Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele petule jit
  petule jit (anonym)

  Všetci by sa len hrabali v...nic než prasprosté zločinecké hnutí které se vydává za spasitele využívá pod zástěrkou ovlivnitelné lidi které programuje tak aby jim vymyli mozky a dělali levnou pracovní sílu. jinak příklad proč příspěvky na krávy kdo a komu to myslí kráva potřebuje trávu atd něco dost o zemědělství vím . děláte lidi a rodiny neštastné cítíte se ukřivdění vidíte vše negativní oni vás pro vaši víru jen pronásledují haní ostouzí jděte do gronska agitovat tam byste pochcípali s těma kydama chudáci ti kdo vám to žerou soudný člověk asi né zapoměla jsem vy jste se pasovali do role bohů vy víte vše nejlíp co má kdo dělat je mě na blití z těch keců práce je pro prasata tak proč neplatíte všem mzdu a nezaměstnáte všechny co jste zblbli to nejde nevěřím vám ani pozdrav jste mor a neštovice na tomhle světě vše je zadarmo on kršna vypere uvaří všechno zařídí co potřeba nakoupí proč potom chcete příspěvky vy jste takoví soucitní já zapoměla jste horší než svrab a neštovice každému jsem přála at vyznává co chce nic nevynucovala ale tohle je něco co musím napsat je to drsné ale jde to jak to cítím nemám slov jen ubližujete a hrajete si na samaritány bez vás by tenhle zašellidé mají právo dělat co chtějí a ne jen ty vaše zákazy příkazy co mají jíst bavit se kdy mají mit sex jen vy jste ti pomazanííí hledte a klante se jim petule jit

  Lis 22, 2011
 • Obrázek uživatele kimjak
  kimjak (anonym)

  jistě, házejte hnůj na...jsi bůh asi ano kdo je čistá duše ty nebo vy oddaní dovolto je teda síla kimjak

  Lis 22, 2011
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Ano, prodej drog je základ...SOučasný ISKCON se sice dá nazvat sektou. A za celou historii tam byla spousta skandálů. Přesto jsou tam i dobří a duchovně pokročilí lidé (těch je ale spíš menšina). Hnutí jako celek je dnes špatné. Přesto knihy jsou stále velkým odkazem.

  Bře 03, 2012
 • Obrázek uživatele Veda
  Veda (anonym)

  Stoupenci zakladatele ISKCONu jsou nyní pouze v organizaci www.ISKCONIRM.com Žáci nových guruů je v roce 1996 z ISKCONU vyhnali. Ano v ISKCONu se běžně margarín a další chemikálie do jídla přidávají.

  Bře 10, 2012
 • Obrázek uživatele antisektář
  antisektář (anonym)

  IRM je sekta ve stylu jehovistů, naštěstí s minimálním vlivem.

  Bře 17, 2012
 • Obrázek uživatele Veda
  Veda (anonym)

  IRM je sekta ve stylu...Ano IRM nejde o vliv, ale o něco jiného: http://www.iskconirm.com/cz/Prohlaseni_mise_IRM.html

  Bře 31, 2012
 • Obrázek uživatele Véna
  Véna (anonym)

  Ano IRM nejde o vliv, ale o...Jak si tak čtu ty stránky, tak musím usoudit, že se jedná o nesrovnatelně horší vymývání mozků než ve většině křesťanských společenství, ba i sekt.

  Bře 31, 2012
 • Obrázek uživatele Tom
  Tom (anonym)

  Je to bludné učení, intervence indického mysticismu,navenek se tvaří jako mírotvorci, uvnitř jsou jak islámští radikálové.

  Čer 01, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Tome, muzes uvest odkazy na nejake audiovizualni nebo psane zaznamy, kde clenove hnuti Hare Krsna vystupuji jako islamsti radikalove, tj. snazici se konvertovat nebo likvidovat vsechny, kdo s nimi nesouhasi? Hari Hari

  Čer 04, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Jay Gurudeva to v dopisech...Jsem bhakti yogí a uznávám Krišnu jako Nejvyšší Osobnost Božství - znám ISKCON i IRM dost dobře - nechci být čelnem ani jedné z těchto organizací jelikož si myslím, že nejdou úplně správnou cestou - ani jedna. Ale jestli se někdo odchyluje od pokynů Prabhupády tak je to určitě současný ISKCON a ne IRM. IRM bychnaopak vytknul přílišnou přilnutost k již podle mne časem překonaným pokynům Prabhupády. Oboum hnutím bych nadále vytknul přílišnou idolizaci Prabhupády, který byl sice obětavou osobou ale hnutí neposkládal dobře. I z jeho komentů je vidět, že zdaleka nedosáhl velikosti např. Višvanátha Cakravartí Thákura - od něhož opsal většinu komentů k Šrímad Bhágavatamu. Jsou rozhovory kde Prabhupáda sám přiznává, že nerozumí kosmologii popsané v Šrímad Bhágavatamu. Nemyslím si, že by byl tak velký áčarja jak si myslí v ISKCONu nebo IRM.

  Čer 25, 2012
 • Obrázek uživatele na a co,
  na a co, (anonym)

  Jsem bhakti yogí a uznávám...nikdo není děd vševěd. Cení se snaha a upřímnost, ne to, jestli je někdo chodící encyklopedie.

  Čer 25, 2012
 • Obrázek uživatele Petar
  Petar (anonym)

  O těhle lidičkách vim akorát že choději s bubínkama a cinkátkama, zpívaji dokola svý harekrišnaharerama a vepředu se kroutijou a natřasají do indicka vymašlované pěknice. Hezky pro oko a to je všetko.

  Čer 25, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Roberte, tve nazory vychazeji z neinformovanosti. Studie o postaveni gurua v GV tradici: Mans Broo - As Good As God: The Guru in Gaudiya Vaisnavism http://www.scribd.com/doc/48629146/The-Guru-in-Gaudiya-Vaishnavism-as-Good-as-God Pojednani o vzniku Prabhupadovych knih: http://www.harekrsna.cz/cvs/menu/filozofie/zakladatel_iskconu/knihy Na Prabhupadovu velikost maji ruzni lide ruzne nazory, faktem ale zustava, ze jeho ISKCON se rozrusta i po 45 letech od sveho zalozeni. Hari Hari

  Čer 26, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  Roberte, tve nazory vychazeji...Ano jde nám o rozrůstání nikoliv o Prabhupádu. Ten už je dávno překonaný. Současní duchovní mistři jsou v mnoha ohledech lepší a mám je ráda. Lépe zpívají i tančí.

  Črv 13, 2012
 • Obrázek uživatele jhf
  jhf (anonym)

  Ano jde nám o rozrůstání...Tak snad nejde o to, kdo lépe zpívá a tančí, ale o filosofické poznání a duchovní pokročilost.

  Črv 13, 2012
 • Obrázek uživatele Anča
  Anča (anonym)

  nic o nich nevím, neznám, ale napíšu sem zážitek. Spala jsem, je to asi půl roku a kolem 3 hodiny ráno mě vzbudilo hlasité zpívání, právě něco háre, háre. Byl to vroucný, silný, hlasitý zpěv, hezký můžsky zpěv. Nejdřív jsem si říkala co to je za opilce, jenže ten člověk zpíval fakt krásně. Takže se mi potom chtělo strašně smát. Fakt mě to uplně roszvítilo. Od té doby se mi to už nikdy nestalo.

  Črv 13, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  jhf: Samozrejme. Sara bude ritvicky troll. Nic takoveho ISKCON neuci a zadny me znamy guru v ISKCONu nesnizuje Prabhupadovo postaveni, prave naopak. Tak jako nikdo ze soucasnych guruu Madhva nebo Ramanudza sampradaji nesnizuje postaveni jejich obnovitelu. Anca: Hare je vokativ od 1. Hari, jmena Bhagavana, 2. Haraa, jmena Jeho sakti. Z toho vyplyva Vami popisovany zazitek. Nejedna se o hmotne zvukove vibrace. Hari Hari

  Črv 14, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Dnes se v Praze 1 (Ovocny trh) kona tradicni indicka slavnost Rathajatra. Zacatek ve 12:00. http://rathayatra.cz/ Hari Hari

  Črv 15, 2012
 • Obrázek uživatele Shogun
  Shogun (anonym)

  Budou se prodávat Rathova játra?

  Črv 15, 2012
 • Obrázek uživatele Šógun
  Šógun (anonym)

  Budou se prodávat Rathova...Jo, budou. A k tomu prej Chléb Boží a na něm tlustě namazaný RAMA.

  Črv 15, 2012
 • Obrázek uživatele ???
  ??? (anonym)

  Jo, budou. A k tomu prej...Namazany Rama? No to musi byt pohled pro bohy :-)))

  Črv 15, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Všetci by sa len hrabali v...Jestli považuješ výše uvedené věci za nepodstatné (nejspíš tě tak naočkovali v nějákém ISKCONském centru)tak tě opravdu lituju a taky ty co s tebou přijdou do styku. Tyto věci jsou velmi vážné. Navíc jsou tu i filouzofické věci, kdy Prabhupáda záměrně zcestně překládal sanskritské verše tak aby mohl manipulovat druhé. To že se mu to nakonec vymstilo je další věc. Filozofických odchylek ať už od Véd či bhakti jógy a Gaudija Vaišnavismu je v ISKCONu opravdu celá řada. Pomalu pracuji na jejich seznamu a vysvětluji je. Takže možná za několik měsíců si budeš moci přečíst na nějáké stránce tuto mou práci a sám ji nezávisle posoudit.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, tve nazory vychazeji...Mé názory zcela jistě nevycházejí z neinformovanosti. Jak jsem již napsal výše za pár měsíců předložím celou studii a budeš jí moci sám nezávisle posoudit a pak na ni pokud možno věcně a důkazně reagovat. Hodím sem když tak odkaz. Celé téma je, jelikož bylo hodně překrouceno, poměrně komplikované a proto pokud má být vědecky podáno vyžaduje opravdu delší prostor. Nemožné tady. Pak až či pokud si přečteš tuto mou práci budeš moci soudit. Do té doby je to určitě předčasné.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, tve nazory vychazeji...První odkaz si zkusím přečíst. Svou délkou jen potvrzuje má předchozí slova o komplikovanosti a obsáhlosti celého tématu. Myslím si přesto, že se dá napsat v menším objemu stránek. Sám určitou takovou studiu naprosto nezávisle provádím řekněme léta z nichž mnohá jsem strávil v Indii. Knihy které Prabhupáda překláda a kam vlkádal komentáře Šrídhary Swamiho z Rudra Sampradáji a Višvanátha Čakravartího Thákura znám velmi dobře jelikož je čtu léta. Jsou tam mnohé zavádějící informace či špatné sanskritské překlady. Tolik jen v krátkosti na zbytek si budeš muset počkat až dokončím studii.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  nikdo není děd vševěd....Musíš pochopit vše v kontextu toho jak je Prabhupáda uctíván v ISKCONu (pomalu ještě víc než Krišna - ráno mangala opěvování gurua poté guru půja opěvování gurua toto nebyla NIKDY Gaudija Vaišnavská tradice)Nemusel být chodící encyklopedie ale do knih neměl psát chyby a některé z jeho výroků jsou opravdu hodně za hranou. Z celého jeho života je vidět nedostatek vlastních realizací. Nikdo mu neupírá snahu a určité zásluhy. V mnoha ohledech bylo ale také to co udělal a jak to udělal kontraproduktivní. Více uvedu ve své studii nebo aspoň v její první části jelikož celé téma je opravdu značně obsáhlé.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele Roberte
  Roberte (anonym)

  Musíš pochopit vše v...tak sem dej ten slibovaný odkaz. Já osobně jsem víc zvědavá. Jinak - ty znáš natolik výborně sanskrt a jsi tak výborný filosof a konec konců i tak veliký služebník Boha, že si můžeš na tohle troufnout? Ono zabývat se tímto a dělat jedno bez druhého nejde. Nezapomenu na tvůj slib a budu čekat na nějaký odkaz, kde bych si mohla přečíst to, k čemu jsi došel.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele oprava:
  oprava: (anonym)

  Já osobně jsem VÍC NEŽ zvědavá.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Roberte, urcite si to rad prectu. Kritiky ISKCONu a Prabhupady jsem videl tolik, ze me zajima, zda jeste nekdo dokaze prijit s necim novym, aniz by opisoval od predchudcu. Zajimaji me vsak tvoje akademicke a duchovni kredity, tedy tvoje duveryhodnost a fundovanost, ktere ti dovoluji tvrdit to, co o Prabhupadovi tvrdis. Zvlast me zajima kritika tykajici se nepresnych prekladu ze sanskrtu, predevsim s exaktnim dolozenim predpokladaneho zameru kohokoliv manipulovat. Dosavadni mnou zaregistrovane pokusy prokazovaly neznalost zdroju, ze kterych Prabhupadada vychazel, tedy komentaru predchozich acarju, a to nejen tech dvou zminovanych. Hari Hari

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Šrilu Prabhupádu shodou...Pana Groffa velmi uznávám. Jestli ten jeho spolupracovník poznal to co já... Osobně jsem Prabhupádu nepotkal, ale znám jeho knihy velmi dobře a i jeho mnohé konverzace. Navíc znám lidi co Prabhupádu potkali osobně. Žil jsem 2 roky v tom centru u kterého bydlíte (dnes už je centrum jinde) Krišnovi a původním textům věřím a bhakti jógu pořád praktikuju. Prabhupáda byl velmi sebestředný člověk, který měl rád uctívání. Na druhou stranu byl také obětavý a jeho zásluha na rozšíření bhakti (byť bohužel značně zkresleným způsobem v mnoha ohledech) je značná. Hnutí je velmi kontraverzní, když to tak řeknu. Samozřejmě jsou tam i dobré věci, ale i špatné. Členové ISKCONu a následovníci Prabhupády se bohužel hodně často mění na velké fanatiky.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, urcite si to rad...Vše uvidíš možná to bude až příští rok. Ale určitě to bude. A určitě je tam noho nových pohledů které nejsou nikde (nebo o tom aspoň nevím) publikované. Když jsem jen velmi hrubý nástin poslal panu Vojtíškovy - mluvčímu Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů - tak mě informoval, že několik mých pohledů jepro něj novinka. Vycházím ale i samozřejmě z mnoha jiných prací a udělám to asi tak, že to co již rozepsáno a považuji v dané chvíli za důležité, na to hodím odkazy a já dotvořím jen opravdu to co tady zatím chybí.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele tys tam žil
  tys tam žil (anonym)

  Pana Groffa velmi uznávám....jenom 2 roky? A jak dlouho praktikuješ?! Alespoň 50 let?

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  jenom 2 roky? A jak dlouho...Tak za prvé vůbec nejde o délku praktikování a ani o délku pobytu v chrámu. Mimo jiné Prabhupáda nežil ani rok v chrámu až do té doby než měl těsně před přijetím sanjásu - něco okolo jeho 50. Jde o realizace a pochopení. Jestli aspoň trochu znáš vaišnavskou filozofii tak víš, že Šrímad Bhágavatam (přesněji řečeno Bhagavad Purána) byl řečen zhruba 16 letým Šukadévem Goswámím, který ho přednesl velkému králi Paríkšitovi a shromáždění velkých světců. Už jen na tom můžeš vidět, že důležitá jerealizace a duchovní pokrok a ne nějáké roky ať už praktikování či pobytu v chrámu. Např. Dhruva Maharádža dosáhl dokonalosti velmi rychle nepotřebovalna to žádné roky. Ve skutečnosti jak možná pochopíš až uděláš nějáký zásadní duchovní pokrok vše záleží více na tom co už je ti dáno z minula a co je ti předurčeno. Jinak tě ale můžu ujistit, že jsem pobýval i v jiných chrámech a mimo jiné okolo 5 let s přestávkami žil v Purí v Indii, kterou jsem takřka celou projel. Duchovním životem se zabývám odmala a začalo to tím, že mi babička četla Bibli a já se snažil už v té době to málo duchovních pokynů co je v Bibli následovat. Posléze tu byly další nauky budhistického rázu a jógové systémy (tehdy za mého dětství toho moc nebylo dostupného jelikož byl komunismus). Byl jsem jeden z prvních co měli první oficiální vydání Gíty v čestině (mám ji dodnes) a učení Pána Čaitanji. Bhakti jógu praktikuju vážně 15 let což je podle mne dost solidní doba. Ale jak říkám hlavní jsou realizace (to co v ISKCONu hodně chybí) a tvůj duchovní pokrok. Nyní je stejně irelevantní zabývat se mou úrovní, jelikož mne vůbec neznáš. Počkej aspoň na mou práci a pak prosím věcně posuď mou úroveň. Do této doby nemáš moc velkou možnost jakkoliv objektivně posuzovat na jaké jsem úrovni. Navíc zřejmě víš, že pokud jsi na úrovni kaništha adhikárí nebo nižší tak je daný úkon pro tebe nesmírně složitý. Přesto se pochopením základních věcí můžeš posunout dál.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele hmhm
  hmhm (anonym)

  Tak za prvé vůbec nejde o...Já tě vůbec neposuzuji, jen jsem se ptala. Neboť jsou tací, co k bhakti přičichnou a jsou najednou móóóc chytří, přitom ve své nadutosti a hlouposti jim uniká podstata. Píšeš, že praktikuješ 15 let, že jsi žil v chrámu? Tak to bychom se mohli eventuelně možná znát osobně. Jinak velké duše, které zmiňuješ - zapomněl jsi ale dodat, že to bylo v jiných jugách a navíc, že např. Šukadéva Gósvámí vlastně nikdy ani nebyl pokleslá duše, ale že sestoupil z duchovního světa do tohoto (jistě víš, kdo on ve skutečnosti v duchovním světě je :-)Jinak to, co popisuješ, svou cestu za Bohem, tím si prošlo dost z nás. Duše přirozeně hledá svůj domov. K realizacím - nedovolím si posuzovat, kolik jich kdo má, nebo nemá, jenom si dovolím říci, že realizace na té či oné úrovni mají všichni. Někdo je schopen za tím vidět Boha, někdo si řekne, že je to jen náhoda, jiný vůbec nevidí nic. Někdo má realizace hlubší a jiný velice hluboké...Je fakt, že většině oddaných se tak nějak po čase z toho všeho vytratí srdce a proces se stává jaksi robotickým - alespoň tady v Čr. Znám člověka, který je vlastně muslim, ale Bohu je oddaný a realizací má více, než leckterý tzv. vaišnava. A na něm je i vidět, že v tom všem je i srdce, ne jen nějaká mechanika a setrvačnost. No, už nebudu plácat. Každopádně, budu ráda, až sem dáš ten slibovaný odkaz.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Já tě vůbec neposuzuji,...Jo to je v pořádku. Ty osoby byli jenom příklady, že záleží na realizacích. Více opravdu budeš o mém náhledu schopna vědět až dokončím svou tezi. Snad to bude v už v srpnu. Rozhodl jsem se to zjednodušit a dát tam na věci co už byly napsány odkazy. Jinak chci to udělat opravdu pečlivě ať zároveň rovnou odpovím na různé případné útoky, zpochybnění či otázky. Je mou zkušeností, že když poukážeš v ISKCONu na chyby tak jsi mnohými hned považován za démona:) Zajímavý fakt je že podle Šrí Išopanišad bychom měli studovat povahu tohoto světa ze všech stran úhlů ať už těch špatných či dobrých. Teprve poak budeme schopni poznat opravdu absolutní pravdu. Nežil jsem celých 15 let v chrámu. Chrámy mne záhy přestaly bavit. Začal jsem studovat sám a pak hlavně v Indii, kde jsem měl možnost se seznámit s mnoha zajímavými lidmi a poznat hodně věcí. Jestli jsi žila v pražském chrámu v letech 1998-2000 tak pak se určitě musíme znát. V jiných ISKCONských centrech jsem pak žil už jen v zahraničí. Jezdil jsem taky nějákou dobu na víkendy do Lutotína.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Robert V.: Tve tvrzeni o Prabhupadovi vychazi z vnejsiho pohledu, z nehoz gurua posuzovat nelze. To, ze je guru uctivan, neznamena, ze to ma rad. Ve skutecnosti prijima uctivani ve jmenu guru parampary. Tve kredity me nepresvedcily. Neuvadis zadne systematicke studium sanskrtu, v tradicnim ani akademickem kontextu, ani studium komentaru predchozich acarju pod vedenim fundovaneho gurua-pandita. Jiz to, co tvrdis o studiu Isopanisad z dobrych a spatnych uhlu, neni pravda. Toto oznaceni vidyu a avidyu nemistne zjednodusuje. Hari Hari

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Co se týká mně tak jsem napsal jenom něco o sobě. Popravdě řečeno je mi úplně jedno jestli tě něco přesvědčí nebo ne. Co se týká Indie a studia pod vedením panditů. Věř mi, že jména spousty těch co jsou velmi dobří ani neznáš, protože oni ani nechcou být slavní a věnují se jen komu uznají za vhodné. Nicméně věc je moje teze ne moje osoba. Navíc věř mi, že většina lidí (jsou světlé vyjímky které ctím) v ISKCONu je úplně mimo v posusování kvalit druhých jelikož je chtějí posuzovat pomocí svých vytvořených měřítek. Co se týká Išopanišady tak prosím mantra číslo 11 (anglicky umíš tak ti to nemusím překládat) 'Only one who can learn the process of nescience and that of transcendental knowledge side by side can transcend the influence of repeated birth and death and enjoy the full blessings of immortality.' čili řekl jsem to zjednodušeně, ale naprosto správně. Doporučuji ti napřed než začneš číst mou tezi tak prostuduj Šrí Išopanišad. Je vidět že to potřebuješ. Nemůžeš přeskakovat, ale musíš jít krok po kroku. K tvé první větě ohledně posuzování Prabhupády - naočkovali tě hodně co? co je to vnější pohled osvětli mi to prosím. Jinak na viděnou až v srpnu valím do Norska trochu se zrekreovat. Navíc mi dva se asi taky známe co?

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele hmhm
  hmhm (anonym)

  Hoši, my se známe asi všichni.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Verit ti muzu a nemusim, na tom nesejde. Svoji duveryhodnost musis jasne prokazat. Pokud stale jeste propagujes ritvikismus, tak to pujde tezko. Jiste, ze nemuzu znat vsechny pandity. Kteri a kde dosvedcuji, ze jsi byl jejich zakem? Posuzovat druhe podle svych meritek je celkem bezne. Pokud se posuzuje podle meritek urcite filozofie, je treba to podlozit citacemi. Pokud to nekdo nedela, at je v ISKCONu nebo ne, neberu ho vazne. Isopanisadu tak trochu znam, mj. jsem pracoval na jeji reedici, ktera casem vyjde. Tvoje slova zni: "podle Šrí Išopanišad bychom měli studovat povahu tohoto světa ze všech stran úhlů ať už těch špatných či dobrých" To neodpovida ani sanskrtu ani anglictine, ale ztotoznuje to vidyu s dobrem a avidyu se zlem, coz je zavadejici, protoze text samotny doporucuje studium obojiho. Avidya je hmotne poznani potrebne pro docasnou vtelenou existenci. Me nikdo neockoval, ale udelal jsem si o Prabhupadovi dost rozsahly obrazek, od svedectvi jeho zaku, pred nazory dalsich osob, ktere ho znaly, vcetne tech mimo ISKCON pocinaje akademiky, az po tvrzeni jeho odpurcu. Vnejsi pohled je materialisticky, strucne receno guruSu nara matiH (Padma PurANa) Zname se od videni. Hari Hari

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  "pred nazory" ma byt "pres nazory"

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  To byla jen velmi alegorické přirovnání. Jelikož něco víš o filozofii, tak taky víš, že i ve Védách jsou často pouze přirovnání. Vědecká teze bude něco jiného. Nevím co myslíš že propaguji ritvikismus. Pouze jako ty reeditovals Šrí Išopanišadu já přeložil část Posledního Pokynu do češtiny spolu s prvním časopisem. Pak jsem dokonce byl ty časopisy rozdávat a to byla opravdu zajímavá zkušenost to ti řeknu. Poslední pokyn je zajímavá kniha, která by měla být čtena a je to jenden z odkazů. Ale celá má myšlenka je úplně jinde. Uvidíš. Myslím, že to bude dostatečně dokázáno. Co je avidyá a vidyá to je další věc jelikož celý verš má mnoho významů a pochopení stejně tak jako slova avidyá a vidyá. Neboj moje teze je čistě vědecká i když na konci přidávám trochu i svůj názor. Ten brát nemusíš. Klidně můžeš brát v potaz jen exaktní důkazy citací. To bude bohatě stačit. Myslím že vím kdo jsi. Jen jsme se párkrát viděli. V podstatě se ani neznáme a ani jsme spolu pořádně nikdy nemluvili.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  RV: Pokud jsou prirovnani nepresna, jsou zavadejici. Pp bohuzel postrada jakoukoliv podporu gurua, sadhua a sastry, a tim padem ji nasledovnici vedskych tradic nemohou brat vazne. Az si tvou tezi prectu, budu na ni reagovat. Hari Hari

  Črv 22, 2012
 • Obrázek uživatele Sára
  Sára (anonym)

  RV: Pokud jsou prirovnani...Současní mistři jsou lepší. Dovolují nám uctívat polobohy http://www.prabhupadanugas.eu/?p=19234 a dělají z ISKCONu normální multikulturní organisaci. http://www.flickr.com/photos/citizenseye/6014552598/ Proto je mám tak ráááda! Hari Krišna Jay Rádhe Šyám

  Srp 01, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  To, ze ritvici po vzoru ostatnich sektaru neznaji Prabhupadovy knihy, je dobre znamo. Proto ani nevedi, ze i sam Sri Caitanja casto navstevoval Sivovy chramy: When the Lord went to visit the temple of Visvesvara, hundreds of thousands of people assembled to see Him. (Caitanja Caritamrta 1.7.157) It is also said that on the northern side of the temple there was a Deity of Lord Siva named Bhandisvara and that the father of Nityananda Prabhu, Hadai Pandita, used to worship that Deity. (Caitanja Caritamrta 1.13.61 v.) After that, Lord Caitanya Mahaprabhu delivered the celebrated Sapta-tala trees, took His bath at Setubandha Ramesvara and visited the temple of Lord Siva known as Ramesvara. (Caitanja Caritamrta 2.1.116) When Lord Caitanya Mahaprabhu went to the temple of Lord Siva known as Kapotesvara, Nityananda Prabhu, who was keeping His sannyasa staff in custody, broke the staff in three parts and threw it into the river Bharginadi. Later this river became known as Danda-bhanga-nadi. (Caitanja Caritamrta 2.5.142-143) After showing mercy to the brahmana, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu left the next day and arrived at Vriddhakasi, where He visited the temple of Lord Siva. (Caitanja Caritamrta 2.9.38) Arriving at Siva-kanci, Caitanya Mahaprabhu visited the deity of Lord Siva. By His influence, He converted all the devotees of Lord Siva into Vaishnavas. (Caitanja Caritamrta 2.9.68) At Pakshi-tirtha, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Siva. Then He went to the Vriddhakola place of pilgrimage. (Caitanja Caritamrta 2.9.72) At Vriddhakola, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu visited the temple of Sveta-varaha, the white boar incarnation. After offering Him respects, the Lord visited the temple of Lord Siva, wherein the deity is dressed with yellow garments. (Caitanja Caritamrta 2.9.73) After visiting the temple of Siyali-bhairavi [a form of the goddess Durga], Sri Caitanya Mahaprabhu, the son of mother Saci, went to the bank of the river Kaveri. (Caitanja Caritamrta 2.9.74) The Lord then visited a place known as Go-samaja, where He saw Lord Siva’s temple. He then arrived at Vedavana, where He saw another deity of Lord Siva and offered him prayers. (Caitanja Caritamrta 2.9.75) atd. Dalsim prikladem je treba tradicni uctivani Sivy, ruznych podob Durgy (Bimala, Lalita) atd. vedle Jagannathova chramu v Puri. Jsou to totiz vaisnavove a prijimaji Jagannathovo prasadam. Hari Hari

  Srp 01, 2012
 • Obrázek uživatele Sáro
  Sáro (anonym)

  Současní mistři jsou...můžeš to krátce shrnout do příspěvku?

  Srp 01, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Saro: Nemuze. Je to bot nebo troll. Hari Hari

  Srp 02, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  RV: Pokud jsou prirovnani...Milý Honzo, nejprve k přirovnáním. Šrímad Bhágavatam je plný různých přirovnání to tvrdí sám Čaitanja Maháprabhu v CC Madhya lila, chapter 24, sloka 318 krsna-tulya bhagavata----vibhu, sarvasraya prati-sloke prati-aksare nana artha kaya SYNONYMS krsna-tulya bhagavata--Srimad-Bhagavatam is identical with Krishna; vibhu--the supreme; sarva-asraya--the origin of everything, or that which controls everything; prati-sloke--in every verse; prati-aksare--in every syllable; nana artha kaya--there are varieties of imports. TRANSLATION "Srimad-Bhagavatam is as great as Krishna, the Supreme Lord and shelter of everything. In each and every verse of Srimad-Bhagavatam and in each and every syllable, there are various meanings. Týká se to sice Bhágavatamu, ale doufám že se shodneme na tom že ty různé významy platí obecně v celé Védské literatuře. Vím že ISKCON učí něco jiného. Je to jedna z mnoha chyb. Jinak k mému výkladu slov vidyá a avidyá vidyá je poznání a avidyá je nevědomost. Poznání je často ve Védské literatuře spojováno s dobrem a nevědomost se zlem. Proto jsem si dovolil takový výklad. Myslím si že ho obhájím lépe než ty ten svůj kde tvrdíš (nechci říkat že to je špatně - je to jedna z možných variant), že avidyá je hmotné poznání. To určitě není ten původní význam slova. Myslím si že mé vysvětlení je učitě přesnější než tvé. Osobně s tvým vysvětlením nesouhlasím ale to by bylo na delší debatu a jelikož jsem právě dokončil svou tezi tak sem budu postupně dávat odkazy. K Poslednímu Pokynu - nemyslím si, že by byl Poslední Pokyn odporoval zásadně šástře, ale jelikož je to dílo, které se týká především ISKCONu a jeho vnitřních věcí tak se do nějáké rozepře pouštět nebudu. Přesto si myslím, že to jevelmi zajímavé dílo, které dobře mapuje určité věci v ISKCONu.

  Srp 03, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Nyní tedy slibovaná teze je rozdělena do čtař částí kvůli limitu na počty slov. Přečíst si můžete všechny i když uznávám, že Védská kosmologie může být pro mnohé náročná a možná jsem ji udělal až zbytečně velkou. Mám v plánu později napsat knihu která bude pojednávat o více věcech. Toto je takový její základ. Ještě bych chtěl poprosit všechny co budou reagovat na tuto mou tezi aby byli maximálně věcní a vznesly vždy nejprve jen jednu otázku. Pokud mají více otázek ať si je poznamenají a postupně je pokládají. Já ale budu odpovídat pouze na jednu věcnou a jasně formulovanou otázku. Na zbytek nereaguju. Děkuji za pochopení a nyní již slibovaný odkaz. http://robert-vyskup.blog.cz/

  Srp 03, 2012
 • Obrázek uživatele hmhm
  hmhm (anonym)

  Nyní tedy slibovaná teze je...Roberte, děkuji ti za odkaz. V mnohém bych ovšem musela dost oponovat, hádat se s tebou ale nechci. Pro mne ztráta času. Jednoduše to shrnu - tvé pojetí je dost zmatené a plné nepochopení, určitá tvá "moudra" jsou postavena pouze na tom, že jsi nějakou myšlenku zcela vytrhl z kontextu. čekala jsem tedy, že jsi lepší filosof. Omlouvám se za řádky, jež tě zřejmě nepotěší a naštvou, ale lhát nebudu.

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele hmhm
  hmhm (anonym)

  Zajímal by mne tvůj názor na tohle, Honzo.

  Srp 04, 2012
 • Obrázek uživatele Robert
  Robert (anonym)

  Roberte, děkuji ti za odkaz....Zkus být konkrétní řekni aspoň jednu konkrétní věc. Já osobně jsem si myslel, že ti co prošli ISKCONem s tím souhlasit nebudou (narozdíl od těch, kteří jím neprošli a kteří se mnou v mnohém souhlasí) takže překvapen nejsem. Jak jsem řekl zkus být konkrétní a zmiňuj konkrétní věci postupně. Jinak to co napsala nemůže mít vůbec žádnou cenu. Budu se těšit na tvé připomínky. Třeba napravíš mé tak špatné pochopení:)

  Srp 04, 2012

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama