Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Honzo tys někdy někomu...Honzo tys někdy někomu něco vyvrátil?:) Možná tak sloupek od branky :)

  Srp 30, 2012
 • Obrázek uživatele Lidi,
  Lidi, (anonym)

  proč se tu hádáte? Měli byste být jako bratři - jde vám přece o společný cíl - sloužit Bohu? Vycházíte ze stejných základů a proto byste měli mít k sobě blíže...na vašem místě bych se soustředila na to, co vás spojuje a to vyzdvihla. Nejsem sice HK, ale tohle TADY nic dobrého nepřinese nikomu.

  Srp 30, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Lidi: Tady se nikdo nehada, jen uvadim na pravou miru ruzna nepravdiva a urazliva tvrzeni, zvlaste tykajici se vzneseneho oddaneho jako je Srila Prabhupada. Je to povinnost kazdeho oddaneho, naopak nereagovat prinasi negativni karmu. Slouzit Bohu neni mozne pro toho, kdo urazi Jeho sluzebniky. Takova sluzba je pouze iluze a Buh ji neprijima. To plati obecne bez ohledu na nabozenstvi. Priklad: http://vedabase.com/cs/sb/9/4/61 Hari Hari

  Srp 30, 2012
 • Obrázek uživatele ???????
  ??????? (anonym)

  A co ti ostatní lidé, na které to platilo hlavně? Proč nemůžete žít v míru a taháte sem šúatné věci - ať jsou pravda, nebo ne, tohle HK rozhodně na popularitě nepřidá.

  Srp 30, 2012
 • Obrázek uživatele !!!!!!!
  !!!!!!! (anonym)

  Slouzit Bohu neni mozne pro toho, kdo urazi Jeho sluzebniky I ja su Jeho služebnik. Tak bacha, ogare, abys mi taky neurazil!

  Srp 30, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  ?: Obavam se, ze ti, na ktere to platilo, to nejsou schopni nebo nechteji pochopit. Maji svou agendu. !: Staci se podle toho chovat. Hari Hari

  Srp 31, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  proč se tu hádáte? Měli...Kořeny jsou stejné, ale u ISKCONské větve a u Gaudiya Mathu začali malé odchylky už za Bhaktivinóda Thákura. Swami Prabhupáda udělal opravdu značné odchylky. Pár jsem jich zde napsal a byl samozřejmě osočen z urážení atd. Honzo v tomto ohledu zřejmě vůbec nebere v úvahu, že co jsem řekl je pravda. Jestli je někdo mistr v pomlouvání tak jsou to lídři ISKCONu v ČR. Myslím si, že každý kdo je zná delší dobu ví o čem mluvím. Já osobně se určitě necítím s ISKCONem na jedné lodi, přestože v Indických chrámech několik kamarádů, kteří jsou normální mám.

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  A co ti ostatní lidé, na...Rozhodně nechci ISKCONu přidávat na popularitě, jelikož nejsem jeho členem a organizaci považuji za špatnou pro duchovní rozvoj. Navíc nekážev souladu s Védskými spisy a Gaudiya vaišnavskou filozofií. Myslím si, že pro každého vážného duchovního hledače jsou to důležité a zásadní informace co zde publikuji.

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Tripurári Swami - je vyloučen z ISKCONu, protože se odvážil poukázat na to, že Prabhupád nebyl tak dokonalý. http://www.harekrsna.com/sun/news/08-12/news4405.htm

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Lidi: Tady se nikdo nehada,...Jo atmosféru strachu umíte šířit v ISKCONu dokonale:) A samozřejmě, že jako vždycky poukazuješ na to co není ve verši a jsi úplně mimo. Durvása Muni mocný, ale poněkud prchlivý asketa, poslal v rozčilení na velkého oddaného Maharádžu Ambaríše bytost kterou sám stvořil, aby ho zabila. Jelikož Maharádža Ambaríš byl opravdu velký oddaný Višnua byl ochráněn jeho Sudaršana Čakrou. Má opravněná a spravedlivá kritika ISKCONu jako celku a Prabhupády, proto abych upozornil na různá nebezpečí a velké chyby se tomu co udělal Durvása Muni určitě nepodobá. To si může myslet pouze zcela vyšinutý člověk s vymytým mozkem.

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  > Kořeny jsou stejné, ale u ISKCONské větve a u Gaudiya Mathu začali malé odchylky už za Bhaktivinóda Thákura. Ktere? Ono totiz existuje mnoho g.v. linii s ruznymi vetsimi ci mensimi rozdily ve filozofii i praxi. Zaklad ale maji spolecny - Krsna bhakti. > Swami Prabhupáda udělal opravdu značné odchylky. Pár jsem jich zde napsal a byl samozřejmě osočen z urážení atd. Honzo v tomto ohledu zřejmě vůbec nebere v úvahu, že co jsem řekl je pravda. To, cos napsal, jsem uvedl na pravou miru. Urazliva je tva nemistna a nicim nepodlozena povysenost nad cisteho oddaneho zmocneneho sirit Krsna bhakti nesrovnatelnym zpusobem. > Tripurári Swami - je vyloučen z ISKCONu, protože se odvážil poukázat na to, že Prabhupád nebyl tak dokonalý. Clanek nic takoveho nerika. TS uvadi, ze Prabhupada kazal podle mista, casu a okolnosti. To Prabhupada sam zduraznoval jako nutnost. TS navic odesel z ISKCONu sam k B.R. Sridharovi Maharadzovi. Po Prabhupadove fyzickem odchodu odeslo i mnoho jinych oddanych, bud do GM nebo (vetsinou) do hmotneho zivota. > A samozřejmě, že jako vždycky poukazuješ na to co není ve verši a jsi úplně mimo. Ten odkaz se tykal cele nasledne pasaze. (Doufam, ze to vetsina lidi pochopila.) > Má opravněná a spravedlivá kritika ISKCONu jako celku a Prabhupády, proto abych upozornil na různá nebezpečí a velké chyby Jde o pouhou tvou iluzi, ktere se i pres me odpovedi odmitas vzdat. Jini snad pochopili. Hari Hari

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Tom
  Tom (anonym)

  Možná teď napíšu něco mimo mísu,ale zkusím.Nedávno jsem byl s holkou na návštěvě na eko statku v Městečku.Dcera mi pak povídala, že jí vyzvali,aby si stáhla vlasy.Neví proč.Je to pravda,že holky musejí mít stažené vlasy do gumičky a proč?To je špatné?Mně nikdo nic takového neříkal a to mám vlasy taky dlouhé.A dotaz,kdyby je neposlechla,co by se stalo?Může tam tedy člověk nosit vlasy jak chce a nebo nesmí?

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  > Kořeny jsou stejné,...Honzo zmíním se jen o Tripurári Swamim, čímž naznačuji co si myslím o zbytku tvé odpovědi. Tripurári Swami odešel sám to je pravda, ale poté co jej začali omezovat v kázání a byl na něj vyvíjen nátlak. Samozřejmě, že se mu jako většině rozumných osob už nechtělo být v takové organizaci jako je ISKCON. Po pravdě řečeno jediné dobré věc na většině ISKCONských center jsou jen to, že se umíte dobře starat o Božstva a zpíváte Haré Krišna. Pro ty co je zajímají alternativní způsoby života můžou být přitažlivé vaše farmy. Filozofie vychází sice z dobrého základu, ale je tak zprzněná, že je to hrůza největší. A ty vše nesmysly co kážete jak, že kdo jí maso je démon a je v nevědomosti, zadržované semeno stoupá dom mozku, který vyživuje (buď v ISKCONu nedodržují celibát nebo ten účinek na mozek je velmi nízký) apod. to je ostudná hrůza. Ano je spousta vaišnavských linií a můžou se v detailech lišit, ale nikdy nikdo před Prabhupádou netvrdil, že jsme poklesli z duchovního světa. To není vaišnavská a ani védská filozofie. A tak bych mohl jít dále. Něco je na mém blogu. Ale spíše se chci věnovat vlastním kazatelským a vzdělávacím aktivitám než opravovat stovky chyb co máte v Prabhupádových knihách. http://robert-vyskup.blog.cz/

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  A víš Honzo co je často na ISKCONu nejhorší (pokud pominu násilí a zneužívání dětí), že když někdo poukáže na chyby tak ho okamžitě vedení démonizuje. Dokonce i když jsem nepodepsal tehdy petici dost dobře vím jak mně tehdejší vedoucí pomlouvali a jaké lži o mně šířili. No nic děje se to všem co nejsou poslušné ovečky a dokonce i lidem, kteří jsou aktivní členové se to nelíbí. http://www.harekrsna.com/sun/editorials/08-12/editorials8960.htm

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  http://gita101.wordpress.com/

  Zář 01, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Tom: Vaisnavi (oddane zeny) nosi vetsinou dlouhe vlasy stazene nebo spletene do copu, casto jeste zakryte cipem sari, zvlaste v pritomnosti muzu zijicich v celibatu. Souvisi to s pocestnym, neprovokujicim chovanim, ktere se od zen ocekava i v jinych duchovnich tradicich. To, ze by se ale vyzadovala uprava vlasu od kratkodobych hostu, vsak slysim poprve. Podle me by se nestalo nic, ale na druhou stranu to neni prilis uctive k hostitelum. Pri vstupu do kostelu, synagog, mesit apod. existuji urcita pravidla a ten, kdo tam chce jit, se jim dobrovolne podrizuje. Zkuste napsat mail na farmu a ziskat konkretni vyjadreni. Hari Hari

  Zář 02, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  RV: > Tripurári Swami odešel sám to je pravda, ale poté co jej začali omezovat v kázání a byl na něj vyvíjen nátlak. Ja, zrejme na rozdil od tebe, ctu od zacatku jeho newsletter Sanga, kde se na toto tema nekolikrat vyjadril ve smyslu, ze po odchodu SP se nekteri jeho zaci zacali sdruzovat s B.R. Sridharem Maharajem a ten se samozrejme vyjadroval i k situaci v ISKCONu. Nektere tyto reakce se nelibily GBC (zvlaste ten, ze byl proti GBC jako organu nadrazenemu guruum) a tak doslo k vyhlaseni zakazu, ktery nekteri uposlechli a nekteri ne (jako napr. TS) a odesli. > Filozofie vychází sice z dobrého základu, ale je tak zprzněná, že je to hrůza největší. Zatim jsi to neprokazal. Kdy zacnes? > A ty vše nesmysly co kážete jak, že kdo jí maso je démon a je v nevědomosti, zadržované semeno stoupá dom mozku, který vyživuje (buď v ISKCONu nedodržují celibát nebo ten účinek na mozek je velmi nízký) apod. to je ostudná hrůza. To, ze pro asury je typicke jezeni masa a nikoliv jeho nejezeni, je zrejme z mnoha textu. Pojem 'Urdhva retaH' je take siroce znamy. Nejde tedy o vymysl, i kdyz interpretace je vec jina. > Ano je spousta vaišnavských linií a můžou se v detailech lišit, ale nikdy nikdo před Prabhupádou netvrdil, že jsme poklesli z duchovního světa. To není vaišnavská a ani védská filozofie. Na to jsem odpovedel s citacemi ze SB, hlavni vaisnavske pramany. Nestaci? Muzu dodat dalsi. > A víš Honzo co je často na ISKCONu nejhorší (pokud pominu násilí a zneužívání dětí), že když někdo poukáže na chyby tak ho okamžitě vedení démonizuje. Dokonce i když jsem nepodepsal tehdy petici dost dobře vím jak mně tehdejší vedoucí pomlouvali a jaké lži o mně šířili. No nic děje se to všem co nejsou poslušné ovečky a dokonce i lidem, kteří jsou aktivní členové se to nelíbí. V dnesni dobe, kdy vetsina oddanych zije mimo chram, asi demonizace a vytvareni ovci moc fungovat nebude, ze? Nemuzu posoudit, jestli slo o lzi nebo ne. Posuzuji jen to, co o tobe vim od me znamych oddanych a to, co pises tady. Hari Hari

  Zář 02, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  RV: > Tripurári Swami...Že je filozofie zprzněná jsem dokázal a dokážu ještě více, až dokončím svůj překlad Gíty. Tripurári Swami se sdružoval s B. R. Sridharem Swamim myslím především v letech 1984-85 kdy opustil ISKCON. Poté se do ISKCONu vrátil a kázal. Jeho kázání se příliš nelíbilo a když Swami začal pozorovat nepříjemnosti tak také začal pracovat na vytváření své vlastní komunity a posléze byl GBC řekněmu vyloučen či omezen. V odkazech které jsem dal si to může každý přečíst do detailu. Ten odkaz je tu jen proto aby se vidělo jak to chodí v ISKCONu a aby měli lidé dostatek informací. Je samozřejmostí, že ten kdo žije mimo chrám bude hůře ovlivnitelný. Ale to neznamená, že ovlivnitelný není. Jinak samozřejmě každý kdo čte Prabhupádovi knihy je ovlivněn těmito knihami ať již tím pozitivním co v nich je nebo tím negativním.

  Zář 02, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Kdo má ISKCON rád to je jeho věc. Já ISKCON z filozofického hlediska nemusím, kvůli velkým odchylká od Véd, Gaudija višnavismu a fanatickému stylu kázání. Do ISKCONských chrámů se mi taky moc nechce. I když třeba v Dillí do ISKCONské chrámu rád zajdu a i v Bombaji se zastavím a popovídám se vými přáteli či kouknu na Božstva. Stejně tak zajdu a mnohem raději do Tóta Gopináthova chrám v Purí a popovídám se svými přáteli tam. Když jsou v chrámu světci a pokročilé osoby každý tam rád zajde. Když tomu tak není tak touha logicky opadá.

  Zář 02, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  RV: > Tripurári Swami...Jo dokaž mi, že jsme poklesli z duchovního světa Vaikunthy nebo Goloky do tohoto vesmíru. Už se těším. Dodej mi prosím ty citace.

  Zář 02, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Fakta: TS byl podle rezoluce GBC z roku 1984 jmenovan ministrem sankirtanu pro severni Ameriku. Dalsi rezoluce ho uz nezminuji. Vetsinu roku 1985 (do rijna/listopadu) byl stale v ISKCONu: http://swamitripurari.com/2010/12/iskcon-reform/ S BRSM se vsak sdruzoval jiz leta predtim, tak jako mnozi dalsi. Odkaz s citacemi o poklesnuti jsou v me aktualizovane odpovedi: http://www.veda.harekrsna.cz/library/reakce-RV.rtf Citace z komentaru acarju ctyr vaisnavskych sampradaji k Vedanta sutre a citace nasich acarju (kniha The Origin of the Jiva): http://www.veda.harekrsna.cz/library/JivaSoul.zip Kdy konecne predlozis ty odchylky? Hari Hari

  Zář 02, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Fakta: TS byl podle rezoluce...Odchylky jsou v mojí tezi. Sám si říkal, že nechceš, abych rýpal do ISKCONu a teď chceš další odchylky:) Dle mého pro začátek stačí co jsem napsal v tezi a mám na blogu. Až dokončím Gítu tak každý bude moc porovnat kolik chybných překladů (a to se ani nezmiňuji o výkladech, které již nečtu) je v Prabhupádově Bhagavad-gítě taková jaká je :):) Tripurári Swami opustil ISKCON najdi si to. Nevím přesně kdy, ale myslím, že to bylo v období 1984-85, TS to sám zmiňuje. Hoď misem prosím přímo ty verše z Bjagavata Purány, ten tvůj blábol, který má za cíl jen odvést pozornost od toho co jsem zmínil už fakt číst nebudu. Jednou stačilo:) Jen tak naokraj, už jsem se doslechl, že jsem určitými osobami nazýván Hiranjakašipuem :):) Nemysli si, že každý v ISKCONu má vynytý mozek. Pár lidí co jsou uvnitř hnutí, ho ještě neztratilo úplně. Jinak já sám dobře vím co se dělo po petici a jak byly osoby co ji sepsaly nazývány démony a jaké bylo proti nim tažení.

  Zář 02, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  A speciálně pro Honzu některé velké chyby v Prabhupádových knihách. http://robert-vyskup.blog.cz/1208/zmatky-v-druzich-jogy http://robert-vyskup.blog.cz/1208/guru-tattva-ii http://robert-vyskup.blog.cz/1208/guru-tattva-v-iskconu Navíc Prabhupáda měl sexistické poznámky určitě za hranicí a sám je dával i do knih. Jedna nejzávažnější pasáž kde tvrdí, že ženy jsou rády znásilňovány je v mé tezi. Dále jeho rasistické poznámky, které jsou tak na hraně. Já osobně si nemyslím, že by byl Prabhupáda rasista, ale sexista byl zcela určitě a opravdu sem tam za přijatelnou hranou. Navíc to cpal do knih. Pojídači masa jsou démoni. Další strašná Prabhupádova fanatická rétorika. A vůbec jeho tvrzení, že kdo nenásleduje tzv. 4 regulativní principy, které náš 'velký génius' sám vymyslel (i když podobné principy se následují v určitých ášramech)není na lidské úrovni. To jsou fakt hrůzy a je jich mnohem víc. Ale já se v tom už patlat nehodlám. Pracuji raději na vlastním překladu Gíty a na svých výkladech založených nejen na poznání, ale i realizacích. Čili věcech, které Prabhupáda příliš neměl.

  Zář 02, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Jak jsem jiz rekl, urcite ten svuj preklad vydej, at vsichni vidi, co jsi zac. Verejne znemozneni ti mozna otevre oci. TS opustil ISKCON podle svych slov v roce 1985 a ne jak jsi tvrdil, ze se pak do nej vratil. Na to vsechno jsem jiz odpovedel. To, ze to tvrdosijne odmitas akceptovat, je tvuj problem. Nechavam na ostatnich, at to posoudi sami. Hari Hari

  Zář 03, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jak jsem jiz rekl, urcite ten...Neboj bude to na netu. Kdo se k tomu bude jak stavět to je jeho svobodná vůle. Ač se tomu zřejmě budeš divit tak mám podporu jak z Indie z tradičních ášramů a zkušených osob tak z českých akademických kruhů. Trapný je tak akorát ISKCON. Těch 150 osob v ČR z nichž drtivá většina nezná ani Prabhupádovy knihy natožpak Gaudija Vaišnavskou filozofii a Védy - to je fakt trapnost. Já jsem si jistý, že tak špatný můj překlad a mé výklady - kterými nechci narozdíl od Prabhupády narušovat tok Gíty, ale pouze vysvětlit sem tam souvislosti - nebudou. Co se týká Tripurári Swamiho zase nemáš pravdu (po kolikáté už)měl jsem pravdu, když jsem říkal, že opustil ISKCON v letech 1984-85 zde v appendix A důkaz http://www.harekrsna.com/sun/news/08-12/gbc-tripurari.pdf Jinak je mi jasné, že tady tu trapárnu, kde jsi se opravdu ztrapnil tím nejhorším možným způsobem již několikrát děláš pro ISKCON, ale stejně mi to nedá abych ti už nyní nedoporočil toho psychiatra. Diskutoval jsem s různými osobami, no ale s někým takovým fakt ještě ne:)

  Zář 03, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Od kterych osob a ceho se ta podpora konkretne tyka? Svou nevedomost jsi prokazal, zamet si pred vlastnim prahem, nez zacnes nekoho osocovat. TS v mych odkazech rika neco jineho. No mozna uz mu neslouzi pamet. Jsi mimo a chces od toho odvest pomoci ad hominem pozornost, na vic nemas. Hari Hari

  Zář 04, 2012
 • Obrázek uživatele Michal Bořek
  Michal Bořek (anonym)

  Pro zájemce je možné diskutovat o Kršnovi také zde http://forum.farmavilemov.cz

  Zář 10, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  To, ze ritvici po vzoru...Ano ritvik mayavádové pořád jen obtěžují svými citáty z ňáké vedabase a na harinám s náma nejdou a nejdou. Vždyť je to tak blažené Rádhe Šyám Proto jsou mayavádové. Jsou horší než masožravci jsou úplně nejhorší. Všichni v chrámu mi to říkali.

  Zář 14, 2012
 • Obrázek uživatele Dalimil
  Dalimil (anonym)

  Možná teď napíšu něco...K vlasům říká Haré Kršna guru více zde: http://www.xpa.cz/prabhupada/spd01.html druhé video Áčárja 2 04:09

  Zář 14, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  Majitelka tohohle...Ano to je nespravedlivé. Iskcon může ničit časopisy s ritvik mayvádou s tim starym guruem. Protože ty jsou úplně proti těm novym guruům co hezky zpívaj. Pořád tam jenom citujou toho starýho. Ale když někdo smaže váš jistě velice poučný příspěvek je to jeho problém a Jamaráža mu to spočítá. Všichni feministi a ritvik mayavádi do pekla. Miluji vás za to jak zde hezky bráníte naše nové guruy. Rádhe Šyám Hari Hari

  Zář 14, 2012
 • Obrázek uživatele hi
  hi (anonym)

  Zdravíme provokatérku Sáru!

  Zář 15, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  Zdravíme provokatérku Sáru!Sára zdraví hi. Musíme držet pohromadě. Asi bych neměla bez povolení autority tady takhle veřejně psát že? Omlouvám se. Ale nemůžu se udržet když vidím někde tu ritvik mayavádu. Ať už jdou všichni do pekla s těmi svými citáty. Rádhe Rádhe Ať žije ISKCON a jeho úžasní mladí a krásní guruové.

  Zář 15, 2012
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  ...Asi bych neměla bez povolení autority tady takhle veřejně psát že?... Vy už ani nesmíte psát bez povolení jakési autority? No to jste to tedy dopracovali...

  Zář 15, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  > No to jste to tedy dopracovali... Ne, to je jen nejaky zdivocely troll. Hari Hari

  Zář 15, 2012
 • Obrázek uživatele gogo
  gogo (anonym)

  To jsi nepochopil, že Sára se tu celou dobu snaží zdiskreditovat a zesměšnit ISKCON?

  Zář 16, 2012
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  zdiskreditovat a zesměšnit ISKCON... o to se nejvíc snaží ISKCON sám.

  Zář 16, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  > No to jste to tedy...jan@Veda je asi zase další zdivočelý ritvik mayavád a nelíbí se mu moje příspěvky o nových guruech v Iskconu. Ritvici jsou už všude?

  Zář 17, 2012
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  > No to jste to tedy...Zatrollení krišnovci, no jasně.

  Zář 17, 2012
 • Obrázek uživatele juchajdá
  juchajdá (anonym)

  To jste nepochopili, že Sára je vlastně Robert, akorát pod jiným nickem?

  Zář 17, 2012
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  To jste nepochopili, že...Blbost. Sára je Jan@Veda, který si tak kompenzuje svůj pečlivě skrývaný Minderwertigkeitskomplex.

  Zář 17, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  Krišnovci jsou nyní moderní organisace fungující zcela otevřeně. Já samozřejmě můžu napsat co chci. Iskcon se ze svých chyb již poučil a řídí jej nyní dobří a hodní guruové, kteří nemají s tím starým nic společného. Přijdte se podívat do našich restaurací. Vše je tak hezké, čisté. Diskutovat však s vámi můžeme jen zde na internetu. Autority mají rádi, když organisaci řeší s lidmi z venku Trilokátma prabhu, který to má prý na starosti.

  Zář 18, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Diskutovat za sebe muze kdo chce kde chce. Oficialni stanoviska ale dava k tomu urcena osoba, tak jak je vsude bezne. Hari Hari

  Zář 18, 2012
 • Obrázek uživatele .
  . (anonym)

  Blbost. Sára je Jan@Veda,...Co to je za sprosté slovo?

  Zář 18, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  O Iskconu jsem nic nepsala. Já vím, že je to zakázané. Pouze obhajuji ty nové guruy. Aby všichni věděli, že za problémy Iskconu mohl ten starý co už není guru a taky nikdy už nebude. Jak by si přáli ti prokletí rytvik mayavádi. Iskcon je nyní dokonalý a přestože se pořád mění je to vždy k lepšímu.

  Zář 19, 2012
 • Obrázek uživatele rytvik mayavád
  rytvik mayavád (anonym)

  O Iskconu jsem nic nepsala...."Iskcon je nyní dokonalý a přestože se pořád mění je to vždy k lepšímu." Hehehe, ať ten iskon je, co chce, tak má docela kontradiktorický vlastnosti :) Ale to je u vás pámbíčkářů zcela normální...

  Zář 19, 2012
 • Obrázek uživatele sáro
  sáro (anonym)

  o jakém starém pořád meleš?

  Zář 19, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  Starý guru je zakladatel hnutí Prabhupáda. Vymyslel spoustu věcí, který se neosvědčili. Jako třeba gurukuli, indický oblečení a pak ten ritvik. Naštěstí jeho žáci to pak vzali do ruky a vše zachránili. Takže dnes je to úplně supr. Máme úplnou svobodu a taky si děláme co chcem. Vhodně upravili jeho knihy aby byli více moderní a taky píšou svoje nový knížky. Prabhupádovy knihy už nikoho neberou. Líp se prodávaj ty nový, je tam víc obrázků a nejsou tolik o Kršnovy.

  Zář 20, 2012
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Starý guru je zakladatel...Nic proti Tobě, Sáro, ale obávám se, že česká gramatika (taky se tomu říká pravopis) není zrovna Tvou nejsilnější stránkou...

  Zář 20, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  co ti je potom?

  Zář 20, 2012

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama