Falešné Já

Slovo "já" představuje největší omyl i nejhlubší pravdu, podle toho, jak je použito. V běžné mluvě je to nejen jedno z nejpoužívanějších slov (společně s odvozenými tvary mě, mně, mi, moje a sám), ale také slovo nejvíce zavádějící.

To, jak se slovo „já“ běž­ně používá, dokládá základní omyl, hrubé nepochopení toho, kdo jsme. Dává nám falešný pocit identity, tzn. ego. Albert Einstein, který viděl hluboko nejen do podstaty prostoru a času, ale i do lid­ské přirozenosti, tuto iluzi nazýval „optická iluze vědomí“. Faleš­né já se pak stává základem pro interpretaci, nebo spíše nesprávný výklad reality a všech myšlenkových procesů, vazeb a vztahů. Vaše realita se pak stane odrazem základního omylu, od kterého všechno odvozujete.

Dobrá zpráva je, že pokud si tento omyl uvědomíte, zmizí. Pro­hlédnutí iluze znamená logicky její konec. Její přežití závisí na va­šem nepochopení reality. Když si uvědomíte, kým nejste, vědomí, kým jste, přijde automaticky samo. A přesně to se stane, když si po­malu a pozorně přečtete tuto a příští kapitolu. Obě pojednávají o vzniku a fungování falešného já - ega. Takže jaké je to falešné já?

To, na co obvykle myslíte, když říkáte „já“, nejste vy. Nekoneč­nou a nepopsatelnou hloubku, kterou jste, absurdně zredukujete na jednoduchý zvuk vydaný hlasivkami nebo kratičkou myšlenku spojenou s čímkoliv, s čím se ztotožňujete. Co obvykle myslíte slovy „já“, „mě“, „mně“, „mi“, „moje“ a „sám“?

Když malé dítě pochopí, že určité zvuky, které rodiče vydávají, znamenají jeho jméno, začne si ono slovo, které se v jeho mysli stane myšlenkou, spojovat se svou osobou. Některé děti o sobě v tomto období mluví ve třetí osobě. „Johnny má hlad.“ Brzy se však naučí magické slůvko „já“ a začnou ho stavět na roven své­mu jménu a automaticky i své identitě. Následující myšlenky se budou automaticky odvíjet od „já“. V dalším kroku o sobě začne přemýšlet v první osobě a věci, jež s ním nějakým způsobem sou­visí, označovat přívlastkem „moje“. Tím se ztotožní s věcmi, což znamená, že věci, tedy především myšlenky, kterými je pojmeno­vává, bude pociťovat jako část svého já, takže od nich bude odvo­zovat svou identitu. Když rozbije „svou“ hračku nebo mu ji někdo sebere, bude mu to vadit. Ne kvůli vnitřní hodnotě té hračky - vět­šina hraček dítě brzy omrzí a nahradí je jinými - ale kvůli pocitu, že přišel o kousek sebe sama. Hračka se stala součástí jeho rozví­jejícího se smyslu pro „já“.

Jak dítě roste, všechny myšlenky se začínají točit kolem původ­ní myšlenky na „já“: postupně se ztotožní s určitým pohlavím, svým hmotným tělem a majetkem, národností, rasou, nábožen­stvím a profesí. „Já“ se také začne ztotožňovat s určitými rolemi - matka, otec, manžel, manželka atd., nabytými vědomostmi a ná­zory, tím, co má a nemá rádo, a také s věcmi, které se mu staly v minulosti, a vzpomínkami, což jsou v podstatě myšlenky definu­jící já jako „můj příběh“. A to jsem vyjmenoval pouze některé z věcí, od nichž lidé odvozují svou identitu. V důsledku jsou to všechno jen myšlenky, které křehce spojuje jen to, že jsou vnímá­ny jako součást „já“. Když lidé použijí slovo „já“, většinou se za ním skrývají právě tyto myšlenkové konstrukce.

Abych byl přesnější, většinu času to nejste vy, kdo mluví, když říkáte nahlas nebo v duchu „já“, ale určitý aspekt mentální kon­strukce, vaše egoické já. Slovo „já“ budete nadále používat, i když se probudíte, ale pak bude přicházet z hloubky vašeho nitra.

Většina lidí se plně ztotožňuje se svým nepřetržitým proudem nutkavých myšlenek, z nichž se většina bezúčelně opakuje. Za své jediné „já“ považují své myšlenkové procesy a emoce, jež je do­provází. Tito lidé si neuvědomují svou duchovní podstatu. Když jim řeknete, že mají v hlavě hlas, který nedokážou utišit, zeptají se, „Jaký hlas?“, nebo to rozzlobeně popřou, což samozřejmě říká právě onen hlas, jejich nepozorovaná mysl. V některých případech se mysl stane téměř samostatnou entitou.

Mnozí lidé nikdy nezapomenou na okamžik, kdy se poprvé pře­stali ztotožňovat se svými myšlenkami a pocítili svou pravou identitu - přestali být obsahem své mysli a stali se jejím pozoro­vatelem. Někdy je posun tak jemný, že ho téměř nezpozorujete, nebo jen, jakoby bez příčiny, pocítíte nával radosti a/nebo hluboký vnitřní klid.

Zdroj:  Eckhart Tolle- Nová Země, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (21)

 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Plk, plk, plk. Papír snese všecko.

  Srp 29, 2012
 • Obrázek uživatele Já
  Já (anonym)

  to čtu a nestačím se divit:-) Takový blábol jsem hodně dlouho neslyšela...Boože,jak někdo takový může vůbec poučovat druhé, když sám je na Chocholouška..To říkám JÁ...:-))

  Srp 29, 2012
 • Obrázek uživatele Jan@VEDA
  Jan@VEDA (anonym)

  Jedna se o ahaMkAru, viz napr. Bhagavadgita 16.14. Hari Hari

  Srp 30, 2012
 • Obrázek uživatele kočička
  kočička (anonym)

  Tolle přežvýkávač,lépe je si vysvětlit ego,například Sigmundem Froydem,ačkoli je více než 70 let mrtvý,od oka,než hloupatým žijícím trubcem,ten své já umí vskutku dobře prodat.Tak.

  Srp 30, 2012
 • Obrázek uživatele Merle
  Merle (anonym)

  A hleďme, jak se falešná Já bouří:-)

  Srp 30, 2012
 • Obrázek uživatele Anihilátor
  Anihilátor (anonym)

  Zbytečný článek od zřejmě zbytečného člověka. Koncentrovaná oblomovština, která způsobuje kruhy před očima a hlubokou depresi, ze které pomůže jen psychiatr.

  Zář 08, 2012
 • Obrázek uživatele Kočičko,
  Kočičko, (anonym)

  ten Froyd je ve skutečnosti Freud.

  Zář 09, 2012
 • Obrázek uživatele Inhalátor
  Inhalátor (anonym)

  Když je muž v cíli dříve 7.9.2012 00:01 Sex a vztahy Předčasná ejakulace postihuje asi 40 % mužů. U žen může vyvolat ztrátu sexuálního zájmu a nakonec i výrazně narušit vztah partnerů. Jak tento problém řešit, poradí psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková. Většina mužů se s touto poruchou někdy v životě setkala, aniž by bylo nutné se jí více zabývat. Předčasná ejakulace se stává problémem až tehdy, když se začne objevovat při většině pohlavních styků a narušuje pohlavní život dvojice. Ve své ordinaci jsem se nedávno setkala s mladým párem, kdy dívka konstatovala: „S partnerem chodím tři měsíce, chtěli bychom se milovat, ale jakmile se ho dotknu, má mokré slipy. K jeho vyvrcholení dochází většinou ještě dříve, než jsme oba svlečeni. Když se to stalo poprvé, bylo mi to jenom líto, ale nyní se to opakuje a já nevím, co s tím. Začínám být agresivnější a mám tendenci se více hádat.“ Předčasná ejakulace se může vyskytovat v kterémkoli věku, ale častější je u mladých a nezkušených mužů. Obecně lze říct, že je spíše ovlivněna novostí sexuální zkušenosti než věkem. Dlouhodobá předčasná ejakulace může mít velmi negativní následky pro partnerský sexuální život. Mnohdy vede u mužů ke snížení sexuální touhy a poruchám erekce - jak mi to popisoval jeden z mých klientů: „Dřív jsem trpěl předčasnou ejakulací, ale tu jsem se nějak pokusil ovládat. Teď se však setkávám se stavem, kdy po počátečním vzrušení odchází i má erekce. Mám strach jít s partnerkou do postele, abych zase neselhal. Vyhýbám se sexu a předstírám, že jsem unavený nebo že spím, ale to se nedá dělat donekonečna...“ Ke snížení sexuální touhy a poruchám erekce dochází v takových případech obvykle proto, že muž je natolik zaujatý snahou kontrolovat svou ejakulaci, že si samotný styk vůbec neužije. K tomu se často připojuje i strach a úzkost ze selhání a neuspokojení partnerky. Muž se tak dostává do bludného kruhu, kde na začátku je strach z předčasné ejakulace, zvýšená snaha o kontrolu, tlak na výkon a na konci opětovné selhání. K nalezení cesty ven z tohoto kruhu pomáhá obvykle uklidnění muže a sexuální nácvik. Hlavní příčiny neschopnosti kontrolovat ejakulaci jsou totiž psychické - úzkost, obava, že nebudu dobrým milencem, pocity viny a podobně. Pouze velmi vzácně se jedná o organické (fyzické a fyziologické) příčiny. Předčasná ejakulace neovlivňuje pouze muže, ale i jejich partnerky. Obvykle zažívají pocity zklamání a frustrace a často je tento problém trápí dokonce víc než muže. I tady však existují velké rozdíly. Některé ženy mají v sexu pouze pasivní roli a sex je pro ně spíš nepříjemnou povinností. Ty pak zpravidla partnerova předčasná ejakulace nechává chladnými, protože je tím alespoň zkrácena doba pohlavního styku, tedy něčeho, co je pro ně nepříjemné a zatěžující. U většiny mužů se problém předčasné ejakulace sám upraví, někteří však potřebují pomoc odborníka. Nejdůležitější je, aby muž byl schopný o svém problému otevřeně mluvit s partnerkou. Taková komunikace by měla být přátelská, otevřená a nezraňující ani pro jednoho z partnerů. A rada na závěr pro muže: některým z vás při odstraňování tohoto problému pomáhá častější sexuální aktivita a masturbace. Autor: PhDr. Laura Janáčková, CSc, publikováno v časopisu Moje Psycholog

  Zář 10, 2012
 • Obrázek uživatele ?
  ? (anonym)

  Seš trochu mimo, ne?

  Zář 10, 2012
 • Obrázek uživatele meo
  meo (anonym)

  Jsou dva postoje : buď máme své názory a když s něčím nesouhlasíme,( ale nemáme k tomu co konkrétně říct) tak se nevyjadřujeme. Nebo komentujeme vše, i když nevíme o co jde, a preventivně nesouhlasíme. Tozn. buď vyjadřuji jen pozitivitu nebo opak. Je to legrační, ale normální. Neumíme naslouchat textu ... anebo sobě?

  Říj 22, 2012
 • Obrázek uživatele Blp
  Blp (anonym)

  No to sou fakt neskutečný kecy. Pořád sem čekal, až se autor vyjádří, o co mu de, proč jako má být to já falešný, ale neřek vůbec nic. Žádná filozofická myšlenka, žádná duchovní inspirace, jen kecy.

  Říj 23, 2012
 • Obrázek uživatele meo
  meo (anonym)

  o Já něco vím ,ne?Jako...Nejde o komentář přespříliš, ale o negativitu. Co některé z nás nutí namísto myšlenky "Možné je všechno" zvolit negativní postoj? E. Tolle není filozof

  Říj 23, 2012
 • Obrázek uživatele Blp
  Blp (anonym)

  Tak souhlasím,tohle téma...Já moc dobře zmapováno neni. Spíš všechno kolem něj... ale ono samo je pořád záhadou.

  Říj 24, 2012
 • Obrázek uživatele Já
  Já (anonym)

  Tak sem zmapovanej nebo ne?

  Lis 21, 2012
 • Obrázek uživatele Miroslav
  Miroslav (anonym)

  Hodně se dočtete o předčasné ejakulaci v tomto článku: https://dokonalaerekce.cz/predcasna-ejakulace-neboli-predcasny-vyron-semene aspoň jsem odtud čerpal informace já.

  Srp 10, 2018
 • Obrázek uživatele Pepa
  Pepa (anonym)

  Pitomosti, nic takového neexistuje, prostě máte vždy nějakou osobnost. Toto je jen zlatý důl různých šarlatánů.

  Srp 11, 2018
 • Obrázek uživatele D
  D (anonym)

  "Falešným já" ("false self") se hodně zabývá (konkrétně v souvislosti s narcistickou osobností) třeba Sam Vaknin na youtube. https://youtu.be/ZFahESPWgbU

  Srp 11, 2018
 • Obrázek uživatele Pepa
  Pepa (anonym)

  "Falešným já"...Většinou to je něco z Junga + vlastní tvořivost šarlatána.Nic proti ničemu, mně to nesedí.

  Srp 11, 2018
 • Obrázek uživatele D
  D (anonym)

  Většinou to je něco z...Nicméně pokud by veškeré psychologické poznání mělo být redukováno jen na evidence based facts, asi by psychologický diskurs moc bohatý a plodný nebyl.

  Srp 11, 2018
 • Obrázek uživatele pepa
  pepa (anonym)

  Nicméně pokud by veškeré...falešné já není termín z vědy ale falešné psychologie

  Srp 11, 2018
 • Obrázek uživatele D
  D (anonym)

  falešné já není termín z...Lidé nicméně potřebují aspoň provizorní odpovědi na některé své zapeklité otázky dokonce i v našich temných dobách, kdy věda neumí řádně předpovědět dokonce ani něco tak relativně banálního, jako je zhroucení silničního mostu.

  Srp 17, 2018

Přidat komentář

Reklama

Reklama