Reklama

Modlitby pro chvilky vánočního klidu

Z krásné malé knížky Květy lásky, která vyšla ve spolupráci nakladatelství DharmaGaia a East Hauz jsme pro vás vybrali tři modlitby, které se hodí pro chvíle vánoční pohody a novoročního rozjímání.

MATKO, OTČE, BOŽE, VESMÍRNÁ SÍLO,
Připomínej nám denně svatost veškerého života.
Dotkni se našich srdcí nádhernou jednotou
všeho stvoření,
abychom se snažili ctít všechny živé bytosti na
této planetě.

Prostup naše duše krásou této země,
abychom se naladili na rytmus
a plynutí ročních dob.

Probuď naše mysli poznáním, jak dospět k světu
dokonalé harmonie.
A daruj nám moudrost, abychom si uvědomili,
že můžeme mít nebe zde na zemi.

JOO POORE

Reklama

Z VÝCHODNÍHO DOMU SVĚTLA
ať v nás vzejde moudrost,
abychom směli spatřit všechno jasně.

Ze Severního domu Noci
ať v nás uzraje moudrost,
abychom mohli vše poznat z nitra.

Ze Západního domu Transformace
ať se transformuje moudrost v pravý čin,
ať smíme udělat, co se udělat má.

Z jižního domu Věčného Slunce
ať pravý čin dá úrodu,
abychom se mohli těšit z plodů planetárního bytí.

Z Horního domu Nebes,
kde se shromažďují hvězdní lidé a předkové,
kéž na nás nyní přijde jejich požehnání.

Z Dolního domu Země,
ať nám tep jejího krystalického jádra
požehná harmoniemi k ukončení
každé války.
Z Ústředního galaktického zdroje,
který je zároveň všude,
ať je všechno známo
jako světlo vzájemné lásky.

Ó jum hunab ku
evam maja e ma ho!
JOSÉ ARGUÉLLES

ŽEHNEJ PÁNU,
jenž spřádá den v soumrak.
S moudrostí sleduj,
jak se otvírají brány úsvitu,
s porozuměním nechej čas a roční doby
přicházet a zase jít,
s bázní vnímej
hvězdy na jejich pravidelných drahách.
Ráno svítá, večer se stmívá,
tma a světlo po sobě
vzájemně touží,
ač je každý jiný
a jedinečný.

Žasni nad životem!
Snaž se poznat jeho cesty!
Hledej Moudrost a Pravdu,
Brány k tajemství života!

Vskutku úžasný
je večerní přísvit.

RABI RAMI M. SHAPIRO

Reklama

Komentáře

Stehlík Oldřich (Čt, 8. 3. 2001 - 12:03)
Děkuji Vám za krásné modlitby připomínající pravý čin i plné spolehnutí se, že za mne Ježíš dokoná. Stehlík
rosa ritter (So, 28. 12. 2019 - 13:12)
a mně se z toho nejvíc líbí promluvy od José Arguélelles a od Rabi Rami Shapiiro
Reklama