bych však, vedle aktuálních konceptů „kvantového modelu vědomí“, doporučil Sheldrakovu teorii k zamyšlení tomu, kdo chce zůstat ve „vědečtějším“ paradigmatu a z nějakého důvodu odmítá „radikálnější“ výklady světa, vyžadující příliš výrazné vykročení do neznáma.
Johanz (Pá, 13. 4. 2012 - 18:04)
Jestli k tomu ještě mohu něco dodat, tak snad jen to, aby jste nehledali kolem sebe, ale v sobě.Jen přes své vědomí najdete světlo na konci tunelu.Vše jsou jen různé názvy pro jedno a totéž.
Jan@VEDA (Pá, 13. 4. 2012 - 19:04)
Jane, a jak se dá zastavit v...Judito, v principu je to podobné, jako když ladíme radiostanice. Potřebujeme znát požadovanou frekvenci a potom točit knoflíkem, dokud ji nenaladíme. Toto představuje práce s hmotným tělem, myslí, inteligencí a egem (ahankárou), tedy odpoutávání se od jejich vlivu omezováním vlivu negativních gun ('rušivé vysílání') a zvyšováním pozitivních gun (přibližováním se k požadované frekvenci). To je podstata vnitřních cest jógy a děje se to pomocí různých druhů meditace atd. Jde o obrácení se do svého nitra a postupné odhalování své skutečné osobnosti nad výše zmíněnými hmotnými dočasnými obaly.
Stav pociťované 'jednoty se vším' realizací své kvalitativní totožnosti s bílým světlem (nirvišéša Brahmanem) je jedním ze stupňů tohoto procesu, ale nikoliv tím posledním (i když to mnozí monisté tvrdí, ale ne všichni). Za nerozlišeným 'jsoucnem' totiž existuje dimenze savišéša Brahmanu (para Brahmanu) s nekonečnou rozmanitostí, jejíž je hmotná dimenze nedokonalým odrazem či stínem. Tuto superrealitu z monistů přijali dva nevýznamnější, Ádi Šankara a Madhusúdana Sarasvatí.

Případ, který popisujete, kdy se osoba nedovede soustředit, znamená, že mnoho energie nevyužije účelně. Toto odpovídá radžo guně (hmotná aktivita, 'jednou jsi dole, jednou nahoře'). Ta 'zoufalá' varianta je sebedestrukce, typická pro tamo gunu (hmotná pasivita, úpadek).

Vysvětlení má své meze dané schopností slov popsat, co se děje, a odlišnou schopností chápání a praktikování u různých osob. Snad jsem však něco málo osvětlil. Jak říkám, je to celkem složité téma, které rozebírá mnoho tradičních textů.
Castor (St, 16. 1. 2013 - 07:01)
Chtel jsem se jen zeptat, jestli se take jedna o morficke pole, kdyz se mi casto deji veci typu např. : Mam pustenou televizi a v pokoji mi lita vosa a vzapeti na to je vosa v televizi nebo se o vosach mluvi, nebo sedim v restauraci a premyslim nad urcitym konkretnim tematem a hned na to slysim vedle u stolu jak se o tom samem tematu bavi lidi. Je toho vice a stava se mi to docela casto, ma to neco spolecneho s morfickym polem?
Přiznám (St, 16. 1. 2013 - 14:01)
Chtel jsem se jen zeptat,...se,že co je to morfické pole netuším,ale co jste tu psal,to se mi často stává i třeba se synem,chci něco říct,on to řekne ve stejnou chvíli jako já.S někým si píšu úplně ve stejnou chvíli,jdu ze města,jen tak si na někoho vzpomenu a potkám ho.Nevím,jestli to může být telepatie,nebo nějaké souznění,nebo také jakýsi šestý smysl?
Castor (St, 16. 1. 2013 - 17:01)
Priznam se, ze...
To co pisete take znam, treba se chystam pritelkyni poslat sms a v tu ranu mi prijde zprava od ni, vse neocekavane. Muze to byt telepatie, tezko rict, ale ze by to byly jen nahody? Take se mi hodne stava, ze kdyz se ciste nahodne podivam kolik je hodin, at uz v mhd nebo na mobil, tak je tam casto 1 a 4 tzn. 11:14, 11:44, 14:11 atd. Jasne, vecer se to stat nemuze, ale proste dopoledne a odpoledne jsou tyhle cisla na display.
Jsou (St, 16. 1. 2013 - 17:01)
Priznam se, ze...
To co...to takové zajímavé věci.S kámoškou se mi to taky stává,říkám si,zavolám,jestli se můžu stavit na kavčo a v tom mi ona volá,že snad jsi doma,jsem na cestě k tobě.Jako nemůžeme hned v tom něco vidět,ale možná nějaká telepatie existuje,těžko říct,ale na tyhle věci docela věřím.Nic není náhoda.
? Eri (So, 21. 12. 2013 - 08:12)
Jistě že je telepatie. Lidem by se schopnost telepatie vyvíjela daleko rychleji, kdyby se věnovali víc duševním než technickým rozvojům. Budeme mít dokonalou techniku, ale člověk na její úkor nebude mít schopnosti, které dnes nazýváme nadpřirozené (neviditelnost, tele(portace)atie, psycho(tele)kineze, 6tý smysl apod. Mozek je z velké části nevyužitý, neboť ho vedeme jiným směrem. Podobně jako příroda vybavila zvířata mimikrami a instinktem.
? Eri (So, 21. 12. 2013 - 08:12)
Jistě že je telepatie. Lidem by se schopnost telepatie vyvíjela daleko rychleji, kdyby se věnovali víc duševním než technickým rozvojům. Budeme mít dokonalou techniku, ale na její úkor nebudeme mít schopnosti, které dnes nazýváme nadpřirozené (neviditelnost, tele(portace)atie, psycho(tele)kineze, 6tý smysl apod. Mozek je z velké části nevyužitý, neboť ho vedeme jiným směrem. Podobně jako příroda vybavila zvířata mimikrami a instinktem.
! (Ne, 22. 12. 2013 - 11:12)
S telepatií dělali v 50. letech rozsáhlé výzkumy Američani i Rusové pro vojenské účely (komunikace s ponorkami apod.). Potvrdilo se, že nic takového neexistuje.
Klasický filosof (St, 25. 12. 2013 - 21:12)
Neexistenci něčeho nelze dokázat. Oni však nedokázali, že telepatie existuje. Prosím tedy o důkaz, že telepatie existuje.
? Eri (Čt, 26. 12. 2013 - 06:12)
Vážený člověče a velký filozofe, kdybys pořádně četl můj 1.komentář, tak pochopíš, že si v podstatě neodporujeme a nechtěl bys důkaz. O telepatii jsem psal jako o jedné z potencionálních schopností z většiny nevyužitého mozku, komprendés? Kam se potřeba vyvíjet, tam příroda pomůže, jako ve všech případech. Nemůžeš jasně stanovit, vesmír není tak černobílý jak se ti může zdát.
Oprava (Čt, 26. 12. 2013 - 18:12)
Potencionálních = potenciálních
- (Čt, 26. 12. 2013 - 19:12)
Nač oprava, neznáš hovorová synonyma?
! (Pá, 27. 12. 2013 - 12:12)
"Potencionální" není synonymum, ale pravopisná chyba.
- (Pá, 27. 12. 2013 - 16:12)
Svatá prostoto, ty seš ale votravný dítě!
- (Pá, 27. 12. 2013 - 17:12)
Svatá prostoto, ty seš ale votravný dítě! Jak to snášej vaši?
! (Pá, 27. 12. 2013 - 18:12)
Pravopisné chyby svědčí o nevalné intelektuální kvalitě jejich producenta. Ostatně, vyjadřuje se takto s chybami většina VIP, takže je na první pohled patrná jejich úroveň.
chudinko (Pá, 27. 12. 2013 - 22:12)
ubližovali ti hodně?
chudinko (Pá, 27. 12. 2013 - 22:12)
tobě museli zatraceně hodně ubližovat :(((
Lenka (So, 28. 12. 2013 - 10:12)
Nic mi do toho není, ale proč zmiňuješ pravopis? Vždyt tam nemá ani jednu hrubku. A mimochodem na pravopis většinou poukazují jednodušší, ne zrovna inteligentní lidé, něco na způsob, když už nevím nic, tak ať mám alespoň ten pravopis v pořádku. Táké rádi slovíčkaří. Praví intelektuálové ho neřeší, i oni semtam udělají chybu. Jen podle hlupáka jsou neomylní. Ale docela jsem se s vámi pobavila, i když si téma diskuze kapku odskočilo jinam.
CC (Po, 30. 12. 2013 - 13:12)
Hammer smashed face and rancid amputations.
Diagnosis (Po, 6. 1. 2014 - 12:01)
The earth has cancer name malignant humanoma.
Shogun (Po, 6. 1. 2014 - 15:01)
Nic mi do toho není, ale...Blbost - já jsem "složitější", "pravý intelektuál", a pravopisný chyby nedělám a řeším :)

Takže jak je to s těma morfickejma polema? Máte někdo příklad z vlastní zkušenosti?
Brambora (Po, 6. 1. 2014 - 15:01)
Blbost - já jsem...Já třeba pěstuju na morfickým poli hodně velký brambory, všem doporučuji.
Pavel (Čt, 16. 1. 2014 - 17:01)
Blbost - já jsem...No spíše snaživý šprt. Šprt a intelektuál je něco jiného, pozor na to :)
Shogun (Čt, 16. 1. 2014 - 23:01)
No spíše snaživý šprt....Líbí se mi, jak do všech a do všeho vidíš, Pavlíku.
Pavel (Čt, 23. 1. 2014 - 18:01)
Pokud se ti to líbí tak je to v pořádku:)
pro Bramboru (Pá, 24. 1. 2014 - 13:01)
Čím blbější sedlák, tím větší brambory.
Y (Po, 28. 4. 2014 - 00:04)
Je to píčovina.
Reklama