Reklama

Vědecký výzkum o reinkarnaci

Známý americký soudobý psychiatr českého původu Stanislav Grof ve své knize "Dobrodružství sebeobjevování" (Gema, 1989) přiznává, že vzpomínky pacientů na minulé inkarnace pozoroval již dlouho předtím, než sám akceptoval jejich existenci a začal je brát vážně.

"Mnohokrát se objevovaly v sezeních s vědci, kteří předtím považovali víru v reinkarnaci za absurdní pověru a kulturní blud primitivních národů. Grof také potvrzuje, že v řadě případů lidé, kterým pojmy reinkarnace a karma vůbec nebyly známy, nejenže prožili dramatické vzpomínky na minulé životy, ale získali také obsáhlé porozumění specifickým aspektům tohoto učení, totožným s aspekty nacházenými v různých duchovních systémech.

Jako příklad uvádí pacienta nemocného rakovinou. Byl téměř negramotný a pracoval jako pomocný dělník. Přesto zažil úplný vhled do procesu reinkarnace a získal pevnou víru v kontinuitu života. Tato skutečnost mu pomohla čelit nevyléčitelné rakovině s mnoha metastázemi a nakonec zemřít s klidem v duši.

Mnohé vize při terapeutických sezeních byly až donedávna pokládány za svět iluzí a fantazie - je pravda, že nezřídka skutečně jde jen o svět iluzí, avšak mnohé případy svědčí o hlubších souvislostech.
Lidé, kteří nahlédnou do své minulosti, jsou schopni podat přesné svědectví o dané historické době či konkrétních událostech a mnohokrát již bylo prokázáno, že tyto informace (historiky následně prověřené v archivech) nemohli získat obvyklými způsoby, běžnými pěti smysly. A. Donimirskij ve své práci "Hypotézy na téma reinkarnace" rozebírá např. vzpomínky Edgara Cayce, v nichž popsal předinkovské období v Peru, civilizaci, jejiž existenci potvrdily teprve zcela nedávno archeologické vykopávky.

Můžete namítnout, že tyto informace lze čerpat i z energo-informačních polí a že dané výpovědi proto nejsou ještě jednoznačným důkazem a potvrzením učení o reinkarnaci.
Jenže podle zkušeností terapeutů mají vzpomínky na minulé životy VĚTŠINOU vztah k situacím současným, tyto zážitky nejen přispívají k pochopení různých psychopatologických jevů v současném životě klientů, ale pomáhají i v jejich léčení. Popisy desítek případů z vlastní praxe uvádí např. v knihách "Jsem" a "Já jsem" PhDr. Marta Foučková (ČR). V mnoha případech terapeut pozoruje, že lidé prožívající obrazy z minulých životů poznávají v konkrétních scénách své blízké či osoby jinak úzce spojené s jejich současným životem. I když většina popisovaných zkušeností terapeutů plně odpovídá i našim poznatkům o působení karmického zákona "bumerangu", je nutno každý případ posuzovat individuálně.

Reklama

Někdy totiž skutečně může terapeut vyvést svého klienta jen do světa iluzí a fantazie. Přesvědčili jsme se o tom názorně v případech, kdy jsme např. klienta požádali, aby se rozpomenul na poslední inkarnaci v 19. století. Při ověřování uvedených skutečností zjišťujeme, že se nezakládají na pravdě. K iluzím řadíme i ojedinělé zážitky těch, kteří mají pocit, že byli "za trest" inkarnováni do zvířat. Anatomie kosmického člověka a zvířete je natolik odlišná (zcela rozdílný počet čaker i jemných těl), že zpětnou inkarnaci do zvířat považujeme za nereálnou.

Pozoruhodné jsou poznatky chasidského rabína Dr. Y Gershoma, který navzdory tomu, že judaizmus podobně jako křesťanství o reinkarnaci přímo nehovoří, zjistil, že oběti holokaustu žijí s největší pravděpodobností opět mezi námi. Setkal se s více než 300 lidmi, kteří věří, že v minulém životě zahynuli v holokaustu. Většina z těchto lidí nejsou Židé, nezřídka mají i světlé oči a vlasy - k poznání své minulé identity často dospívají za zvláštních okolností: zaslechnou např. židovskou píseň, kterou nikdy před tím neslyšeli, a ta najednou evokuje scénu z plynové komory... vše pociťují natolik autenticky, že to okamžitě vnímají jako svou vlastní, reálnou zkušenost z minulého života.

Mnozí lidé, zejména malé děti ve věku do pěti let, si na svůj předcházející život vzpomínají zcela SPONTÁNNĚ. Ve světovém tisku nalezneme o těchto jevech dostatek informací. Z mnohých uvedeme např. časopis "Echo planety" č. 19/1989, kde se v článku "Zázraky Země zázraků" dočteme o malém Titu z Indie, který o sobě prohlašoval, že je Suresh Varma, majitel obchodu, přitom jeho hlas neuvěřitelně zhrubl, jako by byl opravdu dospělý muž.
Tvrdil, že jeho manželka se jmenuje Uma. Popsal scénu, jak a kde byl zastřelen. Poté upadl do hysterie, házel po rodičích talíře a křičel na ně, že "nejsou jeho rodiče". Vylekaní rodiče Shanti a Mahavir Prasad vyhověli dítěti a odjeli s ním do třináct kilometrů vzdálené vesnice, kde měla údajně žít jeho manželka. Ke svému překvapení opravdu našli na udané adrese ženu jménem Uma, která jim potvrdila, že před pěti lety ovdověla a její muž byl skutečně zastřelen. Všechna dítětem uvedená fakta odpovídala skutečnosti.
Malý Titu hledal svůj "Fiat" a velice se rozhořčoval nad tím, že mu ho prodali. Tento případ upoutal pozornost vědců. Zjistili zajímavou skutečnost: v místě údajného průstřelu hlavy měl malý Titu viditelné mateřské znaménko. Potvrdilo se, že na přibližně stejném místě byl skutečně zraněn i zesnulý Suresh Varma.

Na prověření podobných případů byly vytvořeny speciální vědecké komise. V knize "Reinkarnace - 20 ověřených případů vzpomínek na předešlé životy" americký lékař - psychiatr virginské univerzity pro@ A. Stevenson podrobně popisuje 20 případů: 7 v Indii, 3 na Cejloně, 2 v Brazílii, 7 na Aljašce (u Eskymáků) a jeden v Libanonu. Také prof. Stevenson našel v 18 případech na tělech dětí "viditelné" stopy předcházejícího vtělení. Děti měly charakteristická znamení na kůži v těch místech těla, kde došlo podle jejich tvrzení k vážnému poranění. Jinak se tyto děti většinou vyvíjely normálně a po pátém roce na své zážitky z minulých životů zapomínaly.

Dnes již známe statisíce případů regresních terapií, při nichž lidé začínají hovořit jazyky, které nikdy předtím neznali, identifikují se s osobami, o nichž historie mlčí, ale jejichž identitu lze často skutečně ověřit.
V r. 1992 při natáčení vědecko-populárního filmu "Reinkarnace" jsme zdokumentovali mimo jiné případ člověka, kterého jsem uvedl do fázového stavu tvůrčí extáze a on uviděl obrazy ze svého předposledního života. Vyprávěl nám, jak sloužil u Lva Tolstého, známého ruského spisovatele, v Jasné Poljaně. Uvedl své jméno, příjmení, jména dětí i své manželky. Skupina historiků spolu s filmovým štábem našla záznamy o těchto osobách a verifikovala tak jeho tvrzení.

Zjistil jsem, že k vyvolání vzpomínek na minulé životy není potřebné používat regresní hypnózu či hlubinné regresní terapie, které popisuje většina psychologů. Profesionální psychoenergosugestologové nahlížejí do vlastní blízké i vzdálené minulosti zcela samostatně v průběhu doby četných meditací ve stavech rozšířeného vědomí. Informaci můžeme získat bez jakýchkoliv rizik pro destabilizaci naší psychické sféry. Rozšíříme-li přirozenou cestou své vědomí po úroveň porozumění zákonům Stvořitele, jsme schopni si poměrně snadno vytvořit ve své mysli "projekční obrazovku" a "listovat" minulostí. Při tomto postupu je však nezbytně důležité obrátit svou mysl k Panně Marii s prosbou o pomoc a ochranu. Mnozí tento fakt přijímají s nevolí, protože ti, kteří by rádi poodhrnuli závěs do minulosti, se často nedokáží ztotožnit s křesťanskou Matkou Boží. Svým žákům opakuji, že "cesty za poznáním" nelze konat bez ochrany bytostí z vyšších duchovních sfér, objevovat jemný svět může bez rizika jen hluboce věřící a Panna Maria je duchovní substancí, která v této době nejsilněji působí na Zemi. S její pomocí lze odhalit tajemství, která nám zůstávala skryta bez rizika psychických traumat.

Od momentu, kdy jsem objevil tento způsob vhledu do minulých existencí našeho "já", jsem provedl již stovky meditací se stejným výsledkem. Ti, kteří se obrátili s prosbou k Panně Marii, v 89% uviděli, ti, kteří nebyli pod ochranou vyšších duchovních bytostí, neviděli nic. Tato cesta poznání se mi jeví jako dosud nejbezpečnější a nejpřirozenější.
Zkušenosti z těchto meditací, stejně tak jako fakta, která jsem uvedl výše, mi dovoluji říci, že reinkarnace je reálný jev

zdroj: Albert Ignatenko - Schola Vitae

Reklama

Komentáře

váhavá ateistka (Po, 20. 11. 2006 - 20:11)
Zajímavé, zajímavé. Chtěla bych vědět víc z různých zdrojů. Ví někdo z vás o nějakém dalším článku zaměřeném na tuto tématiku?

lenka001.blog.cz
MIREK (St, 18. 2. 2009 - 17:02)
Ano opakovane životy. ANO je věci vnitřni zralosti.
Návštěvník (So, 21. 2. 2009 - 12:02)
Vzdalujeme se našemu křestanskému pojetí a zasazujeme do našich životů karmu, která není nic jiného než přísloví "Co zaseješ, to taky sklidíš!" jak jednoduché.Co se týká pana Grofa, nemám vůči němu žádné osobní výhrady,ovšem jeho pokusy na pacientech s LSD, řekl bych, nejsou poněkud důvěryhodné.
Zuzana (Čt, 14. 5. 2009 - 11:05)
Kde jsou prameny? O Dr. Y Gershomovi jsem nenašla nikde ani zmínku...ráda bych si to přečetla - prosím napište název díla a ostatní údaje na mail holka.modrooka.x"seznam.cz Děkuji.
Alžběta (Pá, 15. 5. 2009 - 02:05)
Napiš to sem,nás to zajímá také!Ď.
Jan@VEDA (Čt, 24. 5. 2012 - 20:05)
Kde jsou prameny? O Dr. Y...Yonassan Gershom
http://www.pinenet.com/~rooster/

Hari Hari
R.I.P. zdravý … (Čt, 24. 5. 2012 - 20:05)
Tenhle článek?
Třikrát BĚDA!
Dokonce prý je to VĚDA...
Marek (Út, 9. 12. 2014 - 10:12)
Věřím že reinkarnace existuje a myslím že křesťanství by mělo změnit svá učení. Karma existuje a nejde se z ní vyvázat modlitbou.Celibát by se měl zrušit.
koukám, další (Út, 9. 12. 2014 - 16:12)
Věřím že reinkarnace...prostý duchem :-DDD
To není (Út, 9. 12. 2014 - 21:12)
že by ses podíval do...vtipné... Idiot se pozná podle projevu, zjev není vždy průkazný. To by každý, kdo idiotem není, měl vědět, ne?
Tomáš (Út, 8. 11. 2016 - 12:11)
Dobrý den, není mi jasná jedna věc ohledně reinkarnace a proto bych poprosil o objasnění.
Přemýšlel jsem nad tím, že pokud jsme již prožili třeba 200 životů (inkarnací) do různých těl, míst a životních situací, tedy měli jsme různé totožnosti,
byli jsme různými osobami s různými jmény a měli různé rodinné příslušníky. Kým budeme jako duše po smrti? Se kterou z těch osob kterými jsme byli se budeme ztotožňovat? Já přece nebudu navěky např. jako duše Pepa Novák pokud se již nebudu muset inkarnovat, nebo ano? Proč ne třeba jako Emanuela kterou jsem byl např. v roce 1748 ? Proč tam potkám jak se často tvrdí své mrtvé příbuzné z tohoto posledního života a ne ty stovky příbuzných z těch předešlých životů? V opačném případě, kdy mi zůstane jen jakési universální JÁ a ne ztotožnění se se jménem, tak jak se duše od sebe rozpoznávají?
Děkuji za odpověď.
Martin (Po, 22. 4. 2019 - 06:04)
Dobrý den ,rád bych reagoval na váš příspěvěk do diskuze .Vidím že si kladete podobné otázky jako já .To jsou pro mě zásadní věci o kterých přemýšlím celý život a tady je takové krátké zhrnutí k čemu jsem dospěl,netvrdím ,že to tak skutečně je,jen to tak cítím, ale budu rád když si o tom se mnou trochu vy ,nebo třeba i kdokoliv jiný zapolemizujete :Duše je nesmrtelná ,nedá se přímo zničit ,ale po smrti se rozplyne na drobné částečky (možná atomy),ty pak následně vyhledávají cokoliv živé .Několik těchto ,,atomů´´ vytvoří ,,jádro duše¨,které během života roste až si člověk je schopen uvědomit svoji existenci.Kvalita duše je závislá na tom do jakého živého tvora se dostala,a pak na spoustě jiných faktorů ,třeba na tom čím je živena,v jakém je prostředí a pod.Jde tedy o takové vegetativní množení ,které vysvětluje proč se počet lidí zvětšuje geometrickou řadou.Jsem přesvědčen ,že po smrti se určitě narodíme znova ,ale budeme mít z 99,99 procent nové tělo i duši ,nebudeme to tedy my ,ale úplně někdo jiný ,těžko se to vysvětluje ,nemůžu to nijak vědecky dokázat,tak to prostě cítím.
ono (Út, 8. 11. 2016 - 12:11)
Dobrý den, není mi jasná...je to ještě složitější, i ti ostatní lidé se několikrát reinkarnovali, takže se tam třeba potkáš s osobou, která v jednom životě byla tvůj otec, v jiném syn nebo dědeček.
ten článek (Út, 8. 11. 2016 - 12:11)
Dobrý den, není mi jasná...je celý totální blábol, stačí si dohledat informace o tom "profesorovi" Ignatěnkovi - je původně cirkusový iluzionista z Moskvy, který udivoval diváky svou "pryfenomenální pamětí" na řadě čísel,což je starý trik.
James Randi (viz http://www.randi.org/)mu odhalil podvody, ještě když Ignatěnko působil v Moskvě, o čemž byl natočen film pod hlavičkou National Geografic a u nás byl uveden nakabelovém kanálu Spektrum.
Tomáš (Út, 8. 11. 2016 - 13:11)
je to ještě složitější,...No ale kdo teda budu já? S kým se budu identifikovat?
! (St, 9. 11. 2016 - 08:11)
Pojmy v názvu diskuse "vědecký výzkum" a "reinkarnace" se vzájemně vylučují.
rr (Čt, 10. 11. 2016 - 08:11)
cele je to nesmysl a proste pokus nejak podporit 1. lez "nezemrete"
Buh rekl "prach si a do prachu se vratis"
Koho vyrok podporujete? Jsou jenom 2 strany, svym postojem se pridavate jenom na 1 z nich
Jsi arogantní (Čt, 10. 11. 2016 - 15:11)
cele je to nesmysl a proste...Posmrtný život nebyl definitivně prokázán, ani vyloučen. Kdo si myslí, že ví odpověd, neví nic, akorát ukazuje svoji blbost a aroganci. Ale je vidět že takoví hňupové lidem imponují viz Trump.
:-) (Čt, 10. 11. 2016 - 15:11)
Posmrtný život nebyl...Přesně. A já vždy dodávám- přijde čas a ukáže se každému, bez výjimky.
Karel (Čt, 10. 11. 2016 - 15:11)
Pár takových zajímavostí ze světa. Co se týká vědeckého výzkumu.
Viz jen namátkou výkum na univerzitě ve Virginii, https://med.virginia.edu/perceptual-studies/, Kostlerův parapsychologický institut při univerzitě v Edinburgu,
na univezitě v Princetownu http://www.near-death.com/reincarnation/research/ian-stevenson.html a na mnoha dalších místech.
Tady to občas vypadá že si některá Materialistická a Marxistická individua dělají patent na rozum a pravdu. :-D
Veronika (Čt, 10. 11. 2016 - 17:11)
Karle díky za ty odkazy! Naprosto s tebou souhlasím. Odmalička nám cpali, že žádný posmrtný život neexistuje a jednodušší jedinci to přijímají jako nezvratnou pravdu. Čímž se vůbec neliší od jednodušších jedinců co vyrostli v autoritativních náboženských režimech, ti zase omílají náboženská dogmata.
! (Pá, 11. 11. 2016 - 08:11)
Pro Karla: Nějaký parapsychologický institut, byť ve Virginii, nepovažuji za důvěryhodnou autoritu. Takových organizací si může v cizině i u nás založit, kolik kdo chce.
Karel (Pá, 11. 11. 2016 - 09:11)
Pro Karla: Nějaký...Co kdo považuje či nepovažuje za důvěryhocné je naprosto jedno.
Nemyslím že by zrovna univerzitní profesoři byli nějací pitomci kteří by něvěděli co páchají za výzkumy a proč. :-)
! (Pá, 11. 11. 2016 - 13:11)
Co kdo považuje či...Co kdo považuje či nepovažuje za důvěryhodné je naprosto jedno. Právě tak jedno jsou mi tvoje názory.
tak (Pá, 11. 11. 2016 - 14:11)
Co kdo považuje či...proč lezeš sem do diskuze, když tě názory ostatních nezajímají?
Karel (Pá, 11. 11. 2016 - 15:11)
proč lezeš sem do diskuze,...Proč sem leze? :-) Přeci proto aby nás poučil o té jediné a neomylné pravdě.
! (Pá, 11. 11. 2016 - 15:11)
Promiňte, že jsem se vás dotkl nezájmem o vaše názory.
Karel (Pá, 11. 11. 2016 - 18:11)
Promiňte, že jsem se vás...Mě si se vůbec nedotknul. :D
Jen se mi libí tací kteří si hrají na fševědoucí.
rose (So, 12. 11. 2016 - 08:11)
No ale kdo teda budu já? S...Tomasi, budes to pored Ty, nebot do nikoho jineho nevlezes, je to jenom hra a ne Pravda, ta reinkarnace. neschopnost cloveke srovnat se smrti. Coz chapu, je to hrozna VEC
rose (Po, 14. 11. 2016 - 17:11)
q smrt je proste nebyti, opak zivota. Po smrti nejsme o nic vic nez mrtve telo a stejne jako zvireci. Ori zivote nas nase vedomi nadrazuje nad zvirata, po smrti je to jedno. Viz Kazatel 3:19 Vždyť je nahodilost, která se stává lidským synům, a nahodilost, která se stává zvířeti, a stává se jim stejná nahodilost. Jako umírá jeden, tak umírá druhý; a všichni mají jen jednoho ducha,* takže neexistuje nadřazenost člověka nad zvířetem, protože všechno je marnost.
9.11. (St, 9. 11. 2016 - 08:11)
Vědecký výzkum a připuštění možnosti uctívání židovského rohatého kozla v nauce o reinkarnaci...
10.11. (Čt, 10. 11. 2016 - 15:11)
Posmrtný život nebyl...Já s Tebou Leni ráda pracuju,vždyť to víš...
Reklama