Reklama

Meditace na obraz

Toto může být způsob, jak vnést vnější svět do meditace či jak dojít k pochopení, jak se na svět dívá jiný člověk.

Vyberte si obraz s libovolnou tematikou, a když dosáhnete stavu meditace, zaměřte svou soustředěnou mysl na obraz a nechejte myšlenky plynout. Mohou se týkat celého obrazu nebo části, mohou se týkat pojetí (hlediska) nebo toho, jak obraz vznikl a co tvůrce zamýšlel.

Nechejte mysl pracovat za vás. Můžete si být jisti, že mysl využije obraz k tomu, aby podnítila vhled, pohled k jádru věci, jenž vám může pomoci a bude důležitý z hlediska vašich momentálních potřeb.

Obraz vypráví děj - děj zobrazený malířem nebo fotografem, ale i děj, jak ho vidí a vykládá svět diváka. Jeden obraz může vyprávět mnoho příběhů - každý jiný - a všechny jsou výkladem divákovy mysli ve chvíli, kdy na obraz pohlíží.

Zdroj: Umění harmonie, nakladatelství Grada

Reklama

Reklama

Komentáře

Karel (Pá, 10. 10. 2014 - 06:10)
Zajímavá technika. Je často používaná na východě, kde se k mediatci používají obrazy božstev eventuálně grafické symboly jako mandaly či jantry.
Reklama