Reklama

Přidat komentář

lojzza (Ne, 11. 8. 2002 - 22:08)
Jsou různé roviny lidského vědomí . Dalo by se taky napsat různé stavy
mysli (vědomí) , různé pocity , prožitky apod. Jedna věc je psát teoreticky
o nepřipoutanosti a druhá věc je umět se odpoutat . Je rozdíl mezi
teoretickým popisem a aplikací v praxi . Např. je jednoduché popsat
způsob , jakým lze přejít po laně napnutém 20 metrů nad zemí , ale
k praktickému vykonání to nestačí . K úspěšnému zvládnutí takového
úkonu je třeba nejen ho procvičovat , ale i pracovat s vlastní psychikou .
Každý člověk se pohybuje mezi určitými rovinami vědomí , prožívá v průběhu
času různé pocity . Tyto pocity jsou ovlivněny různými okolnostmi ,
např. jeho hodnotovým žebříčkem . Lidská psychika je složitá a každý
člověk je jiný . Někdo dokáže sám pracovat se svými pocity a svou
psychikou a jiný zase potřebuje pomoc např, psychologa , duchovního
mistra , kněze . Někomu tedy
stačí si přečíst teorii a praxi už zvládne sám a někdo jiný potřebuje
pomoc , např. aby mu někdo poradil , v čem dělá chybu . Teorie sama o
sobě nestačí . Ale je to první nutný krok ke změně . Druhým krokem je
praktikování teorie ve vlastním životě . Protože lidé jsou různí ,
mají různé vlastnosti , zájmy , hodnotové žebříčky , tak někomu to
půjde lépe , jinému hůře . Jestliže chce někdo udělat změnu ve svém
životě tak , aby byl štastnější a spokojenější , tak musí rozebírat
především své vlastní psychické stavy , své reakce v různých situacích
a na základě toho si uvědomit , kde dělá chyby . Otázka také je , co a
proč považujeme za chybu . Chce li někdo být v životě štastnější ,
spokojenější , tak teoretický popis , jak toho lze dosáhnout je jen
začátek , který člověka může nasměrovat k vlastní zkušenosti , k
vlastním prožitkům .