Jak čakry, svátosti a sefíry působí

Každá ze sedmi úrovní síly v našem biologickém systému obsahuje jednu posvátnou pravdu. Tato pravda v nás neustále pulzuje a vede nás k tomu, abychom její sílu správně používali. Znalost těchto sedmi pravd je obsažena v našem energetickém systému od narození. Porušení těchto pravd oslabuje našeho ducha i fyzické tělo, zatímco jejich respektování ducha i fyzické tělo posiluje.

Energie je síla a tělo energii potřebuje; naše tělo proto vyžaduje sílu. Čakry, sefíry a svátosti vypovídají o nakládání se silou a o převzetí kontroly nad vlastní silou v procesech, které jsou stále intenzivnější. Na první úrovni se například učíme zacházet se skupinovou identitou a se silou, která přichází z rodiny; na dalších úrovních se osamostatňujeme a zacházíme se silou jako dospělí jedinci. Časem se učíme řídit svoji mysl, myšlenky a ducha. Každá volba, ať ji učiníme s vírou nebo ze strachu, řídí našeho ducha. Je-li duch nějakého člověka motivován strachem, do jeho energetického pole a těla se vrací strach. Řídíme-li však svého ducha s vírou, do našeho energetického pole se vrací milost a náš biologický systém prospívá.

Všechny tři tradice učí, že vypustíme-li vlastního ducha do fyzického světa ze strachu nebo puzeni negativismem, jednáme bez víry a dáváme přednost osobní vůli před vůlí nebes. Slovy východní duchovní tradice, každý čin vytváří karmu. Vědomé činy vytvářejí dobrou karmu; činy konané ze strachu nebo negativní postoje vytvářejí špatnou karmu -- v takovém případě musí člověk "přivolat" svého ducha ze strachu, jaký negativní čin vyvolal. V křesťanské tradici je svátost zpovědi právě takovým přivoláním vlastního ducha z negativních míst, aby člověk mohl vstoupit do nebe "úplný". Strach, který má nad lidskou bytostí takovou moc, je -- řečeno jazykem judaismu -- "falešný bůh". Slovy mé athapacké učitelky Rachel, člověk potřebuje přivolat svého ducha z nesprávné cesty, aby mohl jít rovně.

Jsme hmota i duch. Abychom porozuměli sami sobě a byli zdraví jak na těle, tak na duchu, musíme pochopit, jak na sebe hmota a duch navzájem působí, co vysává ducha nebo životní energii z našeho těla a jak můžeme přivolat svého ducha od falešných bohů strachu, hněvu a připoutaností k minulosti. Každá připoutanost, které se ze strachu držíme, přikazuje určitému obvodu našeho ducha, aby opustil naše energetické pole a "vdechl život zemi" -- zemi, která nás stojí zdraví. Co vysává našeho ducha, vysává i naše tělo. Co našeho ducha podporuje, podporuje i naše tělo. Síla, která řídí naše tělo, mysl a srdce, nepochází z naší DNA. Mohli bychom spíše říci, že má kořeny v samotném božství. Pravda je právě tak prostá a věčná.

Tyto duchovní tradice a principy lékařské intuice sdílejí tři pravdy:

1. Nesprávné použití síly vlastního ducha vyvolá v těle i v životě člověka své následky.

2. Každou lidskou bytost čeká řada zkoušek, které prověří její věrnost nebi. Tyto zkoušky přijdou v podobě rozpadu základu fyzické síly: nevyhnutelnou ztrátou jmění, rodiny, zdraví a světské moci. Tato ztráta vyvolá krizi víry a přiměje člověka k tomu, aby si položil otázku: "V co nebo koho věřím?" Nebo: "Do čích rukou jsem svěřil svého ducha? " Podnětem, který přiměje lidi, aby hledali hlubší smysl a psychický a duchovní "vzestup", bývá kromě takových zásadních ztrát také fyzická porucha, která vyvolá zemětřesení v osobním a pracovním životě.

3. Aby se člověk mohl vyléčit z nesprávného směřování svého ducha, musí být ochoten opustit minulost, vyčistit svého ducha a vrátit se do přítomného okamžiku. "Věřte tomu, jako kdyby to byla pravda," -- tak zní duchovní příkaz z Knihy Danielovy k vizualizaci nebo modlitbě v přítomnosti.

Ve všech třech duchovních tradicích slouží fyzický svět k učení našeho ducha, a "zkoušky", které tam na nás čekají, přicházejí v přesně stanoveném pořadí.

Každé centrum energie v systému čaker obsahuje určitou sílu. Tyto síly stoupají od nejhrubější fyzické síly až po nejéteričtější neboli duchovní sílu. Pozoruhodné je, že úkoly, s kterými se musíme v životě vypořádat, obvykle následují ve stejném pořadí. První, druhá a třetí čakra se týkají témat, která souvisejí s fyzickou nebo vnější silou. Čtvrtá, pátá, šestá a sedmá čakra souvisejí s nehmotnou nebo vnitřní silou. Přiřadíme-li je ke svátostem a sefírám, dostaneme nejen scénář vývoje svého vědomí, ale také duchovní řeč léčení a symbolickou životní mapu nevyhnutelných úkolů, které nás v procesu léčení čekají.

Žij v přítomném okamžiku
SEDMÁ ÚROVEŇ: spojuje čakru ducha, svátost posledního pomazání a sefíru Keter

Hledej pouze pravdu
ŠESTÁ ÚROVEŇ: spojuje čakru mysli, svátost vysvěcení a sefíry Bina a Chochma

Přenechej osobní vůli boží vůli
PÁTÁ ÚROVEŇ: spojuje čakru síly vůle, svátost zpovědi a sefíry Chesed a Gebura

Láska je boží síla
ČTVRTÁ ÚROVEŇ: spojuje čakru emocionální síly, svátost manželství a sefíru Tif'eret

Cti sebe sama
TŘETÍ ÚROVEŇ: spojuje čakru osobní síly, svátost konfirmace a sefíry Hod a Necach

Ctěte jeden druhého
DRUHÁ ÚROVEŇ: spojuje čakru partnerství, svátost přijímání a sefíru Jesod

Vše je jedno PRVNÍ ÚROVEŇ: spojuje energii kmenové čakry, svátost křtu a sefíru Šechína

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení. Nakladatelství DharmaGaia

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele harmadiXem
    harmadiXem (anonym)

    Obdivuhodne ako autorka nachadza suvislosti spojenie, medzi urovnami cakier a krestanskymi sviatostami i kabalou.

    Pro 09, 2011

Přidat komentář

Reklama

Reklama