Budha byl tibetsko-barmský princ, jenž žil před dvěma a půl tisíci lety. Nejprve byl nazýván Gautama z klanu Sakya. Později byl zván Sakyamuni Buddha, Učitel Světa. Jeho osobní duchovní cesta byla plná bolesti a strádání.
Milarepův osud začínal rodinnou zradou - jeho vlastní strýc vykořisťoval jeho ovdovělou matku a sestry. V nevědomém zoufalství se Milare uchýlil k černé magii a namísto zničení strýce uvedl celou rodinu do zmatku a ještě hlubšího zoufalství.
Huna je polynéská filosofie léčitelství a terapie, po staletí praktikovaná v Tichomořské oblasti. Je založena na konceptu ALOHA - nenásilném vnímání, vyjadřování a sdílení míru. Ale současně je to propracovaný systém, který může významně obohatit i dnešního Evropana.
Je-li světu předávána nová filosofie, setkává se u různých lidí s různým přijetím. Někdo nedočkavě chňape po každé nové filosofii jenom proto, aby se ujistil, nakolik odpovídá jeho vlastním názorům. Pro takového člověka filosofie samotná příliš neznamená. Hlavní pro něj bývá obhajoba jeho vlastních názorů. Pakliže dílo v tomto ohledu splní jeho očekávání, stává se jeho vášnivým stoupencem a přilne k němu s nepochopitelnou silou; pokud nesplní, pravděpodobně knihu znechuceně a zklamaně odloží s pocitem, že mu její autor ublížil.
Pokud obdržíte přípravky z obchodu či od někoho jiného, nebo nakoupíte-li byliny na výrobu přípravků, věnujte jim zvláštní pozornost. Rostliny mohly být sklizeny mechanicky nebo nemoudře, mohly být ozářeny, stříkány, kontaminovány, špatně skladovány, léčivo mohlo být vyrobeno hromadně, nebo se s ním zacházelo jiným nevhodným způsobem. Jak plané, tak organicky pěstované byliny nejsou vůči těmto vlivům imunní. Následující rady se vztahují ke kupovaným bylinám a baleným bylinným přípravkům:
První lidské komunity, o nichž máme zprávu, potřebovaly již, jak se zdá, služby prostředníka mezi zářným světem mýtu a všední skutečností. Šaman tuto úlohu splňuje. Je prototypem umělce, kněze, dramatika, lékaře, všeho v jednom. Postupně začalo vysvítat uvědomění: šaman představuje základní tvořivou odpověď člověka na přítomnost mytické dimenze.
"Vždyť ještě zhoubnější než naše bída je ta všeobecná nepoctivost, triumfující neřestná duchovní slabost, která prostoupila nové špičky společnosti a kterou na nás zvracejí televizní bedny," napsal loni Solženicyn o Rusku. Přesto cítím jistou analogii i u nás.
Tarot je starobylá karetní hra, která je dnes zcela novým způsobem znovuobjevována. Kdo ji vůbec nezná, udělá si nejlepší představu o tom, jak vykládání Tarotu funguje, přirovná-li si ji k výkladu snů. V Tarotu taháme karty, na kterých dostáváme obrazy a symboly, s nimiž pak pracujeme podobným způsobem jako s obrazy a symboly ze svých snů.
"To, co je dole, je stejné jako to, co je nahoře. A to, co je nahoře, je stejné jako to, co je dole, aby se uskutečnila zázračná díla jedné jediné věci." Tato výpověď, která se většinou traduje ve zkráceném pojetí slovy "jak nahoře, tak dole", je klíčem k hermetické filozofii. Vychází z předpokladu, že všude ve vesmíru, nahoře i dole, "jak na zemi, tak na nebi", v makroskopickém i mikroskopickém prostředí, na všech úrovních jevových forem, platí stejné zákony.

Stránky