Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele Milý kolejmdoucí,
  Milý kolejmdoucí, (anonym)

  Nedá mi to nereagovat. Ty...když si přečteš diskuzi zjistíš, že začali oni. Já samozřejmě své hodnoty a přesvědčení budu bránit. Jinak čerpám z mnoha zdrojů, a to co jsem zde napsal rozhodně nejsou žádné mýty či pověry. To jsou dokázaná historická fakta, byť třeba v Evropě lidem co se o to nezajímají neznámá. Co se ti na tom nezdá? Můžeš být konkrétní? Zcela tu popisovat všechno co jsem tu napsal by bylo příliš dlouhé. Sděl mi jednu věc kterou jsem tu napsal jako nějáký mýt či pověru. Tady vůbec nejde o nějákou tzv. ideální společnost. O ničem takovém jsem vůbec nepsal. Nevím kde jsi k tomu přišel. Popisuju tu historii. Spíš mi to přijde, že lidé po zkušenostech s Haré Krišna si myslý, že každý hinduista je takový. Není tomu tak, víš kde je např. první doložený ateismus? Je přítomen v hinduismu. Hinduismus je velmi svobodný a rozmanitý. Tady nejde o pohled na svět. Tady jde o fakta! Proto argumentuji tak důrazně. Přečti si něco o historii Indie. Já to mám nastudované z angličtiny, a to co zde prezentuji jsou obecně uznávaná akademická fakta. Nejde v tomto ohledu o žádnou víru ale o fakta. Tak to prostě bylo to je opravdu dokázáno. Či aspoň takový je současný vědecko historický názor. Ty věci jsou opravdu tak dokázané, že snad jediná věc, která se dá nějak zpochybňovat je migrace slovanů a germánů z Indie, ale i tam je tolik nepřímých důkazů, že to tak s největší pravděpodobností bylo. Přes Afghánistán a stepy Asie se oklikou postupně Germánské a Slovanské kmeny dostali do Evropy, když předtím nejspíše sídlily na severu Indie či v dnešním Pákistánu či Afghánistánu. K té migraci došlo před více jak tisíci lety. Možná začala už před 3 tisíci let.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele kolemjsoucí ještě jednou
  kolemjsoucí ješ... (anonym)

  No na druhou stranu napřed...Ale to byly vyvinutější i jiné civilizace, vezměme např. Mezopotámii, Egypt, Maye. Já třeba nemám dojem, že do něj někdo šil a to jsem pročítala podrobně, protože mě tohle téma zajímá. Jen vyjádřili své názor y a také zkušenosti. Mně spíš zaráží a myslím, že i ty ostatní, že info o tom, co bylo dávno čerpá z nějakých spisů a dost si vše idealizuje, protože to tam je tak vylíčeno. Taky jsem něco četla a jo, beru, zíklad může být pravdivý a pak omáčka okolo a přibarvování a je to. Jak tu někdo psal, buď ten Dhani, nebo vykřičník, nebo Blboun nejapný, nebo nevím kdo už, přeci jsme lidi a povahy jsou různé, určitě to nebylo tak, že dříve lidi byli lepší, než teď a zrovna tak ani ta společnost nebyla lepší, dobrá. Prostě tak nesouhlasím s kstami, s upalováním a tím, co tu bylo zmíněno a nelze si myslet, že dříve to bylo dobré.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele kolemjdoucí
  kolemjdoucí (anonym)

  Že by to měl od Kršňáků?Ahá, taky mi to tak přišlo. Odešel k nim brácha a to jsou přesně ty samé cinty.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Ale
  Ale (anonym)

  Ale to byly vyvinutější i...já jsem nikde neřekl, že to bylo dříve lepší:) Nevsugeroval sis náhodou ten dojem ty? Trocha základů z indické historie na wikipedie http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_India Jinak se omlouvám jestli jsem někoho urazil, ale opravdu se mi nelíbilo jak mluvily o hinduismu, když o něm mnoho nevědí. Co jsem tady zdůrazňoval, je fakt, že prostě kvůli muslimské nadvládě se neměl hinduismus možnost dále vyvíjet a naopak degradoval. A na to jsou opravdu jasné důkazy. Mohl bych jít pak ještě dál co si o tom myslím, ale to už by byly nepodložené teorie. Já jsem tady žádnou společnost neidealizoval, jen jsem popsal fakta. Indická civilizace byla ve své době nejvyspělejší. Docházelo k postupnému úpadku a ten největší a konečný přišel za muslimské nadvlády. To je to co jsem tu psal a to je pravda a jednoznačně dokázaný fakt.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele je to jasný
  je to jasný (anonym)

  já jsem nikde neřekl, že...Nejvyspělejší vůbec nebyla, to si jen mezi sebou krišňáci myslí.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele No právě
  No právě (anonym)

  Ahá, taky mi to tak...že to od Kršňáků nemám. Ale o to nejde. Jde o fakta. Ocituj mně prosím kde jsem psal o ideální společnosti (navíc co to je ieální společnost) Jen jsem psal, že Indie byla tehdy vyspělejší a to je fakt. Věř mi, že navíc ještě spousta duchovních textů a hlavně velké astrologické umění je v Evropě úplně neznámé. Udržuje se v bráhmanských komunitách. Hodně z toho je sice už dnes publikována, ale spousta se pořád drží v utajení v malých komunitách. Haré Krišna jsou lehce pomatení (někdy i těžce), ale v mnohém zase nejsou až tak daleko od reality, i když oni to bohužel pak podají tak zmateným a blbým způsobem a s tolika chybama a i mýty, že z toho udělají selanku.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele nesouhlas
  nesouhlas (anonym)

  prej rovnoprávnost,copa to upalování ženskejch zaživa bylo gut?rovnoprávnost.proč třeba neupalovali i chlapy?proč se všude indickou historií i v těch pohádkách táhne jak červené niť,jak ženská musí jít ve šlépějích muže a jak ho má poslouchat?ty rovnoprávnej.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele nesouhlas
  nesouhlas (anonym)

  že to od Kršňáků nemám....jinejma slovama jsi to ta, tak oparavdu vyjádřil.a jestli nejsi hare krisnak,tak něco podobnýho,iskcon irm, nebo nohsled kundalího, nebo tatvadaršího, nebo mazánka a podobnejch, kteří tam začínali.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Jo
  Jo (anonym)

  A kde se to táhne. Máš fakt hodně mylné informace. Dodej prosím citace. Ne že bys je nenašel nějáké, ale rozhodně jich není až tak moc, a rozhodně se netáhnou celou historií. To je naprostý nesmysl a žvást. Upalování ve skutečnosti skoro ani nebylo. Nebylo to moc časté. Jistě, že to bylo i zneužité a dnes to nikdo nepraktikuje. Nic jiného nevymyslíš. A samozřejmě, že to nebyla úplná rovnoprávnost. Bavíme se o starověku a středověku. Situace byla však v té době v Indii mnohem rovnoprávnější než v Evropě. Takové kydání hnoje je fakt ubohé. Upalování bylo dobrovolné a opravdu skoro nikdo ho nepodstupoval. Mnohem víc lidí upálily křesťani.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele V nejhorším
  V nejhorším (anonym)

  Nejvyspělejší vůbec...byla jedna z nejvyspělejších. Podle mého názoru byla nejvyspělejší a tom historickém kontextu si to klidně obhájím, tím si sem jistý.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Nejsem
  Nejsem (anonym)

  jinejma slovama jsi to ta,...ničí nohsled. Studuju sám. Sám jsem jezdil po Indii a dostával se do různých ášramů a posloupností. Mám dost nezávislých informací a zkušeností a svůj vlastní názor. Samozřejmě jsem i spousty věcí přebral z různých zdrojů a podrobil je kritické analýze. S tím problém nemám. Většinu věcí člověk v životě od někoho přebere. Sám vymyslí jen výraznou menšinu pokud vůbec. To jen vy pořád strkáte hinduisty do jednoho pytle s tím co znáte tady z Česka. A když do toho někdo nezapadá tak ho tam stejně šoupnete.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Jinejma slovama
  Jinejma slovama (anonym)

  jinejma slovama jsi to ta,...jsem to tak vyjádřil:) Jo a jakýma? Žiješ často ve svých domněnkách? Umíš někdy přiznat chybu? Věř mi, že já opravdu nejsem idealista, ale realista. Ve starých indických textech (v některých, opravdu je strašně důležité celou tu literaturu velmi selektovat jelikož spisů je mnoho a hinduismus tak rozsáhlý s mnoha různými tradicemi), je společnost popsána naopak velmi realisticky. Mýty se začali hodně vytvářet po cca 7. století kdy zase hinduismus přebíral po buddhismu roli hlavního náboženství. Není lehké se vyznat v hinduismu. Ale když to dokážeš, je to neuvěřitelná studnice vědomostí.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Ten dojem asi nemáš
  Ten dojem asi nemáš (anonym)

  Ale to byly vyvinutější i...Protože nejsi hinduistka. Kdyby jsi byla tak by se tě to sai doktlo jaké nesmysly a jakým způsobem mluví někdo kdo o tom mnoho neví. Možná by to chtělo trochu empatie.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Nedá mi to nereagovat. Ty...No a mně to fakt přijde, že do něho šili oni, a ty do něj taky docela jedeš. Dyť ten člověk nevypadá, že by před něčím zavíral oči. Popisuje to docela realisticky a asi otom ví víc než ty nebo oni. Připadá mi, že máš mindrák z toho, že tvůj brácha je v sektě, a teď to valíš na všechny hinduisty o kterých sis vytvořila na základě Haré Krišna svůj názor. Vždyť on fakt neřekl nic co mu tady ty nebo někteří ostatní podsouváte. To skoro vypadalo jako rekce nějáké sekty.

  Kvě 11, 2015
 • Obrázek uživatele ahoj
  ahoj (anonym)

  Myslím že někdo chytrý řekl něco jako "i kdyby to byl mistr.. Nevěř mu.....věř sobě....

  Kvě 11, 2015
 • Obrázek uživatele ...
  ... (anonym)

  Copak, gin si dal po ránu gin?

  Kvě 11, 2015
 • Obrázek uživatele sweetji
  sweetji

  Gina kršňáci nezajímaj, jen potřeboval na svém profilu něco zamaskovat.

  Kvě 11, 2015
 • Obrázek uživatele chichi
  chichi (anonym)

  No a mně to fakt přijde,...Nemusíš si měnit nicky, nicko. Víš prd, jen papouškuješ nalejvárnu.

  Kvě 11, 2015
 • Obrázek uživatele Blboun Nejapný
  Blboun Nejapný (anonym)

  Myslím že někdo chytrý...Takže pokud to následuješ, tak bys neměl věřit ani tomu citátu:)

  Kvě 11, 2015
 • Obrázek uživatele ....
  .... (anonym)

  https://www.youtube.com/watch?v=evOelfBZbnA

  Kvě 20, 2015
 • Obrázek uživatele ....
  .... (anonym)

  https://www.youtube.com/watch?v=NVIsjx5X3QM

  Kvě 20, 2015
 • Obrázek uživatele konspirace
  konspirace (anonym)

  ...spekulace

  Kvě 20, 2015
 • Obrázek uživatele mana
  mana (anonym)

  Dnes jsem kolem poledne viděla v Poděbradech skupinu lidí z "hari kršna" zpívali, hráli a poskakovali po chodníku. Dvě ženy měly zahalené hlavy, ve skupině byli i 2 černoši. Lidi se jim obloukem vyhýbali. Oni se snažili lidi zastavovat a dávali jim nějaké papírky. Nikdo se ani nezastavil, spíš uháněli z dosahu. Myslím, že vtéto době není dobré se lidem takhle vnucovat

  Črv 27, 2015
 • Obrázek uživatele jehovisti
  jehovisti (anonym)

  Dnes jsem kolem poledne...Z Indie :-)

  Črv 28, 2015
 • Obrázek uživatele -
  - (anonym)

  Dnes jsem kolem poledne...No a co? Ať si dělají, co chtějí, nikomu neubluižují, tak je mi to jedno. Z nějakého důvodu si tuto cestu vybrali, mně rozhodně nevadí.

  Črv 28, 2015
 • Obrázek uživatele my co žijeme v Praze
  my co žijeme v Praze (anonym)

  víme, že vaří dobrý jídlo. Ty jejich tance a zpěvy mi nevadí, hlavně když se u nich dobře a zdravě najím.

  Črv 29, 2015
 • Obrázek uživatele oto
  oto (anonym)

  Haré Kršna,haré Ráma,...Volné vztahy a volná láska devastují společnost Převážná většina dnešních mužů a žen jedná ve vzájemných vztazích mezi sebou způsobem, který lze definovat jako volná láska. Nebo snad ještě výstižněji, volný sex. Mezi vzájemně se poznávající dvojicí k němu totiž dochází už po prvních setkáních, ne-li dokonce při úplně prvním osobním styku. Pár desítek let dozadu bylo něco takového ojedinělé, avšak onen takzvaný "pokrok" nelze zastavit. Lidé moderní doby žijí rychle a ve vzájemných vztazích mezi pohlavími se už téměř natrvalo zdomácnělo to, co lze nazvat volnou a nevázanou láskou. Ale navzdory současnému trendu jsou zde i jiné názory. Snad nemoderní, avšak opírající se o něco vyšší. Názory, snažící se klást na lidi taky o trochu vyšší nároky neponechávajíc jej napospas jejich sklonu k pudovosti, smyslnosti a tělesnosti. Jsou to samozřejmě ony, v dnešní době tak nepopulární, ale nadčasové, základní lidsko - morálně - etické principy, obsažené v Desateru. V souvislosti s naší problematikou tam narazíme hned na dvě přikázání: Nesesmilníš a Nebudeš žádostivý ženy bližního svého. Jde o opravdu jednoduché příkazy a doporučení, srozumitelné absolutně každému, kdo se chce ve svém životě řídit vyššími principy a nechce se stát otrokem své pudovosti. Také později ani Ježíš nijak neslevuje s těchto požadavků Světla na člověka, ale naopak, ještě je dokonce radikalizuje. Například ohledně přikázání Nesesmilníš řekl: "Bylo řečeno Nesesmilníš! Já vám však říkám: Kdo žádostivě vzhlédne na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. " To tedy znamená, že již nečistá myšlenka na jiné pohlaví, myšlenka pouze připouštějící možnost cizoložství se cizoložství rovná. Tato myšlenka už je cizoložstvím bez ohledu na to, zda došlo i k jeho fyzické realizaci. Pokud to však dospělo až tam, pak se ještě znásobuje vina člověka ve vztahu zákonům k vyšší Moci, dávající celému bytí morálně etický rozměr. No a oproti těmto, zcela jasně znějícím požadavkům Světla na bytost zvanou člověk stojí názory lidí takzvané moderní doby, nadbíhající lidským slabostem a sklonu k nízkosti a živočišné malosti, jejichž manifestací je to, co se obecně nazývá volnou láskou. Destruktivita takových praktik na společnost je však nepopiratelná, čehož svědectvím jsou katastrofální ukazatele rozpadu partnerských vztahů. Pravý, začínající vztah mezi dvěma osobami opačného pohlaví nemá být totiž stavěn na vzájemné tělesné přitažlivosti tak, jak je tomu dnes, ale jeho základním předpokladem má být duševní souzvuk dvojice. Nebo jinak řečeno, splynutí duší. No a tato duševní jednota, prostřednictvím které vzniká mezi partnery harmonické doplnění, takový stav souzvuku duší pak jednoduše vylučuje něco podobného, ??jako nevěru. Vylučuje tělesnou touhu po jiném muži, nebo ženě. Vylučuje ji proto, že partneři vyciťují, že prožívání takového druhu harmonie duší stojí řádově mnohem výše, než prožívání tělesného požitku při nahodilých stycích. K tělesnému spojení by tedy mělo docházet pouze v případě dosažení zmíněné duševní harmonie. Pokud totiž taková harmonie neexistuje, žádné sexuální zážitky ji nemohou nahradit. Neboť pokud se partneři tělesnosti dostatečně nasytí, najednou zjistí, že je už téměř nic nespojuje a odcházejí od sebe. Žel, odcházejí od sebe mnohokrát pouze proto, aby hledali své štěstí v novém, stejně povrchním vztahu. Volná láska je falešná cesta, která lidem nikdy nepřinese štěstí a požadovaný stav vnitřní, partnerské harmonie, protože prostřednictvím volné lásky nelze dosáhnout ničeho, co by bylo hodnotnějšího, nebo trvalejšího charakteru. Z tohoto důvodu by bylo mnohem užitečnější mluvit na veřejnosti a především mladým lidem o skutečných kritériích pravého vztahu, s jejichž nejdůležitějším je vzájemná duševní harmonie a duševní soulad partnerů. Nesprávné představy o volné lásce, snažící se co nejrychleji sahat po smyslných zážitcích, mylné představy o volné lásce, jejíž jsou plné knihy, časopisy, filmy, jako i život sám totiž nemohou nikomu přinést nic dobrého, ani nic trvalejšího. http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

  Srp 03, 2015
 • Obrázek uživatele -
  - (anonym)

  víme, že vaří dobrý...Ano, přesně tak. Do Góvišky taky chodíme.

  Srp 04, 2015
 • Obrázek uživatele Mira
  Mira (anonym)

  Dnes jsem kolem poledne...Kršnovců je spousta druhů. Vnucováním jsou známí ti z Prahy. Jsou různé skupiny, zkuste http://www.iskconirm.com/cz.htm ti vypadají rozumě.

  Led 13, 2016
 • Obrázek uživatele hm
  hm (anonym)

  Kršnovců je spousta druhů....ISKCON IRM je jen odnož, která se odloupla od původního ISKCONU.

  Led 14, 2016
 • Obrázek uživatele Pepa
  Pepa (anonym)

  víme, že vaří dobrý...No to jejich jídlo nic moc. Na české poměry asi solidní vegetariánská kuchyně, ale žádný zázrak to není.

  Feb 18, 2016
 • Obrázek uživatele merry39
  merry39

  Jednou takhle , když sem šel z haklu do štatlu , sem narazil na skupinu oněch .. Poslední v průvodu se za mnou otočil a s milým úsměvem se mě zeptal : " tak co , taky z hokny ?"

  Feb 18, 2016
 • Obrázek uživatele No nikomu
  No nikomu (anonym)

  No a co? Ať si dělají, co...neubližují? A co ty pedofilní skandály a různá napadení, dokonce i podobně smýšlejících lidí? Je tam hodně fanatismu a fanatiků.

  Feb 20, 2016
 • Obrázek uživatele ???????????????????
  ??????????????????? (anonym)

  neubližují? A co ty...?????????????????

  Feb 20, 2016
 • Obrázek uživatele petra
  petra (anonym)

  zde ...kaliyuga doba kritiky...zde se podívejte...žijí zde opravdoví oddaní Krishny...skutečný bráhmana...kdo chce analyzovat a spekulovat hmotnými znečištěnými smysly..at se radši zahrabe do Nitzeho a podobých..SP říkal...že démoni nejsou ti upíři..ale ti v těch bílých pláštích,,,jen že jsem zahlédla nějaké psycho komentáře...no a také ti kteří nosí roucha svátosti a nejsou ryzí ve svém jezení spaní obraně a sexualitě...www.bhaktiyoga.cz bhakti není omezena institucí...HAre Krishna..your servant Petra

  Dub 27, 2016
 • Obrázek uživatele tak tedy pravdu
  tak tedy pravdu (anonym)

  zde ...kaliyuga doba...Zajímalo by mne, jak to bylo se Suhotrou Swámím a švédskými kapkami, procházkami uličkami lásky atd. Nikdo mi to dodnes nechce říci.

  Dub 28, 2016
 • Obrázek uživatele brukev
  brukev (anonym)

  Zajímalo by mne, jak to bylo... já to vím, je to ale moc dlouhý příběh, rději bych to vyprávěl. Ale to je asi problém, kdo ví kde bydlíš a pak nerad bych se stal podezřlým že jsem nějaký úchyl. tak si asi nechám prosebe, ono stejně není nic bez čeho se nedá žít, naopak lepší to ani nevědět. čau

  Dub 28, 2016
 • Obrázek uživatele der
  der (anonym)

  já to vím, je to ale moc...Mně by to také zajímalo. Měl jsem kámoše, říkal si Radhéša a něco před lety naťuknul. Ačkoliv vaši filosofii doslova žral, tohle mi přišlo zvláštní. A i ty záležitosti, co se pak prý následně rozjely. Máte zakázáno veřejně říkat pravdu? Kdo chce vědět, jak to bylo, je tedy úchyl?

  Dub 28, 2016
 • Obrázek uživatele tak tedy pravdu
  tak tedy pravdu (anonym)

  Ticho po pěšině, to se dalo čekat.

  Kvě 04, 2016

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama