Reklama

Jak číst energetické pole

Člověk s intuitivními schopnostmi je schopen číst dramatické zážitky z dětství, ale může zaznamenat také pověry, osobní zvyky, vzorce chování, morální přesvědčení a zálibu v určitém druhu hudby nebo literatury. Jindy mohou být energetické vjemy symbolické povahy.

Od pacienta, který měl potíže s dýcháním, jsem neustále přijímala symbolický obraz, v němž stál před popravčí četou, která ho střelila do srdce. Něco takového se mu pochopitelně nestalo, ale lékařské testy nedokázaly odhalit žádnou známou fyzickou příčinu jeho potíží. Když jsem mu popsala své dojmy, svěřil se mi, že ho manželka několikrát podvedla s jinými muži, a on měl z jejího jednání pocit, jako by byl střelen do srdce. Tím, že přiznal své emoce, které se do té doby zjevně snažil ignorovat, byl schopen označit jak problém v manželství, tak své zdravotní potíže.

Naše emocionální energie se mění v biologickou hmotu v poměrně složitém procesu. Podobně jako rozhlasové stanice fungují podle určitých vlnových délek energie, všechny orgány a ústrojí v našem těle jsou nastaveny tak, aby přijímaly a zpracovávaly určité emocionální a psychické energie. To znamená, že každá oblast v těle vysílá energii na určité frekvenci, a když jsme zdraví, jsme "vyladění". Pokud nějaká oblast v těle nevysílá na své obvyklé frekvenci, svědčí to o nějakém problému. Změna frekvence znamená změnu v povaze a závažnosti nemoci a odhaluje vzorec napětí, který přispěl ke vzniku této nemoci.

Takový způsob interpretace energie těla bývá někdy označován jako "vibrační medicína". Připomíná nejstarší lékařské postupy a přesvědčení, jako je například čínská medicína, domorodé šamanské praktiky a prakticky každá lidová nebo alternativní terapie. Skutečnost je taková, že energetická medicína není nic nového; jsem však přesvědčena o tom, že můj způsob interpretace této medicíny a její možnosti použití k duchovnímu léčení ve spojení se současnou medicínou je ojedinělý. Jsme schopni snížit nebo zcela vyloučit možnost, že určitá situace bude mít fyzické následky, dokážeme-li intuitivně vycítit, že ztrácíme energii právě v důsledku takové situace --, a podnikneme-li kroky k tomu, abychom ztrátu energie napravili.

Mohu vás naučit řeč energie, abyste mohli začít vidět a cítit lidské energetické pole, rozumět jeho odpovídající duchovní anatomii, poznat zdroje své osobní síly a rozvinout si vlastní intuici, ale nejsem schopna přesně vysvětlit, jak energetické informace získávám. Zdá se, že ostatní lidé s intuitivními schopnostmi mají stejnou potíž, ale všichni přijímáme informaci, která má nejsilnější impuls -- největší intenzitu. Tyto impulsy se obvykle týkají té části těla, která začíná být oslabená nebo nemocná. Energetický systém konkrétního člověka zpravidla vysílá pouze takovou informaci, která může vědomou mysl uvědomit o nerovnováze nebo nemoci. Symbolická informace, jako tomu bylo v případě "střely do srdce", může být občas znepokojivá. Taková intenzita je však nezbytná k tomu, aby zpráva těla mohla proniknout navyklými mentálními nebo emocionálními vzorci, které ke vzniku nemoci přispěly. Lékařská intuice spolupracuje se záměrem těla prosazovat vlastní zdraví a život; to znamená, že naše energie vždy usiluje o zdraví bez ohledu na to, co si můžeme způsobit fyzicky. Když například vyslovíme lež, naše energetické pole často zjeví druhému člověku "energetickou skutečnost", že neříkáme pravdu. Energie nelže a ani lhát neumí.

Reklama

Zůstaňte u prvního dojmu

Když přijímáte intuitivní dojem o sobě nebo o člověku, kterého "čtete", věnujte pozornost každému obrazu, který se objeví. Většina lidí hledá bezpečné, nikoli zdravé intuice, a bezpečné, nikoli zdravé vhledy, protože obvykle chtějí bezpečnou cestu do budoucnosti, do neznáma. Můžete mít chuť odmítnout obraz, který vás zneklidňuje nebo neodpovídá vašemu přání či přání osoby, kterou "čtete". Lidé, kteří si ke mně přijdou pro zhodnocení, už sami většinou intuitivně poznali, že je něco v nepořádku, ale stále doufají, že dám jejich pocitu jiný význam, například: "Proděláváte pouze přirozenou tělesnou změnu, ale jinak jste fyzicky v pořádku." Je však důležité říkat lidem pravdu, nikoli to, co chtějí slyšet. Stále znovu musím potvrzovat negativní intuitivní vjemy lidí, kteří vyhledají moji pomoc. Jejich schopnosti jsou stejně přesné jako moje; ti lidé vědí, že jsou nemocní. Vzhledem k tomu, že nesdílím jejich obavy, má intuice může interpretovat jejich údaje lépe, než to svedou oni sami.

Lidé musí čelit tomu, z čeho mají strach. Muži "střelenému do srdce" připadalo bezpečnější, když se vyhne konfrontaci s manželkou a nesvěří se jí s podezřením, že ho podvádí. Místo toho, aby jednal podle své intuice, obrátil svoji bolest a vztek "dovnitř", do svého těla, což se nakonec projevilo jako bolest na prsou. Tělo i duch ho chtěly upozornit na nezbytnost řešit jednání jeho ženy, ale on -- podobně jako většina lidí -- žil v naději, že problém zmizí, když se jím nebude zabývat. Jeho tělo však ukázalo, že skutečná cena za takový "bezpečný" přístup znamená zdravotní potíže. Příběh tohoto muže dokazuje skutečnou moc intuice a její schopnost proniknout tím nejstrnulejším nastavením mysli, aby nás přivedla k léčení.

Život bývá bolestivý a nám je z duchovního hlediska určeno čelit bolestem, které život přináší. Lidé na Západě si ovšem často mylně vysvětlují plán, jaký jim bůh určil, a očekávají pohodlný a bezproblémový život. Boží přítomnost ve svém životě měříme podle úrovně osobního uspokojení; věříme, že bůh existuje, pokud jsou naše modlitby vyslyšeny. Bůh, Buddha ani žádný jiný duchovní vůdce nebo tradice ovšem nezaručují ani nevyzývají k životu bez bolesti. Duchovní učení nás vybízejí, abychom vyrostli skrze bolestivé zkušenosti, které představují duchovní lekci. Intuitivní schopnosti nám pomohou vzít si z našich zkušeností ponaučení.

Udržujte si rozjímavý stav mysli

Neexistuje recept, podle něhož byste mohli rozvinout svoji intuici. Některým lidem se to podaří pomocí meditace nebo rozvinutím určité vlohy. Panuje rozšířené přesvědčení, že intuitivní schopnost je důsledkem duchovního života, ale to není tak docela přesné. Intuitivní schopnost v sobě má každý, neboť se jedná o schopnost přežít, nikoli o výsledek duchovní praxe. Zachovávání rozjímavého nebo meditativního postoje však napomáhá vnímavosti k intuici. Objektivita vám pomůže interpretovat přijímané vjemy a zasadit je do symbolického duchovního kontextu.

Objektivita je klíč

Z vlastní zkušenosti jsem se naučila rozlišovat mezi osobními a neosobními vjemy; mým ukazatelem přesné intuice je nepřítomnost emocí. Jasný vjem pro mne neobsahuje žádnou emoční energii. Pokud cítím, že se k určitému vjemu pojí jakákoli emoce, považuji jej za znečištěný. Člověk, kterého hodnotíte, však bude ve vašem vjemu často cítit určitý emocionální náboj.

Intuitivní vjemy, které přijímám, nejsou sluchové ani zrakové povahy. Jedná se spíš o jakési rychlé mentální obrazy, které obsahují velmi jemný elektrický proud. Když pozoruji něčí tělo, soustředím se na každé energetické centrum a čekám, až se mi objeví nějaký obraz. Zhruba po pěti vteřinách se obrazy začnou objevovat. Tento proces pak pokračuje, dokud se sám nezastaví, a jeho trvání se liší od člověka k člověku; čtení některých lidí vyžaduje téměř hodinu, zatímco u jiných nezabere ani deset minut.

Často narazím na člověka, kterého nemohu přečíst ani mu pomoci. Mohu se pouze dohadovat o tom, proč tomu tak je. Několikrát jsem měla pocit, že nic z toho, co jsem řekla, dotyčným lidem nedává smysl. Jindy jsem měla dojem, že hledají pouze velmi konkrétní odpověď, kterou jsem jim nemohla poskytnout -- například na otázku, proč selhalo jejich manželství. Navíc jsem komukoli prakticky nepoužitelná, když jsem vyčerpaná nebo myslím na něco velice osobního.


Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení. Nakladatelství DharmaGaia

Reklama

Komentáře

JOZEF (Út, 21. 2. 2006 - 10:02)
Som nesmierne rád že na tuto temu sa objavili aj vyjadrenia zradov lekarov.S touto tematikov sa zaoberám uš dlhšie a prispevky ma milo prekvapili. Velmi rád sa na tieto stránky pozriem ako na zkl.zdroj informácii. Dakujem!
Eva (Út, 21. 2. 2006 - 11:02)
Velmi zajimavý článek...
aleš (St, 22. 2. 2006 - 17:02)
nemoc se nejprve objeví jen v auře člověka a postupně se projevuje i ve hmotné úrovni. pravidelná návštěva léčitele najde včas problém, energeticky ho vyčistí a nemoc tak vůbec nepropukne.
Reklama