Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele Secret
  Secret (anonym)

  já to vím, je to ale moc...Tak nám povyprávěj co všechno víš. Neboj se:) Ona tě ya to žádná špatná karma nedostihne. Spíš naopak:) Ale pro ostatní co vím já a co považuji za prokázané. Suhotra určitě přinejmenším v jednu chvíli svého sanjásu pil alkohol a zřejmě ne málo. Ten člověk měl evidentně psychické problémy (no kdo by neměl když se staví na úroveň na které není a následuje ten hodně pomatený výklad Hinduismu a bhakti jógy v podání Haré Krišna). Celé je to opravdu komplikované vysvětlit z hlediska Hinduismu a jeho vývoje a pak vývoje bhakti jógy v Gaudija Vaišnavismu spojených posléze se vznikem Gaudija Math a pak ISKCONu což jsou samozřejmě sekty (Hinduismus a bhakti jóga jsou většinově zcela nesektářské na rozdíl od křesťanství) byť ne sekty v tom nejhorším slova smyslu. Toto by opravdu vzdalo na ne malou knihu a ještě aby to osoba správně pochopila do hloubky by musela mít nejspíš dost velké znalosti písem a historie, zkušenost s duchovnem, znalost psychologie a znalost jak fungují taková hnutí (nejlíp osobní zkušenost). Ale v krátkosti: je základní rozdělení na dvě duchovní cesty - nivriti a pravriti, nivriti je cesta kdy se osoby vzdávají veškerého požitku spojeného s tělem, tzn. nemají sex jí velmi střídmě apod, pravriti je cesta kdy se těchto požitků nevzdávají - maximálně je usměrňují (což je doporučeno). Později jak vznikaly různé hnutí a sekty tak se začalo hledět víc na nivriti a na pravdriti v těchto hnutích začalo být pohlíženo velmi špatně. V podstatě ji mnohá tato hnutí buď přímo odsoudila a nebo se na ni dívala skrze prsty. Přitom původně jsou obě tyto cesty naprosto rovnocenné. ISKCON je paskvil mezi nivriti a pravriti (nejsou schopni následovat nivriti a pohrdají pravriti tak mají svoje specifické 4 regulativní principy, ale ani ty nejsou schopni následovat, z toho často plynou psychické problémy hlavně u dlouhodobých členů na vůdčích místech) navíc je to guruismu (idolizace gurua) což původně také nebylo byť kvalifikovaným učitelům se samozřejmě při setkání určitá úcta prokazovala, ale ne v tom stylu směšného uctívání jak je v ISKCONu. Navíc doba se samozřejmě vyvýjí a oni nejsou schopni aplikovat staré duchovní texty do nové doby. Např. kdyby ISKCON fungoval dobře (v první řadě by musle mít ovšem adekvátní překlady starých textů a ne ty Prabhupádovy bláboly) tak by takový Suhotra normálně pracoval a vydělával peníze, žil duchovním životem sem tam si zašel třeba na víno pokud by měl tu touhu (celé to je samozřejmě naprosto imaginární popis situace který reálně není možný jelikož Suhotra by měl se svou povahou okamžitě tendenci sklouznout do přílišného pití, chci jen vykreslit aspoň trochu situaci), žil buď s nějakou přítelkyní či si platil prostitutky ze svého kdyby na to měl. Jednou za čas přišel do chrámu, kde by se podělil o své poznání a dal třeba lekci (pokud by měl adekvátní poznání) a nebo třeba pořádal placené lekce či psal knihy a nebo měl interneté stránky. Dejme tomu, že by ho někdo bral jako dobrého poradce pro duchovní život, pak by mu měl samozřejmě za jeho rady něco platit, či případně by za určitý poplatek radil chrámu či ášramu jako celku. Takhle nejenže Suhotra vlivem svého ne moc rozvinutého poznání nebyl schopen radit, ale zároveň se napůl zbláznil z následování nreálných a často hloupých Prabhupádových pokynů až nejspíš dospěl do stádia přinejmenším dočasné schizofrenie. Ano a to byl jeden z guru v ISKCONu, a jsou ještě mnohem horší případy.

  Kvě 15, 2016
 • Obrázek uživatele celer
  celer (anonym)

  Celá pravda: http://www.iskconirm.com/cz/S_ISKCON.htm

  Črv 22, 2016
 • Obrázek uživatele Pavel Binder
  Pavel Binder (anonym)

  No jo psychopati z Haré Krišna. Těm je nejlepší se úplně vyhnout. Blbí, namyšlení a fanatičtí.

  Feb 06, 2017
 • Obrázek uživatele aham
  aham (anonym)

  No jo psychopati z Haré...To mi pripomina rceni 'podle sebe soudim tebe'.

  Kvě 22, 2017
 • Obrázek uživatele Majda
  Majda (anonym)

  Suprovně vaří. Chodím k nim na jídlo pravidelně a nikdo mi žádnou jejich nauku a víru necpe. Pohoda, klid a dobré, zdravé jídlo.

  Kvě 23, 2017
 • Obrázek uživatele Gruliš
  Gruliš (anonym)

  Suprovně vaří. Chodím k...Jasně, každý ať se rozhodne, čemu věřit chce a čemu nikoliv. je to jejich volba, jejich cesta. Žij a nech žít. Také tam občas zajdu, konkrétně do Soukenické, i když je fakt, že "před záplavami" vařili lépe, měli i lepší sladkosti, než teď. Jak zrušili tu cukrárnu dole a mají jen pár dobrot nahoře, tak to není ono. Ty sladké věci bývaly dříve lepší také o mnoho více, než teď. Ale to už mluvím o éře cca 15 let zpět. Nevím, jestli změnili kuchaře, nebo začali šetřit, už to není, co to bývalo, i když občas zajdu a rád, ale dříve jsem chodil raději. Bývávaly tam i hezčí holky, než teď :-)

  Kvě 23, 2017
 • Obrázek uživatele konkurence je zdrava
  konkurence je zdrava (anonym)

  Ta klesajici kvalita v Soukenicke je zkusenost vicero lidi. Na Palmovce se ale kvalita drzi, ci spise zvysuje (nedavno napr. zavedli vareni na ghi, ryzi basmati a smazene veci) a vedle je cukrarna 'Govinda Delicious' s rozmanitym sortimentem.

  Kvě 24, 2017
 • Obrázek uživatele Gruliš
  Gruliš (anonym)

  Ta klesajici kvalita v...Na Palmovku také občas chodím, spíše tak jen 3x do měsíce. V cukrárně- palačinkárně mi ty slané variace sice moc nechutnají, ty sladké jsou ale eňo ňůňo. Pravda, jídla v Góvindě na Palmovce se drží stále, jenom tedy tytyty, pohoršili se s tou hlavou v pátek. Táááák mi chutnala ta jejich karamelová, teď jsem na ni dlouho nenarazil, pokaždé je to ta nekaramelová s ovocem a nebo ještě hůře s tím kakaem, nebo karobem, nebo co tam dávají. A hlavně, ta zamračená brýlatá vysoká paní z obsluhy, co věčně drbe a pomlouvá, ouvej, ta mi vždycky pokazí chuť. Co z ní padá, to je něco neuvěřitelného a člověk to slyší, i když nechce. Ale to jen na okraj. Já jako vegetarián si bohužel moc nemohu vybírat, poblíž pracoviště a bydliště moc vegetariánských restaurací není. A díky za postřeh, že vaří na ghí jsem nevěděl.

  Kvě 24, 2017
 • Obrázek uživatele jana
  jana (anonym)

  bis http://moonbit.co.in/?ref=68d5c3166305

  Kvě 24, 2017
 • Obrázek uživatele j
  j (anonym)

  Nevim sice, co ta pani vyklada v dobe vasi navstevy, ale vim, ze je autorkou tech vybornych sladkych kulicek a kolacu.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele nazor
  nazor (anonym)

  Nevim sice, co ta pani...Kdybych se sla najist nekam,kde by byt sebelip vari,ale lidi tam meli bylby keci a pomlouvali druhe,tak bych tam uz v zivote nepachla.Chovani personalu je take reklamou a v tom pripade by one pani mel nekdo vysvetlit jak se pred hosty chovat a nebo se s ni rozloucit.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele 3 krát denne a jiz nepotrebuji berlicku víry
  3 krát denne a ... (anonym)

  KAREL GOTT & BUCHIDO - FÜR IMMER JUNG https://www.youtube.com/watch?v=qyYqbMTJvTo

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele Háre Háre Krchna
  Háre Háre Krchna (anonym)

  Pijeme na vegan farme kraví moc a chutná nám moc , máme pak kouzelnou noc.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele Gruliš
  Gruliš (anonym)

  Nevim sice, co ta pani...Jak vidím, víš, o koho jde :-) Upřímně nevím, kdo přesně tam má na starosti vaření a tvorbu pochutin, ale jelikož to víš ty, předpokládám, že máš přehled. Ale jo, sladké věci mívají také dobré, tak za ně té paní tleskám, to si zaslouží. Jenom jestli ještě mohu, nevíte někdo, jestli Krišńáci neuvažovali někdy o zařazení více autentických jídel, což bych vřele uvítal? Když jdu do pravé indické restaurace, tak je to dost rozdíl. Ale zase tam s tou čistotou... u Krišňáků vím (resp. předpokládám), že dbají na čistotu, kdežto jinde to je s čistotou na štíru. Jaký názor na to máte vy? Ale aby to nebylo jen o jídle- jejich knihy jsem sice nečetl, tak 2-3x jsem byl na jejich eko farmě, ale nic pro mne. Když byla řeč o jídle, tam jsem měl takový zeleninový guláš a v tom byla zavařená krupice, k tomu rýže. Nenadchlo, ale ani neurazilo. Ale jinak lidé v pohodě, pokecal jsem, trochu vypomohl, pokoukal po okolí a šupky dupky domů. Jako zpestření víkendu určitě doporučuji, jako životní styl- to jen pro ty, co v tom naleznou smysl. Takže asi tak.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele rr
  rr (anonym)

  nesouhlasim s tim ucenim, nacpat se tam by bylo pokrytecke. Kdyby slo jen o farmu, normalne si nakoupim jidlo a najim se, pokud bych tim ale propagoval hare Krisna, tak ani nahodou!

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele 20000
  20000 (anonym)

  nesouhlasim s tim ucenim,...Kdo nechce, tak se tam snad přece necpe. Farma fajn, nemusíte mít k učení vztah, kdo se zajímá o zemědělství a chce se naučit, jak ekologicky pěstovat různé plodiny, a být co nejvíce soběstačný a nezávislý na obchodech, může to být přínosné.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele k pomlouvani
  k pomlouvani (anonym)

  Kdybych se sla najist...Prave proto me to o tom pomlouvani prekvapilo, protoze na FB maji ohlasy obluhu naopak chvalici.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele -
  - (anonym)

  Prave proto me to o tom...Asi jak kdo. Na ruznych strankach jsou k jejich obcerstvovnam take komenty, jak obsluha obtezuje vymejvarnou, komenty o neuprimnych a falesnych usmevech. O fanatizmu, a o tam take toho je dost, pomlouvani, kritizovani a delani si legrace z nekrisnaku. Staci trochu zagooglit, nedelej ze to jsi nikde na netu nevidel/a.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele k vareni
  k vareni (anonym)

  Jak vidím, víš, o koho jde...> Upřímně nevím, kdo přesně tam má na starosti vaření a tvorbu pochutin, ale jelikož to víš ty, předpokládám, že máš přehled. Jo, znam kuchare. Je dobrej a porad se zlepsuje. Vedouci na tom baziruje a na prodeji je to znat. > Jenom jestli ještě mohu, nevíte někdo, jestli Krišńáci neuvažovali někdy o zařazení více autentických jídel, což bych vřele uvítal? Když jdu do pravé indické restaurace, tak je to dost rozdíl. Ale zase tam s tou čistotou... u Krišňáků vím (resp. předpokládám), že dbají na čistotu, kdežto jinde to je s čistotou na štíru. Jaký názor na to máte vy? V Indii je plno krajovych stylu vareni, tak nevim, ktery mate na mysli. Obvykle se za nejautentictejsi poklada jihoindicka kuchyne, protoze neni ovlivnena muslimskou jako ta severoindicka a je tedy striktne bezmasa. Je fakt, ze jihoindicka jidla jsou mezi ceskymi vaisnavy spis vyjimka, zrejme nejsou tak znama. Ja jsem se s nimi krome Indie setkal hlavne v chramech ve Svedsku a USA, kde varili vetsinou indicti vaisnavove. > Když byla řeč o jídle, tam jsem měl takový zeleninový guláš a v tom byla zavařená krupice, k tomu rýže. Nenadchlo, ale ani neurazilo. Ten gulas s krupici se jmenuje upma. Bez krupice se tomu rika obecne sabdzi, doslova 'zelenina'. > Ale jinak lidé v pohodě, pokecal jsem, trochu vypomohl, pokoukal po okolí a šupky dupky domů. Tak to dela valna vetsina navstevniku. Prijemne straveny den ci vikend.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele co s negativy
  co s negativy (anonym)

  Asi jak kdo. Na ruznych...> Asi jak kdo. Na ruznych strankach jsou k jejich obcerstvovnam take komenty, jak obsluha obtezuje vymejvarnou, Jestli myslite nejake presvedcovani, tak o tom v restauracich, ktere znam, nevim. Je zavedeny pravidlo hosty nechat se v klidu najist. A pokud se chteji na neco zeptat, tak jim odpovedet. > komenty o neuprimnych a falesnych usmevech. O fanatizmu, a o tam take toho je dost, pomlouvani, kritizovani a delani si legrace z nekrisnaku. Staci trochu zagooglit, nedelej ze to jsi nikde na netu nevidel/a. Lidi jsou ruzni a je to i hodne o subjektivnim vnimani. Pokud jsem s necim nespokojen, necham si zavolat vedouciho restaurace, aby se k tomu postavil.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele usmevne
  usmevne (anonym)

  > Asi jak kdo. Na ruznych...Jasne uz vidim jak nekdo vola vedouciho kvuli tomu ze nekomu z oci kouka fales.Subjektivni vnimani je ale to cim se lidi ridi a takove chovani mozna hodne lidi dovede spolehlive odradit. Hodne stesti.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele kde to je?
  kde to je? (anonym)

  Jasne uz vidim jak nekdo vola...Pak vam nezbyva nez chodit jinam, kde fales neni. Postnete sem kdyztak GPS souradnice toho mista, az ho najdete, abych se tam taky mohl podival. A urcite nebudu sam, koho by takove misto zajimalo. Preji napodobne.

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele Hárlej, Hárlej,
  Hárlej, Hárlej, (anonym)

  Hárlej Hárlej Krišna ... Hárlej, Hárlej...

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  Vím o dvou farmách,na žádné jsem nebyl,u Konopoště a u Nučic směrem na řevnice,pak jsou ještě adventisté se sítí Country life,ovšem to je víc komrční,tam nejde o náboženství v prvé řadě,ale o styl jídla zdravá strava. Jinak nic proti Háre Kršna, ovšem Brahambagítu nehodlám louskat...

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  Vím o dvou farmách,na...o:Bhagavadgítu

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  Takový spisek sesmolím taky levou zadní a natisknu to na toaletní papír z eukalyptového dřeva pro milionáře v usa,to bude hit hítů, bestseller.Nevidím v něm žádnou hodnotu v moderním světě rozhodují jiné věci než nějaký tao sex a podobné blbosti,naopak fetish obleky,latexové imitace ptáků nejen zpěvných v nadživotních velikostech a plně funkční imitace genetiálií poronohereček táhnou...

  Kvě 25, 2017
 • Obrázek uživatele usmevne
  usmevne (anonym)

  K prispevku kde to je?Ja k nim nechodim,byla to jen reakce na to co jsi napsal.Tak se hned necerti.

  Kvě 26, 2017
 • Obrázek uživatele rr
  rr (anonym)

  africke prislovi "Chces li poznat reku, jdi k prameni" pramen hare Krisna je hinduizmus a ten nechci!

  Kvě 28, 2017
 • Obrázek uživatele toto fakt nechci
  toto fakt nechci (anonym)

  Kršna — hravé osmé vtělení Višnuovo a božstvo Bhagavadgíty. Jeho milenkami byly gopi neboli pastýřky

  Kvě 28, 2017
 • Obrázek uživatele pramen reky!
  pramen reky! (anonym)

  „V hinduistické společnosti je náboženským zvykem nejprve se ráno vykoupat buď v blízké řece, nebo doma, pokud není v místě žádná řeka ani potok. Lidé věří, že je to posvěcuje. Potom, stále ještě bez jídla, jdou do místního chrámu a obětují květiny a jídlo místnímu bohu. Někteří modlu omyjí a ozdobí červeným a žlutým práškem. Téměř v každé domácnosti mají koutek nebo i místnost k uctívání oblíbeného rodinného boha. Na některých místech je oblíbeným bohem Ganéša, bůh se sloní hlavou. Lidé se k němu modlí zejména o úspěch, protože je známý jako ten, kdo odstraňuje překážky. Jinde mívají první místo v projevech oddanosti Kršna, Ráma, Šiva, Durga nebo jiné božstvo.“ — Tara C., Káthmandu, Nepál.

  Kvě 28, 2017
 • Obrázek uživatele proc se krici Rama
  proc se krici Rama (anonym)

  12 Jiná soustava spisů jsou purány neboli dlouhé alegorické povídky obsahující mnoho hinduistických mýtů o bozích a bohyních a také o hinduistických hrdinech. Do této rozsáhlé hinduistické knihovny patří také eposy Rámájana a Mahábhárata. První je příběh „Pána Rámy. . . nejskvělejší ze všech postav v posvátné literatuře“, jak říká A. Parthasarathy. Rámájana je pro hinduisty jeden z nejpopulárnějších spisů. Datuje se zhruba do čtvrtého století př. n. l. Je to příběh hrdiny Rámy neboli Rámačándry, na nějž hinduisté pohlížejí jako na vzorového syna, bratra a manžela. Je pro ně sedmým avatárem (vtělením) Višnua a jeho jméno se často vzývá na pozdrav.

  Kvě 28, 2017
 • Obrázek uživatele srim
  srim (anonym)

  12 Jiná soustava spisů jsou...> Datuje se zhruba do čtvrtého století př. n. l. Datovani textu je osemetne. Setkame se na jedne strane s tradicnim, podle nehoz byly sepsany pred par tisici lety, a na druhe s modernim (cca 1500+ pr. n.l.), postavenym hlavne na lingvisticke analyze. Pak je tu datovani pomoci modernich metod jako druzice (reka Sarasvati mela vyschnout zacatkem 2. tisicileti pr. n. l. a v textech je popisovana jako jedna z velkych rek). Doslo i k dataci podle astronomickych jevu (konkretnich konjukci ci zatmeni slunce). Dalsi, neprilis znamou veci je, ze texty popisuji davno vyhynula zvirata, napr. slony se ctyrmi kly, jako stale zijici. To vse svedci ve prospech tradicniho datovani.

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele asd
  asd (anonym)

  2 Definovat hinduismus není snadné, protože nemá žádné určité krédo, kněžskou hierarchii ani řídící orgán. Má však svámí (učitele) a guru (duchovní vůdce). Široká definice hinduismu uvedená v jedné historické knize říká, že je to „celý komplex článků víry a institucí, který vyvstával od doby, kdy byly složeny jejich starobylé (a nejposvátnější) spisy, védy, až dodnes“. Jiná kniha uvádí: „Mohli bychom říci, že hinduismus je kult bohů Višnua nebo Šivy nebo bohyně Šaktí, případně kult jejich vtělení, různých vzhledů, manželských druhů či potomstva.“ Sem patří kulty Rámy a Kršny (Višnuových vtělení), Durgy, Skandy a Ganéši (Šivovy manželky, případně synů). Tvrdí se, že hinduismus má 330 miliónů bohů, a přesto prý není mnohobožský.

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele RR
  RR (anonym)

  2 Definovat hinduismus není...Jak jsi správně řekl definovat Hinduismus nejde. Je to soubor filozofických směrů, různých vír a různých tradic. Je tak různorodý, že ve ho ve skutečnosti v dogmatech a jednolitosti filozofie vychovávaní Evropané jen těžko dokáží pochopit. To mohou jen ti svobodomyslní co Hinduismus dlouho studovali a dlouho žili v Indii. K tomu množství bohů - nazývají se většinou dévové - některé směry Hinduismu jsou polytesistické některé ne. Kdzž bych měl mluvit o Hinduismu jako celku, tak bych nejspíš řekl, že je částečně polyteistický. Většina Hinduistů přijímá, že existuje nějáký nejvyšší vládce, ale zároveň akceptuje, že jsou i jiní menší vládci. Čili nejvyšší nemá absolutní moc, ale má nejvyšší moc.

  Črv 02, 2017
 • Obrázek uživatele absolutní moc
  absolutní moc (anonym)

  Jak jsi správně řekl...neexistuje.Bůh,kterého křestané většinou vyznávají,a dávají mu přívlastky,defacto pak nemůže mít neomezenou moc.

  Črv 02, 2017
 • Obrázek uživatele rr
  rr (anonym)

  a jake mas na toto dukazy?

  Črv 02, 2017
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Co místo planých filosofických úvah a neplodných hádek zkusit mediatci o nějakém Božím jménu, jako to páchají například Bhaktijogini, viz Ramakrišna a jeho vize bohyně Kali (stačí zagůglit), eventuálně Joga od staré Indie k dnešku, kapitola o Bhaktijoze (je volně na ulozto) či jako to páchají křesťanští mystici, viz spisy Karla Weinfurtera. A optat se co si o tom fšem myslí Bůh sám. Pokud má člobrdík málo času, lze využít spánek, repsktive emdiatci každý večer před usnutím jak to páchali anř. v antickém Egyptě a Řcku, viz překlady magických a náboženkých papyrů.

  Zář 29, 2017
 • Obrázek uživatele ®©?€
  ®©?€ (anonym)

  Kdybych měl věřit všemu co můj mozek vyplodí a ještě věřit že je to poselství zhora, kam bych přišel?

  Zář 29, 2017
 • Obrázek uživatele Čandra
  Čandra (anonym)

  není to tak- uctívá se asolutní Pravda.Višnu stvořil a udržuje projevený svět. Ale Absolutno je Trochu něco jiného Čandra

  Led 19, 2018
 • Obrázek uživatele ČANDRA
  ČANDRA (anonym)

  Až jablko dozraje spadne samo ze stromu a potom budeš vědět a budeš mít nepředatelné DUKAZY. A budeš vědět co je to netělesné srdce Proces nelze urychlit,lidská láska je krásná ale křehká,na všem možném závislá ,duchovní je dokonalá a nedá se zničit ČANDRA

  Led 19, 2018
 • Obrázek uživatele Rozum
  Rozum (anonym)

  Harry Kryšpín. Harry Kryšpín, Kryšpín Kryšpín, Harry Harry. Harry máslo, máslo Rama, Harry Rama, Rama Harry

  Črv 16, 2018
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  Zrovna teď vyšinutí kršňáčtí nábožníci řádí na nádvoří chomutovské knihovny.

  Črv 16, 2018
 • Obrázek uživatele Čandro,
  Čandro, (anonym)

  Až jablko dozraje spadne...prosím tě, už přestaň s těmi drogami. Ty tvé bláboly jsou fakt síla.

  Črv 16, 2018
 • Obrázek uživatele Hm,
  Hm, (anonym)

  prosím tě, už přestaň s...je to snad i horší, než Havlovy hry

  Črv 16, 2018
 • Obrázek uživatele luci
  luci (anonym)

  Až jablko dozraje spadne...Jen další rozumy pro manipulaci s blahoslavenými chudými duchem. Ale jako každé zboží najde svého kupce i toto "učení" najde své žáky a posluchače.

  Črv 17, 2018
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  Jen další rozumy pro...Jednoho kršňáka jsem kdysi znal, ale ten nebyl typický. Ke všemu byl ještě perníkář. Běhal sjetej po Brně v oranžovém prostěradle.

  Črv 17, 2018
 • Obrázek uživatele sardanapal*
  sardanapal* (anonym)

  Nakopal bych je do prdele ...

  Črv 17, 2018
 • Obrázek uživatele benmoschi
  benmoschi (anonym)

  je to jenom shrnutí běžných informací,které neobjasní princip poznání ,poznání a tak je to nic,lituji ,ale to jsou jenom jednoduché úvahy.Hari bol maj sa doktorko

  Srp 24, 2020

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama