Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Roberte, nikdo me znamy v ISKCONu nepopira, ze vedske texty maji vice vyznamu. Je to patrne z knih Srily Prabhupady, kde casto uvadi vicero vykladu acarju k temuz versi. > Poznání je často ve Védské literatuře spojováno s dobrem a nevědomost se zlem. Proto jsem si dovolil takový výklad. Myslím si že ho obhájím lépe než ty ten svůj kde tvrdíš (nechci říkat že to je špatně - je to jedna z možných variant), že avidyá je hmotné poznání. Pokud bys mel pravdu a avidyA byla 'zlo', pak by byla Isa Upanisad v rozporu s BG 14.16-18, ktera od zla/tamo guny odrazuje. Az si Tvou tezi prostuduji, uvedu sem odkaz na mou reakci. Pri zbeznem pohledu ale vidim, ze tyto zalezitosti jsou zname a na sve strance uvadim vysvetleni velke vetsiny z nich. Zrejme tedy budu hlavne uvadet odkazy na tato vysvetleni. K Pp je cerstvy elaborat zde: http://www.harekrsna.com/sun/editorials/07-12/editorials8843.htm Hari Hari

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, nikdo me znamy v...Nemyslím si Honzo, že by tebou uvedené verše popírali tento 'můj' výklad verše z IIšopanišady. Podle mne je tento verš míněn takto (či aspoň jeden z jeho významů) Je nutné poznat i stránku nevědomosti abychom věděli jak jsme v ní byli pohrouženi. Pochopením tohoto aspektu budeme schopni znát celou pravdu. Čili vidyá čisté poznání duchovního světa či vědomí - avidyá nevědomost neboli neznalost naší skutečné pozice a Krišny. Dle mého pochopení Šrí Išopanišada ve výše zmiňovaném verši uvádí, že musíme poznat jak funguje obojí - jak iluze tak čisté vědomí. Já to pouze zjednodušil na to dobré a špatné. Ber toto prosím jako mé kompletní vysvětlení jednoho z významů tohoto verše. Pokud se ti i tak nelíbí rád s tebou budu vést polemiku jelikož se zdá, že jsi aspoň do určité míry ochoten diskutovat a přijímat věci a že máš i určité poznání. Já jsem se nikdy nebránil diskuzi s osobami ,které toho jsou hodny.

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, nikdo me znamy v...Jinak k tvému odkazu. Rócanovi texty jsem četl mnohokrát. Jsou velmi nevědecké a často nepodpořenou šástrou. Tento jeho text jsem celý nečetl(četl jsem však Jayapatokova pojednání ač to byla hrozná dřina jelikož se jen snažil odvádět pozornost od tématu) a přiznám se otevřeně, že ani nechci. Já si sice osobně myslí a je to dle mého pochopení jasně dokázáno, že Prabhupáda chtěl v ISKCONu systém zasvěcování skrze ritviky, ale jelikož já osobně nepovažuji Prabhupádu za žádného velkého áčárju a jak vidno z mojí teze v mnohém s ním nesouhlasím, považuji celou věc za podružnou a nechám na IRM a ISKCONu ať si spolu na dané téma argumentují. Uznávám, že mnohé věci v mé tezi byy již zmíněny mnohdy se ale snažím o trochu jiný pohled a o spoustě věcí nevím, že by byli takovým způsobem jak je podáván někde publikovány.

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Roberte, nechme tedy ostatni, at si udelaji svuj nazor, kdo z nas ma pravdu nebo je ji blize. Vedantasutra rika athato brahma jijnasa, nyni, v lidskem tele, je treba se ptat na Brahma, Absolutni Realitu. To je vidya. Avidyu jsme zkoumali dosud, v mnoha nizsich telech k tomu lepe uzpusobenych. Pokud v tom chces pokracovat, prosim. Moje reakce je zde: http://www.veda.harekrsna.cz/library/reakce-RV.txt Cekal jsem neco mnohem rozsahlejsiho a fundovanejsiho. Hari Hari

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Je to rozhozene, takze takto: http://www.veda.harekrsna.cz/library/reakce-RV.rtf Hari Hari

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, nechme tedy ostatni,...Milý Honzo i já jsem čekal něco mnoíhem lepšího. Tvá reakce je popravdě řečeno velmi chabá a má spousty slabých míst. Já se tomu až tak moc nedivím jelikož pravda se dá jen velmi těžko vyvrátit. Co se týká vidyi a avidyi pořád jsi ještě nepochopil ten bod. Aby jsi byl osvícen a osvobozen tak musíš vědět jak funguje iluze - a to je to hlavní co daný verš z Išopanišady říká. Určitě souhlasím s tím abychom nechali ostatní ať si udělají obrázek. Ve skutečnosti ani nemohu z tvé reakce příliš pochopit v čem všem se mnou nesouhlasíš.

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Je to rozhozene, takze...Snad jen by mě zajímalo kde Krišna opravdu přirovnává karma jógu k bhakti józe. Kde to dělá Prabhupáda vím velmi dobře. Ale mohu ti říci už teď, že Krišna to celé Gítě nedělá. Jinak tvá reakce je opravdu chabá pouze si hraješ ze slovíčky a vypichuješ historické souvislosti, které jsem zmínil, proto abych dokreslil obrázek a nijak na nich nelpím jak je patrné z mého závěru. Nevím proč se pořád snažit mně spojovat s Posledním Pokynem tento odkaz je tam pouze aby dokreslil situaci v ISKCONu pro ty co ji neznají. NNa Posledním Pokynu moje teze vůbec nestojí jestli jsi si nevšiml a proto tvrdit zbytečně že Posledním Pokynu odporuji (což samozřejmě v konečném slova smyslu odporuji jelikož nepovažuji Prabhupádu za velkého osvíceného áčárju natožpak mesiáše) a dělat z toho mou chybu je opravdu velké nepochopení. Wikipedie je nejuznávanější obecný zdroj informací proto jsem ji tam uvedl. Znáš snad nějáký lepší obecně uznávaný zdroj? Tolik jen k tvé reakci, která mně osobně velmi zklamala, jelikož jsi se v ní nezmohl opravdu na nic. Naprosto vůbec nechápu proč zmiňuješ že kouření marihuany je škodlivé když to samé tvrdím i já. Honzo, Honzo ty musíš být asi opravdu zoufalý z toho mého textu, protože nevíš jak se mu dostat na kobylku:) No nic jiného jsem ani nečekal rozmělňování textu a odvádění pozornosti jsou jediné taktiky toho kdo tě nemůže porazit argumenty.

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Abych ti Honzo usnadnil reakci vypíchnu stěžejní věci z celé mojí teze. Velmi mně bude zajímat tvá reakce. Nyní první věc záměna karma jógy s bhakti: BG 3.3 šrí-bhagaván uváca loke 'smin dvi-vidhá nińšthá purá proktá mayánagha jňána-yogena sánkhyánám karma-yogena yoginám SYNONYMS šrí-bhagaván uváca—the Supreme Personality of Godhead said; loke—in the world; asmin—this; dvi-vidhá—two kinds of; ništhá—faith; purá—formerly; proktá—were said; mayá—by Me; anagha—O sinless one; jňána-yogena—by the linking process of knowledge; sánkhyánám—of the empiric philosophers; karma—yogena—by the linking process of devotion; yoginám—of the devotees. TRANSLATION The Supreme Personality of Godhead said: O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, and others by devotional service. (The correct translation should be like this: 'The supreme God said: O sinless Arjuna, on this world, as I said, there are two kinds of pious people. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by selfless service - karma yoga') PURPORT In the Second Chapter, verse 39, the Lord explained two kinds of procedures—namely sánkhya-yoga and karma-yoga, or buddhi-yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Překlad do češtiny: BG 3.3 šrí-bhagaván uváca loke 'smin dvi-vidhá nińšthá purá proktá mayánagha jňána-yogena sánkhyánám karma-yogena yoginám SYNONYMA šrí-bhagaván uváca—Nejvyšší Osobnost Božství pravil; loke—v tomto světě; asmin—toto; dvi-vidhá—dva druhy; ništhá—víra; purá—původně; proktá—bylo řečeno; mayá—Mnou; anagha—bezhříšný; jňána-yogena—spojení procesem poznání; sánkhyánám—empirických filozofů; karma—yogena—spojení procesem poznání; yoginám—jogínů(Prabhupáda v anglickém originále překládá toto slovo bezdůvodně jako oddaným). PŘEKLAD Nejvyšší Osobnost Božství pravil: Ó bezhříšný Ardžuno, už jsem vysvětlil, že jsou dva druhy lidí, kteří se snaží o seberealizaci. Někteří se o ni snaží empirickou filozofickou spekulací, zatímco jiní jednáním v duchu oddané služby. (Správný překlad ze sanskritu by měl znít asi následovně: 'Vznešený Bůh pravil: Ó bezhříšný Ardžuno, v tomto světě jsou, jak již bylo řečeno, dva druhy bezhříšných lidí. Jedni se snaží o džňána jógu a druzí o karma jógu.') VÝKLAD V druhé kapitole 39 verši, Pán vysvětluje dvě různé procedury—jmenovitě sánkhja-jóga a karma-jóga, neboli buddhi-jóga. V tomto verši, Pán vysvětluje to samé více jasně. Úplně nehorázné zaměnění karma jógy s bhakti jógou - toto je opravdu veliká chyba. Všimnětě si prosím v překladu slov a i konec konců v překladu verše samotného jak Prabhupáda překládá slovo karma jóga. Překládá ho jako bhakti jóga. Ale karma jóga se dá nejlépe přeložit jako nesobecká služba či práce určená pro potěšení Boha jak bude popsáno v 9. verši této třetí kapitoly. Určitě ne jako bhakti jóga. Bhakti jóga je něco úplně jiného a tento systém jógy bude popsán v Gítě mnohem později a to specificky ve dvanácté kapitole. Navíc ve výkladu ještě úplně umělé přirovnání karma jógy k budhi józe což je jóga postupného rozvoje vědomí. Jak je vidno měl v tom áčárja ISKCONu trochu hokej. Tady bych ho já osobně ani nepodezříval z úplně chtěné manipulace. Bylo to zřejmě jeho pochopení i když velmi špatné.

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jen bych chtěl dodat že v českém překladu v sanskritských synonymech jsem udělal chybu když jsem přeložil Prabhupádův překlad sousloví karma-yogena jako procesem poznání místo Prabhupádova překladu procesem oddanosti. A to je hlavní chyba - karma-yogena není spojení procesem oddanosti ale spojení procesem nesobecké služby. Prabhupáda zcela nesmyslně překládá toto sousloví karma-yoga jako oddaná služba. Jedna z velkých chyb Prabhupády. Počkám si na Honzovu reakci a pak půjdu k dalším velkým chybám.

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele hmhm
  hmhm (anonym)

  Zkus být konkrétní řekni...Roberte, tak to už za mne vyjádřil Honza, takže to nebudu opakovat. Snad jen poznámka - pořád mi nejde z hlavy 1 věc. četla jsem nazpátek všechny tvé příspěvky a to i v další podobné diskusi na tomhle webu. Na jednom místě se chvástáš, že praktikuješ bhakti jógu a také se tam navážíš do nějakého člověka, že všechno, co ví o bhakti, má od tebe. Na základě toho, co jsi vyprodukoval na svém webu by mne docela zajímalo, jak to tvé praktikování bhaktijógy vypadá v praxi. Totiž na svém blogu píšeš: "V této sekci použiji odkaz který dokáže, že ve Védských dobách bylo zcela běžné jíst maso a pít alkohol. Užívání marihuany bylo také hojné (dodnes se na severu Indie přidává marihuana do jídla a ve Váranasí, Orisse a mnoha jiných místech pije nápoj zvaný bhang, kouření marihuany je také velmi časté...Ve Védách nikdy nebyl ustanoven zákaz pojídání masa, pití alkoholu nebo požívání marihuany. Toto byly až pozdější výmysly. S Védama toto nemá vůbec nic společného...", věz, že se směji. V chrámu jsi se nosil jako vznešený polobůh a pak z tebe vypadne tohle. Pro mne v tomto ohledu neexistují pochybnosti: Pán jasně říká, že když mu nabídneme květinu, vodu, ovoce...že to přijme. Jelikož oddaný přijímá pouze to, co bylo nabídnuto s láskou Bohu, nepřipadá v tomhle pro mne další diskuze. Bůh nikde nepíše:"Když mi nabídneš víno, trávu a maso, přijmu to..." a protože to nikde neříká, tak tohle nepožíváme a neexistuje v tomto ohledu žádná další pochybnost. I dle tvých reakcí, plných pýchy, vidím, že na tom nejsi nejlépe. Pro všechny by bylo lepší, kdyby se takoví lidé raději drželi lopaty a moc nemudrovali.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Hmm
  Hmm (anonym)

  Bůh nikde nepíše:"Když mi nabídneš víno, trávu a maso, přijmu to..." Nepíše však ani: "Když mi nabídneš víno, trávu a maso, odvrhnu to..." Vždy mě baví, když nějaký červ pozemský s takovou úžasnou suverénní jistotou zná veškeré myšlenky Boží... a troufne si soudit jiné v Jeho jménu.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Bůh nikde...Studuj pozorněji a pochopíš.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Hmm
  Hmm (anonym)

  Studuj pozorněji a...(|) !

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, tak to už za mne...Když nemůžeš zdiskretcitovat text tak zdiskredituješ osobu a nebo se o to aspoň pokusíš. Je vidět, že tuto taktiku znáš dobře:) Radši mi řekni něco o sobě ó tajemná, když se tak dobře známe:) Nebo se snad stydíš:) Ve svém příspěvku mícháš páté přes deváté. Mluvíš úplně z cesty jako bys měla malárii:) O mou bhakti se bát nemusíš daří se mi ji praktikovat docela dobře:) Určitě líp než tobě:) Výše zmíněné věci o obětování a jezení masa, pití alkoholu atd. Jsou popsány jak v Mahábháratě, Bhagavad Puráně tak Rig Védě - ostatně přečti si ten odkaz co v té sekci udávám. Tvoje pochopení je tvoje věc. Ale je špatné. Máš sice pravdu, že Krišnovi se aspoň co vím obětují pouze vegetariánské pokrmy (což jsem nikdy nerozporoval,) ale třeba v Rámajaně najdeš pasáž kdy se Ráma ptá Síty jak si pochutnala na prasátku které ulovil atd. Tu osobu o které se bavíme jsem opravdu naučil o bhakti skoro vše co zná jelikož on knížky nečte. Takže vše měl buď ode mne (většinu) nebo z pár jiných zdrojů. Nejde o žádné chvástání ale o konstatování faktu. Ten zbytek tvého mailu snad ani komentovat nebudu - samozřejmě každý má právo mně vidět jak chce čili jestli jsem ti připadal jako pyšný polobůh:) tak je to tvé právo. Ono když jsem v té době zastupoval temple commandera tak jsem logicky musel jiným udílet příkazy co mají dělat. Radši mi řekni kdo jsi ať se pobavím:)

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jinak maso se co vím obětovalo následujícím Božstvům: Indra, Durga a Kálí a zřejmě i Šivy ale u toho si teď nejsem stopro jistý. Celou tu sekci oVédách jsem zmínil hlavně proto, aby si mnozí uvědomili, že tzv. regulativní principy (pokud je někdo chce dodržovat atk ať to dělá) jsou principy, které v takové míře zavedl až Prabhupáda. Samozřejmě, že ti co žili v ášramech se v době pobytu v ášramu museli držet těchto principů, ale např. kšatrijové se jich nedrželi nikdy a i mnozí bráhmanové je nedodržovali. Zaměňovat 4 regulativní principy s lidským životem jak se dnes v ISKCONu propaguje respektive tvrdit, že kdo je nedodržuje není na lidské úrovni je naprostý nesmysl. Pokud tak někdo chce činit je to samozřejmě jeho věc. O to více může mít času na studium Védské literatury, což bych ostatně doporučil všem členům ISKCONu, aby se konečně místo zmateného pobíhání a kázání tolika nesmyslů zaměřili na studium a svůj duchovní rozvoj. Jinak bohužel musí být tzv. bhakti, kterou provádějí považována za pouhé rozrušení ve společnosti jelikož není praktikována čistě podle principů bhakti.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele pro debily
  pro debily (anonym)

  Harééééé kršna haréééí rámaaaa :):)....nechápu jak někdo propadne takovým nesmyslům...to musí být vylízanci na druhou

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Harééééé kršna...No ony to původně žádné nesmysly nebyli. Naopak velmi vysoká moudrost a poznání. Bohužel co z toho dělá ISKCON (Haré Krišna)je věc jiná. Většina inteligentních lidí už ISKCON opustila či po určité době opustí. Jo pár inteligentních co chcou ovládat tam zůstane a ovládají své ovečky. To je realita. Je pravdou, že většina současných řadových členů moc inteligence zrovna nepobrala, ale to většina osazenstva v hospodách taky ne:)

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Roberte,
  Roberte, (anonym)

  nebudu ti psát, kdo jsem. Nemám potřebu. Nikoho tady nediskredituji, pouze vyjadřuji svůj názor a to, že se ti nelíbí ještě neznamená, že je to nějaká diskreditace. Pokud chceš, aby nědo bral tvé výplody vážně, buď více studuj a nebo se obklop análními alpinisty, ti ti budou pochlebovat a kývat na vše souhlasně, až běda. Že mluvím z cesty? Mysli si, co chceš, můj příspěvek byl vždy a jedině v souvislosti s praktikováním bhakti jógy a jsi to spíš ty, kdo míchá páté pře deváté. Opakuji znova, jako už v jednom příspěvku: uvědom si, v jaké juze žijeme, jaká těla máme a co je pro vaišnavu určeno, nevím, proč tu pořád uvádíš příklady osob z jug jiných a příklady vznešených osvobozených duší. Že si Síta pochutnala na praseti, to mne nezajímá, nejsem jako Síta a žiji v jiné době. A také se tu celou dobu bavím o uctívání Nejvyššího Pána (tak proč sem cpeš najednou polobohy?!). Nějak ti dělá problém porozumět psanému textu. Ach to ego, to s tebou cvičí, co? S každým svým příspěvkem ukazuješ, jaký jsi ve skutečnosti hlupák. Jinak si buď jist, že mne nevytočíš - jsem jenom ženská, celou Bhagavadgítu také neznám nazpaměť, ale zato mám zdravý selský rozum a hlavně nějaké ty realizace. Vztah s Nejvyšším je pro mne všechno, Boha mám ráda a jestli mne někdo považuje za totální blbku, tohle se mnou nic neudělá. Pro mne je důležité, že mi Bůh odpovídá a žiji, jak nejlépe dovedu a co si o mne myslí někdo, kdo prošel ISKCONEm, nebo někdo, kdo si tohle přečte a pak napíše, že jsem debil, mne netrápí. Řekla jsem, hádat se s tebou nebudu. Měj se hezky a přeji ti vše nejlepší.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Honzo,
  Honzo, (anonym)

  Vancha kalpatarubhyas...S úctou hmhm :-)

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  I v Kalijuze bylo zcela normální jezení masa jak mezi kšatriji tak mezi velkou částí bráhmanů o ostatních ani nemluvě. V celé Védské literatuře nenajdeš pokyn, který by tvrdil, že jezení masa brzdí či blokuje duchovní pokrok. To je samozřejmě úplný nesmysl. O tvých realizacích raději nechci nic vědět:) Rektálními alpinisty se obklopoval Prabhupáda. Já podobné věci nemám zapotřebí. Kritika ovšem musí být věcná, konkrétní a konstruktivní. Toho ty evidentně nejsi schopna ani v jednom bodě. Jezení jenom jídla obětovaného Krišnovi také není podmínka duchovních pokroku i když to může být součást něčího slibu. Dělej si co chceš, ale pokud chceš argumentovat tak to dělej konkrétně a s inteligencí. To je vše co ti k tomu řeknu. Bavit se s někým kdo neumí argumentovat, blábolí nesmysli a ještě se ani nechce představit je ztáta času takže tím s tebou končím jakoukoliv diskuzi. Návštěva psychologa či psychiatra by ti však podle mne prospěla - beze srandy.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele hmhm
  hmhm (anonym)

  Zdržím se dalšího komentáře k tvým výrokům a výplodům. Chápu, to asi nejspíš dělá ta tráva a chlast, takže pochlub se s něčím novým, až zase vystřízlivíš a dáš se do kupy. Nebo si vezmi prášek na hlavu ty, vidím, že asi mluvíš ze své zkušenosti. Docela tady hysterčíš. Jinak urážet mohu také, možná ještě lépe a originálněji, než ty, ale nechci. Měj se pěkně a hezky se tu hoň triko, možná, že najdeš vrány, které ti popřejí sluchu. Je mi tě ve skutečnosti líto. A to si nedělám legraci zase já.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Zdržím se dalšího...Urážet si začala ve skutečnosti ty. Já se pouze bráním:) Co jiného mi zbývá. Je opravdu nechutné a ubohé, že jsi se nezmohla v podstatě na jedniný věcný argument a jen od začátku útočíš na mně či odvádíš pozornost. Jinak tě můžu ujistit, že marihuanu nekouřím a když piju což je velmi málokdy (asi tak jednou za měsíc) tak tak max jedno pivko nebo dvědeci vína. V tom určitě problém nevidím, ale co s takovými případy jako jsi ty to je opravdu těžké. Buď si ISKCONský troll anebo jsi šílená:) Buď jak buď mé sympatie nemáš ani v jednom případě.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Zdržím se dalšího...Ale mám takový smutný pocit, že ty tomu co tady píšeš, opravdu věříš a ještě si myslíš jak jsi dobrá a pokročilá. No s Pánembohem.

  Srp 06, 2012
 • Obrázek uživatele Blbec Nejapný z Ouholiček
  Blbec Nejapný z... (anonym)

  Lidi tady mají pravdu. Ale ani na tvém vlastním webu tě moc nežerou, co, viz. citace odtamtud: Komentáře 1 dasa anudasa dasa anudasa | E-mail | Dnes v 12:35 | Reagovat Nechápu jak může někdo mluvit o pádu, když je natolik pokleslý, že mu máyá sebrala veškerou inteligenci. Roberte ty jsi tak nafoukaný a sebestředný, že nerozumíš vůbec ničemu. Myslím, že jakákoliv diskuse s tebou je pouhá ztráta času. Tvoje argumenty jsou na úrovni chlapů v hospodě, kteří rozumují o tom, jak by se měla vyučovat kvantová fyzika.

  Srp 07, 2012
 • Obrázek uživatele Pepa
  Pepa (anonym)

  Jo Krišňáci - vylízaná paka... Zajímavý článek od Roberta. Ale Krišňáci jsou nasraní a jenom melou nesmysly.Že jsou to paka je jasné každému.

  Srp 07, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Lidi tady mají pravdu. Ale...Buď prosím konkrétní. Co se ti na mém textu nelíbí?

  Srp 07, 2012
 • Obrázek uživatele Jarin
  Jarin (anonym)

  Jo Krišňáci - vylízaná...Proč vylízaná paka? Mně se jejich filozofie líbí a dost věcí z toho držím i já.

  Srp 07, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jelikož jsem se tady o sobě dozvěděl spousty pěkných věcí a byl jsem také osočen z mnoha věcí. Tak bych rád nabídnul těm co mně tak pranýřovali malý náhled do toho co Prabhupáda v jedné konverzaci řekl o smyslovém požitku a duchovním rozvoji. Je to na mém blogu a dovolil jsem si k tomu připojit ze začátku moje krátké shrnutí a pak už následuje zmíněný rozhovor s Prabhupádou nejprve v angličtině a pak pro ty co neumí anglicky v mém překladu: http://robert-vyskup.blog.cz/1208/duchovni-rozvoj-a-smyslovy-pozitek

  Srp 08, 2012
 • Obrázek uživatele Mohl
  Mohl (anonym)

  Jelikož jsem se tady o sobě...bys tam prosím dát ten rozhovor úplně celý? Děkuji.

  Srp 08, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  bys tam prosím dát ten...Ano můžu. Jelikož je to však opravdu dost dlouhé tak to bude pouze v angličtině. Doufámn, že umíš anglicky. Jinak je to konverzace po privátní Prabhupádově lekci pro své žáky. http://robert-vyskup.blog.cz/1208/cela-konverzace-po-lekci

  Srp 08, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Roberte, to jsi to cele precetl a napsal reakci za 2 minuty, jak je videt z casu prispevku? > v čem všem se mnou nesouhlasíš Precti si nasi vymenu od zacatku. Pp zminujes sam. Kde si hraju se slovicky? Klidne vyvrat, co jsem napsal, tak jako ja, bod po bodu. To o te karma/bhakti joze jsi jen zkopiroval, ne? Me stanovisko jsem uvedl. > V celé Védské literatuře nenajdeš pokyn, který by tvrdil, že jezení masa brzdí či blokuje duchovní pokrok. O tom je pojednano v dharma sastrach, napr. Manusamhita 5. K jezeni masa v Ramajane: http://www.ariseindiaforum.org/did-lord-ram-eat-meat/ Hari Hari

  Srp 09, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, to jsi to cele...Tak mi sem napiš aspoň tu reakci na záměnu bhakti s karmou. Tvůj text je nesmírně nepřehledný. Už na začátku jsem vyjádřil touhu aby se diskutovalo bod po bodu. Pokud se tak totiž neděje vzniká zmatek a ten kdo chce můžu velmi snadno odvádět pozornost budu velmi rád když tady napíšeš reakci na následující text. ALe je mi předem jasné, že nějak Prabhupádu omluvíš: BG 3.3 šrí-bhagaván uváca loke 'smin dvi-vidhá nińšthá purá proktá mayánagha jňána-yogena sánkhyánám karma-yogena yoginám SYNONYMA šrí-bhagaván uváca—Nejvyšší Osobnost Božství pravil; loke—v tomto světě; asmin—toto; dvi-vidhá—dva druhy; ništhá—víra; purá—původně; proktá—bylo řečeno; mayá—Mnou; anagha—bezhříšný; jňána-yogena—spojení procesem poznání; sánkhyánám—empirických filozofů; karma—yogena—spojení procesem poznání; yoginám—jogínů(Prabhupáda v anglickém originále překládá toto slovo bezdůvodně jako oddaným). PŘEKLAD Nejvyšší Osobnost Božství pravil: Ó bezhříšný Ardžuno, už jsem vysvětlil, že jsou dva druhy lidí, kteří se snaží o seberealizaci. Někteří se o ni snaží empirickou filozofickou spekulací, zatímco jiní jednáním v duchu oddané služby. (Správný překlad ze sanskritu by měl znít asi následovně: 'Vznešený Bůh pravil: Ó bezhříšný Ardžuno, v tomto světě jsou, jak již bylo řečeno, dva druhy bezhříšných lidí. Jedni se snaží o džňána jógu a druzí o karma jógu.') VÝKLAD V druhé kapitole 39 verši, Pán vysvětluje dvě různé procedury—jmenovitě sánkhja-jóga a karma-jóga, neboli buddhi-jóga. V tomto verši, Pán vysvětluje to samé více jasně. Úplně nehorázné zaměnění karma jógy s bhakti jógou - toto je opravdu veliká chyba. Všimnětě si prosím v překladu slov a i konec konců v překladu verše samotného jak Prabhupáda překládá slovo karma jóga. Překládá ho jako bhakti jóga. Ale karma jóga se dá nejlépe přeložit jako nesobecká služba či práce určená pro potěšení Boha jak bude popsáno v 9. verši této třetí kapitoly. Určitě ne jako bhakti jóga ta bude popsána specificky v 12. kapitole.

  Srp 09, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, to jsi to cele...Jinak k jezení masa. Manu samhita - správně řečeno Manu smriti jezení masa nezavrhuje. Víc můžeš vidět na tomto odkaze: http://www.milligazette.com/Archives/15082002/1508200236.htm Jinak nevím proč ISKCON nenazývá věci pravými a standartně uznávanými jmény jako jsou Bhagavad Purána (v ISKCONu Šrímad Bhágavatam) Manu-smriti (v ISKCONu Manu-samhita). Samozřejmě, že mnoho světců bylo také proti jezení masa a proto se dají nalézt i pokyny ve prospěch vegetariánství. Nicméně to co učí současný ISKCON, že bez vzdání se jezení masa nikdo nemůže udělat duchovní pokrok je totální nesmysl nikdy nepodpořený Védskou šástrou. Samozřejmě, že sanjásí asi maso nejedl a v ášramech se maso také zřejmě nejedlo (přinejmenším ve většině) ale zbytek populace maso vždy jedl a nebyl kvůli tomu nijak diskriminován z duchovního života. Pokud chce být někdo vegetarián je to čistě jeho volba na které není nic špatného, ale dělat z vegetariánství základ duchovního pokroku je nesmysl. Více k tomu jeden verš co říká Durvása Muni gópiím v Gópála Tapaní Upanišadě: 'Já jsem duše. Jak mohu být materialistický poživatel?' Zdá se, že v ISKCONu se hodně ztotožňují se svými těly ať již mužskými či ženskými, svými tilaky a muži se svými šikhami. Aspoň mně to tak mnohdy připadá.

  Srp 09, 2012
 • Obrázek uživatele made in china
  made in china (anonym)

  Tak mi sem napiš aspoň tu...Mně ten text od Jana ale připadá přehledný. Já zase nechápu, co ti na něm připadá pořád tak nepřehledného a nepochopitelného.

  Srp 09, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Mně ten text od Jana ale...No jo čínská kvalita... Není divu, že nechápeš:) Už výše jsem napsal co mina tom textu připadá nepřehledné a i jsem na něj částečně odpověděl. Jinak ať konečně odpoví na mou výzvu ohledně záměny karma jógy s bhakti. Pak se budeme moci posunout k jiným bodům. Ale víceméně nečekám nic. Tento text je naspán pro ty kdo ještě nemají vymytý mozek. Od členů ISKCONu nějáké většinové pochopení nečekám. Nemůžu ale mlčet když je vidím kázat takové nesmysly.

  Srp 10, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jinak pro ty co se chtějí vzdělávat ještě link na Manusmriti - což jsou obecné zákony pro společnost řečené v dávné době. Přesto je to zajímavé dílo. http://www.hinduwebsite.com/sacredscripts/hinduism/dharma/manusmriti.asp

  Srp 10, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Dávám další link - tentokrát na Rámayanu, ať si každý může udělat obrázek sám. Samozřejmě zabere to více času, ale já osobně každému vážnému hledači absolutní pravdy doporučuje ať čte původní texty a ne nějáké studie. Ten kdo nemá čas je odkázán na různé studie. Takže pro vážné studenty link na Rámayanu: http://www.valmikiramayan.net/

  Srp 10, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  A pro ty co nechtějí nebo nemají dostatek času na studia. Dávám linky na opravdu vědecké práce. Ne tu pokryteckou vymývárnu mozku na kterou hodil link Honza: http://perichandra.wordpress.com/2010/01/08/meat-eating-in-valmiki-ramayana/ http://hindtoday.com/Blogs/ViewBlogsV2.aspx?HTAdvtId=1488&HTAdvtPlaceCode=IND

  Srp 10, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Ukážu navíc více zmíněné verše z Ramayany sám abych to všem ulehčil bude to pouze anglicky, tato sekce je z Ayodhya sargy - kapitoly 52: madhyam tu samanupraapya bhaagiirathyaaH tu aninditaa | vaidehii praanjalir bhuutvaa taam nadiim idam abraviit || 2-52-82 82. samanupraapya= coming to; madhyam= the middle; bhaagiirathyaaH= of Bhagirathi; aninditaa= the irresproachable; vaidehii= Sita; bhuutvaa= having been; praaN^jaliH= with joined palms; abraviit= spoke; idam= these words; taam nadiim= to the said river. Coming to the middle of Bhagirathi river, the irreproachable Sita with joined palms, spoke as follows to the said river: - Verse Locator putraH dasharathasya ayam mahaa raajasya dhiimataH | nidesham paalayatu enam gange tvad abhirakSitaH || 2-52-83 catur dasha hi varSaaNi samagraaNi uSya kaanane | bhraatraa saha mayaa caiva punaH pratyaagamiSyati || 2-52-84 tataH tvaam devi subhage kSemeNa punar aagataa | yakSye pramuditaa gange sarva kaama samR^iddhaye || 2-52-85 83,84,85. gaNge= “Oh, Ganga! Ayam (let) this Rama; putraH= the son; dasharathasya= of Dasaratha; mahaaraajasya= the emperor; paalayitvaa= honor; imam= this (his father’s); nidesham= command; tvadabhirakshhitaH= under your protection! Ushhya= Having dwelled; kaanane= in the forest; samagraaNi= in full; chaturdasha= for fourteen; varshhaaNi= years; pratyaagamishhyati= (may he) return; punaH= once more (to your bank); bhraataa saha= with his brother, Lakshmana; mayaachaiva= and myself! Subhage= Oh, blessed; devii= goddess; gaN^ge= Ganga! PunaH aagataa= Returning; kshhemeNa= safely; tataH= then; pramuditaa = I, full of joy; sarva kaama samR^iddhinii= all my desires fulfilled; yakshhye= shall worship; tvaam= you.” “Oh, Ganga! Let Rama, the son of the emperor Dasaratha honor his father’s command under your protection! Having dwelled in the forest in full fourteen years, may he return once more to your bank with his brother, Lakshmana and myself! Oh, blessed goddess Ganga! Returning safely, with all my

  Srp 10, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Další důkaz jak Ráma Lakšmanou jedli v lese maso: kroshamaatram tato gatvaa bhraatarau raamalakshmanau || 2-55-33 bahuunmedhyaan mR^igaan hatvaa ceraturyamunaavane | 33. tataH= thereafter; gatvaa= having travelled; kroshamaatram= only a couple of miles; bhraatarau= the two brothers; raamalakshhmaNau= Rama and Lakshmana; hatvaa= killed; bahuun= many; medhyaan= consecrated; mR^igaan= deer; cheratuH= and ate; yamunaavane= in the river-forest of Yamuna. Thereafter having travelled only a couple of miles the two brothers Rama and Lakshmana killed many consecrated deer and ate in the river-forest of Yamuna. Poté co ušli pouze pár mil, dva bratři Ráma a Lakšmana zabili mnoho posvátných jelenů a snědli je v lužním lese Jamuny.

  Srp 10, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Výše uvedený verš je z Ayodhya sargy 55. kapitoly.

  Srp 10, 2012
 • Obrázek uživatele hejhulák
  hejhulák (anonym)

  No jedli a co má být? Tak si otři pysky od pečínky, ukolébej své svědomítextem, který sem přidáváš a necpi nám to. Mně to nezajímá, tohle neřeším, maso nejím, nemám na něj zkrátka chuť a je mi z něj na blití už od malička, tak tvoje starosti na naši hlavu.

  Srp 10, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  No jedli a co má být? Tak...Když se ti to nelíbí tak to nečti. Když nemáš chuť na maso tak ho nejez. Jenom ty přezdívky co si tady někteří dávají. Už to samo o sobě je bomba. Jelikož chci tady v ČR učit lidi o józe a Védách tak musím poukazovat na chyby kterých se ostatní dopouští. ISKCON má v očích veřejnosti (a oprávněně) nálepku sekty. Já chci lidem dokázat, že Védy učí něco jiného než tato sekta. Neuvěřitelná a Védami nepodložená diskriminace těch co jedí maso a jejich démonizace v ISKCONu je opravdu nechutná a ubohá. Proto na ni budu poukazovat až do té doby dokud ISKCON neuzná oficiálně svou chybu.

  Srp 11, 2012
 • Obrázek uživatele hejhulák
  hejhulák (anonym)

  Když se ti to nelíbí tak...Roberte, józe se věnuji od mládí, začal jsem ještě před pádem komunismu, což v té době mohlo být podezřelé...Mohu tě ujistit, že drtivá většina jógových systémů nabádá k omezení a nebo vyřazení masa z jídelníčku. A k omezení, nebo zřeknutí se např. alkoholu a jiných požitků. Má to hlubší důvody, které jsou ti jistě známy, pokud jsi trochu sečtělý. Nemusíme se omezovat jenom na Krišňáky, vůbec ne! Jistě, určitý duchovní pokrok můžeš dělat i přesto, že se zatím neomezuješ, nicméně podle toho, co jsem vypozoroval, časem tak nějak samo vyplyne, že člověk najednou zjistí- heleď, už jsem rok nepil, heleď, už mi ani to maso nejede...tohle popisují lidé jogíni do jednoho, které znám a původně si chtěli jenom zameditovat,nebo zacvičit. S masem jsem třeba já zrovna problém neměl, zato jsem pil, hulil, kradl a dělal jiné věci, které tu nechci rozebírat. Po čase mi tohle všechno přestalo tak nějak chutnat a je ze mne někdo jiný, aniž bych se vědomě o něco snažil...Proč sem všechno dáváš do souvislosti s ISKCONEM? Tak jednoduše piš o Védách, jak takových a neřaď je pořád k ISKCONU, když píšeš, že vymývají hlavy. Z Véd čerpají a jsou na něm založeny i jiné směry a společnosti, nejen ISKCON.Ale osobně být tebou, představoval bych je takové, jaké jsou a nesrovnával bych je s nějakými směry.

  Srp 11, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, józe se věnuji od...Souhlasím s tím, že jógové systémy obecně tak jak jsou známy a tak jak jsou v současnosti provozovány propagují přinejmenším omezení uvedených věcí. Ale není to ani esence jógy ani podstata Védského učení. Důležitý jsou realizace. Ty jsou zcela nezávislé na jakémkoliv omezení či příkazu. Ty přichází od Boha. Kdo chce být vegetarián ať je - jak jsem již řekl na tom není nic špatného. Můj osobní názor na vegetariánství je že se začalo prosazovat až se vznikem budhismu. K tomu vede spousta historických konsekvencí. Dovsouvislosti s ISKCONem tady dávám věci, jelikož jestli jsi si nevšiml tak je to diskuze o hnutí Haré Krišna neboli ISKCON. Védy neřadím k ISKCONu a ani nevidím důvod proč bych neměl psát o největší Gaudiya Vaišnavské organizaci současnosti a jejích chybách. Můj blog a i diskuze zde se týká zatím především tohoto. Pokud vydám knihu bude tam více imformací o józe jako takové, o tantře a i o Védách.

  Srp 11, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Navíc spousta lidí, kteří měli problémy s drogami a alkoholem je pak vidí jako zlo. Pro takové lidi je zcela jistě dobré vyhýbat se těmto látkám jelikož mají tendeci jim podlehnout a stát se závislými. Spousta lidí ale nemá s alkoholem problém a konzumuje jej střídmě. Není žádný důvod aby toho nechali pokud chtějí začít s jógou. I tvůj názor, že s duchovním pokrokem člověk ztrácí chuť na alkohol, maso atd je zcestný. Symptomy duchovního pokroku jsou zcela jiné. Pokud někdo holdoval těmto věcem příliš tak omezení je jistě zapotřebí pokud bylo vše v míře tak není třeba žádných omezení v tomto ohledu. Jinak podle Ajurvédy jsou různé typy těl a některé typy prostě maso vyžadují. Je to vše velmi individuální a bohužel se díky mnoha nekvalifikovaným učitelům stala jóga synonymem s odříkáním a vegetariánstvím. Není to přesné. Jóga znamená spojení s Bohem a závisí na druhu jógy jak moc propaguje odříkání. Odříkání se často začalo dávat do souvislosti s jógou kvůli vlivu a pochopení, které měli sanjásíni což byli dříve nejčastější učitelé jógy. I toto pochopení je chybné. Jak jsem již řekl duchovní pokrok závisí na realizacích a milosti Boha. Všechny ty cviky, meditace, příkazy a zákazy jsou pouze obecným vodítkem pro začátečníky.

  Srp 11, 2012
 • Obrázek uživatele bertíku
  bertíku (anonym)

  Navíc spousta lidí, kteří...a co radíš pokročilým?

  Srp 11, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  a co radíš pokročilým?Veškerý duchovní život je ve skutečnosti vysoce individuální. Takže je to individuální pro každého. Já osobně radím pomocí astrologie a konzultace s danou osobou. Radím všem a nejen v duchovním životě, ale samozřejmě zde je už nutná i určitá odměna. Obecné teze píšu zdarma. Kniha aý ji dokončím bude buď v elektronické podobě za rozumnou cenu a nebo pokud mne někdo z mých movitých kamarádů řádně sponzorne nadaci tak zdarma. To vše uvidíme co přinesou následující měsíce a roky a jaké konkrétní podpory se mi dostane.

  Srp 11, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Roberte, precti si mou odpoved. UVadim tam, ze v prepisu BG 3.3 mas chybu. Pokud je ti predem jasny, proc se na muj nazor ptas? Manu saMhitA je jen jina varianta nazvu uzivana i mimo ISKCON, viz gugl. Dulezite je jeji prohlaseni na konci sekce o mase. The Milli Gazette je muslimska publikace oplyvajici nenavisti k vedske kulture (jak je videt v poslednim odstavci), takze od ni nelze cekat, ze bude rozlisovat mezi dharmami jednotlivych varen. Krome toho vaisnavsky standard je vyssi nez standard dharma saster. Vice k vedskym obetem: http://www.veda.harekrsna.cz/library/Animal_Sacrifices_Before_Deities_-_Tarachand_Devmal_Gajra_1918.pdf ceratuH znamena "pohybovali se". Vaisnavske duvody pro nejedeni masa: Krsna jej neprijima, zabijeni je nasili, karma v mase, tamo guna. Dalsi duvody jsou eticke, ekonomicke a zdravotni. Kdo toto nechape, tezko mu neco vysvetlovat, realizace a milost Boha mu zustanou vzdalene. Hari Hari

  Srp 13, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Jeste k Manu saMhite a dharma zAstram: ParAzara dharma zAstra, coz je dharma zAstra pro Kali yugu (1.24), v textu 1.22 uvadi, ze pravidla se meni v kazde yuze. To take vysvetluje jiny standard v RAmAyane. ZrI Caitanya take cituje vers z Brahmavaivarta PurANy (azvamedham gavalambham...pala-paitRkam) zakazujici pouzivani masa pri obradu pitR-zrAddha v Kali yuze. Hari Hari

  Srp 13, 2012

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama