Reklama

Lidská emoce může změnit tvar DNA

Ačkoli vliv emocí na zdraví člověka a na imunitní systém uznávají duchovní tradice po celém světě, byl jen zřídka zachycen způsobem, z nějž by měl běžný člověk užitek.

V roce 1991 vznikla organizace Institute ofHeartMath, která má specifický cíl: prozkoumat vliv pocitů na naše tělo a roli, již mohou tyto emoce hrát. HeartMath se rozhodla zaměřit výzkum na místo, kde v těle postoje a emoce vznikají - na lidské srdce. Průkopnická práce jejích badatelů byla hojně publikována v prestižních časopisech a citována ve vědeckých studiích.

Jedním z nejvýznamnějších výsledků oznámených HeartMath bylo prokázání energetického pole prstencovitého tvaru, které obklopuje srdce a sahá až mimo tělo. Toto pole elektromagnetické energie se nachází v takzvaném toroidním uspořádání a jeho průměr dosahuje jeden a půl až dva a půl metru . Ačkoli pole kolem srdce není tělní aura či prána popsaná ve starodávných sanskrtských textech, může přesto projevovat energii, jež v této oblasti začíná.

Jakmile badatelé z HeartMath toto pole objevili, položili si otázku, zda uvnitř něj může docházet k přenosu ještě jiné, dosud neobjevené energie. Aby svou teorii vyzkoušeli, rozhodli se podrobit testu vliv lidských emocí na DNA, představující samu podstatu života.

Při pokusech, prováděných v letech 1992-1995, byla nejprve do skleněné kádinky oddělena lidská DNA a následně vystavena intenzivnímu typu pocitu, známému jako koherentní emoce. Tento psychologický stav může být podle vedoucích výzkumu Clena Reina a Rollina McCratyho záměrně vyvolán "použitím speciálně navržených duševních a emočních sebeovládacích technik, zahrnujících záměrné zklidnění mysli, přenesení vědomí do oblasti srdce a zaměření se na pozitivní emoce". Vědci provedli sérii zkoušek, do nichž zahrnuli pět lidí vyškolených v používání koherentní emoce. K dispozici měli speciální technologie, které analyzovaly DNA jak po chemické, tak po vizuální stránce, a byli tedy schopni odhalit veškeré proběhnuvší změny. Výsledky pokusu byly nevyvratitelné a o jejich důsledcích nešlo pochybovat. Závěr zněl: Lidská emoce změnila tvar DNA. Účastníci pokusu byli schopni ovlivnit molekuly DNA v kádince, aniž by se vzorku DNA fyzicky dotkli nebo učinili cokoli jiného kromě toho, že si v těle vyvolali konkrétní pocity.

Reklama

V prvním pokusu, v němž figurovala pouze jedna osoba, bylo výsledků dosaženo kombinací "soustředěné vůle, bezpodmínečné lásky a specifické představy molekuly DNA". Jak řekl jeden z badatelů, "pokusy odhalily, že rozdílné prostředky mají na molekuly DNA odlišný vliv a jsou příčinou jejich stažení či naopak roztaženÍ. " Je jasné, že důsledky těchto yzjištění přesahují hranice všeho, co tradiční věda dosud dovolovala přijmout.

Byli jsme zvyklí věřit, že stav DNA v našem těle je daný. V souladu se současným názorem se okamžikem narození jedná o pevně stanovený "příděl" - "co jednou dostaneme, to máme". Naše DNA se v reakci na cokoli, co děláme, nemění (vyjímkou je působení drog, chemikálií a elektrických polí). Tento pokud nám však ukazuje, že pravda je tomuto tvrzení na hony vzdálená.

Zdroj: Gregg Braden - Matrix - božský zdroj, nakladatelství Metafora

Reklama

Komentáře

Reklama