Zpívání-komunikace, či ventil? Ještě mnohem víc!

22.2.2001 00:00
Duchovno

Zpívání je staré, jak lidstvo samo. Nedávno jsem četl studii týmu britských vědců, kteří tvrdí, že předkové člověka si byli schopni sdělovat své emoce zpěvem dřív, než se naučili mluvit.To je docela pravděpodobné, že?

Dovedu si představit-takový lovec popsaný Eduardem Štorchem vykřikl radostí nad ulovenými mamuty “eka,eka!“?a jeho výkřik přecházel zvolna do oslavné, byť nedokonalé melodie. Nebo že už tehdá maminky svým dětem k usnutí nevyprávěly o Pokemonech, ale něco něžného jim broukaly.

Stavba /souvislé/ věty vyžaduje totiž už určitou úroveň intelektu člověka.Kdežto vyluzování melodie podle momentálního stavu duše, je intuitivní reakcí.Tím nechci snižovat duchovní, případně intelektuální náboj jakýchkoli písní. Mluvím jen o tom nejhlubším zdroji autentického zpívání, nikoli o “vyrábění písniček na objednávku.“

Vezměme takové černochy v Africe.Když chtěli vyjádřit smutek - zpívali blues. Když se radovali - pěli “odvazové“ popěvky, v podstatě předchůdce jazzu a tancovali u toho. Když chtěli vyjádřit úctu a pokoru k něčemu vyššímu, co přesahuje jejich lidské chápání a řídí běh věcí - tedy božstvům, zpívali gospeely?.

Ale proč bychom chodili až do Afriky ? Zůstaňme doma. I v našich zemích máme bohatou kulturu zpěvu - a není se za co stydět.Vezměme naši pestrou pokladnici lidových písniček.

Nedávno jsem byl na Moravě, kde se odehrávala svatba. Lidé v krojích a do toho zaznělo “Ej od Buchlova větor věje?“. Nahoře krásný ženský “ječáky“ a dole mužské basy. To byla síla. Lezl mi mráz po zádech. Bylo v tom krásno a něco, co slovy vyjádřit nelze.

A tak si můžeme národ po národu ukázat, jak všude byl a je emocionální náboj, sdělování, komunikace - ve vyšší rovině než je řeč, vyjadřována zpěvem. Melodickým zabarvením dáváme totiž řeči nový rozměr. Melodie vyjádří i to, co slovy vyjádřit nelze.

Lidé v Indii a Tibetu úctu a pokoru k “tomu,co je za vším“ vyjadřují zpíváním manter. Mantry vznikaly tryskáním emocí přímo z duše, vyjadřují nejhlubší esenci lidského vědomí, poznání a víry. Tradují se z generace na generaci.

Mantry jsou, jak píše americký psycholog Henry Marshall,?“ magické, ochranné a osvobozující písně. V mystické tradici Východu se používají už tisíce let k vitalizaci těla, k posílení posvátných úmyslů a k dosažení vnitřního klidu a míru.“

Slovo MANTRA se skládá ze dvou částí: MAN - mysl a TRA - osvobození.Tím je řečeno vše. Osvobození mysli a dosažení vnitřního klidu a míru je asi přáním všech lidských bytostí, nejen v Indii a Tibetu. I na Západě dobře víme co obnáší psychosomatická onemocnění. A jestliže na Východě našli svůj způsob, jak “léčit duši“ - proč to dobré nepřejmout a nezkusit též? Zvlášť když selhávají různé chemické medikamenty, nervní západní psychologové a víra v materiální svět.

Člověk, který se neuzavírá ničemu a je ochoten “rozšiřovat svoje obzory“ někdy narazí na nový stimul své životní Cesty. Máte-li chuť “přičichnout“ k mantrám /pokud je ještě neznáte/, jste zváni na akci “Zpíváme mantry“, která se uskuteční 4.března /neděle/, od 14 hod. v KD Labe, Praha 4, Modřany, Mráčkova ul. 3059. Spojení : z Kačerova bus 139 a 205 do zastávka “Labe“.Vaše účast může být pasivní i aktivní.Jste srdečně zváni. Bližší info: T.:0603 / 701109 Richard Holický.

Anglické texty písní vašich oblíbených zpěváků a kapel naleznete na Lyrics of the stars

Související články

Jóga a báj

14.2.2001 00:00

Broukejte si melodii pro zdraví!

8.2.2001 00:00

Mantra pro štěstí

1.2.2001 00:00

Osm univerzálních léčivých principů

20.12.2000 00:00

Zázrak lidského hlasu

15.11.2000 00:00

Lidský hlas - nástroj k léčení

19.7.2000 00:00

Tajemství zdraví druidů

7.6.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Ti černoši si broukali v Americe... kde byli nahnáni coby otrocká síla....
ema  |  31.10.2006 10:18

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *