Reklama

Co je to prána?

Prána je univerzální podstatou veškeré energie. Je to životní síla, která proniká vším. Může být statická i dynamická. Je ve všem. V člověku jako v mravenci, v rostlině jako v kameni. Je ve světle, v elektřině, v magnetismu, v pohybu elektronů - jako je melodií v hudbě nebo září v lidských očích.

Člověk ji dostává dechem, potravou, vzduchem, vodou, sluncem, nejrůznějšími způsoby. Hlavně však ji přijímá svým nervovým systémem a absorbuje ji dýcháním. Přebytek prány se ukládá v mozku a v nervových centrech. A můžeme si při této příležitosti hned říci, že největší množství prány se vytváří sublimací nebo transformací plodivé síly. Jogín ji shromažďuje právě v mozku. Té se pak v sanskrtu říká ódžas.

Jogín cvičící tajné nauky a přetvářející vitální síly v ódžas akumuluje její přebytek v mozku, jako by ukládal megawatty elektřiny v obrovském akumulátoru. Tato síla se pak stává zdrojem jeho energie, zdrojem jeho tajných sil a nejdůležitějším pramenem jeho schopností ovládat mysl. Protože je živá, putuje tělem jako proud. Toto proudění je zprostředkováno velice jemnými průduchy, tzv. nádí. Důležité jsou tři z nich - idá, pingalá a sušumná. Idá probíhá od levé nosní dírky nahoru k mozku a pak podél levé strany páteře až dolů k pohlavním orgánům. Pingalá stejně tak, jenomže po pravé straně páteře. Nejdůležitější ze všech, sušumná, vede středem páteře až do středu lebeční kosti.

Tyto tři hlavní nádí musí žák důkladně pročistit, má-li správně postupovat. V nauce tummo jako ve všech tantrických naukách se největší pozornost věnuje právě sušumně, neboť tudy má po svém probuzení procházet tvořivá sila Boží, tzv. kundaliníšakti, hadí síla, jak se jí také říká pro její svinutou polohu. Tato síla je právě oním ženským tvořivým principem v makro i mikrokosmu. Úspěšný jogín vede tuto sílu nad hlavu do sedmého lotosu, tzv. sahasráry, aby se tam spojila se svým základním, mužským principem, z něhož vzešla. To se děje buď za účelem získání transcendentálních sil, anebo což je pro nás důležitější za účelem realizace skutečnosti. V křesťanské mystice se této realizaci, tomuto spojení obou principů, říká "mystická svatba".

Zdroj: Tajné nauky Tibetu - Eduard Tomáš

Reklama

Reklama

Komentáře

Jaromír Janečka (St, 21. 3. 2001 - 13:03)
Mám zájem o cvičení kundaliní jogy pod dohledem cvičitele, kde je možno se přihkásit? Jsem od Frýdku.Děkují.
Oxyman (Pá, 14. 4. 2006 - 09:04)
Objev 21.století!!! Kyslík = Prana, Prana = Kyslík. (11.04.2006)

Objev 21.století
--
Kyslík = Prana, Prana = Kyslík
--
Vážení přátelé chci si s Vámi povídat na velmi zajímavé téma. Tedy "Prana" a kyslík. Co je to "Prana" a co je to kyslík...
--
"Prana" je slovo pocházející ze sanskritu, jazyka používaného v Indii a jako jazyk liturgický ve východních náboženstvích jako jsou buddhismus a hinduismus. Znamená v podstatě něco jako "životní síla". Je to přesný
nedefinovatelný základ, z něhož vzniká energie, životní síla umožňující existenci jednotlivé lidské bytosti i celého vesmíru.
--
O "Práně" tedy lze říci, že je přirozeností Bytí, též motivující silou stvoření a je tedy základní silou mysli.
--
Zamysleme se tedy a pokračujeme dále...
--
Dech je jeden z mála tělesných funkcí, který může být ovládán vědomě či nevědomě. Proto je důvodné věnovat pozornost všem formám klasického rozjímání. Kyslík přináší do našich životů hlavní životní energii jistě více než potrava či voda. Obyčejný člověk vydrží bez jídla 3týdny bez vody 3dny a bez kyslíku 3min.
--
V dobách dávno minulých lidé neměli představu o molekulární struktuře vzduchu. Neměli mikroskopy a nemohli tedy ani použít tabulku prvků Mendělejovi soustavy. A mohli bychom pokračovat dále v rozboru pokroku vědy v posledních letech ...
Přitom ale vnímavý člověk něco cítil a již v těch dobách měl životní zkušenost při různých dechových cvičeních, které trénoval a používal.
Jasně pociťoval blahodárné účinky těchto dechových cvičení na svém organismu vzhledem k následným projevům v oblasti myšlení a soustředění.
Dále tyto dechová cvičení měli vliv ne regeneraci buněk a všeobecné zdraví organismu. Tehdejší člověk využívající takového dechového cvičení prohlašoval, že svou jak fyzickou tak duševní sílu má z kosmické energie.
Prostě řečeno ze vzduchu. Název této energie se vžil - "PRANA".
--
Jako odborník v oblasti kyslíku mohu potvrdit tento objev, dle vlastních zkušeností. KYSLÍK JE PRANA.
--
Kyslík ten již základní prvek země nám dává všem tu základní životní
energii a to znamená to samé co nám dává Prana. Moderní člověk již dnes má
díky vědě spoustu možností jak zkoumat svou životní energii. Navíc má výhodu pohledu do minulosti a tak již může posoudit i vyhodnotit přesný výsledek na podstatu energie nazývané "Prana".
--
Objevem 21.století je tedy tento poznatek:

Kyslík je Prana
Prana je Kyslík

OXYMAN
www.oxycentrum.cz
Vilma Kotočová (St, 8. 11. 2006 - 23:11)
Podle mého názoru zde někdo prezentuje nikoliv objevy, ale obyčejné tmářské spekulace. Mělě by se vrátit do šesté třídy základní školy.
Telecom-linka (St, 8. 11. 2006 - 23:11)
Kyslík je TELECOM!!!
Vilma (Po, 3. 12. 2007 - 00:12)
Zdravím všechny křesťany, nekřesťany, fundamentalisty, ateisty a další rozumně i neruzumně smýšlející lidi.
Chápu, že jsem náš oblíbený diskuzní kroužek dlouho nenavštívil, ale už jsem nemohl vydržet tíhu vědomí, že nejsem schopen sebevědomně se postavit za svůj názor. Všechny své dlouhosáhlé články jsem vkládal do úst někomu, komu nejen, že nepatřily, ale dokonce o nich něměl ani tušení!!!
Napsal jsem mnoho článků, které jsem si obratně obhajoval, svými přesvědčivými argumenty jsem dostával na kolena mnoho zarytých odpůrců moderních poznatků a činil jsem tak s lehkým srdcem podvodníka, kterému se nemůže nic stát. Kterého nikdy nedostihne odpovědnost za své skutky.
Až teprve na skonku svého stáří si uvědomuji, že celý život jsem jen lhal. Že jsem se nikdy nedokázal postavit čelem odpovědnosti, celou tu dobu jsem se zkrýval za ženskými sukněmi, za velkými slovy a plamennými proslovy stálo moje malé já, Já Štefan Kotoč.
Moralizoval jsem ostatní kolem sebe, moralizoval jsem svou rodinu, vše jsem dělal pod záminkou, že pro všechny chci jen to nejlepší, ale lhal jsem. Chtěl jsem si žít dobře, i na úkor blaha svých nejbližších a dodnes se za to nestydím.
Zašel jsem dokonce tak daleko, že jsem zmanipuloval všechny kolem sebe, tedy ty kteří odemne ještě neodešli. Zmanipuloval sem svou manželku, kterou jsem donutil mnohokrát křivě vypovídat, dokonce i před soudem, dokonce bych neváhal, bylo by to nutné, "v zájmu rodiny" obětovat kohokoliv (mimo sebe samotného) za uhájení své pravdy.
Jsem již několikanásobný dědeček a ačkoliv jsem se na tuto roli velmi těšil, díky své zapšklosti jsem své, dnes již dávno dospělé, vnuky téměř nevídal, neboť jsem se nemohl podílet na jejich výchově. Můj syn mě přestal zajímat úderem svých osmnáctých narozenin, kdy se začal cítit natolik svobodný, že svým volnomyšlenkářským a nezodpovědným chováním začal být mé osobě až nebezpečný.
Stejným způsobem jsem od sebe vypudil i svou první dceru a před několika lety i svou poslední dceru, která bohužel dodnes (dokonce i po svatbě) nese mé jméno. Jsem přesvědčený, že dodnes usiluje o můj majetek, ba i můj život, proto jsem také podnikl náležité kroky, aby jakékoli vazby mezi mnou a Vilmou i její dcerou byli nadobro zpřetrhány.
Celý svůj život jsem toužil po vnučce. Představoval jsem si, jak budu malou Vilmušku vychovávat, ve svém domě, ale moje dcera všechny mé plány odmítla a rozhodla se žít vlastním pochybným životem.
Ze strach o svůj majetek a svůj blahobyt jsem vydědil svou dceru a raději i svou desetiměsíční vnučku.
A takový jsem křesťan.
jen tak (St, 3. 12. 2008 - 21:12)
bez prožitku prány jsou to jen akademické
je také třeba vědět proč chcete pránu cvičit
oni se tím zabývali 4 000 let tak nám nezbývá než tiše šoupat nohama a přemýšlet :-)
BDJ (Po, 22. 10. 2012 - 10:10)
není potom problém s překysličením,prý to může skončit i smrtí.Třeba kosmonauti na miru když se chtělispojit s Centrální vesmírnou stanicí,museli projít dekompresní komorou aby jim vyrovnala jejich čistý kyslík ,který dýchají američtí kosmonautí na vzduchj,který je u ruských kosmonautů.
Prý když se dýchá příliš intenzuivně může se člověku stát něco podoného,kyslík se začne vařit v krvy,bublat a následuje srdeční zástava,plyn v srdci.
ach tak, (Po, 22. 10. 2012 - 12:10)
není potom problém s...američani dýchaj čistý kyslík a rusové maj jinej???
BDJ (Po, 22. 10. 2012 - 16:10)
američani dýchaj čistý...Z překysličení se dá upadnout až do bezvědomí a tam se může i zemřít ne?
Prána (Út, 23. 10. 2012 - 02:10)
prána je kyslík!
ach tak (Út, 23. 10. 2012 - 14:10)
Z překysličení se dá...Ale já se ptám, jaký je rozdíl mezi kyslíkem, který dýchaj američani a rusové. To maj každý jiný kyslík?
čístá Prána (Út, 23. 10. 2012 - 17:10)
Ale já se ptám, jaký je...Cože?Kyslík vázanej v krvi při přechodu z jednoho tlaku do druhého bublá.Ameriřčani měli v krvi čistej kyslík,zatímco rusové vzduch a když by šli jedni k druhým na návštěvu tak by zhebli.
Pajko (St, 24. 10. 2012 - 02:10)
Prána jedněm i druhým je kuprospěchu!
Martin Průša (St, 5. 6. 2013 - 09:06)
pravě o tom píšu referát
J (Ne, 9. 6. 2013 - 08:06)
anglicky, ale se zdroji
http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/prana.htm
věra (So, 10. 8. 2013 - 13:08)
Mám zájem o cvičení...Knihu henriho monforta můžete sehnat na adrese:najdeš tam řešení o vztazích
email: [email protected]

