Reklama

Meditace omlazuje

Dr. Wallace zjistil, že meditace činí jeho subjekty biologicky mladšími než kolik jim je let, a to o značný podíl: krátkodobě meditující byli o pět let mladší, než byl jejich chronologický věk, dlouhodobě meditující o plných dvanáct let. Jinými slovy žena v šedesáti letech, která praktikovala TM (transcendentální meditaci) alespoň po pět let, by z biologického hlediska měla v průměru tělo osmačtyřicetileté. Nezahrnuje to kosmetické změny kůže a vlasů, přestože mnozí ze subjektů měli překvapivě mladistvý vzhled.

Tyto výsledky nezávisely na jakémkoliv jiném faktoru; u těchto lidí byla zjišťována strava, cvičení a další zvyky. Je zajímavé, že srovnání odhalila, že nepožívání červeného masa koreluje s mírně nižším biologickým věkem, v souladu s různými zjištěními o delším životním rozpětí u vegetariánů.

Wallaceova zjištění byla ve své době bezprecedentní. Brzy poté byly v Anglii provedeny následné studie, které jeho výzkum potvrdily. V jedné skupině byli meditující TM o sedm let mladší v biologickém věku. Když byli titíž lidé měřeni o rok a půl později, byl zaznamenán další pokles o jeden a půl roku, což způsobuje, že rok meditace ubírá rok biologického věku. Jestliže budou tato zjištění široce ověřena, TM bude jediným duševně tělesným přístupem, který má takovýto účinek.

V roce 1986 se dr. Jay Glaser, lékař pracující ve výzkumu a velmi dobře obeznámený s meditací, rozhodl sledovat jednu z přirozeně se vyskytujících chemikálií v našich tělech, která má možná vztah k dlouhověkosti. Začal měřit hladinu steroidního hormonu nazvaného DHEA (dehydroepiandrosteron) u meditujících TM. Přestože jsou molekuly DHEA nesmírně běžné v našem krevním oběhu - jsou mnohosetkrát častěji přítomny než mužské nebo ženské hormony - jejich funkce je záhadná. První výzkumy však přesto ověřily, že DHEA dosahuje své nejvyšší úrovně okolo pětadvaceti let a potom klesá téměř přímočaře, rok po roce, až do věku sedmdesáti let, kdy jej zůstává pouze 5%.

Rozruch okolo DHEA vznikl až v osmdesátých letech, kdy byl ve velkých dávkách vstřikován laboratorním myším. Na rozdíl od kteréhokoliv dříve testovaného hormonu DHEA vykázal pozoruhodné vlastnosti proti stárnutí. Staré myši se zdály zcela omlazeny, jejich životní síla se obnovila a dokonce i jejich matné, řídké kožíšky se navrátily k hladké lesklosti; počínající rakoviny, ať přirozeně se vyskytnuvší nebo uměle vyvolané, se ztratily; obézní zvířata se vrátila na normální váhu; ta, která měla diabetes, se výrazně zlepšila. Jestliže DHEA způsobuje jen zlomek toho, může se jednat o hormon proti stárnutí, který vědci hledají- Na rozdíl od dřívějších výzkumníků se Claser nezajímal o extrahování a prodej DHEA jako pilulky mládí; tento projekt by mohl mít nejisté výsledky z mnoha důvodů, včetně dlouhodobých vedlejší účinků hormonu a potřeby brát megadávky v pravidelném režimu.

Reklama

Clasera místo toho zajímalo, jak je DHEA produkován přirozeně. Vzal 328 zkušených meditujících a srovnal jejich úrovně DHEA s 1426 nemeditujícími. (Abychom byli přísní, zkoumal blízce příbuzný DHEAS, neboli sulfát dehydroepiandrosteronu). Jeho subjekty byly rozděleny podle věku a pohlaví. Ve všech skupinách žen byly úrovně DHEA signifikantně vyšší u meditujících; totéž platilo pro osm z jedenácti mužských skupin. Poněvadž se vyšší úrovně DHEA objevují u mladších lidí, Glaser toto vzal jako důkaz, že u jeho subjektů se biologický věk snižuje jako následek praktikování TM.

Je zajímavé, že největší rozdíly se projevily u starších subjektů. Meditující muži nad 45 let měli o 23% více DHEA, ženy o 47% více. To je obzvláště významné, protože vysoká hladina DHEA byla korelována s ochranou proti rakovině prsu. V průměru Glaser zjistil, že starší meditující měli stejně DHEA jako lidé o pět až deset let mladší. Toto značně působivé zjištění bylo nezávislé na způsobu stravování, cvičení, konzumaci alkoholu a tělesné váze subjektů.

Zdroj: Deepak Chopra, M.D. - Perfektní zdraví, nakladatelství Pragma

Reklama

Komentáře

Reklama