Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

O drahokamech

Zabýváme-li se drahými kameny, necháme-li na sebe působit jejich krásu, lesk a čisté barvy, budeme jimi určitě nejen fascinováni tak jako už odedávna spousty jiných lidí, ale začneme i tušit něco z jejich tajemných vlivů.

Ale tam, kde se člověk dříve spokojil s intuitivním chápáním těchto sil, se dnes vyžaduje logické objasnění. Výsledky výzkumu moderní fyziky nám k němu dodávají možné vysvětlení: vlastnosti všech materiálních a organických struktur se zakládají na zvláštních vibracích energie, z nichž se skládají viditelné a neviditelné jevy. Prostřednictvím zákona o resonanci vibrací na sebe mohou vzájemně působit. Zdrojem celého stvoření je nekonečná energie vědomí, ta energie, která se dosud neprojevila a nemá tedy ani formu nebo vlastnosti. Jestliže začne tato energie vědomí vibrovat, vzniknou struktury, tvořící základ všech jevů v nejrůznějších variacích a proměnách. Čím hustší jsou tyto vibrace, tím hmatatelnějším se stává tento projev až k poslednímu článku řetězu, jímž je pevná hmota.

Podobný princip je znám z kvantové fyziky. Zde se jedná o sjednocené pole, což je oblast hmoty s minimálními podněty, v níž jsou všechny reakce hmoty latentní a z niž mohou vystupovat ve formě jevů a vytvářet tak viditelný svět. V tomto procesu manifestace energie vědomí se nejdříve rozvíjejí některé vibrační vzory, zastoupené na všech úrovních stvoření.
Například víme, že bezbarvé bílé světlo se dělí na sedm barev spektra, z jejichž kombinací vzniká veškeré bohatství barev našeho světa. K základním vibračním vzorům, projeveným v oblasti světla jako určitá barva, nacházíme obdoby i v říši zvuků. Také zde existují základní vibrační vzory v podobě stupnic, z nichž se odvíjí nekonečné množství hudebních skladeb. Budeme-li tímto způsobem zkoumat tu nebo onu oblast, narazíme na tyto vibrační vzory, ať už se jedná o svět barev nebo pohybů, rostlin nebo zvířat, minerálů nebo krystalů. V astrologii se tyto vibrační vzory projevují jako planety a hvězdná znamení, odpovídající u člověka nejrůznějším vlastnostem, schopnostem a pocitům, jakož i organickým funkcím a stavbě těla.

Prostřednictvím zákona o shodných vibracích bývají tělo, duše i duch člověka ovlivňovány nejrůznějším způsobem. Většina lidí tento vliv bezprostředně pociťuje v oblasti barev. Ke všeobecným znalostem patří například to, že jasná červeň oživuje a mírná zeleň uklidňuje a harmonizuje. Také zvuky hudby v nás vyvolávají výrazný ohlas, projevující se určitými pocity. Známe tedy i zde oživující nebo uklidňující zvuky, shodné v říši barev s červenými a zelenými tóny. Činorodost představuje v astrologii planeta Mars, Venuše naopak znamená uklidnění a harmonii. Podobným způsobem bychom našli vlastnosti určitých základních vibrací na nejrůznějších úrovních bytí.
Také u drahých kamenů se vyskytují základní vibrační vzory, projevující se především různými barvami a krystalickými strukturami, které ztělesňují zákony uspořádání a připomínají nám kosmický řád. Miliony let zušlechťování a zjemňování udělaly z drahokamů to, čím jsou dnes - jednu z forem dokonalosti. Už z dávných věků v sobě nesou naprogramované informace a mohou u člověka navodit změny vedoucí k podobné dokonalosti. Jejich chemické složení, hustota i stupeň tvrdostí jsou další faktory, které určují zvláštnost účinku kamenů.
Vedle toho nás spojují s ochrannými a posilujícími vibracemi Země, v jejímž nitru vznikly. Protože jako nositelé světla obsahují jejich čisté barvy také vesmírnou energii, drahé kameny spolupůsobí se silami nebe a Země a mohou je zprostředkovat i nám.
Součinnost tolika sil činí z drahých kamenů cennou pomoc při našem rozvoji a při udržení dobrého zdravotního stavu.

zdroj: Základní kniha o drahokamech a hvězdách - Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Miriamopsl
    Miriamopsl (anonym)

    OPal je nebezpečný

    Lis 30, 2021

Přidat komentář

Reklama

Reklama