a info na
http://www.youtube.com/user/pranickavyziva

Tachyon Techno… (Út, 11. 11. 2014 - 15:11)
podujatie bratislava 21.-23.2014, hotel galeria ubytovanie spojené s 3 dňovým seminárom
V dňoch od 21. - 23. 11. 2014 sa uskutoční 3 dňový víkendový seminár o Prechode na Pránickú výživu. Lektor: Peter Starec, slovenský pránik, ktorý sa preukázateľne už 1,5 roka nestravuje. Špeciálne pozvanie prijala aj pránička: Dana Hájková, ktorá absolvovala turné s Henri Monfortom. Pôjde o vzájomné vymieňanie si skúseností. Večery budú interaktívne. V prípade zahraničných hostí, bude prítomný translatológ. Možnosť ubytovania v Hoteli Galéria za špeciálne akciové ceny. Vstupné: dobrovoľné, na základe individuálneho prínosu seminára. Vstup na seminár LEN na základe potvrdenej rezervácie na: [email protected], +421/254652711, viac info na www.multivitamins.sk
Blbost největší!!! (Út, 11. 11. 2014 - 18:11)
Kdo to ověřil že už jeden a půl roku nic nejed?
Když se chce povznést na duchovní úroveň proč za semináře vybírá peníze? Proč neslouží druhým zadarmo?

Ale proč sem píšu, stejně nikdo neodpoví.
tonny (Út, 11. 11. 2014 - 21:11)
ona je pravda vždy někde uprostřed.Možné jr prakticky skoro vše,ale lidí co to dokážou moc není.Ted píšu obecně...Prána,chi,ki je enrgie vesmíru,která je všude okolo nás,v nás,v každém předmětu atd.existují různá cvičení,ktrá tuto energii koncentrují,transformují a pracují s ní.Ovšem není to legrace,a při neodborných pokusech může mít člověk i zdravotnía psychické potíže.Je to ale zřídka,protože lidé moc nepraktikují.
blbost největší!!! (Út, 11. 11. 2014 - 22:11)
To bys to nejdřív musel dokázat že ta tvoje "neměřitelná" energie existuje!
Jinak je to stejná blbost jako když indický jogíni tvrděj že můžou levitovat!
tonny (Út, 11. 11. 2014 - 23:11)
To bys to nejdřív musel...já ti to nevnucuji,ale již se to dá měřit.Ale musíš se smířit rovněž s tím,že ne vše je měřitelné.Jak primitivní,že pokud si na to nesáhnu tak to neexistuje?cvič to,pozoruj a uvidíš jestli to je reálné či ne.přesvědčovat ani polemizovat nemá cenu.
blbost největší!!! (St, 12. 11. 2014 - 00:11)
A čím a jak se dá "neměřitelná" energie prána měřit?
jaké že to (St, 12. 11. 2014 - 07:11)
chytrolíne,něco si o tom...přístroje na měření prány existují? povídej!!
tonny (St, 12. 11. 2014 - 07:11)
přístroje na měření...v USA ale i v číně.A samozřejmě i jinde.Ale moc se o tom nemluví.Víš,ono neznamená,když se to běžně nevyučuje na školách,že to neexistuje.Pro mě je to každodenní běžná věc,se kterou pracuji již mnoho let.A nepotřebuji na to nějaký přístroj.Zkus nějakou tradiční metodu u dobrého učitele,a uvidíš sám...Je dobré hned všemu nevěřit,ale to bys nemohl věřit ničemu.I věda něco tvrdí,aby to za 20let vyvrátila.A pokud již neví kudy kam,řekne placebo,sugesce.Ale je uplně jedno jak tomu budeme říkat,hlavně že to funguje.Na internetu o tom přístroji možná něco najdeš.
blbost největší!!! (St, 12. 11. 2014 - 09:11)
v USA ale i v číně.A...Hledat nemusim, tyhle zazračné přístroje bývají ve skutečnosti obyčejné ohmmetry prodávané za desetinásobnou cenu.
tonny (St, 12. 11. 2014 - 12:11)
jeden. Jen blbě plácáš,...asi tak,mě je jedno,jestli je ten přístroj nebo není...já mám vyzkoušeno a to po 30let,že energie chi,ki,prána nebo jak jí chcete říkat existuje,protože to mám ověřené.A tyhle plky mi jsou volné.Nejsem léčitel či něco podobného,ale je to realita.Zkus to,a pak diskutuj na téma.Řeknu jeden příklad : v roce 1991 sestra mé přítelkyně měla 3letého syna.Byl oslaben několik dní,jen seděl,byl nepřirozeně utlumen.Na žádost jeho matky jsem něco zkusil.Sice jsem jí říkal že nejsem léčitel,ale ona na to že s energií pracuji,tak at to zkusím.Souhlasil jsem.dal jsem ruku na jeho hlavu,a energii dal impulz a směroval jí do něho.asi po 5minutách,klučík změnil barvu,a začal běhat a hrát si.Uplná změna.A co to teda bylo podle tebe u 3letého klučíka?sugesce?placebo?Až něco sám vyzkoušíš,nebudeš jen hloupě plácat.s prominutím.
blbost největší!!! (St, 12. 11. 2014 - 13:11)
Bohužel, o umění ovládat energii mluvíš jen ty sám a sám si to dosvědčuješ, stylem: Opravdu jsem postavil perpetum mobile, mohu to dosvědčit naneštěstí mi shořelo i s plány.
Co to bylo? Přesvědčení o vlastní vyjímečnosti, touha po publicitě, víra v sebe, pocit neomylnosti nebo vše dohromady.
Jestliže jsme my (Čt, 13. 11. 2014 - 21:11)
nech je,jsou to lidi co...nedokázali nic, pak vy dokažte, že vaše halucinace mají reálný základ :-DDD. Kontrolovaný pokus, a to tak, aby nepřipustil dvojaký výklad. Nic tak pitomého jako byl Prahladův fake, prosím... A pokud se vám to nepodaří, pak se nedivte, že si z vás soudní lidé dělají prdel :-DDD. Dokažte skeptikům, že jsou za blbce, jinak jste idioti vy...
Jasmuheen neob… (Čt, 13. 11. 2014 - 21:11)
také ne. Neexistuje nic, co by podtrhlo ono idiotské tvrzení. Ať si autor zde publikovaných blábolů říká Pavel či tonny, nepřinesl do diskuze nic, co by mělo váhu... Jen horečnaté sny a blouznění jak po LSD...
s vírou jdi do (Čt, 13. 11. 2014 - 22:11)
nemusím nikomu nic...paďous... Nemusíš nic předvádět, důkazy přece přinesli ti, kdo s tímhle blábolem přišli, ne? :-DDD. Nebo ne? Ne snad?
A ty jsi ten, kdo přichází s tvrzením. Na tobě je tedy důkazní břemeno. Pokud zůstaneš jen u tvrzení, které není o co opřít, pak jsi za mluvku, ta žvanila, za idiota... Ty jsi ten, kdo kecá blbosti, ta jsi ten, kdo nemá slušné vychování... Hájíš pránu.. Dobře, ale máš se o co opřít :-DDD
od koho se mám učit? (Čt, 13. 11. 2014 - 23:11)
od něho? Maharishi Mahesh Yogi? Nechal si říkat Svatost a Guru a přitom mu nešlo o nic jiného než ženský a prachy. A ješitnej byl až hrůza. Nikdy neskousnul že Beatles poté co ho prokoukli co byl za kouska, se od něj odvrátili.
A od takových se učíte a jim věříte že je nějaká prána.
A ty se nauč a… (Čt, 13. 11. 2014 - 23:11)
tady se...postavit tvrzení bez důkazů jen a jen na víře je zhovadilost. Pokud budeš kázat ptákoviny, budeš za idiota, dělej co dělej. Prána? Co to je? Mentální zvratek? Ukaž mi ji. Jen půl kila... Deset deka... Nebo pět centimetrů... Jedinej watt.. Newton... Nebo desetinku Prahladu... :-DDD
Jo, ty víš, že (Pá, 14. 11. 2014 - 06:11)
ja přece nechci aby mi to...prána existuje... Neexistuje jediný důkaz existence prány, jen blábolení polobláznů, ale ty to skálopevně víš... A tvrdíš, že to není postaveno na víře :-D. Celá myšlenka prány je postavená na víře, bez víry by sama ta idea nemohla existovat, ale pro tebe to víra není... Nezoufej, třeba se to dá léčit...
Co to meleš (Pá, 14. 11. 2014 - 15:11)
máš pravdu,můžeš...za nesmysly? Mluvící vlk z Červené Karkulky je pravděpodobnější než někdo, kdo žije z prány... Když tady tonny začne prohlašovat, že vládne kouzelnou hůlkou Harryho Pottera, taky budeš dštít síru na ty, kdo veřejně prohlásí, že strašlivě blábolí?
Ale pokud je tahle diskuse oficiální rezervací bláznů a pitomců, pak ano, žvaňte si, co vám slina na jazyk přinese :-D
tak mi tu energii (Pá, 14. 11. 2014 - 16:11)
jsi hlupák,a ještě se s...ukaž, dokaž mi její existenci, změř ji, předveď... Anebo mlč.
Hele, ty poloi… (Pá, 14. 11. 2014 - 17:11)
tak mi její neexistenci...nelze dokazovat neexistenci toho jevu, u něhož nebyla dokázána existence :-DDD. Kde nic není, tam nic není :-DDD. To bys, jakožto prudce inteligentní a extrémně exaktně uvažující člověk měl vědět, ne? Budu-li tvrdit, že na Jupiteru je v srdci rudé skvrny perníková chaloupka, je na mě, abych to dokázal. Vyžádám-li si od tebe, a to proto, abych se důkaznímu břemenu vyhnul, důkaz její neexistence, budu za debila :-DDD
é (Pá, 14. 11. 2014 - 18:11)
nelze dokazovat neexistenci...Hele, já taky nikdy neviděla tvýho ču---- a taky věřím, že ho máš a nemusíš to ani nijak dokazovat. Nebo ho přeci jen nemáš?
Existenci mého (Pá, 14. 11. 2014 - 22:11)
Hele, já taky nikdy...moudí a jiného příslušenství dokazují mé děti a případné genetické testy. Tobě je po tom houby... Tenhle argument z rodu filmových hlášek je sice hezký, ale jinak vcelku nanic...
Jiná věc by byla, kdybych prohlašoval, že mám tykadýlka a krovky a šest nožiček... Bylo by mi věřeno? Nemusel bych přispěchat s důkazy? :-D
Jak jsi mi, ty… (Út, 18. 11. 2014 - 05:11)
díky za projev tvé...děravej, poradil, kde získat důkaz o práně? Napiš mi to ještě jednou, prosím, abych nebyl v pochybnostech, ano? Kde je ten důkaz? Kde? Kde?
Neexistují ani ověřitelná svědectví o Ferdovi, zato těch neověřitelných je tolik, že by to stačilo na nové Staré pověsti české :-D. Novodobý folklór, nic jiného, a na tom nezmění nic ani fakt, že o Ferdovi vycházejí knížky... Knížky vycházejí i o elfech, Marťanech a mluvících zvířátkách. Kde je poptávka, je i nabídka; s realitou to nemá nic společného :-D.
Existuje jedna (Út, 18. 11. 2014 - 05:11)
no za debila si spíš...zásada, a ta zní, co jest bez důkazu předkládáno, může být bez důkazů odmítáno.
Je minimálně slušností uvádět při vedení debaty argumenty, a ten, kdo předkládá nějaká tvrzení, by je měl také argumenty podepřít. Tvrzení bez argumentu je blábol; v dospělém věku přece nikdo nemůže přistoupit na rodičovskou taktiku: "jistě miláčku, taky za tou muchomůrkou vidím zeleného trpaslíka".
Čtu-li blábol, který se nijak neopírá o realitu, který není podložený ničím jiným než opět bláboly, pak nemohu jinak než jej za blábol i označit, a to bez ohledu na vzteklé pokřikování hysterického parchanta, který si toho trpaslíka nechce nechat vymluvit.
A k lásce, depresi, strachu... To střílíš kanónem hodně vedle. :-D
tonny (Út, 18. 11. 2014 - 09:11)
zásada, a ta zní, co jest...realita může být pro každého něco jiného..
.myslíš,že chytíš do rukou,zvážíš,sníš?Ano,to je také realita.Ale,jak pěkně vystihla Leni,třeba ta deprese či láska se změřit nedá,ale je to realita...Ovšem kdo nechce něco uznat,tomu není dobré nic.A jak získat důkaz o existenci prány,chi?Podstup každodenní cvičení na energii dle tradičních postupů,např.chikung,a poznáš,že to je raalita.A páter Ferda je zdokumentován kapacitami vědeckého,lékařského světa.ale není in o tom moc mluvit.Stejně jako řada našich astronomů,praktikuje astrologii,ale veřejně to přiznat nemohou,protože by je omezení lidé zesměšnovali...
Jo, čili nic (Út, 18. 11. 2014 - 09:11)
realita může být pro...nemáš, není nic, čím bys mohl podepřít svá tvrzení, jen a jen kecy... Prána, páter Ferda, nic než lži, žvanění a úhybné manévry :-DDD. Výmluvy...
A myslíš, že je slušné veřejně lhát a vymýšlet si?
Nemel nesmysly a (Út, 18. 11. 2014 - 10:11)
Podívej najdi si...dolož svá tvrzení... Bez důkazů to jsou jen a jen chorobné bláboly člověka, o jehož způsobilosti k právním úkonům lze s úspěchem pochybovat :-DDD
Jsem si vědom toho (Út, 18. 11. 2014 - 19:11)
víš bobánku,tady si na...smutného faktu, že je to tu útočiště ezotroubů, ale chráněná rezervace tu vyhlášená není :-D. Jestliže podléháte iluzím a jednáte, slušně řečeno, jako retardi, nedivte se, že občas nějaký kolemjdoucí, zaujatý barvitostí a rázovitostí vašich podivných folklórních tanečkú, utrousí věcnou poznámku. Neexistující nepočne existovat jen proto, že si to nějaký hysterický potrhlík přeje... A nejste-li schopni věcné argumentace na reálných základech, pak raději nepodávejte důkazy své psychické lability tak okatě, jak to činíte dosud...
Aha, a tím (Út, 18. 11. 2014 - 20:11)
Ale prosím tě,je tu...se dá omluvit jakékoli bláznovství, že? Takové názorové gymnastice se říká solipsismus, což jest metafyzickou téměř vědou, a ve slušné společnosti, když už nám něco takového vyrašilo, je záhodno držet na tom čistý kapesník :-D
Realita je surová a složitá; chápu nechuť slabochů k ní, ale ani přes nejsložitější a nejsluníčkovatější sebeklamy se realita nestane jinou. Těbůh...
je snad něco š… (St, 19. 11. 2014 - 06:11)
že ty zrovna mluvíš o...na tom, když o slepém prohlásím, že jest slepým, o kulhavém, že jest chromým, o hloupém, že jest hloupým?
Mám výhodu, netřeba mi, na rozdíl od vás, nic dokazovati, neb sami jste živoucím důkazem pravdivosti mých slov :-D
Mektáte jak (St, 19. 11. 2014 - 14:11)
Mluvíš o sobě...prvňáci, když nemají co říci: "Kdo to říká ten to je..." Od argumentů jste utekli hodně daleko, pořád ještě nikdo neuvedl jediný obstojný důkaz existence prány, jen kecy a vzteklý řev a úhybné manévry a demagogie...

PS: Co má Havel společného s pránou? Ať byl jaký byl, nebyl to ezodebil :-D
Jasně. Čili om… (Čt, 20. 11. 2014 - 04:11)
vzteklý řev máš ty.At už...víru. Víra stačí, aby existoval létající koberec, pánbůh, zázračné všeléky, jemněhmotné bytosti včetně andělů, kouzelná hůlka nebo prána. Filozofie: Věř a ono se ti to (možná) vyplní :-DDD.
Pochopte, ne každý realista, vidí-li ubožáka mávajícího kusem klacku a předstírajícího, že čaruje, má dost sebekázně k tomu, aby postiženého pochválil a popřál mu mnoho zdaru v dalším kouzlení :-DDD
Toníku (Čt, 20. 11. 2014 - 10:11)
viděl ses n?kdy v zrcadle když dobíj?š pránou?
Pak se nediv že i p?tiletej kluk se začal tomu smát.
Na to nemus?ś být léčitel.
Lenko (Čt, 20. 11. 2014 - 15:11)
Tak mi vysvětli co svým zakrnělým mozečkem nechápu.
Reklama