Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, precti si mou...Tak si přečti celou 5. kapitolu Manu Smriti - já když jsem četl zmiňovanou sekci tak jsem určitě nezískal dojem, že by jezení masa bylo zakázáno.

  Srp 13, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, precti si mou...Napiš mi to prosím sem kde mám chybu v překladu BG 3.3 - Není to náhodou ta kterou jsem už dávno předtím opravil? Stejně neměnila nic na významu. Byl to pouze přepis.

  Srp 13, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jelikož Honza chce opravdu zejmě zamlčovat pravdu tak budu muset, přijít s citacemi z Manu Smritti, což jsou obecné příkazy. Dá se říci, že nejsou zas až tak důležité. Přesto tyto příkazy mluví zcela jistě ve prospěch jezení masa. Fanatičtí vegetariáni bohužel nechcou slyšet. Proč s tím otravují ostatní? Jestli chtějí být vegetariáni kdy jim v tom brání? Manu Smritti 5.15 Ten kdo jí maso se nazývá jedlík masa, a ten kdo jí ryby se nazývá jedlík jakéhokoliv druhu masa. Nechť jsou proto ryby zavrženy. 5.16 Ale ryby nazývané Pathina a Rohita mohou být jezeny, jestliže se nabídnou bohům nebo lidem. Stejně tak Ragivas, Simhatundas a Sasalkas mohou být vždy jezeny. 5.17 Nejezte neznámé šelmy a ptáky, dokonce i kdyby spadali do druhů vhodných k jezení nebo pětiprstá zvířata. 5.18 Dikobraz, ježek, iguana, nosorožec, želva a zajíc se považují za poživatelné. Stejně tak domácí zvířata, která mají zuby pouze v jedné sanici (mimo jiné kráva) mimo velbloudů. Takže prostě ve Védské literatuře je normálně povoleno jezení masa jak se dělo jak v předešlých judách tak v této. Honzo toto nyní může pochopit kdokoliv nezaujatý. Ale neboj já dobře vím, že tě ISKCON platí za tady toto show. Jenom nevím kolik:)

  Srp 13, 2012
 • Obrázek uživatele hraboš polní
  hraboš polní (anonym)

  "... jak v předešlých judách tak v..." No to padám, ještě sem pleťte jude.

  Srp 13, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  "... jak v předešlých...Samozřejmě jugách. Omlouvám se.

  Srp 13, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  V BG 3.3 je: karma-yogena-spojení procesem oddanosti Jelikoz Ms znam, tak zminuji prohlaseni na konci one sekce s masem, kterou ses snazil zamlcet, 5.56: na mAMsa bhakSaNe doSo na madye na ca maithune pravRttir eSA bhUtAnAM nivRttis tu mahAphalA Jist maso, pit alkohol a sex nejsou hrichem pro stvorene bytosti na urovni pravRtti(-mArgy), _ale zanechat jich (nivRtti) prinasi velke vysledky_. PravRtti-mArga je dharmou regulovana cinnost, tj. ve shode s dharmazAstrami. Totez rika Krsna o sexu v BG 7.11: dharmAviruddho bhUteSu kAmo 'smi bharatarSabha - Jsem sex, ktery neni v rozporu dharmou. Ale nyni v Kali yuze je relevantni, co rika o mase ParAzara (Pds 11.14-15): madya mAMsa rataM nityaM nIca karma pravartakaM taM zUdraM varjayed vipraH zvapAkaM iva dUrataH Pokud zUdra propadl masu a alkoholu a neustale se venuje nizkym zamestnanim, mel by se mu, stejne jako pojidaci psu, brAhmaNa zdaleka vyhybat. dvija zuzrUSaNa ratAn madya mAMsa vivarjitAn sva karmaNi ratAn nityaM na tAn zUdrAn tyajet dvijaH Dvija (tj. brAhmaNa, kSatriya a vaizya) by se nemel nikdy vyhybat zUdrum, kteri slouzi napravenym lidem, kteri nepiji alkohol a nejedi maso, a radne konaji sve zamestnani. Takze si kazdy muze vybrat, co bude jist, ale nasledky si musi nest sam. Plati...? Mylis se stejne jako v temer vsech svych ostatnich tvrzenich. Hari Hari

  Srp 14, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  V BG 3.3 je:...To už jsem opravil. karma-yogena Prabhupáda překládá špatně jako spojení procesem oddanosti místo spojení nesobeckou službou. V překladech sousloví jsem to měl nejprve špatně,jelikož jak jsem překládal Prabhupádův anglický originál tak jsem to zapomněl opravit, ale pak jsem to opravil.

  Srp 14, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  V BG 3.3 je:...Verš 5.56 z Manu Smritti jsem nezamlčel, jelikož já jsem se snažil dokázat, že jezení masa není hřích (ISKCON tvrdí, že ano), což také potvrzuje verš 5.56 Zanechání jezení masa a sexu určitě může přinést velkou odměnu v podobě toho, že si živá bytost pohroužená ve smyslových požitcích uvědomí, že jsou i jiné věci. Někdy může být na počátku duchovního života vegetariánství prospěšné. To určitě nepopírám a já osobně jinak proti vegetariánství vůbec nic nemám. Roky jsem byl striktní vegetarián a následoval velmi striktně brahmačarju. Určitě jsou tyto věci nápomocné duchovnímu pokroku, ale nejsou jeho podmínkou.

  Srp 14, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Nejsem si vedom, ze by ISKCON ucil neco jineho, nez co jsem zde uvedl. Kdo si mysli opak, necht na to poukaze. Podstatne je, ze ISKCON klade duraz na nirvRtti mArgu, ktera na rozdil od pravRtti mArgy vede ven ze samsAry. Vyse jsi napsal: > Nicméně to co učí současný ISKCON, že bez vzdání se jezení masa nikdo nemůže udělat duchovní pokrok je totální nesmysl nikdy nepodpořený Védskou šástrou.: Na coz jsem odpovedel: Vaisnavske duvody pro nejedeni masa: Krsna jej neprijima, zabijeni je nasili, karma v mase, tamo guna. Odkazy na jednotlive body a preklad vyse uvedenych textu z Ms a Pds ve stylu anvaji jsem doplnil do sve aktualizovane odpovedi: http://www.veda.harekrsna.cz/library/reakce-RV.rtf Hari Hari

  Srp 14, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Nejsem si vedom, ze by ISKCON...Oficiální učení a realita co se učí uvnitř hnutí mohou být někdy různé. Nicméně je evidentní, že máme na věc jiný náhled a to celkově z filozofického hlediska. ISKCON si jde svou cestou, já si jdu tou svou a ostatní individuality a hnutí zase tou svojí. Nicméně na diskusi s tebou oceňuji aspoň fakt, že probíhala ve filozofickém duchu a bez nějákých urážek. Nechť si každý vezne to co může pochopit a vydá se svou individuální cestou dále k duchovnímu osvícení.

  Srp 15, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Nejsem si vedom, ze by ISKCON...Tvá reakce v souboru Honzo je bohužel pořád to samé odvádění pozornosti od témat které jsem napsal a jejich rozmělňování. Co se týká záměny bhakti za karma jógu - je to velká chyba. Jak sám uznáváš v českému originále (je i v anglickém originále) je následující překlad sousloví karma-yogena spojení procesem oddanosti. Já tvrdím, že to je špatný Prabhupádův překlad - karma-yogena je spojení procesem nesobecké práce a ne procesem oddanosti což je bhakti-yogena. Celé jsem to vysvětlil velmi jasně. Nevím jestli to pořád ještě nechápeš nebo chápat nechceš.

  Srp 15, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Nejsem si vedom, ze by ISKCON...Jinak slova pravritti a nivritti mají mnoho význámů. Kupodivu, ale ne ty které jsou jim mnohdy připisovány v ISKCONu. Nauč se aspoň trochu sanskrit, když už chceš používat argumentaci v sanskritu. ISKCONské sanskritské překlady jsou mnohdy hrůzostrašné. Ty nejhorší příklady jsem zmínil ve své tezi.

  Srp 15, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Jak rikam, uved odkazy nebo citace, kde jsou podle tebe ty rozdily. Taktez podpor svuj filozoficky nahled. Souhlasit s ISKCONem nemusis, ale nenazyvej to filozofii, pokud to neni nicim podlozene. Napis konkretne, kde odvadim pozornost a rozmelnuji temata. Ke karma/bhakti joze jsem se vyjadril ve sve odpovedi. Jeste pridam komentar VCT k 3.30 (preklad BhAnu SvAmI): The word adhyAtma is here taken as an avyayIbhAva compound, meaning “in (adhi) the AtmA.” The phrase adhyAtmam-cetasA therefore means “with consciousness fixed in the AtmA.” Therefore, offering (sannyasya) all works to Me, by consciousness fixed in the AtmA rather than in material objects, being without desires for the results, being niSkAma (nirAzih), devoid of possessiveness in all respects (nirmamaH), fight. Pokud te Prabhupaduv preklad irituje tim, ze neni striktne akademicky presny (coz ani nebylo jeho cilem), tak si cti jiny a nekritizuj bez znalosti sanskrtu, na kterou jsem poukazal ve sve odpovedi (viz paJcasat). Uved tech 'mnoho vyznamu' pravRtti a nivRtti s odkazy nebo citacemi v kontextu textu z Manua, o kterem je rec, a predved, jak je tvuj preklad s jejich vyuzitim presnejsi. Hari Hari

  Srp 15, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jak rikam, uved odkazy nebo...Ve své odpovědi jsi se spíše nevyjářil:) Ale to je tvoje věc. Dělej si co chceš. Ten kdo má přinejmenším průměrné IQ a přečetl si mou tezi a pak tvou odpověď musí vědět kde je pravda. Pravritti a nivritti mají mnoho významů najdi si je v sanskritském slovníku. K danému verši z Manu smritti se v tomto ohledu vůbec nevyjadřuji jelikož není v rozporu s tím co tvrdím. Naopak potvrzuje můj závěr, že pojídání masa není hříšné.

  Srp 15, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jelikož celá má teze může být poněkud nepřehledná pro ty co nejsou zvyklý studovat a pro mnohé možná i dlouhá, rozhodl jsem se dát sem chybu, kterou považuji zřejmě za největší. Kdo má zájem ať se podívá na odkaz: http://robert-vyskup.blog.cz/1208/guru-tattva-v-iskconu

  Srp 16, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  ISKCON poukazuje a Honza to udělal také na to, že pravritti znamená cesta hmotného požitku a nivritti cesta osvobození. Podobně káže též Gaudija Math. Ukážeme si, že to není vůbec správné. Bude citovat celý verš z Manu Smritti kapitola 5, verš číslo 56: na m??sabhak?a?e do?o na madye na ca maithune prav?ttire?? bh?t?n?? niv?ttistu mah?phal? na m??sabhak?a?e — not eating meat do?o — blame, sin, crime, guilt na madye — not drinking wine na ca maithune — and not sex prav?ttire?? — this inclination bh?t?n?? — all people niv?ttistu — but ceasing mah?phal? — abundant, great, fruit It’s not a sin to eat meat, drink wine and enjoy sex, the inclination is in everyone, but ceasing brings great fruits. Všimněte si prosím jak se překládají slova pravritti resp. tady ve tvaru pravrittirésha - překlad je 'tato inklinace' a nivrritti zde ve tvaru nivrittishtu se překládá jako 'ale ukončení'. Tolik zatím k tomuto tématu napíši o tom krátký článek.

  Srp 16, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Odkaz na výše zmiňovaný článek: http://robert-vyskup.blog.cz/1208/pravritti-a-nivritti

  Srp 16, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Vyjadril jsem se podle me dostatecne. > Pravritti a nivritti mají mnoho významů najdi si je v sanskritském slovníku. Vyznamy ve slovniku a v kontextu nejsou totez. Zadal jsem o ty druhe a jak lepe vystihuji Ms 5.56. Presto je MMW celkem vystizny: ===> [ pravRtti ]3[ pra-vRtti ] ---> [ mArga ] m. active or worldly life , occupancy about the business and pleasures of the world or with the rites and works of religion MW. PravRtti je inklinace cili sklon, ale k cemu? K hmotnemu pozitku, jak jasne vyplyva z opaku, jimz je nivRtti. ISKCON se drzi definice pravRtti a nivRtti mArgy podle ZrI Caitanyi v CC 1.17.156-7, ktery tam rika totez, co Ms 5.56. http://vedabase.com/en/cc/adi/17 Rozhodne doporucuji prostudovat cely rozhovor ZrI Caitanyi s Chandem Kazim. > K danému verši z Manu smritti se v tomto ohledu vůbec nevyjadřuji jelikož není v rozporu s tím co tvrdím. Naopak potvrzuje můj závěr, že pojídání masa není hříšné. Viz ma odpoved s citacemi z BG. Vice o problematice masa, vcetne dalsich citatu o hrisnosti jeho neregulovaneho pojidani, pripravy atd.: http://www.veda.harekrsna.cz/bhaktiyoga/change.htm Ke guru-tattve jsem se jiz vyjadril. Hari Hari

  Srp 17, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Vyjadril jsem se podle me...Zmíněné verše z CC sice trochu ospravedlňují používání výrazů pravritti márga a nivritti márga - ale často jsou tyto výrazy používány se špatným pochopením a ve špatných souvislostech. Zde s významem tohoto překladu souhlasím. V podstatě se dá přeneseně říci, že pravritti je cesta tantry a nivritti cesta jógy. Je to hodně nadnesené ale dá se to tak zjednodušeně říci. Přesto je zde podstatná věc. Obě tyto cesty vedou k pokroku jen každá jinak. Používání negativismů pro pravritti márgu v ISKCONu je zcela neopodstatněné. Pravritti - to špatné, nivritti to dobré - to je špatné klasifikace. Pokud bude ISKCON kázat, že pravritti je cesta usměrněného požitku vedoucího k duchovnímu osvícení, a že nivritti je cesta odříkání vedoucí k duchovnímu osvícení tak se to dá přijmout. Já bych osobně následující terminologii nepřijímal jelikož jediný verš, kde jsou tyto cesty uvedeny v tomto významu mluví v danou chvíli o Koránu. Ale budiž, jestli to chce někdo tak používat, tak by pak měl přisuzovat skutečný význam oboum slovům a ne to zkreslovat. Obě tyto cesty vedou totiž k duchovnímu pokroku jen každá jinak.

  Srp 17, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Vyjadril jsem se podle me...Jinak co se týká významu těchto slov ve zmiňovaném verši z Manu Smritti - pojďme se na to podívat, že zase nemáš pravdu a připisuješ těmto slovům špatný význam: Manu Smritti 5.56 na m??sabhak?a?e do?o na madye na ca maithune prav?ttire?? bh?t?n?? niv?ttistu mah?phal? na m??sabhak?a?e — nejíst maso do?o — hřích, chyba na madye — nepít víno na ca maithune — a nemít sex prav?ttire?? — tato inklinace bh?t?n?? — všem lidem niv?ttistu — ukončení mah?phal? — velký, velké ovoce Není hříchem jíst maso, pít víno a užívat si sexu, jelikož tyto sklony jsou v každém. Ukončení těchto činností, ale přinese velké ovoce. Čili zase zde máme význam pravritti jako inklinace, sklon a nivritti jako ukončení. Zase mimo Honzo. Jinak máš pravdu, že celý rozhovor Čaitanji Maháprabhua je zajímavý - podle mne by si ho měli přečíst všichni ISKCONští sanjásíni - hlavně ten verš kdy Čaitanja Maháprabhu říká, že 5 věcí je v tomto věku Kali zakázaných - oběť koně, oběť krávy, přijetí řádu sanjás, početí dítěte v bratrově lůně a obětovat maso předkům - CC Adi 17.164 - při jejich a nejen jejich kvalitách v poklesávání by tento výrok Čaitanji měli brát vážně. Jinak v celém tom rozhovoru je zase několik Prabhupádových špatných překladů. Jak typické.

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  > často jsou tyto výrazy používány se špatným pochopením a ve špatných souvislostech. Kde konkretne? > V podstatě se dá přeneseně říci, že pravritti je cesta tantry a nivritti cesta jógy. Doloz to. > Používání negativismů pro pravritti márgu v ISKCONu je zcela neopodstatněné. Pravritti - to špatné, nivritti to dobré - to je špatné klasifikace. PravRtti mArga je kritizovana ZrI Caitanyou na pocatku Jeho rozhovoru s RAmAnandou RAyem jako externi (eho bAhya, CC 2.8.59). > pravritti je cesta usměrněného požitku vedoucího k duchovnímu osvícení, a že nivritti je cesta odříkání vedoucí k duchovnímu osvícení tak se to dá přijmout PravRtti mArgu v podobe deva arcany ZrI KRSNa v BG 7.23 oznacuje jako anta-vat phalam a jeji zastance jako alpa medhasAm. > Já bych osobně následující terminologii nepřijímal jelikož jediný verš, kde jsou tyto cesty uvedeny v tomto významu mluví v danou chvíli o Koránu. Koran v tom kontextu ZrI Caitanya stavi na roven pravRtti mArgy, zrejme proto, ze resi regulaci tykajici se masa. > Čili zase zde máme význam pravritti jako inklinace, sklon a nivritti jako ukončení. Zase mimo Honzo. Vysvetlil jsem vyse. > 5 věcí je v tomto věku Kali zakázaných - oběť koně, oběť krávy, přijetí řádu sanjás, početí dítěte v bratrově lůně a obětovat maso předkům - CC Adi 17.164 Jak tedy obetovat to maso, jehoz jedeni propagujes? > Jinak v celém tom rozhovoru je zase několik Prabhupádových špatných překladů. Jak typické. Kde? Hari Hari

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  > často jsou tyto výrazy...Např. Prabhupádův výklad ŠB 4.25.39 According to Vedic instructions, there are two paths for human activities. One is called pravrtti-marga, and the other is called nivrtti-marga. The basic principle for either of these paths is religious life. In animal life there is only pravrtti-marga. pravrtti-marga means sense enjoyment, and nivrtti-marga means spiritual advancement. In the life of animals and demons, there is no conception of nivrtti-marga, nor is there any actual conception of pravrtti-marga. Nazývat cestu pravritti márgy, která je cestou vedoucí k osvobození, ale je cestou hmotného požitku - zvířecím životem a démonskou je absolutní hloupost a nevědomost. Další nepochopení Prabhupády. I ty jsi používal pravritti a nivritti špatně po dobu naší diskuze nebo aspoň po její většinu - nevím jaké je tvé pochopení nyní.

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Např. Prabhupádův výklad...V podstatě se dá přeneseně říci, že pravritti je cesta tantry a nivritti cesta jógy. Honzo toto opravdu nebudu dokládat. Myslím, že by se to i podle písem dalo doložit, ale je to na knihu. Možná ji jednou napíšu. Já doufám, že ano. Jinak na tomto nelpím, dal jsem to sem pouze pro snadnější pochopení. Navíc jsem to vyjádřil přeneseně. Nelpím na tom jako na nějákém axioma a zdůraznil jsem to od začátku, že se jedná spíše o pomůcku v chápání, doktrín jógy a tantry a dalších duchovních procesů. PravRtti mArga je kritizovana ZrI Caitanyou na pocatku Jeho rozhovoru s RAmAnandou RAyem jako externi (eho bAhya, CC 2.8.59) Dej sem prosím konkrétní a správné číslo verše. Verš, který uvádíš výše v Čaitanja Čaritámritě vůbec není:)

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  > často jsou tyto výrazy...PravRtti mArgu v podobe deva arcany ZrI KRSNa v BG 7.23 oznacuje jako anta-vat phalam a jeji zastance jako alpa medhasAm. To je Honzo totální výmysl a spekulace. V tom verši není o pravritti ani zmínka. Je vidět, že jsi už hodně zoufalý a opravdu vaříš z vody. Koran v tom kontextu ZrI Caitanya stavi na roven pravRtti mArgy, zrejme proto, ze resi regulaci tykajici se masa. Zase špatně Honzo:) Korán není postaven na úroveň pravritti márgy. A už vůbec to nedělá Čaitanja Maháprabhu. Jediný verš kde jsou cesty pravritti a nivritti zmiňovány je verš z CC, Ádi líly kapitoly 17., verš 156 který neřekl Čaitanja Maháprabhu, ale Kazi. Přeložím tento verš do češtiny a dokážu, že zase jako obvykle nemáš pravdu, když tvrdíš, že Čaitanja staví Korán na úroveň pravritti márgy CC, Adi 17.156 Podle Koránu jsou dvě cesty pokroku - jedna skrze zvyšování sklonu k požitku a druhá skrze snižování hmotného požitku. Na cestě snižování hmotného požitku je zabíjení zvířat zakázáno. Čili tady je jasně řečeno, že Korán má dvě cesty pravritti a nivritti. A ne jak ty tvrdíš, že je Korán písmo čistě pravritti. Zase tvrdíš totální výmysl a nesmysl.

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  > často jsou tyto výrazy...> 5 věcí je v tomto věku Kali zakázaných - oběť koně, oběť krávy, přijetí řádu sanjás, početí dítěte v bratrově lůně a obětovat maso předkům - CC Adi 17.164 Jak tedy obetovat to maso, jehoz jedeni propagujes? Jedení masa nepropaguji. Pouze tvrdím, že na něm není nic hříšného pokud se děje v souladu s Manu Smritti a dalšími Védskými písmy. Všimni si, že v tom verši není zakázáno obětovat maso jako takové. Je zakázáno obětovat krávu nebo koně a nebo maso předkům. Čili oběť krávy a koně je zakázána jelikož bráhmani nejsou schopni většinou pronášet správně mantry. Tím pádem účel oběti je ztracen. Není zde zakázáno jezení masa. Ani není psáno, že musíš maso obětovat, i když je pravdou, že kdokoliv kdo si neuvědomuje, že vše patří Bohu by se měl regulativně trénovat v obětování jak jídla tak svých činů jak je popsáno v 3. kapitole Bhagavad Gíty. Jinak jsi mi neodpověděl na mou otázku proč máte v ISKCONu sanjás, když je to zakázáno, a když vám jich tolik poklesává. Už se těším na odpověď.

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  > často jsou tyto výrazy...Pár Prabhupádových špatných překladů ze zmiňované 17. kapitoly Ádi líly: CC, Ádi 17.130 prabhu ájňá dila—yáha karaha kírtana muňi samhárimu áji sakala yavana SYNONYMS prabhu—Pán; ájňá dila—nakázal; yáha—jděte; karaha—čiňte; kírtana—sankírtan -zpívání Haré Krišna; muňi—Já; samhárimu—zabiji (zde je chyba samhárimu znamená zničit a ne zabít); áji—dnes; sakala—všechny; yavana—muslimy (osobně si myslím, že zde je také chyba jelikož slovo yavana značí na řecké kmeny - rozeberu to ale později zatím ve svém překladu nechám slovo v sanskritském originále). PŘEKLAD (ten Prabhupádův) Pán Čaitanja přikázal, “Jděte provádět sankírtan! Dnes zabiji všechny muslimy!” Typická Prabhupádova rétorika plná nenávisti - tentokrát vůči muslimům - jindy ji používal vůči těm co jedí maso a jindy vůči ženám atd. Prabhupáda byl v části své osobnosti velmi netolerantní a fanatický člověk posedlý mocí. Špatné přeložení slova samhárimu, kdy ho překládá místo zničím na zabiji je toho důkazem. Správný překlad by měl znít asi takto: Pán Čaitanja přikázal, “Jděte provádět sankírtan! Dnes zničím všechny javany!” Jak je vidno z následujících veršů Čaitanja nešel nikoho zabíjet, ale na základě argumentů 'zničil' či snížil důležitost javanských písem. Slovo yavana se obvykle překládá jako Řekové. Javanové byly kmeny, které opustily Indii - byly to potomci Garga Muniho - jednalo se o Řeky zřejmě též Italy a jak to vypadá tak do té skupiny patřily i osoby, které žili v době Proroka Mohameda na Arabském poloostrově. Čaitanja odsoudil jejich písma jako neúplná. V dalším příspěvku ukážu jak Prabhupáda dále překládá slovo yavana.

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Vyjadril jsem se podle me...Podívejme se jak dále překládá Prabhupáda slova yavana: CC 17.172 sahaje yavana-šástre adridha vicára hási’ táhe maháprabhu puchena ára-vára SYNONYMA sahaje—přirozeně; yavana-šástre—v písmech pojídačů masa (zde je chyba kdo byli javanové jsem již vysvětlil ve svém předchozím příspěvku); adridha—chatrný; vičára—úsudek; hási’—smějící; táhe—od něj; maháprabhu—Čaitanya Maháprabhu; puchena—ptát se; ára-vára—znovu. PŘEKLAD “Logika a argumenty v písmech pojídačů masa (správně má být javanů)nejsou příliš silná, rozhodl Kazi. Poté co to uslyšel se Čaitanja Maháprabhu usmál a zeptal se jej následovně. Opravdu není možné překládat tak moc špatně nebo tak manipulativně jak to Prabhupáda dělal.

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  V jednom ze svých předchozích příspěvků jsem se dopustil malé nepřesnosti, když jsem označil Javany za potomky Gargy Muniho. Není to přesné jejich původ je trochu jiný a odvíjí se od krále Jajátiho. Potomci Garga Muniho se později přidali k Řeckým kmenům. Tímto uvádím věci na pravou míru.

  Srp 18, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Aha, takze hlubsi nepochopeni. Zvireci a demonskou lze pravRtti mArgu nazvat, protoze se ji venuji i zvirata a demoni neschopni KRSNA bhakti. Uved, kde je receno, ze samotna pravRtti mArga (dharma, artha, kAma) vede k osvobozeni. Toho je totiz mozne v ramci varnAzramy dosahnout pouze sannyAsem, tj. nivRtti mArgou. Pokud nechces dokladat, tak nemam o dalsi vymenu zajem neb je ztratou casu. Pokud nechapes, ze CC 2.8.59 je MadhyalIlA, kap. 8, vers 59, tak to jen potvrzujes. Totez se tyka nepochopeni deva arcany jako urovne pravRtti mArgy. Existuji i muslimsti vegetariani a pokrocili mystici, ale je jich malo. Proto je Koran praktikovan prevazne na urovni pravRtti mArgy. Jak a komu budes obetovat maso 'jako takove'? VaiSNavove vsech sampradAyiI prijimaji sannyAs kvuli kazani, tak jako sam ZrI Caitanya. To, ze neslo o snizovani dulezitosti yavanskych pisem, je zrejme primo z verse: muJi saMhArimu Aji sakala yavana. To, ze se tak nakonec nestalo, byla benevolence ZrI Caitanyi. Ve skutecnosti znicil jejich nepratelskou mentalitu vuci vaiSNavum, coz bylo ucinnejsi. Kteri Rekove nebo Italove tedy byli tehdy pritomni v NavadvIpu? 'Pojidaci masa' je trefne oznaceni asijskych, evropskych i dalsich ne-vedskych narodu ci kmenu, protoze je pro ne charakteristicke, at se to nekomu libi nebo ne. Hari Hari

  Srp 19, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Aha, takze hlubsi...Seš mimo a diskuze s tebou ztratila jakoukoliv úroveň. V zatemnění mysli jsi ztratil všechnu svou inteligenci a měl by jsi navštívit psychologa, dřív než pro tebe přijede psychiatr.

  Srp 19, 2012
 • Obrázek uživatele Robert?
  Robert? (anonym)

  Robert Nový, "Pětipeský" ??

  Srp 19, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Tak to je zatim tvuj nejlepsi prispevek, Roberte. Ale ze ti to trvalo, nez jsi k tomuhle ad hominem dospel. Trpelivost prinasi ruze. Doporucuji ti, abys tu svou zamyslenou knihu rozhodne vydal, a to pod svym jmenem, nikoliv pod pseudonymem, a uvedl na sebe uplny kontakt. At si o tobe kazdy udela obrazek. Lidem to velmi pomuze v rozlisovani mezi vedskym a antivedskym pojetim. Ja sam na ni pak budu ze sveho webu odkazovat jako na priklad, kam az se clovek muze s timto pristupem dostat. Doufam, ze i tato diskuse v tom mnohym napomohla. Hari Hari

  Srp 20, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Tak to je zatim tvuj nejlepsi...Nevím jestli byl nejlepší - to asi ne. To už byla spíš zoufalost když vidím tvé příspěvky:) Můj blog není kniha. I když mnoh věcí z něj v knize použiju. Já se neschovávám, takže není důvod se bát, že pokud budu publikovat knihu tak ji vydám pod pseudonymem. Ale proč bych tam měl uvádět adresu to opravdu nevím. Aby mi nějáký fanatik z ISKCONu poslal bombu?

  Srp 20, 2012
 • Obrázek uživatele Roberte...
  Roberte... (anonym)

  Tvůj blok se mi líbí,když budeš potřebovat pomoc parapsychologa napiš...

  Srp 20, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Aby se kazdy mohl presvedcit, ze nekdo takovy skutecne existuje a poucit se z toho. V ISKCONu nikdo zadne bomby neposila. Hari Hari

  Srp 20, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Aby se kazdy mohl presvedcit,...Takových lidí co si myslí o ISKCONu a Prabhupádovi to co jsem napsal je většina. Oni akorát většinou neznají písma proto si často myslí, že ty nesmysly jsou původní filozofie a že ISKCON reprezentuje bhakti a Védy. Je pravdou, že bomby z ISKCONu co vím zatím nikdo nikdy neposlal, ale násilí bylo v hnutí víc než dost.

  Srp 20, 2012
 • Obrázek uživatele Zvědavec
  Zvědavec (anonym)

  No, hezké to tu máte, jen co je pravda. Poučná diskuse. Jendo @ V, ty patříš k GBC (příp. nějakému širšímu vedení)?

  Srp 20, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Je to editor knih. Co vím nikdy nebyl zapojen ve vedení. Jaká je přesně situace nyní netuším. Ale pochybuju, že by ho pustili na významnější místo.

  Srp 21, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jinak další Honzova chyba či záměrná manipulace. Ve verši z Madhya líly 8.59 není ani zmínka o slovech pravritti a nivritti. Kolik těch chyb či nepřesností zacelou naší diskuzi bylo přesně nevím. Možná by to mohl někdo spočítat:) Myslím si tak od oko, že jich bylo víc jak deset. I když to v ISKCONu neradi slyší - mají ve svých knihách přinejmenším desítky chyb (o kterých osobně vím a postupně je odhaluji). Při svém kázání dělají ještě horší faux pas.

  Srp 21, 2012
 • Obrázek uživatele Zvědavec
  Zvědavec (anonym)

  Je to editor knih. Co vím...Dík! Hezký den - a hodně zdaru!

  Srp 21, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  R: Vetsina kde? V klubu Sisyfos? Na jatkach? V hospode? ISKCON reprezentuje BMG sampradaju v linii ACBSP, BSST, atd. pres ZrI Caitanyu a dale do minulosti az ke KRSNovi. Jeho odpurci reprezentuji vlastni nazory. Lide v ISKCONu i mimo nej, kteri se dopousteli nasili, na to doplatili nebo doplati. > Myslím si tak od oko, že jich bylo víc jak deset. Tak sem s nimi, rozebereme je. Z: Nezastavam v ISKCONu zadne funkce ani zde nepusobim ze zadneho oficialniho ani neoficialniho povereni. A co ty? Uz jsi prisel na smysl sveho kazani materialismu, ktery konecny smysl popira? Hari Hari

  Srp 21, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Napojení na sampradáju je více než diskutabilní. Chyby jsem ti postupně dával znát a znovu si tu práci dávat nebudu, jelikož je evidentní, že ty hájíš fanaticky ISKCON a nechceš se dopracovat nikam. Jako mnoho oddaných se učím z původních textů a od pokročilých osob a ze srdce. To jen vy chcete mít pořád nějáký monopol. Kdybyste jste aspoň kázali ve shodě se šástrami tak bych do toho ani nerýpal, ale to co předvádíte je hrůza. Každopádně mně diskuze s tebou už nezajímá nechť si každý učiní názor jaký chce.

  Srp 21, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Ve sve odpovedi se k sampradaji vyjadruji. Zatim jsem vyvratil vse, co jsi vyplodil ci spise opsal jinde. Jeste se tam chystam doplnit info k RAmovi a masu v RAmAyane a k postaveni gurua z Guru gIty. Kdybych fanaticky hajil ISKCON, tak by muj web vypadal jinak. Ti, kdo me znaji, potvrdi, ze jsem fanatismu dalek. Chci se dopracovat k tomu, aby se tu prinejmensim nesirily vymysly a pseudointerpretace. Z puvodnich textu se toho bez znalosti sanskrtu mnoho nenaucis. Taktez pokrocile osoby a srdce ve tvem pripade zatim zklamaly. Pokud ale pujdes do sebe, porad je mas v tomto zivote sanci. Hari Hari

  Srp 22, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Ve sve odpovedi se k...Díky za poučení:) Raději se budu držet toho co jsem zmínil. Komentu k tomu co jsi říkal už není moc třeba. Většina je na mém blogu: http://robert-vyskup.blog.cz/

  Srp 22, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Ma aktualizovana odpoved: http://www.veda.harekrsna.cz/library/reakce-RV.rtf Hari Hari

  Srp 22, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  http://harekrishnawomen.wordpress.com/2008/07/01/is-iskcon-hare-krishna-a-cult/

  Srp 25, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Majitelka tohohle feministickeho pseudo-Hare-Krisna blogu mi smazala reakci vyvracejici jeji nesmyslne spekulace. Inu, kdo chce kam... akce a reakce. Hari Hari

  Srp 27, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Majitelka tohohle...Honzo tys někdy někomu něco vyvrátil?:)

  Srp 29, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Neco prehlizet nebo popirat je k nicemu. Ono to nezmizi. Hari Hari

  Srp 30, 2012

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama