Představy o Bohu

Američan D.N. Walsch je autorem myšlenkově pozoruhodné série Hovorů s Bohem.

V jedné z těchto knih si se Stvořitelem povídá a vypráví mu anekdotu: „Malá holčička něco maluje na papír a dospělý se jí ptá, cože to kreslí: - ´Pánaboha,´ odpoví děvčátko. –´Ale Boha přece nikdo nikdy neviděl. Nikdo neví, jak vypadá,´ namítne dospělý. – ´Až ho namaluju, tak to všichni vědět budou! ´ nedá se vyvést z míry dítě.“ Ve Walschově knize nato Bůh reaguje: „Také já ti něco povím. Byl jeden muž a ten začal psát o tom, jaký je doopravdy Bůh. Namítali mu, že Boha přece nemůže nikdo poznat...“ Autor pochopil, že je řeč o něm.

O tom, proč a jak začal své knihy psát, vysvětluje sám autor. V jednom období jeho život zkrachoval. Svým  chováním způsoboval konflikty s lidmi, takže  jeho nevím už kolikáté manželství skončilo opět rozvodem. V rychlém sledu událostí mu vyhořel nepojištěný dům a vážně se zranil při autonehodě. Sice se uzdravil, ale zůstal sám, bez prostředků a nezaměstnaný. Nakonec vzal zavděk, když mu jeho bývalá partnerka alespoň půjčila stan, aby měl kde hlavu složit. S půjčeným stanem nocoval v kempu s dalšími bezdomovci a byl rád, když v noci nezmrznul natolik, že se mohl ráno alespoň hýbat. Živil se sbíráním použitých plechovek.  Hlad ho donutil nepohrdnout ani jídlem z popelnice. Myslel si že jeho život skončil.  

V jednom takovém vypjatém okamžiku se naléhavě a naštvaně modlil, aby mu Bůh konečně řekl, jak se všechny věci doopravdy mají a jaký že je to Bůh, že se na to všechno může dívat. V tu chvíli pocítil naléhavý impulz, aby  vzal pero a papír. Uchopil psací náčiní a ruka mu sama začala psát. Tímto  automatickým psaním začal  tvořit své knihy. V duchu si myslel otázku a ruka napsala odpověď. Přestože sám Walsch není pevně přesvědčen, že takto vytvářená díla jsou skutečnými doslovnými Božími odpověďmi, jisté je, že pod vlivem zapsaných rad se jeho život obrátil správným směrem. Zlepšili se jeho vztahy s lidmi, našel si stálou partnerku a samozřejmě už dávno není bezdomovcem, ale známým spisovatelem…

Donald Neale Walsch tvrdí, že jeho knihy nejsou channellingem (tzn. že nevznikly doslovným záznamem diktovaným bytostí z jiného světa jako u knih spiritistických médií), ale že Bůh je inspiroval a mohou pomoci lidem vytvořit s ním nový osobní vztah.      

Walsch nestojí na křesťanské půdě, naopak jeho Bůh ortodoxní křesťanství a organizované náboženství vůbec opakovaně kritizuje. Walsch věří v panteistického Boha, který překračuje, spojuje a přetváří všechna náboženství. Jednou z jeho hlavních myšlenek je, že všichni vytváříme jednotu s Bohem i s celým Životem a sdílíme jedinou existenci.

Bůh liberálem

Při četbě Walschovy knihy Nová proroctví jsem si představil imaginární rozhovor mezi zesvětštělým moderním liberálem a konzervativním křesťanem. Hovoří spolu o náboženství, morálce, vědě, přírodě… Na konci jejich dlouhé debaty se zjeví Bůh, aby rozsoudil jejich spor. Komu dá za pravdu? Průměrný věřící by určitě počítal s tím, že křesťanovi. Nevěřící s Bohem nepočítá, takže takový příklad pro něj ani nemá smysl. Přínos Walschových knih vidím v tom, že nám nabízí ještě třetí variantu: Boha, který stojí na straně liberálů. Wikipedia uvádí, že Walschovy knihy „ jsou zpravidla v harmonii se základními tématy moderní západní duchovní kultury (např. mají základní vnímání slušného chování, respektují svobodný život a svobodu druhých, jednají s ostatními jako s těmi, kteří se rozvíjejí sami, ctí přírodu a nejvyšší bytost).“

Myslím, že tento nový úhel pohledu na Boha může být inspirující i pro tradičního věřícího, protože  křesťanští teologové uznávají, že naše představy o Bohu jsou nutně omezené a že Bůh je ve skutečnosti „úplně jiný“.  Pokud klasická teologie dokáže Boha nějak popsat, jsou to spíše definice, které  vypovídají o tom, co Bůh není: ne-konečný, ne-omezený, ne-smrtelný…

Konečně soudím, že nejvíce by z Walschových knih mohli profitovat ti nevěřící, kteří jsou pro české prostředí snad nejtypičtější a kteří svým deklarovaným ateismem de-facto demonstrují, že jim více než Bůh leží v žaludku církve, ať už z důvodů historických, politických nebo jiných. Idea Nejvyšší Bytosti, která organizované náboženství také zrovna nemusí,  by pro tyto částo jen zdánlivé ateisty, kteří s vaničkou vyklápějí i dítě,  byla určitě mnohem přijatelnější než tradiční představy, které Boha spojují s náboženstvím. K Bohu, jak ho popisuje Walsch, by mohli nalézt osobní vztah  i mnozí ateisté.                                                                                                                                                           

Falešné představy o Bohu

V knize Nová proroctví (vyšla též česky) se Walsch mimo jiné zabývá falešnými představami o Bohu. Ukazuje, jak jednotlivé nesprávné představy zákonitě vedou k odpovídajícímu špatnému chování:

1 Lidé jsou jeden od druhého odděleni.

Lidé si ubližují, protože si neuvědomují svou jednotu

2. Jsme odděleni od Boha.

3. Bůh od nás něco potřebuje.

Walsch tvrdí, že Bůh od nás nic nechce. Navíc je tento názor snadno zneužitelný, protože snadno vede k závěru: Bůh od nás potřebuje,  abychom se např.  účastnili  svaté války.

4. Musíme se Bohu zavděčit (aby byl šťastný, protože šťastný není)

Bůh je blažený a nepotřebuje od nás nic.

5. Existuje nejednotnost.

6. Musíme bojovat o své štěstí.

Víra v oddělenost vede mj. k představě, že na světě není dostatek zdrojů, které potřebujeme ke štěstí. Tento názor vede k válkám…

7. Skupina, k níž patří (nebo mé náboženství) je lepší než jiné.

Skutečnost nesčetného množství náboženských a dalších válek je dobře známá..

Duchovní idea

Při svém nedávném odchodu z funkce prohlásil kardinál Vlk, že Evropa nemá dostatečně silnou duchovní ideu, a proto jí hrozí islamizace. Domnívám se, že představa „liberálního“ Boha, který stojí na straně svobody a západních hodnot proti všem náboženským výstřelkům a fundamentalismu,  by byla duchovní ideou nám Evropanům bližší a  sympatickou. Koneckonců, možná je Bůh opravdu spíš „liberálem“. Jak říká Bíble, Boha nikdo nikdy neviděl, takže  vše, co si o něm myslíme, jsou jen naše představy…

Autor: Richard Gilík

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (18)

 • Obrázek uživatele ELTH
  ELTH (anonym)

  http://www.exxephoto.estranky.cz/clanky/duchovni-okenko/neale-donald-walsh-tlumocnikzla

  Feb 25, 2010
 • Obrázek uživatele pozor lež!!
  pozor lež!! (anonym)

  ...Toho nade mnou ignorujte, patří do blázince i s tím svým paranoidním a nenávistným webem.

  Feb 26, 2010
 • Obrázek uživatele ELTH
  ELTH (anonym)

  Satan říká dělej si co chceš - je to v pořádku, ale nebe a věčný život ti nabídnout nemůže. To Bůh nás učí dělat dobré skutky. Kdo je dobrý? Bůh nenávidí zlo - lidé se jej snaží normalizovat. Viz. vždy bylo špatné, když muž vzplál touhou po jiném muži nebo když žena zabila své dítě ještě v lůně. Teď je to normální = správné = "dobré". Kdo nakonec rozsoudí co je dobré a co zlé? Jedině stvořitel! Abysme nežili v nevědomosti co je dobré a co zlé, dal nám Bůh Bibli, kterou můžeme vše poměřovat. Proto pokud autor komentuje Hovory s "Bohem", tak by se měl podívat do Bible jaký je Bůh a pak porovnávat... Kéž Vám Bůh Bible otevře oči abyste prohlédli a uviděli Pravdu! AMEN!

  Feb 26, 2010
 • Obrázek uživatele L.
  L. (anonym)

  Bible me nezajima.Nevim vo co vam porad de,co ztoho cist bibli?Kcemu to pomuze?

  Feb 27, 2010
 • Obrázek uživatele ELTH
  ELTH (anonym)

  Bible me nezajima.Nevim vo co...Pokud tě zajímá duchovno a hledáš Pravdu, tak jediná a pravá pravda (cesta) je nám zjevena právě v Bibli, kde je zjevena Boží vůle. Tam se dozvíš jak se věci mají od stvoření přes Ježíše (a spasení skrze něj) až po konec tohoto světa, jak jej znáš. Pokud tě vábí satan svými nevyřešitelnými záhadami a ty podléháš a zahrabáváš se v nich, tak to je tvá volba. Máš na vybranou: Buď jsi s Bohem a máš život věčný, nebo si proti němu a nemáš. Walschův bůh, ale není ten Pravý Bůh, protože to je ten z Bible. Satan vypustil do světa spousty bludů o Bibli aby ji lidé nechtěli číst, ale já ti povím, že jediné co se může stát, když si Bibli přečteš, je, že dojdeš Pravého poznání a dojdeš spasení skrze uvěření v Ježíše Krista ukřižovaného a třetí den oživeného. Kéž by se ti otevřely oči a tys prohlédl - tolik po tom touží Hospodinovo i mé srdce...

  Feb 27, 2010
 • Obrázek uživatele sally
  sally (anonym)

  Pokud tě zajímá duchovno a...No, nevím, jestli zrovna v tomto případě tvá slova padla na úrodnou půdu...

  Feb 27, 2010
 • Obrázek uživatele ELTH
  ELTH (anonym)

  Kéž by! Kéž by padla... Jenže já nedělám rozdíly na jakou půdu seji Boží slovo. Jako zvěstovatel radostné zprávy o Ježíši Kristu, jen hlásám Boží slovo všude, kde mohu. Žel ne vždy dopadá na úrodnou půdu :( Ale to já v moci nemám, to záleží na každém jednotlivě jestli semínko opečuje a ono vyroste a nebo jestli o něj nebude dbát a ono zajde (tady také vstupuje satan aby nás pokoušel). Kéž by Bůh dal a všichni prohlédli a prozřeli tak jako já. Díky Bohu, že je ke mě milostiv a povolal mě do služby abych mohl kdekoliv směle kázat Boží království! Nezoufejte lidé. Boží království je tu pro každého, kdo činí pokání a vyzná Ježíše jako svého Pána. Jedině tak Vám Bůh odpustí Vaše hříchy a Vy budete zachráněni a budete mít podíl na věčnosti...

  Feb 27, 2010
 • Obrázek uživatele radovan
  radovan (anonym)

  Satan říká dělej si co chceš...jo jo to kdybys tu bibli vybli lepe cetla tak z toho tveho boha by se i jeden posral... Ps:tolik rozporu polopravd a lzi jenom tak nenajdes.

  Feb 28, 2010
 • Obrázek uživatele ELTH
  ELTH (anonym)

  jo jo to kdybys tu bibli...Ale copak, že se tu uchylujeme k vulgárním řečem? Pokud máš na mysli nějaký konkrétní rozpor, tak sem s ním. Není třeba ihned tasit sprosťárny... Tvůj výstup zde pak nemá žádnou hodnotu.

  Feb 28, 2010
 • Obrázek uživatele já
  já (anonym)

  věřím jenom gnozi

  Dub 21, 2010
 • Obrázek uživatele . . .
  . . . (anonym)

  Milejsi a srozumitelnejsi knizka je Hovory s Bohem nez Bible..kcemu bible kdyz o kus dal volaji Alah a druhy zas Budho a dalsi Jehovo..je to nejaky divny,lidi si ty Bohy vymysleli.

  Dub 21, 2010
 • Obrázek uživatele Pčečetl jsem si vaše názory
  Pčečetl jsem si... (anonym)

  Pokud jsem pochopil dobře, tak zlo se od dobra liší v tom, že dobrý člověk zasouvá do vagíny, zlý zasouvá jinak. Čili Boha zajímá na člověku především to, jak používá svůj penis. Jak se chová k jiným lidem, jaký ma charakter, povahu, jestli lže, krade, podvádí, vraždí, to Boha ani tak nezaímá. Boha zajímá jen sexuální život člověka, podle toho se lidé třídí. Kdo předpisově zasouvá do vagíny, jde do nebe. Kdo zasouvá jinam, jde do pekla.

  Dub 21, 2010
 • Obrázek uživatele Emilka
  Emilka (anonym)

  Pokud tě zajímá duchovno a...Tak super, ono teda staci precist bibli a tim padem dojdu ke spaseni. Skoda, ze jsem to nevedela driv. Aspon bych nemusela ty svoje hrichy neustale rozebirat a uz vubec bych se neobtezovala nejakou snahou zit jak nejlepe mohu.

  Dub 21, 2010
 • Obrázek uživatele IGNACIUS
  IGNACIUS

  ARCIROUHÁNÍ ! Nahlížím,že je zde vskutku mnoho heretiků,kteří tupí jméno našeho Pána. Však vězte,vy arcikacíři,že všeho dočasu a Pán Bůh navěky. Skončíte v ohni pekelném,tak jak zvěstováno jest v Písmu i jak káže Mistr Henryk Lahola.

  Dub 22, 2010
 • Obrázek uživatele Světlo
  Světlo (anonym)

  Zájem o Duchovno mrkni se na www.svetlo.ic.cz , ne?

  Kvě 08, 2010
 • Obrázek uživatele jedna
  jedna (anonym)

  ARCIROUHÁNÍ !...já věřím v Boha a moje víra mně posiluje. Nevěřím slintům fanatiků,, nesnáším je, stejně jako sektáře a církev samu. Církev napáchala v historii tolik zvěrstev, nevěřím, že kněžím Bůh dal schopnost odpouštět hříchy formou svaté zpovědi. Kněží kradli, konfiskovali majetky, pronásledovali, mučili, upalovali, jsou samá pedofilní aféra, kážou skromnost a chudobu a chtějí vracet majetky, které ukradli, baží po penězích, souloží, hřeší vesele proti Desateru, zastrašují lidi, chtějí řídit jejich životy, zakazují antikoncepci, čímž zasahují do svobod lidí, chtějí jim diktovat, jak mají žít, neustále kážou vodu a pijí víno, ve Vatikánu se obklopují přepychem. papežen je dnes bývalý člen hitlerjugend, který má možná dost na svědomí, bazilišek, jehož pohled mi vnuká pocit přetvářky a falše, ten, který volá, že Bůh ochrnání své ovečky, ale sám asi jeho pastýřem není a v boží moc nevěří, když jezdí v papamobilu s neprůstřelným sklem a ochrankou svých goril. Bůh a církev nejsou jedno. Náboženství je opium chudých, ideologie, která se snaží potlačit v lidech přirozenost a nahnat jim strach. Opakuji, že v Boha jednoznačně věřím.

  Kvě 09, 2010
 • Obrázek uživatele Jan
  Jan (anonym)

  Opravdu stačí si přečíst Bibli: "Boha nikdo nikdy neviděl, Jednorozený Syn, který je v Otcově náruči, nám o něm řekl." (Jan 1.18). Takže to, co si o něm myslíme, víme od Ježíše Krista. Nejsou to naše představy. Představy panteistů jsou velice zkreslené a ukazují an neznalost Bible. Neznalost Bible je neznalost Krista. A ten nám řekl o Bohu, ale hlavně o tom, jak se máme chovat. Bůh to od nás nepotřebuje pro sebe, ale kvůli nám.

  Čer 15, 2010

Přidat komentář

Reklama

Reklama