Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů)

Historie

Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486/1487?1534). Tento světec, jehož višnuisté považují za jedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti (bhakti). Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov ?Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré?, v tanci a hudbě. Ve slovech této velké mantry (mahámantry) je oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace ? princ Ráma.

Láskyplná oddanost k bohu Kršnovi a zpívání jeho svatých jmen se ve 20. století rozšířily na Západě díky muži, který se narodil se jménem Abhaj Čaran De (1896?1977) v Kalkatě. Roku 1922 se rozhodl pro poslání šířit náboženství indických posvátných knih a o deset let později byl svým učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím zasvěcen do Čaitanjova směru višnuismu (do gaudíjské sampradáji). Od počátku se orientoval na šíření gaudíjského višnuismu do anglicky mluvících zemí. Do angličtiny přeložil a komentoval skladbu o Kršnovi Bhagavadgíta a pokračoval v překladech a výkladech dalších děl.

V 69 letech (v roce 1965) odjel do USA, kde jako Bhaktivédanta svámí (v roce 1968 přijal titul Prabhupáda) postupně získal obdivovatele především v subkultuře hippies. K jeho velkým příznivcům patřil básník Allen Ginsberg (1926?1997) a bývalý člen hudební skupiny Beatles George Harrison (1943?2002). Rok po příjezdu do USA založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), která měla v době jeho smrti již množství ášramů (klášterů), chrámů, škol a farem.

Prabhupáda před smrtí svěřil vedení organizace do rukou Správní komise o jedenácti členech. Někteří z těchto guruů však brzy po roce 1977 způsobili hnutí skandály a sobě i trestní stíhání. Celosvětová společnost oddaných Kršnovi pak musela být reorganizována, ale ještě několikrát byla postižena rozkoly. Zvláště citlivé pro hnutí bylo vyloučení Kirtanándy svámí Bhaktipády, zakladatele největšího amerického centra, Nového Vrindavánu v západní Virginii, k němuž došlo roku 1987. Na konci devadesátých let bylo hnutí postiženo dalším skandálem v souvislosti se zneužíváním dětí ve školách, provozovaných touto náboženskou společností.

Učení

Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy (tzv. védská literatura), především Prabhupádův překlad a komentář Bhagavadgíty a Bhágavatamu (Bhágavatapúrany). Rozsah Prabhupádova literárního odkazu (překlady, komentáře i původní díla) je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře.

Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému, až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá: zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak např. překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívaní mahámantry apod. Významnou součástí sádhany (denní cesty k dokonalosti) je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.

Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahámantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahámantru (džapovat) za pomoci mály, obdoby růžence o stu osmi kuličkách, a to šestnáctkrát denně. Tyto mahámantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za dvě hodiny soustředěné džapy. Během dne pak džapuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Džapováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí čtyřmi zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto čtyři regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahámanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.

Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě (zatížení dobrými či špatnými skutky), kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost (gurupúdžá).

Společenství

Potenciální příslušníci hnutí Haré Kršna přicházejí do kontaktu s hnutím zpravidla díky jeho veřejným sankírtanům (skupinovým oslavám Kršny zpěvem, hudbou a tancem), přednáškám, vegetariánským restauracím, ekologickým farmám nebo prostřednictvím literatury, kterou hnutí vydává a šíří. Pokud se sympatizant rozhodne stát se oddaným Kršny, prochází vyučováním a duchovní přípravou, která vrcholí obřadem zasvěcení. Při tomto obřadu přijímá duchovní jméno, jehož součástí je i titul dás(a) nebo dásí s významem ?služebník?, resp. ?služebnice?, a zavazuje se k dodržování výše zmíněných regulativních principů.

Oddaní Kršny dávají své životní zaměření najevo i vystupováním na veřejnosti. Můžeme je potkat v typických splývavých oděvech (muže v oranžovém či bílém dhótí a ženy v bílém či pestrém sárí), se znamením žluté hlinky na čele mezi očima, ženy se zahalenou a muže s vyholenou hlavou. Na ulici a při různých příležitostech rozdávají či prodávají prasádam, jídlo obětované Kršnovi.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) byla založena roku 1966, roku 1970 vznikla Správní komise (GBC), která se stala po Prabhupádově smrti hlavní autoritou v hnutí. To je spravováno prostřednictvím národních poboček, vedených místními vedoucími pod supervizí guruů příslušné světové zóny. Každoroční setkání asi čtyřiceti členů Správní komise se koná i v indickém Majápuru, Čaitanjově rodišti. Kršnův chrám v tomto městě je možné považovat za centrum hnutí. Velké publikační aktivitě hnutí Haré Kršna slouží nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust (BBT), které vydává knihy Prabhupády a jeho následovníků v mnoha jazycích. I do ČR je distribuován studijní časopis ISKCON Communications Journal. Počet členů hnutí se odhaduje na 10?20 tisíc, u nás a na Slovensku celkem asi 200. Kromě nich další desítky lidí s hnutím sympatizují, dodržují některé jeho zásady a podporují ho. Čeští příslušníci hnutí dávají v poslední době přednost výslovnosti i pravopisu ?Krišna?.

První neoficiální komunita oddaných vznikla na území někdejšího Československa roku 1988 v Lanšperku blízko Ústí nad Orlicí. Brzy po roku 1989 vznikla střediska v Praze Na hrázi a na statku u Chotýšan a hnutí postupně vytvořilo stabilní strukturu. Oddaní z ČR a SR mají společné vedení, které tvoří vedoucí představitelé jednotlivých středisek, mezi nimi především prezident pražského chrámu Nenad Nejkov (Narakriti dás), vedoucí Kršnova dvora Václav Lichtág (Varnašram dás) a tiskový mluvčí Antonín Valer (Trilokátma dás). Spojení se Správní komisí zajišťuje československé pobočce guru Bhaktivaibhava Maharádž.

V roli ústředí hnutí Haré Kršna v ČR je chrám v Praze, Jílová 290. Na stejné adrese sídlí také Centrum pro védská studia, které se zabývá osvětovou činností. Dalšími středisky hnutí Haré Kršna u nás jsou ekologická farma (Kršnův dvůr) u Chotýšan na Benešovsku, založená roku 1990, a dvě vegetariánské jídelny v Praze v ulicích Na hrázi (U Góvindy, od roku 1992) a v Soukenické (Góvinda, od roku 1995). K nim je volně připojena i vegetariánská restaurace v Orlické ulici v Praze. Další chrám vytvořilo hnutí v roce 1999 v Lutotíně na Prostějovsku. V roce 1996 se hnutí pokusilo založit vlastní základní školu (gurukulu) na Kršnově dvoře. Projekt byl však ministerstvem školství zamítnut. Roku 2002 získalo hnutí pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ? hnutí Haré Krišna status státem registrované náboženské společnosti. Hnutí Haré Kršna v ČR vydává časopis Náma Hatta. Vyšlo také několik českých čísel časopisu Návrat k Bohu, který Prabhupáda založil již v roce 1944.

Zdroj: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (502)

 • Obrázek uživatele no právě
  no právě (anonym)

  to jste vy, kdo pomlouvá

  Črv 27, 2010
 • Obrázek uživatele VRNDÁVAN DAS
  VRNDÁVAN DAS (anonym)

  to jste vy, kdo pomlouváDobrý den Ano zřejmě nemůžete být konkrétnější,jelikož na předávání pokynů zakladatele Hnutí Haré Kršna dalším lidem těžko může někdo najít nějakou chybu. Pokud chcete někoho z něčeho nařknout je třeba citovat. Jinak jsou vaše výkřiky jen dalším potvrzením vašeho postavení. Zamyslete se prosím příště, nežli něco napíšete, nad tím zda opravdu chcete aby lidé vnímali stoupence Hnutí Haré Kršna právě tím způsobem, který prezentujete. S pozdravem A přáním úspěšného dne V

  Črv 28, 2010
 • Obrázek uživatele Vrndavane
  Vrndavane (anonym)

  Dobrý den Ano zřejmě...jde o to, že skutečný ISKCON ty myšlenky prabhupády předává tak, jak jsou. Ale vy coby ISKCON IRM- ne. To je to.

  Črv 28, 2010
 • Obrázek uživatele VRNDAVAN DAS
  VRNDAVAN DAS (anonym)

  jde o to, že skutečný...Dobrý den Jsem rád, že se schodneme, že to o co by v ISKCONu mělo jít jsou "myšlenky Prabhupády". Jako zakladatel má jistě právo si určit jak má Jeho organizace fungovat, a tak si to také určil. Jelikož jste neuvedl ani jeden příklad kdy IRM podle vás "nepředává myšlenky Prabhupády tak, jak jsou", nelze tomuto vašemu výroku přikládat sebemenší váhu. Kdokoliv však otevře stránky IRM, okamžitě vidí jaká je skutečnost. A rozhodne se sám pro sebe. S přáním úspěšného dne V

  Črv 29, 2010
 • Obrázek uživatele vrndavane
  vrndavane (anonym)

  Dobrý den Jsem rád, že se...myslím,že Jaya Gurudeva to vyjádřil za mne. Jenom vy jako slepci si furt melete své.

  Črv 29, 2010
 • Obrázek uživatele VRNDAVAN DAS
  VRNDAVAN DAS (anonym)

  Pan Jay gurudeva se vyjádřil v tom smyslu, že problémy ISKCONU pramení z přílišného uctívání Šríly Prabhupády: http://www.iskconirm.com/cz/jgd.htm To je tedy také váš názor? Ano IRM jen stále opakuje, že Šríla Prabhupád je duchovním učitelem ISKCONU. To je vše. S pozdravem V

  Črv 29, 2010
 • Obrázek uživatele opět vytržené z kontextu
  opět vytržené z... (anonym)

  Pan Jay gurudeva se...že?

  Črv 29, 2010
 • Obrázek uživatele VRNDÁVAN DÁS
  VRNDÁVAN DÁS (anonym)

  že?"Takto se Prabhupádova – mesiášova fotografie stala dominantní pro celý ISKCON. Tězko nalezneme v jakémkoliv ISKCONském chrámu kdekoliv ve světě nějákou stěnu nebo dveře bez Prabhupádovy fotky. Jsou zde stovky můrti Šríly Prabhupády, některé z nich v nadlidské velikosti jako např. Ve Vrndávanu a Mayápuru." http://www.iskconirm.com/cz/jgd.htm Každý si samozřejmě může přečíst dopisy Jay Gurudéva celé. A každý komu se nelíbí uctívání Šríly Prabhupády by měl ISKCON opustit.

  Črv 30, 2010
 • Obrázek uživatele je-li
  je-li (anonym)

  "Takto se Prabhupádova...mi známo,výraz mesiáš není správný.to nemá s uctíváním p.nic společného.

  Črv 30, 2010
 • Obrázek uživatele VRNDAVAN DAS
  VRNDAVAN DAS (anonym)

  mi známo,výraz mesiáš...Pan Jay Gurudév mám tot slovo rád tak jej používá. Je to jeho věc. Duchovní učitel se samozřejmě uctívá následováním jeho pokynů. A to je věc, kterou propaguje IRM. Schodneme se na tomto bodě? V

  Črv 31, 2010
 • Obrázek uživatele tak
  tak (anonym)

  Pan Jay Gurudév mám tot...nač ty úhybné manévry, že Yaya Gurudéva poukazuje na něco. je to pradva a místio abyste odpovídali, snažíte se to zahrát nějak do autu.

  Črv 31, 2010
 • Obrázek uživatele VRNDAVAN DAS
  VRNDAVAN DAS (anonym)

  nač ty úhybné manévry,...1.Na co poukazuje pan Jay Gurudev? 2.Na co se ptáte? Tj. na co je třeba odpovědět? 3. Já jsem se ptal, zdali souhlasíte s uctíváním duchovního učitele prostřednictvím následování jeho pokynů. Pokud ano, je snadné říci ano. :) Hezký den V

  Srp 02, 2010
 • Obrázek uživatele Targui
  Targui

  Bavím se, bavím, dětičky. Ale teď vážně, máte snad stejný cíl, i když jedna skupina je ISKCON a druhá ISKCON IRM. Tak nebylo by snad lepší soustředit se na to, co máte společného, než se tu hádat do posledního soudu- pardon, do doby, než se zjeví Kalki?

  Srp 02, 2010
 • Obrázek uživatele VRNDAVAN DAS
  VRNDAVAN DAS (anonym)

  Bavím se, bavím, dětičky....Dobrý den ISKCON má nyní za cíl nalákat ovečky pro guruy volené prostřednictvím GBC rady. ISKCONIRM má za cíl vrátit ISKCON do stavu, který fungoval před fyzickým odchodem jeho zakladatele. Tak jak to on nařídil ve své závěti: " Vyjádření poslední vůle Já, A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda, zakladatel-ačárya Mezinárodní Společnosti pro vědomí Kršny a Bhaktivédanta Book Trust, který je žákem Om Višnupáda 108 Šrí Šrímad Bhaktsiddhánta Sarasvatí Gosvamí Maharája Prabhupády, v současnosti sídlící v Šrí Kršna-Balaráma Mandiru ve Vrndávanu, takto prohlašuje svou poslední vůli: 1. Governing Body Commission (GBC) bude řídit celou Mezinárodní Společnosti pro vědomí Krišny . 2. Každý chrám bude vlastnictvím ISKCONu a bude řízen třemi výkonnými řediteli. Systém managementu bude pokračovat tak, jak je nyní a není třeba žádné změny. " Evidentně jsou tedy cíle diametrálně odlišné, a proto stoupenci falešných guruů nemohou souhlasit ani s jedním pokynem Šríly Prabhupády, jak jsme viděli výše. Děkuji za váš zájem o Hnutí Haré Kršna S přáním hezkých letních dnů V

  Srp 03, 2010
 • Obrázek uživatele Zed
  Zed (anonym)

  Bavím se, bavím, dětičky....Tarqui ISKCON a IRM nemají stejný cíl protože současný ISKCON se neřídí Prabhupádovými pokyny, tedy neposlouchají svého duchovního mistra,kompromis s někým kdo se neřídí pokyny svého duchovního mistra není možný, spíš by se tohle téma mělo stále a co nejvíce otevírat aby mohly být současní představitelé ISKCONU konfrontováni a žáci posoudily zda sou jejich argumenty přesvědčivé nebo ne. Zároven je třeba dát najevo že je tu jiná možnost než současný ISKCON aby oddaní co se v ISKCONU zklamaly se mohly sdružovat s IRM a nezanechaly oddané služby. http://www.kirtan.estranky.cz/clanky/o-nas

  Srp 04, 2010
 • Obrázek uživatele Targui
  Targui

  Pro Vrdavan dás a Zed: tak to se moc omlouvám, myslela jsem , že i přes všechna pochybení a rozdílnost názorů obou táborů je hlavní pointa v konečném důsledku vyvinout lásku k Bohu. Tak pardon.

  Srp 04, 2010
 • Obrázek uživatele VRNDAVAN DAS
  VRNDAVAN DAS (anonym)

  Targui to o co jde ISKCONu je zjevné zabránit ovečkám aby se dozvěděly pravdu: http://www.iskconirm.com/video/divxPlayer.htm IRM dává možnost návratu k Šrílovy Prabhupádovy. A poté možnost vyvynutí lásky k Bohu: http://www.iskconirm.com/cz/btp26_ed.html Hezké letní dny V

  Srp 06, 2010
 • Obrázek uživatele Vrndavan das
  Vrndavan das (anonym)

  Tarqui ISKCON a IRM nemají...Děkuji Zed za příspěvek do diskuse. Jsem překvapen, že i V ČR někdo tak hezky dokáže popsat situaci současného ISKCONu. Jsem také překvapen, že IRM má své centrum v Ostravě. Děkuji za link. V

  Srp 06, 2010
 • Obrázek uživatele Zed
  Zed (anonym)

  Děkuji Zed za příspěvek...Jsem velmi rád že jsem Tě potěšil Vrndavane a doporučuju ti Chrám v Ostravě navštívit, to budeš teprve koukat jaký sou tam oddaní,tam člověk zažívá velmi silné pocity a si piš že já sem sám nevěřil že takový chrám v ČR může existovat. Zkus napsat smaranam@seznam.cz Fakt stojí zato vidět jak konečně v Krišna vědomí vše přirozeně funguje.

  Srp 09, 2010
 • Obrázek uživatele Vrndavan das
  Vrndavan das (anonym)

  Jsem velmi rád že jsem Tě...Dobrý den Zed Na stránky BYC Ostrava jsem se díval a o IRM jsem tam nic neviděl. Prezentují stejného "gurua" jako ISKCON. Plus jednoho "nezávislého". Tj. nevidím rozdíl. Pro mne jsou to jen nadšení nováčci opojení iluzí svobody. Šríla Prabhupád však chtěl ISKCON s GBC nikoliv nezávislé chrámy. V

  Srp 12, 2010
 • Obrázek uživatele Targui
  Targui

  A máme tady už 3.Iskcon. Zajímavý vývoj.

  Srp 12, 2010
 • Obrázek uživatele Vrndavan das
  Vrndavan das (anonym)

  A máme tady už 3.Iskcon....Dobrý den Targui Ano ISKCON se neustále štěpí jak z něj odchází tzv. guruové a berou sebou "své" žáky, kteří ve skutečnosti patří Šrílovy Prabhupádovy. Viz. příklad s ostravským BYC. Ke své původní síle a jednotě se ISKCON vrátí teprve až GBC povolí oddaným znovu sloužit pouze Šrílovy Prabhupádovy. Problém je v tom že většina členů GBC je zároveň "guruy" : ) V

  Srp 13, 2010
 • Obrázek uživatele Zed Vrndavanovi
  Zed Vrndavanovi (anonym)

  Dobrý den Zed Na stránky...No řeknu ti asi jedno než dělat předčasné soudy tak bych sedl k PC a napsal email abych se konečně dozvěděl relevantní informace jak se věci mají, myslím že i v ISKCONU sou guruové co se od mafiánských praktik distancují, a myslím že je ideální mít za gurua prabhupádova žáka, ale to není o ničem tady něco psát, pokud seš upřímný hledající tak aspon napíšeš smaranam@seznam.cz a konfrontuješ se s ním a pak můžeš upřímně soudit,neboj on ti za rozdílný názor nadávat nebude, nejedná jak je zvykem v současném iskconu.Vím že dokonce do chrámu jezdí člověk který má věčně námitky a oni ho tam v pohodě tolerujou,všichni sme přivedeni na nějakou cestu podle své karmy, ale myslím že pokud ostravský chrám neposoudíš důkladně a upřímně ztratíš možnost udělat si pozitivní zkušenost a spojit se s upřímnýma oddanýma a stloukat nektar oddanosti pro krišnu.Fakt já bych se na tvém místě sebral a přijel na program, bud bych se naštval a udělal špatnou zkušenost, nebo dobrou ale nedělal bych soudy z patra, to je pak fakt škoda když se člověk zplete

  Srp 20, 2010
 • Obrázek uživatele The.Gallant.Crow
  The.Gallant.Crow (anonym)

  Díval jsem se na ty...Někdo slepě uznává názory Hare Krišnů, jiný Adolfa Hitlera.. Narozdíl od něj se ti první snaží udělat lidi lepšími.

  Srp 29, 2010
 • Obrázek uživatele Vrndavan das
  Vrndavan das (anonym)

  No řeknu ti asi jedno než...Ano opravdu mne zajímá pouze Iskcon a Šríla Prabhupád. Praktiky jednotlivých guruů ať dobré nebo špatné mne nezajímají. V jednotě je síla. V

  Zář 07, 2010
 • Obrázek uživatele Targui
  Targui

  Ano opravdu mne zajímá...Potřebovala bych v této souvislosti něco objasnit, už tolikrát jsem se chtěla zeptat, teď se mi ta možnost naskýtá. Samozřejmě, že nevidím do vnitřní struktury ISKCONu, ale zajímalo by mě jedno. Říkáte, následovat Prabhupádu, tomu rozumím. Ale nerozumím tomu dodatku o guruech. Vždyť pokud vímn třeba z Indie - a teď nemluvím o Hare Krsna- žák vstoupí do ášramu, studuje, dělá své povinnosti a slouží mistrovi atd. Pak se rozhodne, někdo se ožení, jiní zůstávají a rozhodnou se pro odříkavý způsob života...postuně získávají duchovní realizace a někdy se i kvalifikují svým poznáním, čistotou, duchovními realizacemi aj. až na duchovního mistra. Zajímalo by mě, nevím, jestli to chápu, v ISKCONu je tedy zakázáno, aby se kdokoliv jiný, než Prabhupáda, stal duchovním mistrem? Pokud má patřičné kvalifikace, proč by nemohl přijímat žáky? Děkuji za srozumitelnou odpověď - takovou, abychom jí já i ostatní pochopili.

  Zář 07, 2010
 • Obrázek uživatele Targui
  Targui

  Tak odpověďi jsme se nedočkali, škoda.

  Zář 09, 2010
 • Obrázek uživatele Targui
  Targui

  Opravdu by mě to zajímalo. Nejsem sice nábožensky vyhraněná, ale jde o to, že mě velmi zaujal Šrí Ranganáth ze Šrí Rangakšétry, nebudu to více rozebírat, takže samozřejmě jsem si zjišťovala všechny možné dostupné informace o tomto místě a Božstvu. Když jsem se více zabývala filosofií, jedná se o Božstvo Nárájana ležícího na Ananta Šéšovi - hadovi a uctívají jej kněží, kteří spadají sice do Šrí sampradáje, ale jsou to též stoupenci vaišnavské filosofie. No a asi vám tedy bude povědomé jméno Rámánudža. Ten měl svého duchovního mistra, nepletu-li se- Mahápúrnu. Rámánudža pak ale přece také časem začal přijímat a zasvěcovat žáky ( např. Jádavaprakáša a jiní)? Tak mě překvapuje, proč v HK- když se jedná snad také o větev vaišnavismu, proč u vás nejde, aby se někdo stal guruem. To jsem chtěla vědět. Nerozumím tomu a tak se ráda nechám poučit.

  Zář 09, 2010
 • Obrázek uživatele Vrndavan das
  Vrndavan das (anonym)

  Opravdu by mě to zajímalo....Haré Kršna Targui V naší filosofii žák dělá jen to co mu guru nařídí:„Když se někdo stane žákem, jednoduše nemůže neuposlechnout pokyn duchovního učitele.“ (Šríla Prabhupád přednáška z Bg., 11/2/75, Mexiko) Ten kdo si dělá co chce, není žákem, přesto že má oficiální zasvěcení a spoustu titulů. více informací o skutečném hnutí Haré Kršna www.ISKCONIRM.com

  Zář 10, 2010
 • Obrázek uživatele Targui
  Targui

  Haré Kršna Targui V naší...Děkuji za odpověď, toto mi myslím jasné je, že žák má následovat pokyny svého gurua. Nebyla mi jasná ta pasáž s tím, jestli ve vašem hnutí se mohou stávat guruy i jiní žáci, pokud jsou kvalifikovaní. Viz. třeba můj příklad s Rámánudžou, který mě velmi ovlivnil. Nebo to Prabhupáda zakázal? Nevím, vážně je mi to nejasné, na stránky jsem koukala, ale nějak jsem to nemohla pochopit. Tak se na mě prosím nezlobte.

  Zář 11, 2010
 • Obrázek uživatele Vrndavan das
  Vrndavan das (anonym)

  Haré Kršna Targui Pokud by k tomu někteří žáci dostali pokyn, jistě by se stát guruy mohli. Žádný takový pokyn však Šríla Prabhupád nevydal. Místo toho zavedl v Iskconu systém prostřednictvím kterého pokračuje jako guru pro celou organizaci. http://iskconuk.com/?page_id=183 Podobně jako je tomu i u mise Rámakrišny a nyní nově v organizaci Šrí Činmoje. Více o systému, který zavedl Šríla Prabhupád v Iskconu lze nalézti např. i zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/ISKCON#Dokument_z_9._.C4.8Dervence_1977 Rád vysvětlím nějaký další konkrétní bod, pokud bude třeba. V

  Zář 11, 2010
 • Obrázek uživatele M.MARCINOVA
  M.MARCINOVA (anonym)

  dakujem za tieto odkazy...TO JSEM SE dověděla věc,,Každý den slyším v televizi kolik lidí zahynulo na naších silnicích ,z duvodu alkoholu, kolik dětí se stratilo,kolik žen bylo znásilněno, kolik lidí spáchalo sebevraždu, jak jsouopilci agresivní a napadají záchrankáře rychlé pomoci, co lidíbere drogu jako je pervytýn aj... kolik 13letých se opilo a už u toho zůstanou na dlouhá léta,co rodičú má problémi se vztahy mezi sebou- jak se podvádějí a td..

  Lis 04, 2010
 • Obrázek uživatele M.MARCínová-pokračování
  M.MARCínová-pok... (anonym)

  a pak se dovím toto na HARE KRSNA.REAKCE na skándáli hare kršna, PRAHBUaD duchovní učitel-světec, musím se smát ten celí život zasvětil bohu a bylo to to nejlepší co mohl udělat nejen pro sebe ,ale pro ostatní -hlavně mladé lidi --Prosím kdo chce at si přečte knihy ,hodně přemýšlí, uvažuje a vytrvá, pokud knihu odloží at se kní vrátí a přečte si další, ale bez uvažování to nejde , někdy to dá práci,al enese to své ovoce, věčná blaženost je věčná blaženost.Stačí přijít na to že je to pravda .

  Lis 04, 2010
 • Obrázek uživatele letající slon
  letající slon (anonym)

  V některých besedách jsem se dověděla že mantrou hare kršna hare kršna kršna hare hare hare si umyjou mozek, a jsou hloupía lehce manipulovatelní, myslím že je to to co mě přivedlo praktikovat džapu ,obětovat vegetariánské jídlo Kršnovy s následně nepytí alkoholu a nekouření.BYla jsem zvědavá a vyplatilo se mi to , mám je ráda jsou v souladu s přírodoua nikomu neubližují, svými činy napomáhají ostatním lidem dostat se blíže k bohu.HARE RAMA HARE KRSNA, Svět bet drog , a ostatních lidských prasečin je lepší svět a je to svět HARE KRsNA

  Lis 04, 2010
 • Obrázek uživatele LETAJiCI SLON
  LETAJiCI SLON (anonym)

  Každý kdo propaguje učení...BL8BOLALE 4EHO chcete dosáhnout, nejsem v ISCOMU, ale chtěla bych dosáhnout toho že posmrti již se nikdy nevrátím na tuto zem ,nebot se mi zde nelíbí ,ani hystorije a budoucnost lepší nebude, A o tom toto učení je ,samozřejmě nejenom o tom,JINé tak propracované a vesvé podstatě srozumitelné myslím jediné, upřimné, rozumné, slušné, pro všechny lidi chude,bohatší....atd čtěte tyto knihy avracejte se k nim..

  Lis 04, 2010
 • Obrázek uživatele pupik
  pupik (anonym)

  kršnáci sou čuráciTY intelektuale, jak dlouho si potil krev než jsi vymyslel tohle slovo,

  Lis 04, 2010
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Tady je dost informaci encyklopedicky zpracovanych, vetsina anglicky: http://www.veda.harekrsna.cz/ Muzete mi psat dotazy na email. Ke kritice: Samozrejme i v hnuti Hare Krsna jsou jen lide. Rozdil oproti vetsine ostatnich je, ze hodne z nich chce udelat skutecny duchovni pokrok a to se jim dari. Filosofie a teologie gaudija vaisnavismu podava nejpodrobnejsi informace o vsech nejvyznamnejsich existencialnich otazkach, ktere si lze polozit. Staci ji studovat zaroven s jinymi naukami a srovnavat. Nekteri vsak dokazou zneuzit cokoliv a nadelat spoustu skod, napriklad sirenim scestnych interpretaci. Je na kazdem, jestli se tim necha odradit nebo ne. Lze to povazovat za test inteligence. Hari Hari

  Lis 06, 2010
 • Obrázek uživatele haribol
  haribol

  Haré Kršna Targui Pokud by...haribol, Vrndavan das a priatelia najradšej zo všetkého robím to, z čoho mám dobrý pocit.., Šríla Prabhupád odporúča každému ,kto chce postúpiť v oddanej službe Bohu, ako - jedinej činnosti nenavyšujúcej osobnú karmu, naopak - jedinej činnosti prinášajúcej narastajúcu Lásku k Bohu, aby našiel svojho Duchovného Učiteľa, pretože nikto z nás v tomto najkruťejšom veku, nedokáže dôjsť k Čistej Oddanej Službe sám bez Jeho vedenia..., proste je to tak, pretože to vyplýva z Véd, a hotovo... tak nás to učí Šríla Prabhupád.., tiež je mojím snom , si duchovného učiťeľa nájsť, a verím že Milosťou Šrílu Prabhupádu, ako posledného priameho zástupcu Šrí Krišnu, ho určite nájdem, pokiaľ budem oddane a bez priestupkov Mu slúžiť, aj keď by som samozrejme nedbal, ak by som Ho stretol už zajtra.., no viem, že On vie lepšie ako ja , o výplni môjho srdca a obrazoch mojej mysle.., stretám neustále mnoho Oddaných, a nemám z nich ani kúsok zlého pocitu, aj keď sú to žiaci Učiteľov, ktorí z nejakého dôvodu nedodržali Šrílovu Prabhupádovu poslednú vôľu ... z Jeho jednoznačného pokynu mám pocit dobrý, a rovnako mám v sebe túžbu , ktorá tomuto pocitu tiež zodpovedá, stretnúť Duchovného Učiteľa, ktorý by ma zasvetil podľa Posledného Pokynu, teda nie v mene svojho hmotného ega, ale v mene Jediného Skutočného Učiteľa, teda v mene Šrílu Prabhupádu.., a to všetko len preto, že nerád robím veci, z ktorých nemám dobrý pocit..., Jay , Šríla Prabhupád Jay , môj budúci Učiteľ ps- v tomto smere privítam a prosím radu od Zasveteného haribol

  Lis 16, 2010
 • Obrázek uživatele Mary
  Mary (anonym)

  Díval jsem se na ty...Přesně tak. Je mi líto lidí (hlupáků), kteří takhle naletí. Zfanatizovaní jako Jehovisti...Ale nadruhou stranu pořád největší hnus chovám vůči muslimům.

  Lis 25, 2010
 • Obrázek uživatele Jseš
  Jseš (anonym)

  Přesně tak. Je mi líto...debilka

  Lis 25, 2010
 • Obrázek uživatele Básník
  Básník (anonym)

  ...Co má Alexandr Makedonský společného s islámem? Ten žil mnoho staletí před Mohamedem.

  Lis 25, 2010
 • Obrázek uživatele pepa
  pepa (anonym)

  narakriti je kokot na entou. zloděj, lhář a kreten. Pepa V.

  Led 10, 2011
 • Obrázek uživatele pepino
  pepino (anonym)

  narakriti je kokot na entou....co je nového?

  Led 10, 2011
 • Obrázek uživatele Danavir
  Danavir (anonym)

  Tady je dost informaci...inteligence po ISKCONSKU: http://www.youtube.com/watch?v=yuVVHEl28-c Proto je současný ISKCON takový jaký je. Pouze ovce a ovčáci zůstávají. Pravda však zvítězí.

  Bře 11, 2011
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Hereze je jako parazit.

  Dub 19, 2011
 • Obrázek uživatele GBC
  GBC (anonym)

  Hereze je jako parazit.Ano neustále se snaží zabránit aby se řadoví členové dozvěděli pravdu: http://www.youtube.com/watch?v=yuVVHEl28-c Tak jak to vždy všechny sekty dělají.

  Zář 23, 2011
 • Obrázek uživatele je jen pár písmen....
  je jen pár písm... (anonym)

  Čtu tu vašs komentáře a lidi, uvědomte si že tím že tu budete nadávat na Hnutí Hare Krišna, tím nebudete lepší, nic si tím nedokážete, akorát se ukáže jací jste ubozí a slepý... Hnutí Hare Krišna není žádná sekta, je to náboženství a žádný drogy tu nejsou, si nejdřív přečtěte pravidla ("Oddaní nesmí požívat omamné látky") a pak tu něco pište. To je největší ubohost psát o něčem o čem nic nevíte... PS: Omluvte můj pravopis, nikdy sem v něm nevynikal. :)

  Říj 13, 2011
 • Obrázek uživatele Zvědavec
  Zvědavec (anonym)

  Viděl jsem tyhle lidi, propagovali margarín. Co je to Rama vím, to mají v lídlu, ale tu Kršnu tam neměli. Asi prej nějakej novej druh salámu...

  Říj 14, 2011
 • Obrázek uživatele šiš
  šiš (anonym)

  Viděl jsem tyhle lidi,...Rádoby vtipný příspěvek. Přitom ubohost na entou!

  Říj 14, 2011
 • Obrázek uživatele Martina
  Martina (anonym)

  Viděl jsem tyhle lidi,...Doktore,vy jste fakt pako!

  Říj 14, 2011

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama