Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele .
  . (anonym)

  Nic proti Tobě, Sáro, ale...Třeba je mladý Guru a píše jak jí zobák narost,mě se to líbí...

  Zář 20, 2012
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  co ti je potom?Neser bohy, Sárinko, naštvou se!

  Zář 20, 2012
 • Obrázek uživatele (°i°)
  (°i°) (anonym)

  Nech jí, anonymče jeden, Sára je roztomilá a má správný hlody!

  Zář 20, 2012
 • Obrázek uživatele .
  . (anonym)

  Neser bohy, Sárinko,...Jestli se Stvořitel nesekl o století. Všechno má mít svůj řád a ne chaos.

  Zář 20, 2012
 • Obrázek uživatele Joxer
  Joxer (anonym)

  Počkej, nebo přijde Xena a ta ti to spočítá!

  Zář 21, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  Bůh je jen jeden. A to Kršna. Tedy ten Iskconský. Různí lidi uctívaji nějakýho Kršnu, ale pouze mi v Iskconu to děláme správně. Nejhorší jsou ale ti mayavádové, ritvik mayavádové a další vádové. Ty z chrámu ženeme hned jak se objeví. A ty jejich časopisy ty se prostě lidem musí brát a hned spálit. Co kdyby začali pochybovat o našem supr Iskconu. Každý přeci vidí jak je nyní Iskcon supr., ale co kdyby. Raději to těm lidem co si to někdy vezmou bereme.

  Zář 21, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  Třeba je mladý Guru a...No už asi nejsem mladá, ale jak se kdo cití že. A guru můžu být. V Iskconu může být každý guru. Kdo chce. Musí ještě tedy nějak zařídit aby ho zvolili. To nevim jak se dělá. Ale být guru je hezké. Můžu pak říkat jak kdo co dělá dobře a špatně a tak. Být guru v Iskconu neni vůbec žádný problém. Každý může být guru. Pořád se to na přednáškách říká.

  Zář 21, 2012
 • Obrázek uživatele Nero
  Nero (anonym)

  počkej Sáro, až Boží mlýny začnou mlet. Nebojíš se? O.K., jsi zahořklá, asi tě tam někdo spálil, ale tohle je vážně hloupá legrace. Nebojíš se následků? Ano, chyby se dělají, možná i v Iskconu došlo k chybám pod vlivem neznalosti a lidské nedokonalosti, ale to, co tu předvádíš - je to opravdu nutné? Nech to být - nech to na Bohu, aŤ to rozsoudí.

  Zář 21, 2012
 • Obrázek uživatele .
  . (anonym)

  No už asi nejsem mladá, ale...Ale jo může. Momentálně je ,ale lepší si zřídit penzijní fond,protože stát nemá love a do důchodu daleko...

  Zář 21, 2012
 • Obrázek uživatele Blanco
  Blanco (anonym)

  počkej Sáro, až Boží...Marně Nero hrozíš mlýny Božími, Bůh na nás už dlabe. Nanejvýš z nás má nehoráznou prču, nic víc. Více než Bůh mlýnama melou lidi hubama - a prohlašují to za Slovo Boží. Takže přesto, že je Bůh vševědoucí, nevychází z údivu, co všechno že vlastně řekl.

  Zář 21, 2012
 • Obrázek uživatele Marco
  Marco (anonym)

  Sáře koukám zase pěkně šu*á v bedně, to se jen tak nevidí. Píše na různé diskuse kraviny o Krišňácích a pak si tam sama píše sebechvalné reakce, jaké že to má hlody. Vede sáhodlouhé monology, páč na ty kraviny už nikdo nic moc nepíše!!! Když není publikum, tak si ho uměle vytvoří a hned je svět růžovější.

  Zář 21, 2012
 • Obrázek uživatele B.
  B. (anonym)

  Díval jsem se na ty...A to vis, ze Hittler se zajimal o Vedy? Zrejme ne, vid.

  Pro 03, 2012
 • Obrázek uživatele hjsvd
  hjsvd (anonym)

  A to vis, ze Hittler se...Hitler se zajímal nejen o Védy, ale i o prameny jiných dávných civilizací, také o okultismus a další...

  Pro 03, 2012
 • Obrázek uživatele Hejhulák
  Hejhulák (anonym)

  Už se tu dlouho neukázal Robo Vyskup se svými výplody.

  Pro 04, 2012
 • Obrázek uživatele R
  R (anonym)

  Ten, kdo bezmezně přijímá a obdivuje jógu - ať už vědomě nebo bez logického vysvětlení - ať raději tento odstavec přeskočí, protože se může rozčílit, a já bych nechtěla nikomu způsobit novou ataku nemoci. Ani tímto nechci nikomu rozmlouvat, aby se józe věnoval, jenom vysvětluji svůj postoj, proč je pro mne jóga zbytečná, a dokonce nepřijatelná. Jóga se prostě nedá oddělit od filozofie hinduismu, která je s křesťanstvím neslučitelná. Hinduistická víra nabízí cesty k dosažení mókšy, neboli osvobození duše. Jsou známy jako jógy, neboli cesty k mókše. Nejznámější u nás je radža jóga (hathajóga) , metoda zvláštních poloh, metod dýchání a rytmického opakování příslušných slovních formulací. Mókša se dá také definovat jako osvobození z koloběhu znovuzrození a putování duše. Také je známa jako nirvána, neboli splynutí duše s Brahmánem. To je něco, co určitě nechci. Moje duše nikde neputuje a neznovuzrozuje se, moje duše jsem prostě já. Hinduistické božstvo Šiva je nazýváno pánem jogínů. Hind Tapasyananda řekl: „Je zde však jedna věc, v níž by měl být jogín mimořádně opatrný. Když se provozuje jóga, dostavují se nadprůměrné výkony, projevy sil jasnozřivosti, jasnoslyšení, beztíže. Síla se stáva Frankesteinovou obludou, která ničí svého tvůrce.“ Takový hind o józe ví více než kterýkoliv Evropan. Hinduismus a jeho učení o karmanu vede k fatalismu. Všechno pěkné, co hinduismus obsahuje, bylo už dávno obsaženo v Bibli. Ta mi pomohla najít sebe, najít vnitřní klid a radost, učit se dávat, protože v tom je víc štěstí. Bible popisuje ovoce ducha, které se má člověk snažit získat, jako: “Lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, víru, mírnost a sebeovládání.“ Tyto vlastnosti na sebe navazují jako vagonky vláčku a jedno bez druhého nejde. Ale tento vláček má lokomotivu a tou je láska. Jako dost nebezpečné hodnotím snahu jógy a jogínů vyprazdňovat mysl. Očišťovat mysl - s tím souhlasím, ale vyprázdňování může dopadnout tak, jak to říka starověké biblické podobenství: „Když nečistý duch vyjde z člověka, prochází vyprahlými místy a hledá místo odpočinku, a když žádné nenachází, říká:´Chci se vrátit do svého domu, z kterého jsem se vystěhoval.´

  Pro 06, 2012
 • Obrázek uživatele Daniel
  Daniel (anonym)

  Ten, kdo bezmezně...Nějak nechápu jak mohla křesťanská Bible "dávno obsahovat vše dobré z Hinduismu". Vždyť to co nazýváte hinduismem je mnohem starší nežli křesťanství. Tudíž je to naopak v křesťanství zbylo i něco z původního védského náboženství. Ohledně šivaismu a jógy je třeba se obrátit na diskusi k nějakému článku o józe. Zde tyto náměty vyvolávají dojem, že R článek ani nečetl.

  Pro 10, 2012
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Ten, kdo bezmezně...„Když nečistý duch vyjde z člověka, prochází vyprahlými místy a hledá místo odpočinku, a když žádné nenachází, říká:´Chci se vrátit do svého domu, z kterého jsem se vystěhoval´." Jak poetický popis úplně obyčejného uprdnutí...

  Pro 10, 2012
 • Obrázek uživatele P.O.
  P.O. (anonym)

  Ten, kdo bezmezně..."Jako dost nebezpečné hodnotím snahu jógy a jogínů vyprazdňovat mysl. " Jóga má jistá pravidla, a stupně, které se přeskakovat nemají. Týká se to nejen hathajógy (asány). Pak to dopadá tak, že místo jógy dotyčný musí "mysl vyprazdňovat" a dělá "nebezpečné věci".

  Pro 24, 2012
 • Obrázek uživatele Farma Vilémov
  Farma Vilémov (anonym)

  Haré Kršna přátelé, všechny zájemce o Kršnovo učení zveme na Kršnovo diskuzní fórum http://forum.farmavilemov.cz/ Kršnovo oddaní z Farmy Vilémov http://www.farmavilemov.cz

  Dub 06, 2013
 • Obrázek uživatele špekbuřt
  špekbuřt (anonym)

  chudák farma Vilémov, vždycky se mě líbila i když chátrala, no co se dá dělat, dnes je tam usazená chátra.

  Dub 07, 2013
 • Obrázek uživatele ?
  ? (anonym)

  chudák farma Vilémov,...Proč jako chátra? Vysvětli blíže.

  Dub 07, 2013
 • Obrázek uživatele Kírtanananda.
  Kírtanananda. (anonym)

  chudák farma Vilémov,...Nazdar buřte, jsi zván k nám na fórum, tak se nestyď a přijď vyventilovat své emoce, Tvůj služebník Kírtanananda dás.

  Dub 16, 2013
 • Obrázek uživatele Pavan
  Pavan (anonym)

  Ahojte, precital som si skoro vsetky prispevky v tejto diskusii, a nechcem reagovat na ziadny komentar, iba by som rad napisal aj svoju skusenost. Po revolucii sa roztrhlo vrece z ezoterickou literaturou a knihkupectva zaplavili knihy z roznych oblasti nabozenstva a duchovna.Prestudoval som si vetsinu z nich ale casom sa pritazlivost kazdej z nich vytratila az kym som nenarazil na Bhagavadgitu a Srimad Bhagavatam od Srily Prabhupadu a nasiel som to, co som v zivote hladal, konecny ciel zivota. Citim sa mu navzdy zaviazany za jeho milost a vzdavam mu uctive poklony za vsetko co pre tento svet v tomto obdobi kalijugy spravil.Nepoznal som ho osobne a nie som ziadny ucenec, neviem anglicky a ani ziadny vers v sanskrite naspamet, neovladam svoje zmysly ani mysel ale vzdy znova a znova sa vraciam a hladam utocisko u najvyssieho pana Sri Krisny a jeho oddannych, lebo nic ine neuspokoji a nenaplni moju dusu tak ako on a jeho spolocnici. S pozdravom hare krisna ostava Pavan .

  Črv 22, 2014
 • Obrázek uživatele Zed
  Zed (anonym)

  Tak čtu tu fanatickou kritiku,tak najivní obdiv, ale je to tak že současný ISCKON je podvod a manipulace i když sou tam i pěkní oddaní,pravda je RITVIK a je to fakt super oddaná služba, ale visokej level 4 regulativní principy, to není pro každého.

  Črv 23, 2014
 • Obrázek uživatele Tomi
  Tomi (anonym)

  Všetci by sa len hrabali v...Pravda.. a děkuji za ní..

  Zář 22, 2014
 • Obrázek uživatele Daniel
  Daniel (anonym)

  Mezi Haré Kršna lidmi jsou i ti co používají inteligenci: http://www.iskconirm.com/cz/btp43_ed.html

  Říj 27, 2014
 • Obrázek uživatele Kickass
  Kickass (anonym)

  Co se týká mně tak jsem...Boze jak nekdo tak hloupy muze jeste po Zemi chodit a neby prevalcovan chticem?

  Pro 05, 2014
 • Obrázek uživatele ?!
  ?! (anonym)

  Boze jak nekdo tak hloupy...Co to je za výplod?

  Pro 05, 2014
 • Obrázek uživatele hajný Veverka
  hajný Veverka (anonym)

  Hari K. jsou vydlabanci vymatlaný!

  Pro 06, 2014
 • Obrázek uživatele Lenka
  Lenka (anonym)

  chudák farma Vilémov,...To je pravda. On Tonda - Kírtananda (jak příznačné jméno:) je ještě mnohem víc despotický než Narakriti!

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele Jaruna
  Jaruna (anonym)

  To je pravda. On Tonda -...Povídej, přeháněj...dříve jsem občas jezdívala do Chotýšan, měla jsem tam kamarádku. Ale to je tak 12 let, než se odstěhovala do zahraničí. Že existuje i farma jinde, to ani nevím, to je asi něco nového?

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele Lara
  Lara (anonym)

  byla jsem několikrát v osmdesátých letch v jejich chrámu na Juhu v Bombeji a byli moc fajn

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele trestné
  trestné (anonym)

  Ireno Krupičková z...A ty zase nemáš mozek. Chudák ta ženská, proč jí tu pomlouváš?

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele Lenka
  Lenka (anonym)

  No farma:) Býval to starý domek s pozemkem, pak Tonda zneužil mladou naivní holku které udělal děcko a vymámil na ní skoro milión, který použil na opravu toho domu. Lidi oblafne svým přátelským chováním, ale až poznají jeho mentalitu tak od něj odejdou. On je takový trochu lepší Rychtář. Asi tak nějak bych to řekla. Dokud ho lidi poslouchají a on je ve středu všeho dění tak je hodný. Ale jakmile něco z toho nefunguje tak začne vyšilovat.

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele Jaruna
  Jaruna (anonym)

  No farma:) Býval to starý...Aha, tak to jo. Já jezdívala za kámoškou do těch Chotýšan, tam to vedl Varnášram a Padmamukhi. Ale jak říkám, už je to tak 12 let. Podle mého názoru- některé myšlenky z této filosofie jsou dobré. Ale ne se vším se ztotožňuji. A pak, když jsem viděla některé věci, jak jejich vedení nejednalo až tak v souladu s filosofií a co znám i z vyprávění, tak si moc iluze nedělám. Ty znáš krišňáky nějak důvěrněji? Promiň, jestli moc vyzvídám, jsem zkrátka zvědavá a zajímalo by mne i to, jak to vidí ostatní.

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele Lenka
  Lenka (anonym)

  Ano znám je docela dost. Z filozofie se dá samozřejmě leccos vybrat, ale jsou tam mnohé chyby a i záměrné manipulace. Problémů v hnutí je také hodně. Ten Varnašrám je ještě jeden z těch lepších. Osobně nevím o tom, že by udělal něco špatného. Ale ISKCON byl postaven jako sekta okolo Prabhupády. Všechna taková hnutí fungují jako sekty. Na druhou stranu kdo jiný by jinak rozšiřoval duchovno a měl centra kdyby nebyly různé sekty? Opravdu nezávislých a kvalitních ášramů a chrámů po světě asi moc nebude.

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele sv. Bzundislawa
  sv. Bzundislawa (anonym)

  Ano znám je docela dost. Z... a to je dobře, protože jsou akorát na hovno. at si vezmou lopatu ajdou dělat něco užitečného!!

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele Jaruna
  Jaruna (anonym)

  Ano znám je docela dost. Z...Jé, díky za zprávu. No, tak koukám, že to vidíme podobně. :-)

  Feb 11, 2015
 • Obrázek uživatele Zneužit sektou
  Zneužit sektou (anonym)

  To je pravda. On Tonda -...No tak to potěš. Protože Narakriti je fakt despota! Ještě, že už v té sektě nejsem.

  Feb 25, 2015
 • Obrázek uživatele Neznámý pozorovatel
  Neznámý pozorovatel (anonym)

  No tak to potěš. Protože...Co já slyšel, tak nejhorší je Níla Mádhava. Mnozí ho přirovnávají k hadovi. Jednou prý dokonce kopnul jednoho oddaného do hlavy. Je to fakt ubožák a sprostý hajzlík a i se tak podle mojí zkušenosti chová.

  Bře 16, 2015
 • Obrázek uživatele -
  - (anonym)

  Co já slyšel, tak...A co takový Ašvahary, Lomančita, Trilokátma...

  Bře 16, 2015
 • Obrázek uživatele Pravda trochu jinde ...
  Pravda trochu j... (anonym)

  https://www.youtube.com/watch?v=VW9lVN3nv8I

  Bře 17, 2015
 • Obrázek uživatele ???
  ??? (anonym)

  Tak čtu tu fanatickou...Jo v léčebně dříve hospitalizovaný nacistický fanatik tady chce zase projevit své ego? Jak je ta iluze mocná.

  Bře 27, 2015
 • Obrázek uživatele satya
  satya (anonym)

  Jo v léčebně dříve...Ty nejsi o nic lepší.

  Bře 27, 2015
 • Obrázek uživatele Dharma
  Dharma (anonym)

  Ty nejsi o nic lepší.No já ho sice neznám, ale když na to poukazuje tak nejpíš asi aspoň není nacista a nebyl hospitalizovaný v léčebně. Nebo že by se hájil samotný velký ZED:)

  Bře 27, 2015
 • Obrázek uživatele Lenka
  Lenka (anonym)

  Ty nejsi o nic lepší.Je důležité poukazovat na fanatiky a špatné lidi zašťiťující se duchovnem, bhakti jógou, védama apod. Takové osoby jenom ničí tuto velkou tradici.

  Bře 27, 2015
 • Obrázek uživatele pepa
  pepa (anonym)

  Ty nejsi o nic lepší.Že by další fašista převlečený za následovníka Véd a bhakti jógy?

  Dub 01, 2015
 • Obrázek uživatele ---
  --- (anonym)

  Je důležité poukazovat na...Tak se s námi poděl, co je to to pravé.

  Dub 01, 2015
 • Obrázek uživatele ???
  ??? (anonym)

  Že by další fašista...Co já vím tak je mezi Haré Krišna hlavně spousta komunistů.

  Dub 02, 2015
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Co já vím tak je mezi Haré...Prabhupád a ISKCON je jediná cesta. Vy jste tady všicni démoni.

  Dub 02, 2015

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama