Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele ho
  ho (anonym)

  Prabhupád a ISKCON je...Nepiš tu za Krišňáky.

  Dub 02, 2015
 • Obrázek uživatele IGNACIUS
  IGNACIUS

  A zatímco Měsíc jest zbarven krvavě, Slunce nám pohasíná. Čiňme pokání, poslední dnové lidstva nastávají! ČTĚTE! http://mec-pravdy.blogspot.cz/2015/04/posledni-dnove-lidstva.html

  Dub 05, 2015
 • Obrázek uživatele -
  - (anonym)

  A zatímco Měsíc jest...Kéž by, to by byla úleva!

  Dub 05, 2015
 • Obrázek uživatele ???
  ??? (anonym)

  A zatímco Měsíc jest...Tady se debatuje o Haré Krišna! S tím jdi na jinou diskuzi.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele sweetji
  sweetji

  Proč by měl jít jinam? S kršňákem jsem měl před lety zkušenost pouze s jedním, ten však nebyl typický. Stejně to není nic pěkného, mít soustavný strach, aby se potravou rituálně neznečistil.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele sweetji
  sweetji

  Mezi Haré Kršna lidmi jsou...Že by používali inteligenci? Pochybuju. I když brainwashing s lovebombingem působí i na inteligentní lidi.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele ???
  ??? (anonym)

  Proč by měl jít...Protože je to diskuze o Haré Krišna. Velmi jednoduché.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele sweetji
  sweetji

  Jsi na doktorce. Až sem vleze Gadus, tak se budeš divit.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele Dhani
  Dhani (anonym)

  Krišnáci jsou jen obyčejná sekta, navrh zákaz sexu a uvnitř bují zneužívání žen a dokonce dětí zbožňovanými gurui. Rychle pryč od nich dokud to jde!

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele Dhani
  Dhani (anonym)

  Krišnáci jsou jen obyčejná sekta, navrch zákaz sexu a uvnitř bují zneužívání žen a dokonce dětí zbožňovanými gurui. Rychle pryč od nich dokud to jde!

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele ú
  ú (anonym)

  Krišnáci jsou jen...Buď konkrétní (uveď konkrétní jména a průběh). Kršňáků znám celkem dost, dodávají nám mj. jídlo na festivaly a mám mezi nimi pár přátel a občas je navštěvuji i v jejich komunitě... zneužívání žen jsem si nevšimla a zneužívání od guruů už vůbec ne. Tito lidé si zvolili svou cestu, jejich věc, ale psát taková závažná obvinění jen proto, že tvůj/můj pohled na život je jiný?

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele Dhani
  Dhani (anonym)

  Při návštěvě nemůžeš vidět kult osobnosti, který bují za zavřenými dveřmi. Nediv se, že zneužití lidé se bojí se svým případem vystoupit veřejně. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1809847.stm http://www.nytimes.com/1998/10/09/us/hare-krishna-movement-details-past-abuse-at-its-boarding-schools.html

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele ú
  ú (anonym)

  Při návštěvě nemůžeš...Pár případů zneužití- jasně, je to špatně, moc zlé, ale tys to prezentovala jako běžnou praxi, což je úplně proti jejich nauce a sami Krišňáci takové jednání zavrhují, neschvalují. Vždyž je to i proti jejich principům.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele Dhani
  Dhani (anonym)

  Lidé dělají činy proti nauce kterou vyznávají, zvlášť když potlačují přirozený sexuální pud a žijí v uzavřené komunitě, kde jak se říká není žalobce ani soudce. Historie je plná indických svatých mužů kteří ze své pozice zneužívali ženy jako sexuální otrokyně. Ale to nemusí během krátké návštěvy patrné, až to je patrné bývá pozdě a z komunity není úniku.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele ú
  ú (anonym)

  Lidé dělají činy proti...No, tzv. svatí muži, to je kapitola sama o sobě a v drtivém množství případů se od HK dost liší. takže házet do jednoho pytle už vůbec ne.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele Dhani
  Dhani (anonym)

  V čem je rozdíl? http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/8849660/Disgraced-former-leader-of-US-Hare-Krishna-community-dies-at-74.html

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele :-))).
  :-))). (anonym)

  Dalibore a jakou máš chuť s dobře vychlazeného litru vodky nebo rumu?

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele IGNACIUS
  IGNACIUS

  JE-LI BŮH S NÁMI - KDO PROTI NÁM? Zjevení 14,7 - Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. ČTĚTE! http://mec-pravdy.blogspot.cz/

  Dub 07, 2015
 • Obrázek uživatele Blboun Nejapný
  Blboun Nejapný (anonym)

  Jo v léčebně dříve...Tak vůbec Haré Krišna jsou často fanatici. Vždyť napadají dokonce i jiné uctívače Prabhupády a Krišny. Jak se potom asi chovají a co si myslí o dalších? http://www.iskconirm.com/docs/webpages/violent_love.htm

  Dub 14, 2015
 • Obrázek uživatele ehm
  ehm (anonym)

  Tak vůbec Haré Krišna jsou...Ono kdy se to vezme do důsledků, iskconirm nemá co říkat. A není to o náboženské společnosti, ale o lidech.

  Dub 14, 2015
 • Obrázek uživatele Blboun Nejapný
  Blboun Nejapný (anonym)

  Ono kdy se to vezme do...Proč by neměli nic říkat? Protože se v ISKCONu nesmí říkat pravda? Z toho jak se ti lidé chovají lze poznat fanatismus. Proč je tedy tolik fanatiků v Haré Krišna, které vychází z velmi mírumilovného a tolerantního Hinduismu? Kde se ty věci vzali? Proč je ten fanatismus a násilí podporována mnoha vůdčími osobnostmi?

  Dub 14, 2015
 • Obrázek uživatele ???
  ??? (anonym)

  Proč by neměli nic říkat?...Protože to je sekta. Jasný jak facka.

  Dub 14, 2015
 • Obrázek uživatele fakt blboun
  fakt blboun (anonym)

  Proč by neměli nic říkat?...Nechápeš? Nemají nic říkat, jako že si nemají co vyčítat, nebo také jako že si mají napřed zamést před vlastním prahem.

  Dub 14, 2015
 • Obrázek uživatele Blboun Nejapný
  Blboun Nejapný (anonym)

  Nechápeš? Nemají nic...Tak se hned tak nerozčiluj. Já se jen zeptal. ale pořád vypadá IRM líp než ISKCON.

  Dub 14, 2015
 • Obrázek uživatele Tak jsem to slyšel
  Tak jsem to slyšel (anonym)

  Nepiš tu za Krišňáky.Aspoň když není veřejná přednáška, tak se to mnohdy objeví na přednášce. A mezi sebou si to také mnozí říkají. Ta mentalita tam u mnohých je, takže se nedivím, že už to některý z těch nezralých adeptů nevydržel. Jsou to opravdu často fanatici.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele !!!
  !!! (anonym)

  Aspoň když není veřejná...A jedna paní povídala... A ještě k tzv. mírumilovnému hinduismu (to je zase pro Blbouna: tak tedy nevím, co je mírumilovného např. na upalování vdov (to už je naštěstí zakázané), nebo na krvavých obětech např. pro bohyni Kálí a tak dále. Hinduismus vůbec není mírumilovný. A ženy, to jsou chudáci. Je na ně nahlíženo jako na méněcenné (ano, i v hinduismu) a např. když jí umře manžel, je to často považováno za vinu právě nebohé ženy, rodina pak často vdovu vyžene a ta musí žebrat. tk jestli tohle je mírumilovnost, děsímne, co je pak v tvých očích to ostatní a jaké máš hodnoty.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Neznáš moc historii
  Neznáš moc historii (anonym)

  A jedna paní povídala... A...Hinduismus je soubor mnoha různých věr a aspektů. Postavení žen v hinduismu bylo velmi rovnoprávné a společnost byla velmi vyspělá. Bohužel došlo k menšímu postupnému úpadku, a pak k velmi velkému úpadku v době kdy byla většina Indie ovládána muslimy. došlo k degradaci žen a jejich postavení ve společnosti. Před muslimskou dobou měly ženy poměrně dost rovnoprávné postavení (na tehdejší dobu velmi rovnoprávné, o hodně více než bylo v té době v Evropě), v hinduismu je kult šakti a dalších bohyň, před příhodem muslimů ženy v jižní Indii chodily nahoře normálně bez, a sexualita byla přirozená a propracovaná a mluvilo se o ní viz. kámasútra a další tantrické texty. V té době křesťanského středověkého temna puritánství a pronásledování jiných názorů v Evropě, byla Indie velmi tolerantní a pokročilá s mnoha vědeckými poznatky a velkou duchovní moudrostí (byť už i v té době bylo dávno po zlaté době rozkvětu), pak muslimové ovládli většinu Indie a zabili velké množství indických elit, ničili písma a památky, zaváděli své náboženství a i když se jim to i přes velký útlak nepovedlo (Indie je jediná země kde i přes dlouhou muslimskou nadvládu nemají muslimové ani zdaleka většinu), tak přesto zavedli mnohá pravidla, hlavně co se týká žen a sexuality. Přesto vyšší kasty tím nebyly zas tak moc dotčeny, většinou se to dotklo nižších kast kde postavení žen v Indii dnes není většinou ideální, ale rozhodně ne tak hrozné jak si mnozí mylsí z kusých mediálních zpráv. V Indii je mnohem méně znásilnění na obyvatele než v ČR a o takových zemích jako JAR či USA nebo Švédsko ani nemluvím. V Indii je větší zastoupení političek než v ČR takže je vidět, že nic nevíš a máš jen vymytý mozek. Co se týká upalování vdov neznám v posledních desetiletích žádný případ, a vždy to bylo velmi velmi vzácné a mělo to být dobrovolné, byť to bylo mnohdy i zneužita. Zneužít se dá všechno. Když se podíváš do historie na zvěrstva páchaná muslimy, křesťany a ateistickým komunisty a národními socialisty,

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele zjistíš,
  zjistíš, (anonym)

  A jedna paní povídala... A...že hinduismus je velmi tolerantní a mírumilovný. Hinduisté NIKDY své náboženství nerozšiřovali mečem, byli vždy tolerantní k jiným vírám (proto je hinduismus tak rozmanitý). Měl by jsi se více vzdělat. Hinduismus umožňuje jen obrannou válku, a většinou to bylo tak dodržováno. Byli určité vyjímky, např. ateista Ashoka, který byl velmi krvelačný a bojechtivý, a po jednom z krvavých bojů se stal mírumilovným budhistou. To ovšem nebyl příklad skutečného hinduistického krále. Prostuduj si více fakta a historii.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele !!!
  !!! (anonym)

  Hinduismus je soubor mnoha...Nesváděj to na muslimy. Nahoře bez vídám občas ženy v Indii i v dnešní době (starší ženy bez čolí, jen s přehozeným pruhem od sárí. (No, pro mne spíš odporné, než kulturní). A neplkej tady o celkem vysokém postavení žen taky před příchodem muslimů. Stačí prostudovat staré texty, dávno před příchodem mohemadánů, tam je o ženách často zmínka v tom smyslu, že nedosahují kvalit mužů (fyzicky ještě beru, žena nemá toplik síly, ale mentálně?!?) a že by ženu měl vždy vést muž a tak dál. A když už jsme u těch žen, vždycky mě tam iruituje, jak si chlap válí prdel (i ti hinduisté) a ženská se může upracovat. A když se jí něco stane, je to často považováno za její vinu, byť tomu tak není. Tak neobhajuj špatnosti, evidentně jsi tam nikdy nebyl a nebo jen na pár dní/týdnů, nežil jsi tam dlouhodobě. Spíš ty nic nevíš.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele !!!
  !!! (anonym)

  A ještě je docela hustý postavení dětí v hinduistických rodinách (o prodávání dětí by se daly psát romány). Vždycky mi vrtalo hlavou, proč tam tolik dětí má amputovanou jednu ruku, nebo dvě ruce, nebo nohu, nebo ruku a nohu. pak se člověk postupně dovídal, jak to je. Proti takovému hříchu lidi, které jim to udělali, nezachrání ani ten jejich Šiva, ani nikdo jiný a může dávat denně oběti a neočistí ho to. Prostě neomluvitelný hnus. Ty mírumilovnej, nebo spíš vymytej mozku.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Dhani
  Dhani (anonym)

  Na kastách taky není nic mírumilovného a od muslimů to Indové nemají. Např. narodit se jen k čištění žumpy a nemoci změnit zaměstnání, v tom nevidím nic pokrokového.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Byl jsem v Indii
  Byl jsem v Indii (anonym)

  Nesváděj to na muslimy....A to hodně dlouho. Zřejmě o dost dýl než ty. Co se týká starých textů byly různé, a v mnoha bylo též postavení žen velmi velmi rovnoprávné. Určitě v té době v Indii byli ženy mnohem rovnoprávnější než v Evropě. Musíš to brát z historického hlediska. To jaká je současná Indie určitě není vina apriori hinduismu. Kolik vysoce postavených hinduistů z urozených rodin znáš? Kolik toho opravdu víš o hinduismu? Rozlišuješ texty psané za určitými manipulativními důvody a skutečně duchovní texty? Jsi jen plný nenávisti. Nevím zda jsi ateista či křesťan či něco jiného, ale evidentně jsi dost nevědomí a nenávistný. Ukaž mi jakoukoliv víru či starý kult, který se nedopustil nějákých špatných věcí. Děti nejsou prodávany kvůli hinduismu, jak samozřejmě kdokoliv aspoň lehce inteligentní ví, ale kvůli chudobě. Nižší kasty jsou v Indii velmi nevzdělané. To je už historicky dané, podívej se kolik úsilí se u nás klade na integraci romů do společnosti, a i přes velké úsilí a vdobě komunismu velké nucení a nemalé prostředky se to příliš nedaří. Integrovat tzv. dality v Indii kde jich je neuvěřitelné kvantum prostě nejde. Indie na to nemá ani prostředky a ani lidi, kteří by to chtěli dělat. Nesuď hinduismus podle těchto lidí chudých jak duchem tak financemi. Suď ho raději podle lidí jako je Vivékananda a další. Je vidět, že i když si v Indii zřejmě chvíli pobýval o historii a konsekvencích toho moc nevíš. Taková nenávist co v tobě je to se jen tak nevidí.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele !!!
  !!! (anonym)

  Na kastách taky není nic...Ano, je to tak. Je to tragikomické, v Indii člověk vídá naprosto vypatlané jedince a jen díky tomu, že se narodili v tzv. vyšší kastě, musí požívat vážnost. Na 2. stranu často vídám opravdu nadané děti, chytré, hodné, přemýšlivé, ale bohužel, narodili se v kastě s nízkým postavením tak mají v naprosté většině případů dveře k úspěchu zavřené. I kdyby nasnadě měli prostředky k získání vyššího vzdělání, drtivá většina společnosti by k takovému člověku (jako lékaři, učiteli...) prostě stejně nešla. Pořád by byl tím šúdrou, nebo nedotknutelným :-( Tyto chytré děti pak stejně často končí u toho, co dělali jejich rodiče- přinejlepším obdělávání pole, ježdění s rikšou, práce v továrně v nelidských podmínkách. Jo, dětská práce v indických fabrikách, o tom by se dalo také psát donekonečna.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele !!!
  !!! (anonym)

  A to hodně dlouho. Zřejmě...A jéje, jakési fráze, kde jsem to už jen slyšel?!

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele !!!
  !!! (anonym)

  A to hodně dlouho. Zřejmě...Jo a jinak, nepleť si nenávist se soucitem. No, máš ty hodnosty nějak popletené a míchají se ti pojmy a dojmy.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Kasovní systém
  Kasovní systém (anonym)

  Na kastách taky není nic...bylsamozřejmě zneužit, ale ve středověku to tak fungovalo víceméně všude. I v Indii je dokonce příklad jak se jeden šůdra stla králem. Indie a hindusimus se bohužel správně nevyvinuli naopak degradovali a to právě kvůli muslimské nadvládě. Zase to chce opravdu dostudovat konsekvence a historii. Intelektuální hinduismus pokud to tak můžu nazvat, bral v potaz vlastnosti člověka, ale bohužel rodiče chtěli chránit postupem času až příliš své děti, proto to zklouzlo do kastovního systému a ano k tomu došlo samozřejmě už před muslimy (psal jsem o postupné degradaci hinduismu), ten rozvoj tzv. masového či lidového hinduismu je samozřejmě nevalný, je tam mnoho pověr mýtů atd. Ale soudit podle hinduismus jako celek je hloupé. Musíš to brát také ze sociálního a demografického hlediska. Takové duchovní a nejen duchovní ale i matematické, či fyzikáilní myšlenky jako jsou v hinduismu nenajdeš nikde jinde. Evoluce byla v hinduismu popsána (byť ne tak vědecky) hodně dávno před Darwinem a dokonce i dnes věří v Indii více lidí v evoluci než v Evropě a o USA ani nemluvě. Ber v potaz prosím všechna fakta celou historii a vývoj, finanční možnosti a demografické uspořádání.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele hmmmmmmmmmmmmmm
  hmmmmmmmmmmmmmm (anonym)

  bylsamozřejmě zneužit, ale...vsechno svedem na muslimy

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele !!!
  !!! (anonym)

  bylsamozřejmě zneužit, ale...Je to bžunda. Prosím tebe, jak můžeš vědět, jak to fungovalo před XXX staletími, neřku-li tisíciletími? Bylo to pořád stejné, protože lidská povaha je stejná. Všechno se dá zneužít, využíta to se děje od nepaměti. To jsi mne pobavil, že víš, jak to fungovalo před takovou dobou. Kasty jsou nesmysl, vidíme to i dnes a všude, to neznamená, že když se někdo narodí v tzv. nevzdělané rodině, tzv. hloupým rodičům, že děcko bude muset zůstat také u lopaty (mnoho dětí dokázalo překročit svých ropdičů) a naopak, to neznamená, že když jsou rodiče kupř. lékaři, že potomka nebude přitahovat třeba truhlářský ponk, než skalpely. každý člověk by měl mít stejné šance a ukázat, co v něm je. ne podle toho, kde se narodil a do jaké rodiny, ale podle toho, na co má intelektuálně, nebo manuálně. Každý by měl mít rovnoprávné postavení. nikdo není horší, nebo lepší. Ano, bez učitelů a lékařů by to nešlo, ale zrovna tak by to nešlo ani bez úředníků, kuchařů, řemeslníků, policie a tak dále. A ještě mne tak napadá, že Indové samotní (hlavně právě ti hinduisté a je naprosto jedno, kterého boha preferují jako tzv. nejvýše postaveného), tak tito lidé na neIndy koukají vždy skrz prsty. Vždy. Je jen nepatrná hrstka lidí, kteří to tam nedělají, ale ti se distancují i od celého systému (kast, pověr, vymývárny hlav a tak podobně).

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Poukázání
  Poukázání (anonym)

  Ano, je to tak. Je to...na současnou situaci v Indii a ty věci, které jsi zmínil je v pořádku. Nikomu normálnímu se nelíbí, ale obviňovat z toho Hinduismus bylo pravdu velmi nevědomé. Většinou jsou ovšem lidé z vyšších kast hodně chytří (geny zas tak moc nezapřeš a většinou se chytrým rodičům narodí chytré děti), ovšem samozřejmě je hloupé nepomáhat těm nadaným z nižších kast, ale tvůj pohled je itak opravdu nevědomí. Kdyby jsi tu situci opravdu znal tak bys věděl, že většinou je problém je vůbec dostat do základních škol. Je to celé poměrně spletitý problém. Cesta každé sociálně slabší skupiny na vrchol je všude těžké a v Indii samozřejmě ještě těžší než v USA či Evropě. Ale opravdu tvůj pohled je jen částečně pravdivý a dost zaslepený. Jinak někde se ve vyšších kastách rodí i docela dost mentálně zaostalých protože se berou v rodině aby zachovali majetek. Já Indii opravdu znám. A to realisticky. Netrpím ani přespříliš kritickým náhledem neobeznámeného Evropana a ani přílišným obdivem. Ale situace zdaleka není tak černobílá jak ji popisuješ. Ano kastovní systém v dnešní podobě je přežitek a hinduismus by se ho měl zbavit, ale nemysli si, že by pak jako mávnutím kouzelného proutku byli ze všech dalitů géniové. To je naprostý naivismus. Tam je hlavní problém v tom rodiném zázemí. Oni ani nechtějí aby jejich děti studovali a byli chytřejší než oni. V Indii se velmi opravdu velmi musí poslouchat rodiče. To jsou problémy současné Indii tak jak se v postupném úpadku Hinduismu zakořenily, stejně jako mýtus o svaté krávě.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele !!!
  !!! (anonym)

  Tak čao, jdu dělat něco užitečného.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Jsou jasné důkazy
  Jsou jasné důkazy (anonym)

  Je to bžunda. Prosím tebe,...to co jsem tu prezentoval jsou opravdu jasná historická fakta. Nastuduj si je prosím. Nevím kde se v někom kdo o sobě tvrdí, že je soucitný bere tolik nenávisti. Já samozřejmě nesouhlasím s těmi věcmi, jako je současný kastovní systém atd. Ale to je o vývoji hinduismu. Zatímco takové křesťanství prošlo pokrokem, hinduismus naopak degradací. Rozlišuj prosím současný mainstream hinduismus od této opravdu vznešené a propracované filozofie. Běžný indický hinduista neví o hinduismu v podstatě skoro nic a je hodně v zajetí tradic a pověr a nevědomosti. Nicméně debata s tebou zřejmě nemá příliš smyslu, ty už jsi si svůj názor udělal a nebudeš ho asi chtít měnit na základě faktů. Vybereš si jen to co se ti hodí.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Dhani
  Dhani (anonym)

  Rovnoprávnost postavení žen nelze usuzovat dle toho jestli jsou nahoře bez stejně jako dle jednoho filozofa úroveň většinové společnosti. O té integraci menšin jdi to taky zmotal. Samozřejmě že brahmani a kšatrijove nestojí o to aby se o své postavení a výdělky museli dělit se šůdry. A to nemluvím o obtěžování žen ve vlacích a autobusech.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Ale ty jsi spojil s Hinduismem
  Ale ty jsi spoj... (anonym)

  Rovnoprávnost postavení...a tak jsi to zamotal ty. A zdaleka se nebavíme o jednom člověku. To je soubor mnoha a mnoha různých a i zcela ve zbytku světa neznámých duchovních či filozofických systémů. Já jsem se tu bavil o Hinduismu jako filozofii a ty jsi do toho hloupě zamotal současnou situaci v Indii. Ano, každý ví, že současné postavení žen v Indii není tak rovnoprávné jako v Evropě, ale taky není tak tragické jak by se mohlo zdát z mnoha popisů tvojich. To nejsou jen političky ale taky policistky (asi stejný poměr jako u nás) a začínají i vojačky. Obtěžování žen je velký problém Indie, ale kde je to popsáno v Hinduismu? Já jsem se nezačal bavit o současné situaci v Indii ale o Hinduistické filozofii. Myslíš si, že něco tak složitého může opravdu chápat průměrný člověk? O nevzdělaných indických masách ani nemluvě. Navíc mnoho z toho poznání se udržuje v rodinných klanech či různých komunitách. Prostě vyšší třídy nechtějí mezi sebe moc pouštět ty nižší. Tak to prostě je. Určitě je lepší pro chytrého dalita či šůdru, kterého jeho rodiče podporují (což jsem osobně neviděl) aby se šel pak prosadit do USA či Evropy, ale to nemá co dělat s Hinduismem jako takovým. To je o tom, jak se vyvinul indický systém a tradice. Navíc kastovní systém je sice špatný, ale já se divím, že když jsi tak soucitný, tak nemáš soucit s těmi 10 miliónů hinduistů zabitých muslimy. A proč se nedíváš na zcela prokazatelný úpadek postavení žen v Indické společnosti který začal po desátém století a by způsoben muslimy. V desátém století byla Indie zemí otevřenou dost velké rovnosti mezi mužem a ženou (samozřejmě že ženy se většinou starali o domácnost, to tak tehdy bylo víceméně všude), ale posléze islám velmi snížil postavení žen. Můžeš to i dnes jasně vidět na vyšších kastách, které nebyli tak moc ovlivněné islámem (rozlišuj opravdu původní vyšší kasty a ne ty kteří se k nim pak přidali posléze) před tisíci let byla navíc migrace germánských a slovanských kmenů z Indie a to byli též podle dostupných faktů vyšší třídy

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Navíc
  Navíc (anonym)

  Rovnoprávnost postavení...máš jen zcela evropský pohled. Mluvit o Dalitech (ten termín zahrnuje opravdu široký rank různých lidí) jako o menšině je dost hloupé. Je jich skoro 20% v indické populaci, čili víc než bráhmanů. Nemůžeš se tady bavit o menšině! Takže fakt jsi to hodně zamotal :) To je tak, když někdo o něčem mnoho neví a pak se o tom snaží poučovat ty kteří o tom ví docela dost. Romové byli původně různé indické kmeny, které během středověku odešly či byly vyhnány do Evropy. Dnes by patřily mezi ten poměrně nový pojem dalitové. Takže romové jsou menšina u nás, ale dalitové jako takový se nedají brát za menšinu v Indii. Je to velmi početná třída lidí. Můžeš je brát za menšinu pouze v tom ohledu že jsou v menšině proti kastovním. Integrovat je je těžké, protože za A: oni sami o to moc nestojí a nevyvíjí snahu B- ti kdo by je byli schopni integrovat, čili apriori bráhmani na tom nemají většinou zájem Je to složitý problém. Ten komunistický pohled, že za utrpení dalitů mohou bráhmanové či kšatrijové je velmi zjednodušený a černobílý, asi tak jako by jsi tvrdil, že za to že je někdo chudý může Bill Gates. Ta snaha integrovat v Indii je. Chodí do státních škol, které sice nejsou moc kvalitní, ale oni se navíc ještě fakt ani moc nechtějí učit. Jsou to pojité nádoby. Obviňovat z toho všeho jen vyšší třídy není moc chytré. V Indii prostě nikdo nezavedl povinnou školní docházku v 18. století jako u nás Marie Terezie. Dokonce ani dnes tam ve skutečnosti není povinná školní docházka. Tak to prostě je. Fungují tam i různé kmeny co žijí primitivním způsobem života. To je různorodost. A já jsem za různorodost ve světě rád. Nechci aby všichni žili stejně, byli stejně chytří, stejně krásní, stejně bohatí a měli stejné vlastnosti. Proto než začne člověk mluvit o hinduismu měl by ho nejprve a to z mnoha různých zdrojů nastudovat, naučit se sanskrit, znát demografii indické společnosti a její historii, a pak delší dobu (aspoň několik let) žít v Indii. Jinak může jen ztěží Hinduismus znát.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele slepejši,
  slepejši, (anonym)

  a tak jsi to zamotal ty. A...moc se nevykrucuj.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Jenom proto,
  Jenom proto, (anonym)

  moc se nevykrucuj.že tě v dětství zneužívali, nemusíš být celý život zahořklý zakomplexovaný hater psychopat:)

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele ještě větší blbec
  ještě větší blbec (anonym)

  že tě v dětství...Ty jsi tomu teď teda nasadil korunu.

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele kolemjdoucí
  kolemjdoucí (anonym)

  A to hodně dlouho. Zřejmě...Nedá mi to nereagovat. Ty tady do lidí, kteří nesdílejí tvůj názor šiješ, že jsou plní nenávisti a další blablabla. Přitom z nich mám právě opačný pocit. I z tebe. To ty jsi sám plný nenávisti a teď to tady projektuješ do jiných. Máš to v hlavě dost pomotané, informace o ideální společnosti čerpáš z dávných přikrášlených pověr a před fakty zavíráš oči. Pochlub se, kdo ti vymývá mozek?

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Blboun Nejapný
  Blboun Nejapný (anonym)

  Nedá mi to nereagovat. Ty...Že by to měl od Kršňáků?

  Kvě 10, 2015
 • Obrázek uživatele Jana
  Jana (anonym)

  Nedá mi to nereagovat. Ty...No na druhou stranu napřed začali šít oni do něho. S těma muslimama má pravdu. Opravdu byla indická civilizace ve starověku a středověku mnohem víc vyvinutá než ta evropská. Není třeba kvůli tomu, že lidé zde neznají tuto historie urážet hinduismus. Je to opravdu docela hloupé.

  Kvě 10, 2015

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama