Reklama

Kulty, sekty - vymývání mozků

Existuje mnoho osidel pro tradiční křesťany stejně jako pro stoupence New Age.
Jedna taková léčka je nastražená oběma; a to je fenomén kultů.

V žádném případě nemám v úmyslu oponovat lidem, kteří chtějí žít společně v komunitě. Co se mě týče, je to svaté povolání. Ale mezi komunitou a kultem je velký rozdíl. Komunita do sebe vtahuje lidi svým vzájemným propojením; komunita nevyvíjí žádný nátlak na lidi, aby zůstali; komunita je hrdá na nesmírnou rozmanitost svých členů. Na druhou stranu kulty charakterizuje to, že svým členům "vymývají mozky", že činí na lidi strašlivý nátlak, aby se ke kultu přidali a pak ho již neopustili, a v neposlední řadě je charakterizuje také jistá fádnost až "jednolitost" jejich členů.

K snazšímu rozpoznání kultů nám pomohou jejich následující charakteristické znaky:

1. Modlářství jediného vůdce obdařeného osobním kouzlem
Reverend Sun Myung Moon, uctíván moonisty jako "Pán druhého adventu", je evidentním příkladem vyloženě náboženského modlářství. Stejně tak Jim Jones a David Koresh, muži obdařeni osobním kouzlem, charizmatem, kteří své stoupence dovedli k neštěstí a smrti. Je mnoho "guru", kteří podněcují zbožňování sama sebe.

2. Uctívaný vnitřní kruh
Dokonce ani ten nejambicióznější vůdce s největší dávkou osobního kouzla nedokáže zvládnout v určitém momentu organizaci bez cizí pomoci. On nebo ona potřebuje důvěryhodné učedníky. Zpravidla všechny velké kulty mají vnitřní kruh členů, kteří jsou ostatními uctíváni téměř tak jako samotný vůdce. Budí respekt; budí strach; budí závist a pomluvy. Tento uctívaný vnitřní kruh nemusí být příznačný jen pro kulty; ve větší či menší míře existuje v každé velké organizaci, ve vládě, v obchodní společnosti, na univerzitě nebo v církvi. Otázkou je zde však stupeň úcty či respektu a odtud pak potenciál zneužívání moci.

Reklama

3. Tajnůstkaření ve vedení
Jeden z rozlišujících rysů kultů je velké tajnůstkářství, se kterým tyto vnitřní kruhy pracují. Tento rys však opět stejně tak dobře charakterizuje hromadu nenáboženských organizací. Pomyslete jen na naše vládní úředníky a jejich posedlost po tajných dokumentech a bezpečnostních opatřeních. Pomyslete na průmyslová tajemství našich obchodních společností. Pomyslete na zasedací síně správních rad, síně plné kouře, zdánlivě náhodné schůzky při snídani, které se opravdu počítají. Kultovní vůdci však dokonce ani nepředstírají, že by byli za své činy odpovědní.

4. Finanční nepolapitelnost
Před pár lety jsme měli s Lily příležitost strávit takřka celý den s nejvyšším vedením mírové organizace hnutí New Age. Jedna z mnoha skličujících věcí toho dne, která nás dovedla k závěru, že ta organizace je kultem, byla jejich vyhýbavost v otázce financí. Nač ty tajnosti? vrtalo nám hlavou. Ta organizace je přece nevýdělečná a podle všeho jsou její finance veřejnou záležitostí a prozkoumat je tedy mohl každý, komu se tím chtělo obtěžovat. Mohl jsem jen usoudit, že tajnůstkářský rys vedení kultu byl tak zaběhnutý, že nezbytně musel nakazit i tuto nejdůležitější oblast veřejného zájmu. A nejen v tom nám ta organizace připadala vyhýbavá; jenže zrovna tohle nás překvapilo nejvíce. Na každý pád jako by finanční vyhýbavost - ať už z jakéhokoli důvodu - skutečně byla charakteristickým rysem mnoha kultů.

5. Závislost
Snad ještě významnější příčinou toho, že kulty vyvolávají v některých lidech oprávněné obavy, je to, že jejich autoritářské vedení pěstuje závislost svých stoupenců na kultu. Místo aby je povzbuzovali k tomu, aby se každý z nich stal sám sobě vůdcem, mají kulty tendenci své členy odrazovat od myšlenek, jež by byly zaměřené na ně samotné. To býval problém katolické církve. Teď se tento problém může projevit při hledání našich duchovních odpovědí na východě. Je totiž tradicí hinduismu, aby guru učili své žáky vzhlížet k sobě jako k bohům.

6. Podrobení se
Pro mne je to ten nejsmutnější znak kultů. Na vůdcích mírové organizace, o které jsem se zmínil, mě zarazila jejich naprostá podobnost, jejich jednolitost. Lišili se od sebe věkem, který se pohyboval v rozmezí od třiceti do sedmdesáti; byli to muži a ženy; někteří byli oblečení formálně, jiní neformálně. A přesto přese všechno jsem dosud nikdy - třeba v armádě nebo ve vládě či kdekoli jinde - neseděl ve společnosti dvaceti lidí, kteří vypadali tak nesnesitelně stejně, až mě to deprimovalo.

7. Zvláštní jazyk
Pro jakoukoli skupinu lidí, kteří jsou v tak těsném a intenzívním kontaktu jeden s druhým, je přirozené, že si vyvinou svůj zvláštní vnitřní jazyk - to znamená soubor slov, jež pro ně mají zvláštní význam a pro lidi mimo danou organizaci jsou často zcela nepochopitelná. A čím blíže má daná organizace ke kultu, tím bývá tento vnitřní jazyk zvláštnější. Nakonec se podobá tajnému jazyku, kterému rozumí jen zasvěcenci a který je naprosto nepřeložitelný. Obdržel jsem například zásilky od nejrůznějších organizací hnutí New Age, jež se tímto způsobem snažily upoutat mou pozornost. Možná by třeba uspěly, kdybych je mohl brát vážně, ale dává mi dost zabrat přijít na kloub takovým frázím jako třeba "souznívající jádrové skupiny" či "znovurozvíjení". Takové skupiny jsou již natolik prostoupeny svým zvláštním jazykem, že zcela ztrácejí schopnost efektivní komunikace s vnějším světem.

8. Dogmatická nauka
Jeden kult rád používal tvrzení, že na své teologii "pracuje" a k tomu by chtěl získat pomoc zvenčí, např. ode mne. Myslím si, že se z velké částí jednalo o fígl. Jak dalece jsem byl schopný odhadnout situaci, byla jejich teologie již zcela propracovaná, vyvinutá a většina jejich doktrín již dlouho předtím nabyla doktrinářského charakteru.

9. Kacířství
Všechny organizace existují ve vztahu k Bohu, vědomě či nevědomě, ať se jim to líbí nebo nelíbí. V případě obchodní společnosti se obvykle jedná o vztah přinejmenším pasivního popírání Boha. V případě satanského kultu je to vztah aktivního, vehementního popírání Boha. Vztah mezi kulty a Bohem je vlastně vždy v nepořádku a je vztahem kacířským.

10. Bůh v zajetí
Ve svém pokřiveném vztahu k Bohu a své spokojenosti s dogmatismem kulty vždy jaksi cítí, že mají Boha v hrsti; že Boha zajali. Ale skutečnost je taková, že Bůh není naším vlastnictvím, nýbrž my mámě být vlastněni Jím/Jí, individuálně a kolektivně.
Pokud se snažíte určitou organizaci ohodnotit; dovolte mi podotknout, že na to, aby se skupina stala kultem, nemusí splňovat všech deset kritérií. Vyhovuje-li třem či čtyřem, tak bych jí rozhodně - být vámi - nedůvěřoval. Je také důležité uvědomit si, že kultů je za krejcar tucet a že spousta podniků jsou kulty. Domnívám se, že IBM býval tak trochu kultem, když nutil své zaměstnance, aby se oblékali stejně, vypadali stejně a stejně se i chovali.

Byl jsem upozorněn na to, že katolická církev většinu uvedených kritérií splňuje. Přesto se však nedomnívám, že by americká katolická církev byla kultem. Možná byla kultem před II. vatikánským koncilem v šedesátých letech, ale ten koncil způsobil v naší zemi naprostou revoluci katolicismu. V kultu je systém autority zcela přijímán a nikdy ne zpochybňován. Systém autorit v americké katolické církvi se nyní zpochybňuje každý den v týdnu a v neděli dokonce dvakrát. Ženské hnutí v katolické církvi je v současnosti jedním z nejaktivnějších ženských hnutí ze všech křesťanských církví vůbec. Je stále mnoho zmatku, také však mnoho rozmanitosti ve způsobu, jakým jednotlivé církve praktikují svou víru, od velmi konzervativního k velmi liberálnímu. A proto mi připadá k smíchu, že ten nynější, velmi konzervativní papež dělá, co může, jen aby II. vatikánský koncil prohlásil za neplatný.

zdroj: M. Scott Peck - Dále nevyšlapanou stezkou

Reklama

Komentáře

Bhagavan (St, 17. 5. 2006 - 22:05)
Stroj času
Předmluva
,,Ty jsi koupil všechny akcie na autorská práva pro známého klasického autora, který je již dva tisíce let tělesně mrtvý?
Bhagavan (Ne, 16. 7. 2006 - 07:07)
Vymývání mozků
Vymyšlená ukázka PZT
Přirozený Zenový Taoismus
panvitkouba"hotmail.com
Nejspíše mnozí z vás hledají smysl svojí existence a chtěli by si dobře žít a být šťastní každý den? Nejprve si zmapujete to co je vám snadno dostupné a ochutnáváte nejrůznější svaté ideologie, které vám slibují zázraky pomocí jednoduchých postupů. Jenže zázraky se nedostavují a vy poznáváte, že jste byli podvedeni mazanými podvodníky a místo slibovaných zázraků je zde jenom váš pláč a smutek. Celý problém je totiž v tom, že se snažíte dosáhnout podstatné životní změny v párové rodině, to je, jako kdybyste chtěli létat, a neměli jste křídla? Jenom veliká rodina, ve které žijete od dětství, vám dá křídla, a vy se povznesete nad realitu ve které jste jenom loutkou se kterou mnohé snadno manipuluje. Podívejte se na delfíny, oni jsou velmi šťastní díky tomu, že žijí od dětství ve veliké rodině, je to naprosto přirozené a právě v té přirozenosti je cesta k spokojenosti. Jakmile je zde mnohé co není přirozené je zde i hledání přirozenosti a když nenajdeme originál, použijeme často nějakou náhražku. Představme si, že když bude dítěti 12 let, tak zde bude svatba a 6 mužů si vezme 6 žen a budou spolu žít tak dlouho dokud je smrt nerozdělí. Zkušení specialisté vyberou do rodin takové jedince, kteří se k sobě hodí a tak zde nebudou problémy a konflikty a bude zde základ pro PZT. Starého psa již nikdo novým kouskům nenaučí, většina lidí se bohužel zajímá o změnu svého života v době, kdy jsou staří jak tělesně tak i duševně. Je to jako spravovat staré auto, jednu věc zde spravíte a jiná věc se brzo zase rozbije. Zázraky jsou v pohádkách, v realitě je vše většinou podřízené nějakému jednoduchému přírodnímu nebo vesmírnému zákonu. To veliké má moc nad tím malým, vesmírné a přírodní zákony jsou veliké, tak mají nad námi velikou moc. Náš život to jsou hlavně vztahy, právě špatné vztahy způsobují naše deprese a jiné zdravotní a ekonomické problémy. Jde o to mít správné množství existenčních vztahů ve veliké rodině, kde je 12 lidí a oni se spolu milují a navzájem si pomáhají v nouzi. V párové rodině je jenom jeden vztah a on není existenční, protože není problém se rozvést a založit nový vztah, mnozí to tak dělají a děti tím mnoho trpí. Armáda kdysi velmi dávno násilím zničila veliké rodiny a donutila násilím lidi k tomu, aby žili v párové rodině, protože to armádě vyhovovalo. Jak čas pomalu ubíhal, lidi zapomínali na to, jak se jim dobře kdysi žilo ve veliké rodině, a začali věřit podvodníkům a uctívali fetiše, nebo pili alkohol. Ve velikých městech by léky na uklidnění mohli lidé konzumovat, tak jako konzumují potraviny, protože je zde každý neklidný a nešťastný. Kořenem všeho zla zde je armáda, ona ze šťastných lidí udělala nešťastné vojáky, protože takový voják myslí jenom na vítězství a zisk; moci, bohatství, slávy, atd. Dokud budeš myslet, jako zlý voják do té doby zde bude mnoho toužení a tím i mnoho soužení. Daně to je typicky vojenský přístup k tomu jak z lidí udělat nešťastné vojáky, čím více lidé pracují, tím více musí odvést elitě daní. Elita z daní zaplatí armádu, ve které jsou; vojáci, byrokrati, soudci, policajti, učitelé, doktoři, atd. Ten kdo je placen přímo z daní to je jenom bezvýznamný voják a on slouží elitě tak, aby se ona měla dobře. Moc nad druhými to je silná návyková droga, a když někdo musí elitu opustit, má tak silné deprese, že mnohdy spáchá sebevraždu. Svět ve kterém dosud většina lidí existuje, je světem kde všemu kralují návykové drogy a ten kdo je nemá, má pochopitelně silné deprese. Doktor vám nemůže dát na vaše deprese vysokou funkci, po které tolik toužíte, on vám dá jenom prášky, které utlumí duševní bolesti. V mnohém to připomíná sex s prezervativem, kdy se bojíme mít děti, protože dítě to je problém. Pro vojáka je dítě problém, protože on musí přeci bojovat a vítězit, jestliže zde bude veliká rodina, tak dítě nebude problém. V minulosti zde bylo mnoho experimentů s lidskou kulturou a čas nám ukazuje, že jenom domorodci v pralese jsou ve veliké rodině spokojení. V tropickém pralese má totiž každý člověk tolik problémů s živými primitivními bytostmi ve svém okolí, že zde nemůže vzniknout armáda. Armáda znamená čekání na rozkaz, jenže v tropickém pralese nelze čekat, protože to by vás moskyti sežrali za živa. Uvědomili jste si někdy, že celý váš život to je jenom čekání na mnohé, protože se s vámi zachází jako s bezcennou loutkou! Čekání je zdrojem mnoha depresí, protože nám schází jistota a bojíme se o svoje investice. Mnohdy se hovoří o tom, že je člověk svobodný a že může, pokud opravdu chce mnohého dosáhnout? To je jenom propaganda, která maskuje to, že náš zlý osud je většinou stanoven již při našem narození a je velmi obtížné jej trochu změnit k lepšímu. Existujeme ve vojenském systému, kde elita smí vzít atomové bomby a hodit je na města kde žijí lidé, nebo smí postavit vyhlazovací obrovské tábory. Druhá světová válka ukázala to, že jsme jenom loutky, se kterými se zachází hůře než s dobytkem. Dobytek se přiveze na jatka a zde se hned porazí, naopak lidi v koncentráku před svojí smrtí dlouho mnoho trpěli hladem a nemocemi. Co je dovoleno mocným to je zapovězeno bezmocným, to platí tam kde je armáda a pokud se někdo ozve, tak je zavřen za mříže a zde pomalu umírá. Jde o to, aby každá rodina, ve které žije 12 lidí, měla svůj dům a svoji půdu, na ochranu musí mít taky moderní zbraně, aby se mohla bránit před parazity. Otrok nesmí mít zbraň, tu smí mít jenom pán a on tou zbraní zabije neposlušného otroka. Je na světě tolik prostoru, který by se mohl použít na výstavbu nových farem, kde by spokojeně žili veliké rodiny. Veliké město je zdrojem mnoha velikých problémů, protože je zde mnoho drog a kriminality. Veliká města to byli kdysi veliké vojenské pevnosti a hradby chránili města před nepřáteli. Člověk je lovec a potřebuje svoje teritorium, ve kterém má svoje výhody a tím i svoje životní jistoty. Voják nic nemá, on jenom čeká na to, co dostane od armády a armáda mu toho moc nedá, protože zisk vzniká z práce ne z boje! Přechod o centralizace k decentralizaci je obtížný, protože ti co jsou v centru, se mají dobře a tak dělají vše pro to, aby v centru zůstali co nejdéle. Podívejte se v televizi na to, jak si zde žije elita na svém zámku obklopena služebnictvem, a pochopíte, že to jsou paraziti. Spíše by velbloud prošel uchem jehly, než by elita rozdala to co má spodině. Bohatství to je nemoc politiky a ekonomiky, na tuto nemoc je jediným lékem decentralizace, kdy lidé žijí ve velikých rodinách ve svých domech na svojí půdě. Elita umí v krizi vyvolat světovou válku a tím na nějakou dobu lidé zapomenou na svoje otroctví, protože je zde mnoho smutku a bídy. Když je málo pastvin pro dobytek, tak se ve válce dobytek vyvraždí, jenže toto řešení je dost hloupé. Asociální jednání elity zůstane vždy bez trestu, o tom to je, že silný trestá slabé, proto zde tolik deprese a pláče všude je. Podívejme se na otázku hodnoty člověka, zajisté je člověk nejvíce ohodnocen za to jak slouží druhým. Nejlépe ale může každý sloužit druhým jenom ve veliké rodině, protože ten druhý je na něm existenčně závislý a je mu i velmi blízký myšlenkově. Jestliže sloužíte cizím lidem je vaše hodnota malá, protože cizí lidé nejsou na vás existenčně závislí a tak vás ošidí. PZT není o tom, že si koupíte svaté písmo a budete chodit do chrámu se modlit, je to o tom změnit celý společenský systém od základů. Pokud si chcete, ale meditovat můžete použít tuto šablonu a do ní si dosazovat to co vám vyhovuje. Já jsem
J. Fricoo (St, 6. 5. 2009 - 12:05)
Pokud by se chtěl někdo dozvědět o sektách a sektářství něco více, doporučuji mé stránky, které zpracovávají řadu pramenů a informací (které lze zpětně ověřit) a snaží se je podávat srozumitelnou formou.
Mimochodem, slovo sekta nemá jen jeden význam, Přístupů k tomuto slovu je mnoho, mrkněte se a uvidíte...

WWW.SEKTY-CZ.WEBS.COM
Návštěvník (St, 6. 5. 2009 - 13:05)
sekta nemá jen jeden význam, asi je to i seknouti /někoho/ /něčím/.
metuzalém (Čt, 13. 5. 2010 - 03:05)
Víte, kult je president a sekta je vláda.No a vymývání mozků jsou předvolební kampaně.
Magdalena (Pá, 8. 6. 2012 - 08:06)
Pokud by se chtěl někdo...Dobrý den. Jsem žena, atraktivní, na svůj věk velice pohledná. Prosím, nepřeháním. Na dovolené v Egyptě jsem se seznámila s charismatickým mužem. Mladším. Jak jinak v Egyptě. Můj život byl normálně veselý,mám ráda smích, mám ráda kolem sebe lidi. Můj egyptský přítel mi začínal vyčítat přátele, jen on je pro mě ten pravý přítel. Odstranil mě od rodiny, i na tu dálku skoro 4.000 kilometrů. Začal mě připravovat o peníze, také na dálku. Já trpím na velice těžké deprese a jsem snadný cíl. Snažím se toho muže zbavit, ale mám ho nějak pod kůží. Nikdy jsem nevěřila tomu, že jediný člověk Vám převrátí život naruby. Prosím, čtěte pozorně. Je to tak. Chodím k lékaři a povídáme si o všem, můj lékař mi potvrdil doměnku, že můj přítel mi vymývá mozek. Načasoval si mě pro ranní sms- dobré ráno,on se vyspí a odpoví.Načasoval mě na každodenní skype. Jsem jak uhranutá a poslouchám na slovo.Vždy říká, já mluvit, ty poslouchat. Já muž. Teď jsem se vzepřela a chci zase svůj život zpět.To se mu moc nelíbí. Píše mi sms, že jsem odpad ženy,špína,lhářka. Potom následuje sms: Ty chceš mě za muže? Ty budeš poslouchat. Včera jsem mu napsala, že končím,a teď s hrůzou čekám co bude následovat. Naštěstí nás dělí těch 4.000 kilometrů. Kdo říká, že něco takového neexistuje, neví o čem mluví.Existuje manipulace na dálku, vím o tom své.Mám děti, mám vnoučata. Všechny moje blízké odstanil, ale vlastně jsem to udělala já. Vymyl mi mozek. Je to tak. Zařekla jsem se, že už nikdy s ním nebudu komunikovat. Víte jak to dopadlo? Stačilo několik sms o veliké lásce a proč ty ne believe me? Seděla jsem u skype a naštvala jsem celou rodinu. Můj syn mi řekl,že se mnou končí. Doufám, že to mě probere, stojím o syna. Jenže ta tajemná síla mě vede jinam. Je to vymývání mozků.Musím si nějak pomoct sama. Chci se tohoi zbavit, nějaká neuvěřitelná síla mě ale tahne jinam. Musím sebrat všechny síly a čelit tomu. Prosím, věřte mi, vymývání mozků je opravdové.
magdalena (Pá, 8. 6. 2012 - 08:06)
Dobrý den. Jsem žena,...Ještě bych ráda dodala. Moje názory, moje předsevžetí, moje myšlení,moje zásady potří jen jemu. O všechno jsem přišla. Ptáte se jak je to možné? Normálně. Vymytý mozek. Jsem jak loutka, kterou někdo ovládá. Věřte mi, vím co říkám. Příklad: mám potíže s udržením tělesné váhy.Opravdu nejsem žrout a snažím se svojí váhu hlídat. Teď tloustnu a nevím proč. Egyptský přítel mi řekl, že mu nevadí,že jsem tlustá. To jsem ještě nebyla.Teď kynu jak buchta a jím jen ovoce a zeleninu. Prosím, neberte na lehkou váhu ovládání člověka a vymývání mozků. Je to tak. Opravdu o tom vím své.
Jan@VEDA (Pá, 8. 6. 2012 - 10:06)
Pokud si uvedomujete problem, je to prvni krok k reseni. Obratte se na psychologa.

Hari Hari
Magdo, (Pá, 8. 6. 2012 - 14:06)
Ještě bych ráda dodala....pošli ho do prdele a už s ním nekomunikuj. Změň číslo, vyhoď starou simku, změň email etc...pokud se sama neovládáš a máš pořád potřebu mu odpovídat a číst ty jeho slinty. Někteří lidé dokáží 2. zblbnout, mě se stalo něco podobného, ale ne s cizincem, ale Čechem. Naštěstí jsem rodinu ještě neměla...U mně byl spouštěč ten, že mi někdo řekl, že mě má rád. Tohle jsem neznala, každý se mi jenom smál a nikdo o mně nestál, ač jsem vlastně pohledná...ale co, holka z děcáku, tzv. bez perspektivy, začínala jsem se teprve stavět na nohy. A pak přišel ten chlap a začal mě zahrnovat přízní, několikrát denně mi psal, volal a došlo to k tomu, co ty popisuješ - že budu mlčet a poslouchat, že jsem nula a když jssem se vzepřela, že jsem (ani nemohu napsat ty výrazy, blééé). Když jsem si začala uvědomovat, že jsem vlastně jeho otrok, bylo už skoro pozdě. Nakonec mi došla trpělivost, sebrala jsem všechnu sílu A NAPSALA, AŤ MĚ NEOTRAVUJE, ŽE JE KONEC. zASE ZAČAL OBRACET, JAK MĚ MILUJE a podobné žvásty, ale konec, viděla jsem, že je to jenom lhář, vychcánek a manipulátor, zlý člověk. Dalo mi to práci, ale udržela jsem se. Pak to občas zkoušel znova, ale měl smůlu. Je to už asi 10 let, mám klid. V současné době jsem velmi úspěšná žena a tamto je minulostí. Toho pablba občas potkávám, shodou okolností se přestěhoval do stejného města, co bydlím. Chodí se svěšenýma ušima, jako pes. Magdo, seber všechnu sílu a hrdost a nenech se sebou orat!!! Možná ti také chyběla lása, hezké slovo atsd...ale u takového člověka najdeš akorát bolest a zklamání.
u (Pá, 8. 6. 2012 - 18:06)
Ještě bych ráda dodala.... mé bývalé přítelkyně a nyní dobré kamarádky bylo něco trochu podobného.. a já ji naučil právě opak a obranu v tom, že ona je prostě ona a má jako člověk svoji důstojnost, sebeúctu, hodnotu a hrdost a žádný člověk, který chce takto "řídit" jiného člověka není dobrý člověk a že dobrý člověk je jen ten který dokáže dát úctu, respekt a svobodu, což jsem nakonec i udělal,protože by to mezi námi každý den prostě neklapalo,ale ze Skype jsem ji nevymazal a ona ví, že když by bylo třeba může klidně zavolat,což se občas i děje a pokecáme o všem možném. Na takového člověka-manipulátora platí metoda sebeúcty,pudu sebezáchovy a uvědomění si, že svět je příliš velký na to,aby se měl točit okolo takového špatného člověka, který se baví tím, jak může řídit život jiného člověka..Tohle je na život s "novou identitou". Takže okamžitě odstřihnout všechny kontakty a vše co s tímto špatným člověkem souvisí,teď hned !!!. Zítra už je třeba žít s novou identitou a už jen s lidmi, kteří skutečně mohou být součástí a pomocí reálného života a ne jen zábavné reality šou někde v tramtárii xxxx km daleko....Naučil jsem ji jedné své životní zásadě : Nikdy se nevracet a na kolenou v slzách neprosit,ale pouze s jasně zvednutou hlavou žádat, protože na zemi s ohnutým hřbetem se štěstí a svět nenajde...! Slušný člověk nesmí dát ostatním najevo, že je nějký hej, nebo snad dokonce počkej !
Ivan (Čt, 14. 6. 2012 - 06:06)
Ještě bych ráda dodala....Milá Magdaléno, obávám se, že hrdost nebo slušnost zde nestačí. Je třeba, abyste se stala křesťankou. Ne nábožensky založeným člověkem. Křesťankou. Jediný, kdo si zaslouží být majitelem člověka, je Ježíš Kristus.
! (Čt, 14. 6. 2012 - 08:06)
Křesťanství je moc prima věc. Člověk může hřešit jak chce, pak se z toho vyzpovídá, je mu odpuštěno a jede se dál močálem černým kolem bílých skal. Je to lepší než psychoterapie.
jojo (Čt, 14. 6. 2012 - 08:06)
Křesťanství je moc prima...znám tohle z Moravy. Křesťané jsou totiž nadlidi a mohou vše. 1x za týden se dokonce vykoupou, pak jdou do kostela na mši a po návratu domů tradáááá, zase k hříšným činnostem. Vlastně nikdo z nich nedodržuje ani desatero ale jsou křesťany a ti mohou vše beztrestně páchat, poněvadž pak zase půjdou do kostela a vše se smyje.
Jan@VEDA (Čt, 14. 6. 2012 - 08:06)
Nejsem sice krestan, ale toto je perverze Jezisova uceni. On od techto lidi dava ruce pryc:
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/6/Mt7.php

Hari Hari
ani (Čt, 14. 6. 2012 - 14:06)
znám tohle z Moravy....já nejsem křesťan, ale ty si to představuješ jak Hurvínek válku. Je možné, že někteří radoby křesťané také. Jenže takhle to nefunguje.
"Vlastně nikdo z nich nedodržuje ani desatero ale jsou křesťany a ti mohou vše beztrestně páchat,poněvadž pak zase půjdou do kostela a vše se smyje."

Nic se nesmyje. jestli žijí nějak tak, jak píšeš, je jim celé vyzpovídání houby platný. Jestli si to takhle představují a chovají se podle toho, pak žijí v omylu. Zdá se mi, že v tomhle omylu žije hodně lidí- věřících i nevěřících.
jojo (Čt, 14. 6. 2012 - 17:06)
já nejsem křesťan, ale ty...No vždyť jo, psala jsem to ironicky.
Bykoš (Út, 15. 11. 2016 - 22:11)
Jehovisti,Mormoni,Scientologové

https://video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEV7uTeitY_3IALiEPxQt.?p=wimmer&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&fr2=piv-web&hspart=avg&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&type=ch.49.xp.hp.04-02.cz.avg._.0216pit#id=14&vid=c2e01721f8a407aa05e1a584183c7810&action=view
Bykoš (Út, 15. 11. 2016 - 22:11)
Víte, kult je president a...Národ je vlast a vlastenectví není sekta i když to podobnost s náboženstvím má,tak to už v životě bývá,že závislostí se třeba nedá nazvat že jdete si zlepšít zdraví když vás někdo třeba mediálně zraní na vlastenctví třeba na tuto diskusi.
Bykoš (Út, 15. 11. 2016 - 22:11)
Národ je vlast a...a takovým člověkem je Farizej Kalousek a jeho mediální družina spolufarizejů,tudíž vlastenectví není sekta ale obrana proti sektám
rr (Čt, 17. 11. 2016 - 10:11)
vymyvani mozku byl cely komunismus a jeho evoluce
rr (Čt, 17. 11. 2016 - 10:11)
definice slova Sektq, hle

Takto překládané řecké slovo (hai?re·sis, z něhož pochází české slovo „hereze“) znamená „volba“ (3Mo 22:18, LXX) nebo „to, co je vybráno“, tedy „skupina lidí, kteří se oddělují od druhých a řídí se svými vlastními naukami [sekta nebo strana]“. (Thayerův Greek-English Lexicon of the New Testament, 1889, s. 16) Tento výraz je používán na přívržence dvou významných větví judaismu — farizey a saducey. (Sk 5:17; 15:5; 26:5) Také nekřesťané nazývali křesťany slovem „sekta“ nebo ‚sekta Nazarejců‘, protože je možná považovali za skupinu, která se odštěpila od judaismu. (Sk 24:5, 14; 28:22)
Eduard Nud (So, 19. 11. 2016 - 09:11)
To už v pravěku tak fungovalo, že tlupa lovila mamuty a medvědy, ale někteří mazalové s nadáním je patlali na stěnu. Jiní šarlatáni zase skotačili kolem ohniště a zaháněli zlé duchy a přivolávali bohatý lov. Činili tak přece pro blaho celé tlupy. Obrazy i tancem. Inu, kdo nic nedělá, má se nejlépe a ostatní jim ještě tleskají. Běda ale, když ten lov bohatý nebyl. Umělce i kouzelníka si tlupa udělala jako svíčkovou na cibulce a hned bylo co jíst.
Karel (So, 19. 11. 2016 - 10:11)
To už v pravěku tak...Jak to bylo doopravdy nevíme, protože písemné záznamy z oné doby se jaski nedochovaly. :-)
soudíš (So, 19. 11. 2016 - 14:11)
To už v pravěku tak...dle sebe?nejde vše odsuzovat jen proto,že tomu nerozumíš,nebo to tobě nefunguje...ale souhlasím že podvodníků je všude dost.
zas další fakulta, (Ne, 20. 11. 2016 - 10:11)
dle sebe?nejde vše odsuzovat...tot vše...
Bykoš (Ne, 20. 11. 2016 - 11:11)
já nejsem křesťan, ale ty...To je neznalá laická představa,že věřící již programově jde řešit s tím,že se pak ospravedlní při zpovědi před Bohem,dostane nějaký směšný trest jako odříkat pár otčenášů za třeba nemanželské dítě a jde zas pokračovat dál.

Podivejte se jak to funguje v křesťanských a muslimských,nebo židovských zemích a srovnejte to s zeměmi jako Rusko,Čína,Česko bez Moravy.
To je jedna hospoda,bordel,drogy,šmejdi,vymahači a špatné podmínky v práci i v soukromí.
Bykoš (Ne, 20. 11. 2016 - 12:11)

Věřící je ten, který věří že Ježíš vstal mrtvých, ne že vede dokonale nehříšný život, ale zpovídá se.
mima (Ne, 20. 11. 2016 - 15:11)
To je neznalá laická...Dle statistik se hlásí k věřícím v našem státě nejvíc Moravanů. Už jen historie " Moravští bratři napovídá"...
rose (St, 23. 11. 2016 - 09:11)
pro zpoved farari neni zadne opodstatneni, rekni Bohu, co jsi delal, I kdyz uz to davno vi a pokus se to neopakovat
rr (Čt, 24. 11. 2016 - 09:11)
Hle definice slova sekta

Takto překládané řecké slovo (hai?re·sis, z něhož pochází české slovo „hereze“) znamená „volba“ (3Mo 22:18, LXX) nebo „to, co je vybráno“, tedy „skupina lidí, kteří se oddělují od druhých a řídí se svými vlastními naukami [sekta nebo strana]“. (Thayerův Greek-English Lexicon of the New Testament, 1889, s. 16) Tento výraz je používán na přívržence dvou významných větví judaismu — farizey a saducey. (Sk 5:17; 15:5; 26:5) Také nekřesťané nazývali křesťany slovem „sekta“ nebo ‚sekta Nazarejců‘, protože je možná považovali za skupinu, která se odštěpila od judaismu. (Sk 24:5, 14; 28:22)
rr (Čt, 24. 11. 2016 - 09:11)
u soudu si I apostol pavel hajil, ze uctiva Boha podle zpusobu, ktery jinni nazyvaji sektou, ale ze se drzi spravne cesty. Kdyz vam jinni nadavaji do sekty, jeste to nic neznamena. Muse to znamenat jenom to, ze nejdete se stadem!!!
Fine FemmeFatale (Čt, 24. 11. 2016 - 11:11)
u soudu si I apostol pavel...Přesně tak, sektářstvím lze nazvat cokoli, hlavně to, co je nám cizí a nepochopitelné. A stejně tak lze mít vymytý mozek čímkoli a kýmkoliv, netřeba na to sekt. Stačí si pročítat podobné diskuze a je jasno, že vymytých mozků je většina - postoj "Jsi jiný, tedy jsi špatný, divný, blbý..." (doplnit lze cokoli) je tím nejvymytějším. Jasně, ulehčuje to život ve stádu, ovšem i to stádu je svého druhu sekta.
rose (Pá, 25. 11. 2016 - 20:11)
a to nic jineho neumis???
SVETAVARAHA (Ne, 9. 1. 2022 - 23:01)
Bhagavane ty jsi to pochopil,hezky jsi to napsal.
Clovek mini,
pan Buh menu,
k nasemu dobrodini.

Co zasejes,to sklidis.
Nesejte semena bodlaku,ale zrni.
Hare Krisna
Sandra (Pá, 14. 1. 2022 - 11:01)
Možná, že jednou budou "svědci kovidovi" prohlášeni za sektu. Kampaň tečka byla klasickým vymýváním mozku.
Superman (Pá, 17. 6. 2011 - 15:06)
??? MILUJI LUCKU VONDRÁČKOVOU !!! ???
Superman (Pá, 17. 6. 2011 - 16:06)
To není tak průkazné. Spíše ho má vymytý celý svět. ? ? ?
Reklama