Co rozumíme pod pojmem štěstí?

Štěstí je něco, co si sami sobě i druhým přejeme. Často slyšíme někoho říkat: "Přeji ti štěstí!" Kdybychom se však těch, kdo přejí štěstí, zeptali, co si pod tím představují, dostali bychom nejrůznější odpovědi.

Co rozumíme pod pojmem štěstí?

Věříme slibům politiků nebo reklam? Necháváme se ovlivňovat nabídkami módy, kosmetiky, prodejců aut s jejich právě nejlepšími modely? Vynakládáme všechnu svou sílu na požadavky práce? Doufáme v úspěch, peníze, moc nebo prestiž? -Nacházíme takto štěstí?
Podle zkušeností netrvá individuálně pociťovaný stav štěstí nijak dlouho; první velký
šťastný pocit se rychle rozplyne v čase a zvyku a již brzy se vynoří nová přání. Když
nemáme úspěch, moc, peníze a nemůžeme si dovolit mnoho věcí, jsme potom nutně
nešťastní?


Znamená to neštěstí, když nemáme dostatek štěstí?


Pozorujeme-li dítě, které se pohrouží do hry tak, že na sebe zcela zapomene, můžeme tento jeho stav určitě označit jako pocit štěstí. Kdy jsme ale my, dospělí, v takovém stavu odevzdanosti?


Musíme mít něco velkého nebo významného, abychom byli šťastní? - Nebo existuje také tiché štěstí z malých věcí: z krásné květiny, z louky ozářené sluncem, z tichého plynutí malého potůčku?


Jak dlouho vydrží pocit štěstí z majetku nebo z něčeho právě dosaženého?


Vzpomeňme si na pohádku bratří Grimmů "Jak Honza ke štěstí přišel". Honza, tovaryš, byl po sedmi letech služby odměněn svým pánem hroudou zlata, velkou jako Honzova hlava. Vydal se na cestu domů k mámě. Ale po cestě ho zlato velmi tížilo, tak ho vyměnil za koně. Protože ho kůň shodil, vyměnil ho za klidnou krávu.


A tak to jde dále, mění svůj majetek pokaždé za něco, co se mu v dané chvíli zdá žádoucí: krávu za vepře, vepře za husu, a tu nakonec za dva brusné kameny, které nedopatřením utopí ve studni. Teď se konečně cítí volný a šťastný a uhání domů.

Pohádka nám vypráví, že neexistuje štěstí, které by současně nepřinášelo starosti. Žádný majetek nás neučiní v žádném ohledu šťastnými. Ani peníze nás neučiní šťastnými, i když v životě jistě hrají velkou roli. Ale pokud v nich hledáme štěstí, máme malou naději ho skutečně dosáhnout.


Může to být tak. že o štěstí vůbec nemáme usilovat, ale že se dostaví samo, jdeme-li cestou osvobození duše?


Buddha má mezi mnoha svými přízvisky jedno, které toto vyjadřuje. Vznešený znamená také "Šťastný". Proč? Protože se osvobodil od všech přání tohoto světa, poutajících k tomuto světu. Podle spirituálního učení buddhismu a hinduismu nám teprve osvobození se od všech pozemských přání umožní dosáhnout osvícení, klidu srdce, skutečného štěstí.


Můžeme to pocítit v těch chvílích, když se vnitřně zklidníme, tak jako dítě, které na sebe při hře zapomene.


Klidem rozumíme rovnováhu, vyváženost mezi vnějším, tím, co musíme činit pro živobytí, a vnitřním, tedy odpoutaností ode všech vnějších věcí.


Skutečný klid je skryt v našem duševním jádru. Dáme-li jen trochu prostoru tomuto duševnímu jádru, pak dokážeme nalézt cestu ke svému pravému já, které je spjato s božským původem. Osvobozené od požadavků tohoto světa, má samo v sobě -v Božství všeho dost.


Ve vyváženosti tohoto ticha se otevírá naše srdce, zažíváme štěstí, které přesahuje všechny hranice. V těchto chvílích pociťujeme nepomíjivost. Pak jsme "Honzou, který přišel ke štěstí" - volní ode všech pozemských vazeb.


Kyvadlo života se vždy znovu vychyluje na pozemskou stranu. Jestliže jsme však nalezli spojení s Gnosí, s Bohem, pak máme stále možnost rozpomenutím se, zahloubáním se a zastavením se dosáhnout svého skutečného já, svého opravdového stavu štěstí.

Zdroj: Lectorium Rosicrucianum

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (65)

 • Obrázek uživatele štěstí
  štěstí (anonym)

  je být zdráv - milovat - být milován. Mít kde bydlet - mít práci, která tě baví. Nic víc.

  Kvě 06, 2013
 • Obrázek uživatele ouha
  ouha (anonym)

  je být zdráv - milovat -...a zdraví tvoje a tvých blízkých

  Kvě 06, 2013
 • Obrázek uživatele dodatek
  dodatek (anonym)

  a zdraví tvoje a tvých...a sakra důležitý. Jasnačka souhlas.

  Kvě 06, 2013
 • Obrázek uživatele Pochodeň
  Pochodeň (anonym)

  Pokud chcete být šťastní a cítit jakousi vnitřní hrdost, dělejte věci, za něž se nemusíte stydět.

  Kvě 06, 2013
 • Obrázek uživatele Jan
  Jan (anonym)

  Pokud chcete být šťastní...Myslíš, že potom budu šťastný i přesto, že mi onemocní dítě?

  Kvě 06, 2013
 • Obrázek uživatele Pochodeň
  Pochodeň (anonym)

  Myslíš, že potom budu...Jane, pokud mi onemocní dítě, i tak mi může pomoci to, že nebudu brát drogy jak vybízel komentář nade mnou. Jinak pokud zemře nějaké dítě, nevím jak jinak by se s tím šlo vyrovnat něž vírou ve vzkříšení. Vím, že pokud tuto víru lidi nemají,nevyrovnají se tím celý život. Minulý týden jsem se bavila v práci s paní, která jen při pohledu na fotku své mrtvé dcery, začala plakat, ačkoli už to bylo víc jak 30 let.

  Kvě 06, 2013
 • Obrázek uživatele Jan
  Jan (anonym)

  Jane, pokud mi onemocní...Nepíšu se o víře, píšu o štěstí. A když mi onemocní dítě, žena nebo i já, vím, že šťastný nebudu. Když přijdu o milovanou práci, také ne. Prosím, netahej do toho víru.

  Kvě 06, 2013
 • Obrázek uživatele Pochodeň
  Pochodeň (anonym)

  Jane to je zajímavá prosba, pokusím se jí ale vyhovět. Jen nevím jak je možné spojit vážnou nemoc, či smrt kohokoli se štěstím. Aniž bych neměla víru v to, že se s nimi ještě někdy uvidím, pokud je mám ráda. Určitou míru štestí může člověk zažívat i při nepříznivých okolnostech

  Kvě 07, 2013
 • Obrázek uživatele Koudel
  Koudel (anonym)

  Jane to je zajímavá prosba,...Ajé, teoretička, to jsem si oddychl. Jinak by s totiž věděla, že v něco věří, pomůže ti to tak, že to ude chvilkama odpoutávat tvou pozornost A

  Kvě 07, 2013
 • Obrázek uživatele blábolo
  blábolo (anonym)

  Jane to je zajímavá prosba,...a v jakých. Meleš a houby víš.

  Kvě 07, 2013
 • Obrázek uživatele Koudela
  Koudela (anonym)

  Jane to je zajímavá prosba,...Ty se hlavně nerouhej. Štěstí a těžká nemoc nebo smrt blízkého se vylučuje, to už jsme tu psali. Víra pomůže tobě se od toho odpoutat, pokud na to máš žaludek. A zamysli se nad tím, proč tvým blízkým Bůh nepomohl a mučí je až k smrti

  Kvě 07, 2013
 • Obrázek uživatele tail loang
  tail loang (anonym)

  Zdravý rozum (může být i menším bláznovství), relativně čistá duše (přirozené projevy svébytné osobnosti, charakternost) a fyzické zdraví (nemusí nutně souviset s krásou.

  Čer 22, 2014
 • Obrázek uživatele Štěstí
  Štěstí (anonym)

  je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš.

  Čer 22, 2014
 • Obrázek uživatele Co je důležitější?
  Co je důležitější? (anonym)

  Zdraví nebo štěstí? Určite štěstí. Na Titaniku byli všichni zdraví a bohužel neměli štěstí.

  Čer 22, 2014
 • Obrázek uživatele jenmujpohled
  jenmujpohled (anonym)

  Myslím, že člověk nemusí hned pohrdat penězi, když mluví o vnitřních hodnotách, které ztratil, zatím co peníze nikdy neměl. Hodnota peněz je nepopiratelná. Když chybí, člověk to pocítí, když jsou, je život nejen snažší, ale i lepší, ale jsou věci, které peníze nenahradí. Peníze náš život do jisté míry dotvářejí, jsou i zdrojem možnosti i vnitřních naplnění, ale skrze svět nevnímáme, proto si myslím, že třeba zdraví má větší cenu. Možná neumím docenit hodnotu peněz, jelikož jsem jima nedisponoval v takové míře, ale jak už padlo, člověk někdy neocení to co má, natož co moc nepoznal, od toho co ztratil.

  Čer 22, 2014

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama