Židovství

Židovství

19.12.2002 00:00  |  Duchovno

Pro židovství je klíčové přesvědčení, že Bůh si vyvolil Izrael za svůj národ tím, že s nimi uzavřel zvláštní smluvní vztah. Jahve (stvořitel a jediný Bůh) vysvobodil Izrael ze zajetí v Egyptě a pak na Sinaji uzavřel s Izraelity úmluvu. Podmínky této úmluvy jsou zachyceny v Tóře (prvních pěti knihách Starého zákona), která zaznamenává historii smluvního vztahu, Boží působení po mnoho generací židovské historie a etického chování, které Bůh od svého národa očekává.... celý článek

Komentářů: 1412 | Poslední komentář: 3.2.2018 22:32

Komentáře

reagovat 9.5.2007 13:19 - Hovnivál

Víc info - př. Holokaust

reagovat 2.3.2008 12:39 - Anet

prosim mam udelat referat o zidovstvi a nevim o nem vubec nic.=( moc vas vsechny prosim jestli by jste mi nenapsali neco o zidovstvi .zajimalo by me koho zide vyznavaji neco o posmrtnem zivotu a td...odepiste na Anetinka003"seznam.cz

reagovat 3.7.2013 13:13 - amalie

židovství obzvlást ortodoxní je hnus,fuj pryč s nima

reagovat 3.7.2013 16:05 - Superman

prosim mam udelat referat o...

Starozákonní židé uctívali Boha Jahveho. Protože si však špatně vyložili jedno z přikázání: "Nebudeš brát Božího Jména nadarma.", báli se ho vyslovovat i kněží. Časem se ještě užívalo po příchodu Mesiáše na zem. Známé kázání Ježíše v synagöze, kde na sobě splnil text, který četl: "Duch Svrchovaného Pána Jehovy, je na mně, protože Jehova mě pomazal, abych pověděl dobrou zprávu mírným..." - Izajáš 61:1. Chvíli se ještě udrželo v křesťanských sborech, které Ježíš zakládal. Postupem času se do křesťanství začali míchat falešné náboženské nauky jako je nesmrtelnost duše nebo Trojice. Boží Jméno nahradili slovem Pan (nebo u nás Hospodin). Ve skutečnosti šlo o Antikristovo působení, kdy falešní učitelé chtěli získat moc nad ostatními. Začala vznikat v rozporu s Ježíšovým učením (...nikoho na zemi nenazývejte svým Otcem, protože je jenom jeden, ten v nebesích ☺) duchovní třída, která si zvolila jako svoji hlavu papeže. Převzaté babylonské nauky postupem času ustanovili jako dogma a ten, který proti tomu odporoval v Pravdě (jako např. Jan Hus) toho nemilosrdně¨popravili jako kacíře ! ☻ Nicméně při Ježíšově návratu (což má být v dnešní době) má dojít k obnovení pravého uctívání. Dokladem toho jsou miliony novodobých zvěstovatelů pravdy - svědků Jehovových. O bližší informace se na ně můžeš obrátit... rádi ti pomůžou poznat historii židovství i další pravdy. ☺

reagovat 4.7.2013 10:24 - Rose

Holokaust byl projev nenavisti k Zidum, Hitler jaksi pokracoval ve stredovfekych krizackych valkach a pogromech na zidy, protoze zabili Jezise. Ale Bible jim jasne predpovedela, ze pokud vernsot Bohu nedodrzi, budou nenavideni od vsech narodu a budou rozhazeni po cele zemi. Jiny narod takhle rozptylen po svete neznam

reagovat 9.7.2013 14:51 - Ondra

A možná se ti i podařilo...

Nebo ten s tím ,jak si povídají na onom světě před bránou čerstvě zesnulí jak se jim to stalo.Angličan povídá :"otec mi koupil auto a já se v něm zabil hned na první jízdě!""No,já zase dostal letadlo a taky jsem se zabil,"povídá američan.Rus říká?"Ale,to bratr dostal k narozeninám kolo!""Aha,povídájí angličan s američanem a ty jsi si ho půjčil a zabil ses?""Ne,já jsem umřel hlady..."

reagovat 11.7.2013 07:53 - Jahoda

ano,je pravda,že antisemitizmus je projev závisti a primitivní nenávisti.
Zatímco každé dítě v hebrejském národě umělo ve věku kolem 10-14 let číst a psát,celý křestanský svět doby temna(5 až 13 stol) byl negramotný,nevzdělaný a nemohl konkurovat úrovni vzdělání hebrejské populace a tím pádem se mu dařilo méně.
Zatímco Žid věděl co je to to monokultura a jak hospodařit ,hloupý evropan to nevěděl a proto se mu dařilo hůře.
Závist z toho vzešlá si pak nebrala servítky a pogromy ve středověku jsou toho důkazem.
Že se Židu v té době dařilo lépe a křestanu hůře?
A proč asi?
Jenže toto vysvětlit negramotným omezencům je vskutku nezáslužná práce.
Je proto dobře,že je Izrael,kde každý Žid najde útočiště před nepřejícností okolního světa,má na to právo.
Ano,je pravdou,že Hitler pokračoval v projevu této nenávisti v podobě holokaustu,on totiž věděl,že najde u evropské populace oporu a ono mu to vyšlo.A vyšlo mu to právě že proto,že každý souhlasil a neodporoval mu....

reagovat 11.7.2013 08:04 - Jahoda

ano,je pravda,že...

on se hebrejský národ proto od nepaměti bránil a tuto obranu praktikuje i v současnosti.
Pouze obranu a tu také každý Žid v Izraeli najde a on to ví,nikam jinam totiž nelze utéct...
At žije Izrael!

reagovat 11.7.2013 11:16 - Ester

ano,je pravda,že...

Vyšlo mu to proto, že všichni Židům záviděli jejich schopnosti a majetek. A to se neodpouští ani teď.Ti hloupí a neambiciózní závidí těm schopným a pracovitým(

reagovat 11.7.2013 14:25 - Jahoda

a víte Vy paní Ester,jak se Hitler vyjádřil o českém národu?
Prý je to národ cyklistů-pořád v předklonu a kopou.
Což o národu,který volil raději smrt,nežli otroctví (viz Masada) říci nemohl.
Eichman v Palestině vyhoštěný Brity je toho důkazem.
Tak proto Šoa a snaha odstranit konkurenta,kterého by si nikdy nepodřídil.
Napříč zvrhlosti a nelidskosti nacistického režimu se totiž jednalo o lidi mimořádně inteligentní a schopné a zločinný režim,kterému se dostala do rukou vědecká technologie,která předběhla na dlouhá desetiletí svou dobu.
Oni věděli,že by si Izraelský národ nikdy nepodřídili naprosto stejně,jako Římané.
Hitler byl zločinec,který si chtěl podmanit celý svět a podle toho také jednal,jenom v Bělorusku vypálilo SS kolem 2000 vesnic kompletně i obyvatelstvem,tam se jednalo hlavně o mladou generaci dětí,která musela být zničena,aby nevznikla nová generace a nejen tam se vraždilo,nacista páchal zločiny proti lidskosti všude kam se dostal a vraždil po desítkách milionů.

O to smutnější je,že i v dnešní době tato zločinná ideologie najde spoustu zastánců..

reagovat 15.7.2013 06:50 - Jahoda

a víte Vy paní Ester,jak se...

ale zpět k Judaizmu,nadčasovost Judaizmu spočívá v životním stylu z kterého čerpá i současná západní kultura.
Tento způsob,kdy jsou určeny normy chování,které ochrání společnost před infekcí a nemocí z toho plynoucí byl na svou dobu nadčasový.
Viz Košer zásady,kdy je přikázání mýt si před jídlem ruce,nádobí,neskladovat maso v nádobách,kde bylo před tím mléko,jeden den v týdnu nepracovat a nejíst maso a spoustu jiných Košer návodů a rad v dobách řádově před tisíci lety před naším letopočtem .
Nedávno probleskla zpráva,že archeologický výzkum oběvil to,že celá evropská populace v dobách státu Izrael před naším letopočtěm byla chronicky nemocná ze špatného způsobu života a životosprávy .
A proč asi?
Celý východ byl na vyšší kulturní úrovni jak zaostalý křestanský západ .
Jedna z hlavních příčin moru v Evropě byla špatná hygiena a nevyvážení odpadků za město.
Je to něco,co hebrejský národ věděl a praktikoval již celá tisíciletí a věděl,že tam,kde je čistota a hygiena je omezena možnost nemocí a epidemií.
Tento životní styl byl umožněn proto,že židovká populace byla plně gramotná ,narozdíl od Evropy,kde negramotnost byla průvodním jevem i samotných králů a světských vládců...
Každý Žid tak měl nad těmato vladaři,protože byl gramotný,vzdělaný a měl přehled tam,kde ho evropan neměl.
To se netýkalo pouze zemědělství ale i jiných odvětví jako jsou řemesla,obchod a peněžnictví.
Závist a omezený křestanský antisemitizmus na sebe nenechala dlouho čekat a tak bylo Židům zakázáno provozovat řemesla,byla zřízena gheta a jediná vyjímka v provozování finančnitví a obchodu.
A světe div se,on i v tomto Žid měl vbrzku na vrch a bylo u něj vždy lépe ,jak u křestana i v časech hladomorů a hospodářských krizí.
Celý tento nadstandart Židů se projevuje i v dnešní době a důkazem toho je stát Izrael.
Protože tam,kde byla pouštní zem a kamení ještě před 50 lety, je v současnosti plně prosperují stát s vysokou životní úrovní a národ ,který se tuto zem stará .
At žije Izrael!
r

reagovat 27.7.2013 07:54 - Jahoda

ale zpět k...

poslední dobou se objevují názory,že připomínání Holokaustu je moderní modloslužebnictví.
Že prý jeden z hlavních bodů tohoto náboženství je připomínání 6 milionů zavražděných,plynové komory a svatá místa" v podobě pomníků,koncentračních táborů a v neposlední řadě je zde prý i inkvizice,která pronásleduje popírače.
Možná by nebylo za škodu zadívat se do očí lidí za ostnatým drátem,na vlakovém nádraží a lidí,kteří jdou na smrt.
Z Pobaltí ,kde bylo jedno z nejmasovějších vraždění Židů jsou i fotografie malých dětí,které jsou vedeny před popravčí jámu a pohled do jejich očí je pouze pro otrlé ..
Že se jednalo o miliony umučených a další desítky miliony pozůstavších autory těchto terorií nezajímají a stavějí si kariéru na jejich hrobech.

Jak je dobře,že je Izrael a místo,kam se všichni Židé mohou schovat před touto lidskou nenávistí a primitivním křestanským antisemitizmem.

reagovat 27.7.2013 08:38 - Jahoda

poslední dobou se objevují...

HOSPODIN SE VRÁTÍ S VYVOLENÝM LIDEM NA SIJON.


Toto praví Hospodin.
Milost na poušti nalezl
lid,který vyvázl před mečem.
Jdu,abych přinesl mír Izraeli.
Hospodin se mi ukázal zdaleka:
Miloval jsem tě odvěkou láskou,
proto jsem ti tak trpělivě prokazoval
milosrdenství.
Znovu tě zbuduji a budeš zbudována,
panno izraelská.
Znovu se ozdobíš bubínky
a vyjdeš k tanci s těmi,kdo se smějí.
Znovu budeš vysazovat vinice
na samařských horách.
Budou vysazovat,
a ti,kteří budou sázet,budou i sklízet.
Vždyt je tu den,
kdy zavolají hlídači
na Efrajimském pohoří:
"Vzhůru,vydejme se na Sijon
k Hospodinu,svému Bohu."Toto praví Hospodin:
Radostně plesejte vstříc Jákobovi
jásejte nad tím,který je hlavou pronárodů,
vzdávejte chválu,rozhlašujte:
"Hospodin spasil svůj lid,
pozůstek Izraele."
Hle,přivedu je ze země severní,
shromáždím je z nejodlehleších koutů
země.

Bude mezi nimi slepý a kulhavý,
těhotná i ta,jež právě porodila.
Vrátí se sem veliké shromáždění.
Přijdou s pláčem
a s prozbami o smilování,
já je povedu.
Dovedu je k potokům,jež mají vodu,
cestou přímou,na níž neklopýtnou.
Budu Izraeli otcem,
Efrajim bude můj prvorozený.

Slyště pronárody,Hospodinovo slovo,
na vzdálených ostrovech oznamte toto:
"Ten,který rozmetal Izraele,shromáždí jej,
bude jej střežit jako pastýř své stádo."
Hospodin zaplatí za Jákoba,
vykoupí ho z rukou silnějšího.
Přijdou a budou plesat na výšině sijonské,
za obilím,moštem a čerstvým olejem,
za mladým bravem a skotem.
Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada.
Už nikdy nebudou testnit.
Tehdy se bude v tanci radovat panna
i jinoši a starci.
"Jejich truchlení změním ve veselí,
místo strasti jim dám útěchu a radost.
Duši kněží zavlažím tukem
a můj lid se bude sytit mými dobrými dary,
je výrok Hospodinův."

reagovat 27.7.2013 10:09 - Jahoda

Vlastně jste napsal,že...

pane Mirda,
celý východ byl na vyšší úrovni jak západ,tato úroveň padla s pádem Římské říše,kdy se celý barbarský sever a západ propadl do doby temna neustálých a pernamentních válek,nepokojů a časů,kdy byl mír časově omezen pouze na několik krátkých úseků,jinak se totiž neustále válčilo,populace žila primitivním způsobem života a na dlouhá staletí byl zastaven pokrok lidstva ,což kolerovalo s nízkou životní úrovní.
To vše se spravilo až v časech renesance a baroka...celý tento standart ale neplatil v té části Římského imperia,které přetrvalo na východě a po jejím pádu ,kdy padl Cařihrad,na tuto úroveň navázala islámská civilizace.
Měl jsem možnost projít se římským městem v Izraeli a mohu říci pouze toliko,že kanalizace se tam řešila tak,že byl vyvýšen střed ulice a její kraje pak pod úrovní tohoto středu a každá ulice vedla z kopce..
Slyšel jste něco o římkých lázních?
A na tuto vysokou úroveň hygieny pak navázala Islámská kultura (turecké lázně,lékařství,astronomie,matematika,fyzika,numerologie,literatura pod..) a i na spoustu jiných věcí,které tu civilizaci činilo nad západní Evropou a jejím středověkým tmářství pramenícím z neznalosti a negramotnosti.
Židovský národ z této vyspělé lokality pocházel a protože byl plně gramotný a vzdělaný-měl prostě přehled ve věcech ,ve kterých jej středověký evropan neměl...

reagovat 27.7.2013 11:57 - Rose

Zidi ze nemaji vyspelost? Ale jdete. v dobe kdy si jine narody vymysleli abecedu, zide uz psali basne a slozitou literaturu a jako 1. na svete meli dobre rozpracovan system karanteny... Ctete trochu

reagovat 27.7.2013 15:38 - D.

Ačkoliv je židovská kultura rozsáhlá a má duchovní hloubku, židovství je paradoxně o pouhých povrchnostech: o svázaných vlasech, uzavřeném oblečení a používání papírových kapesníků. Morálka nebo etika židy nezajímá, ačkoli si sami zakládají na dobrotě na slušnosti, bývají to lidé se sprostým chováním, jsou drzí a také není pravda, že se dobře chovají o své lidi. I to je opět naopak: židovské dívky a mladé ženy podrobují brutalitě a týrají je, aby byly dostatečně duchovní. Židé jsou zvhrlí, se sklonem k brutalitě a není ani pravda, že by byli chytří: myslí jim to pouze na kšeft, jinak to jsou idealističtí tupci. Pro idealistický nesmysl ničí vlastní lidi.
Mé neštěstí spočívá v tom, že jsem se jako židovka narodila. Narodit se židům je velké neštěstí a ostuda.

reagovat 27.7.2013 16:24 - D.

Můžete mi vysvětlit, proč sem opisujete biblické texty?
Já v předešlém příspěvku napsala o židovství a židech racionálnější postřeh. Pro vaše "výňatky" jsou mé oprávněné argumenty těžko vyhledatelné. Jak jsem se zmínila, židovská kultura (včetně Bible, samozřejmě) je krásná, bohužel židé jsou zhýralci se sklonem k brutalitě, násilí a zvrhlosti. Týrají vlastní lidi a narodit se jako židovka (mám tu smůlu) je velké neštěstí a ostuda. A tenhle fakt nezachrání ani svaté písmo...

reagovat 27.7.2013 16:36 - D.

No já nevím jak to mám...

Jsem žena a vy si mě pletete s přispěvovatelem D (bez tečky)

reagovat 27.7.2013 16:39 - D.

Já jsem zase šťastnej že...

Hmm, a kdybyste měl rodiče židovského původu a narodil se jako žena, židé by vás týrali a šikanovali proto, aby vás ztýrali do duchovního poznání. Mají mnoho náboženských knih a zároveň musí mít ještě ztýrané ženy, aby jim tu filozofickou literaturu vysvětlili.

reagovat 27.7.2013 16:40 - D.

oprava: vysvětlily

reagovat 27.7.2013 17:28 - D.

Kniha Jozue (hebrejsky...

Pravda: židé jsou jako Arabové-krvelační a brutální. Akorát, pokud vím, Arabové netrýzní vlastní lidi, narozdíl od židů. A ti si ještě zakládají na dobrotě a slušném chování-jo, pod svícnem bývá největší tma!

reagovat 27.7.2013 20:25 - D.

Češi byli určitě v...

Zmiňujete hystorická období, kdy se politické a sociální problémy řešily krutostmi, bez ohledu na rozdílnost národu. Každý národ má svůj osobitý naturel a ten židovský je o zvrhlosti, drzosti a brutalitě. Bohužel ten národ znám dobře, tak vím, o čem píšu.

reagovat 27.7.2013 21:00 - Jahoda

Zmiňujete hystorická...

a co potom nacisté a jejich ideologie?
Asi lidumilové se mě zdá..jejich zločiny proti lidskosti jsou více jak zdokumentovány,pokusy na lidech,koncentrační tábory,genocida milionů,ukradený majetek obětí holokaustu,který nebyl doposud vrácen majitelům a nepředstavitelné zločiny proti lidskosti naprosto všude .
O jejich vůdce Hitlerovi je všeobecně známo,jaký to byl psychopat a jak se na něm podepsala despotická výchova jeho otce a náklonnost k matce,psychologové na to mají i termín.Jeho autoakustický svět spočíval v představách zničených a hořících měst a dobytých a porobených národů a šel si tvrdě za svým.
V Rusku však ta zrůda tvrdě narazila a dostalo se jí zasloužené odplaty.
Jakých genocid se dopustil Židovký národ po vyhnání do diaspory po r. 77 ?
Co se to zde píše o jejich krutosti a krvelačnosti?
Kolik válek a výbojů ten národ vedl napříč dějinama po té,co byl vyhnán Římem?
Nějak v tom nemám přehled,,o čem ale jistě vím,že byl neustále a pernamentně terčem nenávisti,závisti ,ústrků a pogromů a toto vše vyvrcholilo holokaustem .
Jedno jejich rčení proto zní-JIŽ NIKDY JAKO OVCE.
Co se týče toho Košer,tak na svou dobu to byl propracovaný způsob obrany před infekcí v časech,kdy nebylo antibiotik a moderní medicíny a zde je řeč o časech před naším letopočtem a ta obrana byla originální.
Ale zpět k nacizmu..je to zvrhlá ideologie
a to jací to byli primitivové nejlépe popisují knihy od Leo Kesslera ,kde píše o divizích SS Wotan a jejich způsobu vedení boje.
Můj názor na to je,že to byli pěkné svině a ten jejich Kuno Dodenburg,který střílel raněné po boji napříč Evropou a v Rusku byl válečný zločinec.
Škoda,že nedostal kulku už ve Stalingradu a to jsou ti hrdinové,Hitlerova elita,vrazi na frontě a koncentračních táborech.
Na You Tube je film Útěk ze Soriboru.
Doporučuji zhlédnout,nejvíce v něm fandím ruskému vojákovi,který se jmenoval Saša .
To by chlap na svém místě a sním každý rudormějec,který hnal okupanta svinským krokem až do Berlína.

reagovat 28.7.2013 01:01 - D.

V chamurapiho zákoně,který...

K té poznámce o Hitlerovi sem napíšu jedno: nesmírně mě baví sledovat, jak židé vydělávají těžké peníze na tématu holocaustu. Ano, za války byli zabíjeni nevinní lidé, jenže nikde se nemluví o faktu, že HITLER BYL TAKÉ ŽID. JEHO PŮVOD BYL SMÍŠENÝ, MAMINKA BYLA NĚMKA A OTEC, U KTERÉHO HITLEROVA MATKA POSLUHOVALA, BYL ŽID. ADOLF HITLER BYL PŘEDEVŠÍM GÉNIUS (viz. jeho geniální rétorické umění, kterým ovládal tak vzdělaný národ jako bylo Německo). BRAVURNĚ UMĚL SKRÝT I SVOU ŽIDOVSKOU FYSIOGNOMII: PATKA VLASŮ, KTERÁ NÁPADNĚ PŘEKRÝVÁ ZNAČNOU ČÁST ČELA A SYMETRICKY STŘIŽENÝ KNÍR OBLIČEJOVÉ RYSY ZNAČNĚ ZKRESLUJE. Že byl Hitler tmavý (ačkoliv prosazoval světlou árijskou rasu, netřeba zmiňovat) není třeba rozebírat.Pro ty, které by tohle téma zajímalo doporučuji

reagovat 28.7.2013 01:08 - D.

K té poznámce o Hitlerovi...

Vzít dobový obrázek A. Hitlera a vyretušovat onu nepřirozeně zakrývající patku a knír. Nepřehlédnete židovské rysy.
Němci během druhé světové války předvedly nacionalistické pitomce, kteří v koncentrákách likvidovali "podřadnou rasu" a přitom hajlovali jednomu židovi, kterého označovali za svého vůdce.
Po válce se jaksi nehodilo o Hitlerově židovství mluvit, protože se vraceli nevinní ztýraní lidé z koncentráků, během socialismu byly tyto informace zakazované a teď je to zase nevýnosné. Na holocaustu židé trží ostošest a fakt, že Hitler byl jedním z nich se jim nelíbí.

reagovat 28.7.2013 01:19 - D.

Já neříkám že mají...

Pokud nevíte, že každý národ má svůj naturel, je nějak osobitý, že má vlastnosti, které jsou typické pro něj jako pro národ, jestli tohle nevíte, tak jste zřejmě hodně omezený nebo nevzdělaný. Tyto národnostní specifika jsou ještě výraznější pokud se onen národ odlišuje rasově-a to je i případ židů.

reagovat 28.7.2013 01:33 - D.

a co potom nacisté a jejich...

Když jsem sem začala psát o židovské brutalitě, neměla jsem na mysli politiku.
Jako rozená židovka jsem od židů (a nejen já, ale se mnou i mnoho dalších židy vytypovaných židovek) od dětství zažívala trýznění, šikanu, nadávky a ponižovaní za tím cílem, abych byla co nejvíce vyčerpávána a prožitou trýzní měla široký duchovní rozhled. Židé si vybírali dívky z rodin, kde bylo domácí násilí a vytvářeli pro nás prostředí takové, abychom znali téměř pouze násilí.Pak jsme se jim měli hodit pro plnění jejich idealistických stupidit. Židé jsou národ duchovní a kladou důraz na krásu duše, ale přitom jsou tupí a omezení. Jejich intelekt je vymezen na kšeftování a pro ně charakteristickou drzost.
O Hitlerovi jsem se už rozepsala také a možná zalapáte po dechu: fakt, že šlo o polovičního žida jsem prvně slyšela na základní škole a bylo to v době porevolučního nadšení, kdy byly informace volné na jakékoli téma. Ano, A. Hitler měl těžké dětství jeho otčím ho nikdy za svého zcela nepřijal a to se na něm silně podepsalo a i proto židy urputně nenáviděl. Nic, je už noc a já jdu spát. Diskuze tady mě dnes bavila, možná se tu objevím až zase za nějaký čas, možná sem napíšu něco i zítra. Mějte se

reagovat 28.7.2013 16:14 - Rose

neplette si zidovsky narod s zidovskou virou, nekdo tady tvrdil, ze se svet nema delit na viry a mezi tim citoval zidy

reagovat 28.7.2013 16:15 - Rose

at je ten narod vam sympaticky, nebo ne, jeho kulturu musime uznat. I to ze nas vsechny i v Evrope ovlivnil. Jezis Kristus byl Zid.

reagovat 28.7.2013 16:18 - Rose

MOJŽÍŠ, Ježíš, Mahler, Marx, Freud a Einstein — co měli ti všichni společného? Všichni byli Židé a různým způsobem ovlivnili lidské dějiny a kulturu. Je zcela zřejmé, že Židé jsou už po tisíciletí pozoruhodný národ. Svědčí o tom i sama Bible.

reagovat 28.7.2013 16:22 - Rose

Na rozdíl od jiných starověkých náboženství a kultur má judaismus své kořeny v historii, ne v mytologii

reagovat 28.7.2013 16:22 - D.

MOJŽÍŠ, Ježíš, Mahler,...

Pozoruhodní jsou ti vyjímky mezi nimi: každý národ má své vyjímečné jedince, tak i židé.
Ale patřit k nim je velké neštěstí a ostuda-vím co je ten národ zač a jací to jsou zvrhlí drzí lidé

reagovat 28.7.2013 16:48 - Rose

take kazdy narod ma zvrhle a drze lidi. mezi cechama bych jich nasla. kdyz je pulka vlady v base. xenofobie je dost ubohy ulet

reagovat 28.7.2013 17:02 - Rose

Ačkoli neexistují žádná kréda ani dogmata přijímaná všemi Židy, ústřední složkou uctívání v synagóze je vyznání jedinosti Boha, jak je vyjádřeno v šému, modlitbě založené na 5. Mojžíšově 6:4: „SLYŠ, JIZRAELI! HOSPODIN, BŮH NÁŠ, HOSPODIN JEDEN JEST.“
Tato víra v jednoho Boha byla předána křesťanství a islámu. Podle rabína dr. J. H. Hertze: „Toto vznešené vyjádření absolutního monoteismu bylo vyhlášením války každému polyteismu. . . Právě tak vylučuje šém trojici křesťanského kréda jako porušení Boží jednoty.“

reagovat 28.7.2013 17:58 - Tony

Ačkoli neexistují žádná...

To to musíš kopčit na všechna vlákna co to jde? Nekopči. Piš originálně. Jenže to je na jehovkyni asi těžko splnitelný požadavek. Co jsem je poznal, tak jsou to pouhé opakovací stroje.

reagovat 28.7.2013 19:31 - D.

take kazdy narod ma zvrhle a...

Nepochopila jsi, co jsem psala. Mezi židy jsou za vyjímky ti slušní lidé, zbylá většina jsou zvrhlí drzí tupci.
Jinak gratuluji k náboženskému vzdělání.

reagovat 30.7.2013 10:39 - Rose

V nejakem nar9de je potreba zit, aby ho clovek mohl takhle odsoudit. Pokud budu mit spatne zkusenosti s vice nemcema, neznamena to, ze jsou vetsina zvrhlici. bylo by to zevseobecneni kvuli soucinu nekolik spatnych zkusenosti

reagovat 30.7.2013 23:34 - D.

V nejakem nar9de je potreba...

Rose,
opět se mi tady pokoušíš argumentovat a nemአznalosti a špatně chápeš. V ČR se dá mezi židy žít docela snadno, protože je jich u nás vysoké procento: nejsou tak nápadní, protože jsou včlenění do společnosti. Ujišťuji tě, že znám tento, svůj, národ velmi dobře. Např. označení "dobrý žid" je termín pro žida, který tak obětavě myslí na svůj národ že týrá malá židovská děvčátka a mladé židovské ženy proto, aby je absolutním vyčerpáváním dostali do kolapsu a ony tak mohly na základě získaného duchovního rozhledu vysvětlovat filozofickou literaturu a n. dogmata. Židé týrají vlastní lidi, narodit se židovkou znamená, že si ji tento národ prostě "vezme" jako majetek a tak je s ní zacházeno.
MÁ OSOBNÍ TRAGÉDIE JE, ŽE JSEM SE NARODILA JAKO ŽIDOVKA A ZA SVÉ ŽIDOVSTVÍ SE VELMI STYDÍM.

reagovat 31.7.2013 13:24 - Jahoda

Rose,
opět se mi tady...

pane(í) --
píšete ,že ne každý německý voják nevraždil a že ne každý byl v SS?
Já jenom,že jenom v tom Pobaltí byla zlikvidována židovská populace a to kompletně a celá tato oblast byla totálně vyčištěna a nezůstal v ani jeden Žid.
A pokud tam nebylo vyhlazovacích táborů,potom se tedy ptám,jak je to možné ?Tam se jednalo asi o 2 mil. lidí a když k tomu připočtu taktiku spálené země v Bělorusku a genocidu na Ukrajině a v západní Evropě,můj selský rozum se nemůže tak nějak smířit s tím,že na toto vše SS stačila.Tudíž jí v tom všem musel někdo pomáhat a tak i činil, ta angažovanost Wehrmachtu zde prostě byla a at nikdo z těch vojáků tam netvrdí,že on má čisté ruce a byl pouze obětí a musel poslouchat rozkazy.
Hlavní velitel Wehr. v Pobaltí řekl,že každý neměcký voják si musí zabít jednoho Žida a trval na tom,aby se tak i stalo!
Tam se jednalo o tak rozsáhlé zločiny proti lidskosti,že dokonce i samotný válečný zločinec Kuno von Dodenburg je přiznává a zdůvodnuje analýzu,proč ruské obyvatelstvo Wehr. tak nenávidělo.
Snad jediných skutečných obětí bylo z Hitlerjugend,kde nacizmus zneužil dětí ,zfanatizoval je a poslal na smrt.
Tam by snad trochu soucitu bylo na místě..
K paní D.
Můj názor k Vašemu antisemitizmu .
Ten naštěstí nezdílí desetitisíce Židů z celého světa,kteří se vracejí do Izraele z diaspory každý rok .
Izrael je narozdíl od Vás pro ně země zaslíbená,útočiště a domov,kde se schovají před nenávistí a nepřátelstvím okolního světa.
Já jim to bezpečí tam přeji,těch ústrků a křivd si židovský národ již užil napříč dějinama více jak dosti .
Navíc izraelští se o svou zem starají a jsou v tomto na úrovni a to dkládá více jak 160 NC za vědu za posledních 60 let.

reagovat 31.7.2013 16:17 - Jahoda

pane(í) --
píšete ,že ne...

a nyní jedno video na You Tube specielně pro -- a pro Vás paní D.
Israel 60 Aniversario.

reagovat 31.7.2013 17:47 - Jahoda

a nyní jedno video na You...

na Odpor Org je článek-Co nacisté Dělali dobře.
Je tam -
Ochrana zvířat.
Dálnice.
Protikuřácké tažení.
Auto pro každého,tj lidový vůz Woltzwagen.
Zdravotní věda.
Raketový program.
Triumf víry(nacistická propaganda)
a Otázka mody.
Tak tedy k této otázce z mé strany toliko..
Nacitická ekonomika byla založena ne na mírové,ale na válečné ekonomice,tudíž se zbrojilo na sklad a tato ekonomika má jak známo své meze a hranice,tudíž i svůj strop.
Jinak řečeno na sklad se nedá zbrojit do nekonečna ..to pro informaci.
Jak se může někdo ohánět ochranou zvířat,když v té době vydává zákony proti Židům,homosexuálům,zavádí rasové teorie v níchž odsuzuje lidi s černou barvou pleti,Židy,homosexuály a politickou opozici,plánuje válku s celým světem ..
Dálnice beru..snad jediný přínos této zvrhlé ideologie,nutno však podotknout,že tato infrastruktura byla budována pro válečné potřeby a ne pro mírové a to v časech míru 30-tých let!
Hitler bojoval proti kouření...to ano...ale proč se nezachoval jako chlap a neměl s Evou děti?
Navíc svědectví jeho neteře jsou asi v tom smyslu,že ji chtěl pod sebou nahatou a při tom na ni močil-viz video z You Tube o jeho sexuálních deviacích..
A k zdravotní vědě,tak ta byla vedena v koncentrácích na mnou již zmiňovaných pokusech s lidma.
Má snad být toto omluva nacizmu?
Má snad být toto omluva zničených osudů stovek milionů obětí světové války napříč Evropou a v Rusku ?
Kdy nacistický voják zapaloval obydlí lidí a ty vyháněl na mráz - 40 pod nulou i s dětma?
Na nelidskost zacházení s válečnýma zajatcema nacistickým režimem,na vraždění obyvatelstva v okupované Evropě(i můj tátta stál jako desetiletý pžed kulometem)
proč Švýcarsko nevrátilo doposud všechno zlato obětí holokaustu a to na příč důkazům,že toto má v sobě prvky chemické zubařského zlata a na to jsou důkazy.
Proč Švýcarsko vyzbrojovalo Německo v časech světové války a nechalo si za to platit tímto zlatem?
To,že nacizmus měl nějaká pozitiva je pouhá demagogie !

reagovat 31.7.2013 18:02 - Jahoda

na Odpor Org je článek-Co...

napříč tomu všemu má ale doufám drtivá Němců a Čecho tyto události za dávno minulé ,tudíž spojovat Nměmeco s Hitlerem může v současnosti spojovat pouze idiot.
Já nejsem idiot,to pro informaci a němce a Německo mám rád a mám k němu kladný vztah,pokud bych ale žil v té pohnuté době,zaujal bych svůj postoj.
To vše.

reagovat 31.7.2013 18:13 - historik

pane(í) --
píšete ,že ne...

Pane jahodo nic na světě se neděje jen tak nahodile a náhodně. Každý následek má nějakou příčinu. Víte, proč Hitler tak nenáviděl Židy a kde mohl tak je likvidoval? Přemýšlel jste o tom někdy?

reagovat 31.7.2013 18:24 - Jahoda

Pane jahodo nic na světě se...

pane(í), historik
on chtěl ovládnout celý svět .
Máte pravdu,že svět nikdo z nás nezmění,ale je také pravdou,že každý jeden člověk má v sobě nějaký ten vnitřní hlas,který mu říká co je správné a co ne.
A ten můj je proti válce,genocidě,rasizmu a bezpráví a můj selský rozum mě říká,že to je dobrá cesta.
Což se ovšem o nacistické ideologii říci nedá,ta se řídí stádní psychologií páchání zla a ta ,jak je známo ,je založena na anonymitě .
To není dobrá cesta..
Ale to již asi odbočuji od tématu a tím je Judaizmus...

reagovat 31.7.2013 18:40 - historik

pane(í), historik
on chtěl...

Pane Jahodo nástup nacismu v Německu a následná 2.světová válka byly výsledkem uspořádání po 1. sv. válce. Nenažranost Anglie a především Francie po 1. válce zapříčinila vznik nacismu v Německu. Versaileská smlouva totiž poražené Německo totálně zbídačila a zašlapala do země. Podmínky, jaké Německu nadiktovala, byly zcela neadekvátní. Např. válečné reparace jim určila zplácet až do r. 1990 (v r. 1919!). Hospodářství V Německu se zhroutilo, nastala hyperinflace, před totálně zbídačeným obyvatelstvem nebyla žádná perspektiva. V tu dobu bylo nejvíc sebevražd v historii Německa. Do toho přišel Hitler a řekl, že to změní. Proto ho tolik lidí volilo a proto měl takovou podporu. Vítězové 1. sv. války zkrátka nectili staré pravidlo, že do mrtvol se nekope. A bohužel, 80% tvůrců Versailské dohody byli Židé.

reagovat 31.7.2013 19:47 - Jahoda

Pane Jahodo nástup nacismu v...

a proto také se svým antisemitizmem tak uspěl?
Protože se do mrtvol nekope,a proto po obraně a útěku před realitou (píšete o krizi) přišel útok?
Tedy nezlobte se na mě,ale dosti to vypovídá o mentalitě nacizmu a toho byl Hitler také strůjce.
A já jsem přesvědčen,že tato otázka krize a nestability by se časem sama nějak vyřešila a to i v demokratickém Německu Výmarské republiky.
Jedno si však Hitler a ta jeho soldateska neuvědomila ato fakt,že moc se pouze propůjčuje,kdo si ji vezme násilím,toho ukřižují.
Víte pane historik,ono to nakonec jde i tou demokratickou cestou a současná ekonomická situace Německé ekonomiky je toho více jak důkazem.
Této gigantické německé prosperity současnosti by nacizmus a jeho válečná ekonomika v mírové době nikdy nebyl schopen dosáhnout!
A za tím si i stojím.

reagovat 31.7.2013 20:06 - Jahoda

a proto také se svým...

jinak řečeno,šlo by to i bez nich.)))

reagovat 1.8.2013 06:50 - historik

a proto také se svým...

Myšlenka národního socialismu sama o sobě není špatná. I dr. Edvard Beneš byl národní socialista. Sama myšlenka nemůže za to, že je někým zneužita.

reagovat 1.8.2013 15:56 - Jahoda

Myšlenka národního...

takže,abych to tedy zhrnul..
Hitler dle Vás zneužil myšlenku národního socializmu a na základě toho ,že dle jeho názoru za Versaileskou smlouvou stály Židé,
nechal jich povraždit na 6 mil.
rozpoutal světovou válku,
koncentráky,
spalovací pece,
gestapo a..
okupoval celou Evropu,
jeho armáda se dostala až k Moskvě a všude,kam se dostala,vraždila,
loupila,
vyháněla z domovů,
prováděla genocidu
a hnala na smrt vlastní děti .
Ten blázen byl snad přesvědčen,že změní celý svět a ve jménu toho napáchal takových zločinů,že se zapsal do historie jako jeden z nejmasovějších vrahů lidstva.
Proč o tom píši a pořád se opakuji?
Protože se i v dnešní době najdou tací,kteří na tu dobu vzpomínají s nostalgií a nevidí na ní nic špatného.
Na druhou stranu ale popisují Judaizmus a pomlouvají a nenávidí Židy a aniž by si někdo z nich přiznal zrůdnost nacistické ideologie,dělá s prominutím " zrůdy" z Židů ,vulgárně řečeno...
Jak jsem již řekl,primitivní antisemitizmus napříč celým středověkem,který vyvrcholil holokaustem .

,at si tito neonacisti zametou před vlastním prahem a neohánějí se nějakým Judaizmem ve snaze jej očernit,má snad být toto zástěrka pro omluvu nacistických zločinů?
Dosti ubohé,nemyslíte?...

reagovat 1.8.2013 17:10 - historik

takže,abych to tedy...

No je celkem obecně známo, že Hitler a Stalin měli oba zhruba stejné úmysly.(na ovládnutí světa) Hitler Stalina jen o 2 měsíce předešel. A jen tak mimochodem, historii musíte hodnotit s jistým odstupem. Může se stát, že za takových 150 let bude hrstka bílých někde v koncetráku nebo rezervaci vzpomínat na Hitlera jako na nepochopeného vizionáře, který předběhl svou dobu....Nebo vy si vážně myslíte, že při současném populačním vývoji a rozpínavosti islámu bude svět pořád takový, jaký je dnes? Už za 50 let budou muset ženy v Evropě nosit burku...

reagovat 4.8.2013 09:59 - jan

Židovství,Křesťanství a...

To je nesmysl, muslimové Ježíše Krista vůbec neuznávají. Tvrdí, že Bůh nemůže mít syna....

reagovat 8.8.2013 09:02 - Jahoda

No je celkem obecně známo,...

no..Vy jste pane Historik upřímný a naplno říkáte to,co máte na jazyku,všechna čest,což se ovšem o křivácích z Euportálu,kteří se prezentují pod mým nickem říci nedá-viz článek -Za všechno můžou samozřejmě Židé a komentář z 10.3.2010 v čase 11:02:o9,..no to je ale špína!
A Novinky CZ tento hnůj prezentují jak jinak za moji vizitku a to v nejednom případě.
Víte Historik,Euportal byla past na lidi,každý si tam mohl psát co chtěl a nemusel se přihlašet a pak se hodilo na na dlouhá léta na Google a udělal se profil každého diskutéra.
Já jsem ale na ten svůj profil hrdý.
Přeji Izraeli ,má právo na svou zem a všichni Židé světa na útočiště před lidskou omezeností,nenávistí a hloupostí.
Židi mám rád,jejich kulturu a náboženství miluji a znova se opakuji-nezradím je!
Další moje vizitka,která se mnou půjde do konce života je nálepka antifašisty,tak na tu jsem mimořádně hrdý a oběti bojovníků proti fašizmu ctím a mám je za hrdiny,jedno z jaké strany,největších obětí ale přinesl Ruský národ a za tím,že pokud bych se narodil do té doby ,šel bych proti takovým jako jste vy s flintou, si pořád stojím.
To byla doba velikánů a hrdinů a přesně tím je každý voják spojenců a voják z řad Rudé armády-čest jejich památce a hrdinství.
Za ty svoje rasistické názory se omlouvám,v konečném důsledku bych ale černocha,nebo afroameričana,jak je libo bránil před křivdou a nespravedlností a to před každým,moje svědomí by mě to přikazovalo.
K té Vaší vyzitce asi toliko.
To,že obhajujete zločinný režim a jeho strůjce a doufáte ,že se najde spostu příznivců i do budoucna,tak to dosti svědčí o Vaší povaze,nechci urážet,vedeme zde slušnou dizkuzi .
Já nevěřím,že na Hitlera a tu jeho vraždící soldatesku bude někdo normální vzpomínat v dobrém,jedním z projevů psychopacie je totiž záliba v mučení a ponižování a celá tato ideologie je založena na tomto a každý,kdo ji obhajuje a propaguje sám si určuje svou diagnozu a ta není dvakráte reprezentativní...


reagovat 11.8.2013 10:57 - Jahoda

Nemám nic proti,ale co to...

díky za podporu v otázce práva Izraele na tou je jeho existence,jinak co se týče Sýrie,tak jediná sýrie,která mě zajímá je ta,co mám v podobě smažáku na talíři před sebou s hranolkama,nebo Romadůr také miluji a Olomoucké syrečky,nejleší sýrie je ale Pivní sýr,prodávají jej v Penny market asi za 30 kč ,anebo syrečky,ty jsou nejlépe uleželé.
Čím víc tato sýrie smrdí,tím je chutnější a proto ji nechávám dlouho uležet s pivem.
Toliko tedy k sýrii.
Na You Tube si dejte video Syria falaka,jak tam jsou mučeny školní děti ve škole,nebo Tortura under Saddam Husajn,nebo jak jsou mučeni vězni v arabských věznicích elektřinou a tak,je tam toho opravdu hodně.
No to ale musí být šok,když Židé řeknou těmto řezníkům DOST ! a už si od vás nencháme nic líbit!
Když se z pernamentně utlačovaných otloukánků stane plnohodnotný soupeř,který začíná vracet a bránit se a má svou hrdost a tu si nenechá od nikoho vzít.
trochu nezvyk,nezdá se Vám?,

reagovat 11.8.2013 11:02 - Jahoda

díky za podporu v otázce...

At žije Izrael!

reagovat 11.8.2013 11:39 - Pomlcko a Mateji,

obcanske valky tu byly davno pred tim, nez vznikly Spojene staty nebo novodoby Izrael. Obcanska valka v Syrii ani s USA, ani s Izraelem bezprostredne nesouvisi. Pokud ma nejake mezinarodni souvislosti, lze ji vnimat predevsim jako jeden z produktu Arabskeho jara.

reagovat 11.8.2013 19:08 - Jahoda

obcanske valky tu byly davno...

no jistěže nemá nějaká válka v Siryi nic společného s Izraelem.
Arabské jaro proběhlo v Maroku,Alžíru,Lybii,Egyptě a přes Siryi půjde zase někam ,jedno kam,ale antisemita má ve všem ihned jasno!
Za vším prostě hledá Žida,lidská hloupost a primitivní antisemitizmus jsou nekonečné...

reagovat 12.8.2013 14:59 - Jahoda

To souhlasím ,že antisemita...

utrpení "lidu" Syrie mě jedno není,vždy a za každých okolností jsem veřejně vystupoval proti zlu,bezpráví,etnickým čistkám a válce a bránil dokonce i muslimy před voláním po genocidě a vražděnim,já jsem se jich zastal a to jako jeden z mála.
To,že v Sýrii zemřelo přes 100 000 lidí a možná i více mě jedno není,akorád mě vytáčí,že někdo za vším hledá Žida.
Nechte už ty Židy napokoji ,nedáte a nedáte jim pokoj!
Tam v té Syrii jde o něco zcela jiného,mám asi v kostce představu o co a nehodlám si touto politikou špinit ústa!
Závěrem,jak nemám být cynik,když jenom na You Tube je nepřeberný počet videí,kde je mučení a veřejné popravy a to si dělají Arabové mezi sebou a mají tu drzost ještě mučit malé děti ve škole a dát no na internet a to mučení tam je,no to je ale kultůra!
Chdáci Izraelci,že mají takové sousedy ...co se týče Židů,neustále je někdo napadal a nenáviděl a ubližoval jim a vraždil je a nikdo se jich nezastal.
Tak proto celé ty roky se jich zastávám já a jsem na to hrdý ,že se našel konečně někdo,kdo se jich zastal a bránil je.

reagovat 12.8.2013 14:59 - Jahoda

To souhlasím ,že antisemita...

utrpení "lidu" Syrie mě jedno není,vždy a za každých okolností jsem veřejně vystupoval proti zlu,bezpráví,etnickým čistkám a válce a bránil dokonce i muslimy před voláním po genocidě a vražděnim,já jsem se jich zastal a to jako jeden z mála.
To,že v Sýrii zemřelo přes 100 000 lidí a možná i více mě jedno není,akorád mě vytáčí,že někdo za vším hledá Žida.
Nechte už ty Židy napokoji ,nedáte a nedáte jim pokoj!
Tam v té Syrii jde o něco zcela jiného,mám asi v kostce představu o co a nehodlám si touto politikou špinit ústa!
Závěrem,jak nemám být cynik,když jenom na You Tube je nepřeberný počet videí,kde je mučení a veřejné popravy a to si dělají Arabové mezi sebou a mají tu drzost ještě mučit malé děti ve škole a dát no na internet a to mučení tam je,no to je ale kultůra!
Chdáci Izraelci,že mají takové sousedy ...co se týče Židů,neustále je někdo napadal a nenáviděl a ubližoval jim a vraždil je a nikdo se jich nezastal.
Tak proto celé ty roky se jich zastávám já a jsem na to hrdý ,že se našel konečně někdo,kdo se jich zastal a bránil je.

reagovat 16.8.2013 12:08 - Rose

mam pratele i mezi Izraelci, lidi kteri nejsou ortodox fanatici. Vzdyt na teto planete jde o cloveka, ne o narodnost. Co kdyz Vam oposledni kousek chleba poda Zid nebo cikan, budete si hrat na xenofobni?

reagovat 16.8.2013 17:18 - Jahoda

mam pratele i mezi Izraelci,...

já,když byl v Africe,ty hladovějící děti jsem tam viděl.A jídlo jim dal,na to se prostě nedá nečinně koukat,jak mají uslzené oči a čekají ,až jim někdo něco dá.
Prostě jsem pomohl a hotovo. V Nairobi jsem za hotelem chodil kolem smetiště a odpadky se tam dávají do černých plastových pytlů,mezi těma pytlema bylo několik bezdomovců(afričanů) a tak jsem zašel do obchodů a koupil jim chleba a nějaké pečivo a to položil vedle nich, když spaly.
Ti lidé čekali 14 dní,až mě potkají a pak mě děkovali,cítil jsem se dobře.
Jistě,že jde především o člověka a to i o ty chudáky v Syrii,normálnímu člověku přece nemůže být jedno utrpení druhých ,nelze ale mlčet k bezpráví a genocidě.
Na Euportalu byla popsána kriminalita,jak domorodé gangy vraždí bělochy v JAR,nechal jsem se unést zlostí a politicky nekorektně psal,popravdě řečeno se za nyní stydím a znova se opakuji-pokud by došlo na "lámání chleba " a možnost pomoci-všechny lidi bez rozdílu barvy pleti bych bránil a v rámci možností jim pomohl,to je přece povinnost každého člověka.
Ještě mě zaujala zpráva,jak neonacisté plánují celoglobální protestní pochody v celé republice,aby se paralizovala policie.
Je v tom záměr vyvolat občanskou válku s Romy a to už je vážně práce pro tajné služby ,nějak mě z toho mrazí a jestli k tomuto zcénáři dojde a skinhead se setkají s Romy,dojde k pravé a nefalšované středověké bitvě a poteče krev.

reagovat 18.8.2013 05:21 - Rose

vzdyt nepritelem muze byt cech od vedle a kousek chleba da rom z vedlejsi ulice. nejde o barvu, ale o cloveka. Hloupi lide jsou kazde ray a naroda, stejne jako slusni. mam pratele mezi vsemi. A pozor si musim davat take na vsechny rasy, mezi vsemi jsou slusni i spodina

reagovat 25.8.2013 10:28 - D.

V životě mě potkaly dvě skutečné tragédie: narodila jsem se zlým lidem, kteří mě týrali: otec i matka. Druhé neštěstí je, že jsem se narodila jako židovka.
A rozdíl mezi těmito handicapy je ten, že svou rodinu jsem v minulosti milovala: to je přirozené i pro týrané děti. Zatímco židovství se mi pouze hnusí.
S podobnou povinností, s jakou navštěvuji svoji nemocnou matku (která mě krutě týrala), si svazuji vlasy a nosím uzavřené oblečení. Jsem ráda, že židovská příslušnost v ČR se vyjadřuje pouze česáním a používáním papírových kapesníků. Protože patřit k židům je velká ostuda, hanba a neštěstí.

reagovat 25.8.2013 10:40 - Kdepak,

V životě mě potkaly dvě...

neštěstí je, nekopnout odpornou matku do zádele. Na židovství svou frustraci z dětství nesváděj.

reagovat 25.8.2013 12:27 - D

V životě mě potkaly dvě...

> S podobnou povinností, s jakou navštěvuji svoji nemocnou matku (která mě krutě týrala), si svazuji vlasy a nosím uzavřené oblečení. Jsem ráda, že židovská příslušnost v ČR se vyjadřuje pouze česáním a používáním papírových kapesníků. Protože patřit k židům je velká ostuda, hanba a neštěstí.

Asi ti pak jde o penize - chces neco dostat nebo zdedit. Jinak by ses na zidovske ucesy, papirove kapesniky, a pripadne i nemocnou matku, patrne vybodla.

Jinak o tech obligatornich ucesech a papirovych kapesnicich nic nevim. Jeste bych tak uhodl, ze zide nebudou jist pred svymi souverci treba svickovou na smetane ci vepro knedlo...

reagovat 25.8.2013 13:07 - nežid

V životě mě potkaly dvě...

No to židovství tě nemusí trápit. Jsou i slušní židé. A vždycky můžeš změnit víru, když budeš chtít.

reagovat 28.8.2013 10:12 - Jahoda

A nauč se psát! Ať nejsi...

nuže tedy, pomlčko,to s tím původním obyvatelstvem je asi tak,že Izraelští tuto zem obývají již od starozákonních časů mnoho tisíc let před našim letopočtem .
Jak nemohou být původním obyvatelstvem?
Mají na svou zem právo stejně jako arabské obyvatelstvo(palestinci),zde jde jenom o to se domluvit.
Snad k této domluvě pan prezident Obama s pal. a iz. politiky nějak dojdou.
Ale k věci.
Zaujala mě občanská válka ,která je na You Tube a to v Ostravě,kde ta krev ,jak jsem předpověděl doopravdy tekla .
Ty policisty tam jsem litoval,zaujal mě také věk těch,kteří toto násilí vyvolali a zde se jedná především o mladé lidi pod 30 let.
Já jsem přesvědčen o jedné věci a to o té,že nikdo z nich nemá ani ponětí o tom,co to fašizmus je a docela bych tomu i věřil,že v nacistických politicích 3 říše zločince nespatřují.
Jak by také ano,kdy jim schází ta správná výchova a tu nikdo z nich nedostal.
Jak si jinak také vysvětlit to neustálé volání po plynu na cikány,po návratu Hitlera a vyhnání Romů z Evropy.
Snad se budoucí vláda,která vzejde z voleb ponaučí z této jejich neznalosti a u těchto mladých lidí provede ve školách osvětu a v rámci výuky jim vysvětlí,co je nacizmus zač.
Potom totiž není divu,že se mladí z neznalosti nechají zblbnout a zfanatizovat a to nacistická ideologie umí dobře.
Já jsem přesvědčen o jedné věci- pokud tyto neonacistické průvody nebudou mít ůčast obyčejných občanů a nebudou tak dělat omluvnou kulisu ,těch několik desítek provokatérů a rváčů si na naši policii nic nedovolí.
Zde jde hlavně o to,sebrat jim ůčast lidí a jejich snahy o občanskou válku a sociální nepokoje vyjdou v niveč.
Nám ,kteří máme již kolem 40 nikdo to,co je nacizmus zač vysvětlovat nemusí,školství z před r. 89 tu osvětu u nás udělalo a máme svůj názor-názor,který mladým evidentně lidem schází a pak nemají strach a zábrany své neonacistické postoje prezentovat,...

reagovat 28.8.2013 13:22 -

Práce přes internet
12ti letý kluk si dokázal vydělat
12. 000 Dolarů za 4měsíce. A co ty?
www.EZmoney.cz/zdeneks

reagovat 28.8.2013 17:24 - Lemra

Táhni s tou šmelinou k čertu, ty hajzle!

reagovat 28.8.2013 21:26 - věci

nuže tedy, pomlčko,to s...

kolem válek v minulém století, stále nejsou uzavřené, proto ta energie odporu a zlehčování stále funguje. Na Tv stanici Prima - ZOOM je nyní dokument o fašistických přisluhovačích v pobaltských státech, je tam o "domorodcích", kteří týrali své židy s takovou krutostí, až se toho sami Němci zalekli .. a takových skrytých věcí je v mnoha dalších státech hodně. Lidé se k tomu příliš nechtějí vracet, protože se buď stydí nebo se obávají, aby snad po letech nevyšlo najevo něco v blízkosti jejich rodin.
Bude-li docházet k vyjasnění válečné likvidace Židů, měla by být zároveň otevřena historie, proč zrovna Židů, kdo jsou Germáni atd. Žádné tabu, žádné zlehčování, omlouvání atd. Potom bude tato smutná kapitola uzavřena a lidstvo si bude moci oddechnout

reagovat 30.8.2013 08:55 - Jahoda

kolem válek v minulém...

já zde pouze bránil Židy a o nic jiného mě nešlo,"pomlčka" na to přesměroval celou dizkuzi k válce v Syrii a poslal mě do prdele.
Celá tato moje dizkuze se této války netýká a znova se opakuji-touto politikou se nehodlám špinit ústa a utrpení syrských civilistů jedno není.
Ještě na závěr-antisemitizmus je průvodním jevem fašizmu a nacizmu a tato hnutí jsou postavena na sadizmu ,vraždění,ponižování a nenávisti.
Každý antisemita a je jedno od kud si tak určuji svou diagnozu!
Na jedné straně zde pomlčko hájíš Hitlera a vraždění desítek milionů a na druhé vyvoláváš nenávist .
No...tyto stavy jsou snad léčitelné,věřím,že ano.
Po celé dějiny od počátku našeho letopočtu svět Židy pronásledoval,utiskoval,nenáviděl je ,pronásledoval,odstrkoval stranou ,pomlouval a vraždil.
Vyvrcholením toho všeho pak byl holokaust,nejmasovější vraždění v dějinách lidstva,vraždění,které se lidé jako jsi ty snaží v dnešní době omlouvat a zlehčovat a holouast popíráte.
Tak tímto směrem byla dizkuze vedena ,proč sem motáš válku v Syrii a posíláš mě do prdele.
Jistě,že těch lidí tam mě je líto,ale to s tématem dizkuze nemá nic společného!reagovat 30.8.2013 08:59 - Jahoda

já zde pouze bránil Židy a...

ještě k rasizmu:
Tak ten je postaven na předsudcích.
Důkazem toho jsou USA,kde velké procento černochů tvoří inteligence,lékaři,piloti,vědci ,či jinak vysokoškolsky vzdělaní lidé.

reagovat 31.8.2013 08:48 - jan

ještě k rasizmu:
Tak ten...

Pane byl jste někdy v USA?? To co popisujete je většinou jen ve filmech )amerických). Občas se nějaký černoch lékař vyskytene, ale to jsou skutečně vyjímky. Jinak se tam bílí dívají na černochy asi jako my na cikány. A víte, jaký je poměr černí : bílí v amerických věznicích???

reagovat 31.8.2013 19:35 - Δ

http://www.youtube.com/watch?v=Yr0PWYNMn8g&feature=youtube_gdata_player

reagovat 2.9.2013 05:10 - Jahoda

Proč Bůh stvořil...

na Odpor org je článek od pana autora P.H.R.Knudsen,kde uvedl názor,že křestanství je nemoc mysli a duše a musí se proti němu bojovat všema prostředkama.
Co je podstatou křestantví a zmínil se i o přírodních zákonech.
Ano,přírodní zákony existují a jsou platné od vzniku života na planetě,kdy příjem energie musí se rovnat jejímu výdeji a to přímoůměrně s hmotností.
Tak bylo umožněno živočišným druhům přežít bez toho,aby se poškodila příroda a její zákony.
To se ale týká zvířat,ta mají své zákony a ty jsou také vyžadovány a dodržovány,proto tam,kde jsou býložravci,musí být i predátoři,aby ta příroda byla zdravá.
Jenže člověk není zvíře a proto by se tak neměl chovat a když je třeba pomoci slabšímu a bezmocnému-měl by tak učinit .
A o tom celé křestanství také je.
Nelze ale mlčet k bezpráví a genocidě a v tomto není rozdílu před zrůdností nacionálně socialistického režimu,
zločiny stalinizmu,
ateizmu,
inkvizice
a čarodějnických procesů,
křižáckých válek,
vražděním ve jménu jihadu
zločinů během odsunu němců na civilistech v době míru!
holokaustu
vraždění nenarozených dětí a pod...apod...
pan autor si zdá se z národního socializmu dělá své vlastní náboženství a odsuzuje ta jiná.
A nacizmus je náboženství se svou billí kterou napsal Hitler,svým bohem v jeho osobě a svou ideologií,která ve jmému nacionalizmu páchá zlo .
Proč pan autor zmińuje Německo v této souvislosti?
Němci jsou mimořádně schopný národ a jejich ekonomika to dokazuje a toto dokázal i bez nacizmu a Hitlera,Hitler byla právě ta svině,která hnala tento národ do války a když ji prohrávala,potom se vyjádřila v smyslu,že jestli ji nevyhraje ,potom němci nemají právo na existenci.
Závěrem:
Izrael je v místě svého původu již přes 10 000 let.
Židé svou zem ani po vyhnání do diaspory neopustili a navíc a to je právně dokázáno-mají na ní i kupní smlouvy od samotných arabů,takže žádný zábor a útisk ,jak se pan autor snaží naznačit.
Takže demagogie

reagovat 22.9.2013 13:37 - Jahoda

"Nelze ale mlčet k...

Já fandím kancléřce Merkelové.
To je ten správný politik na svém místě a Německá ekonomika to dokazuje
-je na vzestupu !
Dokázalo by toto samé i politické hnutí založené na ideologii tak,jak ji prezentuje NDP?
Já jsem přesvědčen,že ne.
A pokud se Němci distancují od nacistické minulosti a já jsem přesvědčen že ano-mají totiž úroveń-tuto ideologii nepodpoří ani ve východní formě a mezi stalinizmem a nacizmem není rozdíl a protože se jedná o národ mimořádně schopný a inteligentní,půjde svou cestou a schopnost a inteligence je v rozporu s nenávistí,závistí a rasové ideologii odsuzující lidství.
Ano...na odpor org je článek o rasové nenávisti kolerující na vyvolených a nadřazených rasách a židovských pod rasách...
Je mě z toho na blití.Já jsem přesvědčen,že stejně jak německý národ odsuzuje komunizmus ,nebude přát stejnému politickému směru tak,jak ji prezentuje NDP.
U nás v Česku je jedno přísloví-Pálí jej dobré bydlo.
Stojí to za zamyšlení...

reagovat 22.9.2013 19:02 - Jahoda

Já fandím kancléřce...

neůtočím na naše české komunisty,mám je slušné a schopné lidi a také je tak i znám.
Jinak z mé strany asi vše,svůj profil antifašity jsem si vytvořil a jsem na něj hrdý.

reagovat 23.9.2013 20:01 - Superman

Druhá světová válka byla...

Kdyby v Německu byli jen samí svědkové Jehovovi válka by nikdy nezačala. ☺ Jenže ti lidé byli katolíci zmanipulováni ďáblem a papež žehnal zbraním. Vždyť katolíci se téměř neliší od muslímú. ☻ Ti, kteří odmítali válčit (svědkové Jehovovi) byli krutě pronásledováni a spolu se židy mučeni v koncetrácích. ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

reagovat 23.9.2013 21:09 - aladin

"Nelze ale mlčet k...

Nevíš Matěji? Israel prováděl sterilizaci očkovánín žen afrického původu, které se pro svou víru k judaismu přestěhovaly do Israele. Když to díky jedné novinářce prasklo, prohlásil jeden israelský politik: Že musí nějak chránit rasovou čistoru. Co ti to připomíná?

reagovat 24.9.2013 16:21 - Superman

Ano, vy nemate papeže ale...

To svědkové Jehovovi naplňují proroctví 3000 let staré od Izajáše. To ještě Rutherford nežil. ☺ ☺ ☺ A kdopak to asi řekl Izajášovi ? No přece Bůh JHVH. My posloucháme Boha a ne toho Antikrista, který vás manipuluje k tomu, aby jste nevěřili Bohu JHVH, :P

reagovat 24.9.2013 18:46 - Jahoda

Inkvizice,tortura a...

pane Matěj,
proč dáváte do jedné roviny ŘKC a nacizmus?
Hitlerůva ideologie byla založena na okultizmu a černé magii a tím tíhla ke zlu a toto zlo pak bez skrupulí páchala všude kam se dostala!
Tam se jednalo o tak zvrhlou a odpornou ideologii a její zločiny je třeba neustále opakovat dokola a připomínat je mladším generacím,aby byla v obraze a nenechala se jí zblbnout,jak jinak si také vysvětlit ty řady mladých stoupenců nacizmu v našich ulicích ,kterým je pod 30 let.
Tam se jednalo o tak rozsáhlé zločiny proti lidskosti !
Ano,byla to Rudá armáda a armáda spojenců,která vedla spravedlivou válku,nejvíce utrpení ale musel snášet ruský lid,nevím..vzhledem k tomu,že mám všechny veterány CA ve velké úctě,možná jsem se neměl zmínit ani o tom Stalinovi,byl to jejich idol a držel je v jejich nesmírném utrpení na nohou a dodával sílu v boji proti nacistickým vrahům.
Sláva hrdinům CA a čest jejich památce a také památce veteránů z řad spojeneckých vojsk.

reagovat 26.9.2013 18:13 - neekonom

Ať už byl Hitler...

Zbrojením se pozvedne ekonomika?? A proč tedy dnešní zadlužené státy také nezačnou zbrojit o 106, aby pozvedly ekonomiku???

reagovat 26.9.2013 18:41 - 26.9.

Já už nehraju. Zase ze mě dělají chlapa a ještě ke všemu nežida...

reagovat 26.9.2013 22:06 - aladin

Je to trestuhodné že...

Je trestuhodné, že ti co použili Mnichov k tomu aby Hitlera nasměrovali na východ-proti SSSR nám teď vládnou a snaží se nám věšet bulíky na nos, třeba s tím, že za II sv. válku může Hitler a Stalin a opomíjejí posloupnost důkazů, že Stalin chtěl uzavřít spojenectví se západními mocnostmi, které odmítli a tím donutili Stalina (aby získal čas) uzavřít smluovu s Hitlerem. Celkem pochopitelná taktika když budu chtít zničit SSSR i za cenu války. Ale celé se jim to vymklo z ruk, když pustíš vzteklého psa z žetězu, těško si dá poručit kam půjde. Tito lidé dnes rozsévají po světě t.zv.: Řízený chaos a celé je to opět namířeno proti stejné zemi-Rusku. A nebudou se štítít rozpoutat i III sv.válku, oni přece zalezou do krytů hluboko v zemi.

reagovat 26.9.2013 22:08 - aladin

prosim mam udelat referat o...

No přece Zlaté tele.

reagovat 27.9.2013 07:54 - historik

"Je trestuhodné, že ti...

Ano, Vinston Čerčil po mnichovské dohodě řekl čemblejnovi: "Mohli jste si vybrat mezi hanbou a válkou. Zvolili jste hanbu a budete mít válku". Ostatně prostí Britové se tenkrát za rozhodnutí své vlády velmi styděli a snažili se to vynahradit aspoň českým emigrantům v Británii. Tak, jako se my dnes stydíme za naši vládu, která hanebně uznala narkostát Kosovo a vrazila bratrům Srbům nůž do zad!

reagovat 27.9.2013 08:04 - jo jo

Ano, Vinston Čerčil po...

„Jedno odpoledne roku 1939 mě tatínek odvezl před naše velvyslanectví v Bělehradě. Naši elegantní ambasádu obléhaly snad tisíce lidí. Na můj dotaz, co se to děje, mi tatínek odpověděl, že se v těchto dnech hlásí tisíce Srbů jako dobrovolníci, kteří půjdou bránit v československé armádě své české bratry proti hitlerovskému Německu. Udávalo se, že se v té době hlásilo kolem 50 tisíc Srbů v různých částech Jugoslávie, aby bojovali proti nacistům jako dobrovolníci v Čsl. armádě. Na četných mnohatisícových manifestacích pro Československo bylo základní heslo BRANIĆEMO ČEŠKU! ŽIVEO BENEŠ! (Budeme bránit Čechy! Ať žije Beneš!)…“ prof. MUDr. Rajko Doleček.
(hezky jsme se bratrům Srbům odměnili...)

reagovat 27.9.2013 17:19 - Ale jo jo

To je přeci složitější.......

reagovat 22.10.2013 09:03 - Jahoda


Ještě k Židům...na internetu je příběh malé holčičky,která umírá na smrtelnou nemoc.
Ona si to neuvědomuje a mává ručičkou a zdraví a přitom umírá.
Je to k pláči...
A toto je je ten samý případ Židů ,obětí holokaustu.
Oni doufají v lidskost a lásku a to i od SS katů a v jejich očích to lze vidět,namísto toho jsou však vražděni a žádného soucitu se nedovolají.
To už pes,který prosí o lásku a soucit je na tom lépe jak oni.
On ji totiž může dostat .
,má naději...ale Žid v koncentračním táboře?
NIC,prostě nic,pouze smrt a to je jeho cíl určený nacisty...
Proč většina lidí soucití s dítětem na smrt nemocným a s Židy v koncentráku ne?
Mě osud té holčičky rozplakal a stejně tak i osud těch nebohých lidí na vlakovém nádraží v koncentráku,není totiž rozdílu...
Jinak v TV proběhla zpráva o posledních 8 NC za vědu u Židů.
Fakt,který mě ani trochu nepřekvapuje.
Je to Izrael.,který má 60 lidí ze sta vysokoškolsky vzdělaných a vzdělání v Izraeli je natolik normální a rozšířené.že expanduje do světa a tomuto státu tak utíká vzdělaná třída lidí do světa ?
Ano,jsou to Židé,kteří obohacují lidstvo.


At žije zkvétá stát Izrael!
Ps,pane prezidente Zemane,jste můj prezident a mám Vás čím dál tím více rád-jste lidový,tak proto.
Jednak máte rád pivo,štamprle ,české jídlo cigárko a hospodu a taky jste s prominutím držkatý a naplno říkáte,co si myslíte.
Jste prostě upřímný a jste můj prezident,fandím Vám a mám Vás rád a to napříč tomu,že jsem volil v prvním kole Fishera a v druhém knížete Trautumberka.
A nyní budu volit KDU-ČSL,.
A nyní báseń.
Stoupá tlak,do oblak
.., jitří se lidská to emoc !
každý vidí v grafu konec světa,
však to lidská nemoc,
že je to tak a ne jinak,
preference ,mistr světa amoleta
tak to pevné je.
Však od minuty k minutě rychle se vše mění-je to k zbláznění.
Já však dobrou radu mám-pivko orošené z večena,poledne či po ránu,vleji jej do chřtánu
.....
A to je naše česká hospoda,mudrování,pohoda.

reagovat 22.10.2013 16:07 - Jahoda


Ještě k Židům...na...

jinak doporučuji zhlédnout film Shindlerův seznam .
Taková byla realita a to je pouze malá ukázka toho,jakých zločinů se nacistická ideologie dopouštěla všude ,kam se dostala.
Jenom na Ukrajině bylo na jeden zátah povražděno na 35 000 lidí a to na jednom místě.
Je zarážející,že se najdou takové weby,kde se tito vrazi omlouvají a je vzpomínána jejich památka-viz odpor Org a Erich Priebke.
Jsem po sobě četl předchozí konemtář a chtěl bych se opravit v tom smyslu,že lásku od těch sviní asi nikdo nečekal,ale jistá naděje soucitu zde jistě byla.
Málokomu bylo dopřáno!
SS vraždila naprosto chladnokrevně a bez soucitu-ve filmu Shindlerův seznam názorně popsáno.
Je to podívaná pouze pro otrlé ....

reagovat 28.10.2013 07:47 - Jahoda

Z hlediska jeho židovství-...

pane Matěj,¨
to by potom toto svědectví bylo nuceno rozšířit i o svědectví vojáků CA,kteří koncentráky v Polsku navštívilo a potom i o svědectví hrdinů proti nacisckého odboje v západní Evropě a západní Evropa má také své oběti.
A toto svědectví i o hlas milionů Židů a jejich spoluvězńů z koncentračních táborů..
Nacistické letectvo zabíjelo a ničilo britská města a věřte mě tomu,že britové si ve své nenávisti nikterak nezadali s tou ruskou-byla totiž stejná.
A stejně tak i hrdinných vojáku US army na západní frontě.
Tam se nebralo ohledů.
Jak byl někdo u SS potom BUM! a bylo vymalováno.
Evropa současnosti je ale jiná,není založena na nenávisti .
Tam jednota a soudržnost a odpuštění a to z toho důvodu,že není důvod hledat nepřátele.
Já jsem přesvědčen,že současné Němce poukazování na nacisty neskutečně uráží,nemají s nima nic společného a proto je mám rád a proto také nemusím NDP,hádejte asi proč?
A když už jsme u toho vyvolávání nenávisti...
k mé volbě KDU.ČSL asi toliko.
Na Novinky CZ byl jeden hlas s nejvíce souhlasným počtem hlasů a to asi v tomto ohledu-Vyhnat všechny křestany a cikány z Evropy.
Já jenom,když již byla řeč o tom fašizmu !
Já zde vedl válku proti lidské nenávisti a zlobě a v tomto duchu vystupoval i proti vyhánění romů a křestanů a toto nebudu podporovat.Zastal jsem se i komunistů,když jeden dement Milano volal po jejich zabíjení.
Pane Matěj,lidská zloba a nenávist jsou nekonečné,ale lidský život krátký a zde jde hlavně o to,podívat se na sebe do zrcadla a mít k tomu odvahu.
A já jsem přesvědčen,že k tomu drtivá většina válečných zločinců SS prostě odvahu neměla.
Jinak svou podporu našemu panu prezidentovi jsem myslel vážně,já jej měl rád i v časech 90 let,nevím proč,ale on tak na mě působil,no,,potom jsem básnil ale toto se týkalo pouze mého osobního postoje a ten je pro hospodu,pivo a klidné stárnutí.
Otázka le zní,zdali mě budse dopřáno,já zde vedl válku proti nacistům a v tomto ohledu stál virtulně bok po boku s hrdiny CA

reagovat 28.10.2013 07:50 - Jahoda

a amerických mariňáků a britských SAS.
Můj selský rozum ale říká asi toliko,že mě nenávidí za to celý neofašistický svět a protože moji jedinou obranou proti této nenávisti je moje utajení,jsem totiž sám,měl bych se asi odmlčet,at si tento problém již řeší jiní,já svou práci odvedl...

reagovat 28.10.2013 09:15 - čech

a amerických mariňáků a...

tohle je pravda o židech
http://www.youtube.com/watch?v=M_2dgaIksCU

reagovat 28.10.2013 10:38 - Jahoda

tohle je pravda o...

ještě k otázce židovství asi toliko.
Prý mám vysvětlit podstatu židovství,dle Novinek cz,tak k tomu asi toliko.
Když jsem byl v Izraeli,byla místa,kde jsem se cítil dobře a kde jsem měl svůj pobyt za komerci a "cestování"
A jsou místa,kde jsem se cítil normálně-je po palestinská samospráva v Betlémě,Palestinci se k nám chovali momořádně slušně a ohleduplně a s patřičnou arabskou pohostinností.
Dle mého názoru ta populace asi vyměkla a přestala být akční a já je mám za to rád a přestal jsem v nich vidět nacisty ,jsou to také normální lidé a mají své problémy,tam jsem se cítil sic dobře,ale mnohem lépe jsem se cítil u řeky Jordánu,když jsem se fotil s izraelskou vlajkou,u zdi nářků ,když jsem se fotil s jarmulkou tam v té jejich jeskyni v židovskýma knihama a těma jejich skříněma a tak a taky v Tel Avivu v blízkosti veřejné pláže.
A taky na letišti Davida Ben Guriona,všude samé IDF a izraelské vlajky.
Ještě k izraelské vlajce asi toliko-není založena na izraelské tradici a kořenech.
Na místě domu sv Petra je synagoga,od kud Ježíš vyhnal satana do stáda vepřů(nebudu více rozebírat) a tam je davidova hvězda na místě ozdoby té synagogy.
Tato hvězda byla ale pouze jako ozdoba a dekorace a se samotným židovstvím neměla až tak moc společného...
Přesto je ale na izraelské vlajce...
Dle mého názoru tam měl být sedmiramenný svícen,ten je spojen se judaizmem více jak davidova hvězda,přesto byla do vlajky dosazena.
Byla v tom vzpomínka na miliony zavražděných a obětí holokaustu a tím jim vzdána pocta.
Co to znamená?
Že Izrael je v očích Židů míněn jako útočiště a místo,kde se mohou Židé schovat před nenávistí okolního světa,tudíž je ten stát vyloženě obrabého charakteru a ne ůtočného.

Stojí to za zamyšlení a proč že jsem se na určitých místech cítil dobře?
Můj selský rozum mě říká,že je tomu tak proto,že jsem se cítil mezi svejma a cítil jsem se být jeden z nich.
Bylo to moc krásné a proto do Izraele pojedu znova,abych si ty pocity prožil znova..

reagovat 28.10.2013 10:48 - adam

ještě k otázce židovství...

Pane uvažoval jste někdy o tom, že byste vyhledal odbornou lékařskou pomoc? Nějaký zkušený psychiatr by Vám snad pomohl...Přeji hodně štěstí a brzy se uzdravte.

reagovat 28.10.2013 11:32 - Jahoda

Pane uvažoval jste někdy o...

sionozmus je krásná diagnoza

reagovat 28.10.2013 15:18 - Jahoda

Židovský stát je jistě...

pane Adam,
davidova hvězda se začala používat až v časech pražského gheta v době Karla IV,zatímco sedmiramenný svícen je spojen s Judaizmem již ve starozákonních časech před našim letopočtem a ohledně izraelské vlajky byl v tomto ohledu veden dosti vážný spor .
Nebylo mým úmyslem urážet .. nám toto takto vysvětlil náš průvodce,jsou to jeho slova,ne moje.

reagovat 28.10.2013 16:36 - adam

pane Adam,
davidova hvězda...

Pane Jahodo, židé, stejně jako např. rómové by se měli především zamyslet nad tím, proč je tolik lidí nenávidí. Když nastoupí róm do tramvaje a 90% bílých cestujících si instinktivně přidrží svoji peněženku, myslíte, že to je chyba těch bílých???

reagovat 28.10.2013 18:03 - adam

Pane Adame,dokumentární...

Pane Matěji, ale nic na tomto světě se neděje náhodně. Každý následek má nějakou příčinu. Říká se tomu karma a je to věc, která je společná prakticky všem náboženstvím. Nejen hinduismu. I v Bibli je psáno: "Co zasadíš, to sklidíš" a "Nevyjdeš odtud, dokud nezaplatíš do posledního haléře".

reagovat 4.11.2013 18:32 - Jahoda

To není karma,ale nenávist...

díky za podporu pane Matěj,ještě jsem se chtěl vyjádřit k mému komentáři z 28.10.13 ohledně izr. vlajky,který mě nepřipadá příliš dobrý .
Nám to náš průvodce vysvětlil asi v tom smyslu,že davidova hvězda se používala pouze jako ozdoba a dekorace a to ne jen v místě již zmíněné synagogy u Gal.jezera ale i samozřejmně jinde.
Teprv až v časech Karla IV se v pražském žid. ghetu dala do souvislosti s židovstvím.
Tuto hvězdu pak zneužil nacizmus a k uctění milionů obětí pak byla davidova hvězda prosazena na vlajku.
Dle názorů spousty lidí na vlajku ale patří spíše svícen a tento názor spousta lidí nezměnila ani v současnosti..jak jsem psal,jsem sám a píši z domácího PC a proto jsou některé mé komentáře s prominutím amatérské...a znova se opakuji,nechtěl jsem urazit.
To pan Adam,
víte čím se odlišuje zdravý nacionalizmus od fašizmu?
Je to nenávist.
Zdravý a normální nacionalizmus je hrdost na národní vlajku,dějiny a kulturu národa.
Hitler tyto kořeny svébytnosti a národní hrdosti propojil s nenávistí a zlem.
Tak proto se vy nacisté tak oháníte nacionalizmem a národní hrdostí a kořeny svébytnosti a to vše s propojením s nenávistí ke všemu a ke všem.
No to musí být snad nějaká duševní nemoc,nebo co,tenhle nacizmus,nemyslíte?
Já osobně tedy proti Romum nic nemám !
Nemám důvod je nenávidět a už vůbec ne důvod si od nich odsedat kdekoli.
A kdo přijde na řadu po nich?
Necháme se v tomto od vás překvalit.)))

reagovat 9.11.2013 11:50 - Rose

Panove, ta diskuze je velmi zajimava. Bible o vlajkach jako symbolech statu nic nepise, a;e zakuzuje si vyrobit jakykoliv predmet, ktery by se stal predmetem uctivani. Takze libani a zdraveni vlajky je vlastne obrad, ktery je nabozensky a je v Bibli odsouzen jako modlarstvi.........

reagovat 9.11.2013 21:28 - Beneath

Předem mého příspěvku předesílám,že nejsem antisemita.Židé mě nic neudělali a dost možná je v mém okolí i někdo tohoto vyznání aniž bych to tušil.Vadí mě jiná věc.Poslední léta kam se podívám všude samá oslava židovství.V televizi samé filmy s židovskou tématikou,všude samé vystavy o židovství,knihy,debaty,dokumenty.Karol Sidon se v tomhle státě vyjadřuje snad už uplně ke všemu.Proč mě je neustále vnucována tato kultura??Občas si připadám,že nežiju v České republice,nybrž v Izraeli.

reagovat 10.11.2013 11:19 - Jahoda

Předem mého příspěvku...

pane Beneath,
zde nejde ani tak o Židy,jako o holokaust jako takový.
A v koncentráku nekončila pouze židovská populace Evropy,ale prostě každý,kdo dle nacistické nenávisti nesplňoval
"kriteria".
Výše popsáno..
Není Vaší poviností tuto TV sledovat a už vůbec není Vaší povinností zaujímat nějaký postoj,zde jde hlavně o to,že toto zlo,které se zde dělo třeba neustále připomínat pro ty,kteří se jím nechají rádi ovládnout.
dějiny se rády opakují a dle skinheads hajlující v našich městech s pokřiky cikáni do plynu k tomu mají našlápnuto a budte si jist tím,že pokud by jste žil v té době,potom by jste do koncentráku spolu s Židy měl našlápnuto i Vy,pokud by jste nezaujal ten správný postoj.. On nacizmus bylo jedno velké pokrytectví a nacisti jsou toho důkazem.
Proč asi Hitler pořádal ty své "noční pochody" v noci a za svitu pochodní a luceren?
A nebylo to tím,že se styděl za své řitolezce ,krpaté,prožrané a obézní tlustokožní prasata,která kázala vodu v podobě nadřazené germánské rasy a s atletickou postavou a přitom jejich životospráva mluvila o pravém opaku?
Viz Géring a pod.
A tato nacistická pansky nadřazená elita si žila jak příslovečná prasata v žitě v diabetes 2 a přitom nutila mladou germánskou generaci do atletické postavy starogermánského ducha!

Co Vy na to?

reagovat 10.11.2013 12:48 - Rose

existuje jedna rasa = Člověk. Kdo to nepochopil, je zvíře. Nezáleží na rase, ale na chování. Ježíše se zeptali "Kdo je můj bližní?" Řekl podobenství o milosrdném samaritánovi. To byl pro židy nenáviděný národ. Ježíš chtěl říct, že každý se může zachovat dobře, nebo špatně, nwhledě na rasu. I židi umějí být pěkní rasisté

reagovat 10.11.2013 19:35 - Jahoda

existuje jedna rasa =...

jenže tito nacisté se chovali pouze špatně.
Pokud chtěl někdo vztoupit do SS musel splnit přísná kriteria jak po stránce fyzické,tak původu a tato SS byla přitom vedena brýlatým krpatcem ,který se živil jak kurníkář a tuším-li dobře,nevedlo se mu až tak dobře a pokud by on chtěl vztoupit jako řadový voják do SS,nebyl by přijat ani náhodou.
Géring měl takovou nadváhu,že mu stehna třela mezi sebou a proto tam měl chronické boláky,Aichman také ničím nevynikal a ve škole ho osazenstvo šikanovalo a nadávalo mu do malých židáčků,dle mého názoru trpěl komplexem méněcennosti a Heidrich měl židovské předky,bylo to prý veřejné tajemství.
Vrcholem všeho byl ale jejich idol, Hitler ,ten neschopný lakýrník,jeho cyklotinizmus s depresivní tendencí s autoakustický vnitří svět,kdy se vyžíval představou hořích měst a porobených národů byl příslovečný.
Ještě oprava,uvedl jsem,že Hitler močil na neteř,spletl jsem se.
Ona močila na něj,on si lehl po ní,musela být nahá a zespoda ji podrobně študoval a pak se nechal pomočit.
To co zde uvádím vyznívá jako zvrácenosti ,pravda je ale taková,že toto se skutečně dělo a jsou na tyto jeho sexuální deviace důkazy.
Navíc Hitler s Evou ani jako muž nežil ,tam byl čistě platonický vztah a toto byla elita ,která vyžadovala po mladé generaci stoprocentní tělesnou kondici,homosexualitu trestala smrtí (že by diagnoza Hitlera?) a zfanatizovala ji a poslala na smrt do nesmyslné války.
V bojích o Berlím bojovala i 12 letá děcka a nejen tam.
Pane,máte pravdu,že člověk je někdy zvíře a v případě zmíněného nacistického vedení toto platí.
Jaký smysl měla válka pro přeživší vojáky Wehrmachtu?
Britové,rusové a američani si mohli říct,že bojovali za svobodnou evropu,demokracii,domov,který jim vzala okupace ,ale takový veterán SS,?
Snad jedině těch dětí by bylo namístě litovat,byla to celá jedna generace,které vzal nacizmus mládí,zfanatizoval ji a poslal na smrt,tam by trocha soucitu byla jistě na místě.
Píšete,že Židé jsou rasisté?

reagovat 10.11.2013 19:40 - Jahoda

jenže tito nacisté se...

dle mého názoru ani ne tak rasisté,spíše národ,který si vytrpěl své a nehodlá si v tomto ohledu již od nikoho nic a to tak,že nikdy.
Jedno jejich přísloví proto zní-Již nikdy jako ovce!
Já to schvaluji a fandím jim.

reagovat 10.11.2013 20:58 - D

pane Beneath,
zde nejde ani...

> A nebylo to tím,že se styděl za své řitolezce ,krpaté,prožrané a obézní tlustokožní prasata,která kázala vodu v podobě nadřazené germánské rasy a s atletickou postavou a přitom jejich životospráva mluvila o pravém opaku?
Viz Géring a pod. A tato nacistická pansky nadřazená elita si žila jak příslovečná prasata v žitě v diabetes 2 a přitom nutila mladou germánskou generaci do atletické postavy starogermánského ducha!

Ano, Hermann Göring byl obezni nacisticky pohlavar. Aspon tedy do doby sveho zatceni. Ani takovy Konstantin von Neurath nebyl zrovna vyzle.

Obecne si vsak podle meho soudu vrcholni nacisticti funkcionari zase az tak moc neuzivali - bylo na to malo casu.

Museli hodne recnit, poslouchat, prikazovat, organizovat a planovat.

Meli tez velmi hlucneho a nevyzpytatelneho sefa, ktery je rad stavel jednoho proti druhemu, a nektere z nich nechal i utratit (Röhma aj.), ci poslat k nepriteli do zajeti a k dozivotnimu uvezneni (Hesse).

reagovat 13.11.2013 13:20 - Milan

Největší zrůda byl bezpochyby Mengele,nebyl nikdy potrestán,dožil v klidu v jižní Americe.Pocházel z bohaté rodiny a ta mu pomáhala.Nikdy ho nevypátral a nepotrestal ani Mossad.Nejen ,že ovšem věděl co se děje ve vyhlazovacích táborech Auswitz,ale sám posílal lidi z transportu rovnou do plynových komor.To byli ti nezaregistrovaní.Přijel vlak z Terezína a on poslal půlku rovnou bez registrace do plynových komor.Prý bílé ruce byly po nacisty důvodem ihned člověka poslat do komory,protože by prý jim k žádné práci nebyl dobrý.Takže kdo byl duševně pracující ,ten šel do komor pravděpodobněji.
Německý nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau to byla továrna na smrt.

reagovat 13.11.2013 21:04 - D

Může mi nějaký insider...

> Může mi nějaký insider vysvětlit,jak to bylo z rozdělením lidí v Německém vyhlazovacím a koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau?

Podrobneji je to popsano treba zde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp

> Znamená to ,že je likvidovali ihned po transportu a ihned po selekci aniž by zjišťovali jejich totožnost?

Ano - stari, nemocni a deti sli rovnou do plynu, takze s nejakou identifikaci se v jejich pripade naciste casto vubec nenamahali. Krome toho, mnohe dokumenty byly zamerne zniceny na konci valky, pred osvobozenim vyhlazovacich taboru.reagovat 13.11.2013 21:08 - D

Zrůda Mengeleho spočívala...

> Samozřejmě věda to nebyla ani náhodou jen pseudovědecké nacistické vyhlazovací pokusy na lidech.

Je to sice drsny fakt, nicmene mnohymi informacemi o chovani lidskeho organismu v extremnich podminkach disponuje soucasna medicina a biologie prave zasluhou nacistickych experimentu.

reagovat 14.11.2013 20:30 - D

Já jsem citoval jen názor...

To je otazkou toho, co je kdo ochoten povazovat za vedu, a co naopak za pseudovedu.

I zrudnymi pokusy na veznech vyhlazovacich taboru lze nicmene dospet k novym poznatkum v oblasti fyziologie, imunologie, neurologie, psychologie apod. Do jake miry lze ovsem takoveto nove poznatky nasledne vyuzit napriklad v medicine, reklame, politicke propagande ci managementu - to je dalsi otazka. Uspokojit jimi nektere otazky zvidavych (respektive perverzne zvedavych) odborniku i laiku je vsak mozne takrka urcite.

reagovat 15.11.2013 17:00 - Jahoda

To je otazkou toho, co je kdo...

výsledků zmíněných pokusů na lidech bylo žádáno především američany a to z toho důvodu,že svobodný a demokratický svět si nemohl dovolit podobné zločiny stejně jako nacisté .
Ještě k nacistickému vedení,jedna věc mě na těch zločincích zaujala a to,že ihned ,jak se začala potápět lod nacistické říše zla a Hitler začal prohrávat válku,každý z těch zločinců začal utíkat jak krysa a chránit si svou kůži.
Hessem to začalo ,až po Himlera,který zbaběle vyjednával se spojenci za zády Hitlera a ten ho za to chtěl nechat zatknout,ostatně "krysí ztezka" přes Vatikán tomu všemu dává za pravdu,jak ta soldateska uvažovala již během války.
Byla to banda zbabělých vrahů,na jedné straně vraždila po milionech a na té druhé si budovala krysí ztezku a zadní vrátka.
Co se týče Mengeleho,tak ten v klidu po válce nebyl,utíkat,měl strach a prý byl panaroidní až do konce života.
Ještě co se týče koncentráku,tak dle SS Priebkeho,který má rozhovor na Odpor Org měl Žid v táborech bordel,který mu tam zřídilo SS a když byl v koncentráčnické vývařovně,bylo tam pro ty vězně spoustu jídla a Žid byl proto dobře zašitej a schovanej v časech války,zatímco jiní "normální" lidi umírali na frontě a v domovech.
Docela zajímavý rozhovor..
Tam nebyl nikdo nevinný,třeba A.Špér,hitlerův stavitel si hrál na polepšeného nacistu,prý o holokaustu nic nevěděl a proto dostal pouze 20 let ,po jeho smrti vyšlo najevo,jak chodil do koncentráků a požadoval levnou pracovní sílu v podobě vězňů a té se také dostalo,tudíž o šoa věděl .
Ten měl dostal hned po válce kulku a s ním každý z těch sviní z Norimberského procesu,tam se měl zjednat pořádek a to tak,že se vší důsledností!
A to včetně Hesse,ten měl také dostat kulku,...dopomohl nacistům k moci?
Pomohl zbudovat říši zla?
Podporoval nenávist k Židům?
Potom ji měl prostě dostat a žádné obezličky s lumpem.
Škoda,že nepadl do ruk Sovětům..,tam by se zjednal pořádek ihned.

reagovat 15.11.2013 21:42 - D

výsledků zmíněných...

> Ještě k nacistickému vedení,jedna věc mě na těch zločincích zaujala a to,že ihned ,jak se začala potápět lod nacistické říše zla a Hitler začal prohrávat válku,každý z těch zločinců začal utíkat jak krysa a chránit si svou kůži.

Mezi nacistickymi pohlavary byly ruzne typy osobnosti, a zdaleka ne kazdy z nich jednal zbabele pote, co se fronty zacaly priblizovat smerem k Berlinu.

Hitler sam napriklad odmitl evakuaci z obkliceneho Berlina, a pred utekem dal prednost sebevrazde.

Podobne to bylo s Goebelsem, ktery vlastni rukou zemrel v berlinskem krytu spolu se svym vudcem, pote co tam nejdrive otravil vsech sest svych deti, a konsensualne usmrtil i svoji manzelku, ktera se - podobne jako Goebels sam - domnivala, ze zivot bez nacionalniho socialismu by stejne nemel zadny smysl.

Dustojne se na konci valky (a pozdeji i pri norimberskem procesu) choval tez Göring, ktery byl pripraven se v posledni dekade dubna 1945 zhostit nevdecne role Hitlerova nastupce, a z takoveto pozice tez vyjednavat s Americany a Brity.

Ponekud jinak to bylo s Himmlerem, ktery se v poslednich dnech Hitlerova zivota opravdu pokusil vyjednavat s Americany a Brity, a to bez vedomi a autorizace od sveho vudce. Byl pote Hitlerem prohlasen za zradce, a o par dnu pozdeji, pocatkem kvetna 1945, odmitnut rovnez Hitlerovym nastupcem Dönitzem. Teprve v teto bezvychodne situaci se Himmler pokusil o prestrojeni a utek, jenz si vsak predtim detailne nepripravoval. Brzy byl zadrzen Brity, a v jejich zajeti se otravil kyanidovou ampuli.

Pokud jde o Rudolfa Hesse, tam jsou okolnosti pomerne komplikovane. Je spise sporne, zda byla jeho cesta do Britanie Hitlerem autorizovana, ci nikoli (byt byl Hess ihned po svem zatceni v Nemecku prohlasen za dusevne nemocneho). V kazdem pripade vsak Hess svym letem vedome podstupoval velke riziko, ktere se se nakonec naplnilo, kdyz tento nacisticky pohlavar v Norimberku obdrzel dozivotni trest za zlociny proti miru. Nez Hess v roce 1987 zemrel ve vezeni, stridaly se u nej ve spandavske veznici v Zapadnim Berline straze vsech ctyr hlavnich spojeneckych velmoci, Rusy nevyjimaje.

reagovat 16.11.2013 06:18 - Jahoda

> Ještě k nacistickému...

pane (í) D
máte pravdu.Pravdu mám ale i já a to ohledně krysí ztezky,kterou se podařilo uprchnout i zmíněnému Mengelovi,jakož i jiným představitelům nacistické moci.
Tak proto krysí ztezka,protože ji bylo potřeba pro krysy a věřte mě,že byla využívána více jak hojně.
Nacizmus byla idologie zbabělců a toto si je třeba i uvědomit,že nic pozitivního na tom směru není,bohužel se i v dnešní době najdou tací,kteří pod kolonkou Náš Směr tuto dobu oslavují a nehledají na ní nic špatného,viz Odpor org a zmíněmá kolonka.
A toto téma se židovstvím souvisí,stačí si najít na tom webu články o nadřazených a podřazených rasách a vyvolených nadrasách o článcích o SS důstojnících,kteří byli v koncentračních táborech a nic špatného na tom nevidí.
Co Vy na to?

reagovat 16.11.2013 06:18 - Jahoda

> Ještě k nacistickému...

pane (í) D
máte pravdu.Pravdu mám ale i já a to ohledně krysí ztezky,kterou se podařilo uprchnout i zmíněnému Mengelovi,jakož i jiným představitelům nacistické moci.
Tak proto krysí ztezka,protože ji bylo potřeba pro krysy a věřte mě,že byla využívána více jak hojně.
Nacizmus byla idologie zbabělců a toto si je třeba i uvědomit,že nic pozitivního na tom směru není,bohužel se i v dnešní době najdou tací,kteří pod kolonkou Náš Směr tuto dobu oslavují a nehledají na ní nic špatného,viz Odpor org a zmíněmá kolonka.
A toto téma se židovstvím souvisí,stačí si najít na tom webu články o nadřazených a podřazených rasách a vyvolených nadrasách o článcích o SS důstojnících,kteří byli v koncentračních táborech a nic špatného na tom nevidí.
Co Vy na to?

reagovat 16.11.2013 06:18 - Jahoda

> Ještě k nacistickému...

pane (í) D
máte pravdu.Pravdu mám ale i já a to ohledně krysí ztezky,kterou se podařilo uprchnout i zmíněnému Mengelovi,jakož i jiným představitelům nacistické moci.
Tak proto krysí ztezka,protože ji bylo potřeba pro krysy a věřte mě,že byla využívána více jak hojně.
Nacizmus byla idologie zbabělců a toto si je třeba i uvědomit,že nic pozitivního na tom směru není,bohužel se i v dnešní době najdou tací,kteří pod kolonkou Náš Směr tuto dobu oslavují a nehledají na ní nic špatného,viz Odpor org a zmíněmá kolonka.
A toto téma se židovstvím souvisí,stačí si najít na tom webu články o nadřazených a podřazených rasách a vyvolených nadrasách o článcích o SS důstojnících,kteří byli v koncentračních táborech a nic špatného na tom nevidí.
Co Vy na to?

reagovat 16.11.2013 06:30 - Jahoda

pane (í) D
máte...

omluva za opakovaný koment,ještě co se týče pokusů na lidech vyžadovaných američany,tak toto se dělo samozřejmně po válce.
Jak jsem již psal,pro svobodný a demokratický system hlídaný ze spoda veřejností by nebylo možné něco podobného uskutečnit a proto se jednalo o cenný zdroj poznatků.
To ale nacisty neomlová..

reagovat 16.11.2013 12:09 - Jahoda

omluva za opakovaný...

oprava,jednalo se o výsledky pokusů na lidech.Na Ameriku neůtočím,protože ji fandím.

reagovat 16.11.2013 14:55 - 16.11.

Zrůda Mengeleho spočívala...

A stačí. Jak vidím krev,tak zvracím...

reagovat 16.11.2013 15:09 - xxx

Mengele byl určitě gauner, na druhou stranu ale jeho pokusy posunuly medicínu o pořádný skok kupředu. Alespoň mi to říkal kamarád, co studuje medicínu.

reagovat 16.11.2013 15:40 - D

pane (í) D
máte...

Obhajovat nacismus zde nebudu a nechci. Presto se mi ovsem zda, ze presentovat jej jako hnuti zbabelcu je prilis pausalizujici.

Nemecko a Italie se sjednotily az ve druhe polovine 19. stoleti, a nemely tak sanci realizovat svoje imperialisticke ambice tak dalece, jako to bylo umozneno Britanii, Francii, Spojenym statum, a pozdeji i Rusku. Nemecko bylo navic velmi tvrde potrestano vysokymi valecnymi reparacemi po 1. svetove valce, coz nemeckou spolecnost antagonizovalo vuci zbytku sveta jeste daleko vice. Podobne i dalsi faktory prispely k tomu, ze v Nemecku ve 30. letech minuleho stoleti zvitezilo na politickem kolbisti neco natolik extremniho, jako byl nacionalni socialismus.

Nacismus byl nejen zrudny a genocidni, ale navic i prohral v zapasu s - ve srovnani s Nemeckem - daleko vetsimi, lidnatejsimi, a na ekonomicke zdroje vseho druhu bohatsimi mocnostmi. Z techto i podobnych duvodu bylo mozne po dlouhe dekady jen tezko zaslechnout cokoli neutralniho (ci dokonce pozitivniho) o jakemkoli aspektu nacisticke spolecnosti, nacistickych instituci ci nacisticke valecne masinerie. O Nemcich (s vyjimkou antifasistu) bylo mozne od konce valky slyset pouze to, ze byli ve valce zrudni, brutalni, omezeni, zbabeli a tak vselijak podobne.

Clovek nikdy nic nezaslechne o jakekoli hrdinske bojove akci nacistu, o nacistickych vojacich, kteri neohrozene polozili sve zivoty pro sve bojove druhy, nebo o genialnich strategiich nacistickych dustojniku a generalu.

Realita ovsem obsahovala na obou stranach bojist 2. svetove valky i jejich zazemi naprosto vsechno - sobectvi i altruismus, hrdinstvi i zbabelost, vydrz i defetismus, kompetenci i nekompetenci, iniciativu i pohodlnost, rafinovanost i tupost. A to plati uplne stejne pro Brity, Rusy, Americany, Francouze, Australany, Kanadany, Italy, Japonce i Nemce.

reagovat 16.11.2013 15:52 - D

Mengele byl určitě gauner,...

Treba - nevyznam se v medicine. Nevi tu nekdo, jake konkretni poznatky z nacisticke vyzkumne cinnosti na veznich koncentracnich ci vyhlazovacich taboru obohatily medicinu nejvice?

Tam, kde jsou k dispozici lide zbaveni vsech prav, a kde neni treba brat jakekoli ohledy na humanitu, lze zjistit ledacos - jak dlouho v prumeru trva, nez lide zmrznou nazi pri -20 ci -30 stupnich Celsia, jak reaguje jejich psychika na nepretrzite vystaveni hudbe, svetlu, vibracim ruznych frekvenci, jak dlouho preziji pri nepretrzite spankove deprivaci, a mnoho podobnych perverznich zajimavosti.

Otazkou ovsem je, zda zjistili Mengele a jemu podobni i neco, co by dokazalo pomoci pri leceni nemocnych, prevenci ruznych chorob atp.

reagovat 17.11.2013 12:11 - Jahoda

Treba - nevyznam se v...

pane (í) D
zde jde hlavně o úhel pohledu.
A proto bych se neodvážil tvrdit,že voják Wehr. byl statečný,obětoval se pro druhy a byl geniální před Židy v Izraeli,veterány bojů v západní a východní Evropě a přeživšíma z časů okupace.
Jednou jsem zaslechl zprávu,že jeden filharmonik v izraelské restauraci řekl číšníkům,že účet jim zaplatí Hitler a toto mělo za následek okamžité vyhoštění orchestru ze země.
Já,a to jsem vždy zdůraznil,vystupoval proti zlu,bezpráví,genocidě a proto dávám do jedné roviny zločiny proti lidskosti v Africe od samotných afričanů(dějí se!),shoa,genocidou v Rusku a Ukrajině,bombardováním Dráždan,zneužitím dětí nacistickým režimem a vyhnáním a s tím souvisejícím vražděním německých dětí během divokých odsunů po r. 45.
A toto zlo a nezáleží od kud a kým je třeba neustále odsuzovat a připomínat,aby se již více nestalo.
A v případě vojáků Wehr. se jednalo pouze o zmar a hrůzu a pokud se některý z nich prokázal hrdinstvím (i tyto případy se jistě staly),potom je to čistě jejich osobní vnitřní záležitost a nikoho jiného z nezůčastněných asi nedojímá.
Snad jediné vyjímky bylo v případě hitlerjugend,jejich úmrtnost byla enormní z toho důvodu,že tyto zfanatizované děti se hnaly bezhlavě do útoku a na smrt,zdůraznuji,jednalo se o děti a pokud někdo nenávidí děti,potom je to nacista.
Nebo ty desítky postřílených německých dětí do 15 let partizány,zbičované 10-15 německé kluky a zastřelené u zdi čechy během odsunů po r 45 a židovské děti jdoucí na smrt do plynu v Osvětimě.
Není v tomto rozdílu!


A peroto já jsem přesvědčen,že po útisku během války se má Žid právo se před primitivní lidskou nenávistí schovat ve svém státě a moje pro proizraelské komentáře jsou proto naprosto upřímné.
At žije Izrael.reagovat 17.11.2013 12:18 - Jahoda

pane (í) D
zde jde hlavně...

tohle je můj čistě křestanský komentář,prostý politiky a nestraníci v tomto ohledu nikomu.
Je tomu tak proto,že v lidech spatřuji lidi a živé bytosti a nejmenuji je jmény a pokud je některému z těch nevinných lidí ublíženo,docela mě to jako křestanu vadí.
A nyní otázka-kdo z příslušníků SS byl nevinný?
Nechtějte po mě,abych je litoval a viděl v nich nevinné

reagovat 17.11.2013 12:33 - Jahoda

Největším masovým vrahem...

co znamenalo hitlerovo tažení v Rusku vím a zločiny jsem odsoudil.
A nyní mě řekněte,jakého je rordílu mezi zastřelenýma německýma dětma do 15 let na vlakovém nádraží,židovkýma dětma jdoucíma do planu a upálenýma z 2000 běloruských vesnic nacisty z SS.
Já v tom mám jako křestan jasno a
Vy?

reagovat 17.11.2013 12:38 - Jahoda

co znamenalo hitlerovo...

prý na katolické hranici.))))
Největší masový vrah v dějinách lidstva byl Stalin.Více jak 50 000 000 prokázaných obětí.

reagovat 17.11.2013 12:58 - Jahoda

Použití Atomové jaderné...

pane Matěj,
ano a v tomto s Váma souhlasím,třeba odsoudit jak Hirošimu a Nagasaki a to vše v jdené rovině s Nankingem a Pearl H.

reagovat 17.11.2013 13:07 - 17.11.

Padlo tady slůvko SELEKCE,asi by bylo dobré říct,co znamená.Znamená volbu,výběr.A pevně doufám,že toto slůvko zná každý.
Prostřednictvím selekce vybíráme ty jedince,kteří splňují naše požadavky a nároky,hodí se do našeho chovatelského záměru a v dalších populacích zkvalitňují to,v čem jsou výborní.Otázkou ale zůstává,jestli vůbec v tomto směru Mengele něco potvrdil a nebo vyvrátil.A pokud se nepletu,tak myslím pocházel ze zbožné katolické Rodiny.Nicméně takový masový vrazi mívají dost zajímavé rodinné vztahy a ne-vztahy.
To už pak zavání i rasistickým podtextem. Z biblického pohledu na věc má právo na život každý...

reagovat 17.11.2013 13:30 - historik

Použití Atomové jaderné...

Soudruhu Matěji ten napalm ve Veitnamu nepoužili američané, nýbrž Jihovietnamci.
Přečetěte si o tom něco, než tu začnete nadávat na USA a ztrapňovat se. Ostatně Sovětský svaz zase podoroval Severovietnamce, to bylo v pořádku??

reagovat 17.11.2013 13:56 - historik

...

Soudruhu Matěji vy jste skutečně matěj. Na to se nedá nic říct.

reagovat 17.11.2013 14:03 - historik

A budete zřejmě větší...

Já jsem v USA dlouho žil, a pohled na vietnamskou válku je tam zcela jiný, než se předkládá zde. Drtivá většina amerických vojáků je tam hrdá na to, že bojovali ve Vietnamu a že se pokusili pomoci demokratické části v boji proti komunismu. Vy jste názorná ukázka jednoduchého člověka, který se nechá lehce zmanipulovat pár vhodně vybranými a sestříhanými záběry v TV. A zopakujte si český jazyk, hlavně shodu podmětu s přísudkem. Děkuji.

reagovat 17.11.2013 14:14 - 17.11.

Já jsem v USA dlouho žil, a...

Nepřeháněj to.Šéfuje několika lidem a třeba má soucit s Vietnamskou socialistickou republikou..:-D

reagovat 17.11.2013 14:47 - D

Soudruhu Matěji ten napalm...

> Soudruhu Matěji ten napalm ve Veitnamu nepoužili američané, nýbrž Jihovietnamci.

A odkud tuhle informaci mate, antisoudruhu historiku?

Kuprikladu zde na anglicke Wikipedii:

http://en.wikipedia.org/wiki/Napalm#Military_use

se (s citacemi originalnich pramenu) vyslovne uvadi, ze napalm (konkretne pak Napalm B) ve Vietnamu v letech 1963-73 rutinne pouzivalo jak americke valecne letectvo (US Air Force), tak i americke valecne namornictvo (US Navy), a Americane na Vietnam celkove svrhli asi 388 000 tun napalmovych bomb.

Mate nejaky pramen, kterym byste tyhle udaje prebil?

reagovat 17.11.2013 15:18 - 17.11.

Protože pokud teda jste...

O selekci tady prvně mluvil Paleček,já se jen přidala.Židovské rodiny chápou dopad takového násilí,kromě toho nacističtí lékaři z nich vybírali i dělníky na těžkou manuální práci a v podstatě dělali otroky za záchranu holého života a o nějaké mzdě by se dalo spekulovat. Ausgerechnet pro dost významné německé firmy od Siemensu počínaje. A ten člověk žádnou vědu nedělal,jen zkoušel moc...

reagovat 24.11.2013 12:29 - Jahoda

O:tedy co se týče...

pane Matěj,
máte pravdu v tom,že veteráni z východní fronty bojovali za správnou stranu.
Tam,na tom bojišti se nejednalo o politiku,pouze o bránění své vlasti,domovů a činy obyčejných lidí,kterým nacistický okupant ublížil,vyvraždil rodinu,vzal domovy a měl v nich podrasu méněcenných.
Nacista totiž dělal vše pro vyvolání nenávisti a nikterak se s tím jejich netajil...

Na milujeme filmy cz je jeden ruský film,který pojednával o partě mladíků,jeden z nich byl neonacista,druhý anarchista a další holdoval internetu.
Co je ale spojovalo byl zájem o dějiny a proto ta parta kluků kopala na místě bojiště z r.42.
Náhodou se stalo,že se tato skupina ocitla v zmíněném roce a musela bojovat ve válce proti své vůli.
Chtělo se jim utéct zpět do 21 století ,nějak to ale nešlo a proto si každý z nich musel prožít realitu hrůz války ..
Po návratu zpět do našeho času si pak neonacista vyškrábal hákový kříž z ramene kamenem a stal se z něj vlastenec.
A na své bývalé spolu nacisty se díval jako na vlastizrádce,kteří hajlují v centru Moskvy a o 30 000 000 zavražděných nic nevědí.
Tam se jednalo o tak odporné ,rozsáhlé a nechutné zločiny proti lidskosti ze strany nacistů na jedné straně a na té druhé o nedobrovolný odpor a extremní situaci do které se dostal obyčejný člověk o kterou absolutně nestál,jejich boj byl spravedlivý a věc správná..co se týče Stalina,proč choval děti lidí,které nechal den na to popravit a s těmato lidma se stýkal večer před tím a jedl s nima,...tak to je snad otázka psychologů,nebo co,já nevím.
S tím hrdinstí prosté ruského člověka nemá co do činění,tam se bojovalo za vlast,domov a ve velmi častém případě i za cenu vlastního života.

reagovat 24.11.2013 12:42 - Jahoda

pane Matěj,
máte pravdu v...

oprava:
a nikterak se s tím netajil.
Ještě k bombardovaní Dráždan a H a N,přece jenom,jednalo se o vojenské cíle a časech války..že se v těchto případech jednalo o cíle,kde bylo civ. obyvatelstvo je na svědomí těch,kteří to udělali.
Tam možná zcela nevina nebyla,ale kde se jednalo o zcela nevinné lidi je případ Židů v časech holokaustu a já jsem přesvědčen,že ani jeden z těch 6 000 000 se proti nacistům ničím neprovinil a proto je míra zločinů na tomto národě obrovská!

reagovat 24.11.2013 19:29 - Jahoda

oprava:
a nikterak se s tím...

ještě co se týče poválečných odsunů po r. 45,je třeba si uvědimit,že více jak polovinu gestapa tvořil sudetský němec,uměl česky,tak proto,nemálo sudetských němců sloužilo v wehrmachtu a SS a podílelo se na nacitickém vraždění a před válkou otevřeně podporovalo nenávist vůči všemu českému.
potom není divu,že přišel odsun,či vyhnání,jak je komu libo.

Přesto vše jsem ale toho názoru,že do dětí pod 15 let se u toho střílet nemělo!
A jestli je tento fakt někomu proti jeho názorům mě nevadí,to je otázka svědomí a střelit dítě pod 15 let může jen psychopat a zločinec a nezáleží na tom jaké národnosti a z jakých důvodů.
Je to otázka svědomí a tu si musí každý odpovědět sám.
Ale to,co se dělo u nás po válce je pouhá malá epizoda oproti nacistickému vraždění na východě a v koncentrácích,ještě závěrem,Hitlera mám za satana,jeho nacizmus byl postaven na temné parapsychologii a okultizmu a zlo které tak reorezentoval dotáhl do nejvyšší dokonalosti .
Hitler byl psychopat a sním jeho smečka nohsledů,to proto tak držela po hromadě,že každý na každého něco věděl,vydíral ho a držel pod krkem,každý z nich totiž vraždil,tak proto.

..ještě jsem chtěl poznamenat,že Hitlerova neteř měla z jeho pomočení psyc, traumata a deprese a styděla se sama před sebou.
Já osobně bych ale Hitlera pomočil s radostí a protože to nejde reálně,močím na něj alespon virtuálně.
No a v Banské Bysrici se dostal k postu neonacista a neonacisté mají našlápnuto i slovenského parlamentu,toto vše jsem před roky předpověděl a přesně to se také i děje.
Jedna věc mě nahání strach,že neonacizmus má v Evropě budoucnost.
Nakolik mě můj selský rozum říká pravdu ukáže čas.
A toto je má vizitka za kterou si i stojím,že jsem antifašista,filosemita a hrdiny proti fašistického odboje ctím a vážím si jich a je jedno od kud a jaké národnosti,jsem to také já,kdo jeden z mála na internetu odsoudil nacistické zločiny proti lidskosti ,nacizmus popsal myslím si docela dobře a hlavně VAROVAL.

reagovat 13.3.2014 00:31 - Jahoda

řádí tu starej uchylnej...

a nyní báseň:
pilo se,pije,pít se bude,
co zde po nás jednou zbude?
A tak ,když celej svět je opilej,
proč ty bys měl být na Silestra střízlivej?

reagovat 21.4.2014 19:56 - Jahoda

a nyní báseň:
pilo...

to,jak neonacistická kurva myslí a uvažuje je popsáno na Seznam.cz,kdy neonacisté posílají Židům oznámení,že se musí registrovat jako Židé na úřadech a pokud tak neučiní,budou deportováni ,je jim zabaven majetek a jsou zbaveni občanských práv.
A jejich romští spoluobčané?
Tak na ty jsou pořádány pogromy,je jim loupen majetek,jsou zatím pouze biti a to jak ženy,tak i děti a to ve svých domovech.
A toto vše se děje v 21 století a to vše se děje v Evropě!
Tak tedy dle mého názoru,pokud toto počínání někdo dělá v současné Evropě 21 století,která odsuzuje nacizmus a vše co s nacizmem náleží,potom tento nacista do Evropy nepatří.
Nepatří!
Pfuj!
¨Jak je dobře,že je Izrael,kde se všichni Židé mohou schovat před primitivní lidskou nenávistí a antisemitizmem.

reagovat 21.4.2014 20:02 - Jahoda

to,jak neonacistická kurva...

a ještě báseň.
Co svět světem je,pilo se,pije,pít se bude,
co zde po nás jednou zbude?
A tak,když celej svět je opilej,proč ty bys měl být střízlivej?
Ps.příště nechlastej a pak nepiš na internet,vyjadřuješ se pak jak idiot.

reagovat 27.7.2014 01:58 - Jan Mikita

Víc info - př. Holokaust

Když začala Ruská revoluce 1917 byla většina
"revolucionářů" Židé . Počínaje Leninem , který zdědil své Židovství správným způsobem po matce a babičce . Pouze Stalin nebyl Žid ,
ale dohnal jejich vraždění , ba i předehnal.
Dostihli ho Židovští lékaři , když je chtěl vybít.Má se za to , že Židovští komisaři zamordovali 50 mil. lidí . A na Sibiři jim to nedalo ani tolik práce jako Hitlerovi , prostě umrzli a jejich kosti jsou tam dodnes.I moji rodiče tam byli.Utekli po okupaci 39 do Ruska , tam je komisaři odsoudili jako špiony na 6 let na Sibiř . Když se formovala Čs.armáda v Rusku tak je Svoboda vyreklamoval. Takže vlastně byl Áda břídil proti Židovské vládě v Rusku . Jan

reagovat 27.7.2014 02:42 - Nauč se pravopis, šašku,

Když začala Ruská revoluce...

a neblábol o věcech, o kterých nemáš ani páru. Rovněž si před přidáním přečti svoje slinty, ať si aspoň, když už nic jiného, neprotiřečíš sám sobě, a tvoje slova dávají aspoň formálně jakýs takýs smysl. Víc už se od tebe - vzhledem ke tvému žalostnému intelektu - stejně očekávat nedá.

reagovat 27.7.2014 14:47 - Jahoda

pane Mikito,

Co má tato historie společného se státem Izrael?
Stát Izrael je především útočiště Židů z celého světa před antisemitizmem,primitivním barbarstvím fanatiků a blbců(nemyslím Vás) a právě tento stát,protože je čistě židovský dokazuje to,jak na tom Židé skutečně jsou a jaké mají schopnosti.
Vy mě zde tvrdíte,že jejich schopnosti spočívají hlavně v negacích,genocidě a masovém vraždění,já jsem ale toho názoru,že jejich vizitka je hlavně 200 NC za vědu za posledních 60 let a tam se jedná hlavně o maximálně schopné,inteligentní,pracovité a vzdělané lidi,kteří vědí jaký je jejich cíl a ním si jdou a to přes zůrodněnou poušt,
centrum světového vzdělání v lokalitě plné náboženských primitivů a barbarů a válkychtivé kultury,jejiž životní úroveň se zastavila někdy v 19 stol.
Podívejte na islamisty v Iraku,tak ti jsou již vedeni jako váleční zločinci,protože popravují lidi křižováním,řezáním hlav a mučí ve velkém.
Izrael je malý ostrůvek neskutečné inteligence,pracovitosti a vzdělání a to vše koleruje v vysokou životní úrovní ve světě primitivních náboženských barbarů,kteří vraždění,válku ,genocidu a středověk preferují jako životní styl.
Tak mě prosím vysvětlete,co s tímto mají společného nějaký Lenin,Stalin a Berija?


reagovat 30.7.2014 08:40 - Jahoda

na You Tube se nyní oběvilo video Necenzurovaná pravda o antisemitizmu.
V tom videu je spoustu pravdy a to,že holokaust je třeba neustále připomínat,aby se nezopakoval a zde je třeba začít především u školní mládeže.
Prý je ta izraelská vychovávána v přesvědčení,že je jako Židy nenávidí celý svět a antisemitizmus ,který je dohledatelný pouze pomocí lupy a detektiva S. H. je třeba hledat všude a vždy.
To,že není antisemitizmus je lež!
Stačí si zajít na Odpor org.
Nebo číst ty stovky komentářů na internetu.
Jedná se o nenávist záměrně provokovanou,vyvolávanou a to ve jménu politiky na které chce těžit primitivní populizmus.
Tato nenávist je přítomná po celém světě v arabských zemích otevřeně a nearabských skrytě a Židé jsou vystavování útokům .
K "zneužívání " holokaustu asi toliko.
Tam se jednalo o miliony zavražděných a desítky milionů těch,kterým někdo ublížil ,sebral majetek,zavraždil blízké a vyhnal je z domovů.
A to celá politika kolem této politiky,těm lidem bylo ublíženo a MAJÍ právo na tuto křivdu poukazovat.
A pokud někdo tvrdí,že Holokaust je zbrań k zotročení suverenních národů a zdroj moci a peněz nějakých politických špiček,potom je idiot.
Asi jako ten Finkelstein,který se zastává islamistů(at si táhne žít mezi ně!) a na konci rozhovoru hajluje a tvrdí,že Hitler uměl zacházet s penězi,asi měl na mysli zubařské zlato do nynějška uložené ve Švýcarských bankách a majetek 6 milionů zavražděných Židů...takže ano,v tomto měl pravdu ,nacizmus uměl zacházet s penězi milionů zavražděných a okradených lidí.

Závěrem,co takhle říci,že oslavy na Rudém náměstí na 1 Máje jsou přežitá minulost,kterou je netřeba neustále připomínat?
Pokud by mě toto někdo tvrdil,měl bych ho za idiota,tam se jednalo o nezměrné oběti prostých lidí,kterým nacizmus vzal domovy,blízké,zničil jim mládí,lidi,kteří se nevlastní vinou dostali do extremní situace o kterou nikdo z nich neměl zájem a museli bránit domov a vlast před vrahem.

reagovat 30.7.2014 08:43 - Jahoda

a tu někdo přijde s tím,že tyto události války již dávnou nejsou In a netřeba je připomínat.
Za sebe bych bych se odvážil tvrdit,že by potřeboval nakopat do prdele!

reagovat 31.7.2014 02:03 - Jahoda

mě zaujaly reakce těch dětí,jejich bezstarostnost a emocionální čistota,jak se vcitují si situací lidí odsouzených na smrt,procházejí místa kde nacista vraždil,jinak řečeno,jedná se o nekontrolovatelné a mimořádně čisté reakce mladých lidí,kteří nevědí co je faleš,lež a jednají naprosto upřímně a na základě reakcí těchto nevinných dětí se někdo odvažuje tvrdit,že holokaust je mocenská páka k ovládání suverenních národů.
Mě to přijde dost přitažené za vlasy.
.
A pokud by dle někoho mělo být připomínání války a obětí v boji se zlem a bezprávím mocenskou pákou k ovládání mas,potom by měla být pranýřována jakákoli připomínka a oběti a to včetně
Rudého náměstí na 1 Máje,
připomínek výročí vylodění v Normandii
připomínek obětí boje proti japonskému imperializmu (potopené a vystavené jako památník lodi v PEARL H.)
a jiných výročí..proč je připomínka obětí Holokaustu zlehčována a jinde jsou ty samé připomínky obětí naprosto normální a jsou žádány?
Takže i toto je antisemitizmus a navíc mimořádně primitivní.
At žije Izrael.

reagovat 1.8.2014 23:22 - Jahoda

celé to video je založeno na dětech,které jedou v rámci školní výuky do Polska a na místa nacistického vraždění a celé to mají za hru tak příznačnou jejich mládí.
Nejdříve nic necítí a je jim to jedno i když dle nich Shoa byla jistě špatná,na konci toho výletu se ale někteří z nich(hlavně děvčata) rozpláčí a naplno vnímají hrůzu vtisknutou do těch míst.
Chlapci jako muži své emoce najevo dát jistě nemohou,jsem ale přesvědčen,že i oni mají svůj názor a zcela jistě věřím,že jsou stejně citlivý jako děvčata,tam se jedná hlavně o čistý a nekontrolovatelný postoj nezkažených a naprosto upřímných dětí.
A tu hle,někdo zde na základě reakcí těchto dětí staví připomínání holokaustu na politickou úroveń a politika a hlavně ta světová je špinavá věc a ve jménu těchto dětí zneužita !

Mě je upřímnost těchto mladých lidí bližší,jak kradení , lumpárny a tajná zákulisní politika ,kde je jen málokomu dovoleno nahlédnout "pod kameny"..
A celé toto video je ze začátku na tomto kladeno,pak je zde židovská lobby v NY,která sleduje projevy antisemitizmu až po tvrzení někoho o něčem a zde se jedná o několik málo lidí a na základě jejich svědectví je Izrael a poslední útočiště Židů před okolním světem očerńováno.
A o tom je asi tak v kostce celé to video.
Závěrem..Židům bylo za války ublíženo naprosto stejně jako milionům jiných nevinných lidí a mají právo říci svůj názor naprosto stejně jako jiní,kterým bylo také ublíženo.
A protože s těmato lidma soucítím,zastávám se jich a nacista ublížil od Moskvy až po Portugalsko spoustě lidí,...opravdu spoustě,nacista je vrah a škodná,je špína.
Špína.


reagovat 2.8.2014 15:21 - Jahoda

takže mám tedy dávat na stejnou úroveń výstavy plastikových těl známého německého patologa a stejně morbibně založeného člověka,kterému vystavování naaranžovaných mrtvol připadá jako světové
s
hromadama lidských bot
vlasů
lebek
kostí
osobních věcí
a zmizelých tun zubařského zlata uložených ve Švýcarských bankách
s místěm,kde bylo zavražděno na miliony lidí?
A víte Vy,že existují mimořádně citliví jedinci,kteří naplno vnímají zlo v daném místě a docela to s nima po psychické stránce zatřese ?
Budete se divit,ale většina děti do určitého věku vidí auru a drtivá většina dětí ve své nevinnosti dokáže podvědomě vnímat toto zlo a také jej cítí.
A v tomto se nevinní a nezkažení lidé a zvířata liší od tupě znecitlivělých dospěláků-mají totiž pocit hrůzy z míst,kde bylo zlo pácháno a na místě milionů zavražděných je toto zlo mimořádně intenzivní.
Já a to se klidně přiznám,když mě bylo 11 ,jsem se bál jít sám do sklepa,proč by se potom tyto nevinné děti nemohly bát v místě koncentračního tábora?
Jejich podvědomí jim prostě řeklo-tohle místo smrdí smrtí , mučením-pryč od sud!
To akorád dospělák jako Vy nevnímá a je emocionálně anertní a docela bych věřil,že po 10 pivech,pokud by se potřeboval někde vyprázdnit,prostě by to udělal klidně i za tou plynovou komorou,nebo krematoriem a cítil by pocit úlevy.
Tak toho nevinné děti prostě schopny nejsou a zvířata jsou také taková.
Přesvěčtě psa,aby se vyspal v koncentráčnickém krematoriu.
S hrůzou uteče!
A stejně tak většina dětí a věřte mě,že i spoustu dospělých,kteří ve své citlivosti dokáží zlo vnímat.
Chápete to?

reagovat 3.8.2014 12:29 - Jahoda

pane Pavel a o to zde jde především!

A tu si někdo a jedno kdo určuje podmínky,pravidla a normy.
A na základě svého politického náhledu určuje
své pravidla a normy pro ostatní lidi.
Pane!
Těm lidem bylo ublíženo.


reagovat 3.8.2014 12:35 - Jahoda

ublíženo !
A proto at žije Izrael.
Je to stát,který podobné ublížení již nikomu a nikdy neumožní a náš pan prezident Zeman to jasně řekl,v dnešní době není místa pro zbabělce a cyklisty.
A pro zbabělost.
At žije Izrael!

reagovat 3.8.2014 12:38 - Jahoda

at žije Izrael!

reagovat 3.8.2014 22:24 - Jahoda

jinak to,že Hamas má skladiště zbraní ve škole a ještě ve škole OSN a dělá si z dětí živé štíty ,takhle jste to myslel.
,ale jo,máte pravdu,zabíjení dětí je kruté a může za to ten kdo si z nich dělá živé štíty a posílá je opásané výbušninou zabíjet sebe a jiné.
Tihleti islamisté jsou pokrytci,vraždí s radostí a odvolávají se při tom na svého boha ,volají po válce a chtějí prolévat krev a když jim to svět vrátí stejnou mincí mají plnou hubu lidských práv.
A udělat si skladiště zbraní ze školy a střílet z ní rakety je pokrytectví,bohužel se najdou tací,kteří to prostě nepochopí,že?
Ještě jedna poznámka´,v Gaza je přítomna Al Kajda a bojuje s Hamasem o politickou moc.
Detail,že?
A v tomto přeji Hamasu pevnou mušku.
Tak at si dají palestici pozor,aby se jejich "národně osvobozenecký " boj nezmněnil v kolaboraci se světovým terorizmem a to by za rámeček nikdo z nich nedal!
Protože to by se tam začala pak angažovat i Amerika .


Jinak jsem již s tímto psaním nadobro skončil,at si hubu špiní zase někdo jiný.

reagovat 3.8.2014 22:30 - Jahoda

těch zabitých palestinských dětí je mě samozřejmě líto.

reagovat 3.8.2014 22:47 - Jahoda

já svůj komentář z 12.29 myslel k obětem holokaustu a vás jsem špatně pochopil a znova se opakuji,jsem proti válce,násilí a věřím ve spravedlnost,jenže svět je takový jaký je a bohužel v něm umírají i děti.
je mě líto i těch palestinských a v tomto jsem naprosto upřímný,ale to již si ten nahoře přebere po svém a na každého vraha bez rozdílu národností a času ukáže prstem!

reagovat 3.8.2014 22:51 - Jox

já svůj komentář z 12.29...

Ale dějiny světa kašlou na to, co cítíme a co si myslíme... Koneckonců, může přijít okamžik, kdy budeme nuceni volit mezi životem dítěte se světlou a životem dítěte se snědou pletí... Kterému dáš přednost?

reagovat 3.8.2014 22:54 - Jahoda

jinak svou nenávist jsem směroval hlavně vůči nacizmu,takže mě zde nepodsouvejte nějaké svědomí,to,že jsem špatně pochopil a jednou špatně zareagoval ze mě nálepku antifašisty nesmaže.
Si zajděte na Odpor org a poštěte si co je nenávist a tito nic zpět neberou a nikomu se nikdy neomluví .
Volají po rasové čistotě a to bez selekce v podobě vraždění prostě nejde!
Chápete to?

reagovat 3.8.2014 23:11 - Jahoda

A víte kolik židů bylo ve...

Ano ZABTE JE VŠECHNY-BŮH SI JE PŘEBERE!
Bůh si přebere hlavně vrahy,takto jste to myslel?
Jemu je jedno,jestli je to ten,či onen,jestli je Žid,Palestinec,Arab,bílej,či černej-on je hlavně spravedlivej a to i k tomu ,kdo zabije i to palestinské dítě,ukáže naněj prstem a řekne-ty jsi vrah.
Nečiní rozdílu!

reagovat 3.8.2014 23:20 - Jahoda

A víte kolik židů bylo ve...

Já v Boha věřím a proto mám zábrany,ateista je nemá a proto si myslí,že může všechno.
On je vlastně schopen nahnat i přes 2000 vesnic v Bělorusku do stodol a podpálit je,vraždit hlavně ty děti a nastolit rasovou čistotu po které se tak volá na Odpo org.
A v SS to byl samej ateista,pokud tam chtěl někdo vztoupit,musel vyplnit kolonku bez vyznání,to ,aby neměl zábrany.

reagovat 3.8.2014 23:23 - Jahoda

Já v Boha věřím a proto...

hele,já to špatně pochopil,myslel jsem na oběti holokaustu ,znova opakuji,že prostě končím se psaním.
Přát si smrt dětí a to těch palestinských může jen idiot

reagovat 3.8.2014 23:26 - Steve

Palestinci jsou parchanti. Nyní sklízej v těchto dnech úrodu. Jak se říká, dobře jim tak.

reagovat 4.8.2014 00:44 - haha

JHVH je náš Bůh a ten...

Usměvné. Nevšiml jsi si, že Bible je plná výzev k vraždení, genocidám, a někdy je k tomu přesný popis, jak na to a co za to?

reagovat 4.8.2014 01:25 - gin

Palestinci jsou parchanti....

Steve, jak tě tak sleduju tak vidím, že největší parchanti jsou všichni vopižlanci, tebou počínaje, amíkem a židem následuje a arabášem konče. Všichni jste pro tuto planetu katastrofou.

reagovat 4.8.2014 08:42 - gin

Snad aby jste nám to ani...

Přesnej odhad, včera obvyklejch 3,5. Za střízliva bych toto nenapsal. I když se Stevem máme v tomto půtky dlouho. Poslední dobou začínám mít podezření, že tato úprava činí člověka poněkud nelidským. Mám už dlouho pokušení si v tomto vypomoci taoismem, jenže nejsem taoista, proto jsem k této výpomoci nešáhl.

reagovat 5.8.2014 04:57 - Jahoda

ještě bych chtěl opravit svůj omyl ,když jsem reagoval na Pavla,on řekl v tom smyslu,že potomci přeživších holokaustu zabíjejí děti.
Já jsem si to špatně vyložil a psal jsem o obětech holokaustu a podpořil Izrael.
Ale nepodpořil jsem zabíjení Palestinců!
S tou válkou tam si nepřeji mít nic společného,to ,co se tam děje je dílo satanovo.
Ihned po té,co se Papež modlí s izraelským a palestinským politikem za mír je prolita nevinná izraelská a palestinská krev a rozpoutána válka .
Z mého náboženského hlediska asi toliko.
Nevinně prolitá krev a to i palestinských a izraelských dětí volá po Božím soudu a té se jí také dostane.
A vše,co je skryto,bude všem na očích a každý viník označen.
Říká se tomu poslední soud a tam se každý bude zodpovídat ze svých činů.
Tak s tím vražděním tam nechci mít nic společného.

reagovat 6.8.2014 21:01 - Jahoda

prý jsem dogmatik co pod heslem vivat las vegas izrael nechá zahynout veškeré okolní původní obyvatelstvo a mám jít do prdele.
Tak tedy Matěji,či pomlčko,nebo obojí(?) k tomu původnímu obyvatelstvu..
nějak vám asi ušlo,že islamisté řežou hlavy kudlou,sekají ruce,nohy,kamenují,na You Tube je pěkné video Tortura under Saddam Husain,
Falaka,army falaka,Syrian tortura,jak si tam vzájemně arabové krátí čas mučením,bitím a zabíjením,ubíjením,křižováním,kamenováním a popravama.
A je to pouze to,co je You Tube a je to tam proto,že to tam někdo dal a dal to tam proto,že se za takové chování nestydí a má je za normální!
Tak já jsem dogmatik,že jsem toto upozornil?
Že mě to nezajímá?
A mám ty vaše okolní původní obyvatele snad já měnit?
Vždyt jsem přece jasně napsal,že mě to jedno není.

Můžou za to Židé snad,co si tam to vaše okolní původní obyvatelstvo dělá vzájemně?
A kolik těchto zvěrstev není ani zdokumentováno a zveřejněno!?
Mnohem více,pomlčko-mnohem,mnohem více a děje se to tam pořád a dít bude,takže jděte s prominutím do prdele vy a to s las vegas vivat,vy dogmatiku.
Inteligentní..,jinak to,jak neonacistická kurva myslí a uvažuje je názorně popsáno na Novinky cz,kdy Érpatak Zoltán Mihály Orosz,starosta madarské obce v Madarsku uspořádal veřejnou popravu Židů,pověsil je na šibenici ,nechal to natočit na video a ještě zveřejnit,ale proti této lůze dogmatik jako vy protestovat asi nebude,se mě zdá.
Když jsem byl naposled v izraeli,našetřil jsem 800 dolarů a ty jsem tam utratil na výletech,suvenýrech a v hospodě u piva,v Jeruzalémě znám super hospůdku,tam je pivo dobré a jestli pojedu znova do Izraele poblíž zdi nářků ,zase tam zajdu a budu podporovat izraelskou ekonomiku pitím izraelského piva.
A až budu v Betlémě,zajdu za palestinskýma prodavačama a nakoupím od nich co nejvíce suvenýrů!
Bude to můj protest proti antisemitizmu,lidské blbosti hlouposti,omezenosti a válce.

Za palestinské nevinné oběti se budu modlit k Bohu.reagovat 6.8.2014 21:11 - Jahoda

prý jsem dogmatik co pod...

na křížové cestě asi ve 4 zastavení je hospoda,je tam armén a ten má pivo nekřestansky drahé,je to hospodský šizung,tam si pivo již nedám.

reagovat 7.8.2014 07:21 - Rose

Nejvetsi zdroj info o zidech je cely star zakon, kde je predpoved i toho, jak budou pronasledovani pro svoji tvrdosijnost

reagovat 7.8.2014 08:17 - Rose

MOJŽÍŠ, Ježíš, Mahler, Marx, Freud a Einstein — co měli ti všichni společného? Všichni byli Židé a různým způsobem ovlivnili lidské dějiny a kulturu. Je zcela zřejmé, že Židé jsou už po tisíciletí pozoruhodný národ. Svědčí o tom i sama Bible.

reagovat 7.8.2014 08:18 - Rose

Na rozdíl od jiných starověkých náboženství a kultur má judaismus své kořeny v historii, ne v mytologii.

reagovat 7.8.2014 08:19 - Rose

3 Jeden důvod je ten, že kořeny židovského náboženství sahají zpět asi 4 000 let do dějin a jiná velká náboženství jsou ve větší či menší míře zavázána jeho Písmům. (Viz rámeček, strana 220.) Křesťanství založené Ježíšem (hebrejsky Ješua), Židem z prvního století, mělo kořeny v Hebrejských písmech. A zběžné čtení Koránu prozradí, že také islám vděčí za mnoho těmto Písmům. (Korán, súra 2:49–57; 32:23, 24) Zkoumáme-li tedy židovské náboženství, zkoumáme také kořeny stovek jiných náboženství a sekt.

reagovat 7.8.2014 08:20 - Rose

Obecně řečeno je židovský národ potomstvem starověké hebrejsky mluvící větve semitské rasy. (1. Mojžíšova 10:1, 21–32; 1. Paralipomenon 1:17–28, 34; 2:1, 2) Před necelými 4 000 lety vysídlil praotec Abram z kvetoucí metropole Kaldejců v Sumeru do země Kanaánu, o níž Bůh prohlásil: „Potomstvu tvému dám zemi tuto.“ (1. Mojžíšova 11:31–12:7) V 1. Mojžíšově 14:13 se o něm mluví jako o „Ebrejci Abramovi“, ačkoli jeho jméno bylo později změněno na Abraham. (1. Mojžíšova 17:4–6) Od něho odvozují Židé svůj rodokmen, který počíná jeho synem Izákem a jeho vnukem Jákobem, jehož jméno bylo změněno na Izrael. (1. Mojžíšova 32:27–29) Izrael měl dvanáct synů, kteří se stali základem dvanácti kmenů. Jeden z nich byl Juda, a z tohoto jména bylo nakonec odvozeno slovo Žid.

reagovat 7.8.2014 15:52 - Jahoda

pane sardanapale,
ještě jednou tedy budu reagovat a to k Vám.
Píšete,že palestinci jsou špína a Izrael u prdele?
Ale jo,můj selský rozum mě říká,že Vás jejich spor zase až tak nezajímá a v tomto Vám musím dát za pravdu.
Mě také ne.
Já pouze poukazuji na na lidskou špínu v globálu a je mě dle Vašich slov u prdele,kdo ji páchá a nezajímá mě,komu se to hodí,či nehodí do politického krámu .
A holokaust byla špína.
A Izrael má púrávo na existenci a Židé celého světa na útočiště před lidskou nenávistí.
Palestince mám ale za lidi a ne za špínu ,jak mohu být zticha,když umírají jejich děti?
Jenom za posledních několik dnů prý kolem 500 !
Přesto vše ale,co se mne týče-je to jejich válka a já se v ní budu angažovat akorád motlidbou na nevinné a těch je jak na palestinské,tak na izraelské straně opravdu mnoho.
Mám k tomu být jako vřící člověk zticha?
Jak jsem psal,nevinně prolitá krev palestinských a izraelských dětí volá po Božím soudu k němu také dojde.
Tam se nebude brát ohledů a bude zjednána spravedlnost a podud někdo z Židů zavraždil palestinské dítě,bude se smažit na věčnosti v pakle !
K zabíjení dětí já zticha nebudu,přesto vše mám ale k izraelským mimořádně kladný vztah a mám je rád,nemám důvod k nenávisti a chci,aby to tak i zůstalo do budoucna.
Co se týče USA a její zahraniční politiky zde v Evroě,ano,máte pravdu a Kosovo je toho důkazem a k tomu jsem já nikdy nebyl zticha,ostatně Kosovo je Srbsko je moje heslo,já s ním přišel jako první.
Takže ano..v tomto máte pravdu,přesto vše já osobně mám k Americe její svobodě blíže jak k totalitě,nesvobodě a tyranii.
Jenže těchto privilegií si mnoho američanů neváží a neváží si být toho,že žijí ve svobodné a demokratické zemi.
Já,pokud bych byl američan,bych si toho vážil,to mě věřte a byl bych dobrý američan.
Toliko tedy můj názor,jinak jsem četl něco závislosti na internetu a protože se za závisláka nepokládám s komentáři prostě končím,svoje jsem si již řekl a pro Izrael se vyslovil a Židy bránil,je to moje vizitka,že jsem

reagovat 7.8.2014 15:53 - Jahoda

filosemita antifašista a chci,aby to tak i zůstalo.
ps.ten madarský nácek ,co věšel Židy by potřeboval nakopat do prdele!

reagovat 7.8.2014 16:05 - Jahoda

oprava:
věřící člověk

reagovat 7.8.2014 17:45 - Rose

Kazda vrazda vrazdou zustane. Clovek je clovekem a ne narodem a nema byt posuzovan podle rasove prislusnosti. V tom je zvrhlost 20. stoleti

reagovat 8.8.2014 19:04 - Jahoda

a stejně mám ty kluky pejzatý rád!
Jde to ze mě,prostě jsem na jejich straně...no...zase Hamas zaůtočil raketama a to napříč izraelkému příměří a po odvetě

reagovat 8.8.2014 19:08 - Jahoda

IDF zahynul palestinský chlapec,kterému bylo 10 let.
Ti prostě nepřestanou a o mír jim nejde!
Pouze o válku .
At žije Izrael!

reagovat 8.8.2014 19:09 - Rose

Chcete vedet duvod problemu celeho zidovskeho naroda? Predpovidala to Bible a vyjadril se k tomu i Jezis: Názor svého Otce na židovský národ jako celek Ježíš v době své pozemské služby vyjádřil slovy: „Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kdo jsou k němu vysláni — jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.“ A proto dodal: „Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“

reagovat 8.8.2014 19:11 - No

No nezapomeňte, že žid a palestinec jsou rodní bratři, alespoň podle bible. Ale hned zpočátku žid podvedl palestince a tak vznikla nenávist, která trvá až dodnes a asi bude trvat věčně...

reagovat 8.8.2014 19:28 - Jahoda

mě pouze jímá zlost,že umírají děti!
A kdo že za to může,?
Tak ten at si šáhne do svědomí,pokud ovšem nějaké má!
To o koho se jedná nebudu rozebírat,kdo má selský rozum si odpoví sám.

reagovat 9.8.2014 08:05 - Adolf

Nechte na státu Irael ať si dělá pořádek po svém. Sami ví nejlépe co mají dělat a co je pro ně nejlepší. Souhlasím s názory Arnošta Lustiga a dalších. Palestinci jsou trochu jako cikáni jak tu někdy někdy řekl, Arabové je moc neberou. Sláva Israeli

reagovat 12.8.2014 18:37 - Jahoda

složil jsem báseň.
Sláva pracovitému lidu,
co našel ve světě nenávisti,barbarství a lidské špíny klidu, na místě,kde pálí pouštní slunce ,sucho je a žár a zmar,pouštní to peklo
,nebere to konce,
tak tam svou vyjímečností,napříč lidské blbosti a nepřejícnosti
světa kraj úrodná je zem a ráj,vše díky jejich práci zkvetlo!
Jak dějinné prokletí nenávisti a lidské to zloby,po všechny doby a dějiny,pronásledoval ten lid zapšklý blbec,
však tomu všemu je již konec,na všechny příští doby...
Tak ten národ,co světu svou inteligencí a pracovitostí,napříč lidské omezenosti a blbosti dal návod,jak pracovat a žít
vzdělávat se a být hrd na kořeny svoje..
již primitiv si nekopne a neublíží,
půjde do boje s pouští a zůrodní pouštní to kámen,každý z nás má je rád,kvete poušt,růže,kvete to sad.Ámen.

reagovat 12.8.2014 20:10 - Jahodo

složil jsem báseň.
Sláva...

Ty jsi vul

reagovat 13.8.2014 07:25 - Adolf

U nás byla smíšená manželství, že jeden byl křesťan a druhý žid a fungovalo to. Kdo dodržuje víru otců je požehnán stvořitelem. Uvědomte si,že Německo za druhé války chystalo osud Čechům stejný jako Židům, byli bychom v druhém sledu. Nemám problém tolerovat Židy ovšem nevěřím Německu. Israelský stát potřebuje podporu ČR a naopak.

reagovat 20.8.2014 12:05 - nikdo

židovství obzvlást...

Vis vubec co meles.Nejsem zid,ale netroufam si delat nejaky nazor na neco o cem vim uplne zhola nic.Proc je kazdemu nenormalnimu cloveku zidovska otazka trnem v oku.To snad ani neni rasismus.Nekde nekdo slysel o zidech cosi a to nekdy je hodne davno a cosi je porad pritomno a s tim zije.Je to jako kravni msta,kdysi davno nekdo rekl zide jsou spatni a uz,kazdy nezdar nas nuti nekoho najit.A koho asi.Asi toho nejblizsiho,byla to zidovska komunita a ty inteligente se vezes.Nechme je at zijou vedle nas a maji sve uceni a nepletme se jim do zivota.A stojim si na tom,ze maji pravo se branit a drzim jim palce.

reagovat 20.8.2014 12:58 - nikdo?

Když o tom nevíš nic,tak raději mlč.

reagovat 26.8.2014 17:11 - Jahoda

když si čtu po sobě komentář o americké zahraniční politice,tak to vypadá,že odsuzuji Ameriku a její zahraniční politiku.
Tak tedy díky americké zahraniční politice je Evropa skoro 70 let v míru a kdo s tím nesouhlasí,at řekne proč tomu tak není.
Amerika je svobodná a demokratická země založená na rovnoprávnosti všech se všema a tuto politiku také prosazuje posledních 70 let v Evropě.
Každý svobodomyslný člověk je pro Ameriku a fandí jí,já Jahoda jsem svobodomyslný člověk a proto fandím Americe.
Proto mě zarazilo volání po smrti bělochů černýma panterama v USA.
Jsou to potencionální teroristé a jasní rasisté a každý terorista zaslouží do vězení!
Jejich nenávist je proti svobodě a nevinným lidem a nikterak si nezadá s primitivní nenávistí bělochů vůči lidem s černou pletí.
Jak asi muselo být afričanům zajatým v Africe a prodaných do otroctví v Americe?
Každý ten člověk musel cítit pocit křivdy a tato křivka a hnusné otroctví černocha provázelo po celá staletí a tu ejhle,naprosto stejní rasisté jako ti bělošští ale zrovna černí volají po smrti bělochů v Americe.
Je to zmar,hrůza,teror a genocida po čem volají ti černí panteři,asi to jsou všechno bratři Obamy se mě zdá.
Přesto vše jsem ale toho názoru,že Afroameričanům bylo v USA krutě ublíženo a mají právo na lidská práva a satisfakci,tu satisfakci,kterou jim volání po genocidě a vraždění bělochů v USA teroristy z řad Černých panterů neposkytne.
Jaký je potom rozdíl mezi nima a ISS,která Islám nereprezentuje ani náhodou,protože islamisté v Iraku
Křižují
popravují bezbranné
děti
ženy
jinověrce
provádějí mučení
řezání hlav
pohřbívání za živa
kamenování
vraždy novinářů
jedním slovem genocidu ,nebo zlo,které pochází od satana a proto je jejich hnutí dílem satana a jak správně řekl pr. Obama je odsouzeno k zániku,protože představuje jen zmar a ničení.
A to samé představuje volání po občanské válce tak,jak to přezentují černí panteři v USA.
Jsou to odporní teroristé!

reagovat 26.8.2014 17:21 - Jahoda

Jejich nenávist je stejně odporná jako otroctví a znevážení Afoameričanů v USA,chudáci lidi,kteří museli dřít v otroctví a okolí je mělo za zvířta,je to podrobně popsáno ve filmu 7 let v řetězech,tam je to syrově realistické a proto sever vedl spravedlivou válku proti jihu a tu také ve jménu americké ústavy založené na rovnoprávnosti všech se všema a to bylo dobře.
Černí panteři ale tuto rovnoprávnost popírají a protože to jsou teroristé patří na Gantanámo jako každý terorista a jejich bratr Obama at si k tomu říká co chce,stejně tam již nebude dlouho,protože jej nahradí schopný republikám a konzervatista.
Na Gantanámo také patří ten vrah,co popravil amerického novináře kudlou a já mu to vězení tam přeji a také mu přeji společnost chlapců ze CIA a té se tomu lotru také dostane.
Bude pak ten vrah volat po Amnesti internacional a stěžovat si na porušování lidských práv.
Já jsem přesvědčen,že ano..

reagovat 28.8.2014 17:47 - Jahoda

Jejich nenávist je stejně...

jak jsem psal,jsem proti genocidě,válce a lidskému zlu a nezáleží mě na tom,komu se to hodí do politického krámu a komu ne a jestliže dávám do jedné roviny zločiny českého národa během "odsunů" po r 45 s Holokaustem,potom do stejné roviny je nutno dát i otroctví v USA.
Zde jde především o nevinné lidi,kterým ublížila lidská nenávist a barbarství.
Jaký je potom rozdíl mezi zavražděnýma německýma dětma ,židovskýma dětma jdoucíma do plynu a nevinnýma afričanama na otrocké lodi a jejich potomkama za staletí útisku v Americe.
Není žádný,jednalo se o nevinné lidi,kterým lidská nenávist krutě ublížila!
Mě můj selský rozum říká jednu věc...zatímco v případě zavražděných němců po r.45 a Židů během Shoa se jednalo o jednu generaci lidí v případě černých otroků v USA se jednalo o celé generace průběhem staletí a proto zlo,které bylo ve jménu rasové diskriminace spácháno na černých v USA je stonásobně větší!
Po celá staletí černoch v Americe musel snášet křivdu a lidskou žumpu spojenou s nenávistí a neměl obrany.
Byla to nespravedlnost a ta pocházela od satana.
Moje komentáře jsou naprosto upřímné a vždy tomu tak bylo,na Euportalu články o černoších se opíraly o videa na You Tube a ty jsou nyní smazány,proč asi?
A stejně jak tito nacisté vystupují proti Romům,vystupují i proti černým v USA.
Můj vzkaz obyčejným lidem-nenávist a zloba není ta správná cesta!A tak,jak myslíte i mluvte,abyjste se pak za neunáhlené a impulzivní myšlení nestyděli.

reagovat 28.8.2014 18:00 - Jahoda

jak jsem psal,jsem proti...

islámských teroristů se moje lítost netýka.
Proti zlu je třeba bojovat a náš pan prezident Zeman má pravdu ve všem co v této otázce říká,to není žádný cyklista,ale chlap,co má koule velké jak chrámová klenba,není shrben v předklonu a nekope.
Ano,Nato má povinnost zasáhnout tam,kde tito islamisté páchají zlo a já s ním souhlasím.

reagovat 28.8.2014 18:01 - Evropan

jak jsem psal,jsem proti...

Vim ze nejsi antiamericky, ale pises, jako by USA vynalezly otroctvi a byly jedinou zemi, kde existovalo. Otroctvi existovalo tisice let a existuje dodnes, napr.v Africe. Ze vsech cernochu poslanych z Afriky do Noveho sveta, jen asi 5% slo do kolonii, z kterych se v roce 1776 staly USA, daleko vic jich slo do Brazilie a na karibske ostrovy. Otroctvi USA zdedily od Britu. Po obcanske valce byli cernosi na jihu USA diskriminovani, nicmene se ze jejich pocet rozrostl z 1 milionu v roce 1776 na dnesnich 40 milionu, velmi ropbustni prirustek. Obrovske pocty cernochu se do USA stehuji z Afriky a Karibiku, takze asi uz USA nejsou pro cernochy peklem. Nanestesti se zda, ze cernosi, tak jako cikani u nas, nejsou schopni zit sporadane zivoty v civilizovanych zemich a nemelo by byt povaznovano za rasismus anebo dokonce neonacismus na ty problemy poukazat.

reagovat 28.8.2014 18:32 - Jahoda

Vim ze nejsi antiamericky,...

pane(í)já zde vedl řeč o křivdě na lidech černé barvy kůže a ta je jistě stejná jak v USA ,tak v jižní Americe.
Byla to genocida,rasové tmářství a rasizmus toho nejhrubšího zrna,co bylo spácháno na nevinných lidech.
Můj selský rozum ale říká jedno...je nevinný ten,kdo jde s kudlou proti policistům po té,co spáchal ozbrojenou loupež a ten,kdo je zastřelen policisty po té,co na ně útočí a před tím loupil v obchodě ozbrojen a je zachycen na kameře?¨
Jsou tito nevinní lidé?
Já se zde zastávám pouze nevinných,kterým bylo krutě ublíženo no a tom to všechno také je....
Obama ale šmahem odsuzuje a uvaluje klatbu na někoho,koho soud na základě jasných důkazů osvobodil a souhlasí s tím,že tento muž již nesmí najít práci nikde a bude mít nálepku vraha,protože se bránil útočníku ozbrojenému pistolí a byl rychlejší jak on.
Co mají nevinní černí afričané společného s kriminalitou,kterou mě zde Vy nastinujete?
Pokud je mě známo rasově diskriminovaní černoši 19 a 20 století vedli spořádaný a bezůhonný život a to byla jejich odpověd bělošskému rasizmu té doby.
Tak tito lidé mají můj obdiv,obdiv ale nemají kriminálníci v současné USA a je jistě jedno,jaké barvy kůže..
Jejich činy jsou proti americké svobodě,demokracii a rovnoprávnosti zakotvenou v ústavě,to,jaké jsou barvy kůže nerozhoduje!

reagovat 1.9.2014 12:47 - Jahoda

Británie a Obamova administrativa v USA prý odsuzuje obrannou válku,kterou vede Izrael proti islámským teroristům.
na Izrael dopadá na desetitisíce raket a když se tento stát brání,je okamžitě kritizován ,pomlouván a zbaběle napadán Británií a Amerikou .
A nebyla to snad Británie,která kvůli jednomu malému ostrůvku v Atlantiku,jmenoval se Falklandy ,vyslala do války celou flotilu,armádu , jednotky SAS a vedla totální válku a islamistických útocích v Londýně válku proti terorizmu?
A co Amerika?
Ta Amerika,kde ve vraždil terorista Al kajdy 11 září,nebylo právě toto příčinou celosvětové války proti terorizmu?
Ale jak se v naprosto stejném případě brání Židovský stát,je zle!
Jak je dobře,že máme za prezidenta muže,který naplno odsoudil bruselský islamistický atentát,prezidenta,který je nakloněn Izraeli,prezidenta,který poukatuje na to,že pro slabost a zbabělost není místa? .
Já si našeho pana prezidenta proto upřímně vážím a přeji mu mnoho let úspěšné politické práce,zaslouží si obdiv.
Mě osobně si získal tím,jak se nechal vyfotit v Jeruzalémě se zdí nářků a Chrámovou horou v pozadí,je to muž pevných zásad a já si ho vážím.

reagovat 2.9.2014 11:00 - klaus

to,jak neonacistická kurva...

ty židovský zmrde, vy židi jste nenažraná,chamtivá chátra,která zotročila evropu! vy patřite mimo tuto planetu,kurvy zasrane

reagovat 2.9.2014 13:26 - IGNACIUS

Podpořte Božího bojovníka, Jiřího Wolfa, v Praze!
Sobota 6.září 2014 - 13:00 hod. u Sv.Václava.

http://mec-pravdy.blogspot.cz/2014/09/ecce-bozi-bojovnik.html

reagovat 4.9.2014 09:07 - Jahoda

ty židovský zmrde, vy židi...

nenažraná chamtivá chátra ,která zotročila Evropu byla nacistická kurva!
A bylo tomu tak i proto,že byla na drogách,říká se tomu pervitin,to proto dokázal nacistický voják mašírovat desítky kilometrů s plnou výzbrojí během válečných taženích,to proto bylo takového hrdinství nacistických hrdinů,těch užitečných idiotů homosexuálního úchylného Hitlera, během válečných tažení a Ernst Udet, hitlerův pilot co se bez pervitinu a alkoholu neobešel si po té,co mu závislost vlezla na mozek prohnal hlavu kulkou a to udělal moc dobře,bylo o jedno nacistické h.ovado méně.
To,že Wehrmacht zneužíval pervitinu jako podporující drogy bylo všeobecně známo.
Proč si nacizmus tak liboval v hnědé a černé barvě?
A není hnědá a černá barva hovna?
Hnědá je méně kvalitní,to je průjem,zato černé hovno je mimořádně kvalitní a toto je barva Wafen SS,těch zdrogovaných vrahů!
Protože normální člověk by nedokázal vraždit s takovou chladnokrevnou sadistickou závislostí jak oni od Moskvy až po Portugalsko,ta elita zdrogovaného nacistického fírera,toho Hitlera,kterému drogová závislost vlezla tak na mozek,že z toho zešílel.
A nebyla toto příčina jeho psychomotorických cyklotimnmě depresivních motoracích,kdy jedem moment řval jak tur a druhý si v depresích lámal hlavu rukama?
Byl to blázen,cvok...
A navíc po tatíkovi Žid,ten Žid,kterého ty a tobě podobní nenávidíte a dáváte mu za vinu vše,jste vy nacisti ale pěkná pokrytecká lůza,se mě zdá))),to pro tvou informaci,ty nácku,klacku,zasloužil byl řáckou facku,mě řekni,kdo z Židů které tvůj zfetovaný idol pospal do plynu na smrt byl na drogách?
Kdo z těch chudáků zfanatizovaných něměckých dětí v hitlerjugend byl zfetován,když je trhala kulka?
Děti,kterým vypláchla mozek zvrhlá ideologie šly dobrovolně na smrt,zatímco jejich instruktoři jak krysy prchají krysí ztezkou jedno kam?
Na vás nacistech není nic dobrého!
Zhyńtě chátro!

reagovat 4.9.2014 09:45 - Jahoda

nenažraná chamtivá chátra...

americký viceprezident Joseph Biden oznámil,že ti kdo stojí za vraždama amerických novinářů Jamese Foleyho a Stevena Sotoffa budou stíhání až k branám pekla,hahaha,pokrytec a americký demokrat!
Že by islámský terorizmus byl islámský terorizmus i když není,,?
A to před volbama ,se mě zdá.. asi.
Bůh žehnej Americe a ochraňuj ji před demokratickou stranou a islámským terorizmem a demokratickou stranou !

reagovat 4.9.2014 15:08 - Jahoda

americký viceprezident...

není možné si logicky vysvětlit zločiny proti lidskosti které nacizmus páchal jinak,než tím,že nacisté byli na drogách a ne zcela při smyslech.
A ten z vrahů který nebyl z toho zešílel a spáchal sebevraždu,viz případ nejednoho řidiče nákladáku,který plynem zabíjel lidi dříve než se přišlo na plynové komory.
Nacizmus byla ideologie postavena na drogách ,každý z nacistů počínaje Hitlerem až po posledního vykonavatele byl denně sjet ,nebo opilý.
A toto je idol dnešních neonacistů, ideologie masového vraha a zbabělců v jeho okolí.
Tam musela být necitlivost k lidské bolesti a utrpení a protože se jednalo o desítky milionů zavražděných lidí jinak než tím,že nacista nebyl při smyslech se nacistické zločiny proti lidskosti vysvětlit prostě nedají.
Normální při smyslech člověk totiž nemůže být anertní k lidské bolesti a utrpení a denně bez psychosomatických následků vykonávat vyhánění lidí z domovů,jejich vraždění a mučení a to po celá léta,tam se totiž projeví nespavost,pocení,neuroza ..jinak se tomu říká i svědomí .
Pervitin a jiné podporující drogy se proto vyráběly průmyslově byly masově nasazeny v kombinaci s alkoholem jak na frontě,tak v koncentrácích ,nebo na služebnách gestapa.
Co se týče islámského terorizmu,tato ideologie si s nacizmem nijak nezadá,jsou i důkazy,že islamisté podporují otroctví a kupují si lidi jako věci,jejich hnutí je postaveno na stejných hodnotách a jsou prosazovány.


reagovat 4.9.2014 15:37 - Jahoda

není možné si logicky...

i když nejsem Žid,jsem křestan tvoje urážka "klausi" je pro mě vyznamenáním.
Je lepší být označen za Žida ,jak za neonacistu.
K Židům mám totiž mimořádně kladný vztah a jejich kultuře a náboženství fandím a před lidskou nenávistí a barbarstvím se jich vždy zastanu.
Jinak..islamisté se zmocnily v Libyi na letišti v Tripolisu několika dopravních letadel a něco mě říká,že svět má našlápnuto k dalšímu 11 září .
A nemusí se nutně jednat o Ameriku,tak si své pohlídá..já bych to typoval spíše na západní Evropu.

reagovat 5.9.2014 07:47 - Jahoda

islamisté vyhrožují již i Rusku.
Ti blázni,copak nevědí,že R

reagovat 5.9.2014 08:06 - Jahoda

islamisté vyhrožují již i...

oprava"islamisté vyhrožují již i Rusku.
Copak nevědí,že Ruský národ se v případě napadení dokáže sjednotit a povstat ?
Islamistická mapa,která ukazuje,jak chtějí ovládnout svět zabírá ruskou zem,Balkám a dokonce i Vatikán.
Jestli ale napadnou Rusko,bude s nima konec!
Tam se nebude brát ohledů a politické korektnosti,bude se kácet les,létat třísky a účel bude světit prostředky,přesvědčil se o tom Napoleon,Hitler a islamisté se přesvědčí také.

Rusko má na tuto špínu jedno vězení a jmenuje se Černý delfín,tam ti teroristé patří .
Amerika je také taková,je to svobodná a demokratická zem a svobodu a rovnoprávnost má zakotvenou v ústavě a tu si bude bránit a také ubrání.
Amerika je strašný nepřítel!
Až se ten obr skutečně probudí ...jenže to by nesměl být bržděn politickou korektností a falešnou humanitou a proto je islamistický terorizmus nutno pojmenovat islamistickým terorizmem a neomlouvat se za údajné mučení a to nikomu a hlavně ne kultuře,která omluvu považuje za zbabělost a slabost.
Prezident republikánské strany by již věděl jak jak si poradit ,demokrat ale ne ,je na tento boj proti světovému terorizmu moc slušný a slabý .
Já Americe v tomto neskutečně fandím a jsem na její straně,na straně práva,svobodného světa a demokracie,těch hodnot,kterých,pokud si jich člověk neváží,nezaslouží si je.
Američané si své svobody váží a budou ji bránit a tento civilizační boj také vyhrají.
Bůh žehnej Americe .

reagovat 10.9.2014 00:30 - Jahoda

DSSS chce protestovat proti válce před Izraelskou ambasádou na 11 září .
Ta DSSS,která je v propojení s NDP,tou kryptonacistickou stranou,která vraždí turecké imigranty,vyžívá se v nacizmu a antisemitizmu ?
A toto jsou naši neonacisté,kteří nenávidí jedno koho,jednou Romy,poté černochy následně Židy,jejich příznivci jezdí do Rakouska za veterány SS,kteří mají dar od samotného Himlera,který se stýkal s Hitlerem a nakonec se účastní i jeho pohřbu...,proč asi tento SSman odmítl přítomnost kněze a ŘKC?
Že by svědomí?
Naši příznivci neonacizmu at si do huby Izrael a nevinné oběti 11 září zavražděných terorizmem jihadu do huby neberou.
Izrael je totiž útočiště před jejich nenávistí,špínou a antisemitizmem.
Nebylo by naškodu všechny účastníky protestu ofotit a následně jim zakázat vztup do Izraele a Ameriky,když je tak nenávidí.
Já Jahoda miluji Izrael a jsem pro Ameriku ,sladkou americkou svobodu,demokracii a anglosaský svět ,té kolébky demokracie a proto i když ne do USA (finance nedovolí),do Izraele opět pojedu a podpořím své milované Židy finančně a opět si prožiji ty krásně chvíle být na krátký čas s nima a v jejich přítomnosti.
Ale antisemitským aktérům protiizraelských akcí bych vztup do Izraele zakázal,bude to pro jejich dobro,budou tak ušetření mnoha nepříjemných chvil,když Židy a Izrael tak nenávidí.
At žije Izrael.

reagovat 10.9.2014 02:18 - gin

Uznávám VERITAS HEBRAICA, se židovvstvím však nechci mít společného dočista nic.

reagovat 21.9.2014 11:18 - Jahoda

já to vidím gin asi takto:
Jak si zadám Tvůj nick podtržený tak,aby si každý mohl vyjet Tvé názory,dostávám se
ke komentářům o předkožce,obřízce,předčasné ejakulaci,slabé erekci,klucích a nahotě,trvale stažené předkožce,o tom,jak Martina tvrdí,že její brácha chodil po obřízce 14 dní jak Golem a taky,že spoustu mužů nemá po obřízce sexuální vyvrcholení tak,jak je žádoucí....
A toto je asi tak v kostce Tvůj názor na veritas hebraica a proto nechceš mít se židovstvím nic společného.
Můj,Jahodův názor na židovstvní je asi takový...

reagovat 21.9.2014 11:44 - Jahoda

NECHTE UŽ TY ŽIDY NA POKOJI!
Mezi váma protižidovskýma rejpákama a nacisty 30 let inspirovanýma Hitlerem není rozdílu.
Hrajete na strunu primitivní lidské nenávisti,omezenosti a tuposti a víte,že vám to projde,že vetšina lidí je přesvědčena o své dobrotě a nevinnosti a proto se dle jejich názoru nic neděje,když si do někoho kopnou,to se hned zapomene a byl projeven názor,který je brán okolím vážně a tak je posíleno ego,ale Já to myslel dobře a každý mě bere vážně a to i když si plivnu na toho druhého.
Gin!
Přesně takto začíná prorůstat lidská nenávist,která je okolím omlouvána do politiky a následně prosazována.
Tebe můžou brát vážně akorád nevyzrále emocionální pubescenti,anebo psychopati.
Člověk,který se chce podívat na sebe po čase do zrcadla ale ne!
To není žádná sranda a legrace smát se jiným lidem jenom proto,že jsou jinačí v otázce víry,rasy,mají jiný názor a stojí si za ním.
Chápeš to?
Já jsem přesvědčen,že ne,byl jsem na stránkách,kde příznivci samostatného Skotska válčí s jeho odpůrci.
Rvala se tam ta banda jako koně.
A to napříč ujištění o politické kultuře a toleranci jak představitelem zastánců UK,tak jejich odpůrci,kteří přiznali porážku.
V jejich pojetí kultura,tolerance,demokracie a tolerance a v pojetí jejich přívrženců boj,válka,agrese a pouliční lůza!
Takže z nás nedělej blbce nějakou obřízkou,nahotou někoho a problémy po obřízce,tomu se já smát nebudu.
Jinak jsem ale rád,že UK zůstala taková jaká že po ´posledních 300 let,že ji to činilo silnou a byla tak prosazena demokracie,svoboda,právo a svoboda,která dala vznik počátkem 19 století USA,svobodné Americe současnosti a její ústavě založené na rovnoprávnosti každého s každým,jsem rád.
Spojené království je na těchto hodnotách založeno a ty také prosazuje a je dobře,že UK bylo zachováno!
Tyto hodnoty tak bráněné Brity před nacistickým režimem budou i nadále prosazovány a bráněny a o tom rozhodlo i skotské referendum.

reagovat 21.9.2014 14:10 - gin

NECHTE UŽ TY ŽIDY NA...

Vidím, že mi vůbec nerozumíš. Když jsem četl tvé příspěvky, tak tě považuju za jednostranně zaměřeného. Otázkou obřízky se zabývám teprve půl roku, když jsem zjistil, že to některým mužům zničilo sexuální život. Začal jsem tuto problematiku začal do hloubky studovat a dospěl jsem k tomu, že jsem se stal asi tak asi před čtvrt rokem intaktivistou, jak zjišťuju, den ze dne radikálnějším.

Intaktivismus nemá vůbec nic společného s antisemitismem, i když někteří židé budou řvát něco jiného. Mezi Židy jsou též intaktivisté. Jsou to věci, o kterých jsem před 4 měsíci vůbec nevěděl. I když ten termín tehdy ještě nebyl znám, tak takovým židovským preintaktivistou byl například zakladatelem moderního sionismu Theodor Hertzl, který svého syna Hanse nenechal obřezat, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freund též ne. Dám tu několik linků o židovském intaktivismu. Je to sice v cizí řeči, jenže já tu také musím vystačit se strojovým překladem.

www.droitaucorps.com/juit-contre-circoncision-tribune

www.droitaucorps.com/brit-shalom-temoignage

www.droitaucorps.com/eran-sadeh-berlin-2012

www.jewsagainscircumcision.org/brisshalom.htm

reagovat 21.9.2014 14:35 - Jahoda

Vidím, že mi vůbec...

hele,to je otázka názoru,pokud nemáš nic proti Židům,ale odsuzuješ obřízku,potom já také nejsem příznivcem obřízky,ale Židů se vždy zastanu.
,nic ve zlém,já se nechci zbytečně s nikým hádat a nevyhledávám zbytečné spory,stejně jsem ale toho názoru,že toto téma(nic ve zlém) do této dizkuze asi nepatří,to je spíše lékařské téma pod jiný sloupec a na jiné téma a pod příspěvky rozebírající hrůzy holokaustu a nacizmu působí všelijak....,ale jo,máš svůj názor a máš na něj právo.
Jinak jsem opravdu rád,že se Skotsko neodtrhlo od UK,tam zvítězil zdravý rozum a to je dobře.
Jednota a soudržnost národů na Britském ostrově té ostrovní zemi pomohla vyhrát 2 světové války,učinila z ní nejdříve územní a po té hospodářskou supervelmoc a anglicky se mluví proto po celém světě.
Já jsem zastáncem UK takového,jak jej svět zná po 300 let.

reagovat 21.9.2014 15:03 - gin

Výsledky referenda jsem nesledoval, jenom jsem doufal, že zvítězí rozum, což se stalo. kJinak se považuju za člena určitého hnutí, kvůli tomu, že už přes 15 let pracuju v Německu, tak mám napojení na určitou německou skupinu. U nás je židovská komunita (naštěstí zatím i muslimská velmi malá, tak se tím nemusím znepokojovat. Jinak máme určitou chartu, kterou musím dodržovat, pokud budu vystupovat jako intaktivista a proto tu pár slov z ní napíšu.

'....Zavázali jsme se k lidským právům, zavazuje nás ústava a jsme politicky a nábožensky neutrální. Tato hodnota pluralismu nachází svůj základ v ústavním pořádku a ve všeobecných lidských právech. Proto u nás nedostanou žádný prostor extrémistické skupiny, ani pravicové ani levicové i když jsou proti dětské obřízce.
Také se vyhýbáme jednostranné dogmatické fixaci. Proto je pro nás nepřípustná základní kritika náboženství a přesvědčení, stejně jako nepřátelství k osobám pocházejících z různých kultur......'

Pokud budu vystupovat jako intaktivista, tak jsem vnitřně zavázán se těchto bodů držet. Jsem roztažený i na slovenských a německých stránkách, takže "nezapleveluju" (jak mne jeden zkritizoval jinde) jen doktorku. Proto jsem také uvedl dát jeden link k tématu, i když ta stránka byla dobře napsaná, protože to celé bylo na slovenských antisemitských stránkách. Pokud je to v takovém zdroji, tak s tím nechci mít nic společného.

I když jsem to poněkud porušoval ohledně muslimů, poněvadž v militantním islámu (ISIL) vidím reálné nebezpečí pro celou lidskou civilizaci.

reagovat 21.9.2014 18:21 - nestranný pozorovatel

Nedávno jsem viděl na Prima ZOOM dokument o A. Hitlerovi, kde citovali z jeho díla: "Nejdůležitější je mít nepřítele. Po dlouhé a zralé úvaze jsem se rozhodl, že to budou Židé. Ty nemá nikdo rád a nikdo se jich nebude zastávat". Může mi prosím někdo znalý věci vysvětlit, proč ty Židy nikdo neměl rád? Děkuji.

reagovat 22.9.2014 04:58 - Tony

Nedávno jsem viděl na Prima...

To by bylo opravdu nadlouho. Vychází to z celkového schizofrenního systému středověké společnosti.

reagovat 22.9.2014 08:53 - Marta

To by bylo opravdu nadlouho....

Já bych dodala : nejen ze ........středověké společnosti, ale i té současné. Česko je toho důkazem. Co TGM a a případ Anežky hrůzové ???????? Není to task dlouho ....

reagovat 23.9.2014 13:36 - Jahoda

Velice krásně si...

ha,ha,díky anglickému "kolonializmu" vzniklo USA,svobodná,demokratická země se sladkou americkou svobodou a rovnoprávností všech se všema oproti těm částem světa,kde americká svoboda není a nyní pozor sardanapal-porovnat životní úroveň tam,kde je americký svobodný system s místy na planetě,kde tento system není.
Asi tak nějak-díky Bohu za USA,já svobodomyslný Jahoda bych nejradši žil v Americe a byl svobodný člověk ,no a Ty,pokud jseš proti USA.jdi si za svejma a již se k nám na západ nevracej.
Co se týče Británie,její svobodný system je založený na demokracii,UK je demokratická a svobodná země,to započalo v 17 století pádem autoritářské monarchie(ve Francii tato přetrvala až do konce 18 stol.)
Tento Britský system stál u založení USA ,díky Británii a jejímu "kolonializmu".
Já netvrdím,že Britové byli beránci se svatozáří kolem hlavy,otázka ale zní,jaký politický system by vznikl v USA ,kdyby tam byl nainstalován autoktarickou diktaturou podobnou té ve Francii z před revolucí.
Dle mého názoru by asi žádné USA nevznilo,ten kontiment by byl roztříštěn na spoustu států jako Evropa a podle toho by to tam také vypadalo-neustálé války,chaos a zmar.
Díky svobodné Americe takové,jakou ji svět zná je Evropa přes 65 let v míru!
A kořeny tohoto jsou v Británii a jejím politickém systemu .
Docela bych věřil,že Americký kontiment bez USA by byl velice úspěšně kolonizován Islámem asi jako Indonesie,to ale střílím od boku svým selským rozumem,otázka je to ale stejně akademická..
Sardanapal,ty jsi mluvil o náboženství,potom by tě chtěl uporornit na to,že pokud by nebyla Evropa kolonizována vírou v Krista,ovládl by ji Islám a ten by se dostal i do Ameriky...co ty na to,když se bojíš tak těch islamistů...)))


reagovat 23.9.2014 13:56 - Jahoda

já tě mám sardanapal za levičáka.který je proti Americe,asi ti vadí výsledek referenda a můj selský rozum mě říká,že jsi i proti EU a proto nakrknut ,že se Skotsko neoddělilo ,to by totiž znamenalo o jeden stát EU v Evropě méně a ostatní separatisté by chtěli následovat příklad Skotska.
Tak tedy,dle tvých slov,mě je tato politika u prdele,nezajímá mě.
Co se týče islamistů,tak "lidé",kteří
křižují,
plynují,
pohřbívají za živa,
mučí,
řezají hlavy,
provádějí genocidu a vyhánějí lido po statisících z domovů,
nabádají k sebevraždám,
ničí kulturní památky Babylonu staré několik tisíc let a chovají se jak čistokrevní nacisté,potom souhlas s pr. Obamou-vymazat je z povrchu zemského,ten chlap se poslední dobou chová jako správný jestřáb a ne jako kuře,co na dvoře krákoře a mě se to líbí.
Stejně to má ale u mě spočítané protože to je jenom demokrat,tak proto,jeho proti islamistické nadšení si protiřečí se snahou vybudovat mešitu v blízkosti islamisty řízených světovým terorizmem z Afganistanu bin Ládínem zničených WTC..to by musel být republikán,abych fandil..

reagovat 23.9.2014 14:05 - Jahoda

já tě mám sardanapal za...

co se týče evropských veteránů ISIL,kteří se vracejí do Evropy(Německo,UK,Dánsko,Francie a pod),potom dle britského zcénáře okamžitě zbavit občansví a vyhostit jedno kam.
Stejně na ně Amerika Mossad asi poštve své honící psy a informačně je vytěží,to ,aby zazpívali o vraždění a mučení,jeden nikdy neví,třeba se tak objeví i stopa vedoucím k vrahům amerických a britských novinářů.
Ti již mít klid nebudou!

reagovat 23.9.2014 14:10 - kouknou Voni Jahoda

Plácáš pátý přes devátý a spleteš všechno do hromady .
Já se musím lochčit ! :-)
Jestli je to , když někdo chce aby se lidi co pracují ,nebo celý život pracovali měli dobře levičáctví - pak jsem tedy levičák . Samostatnost Skotska jest mi u zadnice .

reagovat 23.9.2014 14:12 - jinak Soudruhu Jahodo

Plácáš pátý přes...

Na Islamisty mám ten stejný názor co Ty .

reagovat 23.9.2014 14:13 - zapomněl

Na Islamisty mám ten stejný...

Sem podpis


Sardanapal

reagovat 23.9.2014 14:16 - Jahoda

jenže lidé se mají dobře právě na západě,to proto,že tam po 2 WW nebyla levice u moci.
Tak ti,kteří celý život pracovali jezdí si za důchod do celého světa a MAJÍ SE,oproti našim českým důchodcům ,ovšemže.
Kolik ti je roků?
Spoříš si na důchod?
Pokud nemáš to štěstí,že jsi již v důchodu měl bys,jinak scípneš za 30-40 let jako český důchodce hlady .
Něco,co důchodcům v západní Evropě a Americe nehrozí.

reagovat 23.9.2014 14:30 - Jahoda

jsem rád Sardanapal,že máš stejný názor na islamisty,každý islamista vracející se jako veterán ISIL je chodící časovaná bomba,jeho pojetí světa je zastíněno náboženským fanatizmem a pokud není spící agent,potom k němu nebude mít nikdy daleko a bude vždy připraven vraždit a páchat teror.
Viz příklad toho Machmouda co vraždil v Bruselu.
Toho bych nejradši viděl v izraelkém vězení,tam patří,pokud by vzaždil američany,potom na Gantanámo s ním a pokud Rusy,potom by mu slušelo v Černém Delfínu.
Alespoň v něčem se tedy schodnem.
Ps:ještě k tomu britskému kolonializmu...příkladem budiž Indie se svou demokratickou vládou západního vzoru,že by příklad britského politického systemu?
Můj selský rozum mě říká,že ano.

reagovat 23.9.2014 14:33 - dotazy

zajímalo by mně jakým způsobem přišlo USA ke svým územím, nemám na mysli Indiány,ale např. některé ostrovy v Tichomoří. Vím jen, že to získali válkou, ale nevím od koho.

reagovat 23.9.2014 14:56 - gin

Plácáš pátý přes...

Přesně tak, musím se taky lochčit. USA vrchol svobody a demokracie? Stát, který vyhladil původní obyvatele, a ty co přežili, nachal zavřít do ohrad? Indiáni v Brity kolonizované Kanadě se proti těm v USA měli zlatě. V 19. století byl od Amíka pokoj, poněvadž měl hodně práce na západním území, které ukradl Mexiku takovým způsobem, že Putin je proti tomu beránek. Pak Amík vytěžil ze dvou světových válek a po té druhé převzal dominanci po rozpadlém Britském impériu.
Odbočím, přihřeju si na chvilku svou polívčičku, ale co si myslet o státu, kde jsou tvrdě pošlapávána práva na tělesnou integritu novorozenců. A ještě ke všemu se to barbarství snažil vehementně zavést kde měl vojenský vliv. V Německu se to nepovedlo, v Jižní Korei však dokonale. Tolik odbočka. Když se SSSR vlastní neschopností SSSR neočekávaně zhroutil jak domeček z karet, tak si Amík myslel, že je na věky jediný worldking. Na vlastní oči jsem viděl na Václaváku Busche staršího v neprůstřelné kukani, jak cinkal malinkým zvonečkem a vyhlašoval NOVO ORDO SECLORUM. To se jak vidět vůbec nepovedlo. Jak napsala americká publicistka Victoria F. Lee: "Co udělal dobrého Busch starší pro Ameriku, kromě toho, že zplodil imbecilního prezidenta, který nás vtáhl do několika dalších válek? Kupodivu byl však jeho syn chytřejší než Obama a vyhnul se rozepřím s Ruskem. Obama už není žádný demokrat. Je obklopen hloupými neocony McCainem a Grahamem a stal se fakticky jedním z nich."
Jahoda je prostě jeden z těch, který si USA lakuje na růžovo. I s těmi důchodci to jde na západě den ze dne z kopce. Už tam přes 15 let dělám, a tak vím své. Je pravda, že u nás je to katastrofální, ale za to si svou blbostí můžem sami, že jsme si po plyšáku nechali republiku rozkrást a připustili jsme zacementovaný pseudodemokratický systém.

reagovat 25.9.2014 16:15 - Jahoda

Obama je obklopen "hloupými,, neokony,protože konečně poznal,že islámský terorizmus je islámský terorizmus a musel se stát jestřábem,ono mu také nic nezbývalo,když jsou vražděni američané a politicky mu teče do bot.
Tak v tomto s ním souhlasím,souhlasím hlavně s bojem proti světovému terorizmu a je dobře,že se Amerika probudila,já to předpověděl,že islámský terorizmu toho obra probudí a přesně to se také stalo.
A stejně jak souhlasím v tomto bodu s Amerikou,souhlasím i s Ruskem ,jen at si tam ruská armáda na Kavkaze udělá pořádek a s islamisty se nemaže,to co se děje mězi těmato supervelmocema v rámci studené války je mě jedno a srdečně šumafuk,to je jejich problém v islámském terorizmu mají ale společného nepřítele a v této otázce jsou velcí spojenci a měli by spolupracovat.
Já se vymezuji hlavně proti násilí,vraždění a nacizmu a islamisté jsou nacisté nejhrubšího zrna a jejich pojetí Islámu nemá s Islámem nic společného,arabská koalice několika států s Amerikou to dokazuje,že skutečný Islám nemá s jejich zvěrstvy nic společného ,ale to již odbočuji.
Co je ale k věci je návrat těch islamistických veteránů do Evropy,jsou to hnusní pokrytci,nenávidí západ a jdou proti němu bojovat a když jim teče do bot,hned se vracejí do domovských zemí jak zbabělé krysy,které opouštějí potápějící se lod.
Jak jsem psal,ti již mít klid nebudou!
Co se týče Ameriky a Británie,tak ano,jistý imperializmus v historii byl ,ale to bylo 19 století a takto válčil celý svět,tato válečná politika vyvrcholila počátkem 20 století dvěma světovýma válkama a můj selský rozum mě říká,že evropa je pořád stejná a má válku v genech a pokud je v ní přes 65 let mír,potom se tedy ptám-kdo těmto evropským válečnickým choutkám přistřihl křidélka ?
Nezaujatý a nestranný člověk si odpoví sám,co se týče ještě těch důchodců,vím,že je před volbama a nechci,aby moje příspěvky někdo bral po politické stránce,asi jsem tu levici neměl napadnout,...,já jsem hlavně proti násilí,válce,vraždění a genocidě a to apolitick.

reagovat 25.9.2014 16:18 - Jahoda

ps:v USA by islámský terorista,co napadl našeho pana prezidenta Zemana dostal na tvrdo několik desítek let!

reagovat 25.9.2014 17:11 - gin

S tím islamismem souhlasím. Je to nepřítel lidské civilizace číslo jedna a musí být nemilosrdně rozdrcen. Je to mnohem větší zrůdnost než nacismus. Jenom nemám zidealizovaný názor na Amíka. Ten stát sice vznikl na jistých pokrokových ideálech, ale z čeho je ten quasinárod tvořen. Z pochybných dobrodruhů a všelijakého evropského odpadu, který tam po celé 19. století a první polovinu dvacátého století, aby osídlil zemi, v níž bylo nemilosrdně zdecimováno původní obyvatelstvo. Americké etické standardy jsou mnohem nižší než naše evropské. Klame jen to, co v Evropu sužovalo v minulém století. Nacismus a komunismus, a tak to vyvolává klam, že USA jsou na tom výše. Jenže, co takové Clintnovo humanitární bombardování Jugoslávie, na podporu mafiánských kosovských muslimských Albánců, kteří Kosovo zaplevenili teprve někdy před sto lety, nejedná se tedy vůbec o původní obyvatelstvo, na rozdíl od Rusů na Krymu, který připadl Ukrajině jenom díky Chruščovovu darování, a Rusů na východní Ukrajině. To napětí musí skončit. Nesmí se opakovat chyba ze sedmého století. Císař Herakleios tehdy definitivně zničil odvěkého nepřítele, Perskou říši. Ale z ovoce vítězství se neradoval. Tu říši opanoval nově vzniknuvší islám a zcela zničil starodávnou a úctyhodnou perskou kulturu. A vyčerpaná byzantská říše byla lehkou kořistí. Během pár let přišla o rozsáhlá území na Blízkém východě, Egypt a severní Afriku. Naštěstí se dovedla ještě 750 bránit, než ji islám zcela převálcoval. Nesmíme udělat stejnou chybu. Ke všemu mají muslimové na západě pátou kolonu. V takovém Porůří v Německu je 40% muslimského obyvatelstva.

reagovat 25.9.2014 17:12 - gin

oprava: 750 let bránit, než ji islám zcela převálcoval.

reagovat 25.9.2014 18:12 - Jahoda

souhlas i za mě, hlavně s...

a moje touha je žít v USA,je to svobodná země se sladkou americkou svobodou a demokracií a já bych byl dobrý američan,před dům bych si pověsil americkou vlajku,chodil bych denně do práce a měl čistý trestní rejstřík a a neměl pokutu ani za parkování,stejně jako zde v ČR.
Koupil bych si jako symbol americké svobody pořádný americký revolver,nebylo by ani třeba z něho střílet,stačilo by,že ho mám a každou neděli bych jezdil do kostela s americkým autem.
Jinak řečeno,byl bych happy a žil si klidný život střední třídy....sen,který se mě nikdy asi nesplní.
Je to sen,kterého si spoustu američanů neváží.
Já bych si vážil.

reagovat 25.9.2014 18:45 - Evropan

souhlas i za mě, hlavně s...

Ok, tak naznacujes, ze cernosi v USA to maji blbe. Presto ale se tam hrnou miliony cernochu z Afriky a Karibiku a miliony dalsich barevnych z celeho sveta. (Jesli se zacnout hrnou do Ceska, pak uvidime, jestli to zvladneme lip, nez USA a nez my cikany.) Zadna zeme neprijala tolik pristehovalcu a tak uspesne jako USA. Pokud jde o idealizovani, je pravda, ze USA zachranily zapadni Evropu od Hitlera a Stalina. V roce 1939 zlo dominovalo: Hitler v Nemecku, Stalin v Sovetskem svazu (v te dobe Hitleruv spojenec, spolecne napadli Polsko), Mussolini v Italii a v Japonsku byl agresivni militaristicky rezim. Tomu celila slaba, brzo porazena Francie, mala Velka Britanie a, ano, "idealizovane" USA.
Vim, ze komunistickym hovadum jako ty vadi, ze USA znemoznily Stalinovi aby zabral celou Evropu, ale my demokrati jsme jim za to vdecni.

reagovat 26.9.2014 05:14 - gin

a moje touha je žít v...

A hlavě se nechat vopižlat. Jediný schopný nevopižlaný president USA byl Ronald Reagan, který byl nevopižlanej. Jenže, ty lońský sněhy jsou.

reagovat 26.9.2014 05:14 - gin

a moje touha je žít v...

A hlavě se nechat vopižlat. Jediný schopný nevopižlaný president USA byl Ronald Reagan, který byl nevopižlanej. Jenže, ty lońský sněhy jsou.

reagovat 26.9.2014 05:21 - gin

Ok, tak naznacujes, ze...

Za prvé, piš s diakritikou, nebo nepiš vůbec, když píšu příspěvky na německá fóra, tak si to musím hlídat.

reagovat 26.9.2014 05:40 - Evropane

Ok, tak naznacujes, ze...

já byl antikomunistou a proto jsem před plyšákem trpěl. Rusky jsem byl povinně učen téměř 11 let a přesto tu pro mne odpornou řeč neumím. Jenže nemíním esednoutm na vějičku amíkovi. Velká škoda ( i když dodělával na rakovinu, což jsme tehdy nevěděli) že byl odstraněn Rezavý Pohlaví.

reagovat 26.9.2014 07:45 - Jahoda

to Evropan:
Amerika je příčinou toho,že Evropa je přes 65 let v míru-Bůh žehnej Americe.
Amerika byla a je zemí svobody a tuto svobodu bránila a stále brání.
K protiamerické propagandě asi toliko,když jsem byl Teen nevyzrálé tele,asi kolem 13 roků,byl jsem pro Ameriku a byl jsem také proti ní,jednou mě formovala propaganda a nejednou jsem při tom i poplival symbol Ameriky v komunistických článcích normalizační doby 80-tých let(vnitřně jsem byl ale pro...čím to asi bylo?)a tu náhle svoboda a demokracie 90-tých let a já se divil,jak je možné,že mohu cestovat do zahraničí,mohu projevit svůj názor a zboží,které chci je bezpultové a ihned k mání prostě všude..
Náhle jsem začal brát svobodu a demokracii jako něco normálního a tu ejhle...naprosto stejná normalizační propaganda na internetu!
Jedno řeknu,,já ji prokouknul!
A se mnou každý,kdo Americkou svobodu a demokracii nebere jako něco samozřejmého.
Jsou tací prokouknutí i jiní lidé ,,?
Lidé,kteří se řídí svým vnitřním svodomyslým hlasem?
Já jsem přesvědčen,že ano!

reagovat 26.9.2014 11:43 - Jahodo - dotaz

a moje touha je žít v...

Proč neletíš do Ameriky, když se ti tam líbí? Cena letenky určitě nepřesahuje průměrný měsíční příjem.I kdyby - dnes je přece jednoduché přijít k penězům, je spousta kouzelných rychlých půjček bez poplatků.
Jinak tu americkou vlajku,auto, revolver - můžeš mít tady.

reagovat 26.9.2014 12:21 - gin

Zelenou kartu tam asi nedostane. Já kdybych uměl anglicky, tak už jsem tam dávno. Nechci Amíky paušálně zavrhovat. Naopak v hodně věcech jsou oproti nám vpředu. Jenže drtivá většina z nich (netýká se to mladé generace) se hned po porodu ocitla na circumstaidu, což poškozuje skrytě psychiku. Jediný poválečný president USA, který byl intaktní, byl Ronald Reagan. Dnes by tam takového presidenta potřebovali jako sůl. Clinton - hrůza, Bushovci - ještě větší. A dnešní muslim Barack Hussein Obama sedící v Bílém Domě je superhrůza. ISIL jde srovnat pouze pozemní invazí, jenže to Obama neudělá. Kdysi se Roosevelt a Churchill spojili se satanem Stalinem, aby vymýtili nejhorší zlo v Evropě, které kdy vzniklo. Dnes nám hrozí zlo, které dovede celou civilizaci dostat do větší katastrofy, než byl nacismus,radši u když ho smrtelně nesnáším, snesu Ivana, než být druhořadým občanem ( pokud by mi neupižlali hlavu) v islámském státu.

reagovat 26.9.2014 19:35 - Jahoda

Zelenou kartu tam asi...

příspěvek z rána je amatérský,asi bych neměl chlastat pivo a zároveň psát na internet,ale jo,asi tak nějak to bylo a ta propaganda z časů normalizace dokázala působit a to nejen na mládež,žral ji i nejeden dospělák.

O to příjemnější pak byla realita 90 let,kdy se mohlo náhle cestovat do celého světa a byla svoboda.
I ISIL..k pozemnímu útoku stejně bude muset dojít,mě ta situace tam připomíná Evropu 30 let,kdy se po ní naprosto stejně roztahoval nacizmus a ti,kdo kteří před tím strkali hlavu do písku a doufali,že se to nějak vyřeší mírou cestou byli nakonec postaveni před realitu světové války.

reagovat 27.9.2014 11:16 - Tony

já byl antikomunistou a ...

Občas mi to dělá chyby.

reagovat 28.9.2014 10:10 - Jahoda

na novinky cz je článek o Židech,kteří odmítli sedět v letadle vedle žen a zaujal mě nejedem komentář směrem k Židům
-Velmi jemně hladit,až do úplného vyhlazení.
-Ostříhat a oholit ty pejzy.
-Jak by to asi dnes vypadalo v Evropě,kdyby nebylo Hitlera?
-Ne- za vším hledej ženu ale Žida.
-V normální státě by to byl jejich poslední let!
-Židé jsou odjakživa horší jak cigoši.
-Hitler věděl co dělá.
-Vyhodit Žida z letadla,nejlépe nad mořem.
-Fuj,to je ale pakáž.
-Poslat jednosměrnou letenkou do Izraele.
-smrdí
-páchnou a proto spláchnout žida do hajzlu !


Někdy si vážně kladu otázku,jaký je rozdíl mezi lůzou s kladnýma hlasama z Novinek cz a nacistickou kurvou?
Již nyní vím,že žádný!

reagovat 28.9.2014 10:12 - Jahoda

At žije Izrael!

reagovat 28.9.2014 13:17 - Jahoda

jinak souhlas s názory,že vyloučení z přepravy by bylo na místě,ale přát někomu smrt ...to zde již bylo a nyní rozbor názorů:
Ostříhat a oholit ty pejzy.
To je popsáno ve filmu Šindlerův seznam,kdy vojáci SS trhají Židům v Krakově pejzy a vousy a ti při tom křičí bolestí.
Smrdí a páchnou.Rudolf Hess ještě v britském zajetí tvrdil,že na něj židovstvo působí nějakou magií,byl o tom přesvědčen,byl to výsledek nacistické propagandy ve které se mimo jiné tvrdílo,že Žid páchne a podle pachu jej lze poznat i když se tváří,že není Židem.
Byla v tom propaganda teorie rasové čistoty a nadřazených a podřazených ras ,podlidí a nadlidí.
Jak by to dnes vypadalo v Evropě,kdyby nebylo Hitlera?
Tak tedy demokracie první republiky by byla zachována až do druhé poloviny 20 století a ČR by byla nyní na úrovni Švýcarska a o tom jsem přesvědčen.
Hitler prý věděl co dělá....Hitler byl blázen kterému drogy vlezly na mozek a zešílel z toho,ten nevěděl co dělá!
Poslat jednosměrnou letenkou do Israele-ale to zde již bylo a svého času byli všichni Židé a politicky nepohodlní posláni do koncentráků,těch továren na smrt a tam bez milosti vražděni po milionech.
V normálním státě prý...snad v tom,kde platily norinberské zákony?
Tak to nebyl žádný normální stát,to byli nacistické zákony a ty byly proti lidské morálce a byly to jejich zákony,ne naše a toto mě tvrdil německý kněz,johož bratr padl v boji s Británií v Atlantiku-nenáviděl nacisty stejně jako já.
Vyhodit žida z letadla nad mořem a jemně hladit až do úplného vyhlazení,je to fuj pakáž a proto patří vyselektovat a vyhnat jedno kam.
Tak to zde již bylo,to si ten komentátor asi nedokáže představit,jaké to je,když mu někdo vyvraždí rodinu,děti,manželku,rodiče...jinak by podobný koment nemohl napsat.
V lidech je hnusné zlo a Novinky cz jej vyvolávají,když dávají k článku ortodoxní vyfocené u zdi nářků a spojují to s Židy v letadle.
A stejně jako Židy,nácek nenáviděl jedno koho a vraždil po milionech,nahnal celé vesnice v Bělorusku do stodol.

reagovat 28.9.2014 13:25 - Jahoda

a upálil je,vraždil po milionech v koncentrácích ,na okupovanýh územích a byl přesvědčen,mže dělá dobro a zbavuje lidsvo méněcenné lidské podrasy
viz komentář -Jak by asi Evropa vypadala,kdyby nebylo Hitlera ,Hitler věděl co dělá!
Kolik zločinů proti lidskosti napáchal nacista v Rusku,okupované Evropě ?
To se již nikdy přesně nezmapuje,bylo prostě tolik!
Copak tato lidská nenávist neskončí?Já jsem přesvědčen,že ne,lidská blbost je totiž nekonečná,plky o Hitlerovy bych dotyčným doporučil vykládat před veterány CA,amerických mariňáků a britských veteránů,ale to se nestane,na to jsou dotyční aktéři zbabělci.
Nebo se jedná o záměrně vyprovokovanou nenávist a impulzivní reakce,za které se dotyční nyní stydí a chtějí je vzít zpět?
....

reagovat 28.9.2014 18:28 - Jahoda

ale on napáchal tolik zla,že se mu to zlo až zhmotnilo.
Já se při tom odvolávám na svědectví jeho ss strážců,kteří tvrdili,že v noci křičí hrůzou a ukazuje na něco do kouta,prý tam viděl něco z čeho tu hrůzu měl.

Vím,že jsi atheista,nebudu přesvědčovat,já jako pámbíčkář jsem ale přesvědčen,že tam viděl satana..
On byl neustále na drogách a to mu poškodilo mozek..těch zavražděných bylo prostě mnoho milionů a on viník a to se na psychice musí podepsat!

Netřeba ho litovat.Ten rehabilitován nebude ani náhodou,těch ,kterým ublížil je prostě tolik a zlo,které sasel do srdcí lidí tak velké,to se nezapomene.
Jinak souhlas,že své činy konal cílevědomě a uvážlivě a jeho okolí mu v tom pomáhalo,okolí lidí,kteří se vyznačovali myšlením zhora popsaným.
Já v podstatě těch komentátorů na novinkách lituji,asi toho co v afektu napsali litují a doufají,že se ta dizkuze brzo smaže-já bych na jejich místě tedy být nechtěl!

reagovat 29.9.2014 00:37 - gi n

Jahodo? Ty jsi pánbíčkář? Byl jsem přes víkened jako intaktivista ve Fracii. Mám prý být ofafrný.

reagovat 29.9.2014 06:36 - Jahoda

Jahodo? Ty jsi ...

ještě oprava,jednalo se o ultraortodoxní Židy v letadle a demagogie a stupidní mýty v propojení s lidskou nenávistí,která jako monoteizmus spojuje blbce jedno jaké národnosti,rasy,vyznání,původu a společenského postavení dala tuto ojedinělou epizodu do roviny se všema Židama po celém světě,Izraelem,judaizmem .
Ihned bylo voláno po smrti,
genocidě
koncentrácích
nacizmu
fašizmu
rasizmu
vyhlazování
Židi prý páchnou
smrdí,
spláchnout Žida do hajzlu
a Hitler prý věděl co dělá!
Ještě jsem si vzpoměl na kolektivní vinu a tu nacisté také prosazují a na základě jedné zprávy o chování několika ultraortodoxních Židů v jednom letadle v USA ihned nenávidí a šmahem odsuzují všechny Židy a přejí si návrat nacizmu a Hitlera do Evropy,co Ty na to jako intaktivista?
PS:
a nedělej záměrně chyby,shazuješ se tím,já jsem přesvědčen,že jako inteligentnímu a jako člověku,která má velký rozhled v mnoha věcech toho Tobě není třeba.

reagovat 29.9.2014 06:38 - Jahoda

ještě oprava,jednalo se o...

oprava:jako inteligentnímu člověku,který má přehled v mnoha věcech..

reagovat 29.9.2014 10:31 - gin

Cestování vlakem pro je pro mne vždy katastrofou.

reagovat 1.10.2014 13:15 - Jahoda

jestli bude v Evropě díky islamizaci válka,potom lůza z Novinek cz povstane a dle Jugoslávského zcénáře bude vraždit a páchat zločiny proti lidskosti.
Co jiného také čekat od komentátorů,kteří přejí všem katolíkům to,co se stalo páteru Toufarovi,
jsou pro vysídlení všech Romů a katolíků z Evropy
volají po Hitlerovi
nacizmu,
fašizmu
spláchnutí Žida do hajzlu
zavírání politických oponentů do gulagů
a tak.
Jinak Čech se k Němcům při vysídlení zachoval jako tato lůza a jsou svědectví,že Němci byli ¨
bičováni,
mučeni žhavým železem
topeni
vhozeni do kašny a tam po nich stříleno
hromadně popravováni
vražděni ve svých domovech
byli bičovány i děti od 10 do 15 let a po té popraveny salvou z pušek partizány
házeni svázáni do hromady rozbitých skleněných střepů
olupováni o své majetky
zavíráni do koncentračních táborů,kde jich desítky tisíc zemřelo hlady a na neléčené nemoce
vystaveni pochodu smrti a při něm stříleni bez soudu
a ubíjeni lopatama a pažbama pušek
nejednoho Čecha tato krvelačná lůza zavraždila jenom proto,že se jmenoval příjmením Němec
přes jejich mrtoly se potom projel nákladní vůz a toto vše bylo filmováno,prováděno bez řádného soudu a krom skutečných válůečných zločinců bylo takto nespravedlivě ublíženo zcela nevinným lidem!
Pokud toto není genocida,potom je to asi co?
Myslím,že my Češi nemáme Němcům co vyčítat!

reagovat 1.10.2014 13:37 - gin

Válka přináší své. Není to sice správné, co se stalo, vzhledem k okolnostem je to však pochopitelné.

reagovat 1.10.2014 23:52 - Jahoda

Pane!
Toto vše se dělo po válce.
Pokud by se tak dělo v ní,jednalo by se o válečné zločiny v době míru ale i když pouze několik měsíců po ní,se jednalo o genocidu a holokaust!

Čistě teoreticky,apoliticky a nestranně...
Válečných německých zločinců,kteří vraždili a rozsévali nenávist se moje lítost netýká,tam byla kulka na místě,zde je ale řeč i o dětech do 15 let postřílených jak škodná!
Schvalujete to,nebo ne?
Já ne.

reagovat 1.10.2014 23:56 - Jahoda

potom mě tedy řekněte,jaký je rozdím mezi Německýma dětma a těma Židovskýma,kteří jdou v koncentráku do plynu?
Já v tom nevidím rozdílu a jestli se to někomu nehodí do jeho politického krámu mě nezajímá,tam se jednalo o zcela nevinné lidi a to jak těch Židovských dětí,tak těch nevinných Německých a Běloruských upálených nacisty také.
Zločin a vraždu čas nesmaže..

reagovat 2.10.2014 04:46 - gin

potom mě tedy...

Neschvaluju, ale co s tím nadělám. Jenom podotknu, že tři mí mladší bráchové jsou poloviční Němci, takže vůbec nejsem zatížen protiněmeckou xenofobií.

reagovat 6.10.2014 16:58 - Jahoda

Neschvaluju, ale co s tím...

já teké ne a Němce a Německo má rád a mám k nim velmi kladný vztah...víte,jedna věc mě zaujala a to,že Český národ Turci jsou si v jednou společní a to to je neuznání genocidy a holokaustu.
V jednou případě se jedná o vraždy německých dětí pod 15 let a v tom druhém o miliony zavražděných Arménů.Ani jedna z mnou jmenovaných stran nepřiznala vinu!
Toto se ale netýká Německa,vláda v Nměcku jasně definovala holokaust a Izraelským se nesšíslně krát omlouvala a neustálůe omlouvá a to i když již k tomu není důvod...ale Češi a Turci nic.
Co zo toho plyne?
Že Německo se od své minulosti již dávno oprostilo a NEMÁ s ní a nacizmem nic společného..Dá so toto říci o Českém národu,Turecku ?
Ještě mě zaujaly zprávy o tom,jak vůdci ISS užívají luxusních paláců s bazény a vilama a rochní si jak prasata v žitě ,zatímco obyčejní lidé nemají v ISS nárok ani na základní lékařskou péči a jejich životní úroveń klesá a klesá.
Jak si papaláši z ISS užívají výhod a na obyčejné lidi zvysoka kašlou,,a v ISS bují otrokářství,kdy ženy jsou prodávány na trhu s otroky a cedulkou s cenou na krku?
Jak Jezídové jsou dle ISS ta méněcenná lidská podrasa a proto jsou jejich chlapci od 15 let a muži stříleni a ženy využívány jako sexuální otrokyně?
Je toto Islám?
Má snad přes polovinu lidské populace pod mocí Satan a vede ji do pekla zatracení,nebo toto není Islám a normální muslimové se zvěrstvy služebníků satana nesouhlasí?
Je snad Islám mučení
otroctví
pohřbívání za živa
křižování
řezání hlav
hladomory
loupeže
nadřazenost lidských ras(viz Jezídové..tak podobné nacizmu!)
brutalita a bití žen
bránění jim v plnohodnotném uplatnění oproti mužům?
Tak je toto Islám,nebo ne!
Tak ten,který odpoví,že není,ten je muslim a ten který ano,dává za pravdu těm,kteří na Islámu a učení Proroka Mohameda vidí mocenskou páku k páchání zla.
Jinak USA má v tomto boji proti lidskému zlu již první obět-Bůh žehnej Americe a desátníku Jordan Spears,který jako hrdina položil život za svobodu,demokracii a Ameriku .

reagovat 6.10.2014 17:02 - Jahoda

za Ameriku a její sladkou svobodu.
Zde zemřel mladý chlapec,který měl celý život před sebou,obětoval svůj mladý život ve jménu svobody-Amerika na Tebe mladý hrdino nezapomene!
Bůh Ti žehnej a tímto bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým v USA.
Bůh žehnej Americe a ochraňuj ji před islámským terorizmem.

reagovat 6.10.2014 17:55 - gin

já teké ne a Němce a...

Těch pár excesů divokého odsunu je odsouzeníhodných, nedá se to však vůbec srovnávat s genocidou Arménů Turky. U Turků je to nejhorší, že se pomalu a jistě islamizují a že současné vedení hraje v tomto konfliktu dvojí hru. Ti Turci, ke kterým jsem chodil do jejich kiosků chlastat, určitě nejsou islámisté. Stejně jako ti Íránci v Geeshacht, kteří prodávají občerstvení z vepřového a občas si přihnou, určitě islámisté nebudou. Jinak Turky máme na svém německém specifickém fóru také.

reagovat 7.10.2014 03:01 - Jahoda

A jak píše gin ...

já odsuzuji zlo jako takové a je mě jedno kdo jej spáchal !
Říkáš dětem parchanti?
Jaký je potom mezi tebou a náckem,který je měl za méněcennou rasu a podlidi rozdíl?
Těch jak říkáš ty parchantů bylo několik stovek,jenom na jednom vlakovém nádraží asi 80 a to se jednalo pouze o jedno místo.
Mě je jasné,že lidem jako jseš ty pravda nevoní,ty ji totiž bereš po politické stránce-já ji beru jako věřící člověk apoliticky a tam byla prolita nevinná krev!
Jinak já nemám ani tak nic proti odsunům jako takovým,mě pouze vadí to,jakým způsobem to bylo provedeno.
Jinak doporučuji knihu -Tak přísahali-a tam jsou tyto události popsány v syrové realitě a to jak nacistické válečné zločiny,tak i to,co se dělo po válce.
Jak říkal gin,nenávist bylo pochopitelná,drtivou většinu gestapa tvořil sudetský němec protože uměl česky,většina německého obyvatelstva byla pro Hitlera a sloužila v jeho armádě a podílela se na jeho zločinech ,odsun byl proto na místě.
Střílet do dětí se ale u toho ale stejně nemělo!Jinak můj selský rozum mě říká,že tato otázka odsunů má politický nádech ...já jsem apolitický ,pouze naplnou hubu říkám co cítím a Ty sardanapal jseš toho důkazem,že mnoha mnoho lidí má z toho prostník.
Že srovnávám nás a Turky?
Tak tedy Německo se omluvilo a to nesčíslěkrát ..

reagovat 7.10.2014 03:13 - Jahoda

já odsuzuji zlo jako takové...

já jsem antifašista,to především a za tím,že pokud bych se narodil do té doby,šel bych proti hitlerovi s flintou si pořád stojím.
Jednou jsem se ptal kněze,jestli je hřích ve válce bojovat a zabíjet a on mě řekl,že ne.
A co vojáci,kteří mají psychické problémy když se vrátí z války?
Kněz mě řekl,že to je svědomí-tam se totiž nezabíjelo v boji ale vraždilo.
Já osobně bych tedy dítě ve válce nestřelil...ty asi ano,když jim říkáš parchanti,přeber si to jak chceš a neříkej mě tady,že plácám páté přes deváté,já moc dobře vím o čem mluvím a své názory si dokáži obhájit.

reagovat 7.10.2014 04:23 - Jahoda

já jsem antifašista,to...

oprava.a Ty jseš Sardanapal toho důkazem,že spoustu lidí má z toho psotník.
Jinak beru zpět,že omluva Německa Izraelským je již zbytečná.
A Němci se budou omlouvat-mají totiž úroveń a úroveň kolerující se schopností a právě tímto se německý národ vyznačuje a jejich ekonomika to dokazuje.
Je to evropský Titán,motor,který žene Evropu dopředu a nenechá ji ekonomicky padnout.

reagovat 11.10.2014 09:22 - Jahoda

nechci být zbytečně tvrdý,já Tě Sardanapal neznám a nevím kdo jsi a proto to,jestli by jsi střílel do dětí ve válce je otázka čistě akademická.
Chci se rozejít tak nějak v dobrém,můj názor na to jsem již řekl a na tom,že střelba do dětí v době míru a ještě pokud jsou tyto v civilních šatech a ne jako vojáci je zločinem proti lidskosti!
A válka a nenávist vůči nacistům tyto činy nikdy nezlegalizuje...jako by mě něco říkalo,že z těchto zločinů má spoustu lidí strach i v dnešní době..jeden nikdy neví..co kdyby se něco provalilo.
Na západě jsou takto hnáni nacističtí váleční zločinci i v dnešní době a v Rusku nacističtí váleční zločinci již dávno nejsou,ruská nenávist ,kterou nacista vyvolal si v této otázce udělal dávno pořádek.
I Israel má pořád seznam nacistických válečných zločinců určených k likvidaci a to schvaluji a použiji Tvá slova-jsou to parchanti .Ale toto je událost minulého století,co současnost je islámský terorizmus.
Dle mého názoru je západní demokracie moc měkká a bezbranná a to platí hlavně pro Francii.
Terorista,který vraždil v Bruselu byl Francouz,mučil vězně jako kápo ISS ,bil je do hlavy a křičel já jsem al kajda.
Pak si jen tak bokem odjel do Francie a Bruselu a vraždil,nebylo mu v tom zabráněno.
Prý francouzký stát odebere jihadistům pasy..a proč je tedy ihned nezbaví občanství a nevyhostí ze země?
Nejlépe na to jde Amerika,poštve na ty svině své honící psy a slehne se po nich zem a je hotovo.
Pak již nevraždí-Amerika a Israel se ubrání,západní Evropa je ale díky své slabosti odsouzena k občanské civilizační válce a toto nemusí být až tak vzdálená budoucnost.

reagovat 11.10.2014 20:21 - gin

Je mi líto , ale než bych...

To je jiná situace. Tu však šlo o zastřelené bezbranné děti až po válce při divokém odsunu. Vy Brňáci v tom máte také máslo na hlavě. Jenomže to říká ten pravej. Moje matka se totiž v roce 1943 na Kotlářské narodila a do severních Čech se rodina přestěhovala až po válce.

reagovat 11.10.2014 20:56 - gin

Ve starém Římě se děla jiná svinstva. Pokud měl otrok tu smůlu a dostal se "do výroby", tak jeho životnost byla maximálně tři roky. To, co se dělo ve 20. století bylo podobné a takto se společnost vyvíjet nesmí. Ono se to těžko píše na pokraji třetí světové války. Dnes jsem se dočetl, že americké jednotky už jsou na východní Ukrajině a z toho mám hrůzu. Ty měly v prví řadě likvidovat ISIL.

reagovat 12.10.2014 08:38 - Jahoda

jakou pracovní činnost vykonávám?
Já jsem dělník v továrně a manuálně makám každý den v sobotu a někdy také v neděli a vždy,když jdu domů vím,že peníze,které jsem si vydělal jsou poctivě vydělané peníze a mám z to ho dobrý pocit.
Může toto říci tunelář,zloděj a lump?
Prý jednou z největších osobností je Jan Žižka.
Ten Žižka,který byl lupič,masový vrah a nechal zabíjet i děti ?
Osobnost,která na krádežích,loupežích a vraždách stavěla svou politiku a likvidovala názorové odpůrce i ve svých řadách?
No...pokud je jednou z největších osobností českého národa zloděj a lupič,potom není divu,že celý náš stát je rozkradený,vytunelovaný a plný lumpů,kteří běhají po svobodě a vše jim projde.
Ale to bokem..k odsunům:pokud někdo z Čechů střílel do německých dětí v civilních šatech v době míru a ještě žije,potom je to zločinec a patří k mezinárodnímu soudu do Haagu!
To Sardanapal:máš pravdu v tom,že při dobývání Berlína hitlerjugend ničil sovětské a americké tanky pancerfaustem a jak americká armáda,tak sovětská tyto bojovníky likvidovala a každý normální uvažující nestranný člověk toto musí chápat.
To není vina sovětských,nebo amerických vojáků ale vina zvrhlého nacistického režimu,který zfanatizoval děti a posílal je smrt.
Je to jeden ze zločinů hitlera a lumpů kolem něj a to mu dějiny nezapomenou.
Jinak jsem četl,že neonacistické kurvy kolem Vandase si dělají jmenný seznam Židů.
Doufám,že já Jahoda jsem na tom seznamu jako Žid také.
Byla by to pro mě pocta!

reagovat 12.10.2014 16:50 - Jahoda

ale i ŘKC má máslo na hlavě a mistr Jan Hus měl v mnoha věcech pravdu,dle mého názoru se jednalo o velikána,který předběhl svou dobu o celá staletí.
On by jistě neschvaloval válku,vraždy,genocidu a loupežné výpady do okolní Evropy .
Byl to kněz a jeho učení se zakládalo na pokoji a pravdě o kterou se opíralo a
ŘKC té doby byla zkažená.
Ještě v 18 století se v Evropě upalovalo a toto je také zločin proti lidskosti,já jsem vyloženě nestranný a odsuzuji zlo a lidskou špínu jedno koho a jedno jakou.
K seznamu Židů.které si vede ABB na svém vebu Čechy Čechům.
Můj selský rozum mě říká jedno-byla by sorta lidí,které tento web osloví pro velkoněmeckou říši v časech okupace,nebo ne?
Tak na to at si každý odpoví sám.
Já ty stránky navštívil a jsem zhnusen a o to víc se stavím na stranu Izraele,Židům fandím a mám je za nadprůměrně vzdělané lidi a národ,který má již 200 NC za vědu za posledních 50 let.

reagovat 12.10.2014 17:33 - gin

ale i ŘKC má máslo na...

Neznáte teologii tak nechápete, co to bylo za kacíře.

reagovat 12.10.2014 18:03 - Jahoda

M.J.H se opíral o wiklefovo učení,pořád měl ale nárok na svůj názor,to,pokud beru tuto otázku v dnešním měřítku,tudíž,pokud odsuzujeme zločiny proti lidskosti u jedněch,musíme dle norem dneška uznat i právo na názor toho druhého a odsoudit jeho vraždu pro tyto názory.
A mistr Jan Hus si na své pravdě lpěl a položil za ni život.
A to vyžaduje uznání.
Pokud máte na mysli Židy jako kacíře,tak za Židy já se budu prát!
Ten národ mám upřímně rád a budu hebreje bránit před lidskou nenávistí a zlobou.
Já to dělám již roky na internetu a na tuto elektronickou stopu,která po mě na internetu zůstala jsem mimořádně hrdý.
Také na to,že jsem jako jeden z mála tvrdě vystupoval proti nacizmu a jestli je pokles neonacistických preferencí ve volbách částečně i moje zásluha-tato práce nebyla marná.
Mě teologie nezajímá,co ale vím jistě,že jestli pojedo opět do Izraele,budu mezi svýma a budu se tam cítit dobře a vychutnám si každý okamžik .
Já se sebe budu moci podívat do zrcadla...budou toho schopni i antisemité,kteří se poslední dobou rojí a otravují net svou nenávistí,seznamy a zlobou?
Co Vy na to?

reagovat 12.10.2014 18:35 - gin

M.J.H se opíral o wiklefovo...

Ne myslím Husa. Tu se jedná o to že Hus zastával učení o predestinaci, kterou považuju za čiré kacířství. Pak se nedivím, že na z něho byli totálně hotoví. V tom byl Hus předchůdcem Jeana Calvina.
V něčem Hus vycházel z Viclefa, ale byl mezi nimi propastný rozdíl. Zatímco byl Viclef nominalista, tak byl Hus etický realista. V tomto bodě neujel tak daleko jako Viclef.

U Židů rozlišuju mezi národností a náboženstvím. Jako národ mají Židé mé sympatie, tak jejich náboženství mě zajímá promálo. Na druhé straně musím mít na paměti, že my jsme původně vznikli jako židovská sekta.

reagovat 12.10.2014 19:59 - Tony

Pokud myslíš nás jako...

Pohanství v mnohých co si říkají křesťané, zvláště v katolících přetrvává dodnes. Já jsem však přísný monoteista vyznávající naplno zásadu Veritas Hebraica.

reagovat 13.10.2014 12:23 - no jo

Ne myslím Husa. Tu se jedná...

jenže bible nese v sobě množství prvků převzatých všech východních náboženství a mýtů, které se v té oblasti vyskytují.
Samo Ježíšovo učení nese v sobě dost hodně prvků Zoroastrismu.
To, že tato literatura k nám přišla ve formě bible na tom nic nemění.
Přesnější by bylo napsat, že jde o náboženství převzaté z východu smíšené s prvky Evropskými např. sv.Trojice


reagovat 13.10.2014 12:25 - dotaz

Pohanství v mnohých co si...

a sv. Trojici převzatou z Evropského pohanství ****Tři v jednom*** také uznáváš?

reagovat 13.10.2014 12:29 - Tony

Nesmysl. Nejsvětější Trojice je implicitně už v prvních verších SZ. Takové konstrukty neuznávám.

reagovat 13.10.2014 12:29 - Tony

Nesmysl. Nejsvětější Trojice je implicitně už v prvních verších SZ. Takové konstrukty neuznávám.

reagovat 13.10.2014 12:34 - napiš

Nesmysl. Nejsvětější...

kde je v bibli.
Já vím jen toto:
Ambice biskupa Říma rozšířit svou moc a vliv skrze konvertování pohanů se shodovalo s touhou císaře Konstantina, který chtěl upevnit svou politickou moc v celé své rozsáhlé říši. V roce 322 svolal císař koncil v Nicaea za výslovným účelem sjednocení křesťanstva. Hlavním bodem diskuse byla Yahuwahova přirozenost. Konstantin jasně prohlásil, že všichni biskupové zůstanou na koncilu, dokud se nesjednotí. A také zůstali – po tři roky. Některé důkazy dokládají, že biskupové, kteří odmítli překroutit své věrouky, byli zavražděni a jiní posláni do vyhnanství.

Nakonec biskupové udělali kompromis … a ekumenismus se zrodil. Nauky a výklady Písma podporující Yahuwahovu individualitu byly odloženy stranou a přijata pohanská Trinitariánská teologie (o svaté trojici).

reagovat 13.10.2014 12:36 - jinak od Sumerovů

řada převzatých prvků
Ve starodávném pohanství se nachází různé trojice. Některá náboženství mají více než jednu trojici, ale každá byla považována za „tři-v-jednom“. Nejstarší záznam nauky o trojici se nachází v Sumerii, brzy po potopě. Toto starodávné trojjediné božství se skládalo z: Anu („Otec“ a „Král Bohů“), Enlil (bůh stvořitel) a Enki („pán moudrosti“).

reagovat 13.10.2014 12:39 - oprava

řada převzatých...

od Sumerů

reagovat 16.10.2014 11:42 - Jahoda

a nyní další důkaz toho,že na Novinky cz je lůza podobná husitům-náboženským fanatikům mezi nimiž a islámským státem ISS není žádný rozdíl.
A Novinky cz tento nacizmus podporují,když jim dávají kladné plusy.
A nyní několik nacistickým po krvi volajících výrazů..jako.
Pámbíčkáři a církev je banda zlodějů,vystřílet a vyhubit
Husity na ně a Duku na upálit hranici
Pobít je všechny a pověsit!
Jednou jim to někdo spočítá !
Nejraději bych fráterníky střílel,mám na to vzláštní chutě

reagovat 16.10.2014 11:42 - Jahoda

a nyní další důkaz toho,že na Novinky cz je lůza podobná husitům-náboženským fanatikům mezi nimiž a islámským státem ISS není žádný rozdíl.
A Novinky cz tento nacizmus podporují,když jim dávají kladné plusy.
A nyní několik nacistickým po krvi volajících výrazů..jako.
Pámbíčkáři a církev je banda zlodějů,vystřílet a vyhubit
Husity na ně a Duku na upálit hranici
Pobít je všechny a pověsit!
Jednou jim to někdo spočítá !
Nejraději bych fráterníky střílel,mám na to vzláštní chutě

reagovat 16.10.2014 12:03 - Jahoda

vyhnat je jako škůdce národa
Kdož sú boží bojovníci-hrrr naně-bijte je!
S bejsbolkama na ně!
Stavět ke zdi a střílet bez mrknutí oka,jen tak můžeme žít v klidu a míru.
hahaha a nyní opravdová perla!
DUKU BIČOVAT A PAK UPÁLIT NA HRANICI A DUCHOVNÍ ZTRESTAT NA HRDLE.
NA PETROVI KAMENY S NIMI.
Upálit na hranici.
Nahnat je makat do dolů!
Jan Hus by jim to vytmavil,jenže by ho zas upálili!
Církev šilhá po majetku-řachu mezi oči a on se jim ten zrak srovná.
Žižku na ně.
Já,když si zadám do vyhledávače Seznam cz Euportal Jahoda,vyjede mě článek
Amerika již dávno nemá se svobodnou společností a kapitalizmem nic společného a tam je můj komentář
Jestli use v Evrpě díky islamizaci válka,budou se hledat kolaborati a vlastizdci,budou se houpat na lucerně,odboj se postará.
A taky jsem tam řekl něco o lůze,kterou nyní popisuji,je připravena opět prolévat krev,vraždit,loupit,ničit lidské osudy,zavírat pro odlišný názor,brát lidem svobodu .
Tak o těchto byla řeč.
Jak jsem řekl.
A Žižka je jejich vzor.
Jak jsem již jednou psal,záliba v mučení,ponižování a vraždění je projevem psychopacie a protože píši na Doktorku cz,kterou čtou zcela jistě i psychiatři,co Vy na to,páni doktoři?

reagovat 16.10.2014 12:06 - Jahoda

a končím se psaním,
ještě na závěr.
Novinky cz je NACISTICKÁ STOKA!

reagovat 16.10.2014 13:50 - Tony

kde je v bibli.
Já vím jen...

Vidím, že je tu zase někdo zmagořenej propagandou jehovců.

V tvém příspěvku sou ahistoricé nesmysle.

Kde v Bibli?

Genesis 1; 1 - 3

1) Na počátku stvořil BŮH nebe i zemi.
2) Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. A nad vodami se vznášel DUCH BOŽÍ.
3) I ŘEKL BŮH: "Buď světlo!" A bylo světlo.

To reflektuje jeden židovský teolog, který na začátku spisu evidentně vychází z prvních tří veršů Bible. Začíná své dílo stejným slovem, jakým začína celá Bible. Takže se podíváme na první tři verše díla onoho teologa.

Evangelium podle Jana 1; 1 - 3

1) Na počátku bylo SLOVO a to SLOVO bylo u BOHA a to SLOVO bylo BŮH.
2) To bylo na počátku u BOHA.
3) Všechno povstalo skrze NĚ (SLOVA), a bez NĚHO (SLOVA) nepovstalo nic, co jest.

Toto Jan napsal jako židovský teolog, poněvadž v době, kdy svůj spis psal, bylo rané křesťanství pouhou židovskou sektou.

Ve čtrnáctém verši se Jan projevuje jako vůbec úplně první teolog křesťanský.

A SLOVO se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má u OTCE jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Tu máme pravé biblické paradigma


Potíž nastala v tom, když teolog Origenes z Alexandrie ( + 253 , to je ten, co si z fanatismu odřízl genitálie) vytvořil paradigma, které se rychle ujalo, které však vůbec neodpovídalo bibli. Skrytě vedlo k tomu, že Syn je odlišná bytost od Otce. Origenovo paradigma je nakloněnou rovinou, vedoucí do problému.

Na té nakloněné rovině ujel Areios (+336), když z toho vyvodil, že Syn je skutečně jinou bytostí odlišnou od Boha a tak tím učením způsobil v katolické církvi, která teprve nedávno získala od Konstantina definitivní svobodu totální rozkol.

To naštvalo Kontantina, poněvadž s církví počítal ve svých politických plánech a ta teď byla totálně rozhádaná. Proto svolal koncil, kterému chtěl vnutit svou vůli.

Použil k tomu církevního historika a svého patolízala Eusebia z Caesaree (+339), který sestavil vyznání na základě Origenova paradigmatu, které měl koncil ř

reagovat 16.10.2014 14:01 - Tony

koncil, který trval tři měsíce a ne tři roky, jak tu demagogicky píšeš nejenže zamítl Areiův blud, ale odmítl k velké neradosti Konstantina také přijmout Eusebiovo vyznání, které bylo založeno na Origenově paradigmatu a odporovalo Bibli, ale vypracoval své vlastní na bibli odpovídající.

Sám Konstantin pod vlivem své sestry, fanatické ariánky učení konci života učení koncilu zavrhl a stal se ariánem. Svou ariánskou vůli však cíkvi už vnutit nedokázal a ani to nedokázali během dalších 50 let jeho ariánčtí nástupci, seč se o to vehementně snažili.

Mělo tu jednu vadu, ten koncil vůbec neřešil pravé lidství Ježíše

reagovat 27.10.2014 18:14 - Jahoda

Já si prostě nemohu pomoci a opět musím napsat..
Na Odpor Org je názorně popsáno,jak uvažuje neonacistická kurva.
Prý měl Žid v koncentračním táboře Awschwitz I plavecký bazén,kam SS,která musela vykonávat dozorčí službu v koncentračních táborech neměla přístup a pokud se tam děla zvěrsta,byl to prý čin káp a SS s tím neměl nic společného.
Taková fraška,to nás neonacistická kurva má asi za hovada neschopná uvažování a proto taková přízemní propaganda.
Ano,já souhlasím s tím,že se tam možná Žid koupal a kápo mu to umožnilo....
A nebylo to proto,že se na lidech testovalo jak dlouho člověk vydrží podchlazení,než umře a to jak s leteckou vestou a i bez ní?
A toto bylo ono koupání Žida..
Nacistická kurva nás má za hlupáky a je přesvědčena,že jí to sežereme i s navijákem,nebo co.
Bez SS a jejich velitelů by podobný bazén nebyl prostě možný,jenom tak mě napadl jeden výrok velitele koncentráku...jen dýchej Žide,dýchej,ještě můžeš..
O všechnech zločinech proti lidskosti v koncentrácích SS vědělo ,řídilo je a podporovalo!
Tečka.
Byla to lidská spodina,která vraždila po milionech.
A toto je holá pravda,bohužel se i nyní v dnešní době najdou tací,kteří tyto zločiny omlouvaní a dělají z SS ideové snílky,kterým vize čisté Evropy bez Žida nevyšla a proto mají role mučedníků.
Dle mého názoru každá z nich zasloužil kulku,tam v této otázce se mělo zjednat jasno a o to tak,že se vší důsledností!
Naštěstí již nejsou dnešní Židé zbabělé ovce,je to národ bojovníků a já jim v tom fandím.

reagovat 27.10.2014 18:30 - Jahodo, ty jsi fakt blb

-

reagovat 27.10.2014 18:47 - Tony

Král Edward I. vyhnal všechny Židy z Anglie, a tak ta země byla po 300 let bez jediného Žida, ti se tam dostali zpět až za Olivera
Cromwela a od té doby je ta země plná Židů

reagovat 27.10.2014 18:54 - Jahoda

Já si prostě nemohu pomoci...

tam se jednalo o spravedlnost a pokud někdo věděl o vraždění nevinných,umožnil jej a podpořil,potažmo vykonával,potom lítost není na místě.
Tam se jednalo o zbabělou krysu,která upalovala celé vesnice v Bělorusku,posílala miliony v koncentrácích do plynu a vraždila po desetitisích
-jedno kde.
A toto je vizizka SS,kdy vrah s umrlčí lebkou na čepici ,celý v černém jde s pistolí od jednoho klečícího Žida k druhému a vpálí mu ze zadu do týla kulku do hlavy.
A ihned po té,co jejich zložinný režim prohrál válku oni doufají v lidskost,schovívavost a odpuštění a doufají v klidný život někde v ústraní?
Ještě je tam jeden článek o Tisovi,který umožnil masový odsun Židů do koncentráků.
Byl to stejný zaběblec jako jeho madarský protějšek,který ihned po bombardování Madarska spojenci transporty zakázal a doufal ve spojenectví s nepřítelem.
Bylo to následkem dvou hrdinných židovských vězňů ,kteří po té,co se jim podařil ůtěk z koncentráku zveřejnili světu pravdu o holokaustu.
Jejich hrdinný čin zachránil desetitisíce madarských Židů před jistou smrtí.
No to ale musel být obraz,když matce SS bralo dítě a pak jej zastřelilo,či zplynovalo,dělalo na něm pokusy.
Ano,jsem blb,poukazuji na lidskou špínu a jsem rád,že ti to vadí ty anonymní názore.

reagovat 27.10.2014 19:01 - nestranný pozorovatel

tam se jednalo o spravedlnost...

No dobrá, to všechno víme, ale pojdme k podstatě věci: Proč jsou Židé tak - mírně řečeno- neoblíbeni? Viděl jste film Schindlerův seznam? Končí tím, jak se ten žid ptá toho vojáka, kam mají jít. A ten voják mu odpovídá:"Na východ nechoďte, tam vás nenávidí, a na západě také..."

reagovat 27.10.2014 23:28 - Jahoda

No dobrá, to všechno víme,...

tak si našel útočiště před primitivní lidskou zlobou.
Já si čtu příspěvky po sobě,kde na jedné straně odsuzuji nenávist a na druhé volám po spravedlivé odplatě..je třeba si ale uvědomit,že zde se jedná o miliony zavražděných a stovky milionů nevinných lidí,kterým bylo krutě ublíženo a jsem si jist,že tak jak uvažuji já,uvažuje i každý Žid kterému nacista vyvraždil rodinu,blízké ,nebo zničil život v koncentráku .
To co jsem popsal byla realita a ta se prostě děla a tak to bylo a ne jak se snaží tvrdit Odpor org,když dělá z SS nevinné hrdiny a kladné příklady .
SS byla Hitlerova elita vrahů a každý kdo chtěl se do ní nedostal,tam byla přísná kriteria pro přijetí,tam musela být snaha a pokud se do ní dostal,potom musel vykonávat příkazy dané zhora a on je vykonával s chutí,sadizmem a hlavně s přesvědčením!
Každý člem SS byl totiž kovaný přesvědčený nacista.
Mluvíte o filmu Schindlerův seznam?
Tak tak,jak je v něm popsáno chladnokrevné vraždění,to se tam dělo a někdy mnohem hůře,to mě věřte.
at někdo nedělá z těch vrahů příklady hodné uznání,cti následování a přesně to se na Odpor org děje.
reagovat 28.10.2014 15:40 - historik

tak si našel útočiště...

Ale židé mají na svědomí mnohem více životů, než nacismus a fašismus dohromady....
http://www.youtube.com/watch?v=M_2dgaIksCU

reagovat 28.10.2014 17:07 - Jahoda

Ale židé mají na svědomí...

zde je ale řeč o nevinných lidech a jeden každý z těch 6 000 000 zplynovaných a umučených lidí byl nevinný ,bezbranný a do posledního momentu doufal v nějakou milost.
Tak těchto lidí já se pane zastávám a zároveň nato odsuzuji jejich vrahy.
Tam se jednalo o bezbranné lidi a jedno zda to byly německé děti po r. 45,běloruské děti upálené ve stodolách ve stovkách vesnic napříč Běloruskem,zavražděné židovské v Pobaltí...
Měl jsem možnost zhlédnout fotky ,kde tyto děti jdou k popravčí jámě,všude kolem plno mrtvol -ty fotky jsou,podívejte se do jejich očí a pokud nebudete nic cítit,potom nejste člověk...
Já napsal hlavně proto,že je třeba,aby někdo naplno napsal pravdu o nacistech,to pro mladší generace hlavně,aby v SS mladí lidé neviděli hodnoty cti,kamarádství a vlastenectví a v Hitlerovi nějakého hodného strýčka.
To jsou všechno fixní idee a ty je třeba neustále dokola vyvracet,jinak se stanou lživou pravdou .
Já si nemohu pomoci,ale jak vidím nějakého mladého neonacistu kolem 15 let,jak hajluje v ulicích,hned bych mu tu pazouru urazil.

reagovat 29.10.2014 04:18 - Jahoda

řečeno obrazně,samozřejmě,já se přece nebudu v ulicích prát,to bych byl potom jako ta lůza co hází na naši policii kameny,popelnice a mlátí je taškou s kameny.
Od toho je tady ta policie a ta jim dá obuškem přes tlamu-až bude vymalováno!
Jinak co se týče mě,tak já jsem toho názoru,že slovo je mocnější meče a proto se budu držet internetu a bojovat proti neonacizmu na něm a při tom také zůstane.

reagovat 29.10.2014 05:15 - Jahoda

řečeno...

to nestranný pozorovatel:
nepíše se ten žid,ale ten Žid.
Vždy s velkým Ž.

reagovat 29.10.2014 07:45 - Observer

to nestranný...

Přesně tak. A to platí i pro Cikány. Proto píšu Cikán zásadně s velkým C.

reagovat 29.10.2014 08:02 - historik

zde je ale řeč o nevinných...

A čím se provinili ti lidé, kteří zahynuli v ruských gulacích, které zřídil Žid Džugašvili (Stalin) a Žid Brnonštain (Trockij)? Ti byli něčím vinní a zasloužili si to??

reagovat 29.10.2014 08:26 - nestranný pozorovatel

tak si našel útočiště...

Pokládám znovu svoji otázku: Proč jsou Židé tak - mírně řečeno- neoblíbeni?

reagovat 29.10.2014 09:00 - Observer

Má to složité dějinné pozadí. Po celý středověk Židé v evropské společnosti koexistovali, byli však bráni jako cizí, těžko stravitelný element. Originálně se s nimi vypořádal anglický král Eduard I. V roce 1275 vydal svůj první reskript, v němž natvrdo zakázal lichvu a Židům nařídil na svém oblečení nosit žlutou hvězdu. V roce 1290 zašel ještě dál a nechal do jednoho všechny Židy z Anglie vyhnat. A tak až zruba do roku 1650 nebylo v Anglii jediného Žida. Ti se tam zpátky nasáčkovali až v kratičkém období anglické republiky za Olivera Cromwella.

reagovat 29.10.2014 14:56 - Jahoda

Má to složité dějinné...

Stalin nebyl Žid,ale Gruzínec a nejmasovější vrah v dějinách lidstva.
Ano,Lenin a soudruzi kolem něj byli Židi,ale co má tento fakt společného s miliony umučených a zavražděných lidí za 2WW ?
Co má každý Francouz společného s Napoleonem
Němec s Hitlerem
Čech s Jenen žižkou Japonec s Togou
Madar s Čachtickou paní
a pod,to bych mohl pokračovat do nekonečna.
Proč o tom píši?
Jeden z hlavních průvodních jevů nacizmu je preferování kolektivní viny.
A proto je nacizmus vždy připraven dávat zločiny jednotlivců za vinu celému národu a zcela nevinným lidem.
Doufám,že to chápete,jinak řečeno-kolik z těch zplynovaných 6000000 má co společného s Leninem,Beriou ...
Nic.
se této kolektivní vině také říká třídní boj.
Jenže toto vysvětlovat nacistickým hlavám je jako mluvit do dubu.
Já jsem z poloviny Němec a Germám a z poloviny Čech a přesto s Žižkou a ani s Hitlerem nemám nic společného s Židy a Hebreji nemám po genetické stránce nic společného a přesto je mám rád a nezávisle na svém rasovém původu se cítím jako jeden z nich a když jsem v Izraeli,jsem tam mezi nima a cítím se při tom skvěle,prostě jim fandím a mám je rád a to nezávisle na svém genetickém původu.
Tak tuto nezávislost vy nacisti nesnášíte,není totiž v koleraci s vaší teorii kolektivní viny a třídního boje.
Nacizmus je prostě totalitní ideologie a s demokracií nemá nic společného.
Já jsem svobodomyslný člověk .
Jinak jsem četl,že spoustu Izraelců arabského původu zradilo svou vlast a přešlo k ISS.
Tak k tomu asi toliko..pokud si neváží izraelského občanství,potom si ho nezaslouží.
Moje rada zní-zbavit občanství a okamžitě po návratu deportovat a vyhostit ze země.
Já,pokud bych byl Izraelec,nebo Američan,tak bych si toho vážil a byl bych vlastenec.

reagovat 29.10.2014 15:09 - Jahoda

Stalin nebyl Žid,ale...

to,jak je nacistická teroie třídního boje a kolektivní viny zcela mimo realitu dokazuje i šovinizmus některých omezenců,kdy je každému Němci dáván za vinu Hitler a světová válka a to i v 21 století...
Už to doufám chápete,že pokud se tak někdo chová,chová se jak idiot ?

reagovat 29.10.2014 15:28 - Jahoda

Žid označuje...

no a já jsem z poloviny Slovan a z poloviny Germán a cítím se mezi svejma,když jsem v Israeli u zdi nářků.
Jsou to ty nejhezčí chvíle z mého pobytu tam.
Ato,že to vím, mě neudivuje ani náhodou.

reagovat 29.10.2014 15:39 - Jahoda

no a já jsem z poloviny...

já se narodil 30 let po světové válce a za svůj původ a rodiče nemůžu a asi by mě dosti naštval někdo,kdo by mě spojoval s nacizmem jenom proto,že má Německé předky.
Měl bych ho za nácka a řekl mu že o tom,jaký je člověk nerozhoduje rasový a třídní původ ale to,jak se ten člověk chová .
Je to ale něco,co nácek nikdy nepochopí a přesně toto chování preferuje nacista na odpor org,kdy ve jménu rasové čistoty nenávidí zcela nevinné lidi a proto je označuje na podlidi na podkladech rasových teorií a ty články tam jsou!.
Prostě nacizmus jak vyšitý!
Stejný je i rasista,který opovrhuje člověkem jenom proto,že je jiné barvy kůže jak on a nezajímá ho,jestli je ten člověk slušný ,nebo ne.
Můj selký rozum mě proto říká,že rasiszmus s nacizmem si jsou blízké ideologie a vzájemně se doplńují..

reagovat 29.10.2014 16:12 - Observer

já se narodil 30 let po...

Chápu, mne od toho zachránilo Evangelium.

reagovat 29.10.2014 16:45 - Jahoda

když jsem se vrátil z Israele,přinesl jsem si dvě Israelské vlajky,které jsem si tam koupil a ty mám nyní pověšené v pokoji.
Ataky jednu kipu a tu mám nyní na počítači.
At žije Israel!

reagovat 29.10.2014 17:40 - historik

to,jak je nacistická teroie...

Ale dr. Edvard Beneš říkával: "Páchá-li vinu 98% jednotlivců, pak je to vina kolektivní".

reagovat 29.10.2014 18:19 - Observer

když jsem se vrátil z...

Rorátní graduale dle Dr. Orla druhá štrofle, přislíbení Panně Marii.

"Hle, Pán ( Jehova) tvému synu dá vládu světa slavnou, stolec krále Davida, říši jeho dávnou. V domě otce Jakuba králem bude mocným. VĚČNĚ BUDE PANOVAT SYNŮM ISRAELSKÝM!!!!!!"

reagovat 29.10.2014 18:31 - Observer

když jsem se vrátil z...

Kipu? - myslíš šábesdekl? Psaná Tóra se o něm nezmiňuje, a Rabbi Saul´původně ze sekty p´eruším něco takového přímo zakazuje.

Teď jenom jestli datumice a ostatní vědí, s kým mají pod tímto nickem čest.

reagovat 30.10.2014 15:17 - Jahoda

ještě jsem se chtěl zeptat Historiku,proč mezI Židy neřadíš i Hitlera Adolfa?
Je přece všeobecně známé,že jeho otec Alojs byl nemanželský parchant židovských rodičů služky Marie Schickelgruber a Žida Frankenberga.
Navíc se podažilo získat DNA 39 Hitlerových příbuzných a jeho bratrance ,který farmaří v Rakousku a toto DNA má haploskupinu E1b1b,je to hploskupina ,kterou nají severoafričtí Berbeři a jiné kmeny severní Afriky včetně Somálců a také ji májí sefardští a askenažští Židé.
Já Židu Alojsi samozřejmě nevyčítám jejich původ a zcel jistě ani nemohou za to,že jejich vnuk a syn byla kurva,která rozpoutala světovou válka a nahnala 6000000 svých soukmenovců do plynu.
Co ale vyčítám nacistickému hnutí,které je postaveno na antisemitizmu je nebetyčné pokrytectví,které po té,co se objasnil původ Žida Hitlera ztrácí naprosto smysl a zvrhává se do role nenávistné a primitivní stoky,která nemá absolutně žádný smysl!
Ještě je zde poznámka o tom,že Židé nepovažují za Žida někoho,kdo nemá jejich náboženství.
Tak s tím já souhlasím,narozdíl od Adolfa Hitlera a jeho otce by totiž musel každý nežid,pokud se chce stát Židem a přijmout Juadizmus přihlásit ke konverzi u Židovské obce.
To,pokud by jsi se chtěl stát Židem Historiku.
Ty by jsi byl ale přesvědčen,že chceš být Židem a přijmout Judaizmus a proto by ses musel odvolat.
Ani pak tě Židé mezi sebe nevezmou.
Tebe to bude samozřejmě mrzet a budeš mermomocí trvat na tom,že chceš být Židem a konvertovat k Judaizmu.
Teprve po té,co požádáš po třetí bude Židovskou obcí přijata konverze,přesvědčil jsi je totiž o svém pravém úmyslu stát se Židem,pak podstoupíš obřízku a budeš prohlášen za Žida.
Takže žádný rasizmus Židů k nežidům,pouze procedura,která má přesvědčit jak žadatele,tak žádající o pravém a nepkryteckém úmyslu toho,kdo se chce Židem stát.
Toto by ale nebylo možné obráceně,že by jako Žid požádal nějakého SS o to,aby se mohl stát jedním z nich.
nacizmus pouze pokrytecká nenávist a třídní boj viz pálení knih a nemá žádný cíl

reagovat 30.10.2014 15:32 - Jahoda

to s tím třikrát odmítnutím žadatele o konverzi k Judaizmu je prostě daná procedura,která má zajistit to,že pokud někdo neví co chce a pokud by toho dosáhl,že by pak litoval,tam musí být naprosto upřímný úmysl.
ještě k Hitlerovi,proč asi Hitler tak tajil svůj pravý původ?
Já nechci urážet lidi,ke kterým mám kladný vztah a mám je rád a to jsou Židé,ale toto jsou prostě fakta.
Ještě by neškodilo podívat se na rodokmen židovských rodičů otce Aloise a tam jsem přesvědčen,že sahá hluboko do rodokmenu židovských předků.
Nacizmus je prostě neskutečně pokrytecké hnutí a krom vyvolávání nenávisti a rasizmu nemá žádný cíl a smysl .
V čem má ale jasno je otázka rasové nenávisti a absence omluvy válečných zločinů.
Co z toho plyne?
Že se nezřekl minulosti a nepřiznal své chyby a je připraven rozjet nanovo koncentráky ,světovou válku a masové vraždění.

reagovat 30.10.2014 15:40 - gin

to s tím třikrát...

A ty se tam cpeš, že to znáš tak detailně? Mně jsou Židi víceméně ukradení. Nejsem ani židofil ani antisemita. Nejsem dispenzionalista, abych tomu etniku přisuzoval zvláštní význam v současnosti. Mimoto periah považuju za nebiblickou a milah taky jednou událostí ztratila smysl.

reagovat 30.10.2014 15:44 - Jahoda

to s tím třikrát...

jinak omluva z mé strany,pokud jsem někoho urazil ,já se pouze odvolávám na Seznam CZ a článek tam,který se jmenuje
Hitler měl africké a židovské předky,prokázal test DNA.
Co se týče mého osobního názoru,tak Judaizmus je moc krásné náboženství a pokud bych nebyl křestanem,zcela jistě bych byl Židem a Judaistou.

reagovat 30.10.2014 15:47 - Jahoda

jinak omluva z mé...

ale oni mají vzláštní význam a to dokazuje 200 NC za vědu během posledních 60 let.
Židé jsou prostě maximálně nadprůměrní a v tomto na ně nikdo nemá.
Mají můj obdiv !

reagovat 30.10.2014 15:56 - gin

jinak omluva z mé...

Nevím co je krásného na nebetyčném zákonictví zcela prožraném okultem.

reagovat 30.10.2014 16:15 - Jahoda

ha,ha.
You tube a video
Temný Mesiáš -Okultní záhady třetí říše-
anebo videko
Hitler a okultizmus.

reagovat 30.10.2014 16:17 - Jahoda

ha,ha.
You tube a...

Hitler byl antikrist a nacizmus je dílo satana!

reagovat 30.10.2014 16:22 - práče

Hitler byl antikrist a...

To je všechno možný ,
ale neser se do Jana Žižky , půlšvábe !

reagovat 30.10.2014 16:33 - Jahoda

To je všechno možný ,
ale...

Žižka byl terorista ,lupič,sadistický lump a náboženský fanatik a křižáci vlastenci,kteří bojovali za správnou věc!

reagovat 30.10.2014 16:41 - práče

Žižka byl terorista...

No ty jsi taky fanatik , v některých věcech si nevidíš ani na špičku nosu .
Seš vysírající půlšváb a ta tvoje přehnaně hysterická náklonost k židovskému národu je pouze skrytým traumatem za to co mu skopčáci učinili a ty jsi zatížen vinou poloviční !

reagovat 30.10.2014 17:57 - gin

Hitler byl antikrist a...

Antikrist teprve přijde.

reagovat 30.10.2014 18:01 - gin

jinak omluva z mé...

Všelijaké náboženství je svinstvo.

reagovat 30.10.2014 18:35 - gin

na diskusi :O.P. - N.Z. ,...

Přesto mám na náboženství negativní pohled. Je mi v tom blízká teologie Karla Bartha. A ten vidí náboženství jako něco špatnýho.

reagovat 30.10.2014 19:34 - Jahoda

Přesto mám na...

jak tyto vaše argumenty vyvrací,že nacizmus má okultní kořeny a Hitler byla kurva,která rozpoutala světovou válku ?
Nějak dochází argumenty a přichází urážky .
To vy jste fanatici,dizkuze zde nemá smysl...
Oháníte se náboženstvím a sami jste fanatici,kteří si brání svou víru .

reagovat 30.10.2014 20:44 - gin

jak tyto vaše argumenty...

Nevím kdo je tady fanatik. V tobě vidím fanatického judofila.

reagovat 30.10.2014 21:54 - Jahoda

hele,já se tady celou tu dobu zastávám lidí,kterým bylo nespravedlivě ublíženo.
Vetšinou se jednalo o bezbranné civilisty !
A zároveň odsuzuji jejich vrahy.
Ale to je dle tebe a tobě podobným fanatizmus.
Vy si to,že se ublížilo nevinným ve jménu nějaké idee prostě nepřipustíte,pouze bráníte tu ideu a to ve jménu-účel světí prostředky.
Že se ve jménu té myšlenky kterou tak bráníte páchalo neskutečné zlo vás nezajímá.
A zde je řeč o tom vašem fanatizmu,ne o mém.
Já se zastal dokonce i těch zavražděných německých dětí po r. 45 .
Ale to je jako mluvit do dubu,přesvědčovat nácka o humanitě a demokracii.
Tato dizkuze vážně nemá smysl..

reagovat 30.10.2014 21:59 - gin

hele,já se tady celou tu...

Je dobrý to znát, jenže to patří do historie. Já se naopak zabývám současností a budoucností.

reagovat 31.10.2014 19:06 - Jahoda

ne,nepatří to do historie!
Na Odpor org je článek
Alois Kříž-Co víte o Židech?
A tam se píše,že světový Žide je zatlačován k okraji propasti,bude tam schozen a pohřben.Nacionální socializmus svou povahou vyhlazuje a nakonec vyhladí židovský liberalizmus.
No...pokud toto nejsou z historie myšlenky prezentované do současnosti,potom myšlena nacizmu není minulostí,ale současností a budoucností.
Myšlenka nacizmu je především postavena na temných lidských vlastnostech,kdy se rádo útočí a ubližuje a protože se tak chová většina lidí,mají to vrozené,je chytlavá a snadno dokáže oblbnout především blbá a mladá Teen nevyzrálá telata a vypláchnout jim mozek rasizmem,nenávistí a ´fixní ideou národní hrdosti,která koleruje s nenávistí a pohrdáním k člověku.
A proto je třeba neustále dokola vysvětlovat mladým lidem,co to nacizmus je a jaká je jeho pravá tvář.
A to je antisemitizmus a rasizmus!
Naštěstí Židé dneška již nejsou tupé a poslušné ovce z 30 tých let 20 století,je to národ bojovníků a bude se urputně bránit a to je dobře,já jsem na jejich straně.To pro případ zase nějakého nacistického schazování do propasti,pohřbívání a vyhlazování.
Ještě..máš pravdu gin,jsem judofil a Israeli přeji a mám lid Israele rád a fandím mu a celou tu dobu se jej zastávám před primitivním blbem a toto je má vizitka a chci,aby mě zůstala.
At žije Israel!

reagovat 31.10.2014 19:36 - gin

ne,nepatří to do...

Jaký židovský liberalismus? Ty komické figurky v burnusech, co je znám dobře z Antwerp a co tam mají nelepší svět na byznys na světě ohledně broušení démantů. Maj takový vychytávky, o kterých se nám ani nezdá. O šábesu jim technika vše uvaří a upeče. Spustí se takovej naprogramovanej spínač a nám neskutečný spínače, dělá to samo, kdežto burnusovej zazobanej Žid, kterých je ta čtvrť plná, nesmí při sraní ani votočit vypínačem. Toto tvrdě nekritizoval Áda Schickelgruberovic, ale jistý už před dvóma tisíci let jistý židovský rabbi, známý pod jménem Jošua ha Nocri.

reagovat 31.10.2014 20:11 - max

ne,nepatří to do...

Největší nacionalisté jsou židé sami. Sami sebe považují za vyvolený národ a ostaní jsou dle jejich víry póvl. Největší hrdina u nich je žid, který zprzní křesťanku. Přečtěte si protokoly sionských mudrců.

reagovat 31.10.2014 20:18 - max

http://handyscript.wz.cz/files/protokoly-sionskych-mudrcu.html

reagovat 4.11.2014 09:55 - Jahoda

každému je hned
jasné,že Žid neprzní křestanku a nepřidává si krev neochmýřených křestanských hošíků do macesů.
A kdo tomu věří(l),je idiot,primitiv a nebo neonacista,vzájemně se to nevylučuje,říká se tomu také antisemitizmus.¨
To,že Israel získal přes 200 NC za vědu tyto primitivy nezajímá,oni se řídí pouze nízkým pudem tak podobnému zvířecímu a ten koleruje s nevědomím a přirozeností danou od přírody a tou je predace vrozená všem predátorům .
Je to absence zábran a snaha útočit a ubližovat.
Pokud by se totiž dotyčný max zamyslel a logicky uvažoval,potom by podobný plk do internetu nevypustil.
Ale on provokuje a zároveń věří,že tato provokace padne na živnou půdu lidské nenávisti a zloby.
A toto je asi tak v kostce uvažování všech antisemitů....a to i těch ,kteří se díky mládí a blbosti nechají zrekvírovat do neonacistických spolků jako je Dělnická mládež a pod.
A moje otázka položená zní takto,já se ptám?
Co jim tato ideologie přinese v životě do budoucna k dobru ?
Nic!
Ale pokud by ti lidé někoho chválili a přáli mu vše dobré ,to by asi nebylo IN.
Zato si do někoho kopnout,plivnout slinou a ublížit mu,to není AUT a je to hlavně normální .
Nenormální by bylo někomu přát štěstí,pokoj a klid,to by totiž nebyla ideologie,ze kterou oni jdou a která je přitahuje.
A to je asi tak kostce to,co mladé lidi na neonacizmu přitahuje a co činí neonacizmus tak chytlavou a žádanou ideologií.
Je to legální pocit z agrese.

reagovat 4.11.2014 10:13 - Jahoda

a agrese,to je hlavně energie a nevybouřené emoce,anebo introvertní potlačovaná zlost kolerující se symptomy neuroz a z toho plynoucí klinickou depresí.
A tak ihned po útěku následuje útok..
Já ti něco řeknu maxi-a hlavně se tě na něco zeptám...a to,jaké že máš vzdělání ?
Víš,ono vzdělání je také energie a to energie mimořádně vyčerpavající,to mě věř.
Já tě totiž odhaduji na mladého člověka ze základním vzdělám,tak učiliště a to bez maturity.
Víš ty,jak se projevují mimořádně vzdělaní lidé,kteří něco vědí a mají nadprůměrný přehled v otázce vědy?
Jsou neagresivní a hlavně skromní.
Jsou to vlastnosti,které tobě evidentně schází.
Moje rada zní proto takto:
Jdi,nech se zapsat na školu a dodělej si střední vzdělání ,pak vejšku,pak doktorát ,profesuru a pak můžeš obohatit lidstvo alespoň jednou NC za vědu tak,jak to dokázal židovský národ více jak 200 za posledních 60 let.
Jseš toho vůbec schopen?
A pokud ano,věř mě,že tě ta agrese,kterou bys věnoval vzdělání rychle přešla,neměl bys na ni totiž již sílu.
A můj selský rozum mě říká,že by se pak našel nějaký primitiv se základním vzděláním,nebo bez něj a ničil by ti život....

reagovat 4.11.2014 13:15 - Tony

a agrese,to je hlavně...

Jenže, Jahodo, to hlavně chybí tobě. Mluvíš tu o skromnosti a přitom píšeš sáhodlouhé příspěvky.

reagovat 4.11.2014 13:39 - max

a agrese,to je hlavně...

Prosím, mohl byste aspoň jednou jedinkrát věcně reagovat na příspěvek, a třeba i odpovědět k věci? Ten váš sáhodlouhý narcistní slovní průjem v každém příspěvku už mě nebaví číst. Jste jak kolovrátek, jak zaseknutá gramofonová deska. Ale také jste možná jen nemocný člověk a nemůžete za to. V tom případě se vám omlouvám.

reagovat 4.11.2014 13:48 - Tony

Prosím, mohl byste aspoň...

Asi mně tak Jahoda připadá.

reagovat 4.11.2014 14:12 - Jahoda

ha,ha,nacizmus je ideologie nenávisti.
Slovní průjem je na Odpor org .
Když si tam můžou oni psát ty své nenávistné zvratky,potom já si můžu napsat také svoje!

Jinak to s tím przněním křestanek,tak to není projev demence?
Tomu jako věříte ?!
Nebo si děláte z veřejnosti blázny ?
Anebo jste sám ?


Když už jsme u toho vzdělání,Israel má 6 z 10 dospělých lidí vysokoškolsky vzdělaných a to je více jak 50 % dospělé populace.
A to si nějak nesedí s nacistickou ideologií méněcenné podrasy.
PS:Sionizmus je krásná diagnoza)))


reagovat 4.11.2014 14:28 - Jahoda

ha,ha,nacizmus je ideologie...

další důkaz nacistické nenávisti založené na třídění lidí do ras je ideologie pod a nad lidí.
Tato ideologie je také na Odpor org prosazována a ty články tam jsou.
V článku Alois Kříž-Co víte o Židech se dokonce píše o vítězném tažení německých zbraní.
Jak mě potom vysvětlíte,že "méněcenná podrasa"
hnala německé zbraně svinským krokem až do Berlína?

reagovat 4.11.2014 14:33 - Jahoda

že jsem jak kolovrátek?
Ale já reaguji pouze na Odpor org a články tam.
To oni jsou jak kolovrátek,já na něj pouze reaguji a bráním Židy.
Ale toto vysvětlit nacistické bukvici je jak mluvit do buku,se mě zdá..

reagovat 4.11.2014 17:10 - Tony

Jahodo, mně to tak připadá, že tu provozuješ židomilslou duchovní onanii. Proč tolik netpapíru, co tu počmáráš.

reagovat 4.11.2014 18:37 - Martin Niemöller

„Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista.
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat.
Když přišli pro odboráře, mlčel jsem; nebyl jsem přece odborář.
Když přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem přece Žid.
Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.“

reagovat 7.11.2014 07:09 - Jahoda

„Když přišli nacisté...

pane Martine.
Nikdo by si pro Vás nepřišel,pakliže by jste se činně zapojil do režimu a v jejím duchu nenáviděl.
Víte,on byl nacistický režim postaven hlavně na té nenávisti a vyžadovalo se v něm udavačství,kolaborace a schvalování zla.
A to je to predátorství o kterém byla řeč,nic pozitivního a přání dobrého,to totiž nejde s nacistickou ideologií dohromady .
Ale nenávidět a schvalovat ubližování jiným-to bylo dle nich žádoucí a normální.
Nacistická ideologie zcela záměrně útočí na ty nejtemnější lidské pudy a vlastnosti a využívá je.
A tam,kde je nenávist,tam není soudržnost a celá ta společnost se pak lépe ovládá,navíc,pokud v ní každý vraždil,udával a nenáviděl,každý na každého něco věděl a držel jej pod krkem a proto také nikdo z lumpů kolem Hitlera necoul a byl fanatik až do posledního konce.
Ještě bych chtěl poukázat na You Tube a video v něm od DR William Luther Pierce,které se jmenuje
-Proč jsou Židé tak nenáviděni-
Celé to video je dílem nebezpečných psychopatů,kteří jsou zralý do blázince!
Hlavní barevné pozadí toho videa je červené a žluté,jsou to barvy krve a agrese .
Hitler je tam citován-je v Německém národu,jak se vypořádá s Židy a ke konci toho videa je slibováno konečné zůčtování s Israelem.
Tak to zkoukněte...

reagovat 7.11.2014 08:29 - Jahoda

pane Martine.
Nikdo by si...

a Dr Pierce je nebezpěčný cvok,celé to video nemá hlavu a ani patu a krom vyvolávání nenávisti k ničemu není,je to hnus.
A v tom jsou podobná nacistická videa jiná od podávání svědectví o Holokaustu.
Tam se vypráví pravda a nechává se na nezůčastněných,aby si udělali svůj názor a zlo nacizmu dobrovolně odsoudili.
Ale neonacistická videa přímo vyvolávají negace a agresivitu a to vše podtrhují rudou a žlutou barvou v pozadí,přejí si vyvolávat nacistickou nenávist.
Ve mě ale toto video vyvolalo akorád zlost!
Dotyčný DR by si měl především uvědomit,že pokud někdo volá po konečném zůčtování a ukazuje při tom zbraně,kterak střílí do Židů,že je nebezpečný blb a patří do izolace a na léčení a do svěrací kazajky pod sedativa a to vše s dennodenní gumovou léčbou a taky do vypolstrované cely a přivázat na lůžko v drátěné kleci.
Je to asi nějaký idiot ten Pierce...bohužel, je to diagnoza a nacistická idiocie je chronická,tam nepomůže ani DR. Voštěp s DR. Chocholouškem.

reagovat 11.11.2014 09:12 - Jahoda

a Dr Pierce je nebezpěčný...

na You Tube je video,
-Proč Hitler tak nenáviděl Židy?-
Prý je v tom politika,kdy chtěl učinit přítrž bolševické revoluci v Německu.
A to byl dle něj důvod,proč vyvraždit miliony zcela nevinných lidí a dle něj a nacistů je proto tato nenávist legální a má logický původ.
Ne,není logická,je to nenávist mimmořádně primitivní a bezdůvodná a trvající po celá staletí,kdy Žid,který přišel do křestanské Evropy byl gramotný a vzdělaný a proto byl intelektuálně na větší výši jak evropský křestan a proto se mu dařilo vždy lépe.
Nenávist vůči Židům se datuje již od křižáckých výprav,kdy fanatičtí křižáci plenily a vypalovaly židovské obce,vraždily Židy a loupily jejich majetek.
Pak přišel Martin Luther se svou nenávistí,kdy nařkl Židy ze spolčení s satanem a vyvolal pogromy a genocidu.
Vše se na Židy svedlo a toto bylo uvažování středověké křestanské Evropy-od morů,neůrody,válek ..za vše mohl prý dle středověké Evropy Žid.
Není potom divu,že Židé utíkali před touto nenávistí do Turecka,Polska.
Ale ani v Polsku neměl tento národ klid,genocida začala kolem r. 1648 a po celé Ukrajině ,Litvě a Polsku bylo bylo vyvražděno na statisíce Židů,nejeden z nich stažen z kůže,nebo mu usekány ruce a nohy a pohozeni napospas koňským kopytům.
A tak Židé utekli do Amsterodamu,ale ani tam je nacista nenechal na pokoji ...
Pogromy proti Židům se datují dokonce i po 2 WW v Polsku!
A tyto pogromy nacista nedělal,všude byl Israel nenáviděn v carském Rusku byl vládní program 1/3 Židů pokřestanštit,druhou vyvraždit a třetí povolat do armády a to i od věku 13 let na dobu 25 roků!
A nyní si přijde nějaký Hitler a nacisté a budou tvrdit,že oni s Židy zatočí,protože provokují ?!!
Nacizmus pouze navázal za staletí trvající nenávist a pronásledování Israelského národa ,vsadil na tuto nenávist a ono mu to vyšlo,protože celá Evropa napříč národů jedno jakých mu dala za pravdu a začala Židy nenávidět a kolaborovala s ním.
A tak si ten národ našel konečně místo,kde se před touto nenávistí schoval a je v bezpečí.

reagovat 11.11.2014 09:34 - Jahoda

na You Tube je video,
-Proč...

Izaiáš 40-41
POUŠT ZMĚNÍM V SAD.

Utištění ubožáci hledají vodu,ale žádná není,
jazyk jim žízní prahne.
Já Hospodin jim odpovím,
já,Bůh Izraele,je neopustím.
Na holých návrších otevřu vodní proudy,
uprostřed plání prameny vod,
poušt v jezero změním
a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.
V poušti dám vyrůst cedrům,
akáciím,myrtě a olivám,
na pustině vysázím cypřiš,
platan i zimostráz spolu,
aby viděli a poznali,
přesvědčili se a všichni pochopili,
že toto učinila ruka Hospodinova
a že to stvořil Svatý Izraele.

reagovat 11.11.2014 09:34 - sardanapale

Nechlastej !

To nebude chlast. To je tvrdej matroš

reagovat 11.11.2014 09:38 - Jahoda

To nebude chlast. To je...

ha,ha,ha

reagovat 11.11.2014 09:40 - gin

To nebude chlast. To je...

Chlast by to mohl být jedině tak u mně.

reagovat 11.11.2014 10:13 - Jahoda

Chlast by to mohl být...

NOVÝ ŽIVOT PRO JERUZALÉM
Tvoje oči spatří krále v jeho kráse,
spatří zemi rozprostírající se do dálky.
Tvé srdce bude rozjímat o někdejší hrůze:
Kde je ten,co předpisoval daně ?
Kde je výběrčí ?
Kde ten,co přepočítával věže ?
Nespatříš už nestoudný lid,
lid temné řeči,která poslouchat se nedá,
směšného jazyka,jemuž rozumět nelze.


Pohleď na Sijón,
Město našich slavností!
Tvé oči spatří Jeruzalém,
nivu poklidnou,stan,který nebude stržen,
jehož kolíky nikdy nebudou vytrženy
a z jehož provazů se žádný nepřetrhne.


Neboť tam je náš vznešený, Hospodin.
Je to místo kde jsou řeky,
říční ramena přeširoká:
Nevydá se tam veslice
a vznostný koráb tam nepřepluje.
Hospodin je náš soudce,
Hospodin je náš zákonodárce,
Hospodin je náš král,
on nás spasí.


V JUDSKÉ ZEMI JE ZNÁM BŮH
V Judské zemi je znám Bůh,
má velké jméno v Izraeli.
V Šálemu je jeho stánek,
jeho obydlí je na Sijónu.


reagovat 11.11.2014 10:15 - gin

NOVÝ ŽIVOT PRO...

Ty máš dost.

reagovat 11.11.2014 10:15 - kýho výra


⊙¿⊙

reagovat 11.11.2014 10:26 - Jahoda


⊙¿⊙


KDYŽ HOSPODIN ÚDĚL SIJONU ZMĚNIL.
Když Hospodin úděl Sijónu změnil,
bylo nám jak ve snu.
Tehdy naše ústa naplnil smích
a náš jazyk klesal.
Tehdy se říkalo mezi pronárody:
Hospodin s nimi učinil velké věci"
Hospodin s námi učinil velké věci,
radovali jsme se.
Hospodine,změň náš úděl,
jako měníš potoky na jihu země.
Ti,kdo v slzách sejí,
s plesáním budou sklízet.
S pláčem nyní chodí,kdo rozsévá,
s plesáním však přijde,až ponese snopy.

reagovat 11.11.2014 10:40 - Jahoda


KDYŽ HOSPODIN ÚDĚL...


KDYŽ HOSPODIN ÚDĚL SIJONU ZMĚNIL.
Když Hospodin úděl Sijónu změnil,
bylo nám jak ve snu.
Tehdy naše ústa naplnil smích
a náš jazyk plesal.
Tehdy se říkalo mezi pronárody:
Hospodin s nimi učinil velké věci"
Hospodin s námi učinil velké věci,
radovali jsme se.
Hospodine,změň náš úděl,
jako měníš potoky na jihu země.
Ti,kdo v slzách sejí,
s plesáním budou sklízet.
S pláčem nyní chodí,kdo rozsévá,
s plesáním však přijde,až ponese snopy.

reagovat 11.11.2014 10:57 - Jahoda

5 tis.let lží...

já bych spíš řekl,přes 2000 let nesmyslného a primitivního pronásledování..

reagovat 11.11.2014 11:43 - gin

já bych spíš řekl,přes...

Hříchy katolické církve v tomto znám. Jenže co tu produkuješ ty se rozchází nejenom s racionalitou, ale hlavně s Evangeliem. Dostal se totiž do podivné zaslepenosti.

reagovat 11.11.2014 23:29 - Jahoda

ne jen 2tis.let ale opravdu...

dle mého názoru je Luther terorista,vrah a náboženký fanatik,ihned po té,co Židovký národ nepřijmul jeho pojetí víry,to ještě psal o Židech jako o národu ze kterého vzešel Kristus,nastupuje nenávist a zlo,které vyůstilo v masové vraždění Židů,protože Židé si lpěli na své víře a díky nějakému Lutherovi se z nich katolíci nestali.
Náhle z nich byli služebníci satana a takto asi uvažoval Luther a s ním i průměrný středověký evropan.
A toto se dělo po celá staletí napříč celou Evropou až do první poloviny toho 20 tého.
A toto je Gin racionalita,že israelští byli vždy a za každých okolností bráni jako cizinci po celé Evropě a to díky odlišnému jazyku a náboženství.
A toto je nějaká tolerance?
Řízení se Evangeliem?
Když někdo ve jménu své víry třímá v ruce meč od krve a vraždí civilisty?
A toto se dělo po celý již zmíněný středověk a Holokaustem toto šílenství vyvrcholilo.
A proto si našel Israelský národ útočiště před touto lidskou špínou a to je dobře.
Ještě k těm SS..i za ně Ježíš zemřel,stejně jako za každého člověka,otázka ale zní co na to světská spravedlnost po té,co většina SS ty Židy vraždila ...někdy jen jednoho,několik,ale jsou i případy,kdy se jednalo o stovky,tisíce,či miliony zavražděných lidí a tyto zločiny světská spravedlnost moc nerada odpouští a přesně tak se také i stalo.
Eichman je toho důkazem .
Pokračovatelé štafety antisemitské nenávisti jsou dnešní neonacisté....

reagovat 11.11.2014 23:40 - gin

dle mého názoru je Luther...

Ty asi nechápeš co je to tolerance. Židé byli v Evropě ve středověku různou mírou tolerovaní. Nebyli tolerovaní třeba v Anglii mezi Edvardem I. a Cronwellem a později ve Španělsku po vládě kalolických veličenstev. Tam byli vyhnaní.

reagovat 12.11.2014 10:43 - Jahoda

Ty asi nechápeš co je to...

středověká Evropa nebyla tolerantní ani sama k sobě,počínaje husitskou lůzou,která vraždila,loupila,plenila a ničila i sousední Evropu svýma loupeživýma výpravama až po 30-ti letou válku a velkou francouzkou revoluci..
A nebyl to snad Napoleon,který se dostal k moci díky této krvelačné revoluci a pak v duchu válečnické evropské politiky rozjel celoevropskou válku,kdy každý válčil s každým a to tak,že všude?
Napoleon byl trest!
Díky němu a revoluci,která mu pomohla k moci pak Francie umírala po celé Evropě a v Rusku až do takové míry,že jeden čas bylo ve Francii více žen a dívek,jako mužů,jinak řečeno,armáda rekrutovala i chlapce,protože nebylo mužů.
Ale k věci.
Evropa má válčení v genech a válčí ráda a tato její politika,vyvrcholila dvěma světovýma válkama během první poloviny 20 století.
Chudáci israelští,že se do tohoto mlýnského kamenu evropského vzájeného sounažívání dostali.
Stejně jak evropan pronásledoval sebe,pronásledoval i je.
A proto díky Americe,její demokracii a svobodě a rovnoprávnosti všech se všema je ve válečnické Evropě po celá desetiletí mír,svoboda a demokracie,Bůh žehnej Americe a její sladké svobodě.

reagovat 12.11.2014 10:45 - Jahoda

středověká Evropa nebyla...

a ochraňuj Ameriku před islámským terorizmem,já Jahoda se za Ameriku modlím .

reagovat 12.11.2014 11:06 - gin

středověká Evropa nebyla...

Zas jeden, co nekriticky hodnotí Amíka. Já spíše vidím, jaký Pax Americana nese jedovatě ovoce. Ti evangelikálové jsou hodně nekritičtí.

reagovat 13.11.2014 00:01 - Jahoda

Zas jeden, co nekriticky...

já jsem pro Ameriku a Israel a Ty gin,pokud nejsi pro USA a Israel si jdi mezi své a již se nevracej.
Já,pokud bych byl v USA,byl bych vlastenec a patriot a vážil bych si Americké sladké svobody a tak,jak se chovám zde v vytunelovaném a rozkradeném Česku,bych se choval i v Americe a neměl pokutu ani za parkování....byl bych vlastenec a patriot a byl bych pro Republikánskou stranu a ne pro demokratickou a to by byla moje vizitka,že Amerického občanství bych si skutečně vážil a ne jak nějací američtí jihadisté co se odpalují ve jménu satana a ISS jedno kde a ty případy jsou,že?¨
Anebo jako ty jihadistické britské krysy,co se chtějí vrátit do UK,protože jim v ISS hoří koudel za P...
At si ty svině zůstanou tam u svejch,když jim západ nevoní.
Můj selský rozum mě říká asi toto,že ideonaconalicisté jako jsem já,co viděj svět černobíle jsou obvzláště nebezpeční ..a můj černo bílej svět je pro svobodu,demokracii.Israel a Ameriku
Bůh žehnej Americe a ochraňuj ji před islámským terorizmem.

reagovat 13.11.2014 00:11 - Jahoda

já jsem pro Ameriku a Israel...

já ale nechci být nebezpečný nikomu,pouze jsem upřímný a naplno říkám co si myslím.
Své Židy ale nezradím!
A pokud bych vystoupil z nicku a Israel by se za mě postavil.stal bych se pro neonacisty trnem v prdeli a drátem v oku,....

reagovat 13.11.2014 04:47 - gin

V době otce Jakuba králem bude mocným, věčně bude panovat synům Israellským.

Za pár dní se to bude zpívat. Gradualule dle dr. Orla.

Jahodo, máš se za křesťana, jenže nemáš sebemenší ánunk o ,tom, co je to Evangelium.

reagovat 13.11.2014 08:12 - gin

Chyba ve druhé slově: má tam bejt v domě a ne v době.

reagovat 17.11.2014 19:40 - Jahoda

...vytunelované a...

tak at jdou makat!
Já makám každý den ve fabrice a taky hodně o víkendech a to celý život od školy a budu makat,pokud zdraví dá až do důchodu.
Dělám to hlavně proto,že jednak chci svou životní úroveň a ta má určité meze pod které bych nerad šel a taky proto,že chci být někomu užitečný,firmě,státu a svým blízkým .
Proto,když se tak chovám já,at se tak chovají i jiní a nevymlouvají se,že si nemohou najít práci!Práce je,jen chtít,já jsem přesvědčen o jedné věci,že drtivá většina pobyratelů sociálních dávek pracovat může i kdyby se jednalo o práci uklízečky,manipulanta ve skladu,v lese,přidavače u zedníků,švadleny a co já vím ještě.
Pokud ovšem lékař nezdůvodní pracovní neschopnost a jistě i těchto případů je mnoho.
Měl jsem řeč s jednou paní ve vlaku a ta mě během řeči řekla,že drtivá většina nepracujících parazituje na státu a pracovat by mohla a když se tak může chovat každý,proč to nezkusím taky?
Já ale nejsem parazit a proto souhlasím se snahou našeho státu motivovat zdravé nezaměstnané lidi k práci tak,aby se jim podpora nevyplatila..

reagovat 17.11.2014 19:49 - Jahoda

tak at jdou makat!
Já...

nějak se nemohu poslední dobou dostat na Odpor Org...ale na Čechy Čechům je zase článek,který označuje pietní poctu milionům umučených ve Vad Jašem za šaškárnu a našeho pana ministra Zaorálka za někoho,kdo se tak chová .
Jedno bych chtěl panu autoru vzkázat.
Až vám umře někdo z blízkých,nestavte mu na památku na hřbitově pomník a nestrojte mu pohřeb a vůbec na něj již nemyslete,to abyjste se pak necítil jako pokrytec,když to samé chtete po milionech příbuzných,jejichž blízcí mají ve Jad Vašem svůj pomník.
Jak je dobře,že je Israel,kde se můžou všichni Židé světa schovat před primitivní lidskou nenávistí,pokrytectvím a zlobou.
U mě pan Zaorálek tím,že vzdal poctu milionům umučených stoupl v očích!
Je to slušný člověk,který soucítí s lidským utrpením a každý slušný člověk by to měl ocenit.

reagovat 17.11.2014 19:55 - Jahoda

A což je tak motivovat tím...

u nás na dědině dostanou všichni chroničtí nezaměstnaní zelenou vestu a musej jít makat pod obecní úřad a to i kdyby se jednalo o ulízení papírků ve škarpě,větví po stromy na obecních pozemcích a tak.
A jde to,neválej si šunky doma u tv a dělaj a to je dobře,já s tím souhlasím.

reagovat 17.11.2014 20:14 - Jahoda

Ale s ti mto já souhlasím...

jsem rád,že se v tomto schodnem

reagovat 17.11.2014 23:36 - gin

Ale s ti mto já souhlasím...

S tebou třeba můžu souhlasit ale ted jsem se dostal do situace, že překládám něco, co mi má křesťanská víra zakazuje.

reagovat 21.11.2014 17:17 - Jahoda

S tebou třeba můžu...

a mě křestanská víra zakazuje zlo,bezpráví a vraždy a jsem jak proti vraždám,tak proti vraždám a jedno,komu se to hodí do politického krámu a komu ne a pokud jsem proti vraždění,potom budu bránit všechny ,kterým bylo,je a bude nepravedlivě ublíženo a na internetu se volalo jak po vraždách pámbíčkářů,tak po vraždách etheistů,muslimů,Židů a Romů-je to hnus,ta lidská špína...dokonce i po léčbě komunistů olověnýma pilulkama a to by měla snad vyšetřit policie,jestli to dotyčný psychopat myslel vážně!
Já odsuzuji zlo jako takové a protože jsem pámbíčkář,budu volit KDU-ČSL a to do budoucna.
DSSS volit nebudu a se mnou každý správný katolík,DSSS je v propojení s NDP,tou neonacistickou stranou,která má prsty ve vraždách turků a stejně jako jejich soukmenovci z 30let 20 století v Německu jejich ideologie Krista nenávidí .
ŘKC v Německu 30 let totiž vystupovala proti nacistické nenávisti a většina těchto protestujících pak končila ve vězení a koncentračních táborech,nebo na popravišti.
Já Jahoda jsem svobodomyslný člověk pro sladkou Americkou svobodu a demokracii a taky mám prezidenta Václava Havla za nejlepšího prezidenta co kdy Český národ měl,to pozadí amerických vlajek a američanů,kteří měli řeč pro toho velikána z USA v TV ...to bylo to nejlepší pozadí pro mou TV,,,bylo to super.Václav Havel je jeden z největších Čechů.
Bůh žehnej jeho duši.
A taky Bůh žehnej Americe..

reagovat 21.11.2014 17:51 - gin

Čumíš na Havla a Emeriku růžovejma brejlema. "Humanitární bombardování" je pro mně nepřijatelné. Nejsem pokrytec, jako ti, co z huby vypouštěli takového termita.

reagovat 21.11.2014 18:31 - Jahoda

Čumíš na Havla a Emeriku...

a stejně je Václav Havel nejlepší prezident Česka!
Tam je to bud čumět na svět růžovejma brejlema tak,nebo onak...já Jáhoda čumím růžovejma brejlema na Ameriku a americkou sladkou svobodu a taky jsempro Israel a rakety po desetitisících letaly z Gaza do Israelu tam a ne obráceně a to je asi ten selský rozum co tě žere.
Já ,pokud bych žil na západě jako ty,bych si toho vážil,to mě věř!

reagovat 21.11.2014 18:42 - gin

O to nejde. Samozřejmě je to ta nejlepší možnost. Víš však jaký je rozdíl v tom, jak líčí biblické historické události knihy královské a jak paralipomena? Vidím, že máš na západní současnost stejný pohled jako paralipomenona.

reagovat 21.11.2014 20:10 - gin

Dnes nebylo vůbec nic a včera bez lupulínu, dopoledne grogy a odpoledne ve vinotéce červené. Někdy musí být změna..

reagovat 30.11.2014 00:00 - Jahoda

Obama se začíná dostávat do mlýnských kamenů rozdělené společnosti svobodného světa!
A kdo že tuto svobodnou společnost rozděluje a vyvolává nenávist tím,že jedny preferuje nad jinýma,?
Kdo uvaluje kladby,přeje jedné skupině lidí nad jinou a omlouvá jasné zločiny a legalizuje je?
Kdo na jedné straně vyvolává nenávist a na druhé ,když mu teče politicky do bot mluví o demokracii,kterou ohrožují davy,které pálí,ničí a nesou destrukci jedno kam ?
Pane prezidente Obamo!
Neomlouvejte rasistickou nenávist a nepreferujte jednu skupinu lidí nad druhou a když se tato skupina ozve destrukcí,neodsuzujte ji jako ohrožení demokracie !
Nepokoje v Fergusonu a jinde je vaše dílo a ženete Ameriku do občanské války.
Tam prostě musí nastoupit rázný politik typu Julianiho a tvrdě trestat i za přechod na červenou,špatné parkování a do tohoto kriteria se ti,kteří pálí,rabují a ničí poctivou právi slušných lidí prostě nevejdou!
Chápete to?
Já jsem přesvědčen,že jako politik demokratické strany ne.
Islámští teroristi lidi jako jste vy proberou a mezi lůzou co ničí americká svobodná města a lůzou,která terorizmem ničí Irak,který US army opustila a dala tak průchodu ISS není rozdílu!
A proto je je třeba řízného republikána,který americkou svobodu ubrání a nebude vázán politickou korektností k kriminálním živlům a islámskému terorizmu.toho demokrat není schopen.

reagovat 30.11.2014 00:22 - Jahoda

průměrný demokrat si totiž žije v anreálném světě a utápí se v něžnostech a anreáliích,které jsou umožněny člověku,který se má dobře a má se tak proto,že má na vrch nad nesvobodou,totalitou a tmářstvím.
Bere svou svobodu a bezpečí jako něco normálního..
Součaná al kajda je důkazem,že průměrný Američan se ji doma směje a má z ní srandu a je tomu tak proto,že jed této nenávisti se k němu nemůže dostat a průměrný američan o tom ví.
To se ale může jednou změnit..třeba ne hned,ale časem zcela jistě a proto je v WH třeba vlasteneckých politiků z časů 2WW proti japončíkům a britských politiků z časů války za svobodu UK proti nacistické tyranii.
Toho všeho průměrný demokrat není schopen,to by musel být vystaven válečné realitě a můj selský rozum mě říká,že současná Amerika je tomu vystavena a může za to demokratická strana a Obama!
Kdo má selský rozum,at si odpoví sám...že,?
Bůh žehnej Americe a ochrańuj ji před demokratickou stranou a islámským terorizmem.
Islám je náboženství otroků.
Muslim se klaní svému pánu a má z něj hrůzu ,je jeho otrokem,kdežto křestan má Krista za svého přítele,bratra,syna,otce na prvém případě a jako Pána až na tom druhém.
Islám je proto náboženství otroků a víra v Ježíše Krista je pravá.

reagovat 30.11.2014 08:59 - Jahoda

na Čechy Čechům od A.B.Bartoše je článek co všechno víte o židovství a bojíte se zeptat a hned na to se čtenář dozví,že nechce mít z Čech nový Izrael...
A.B.Bartoš rozděluje společnost a vyvolává nenávist!
On ty Židy prostě nenechá na pokoji .
Když jsem byl v Izraeli,všude byl pořádek,přátelští lidé,zůrodněná poušt a životní úroveń ,tolerantní přátelští lidé.
Nejkrásněji bylo u Menory před israelským parlamentem,tam jsem se vyfotil,bylo to moc krásné pozadí a taky v Jeruzalémě u zdi nářků,byl tam samý Žid a já byl s nima mezi nima,to bylo tak krásné.
A necítil jsem při tom žádnou negaci,pouze pozitiva .
Na webu od Bartoše je ale cítit pouze vyvolávání primitivní zlosti a toto je asi tak v kostce obraz autora.
Autora,který se nechá vyfotit s panem Vandasem jehož DSSS má družbu s NDP,tou kryptonacisticou stranou,která obhajuje nacizmus,rasizmus,antisemitizmus !
Pan Bartoš at nechá Židy napokoji.
Já Jahoda pojedu opět do Israele a ekonomicky podpořím v rámci možností jeho ekonomiku jako turista a to bude moje odpověd na antisemitickou špínu,at žije Israel!

reagovat 30.11.2014 10:17 - Jahoda

a toto jsou současní češští neonacisté,kteří jezdí na návštěvu k veteránům SS,kteří mají jako svatební dar dar od Himlera,který se stýkal se samotným Hitlerem.
Mají družbu s NDP a stýkají se v Německu s neonacisty na srazech,zakládají v Česku neonacistické buňky a na Odpor org vyvolávají rasovou a třídní nenávist!
A pan Bartoš se nechá dát na volební plakát s panem Vandasem a propojení DSSS s NDP je prokázáno a dokázáno.
No...to ale obrázek!
Čechy Čechům je neonacistická nacionalistická stoka.
Jinak ale souhlas s programem té strany,kdy je snaha znepříjemnit život chronickým nezaměstnaným,ale to je stejně populizmus a stát na tomto problému již pracuje ..,ono se to vyřeší i bez DSSS.
Mě jako pracujícímu dělníku,který musí makat celý týden a o výkendech a ještě v noci lenoši vadí a mám je za parazity.
Bylo by ale chybou věřit,že neonacisté tyto problémy vyřeší,to je práce státu.

reagovat 6.12.2014 00:31 - Jahoda

prý mám vysvětlit dle Novinek podstatu Židovství.....
Tak k tomu asi toliko,
Židovství je zcela pacifické a nevýbojné náboženství.
,lze toto říci o atheistické ideologii,která podporuje vraždění a odvolává se pří tom na svobodu,.
a demokracii?

reagovat 6.12.2014 04:25 - gin

Vidím, že tu vedeš velice nádherný monolog.

reagovat 6.12.2014 19:19 - D

prý mám vysvětlit dle...

Ateismus sam o sobe neni zadnou ideologii, ale pouze popiranim existence jakehokoli boha ci nadprirozena.

Ideologii, ktere jsou zalozeny na ateistickem pristupu ke svetu, je vice, a i jejich pristup k nasili je ruzny, takze hovorit o "ateisticke ideologii" bez vysvetleni toho, jakou konkretni ateistickou ideologii mame na mysli, je naprosto pomylene.

Pokud pak jde o zidovstvi, i u nej lze rozlisovat rozmanite varianty, z nichz nektere jsou vice a jine mene agresivni, respektive vice nebo mene schvalujici fyzickou likvidaci ruznych kategorii lidi za ruznych okolnosti.

Srovnani "zidovstvi" a "ateisticke ideologie", ktere zde navrhuje Jahoda ve svem prispevku z 6.12.2014 00:31, je tak naprosto zcestne.

reagovat 6.12.2014 22:02 - Jahoda

Ateismus sam o sobe neni...

ne,není.
Atheizmus ,jak jste správně napsal popírá Boha a nadpřirozeno a k tomu,aby někdo věřil že není je třeba víry,že není.
Tudíž se jedná o víru a to mimořádně fanatickou a fundamentální,která hájena fanatikama ,kteří nemaje zábran ve jménu té své pravé víry prosazují metodu-účel světí prostředky a to i za cenu milionů zavražděných.
Jako příklad těchto fanatiků je doba velké francouzké revoluce.
Jen za 10 let atheistické hrůzovlády přes 1000000 obětí!
Stalin a Hitler,Pol Pot,Mao ce Tung,..všechno atheisté co mají na svědomí miliony vražd!
O miliardách zavražděných nenarozených dětí ani nemluvě a tam se jedná také o lidi.
To je zase současnost.
Proč srovnáváte Judaizmus s touto mnou popsanou špínou?
Co má současný průměrný Žid a Izraelec spolelečného se stovkama milionů zavražděných napříč 20 stoletím atheistickým fanatikem ,který si fundamentílně brání svou víru materializmu před jiným jinověrcem?
NIC !
A i ti Židé o které se opírá nacistická propaganda "židobolševizmu" byli ATHEISTIČTÍ Židé ,tudíž atheisté a ne Judaisté.
Se mě zdá,že detail,který atheistickým tmářům záměrně uniká ,ale jim nebrání v nenávisti vůči všemu židovskému a Judaizmu.
Judaizmus je na rozdíl od islámské a atheistické víry pacifické,nevýbojné a konzervativní víra vyloženě pacifická,sic konzervativní,ale neublíží jinověrcům a to je hlavní.
No...čekám na odpověd.

reagovat 6.12.2014 22:31 - D

ne,není.
Atheizmus ,jak...

Popiram, ze je za dvermi meho pokoje jednorozec. Abych to mohl popirat, potrebuji k tomuto popirani viru. Hodne viry. Asi tolik viry, jako potrebuji k popirani existence boha a nadprirozena.

Dejme tomu ale, ze je ateismus vira. Vira je ale neco jineho nez ideologie. Ideologie je system ideji, kterymi nejaka skupina ci organisace vyjadruje a prosazuje sve kolektivni zajmy. Skrze pouhe popirani existence boha a nadprirozena zadne kolektivni zajmy vyjadrovat a prosazovat nelze. K tomu je potreba neco vice. Jednou z ideologii, jejimz aspektem je mimo jine i ateismus, je napriklad marxismus. Ateismus sam o sobe vsak neni zadnou ideologii, nybrz pouhym dilcim aspektem nejakeho konkretniho svetoveho nazoru ci ideologie.

Pokud pak jde o vami zminovanou Velkou francouzskou revoluci, jste spatne informovan. Jakobinsti vudci jako Robespierre, kteri nesou zodpovednost za nejvetsi cast tehdejsiho teroru, nepodporovali ateismus. Naopak se pokouseli zavest kult takzvane Nejvyssi bytosti jako alternativu krestanstvi, opory to predchoziho stareho rezimu.

Jinak vase srovnani udajne vseobecne a absolutne mirumilovneho judaismu s Maem ci Pol Potem je naprosto ucelove a demagogicke. Stejnym zpusobem by se dal srovnat treba zaslepeny judaisticky fanatismus zidovskeho masoveho vraha a teroristy Barucha Goldsteina s mirumilovnym, humanistickym ateismem takoveho Richarda Dawkinse.

reagovat 6.12.2014 22:58 - Jahoda

Popiram, ze je za dvermi meho...

a o přesně tomto je zde řeč !
A to o propojení víry a ideologie a v tomto ohledu je jedno,zda se jedná o propojení křestanské víry i ideologií(politikou),islámem,ten je založen vyloženě na propojení s politikou a propojením atheistické víry s politikou,jeto prašt,jako uhod,naprosto stejné metody a chování .
A proto já nevidím žádný rozdíl mezi inkvizicí,zločiny stalinizmu,nacizmu a současných náboženských fanatiků IS,kteří křižují,mučí a vraždí.
A Atheizmus v propojení s politikou je schopen vraždit po stovkách milionů,po miliardách a oproti atheistickým fundamentalistům hájící si svou pravou víru je středověká inkvizice chlapecký pěvecký zbor)) a co se týče té Francie,tak dva hlavní strůjci té genocidy mají na svědomí 100000 obětí.
Pak jednomu rupl nerv,ozvalo se svědomí a řekl,že už nechce mít s tím vražděním nic společného a proto že jako končí a odchází na venkov užívat si pokojného života na zahradě,pěstovat ovoce v sadě a žít si klidný život v ústraní a jeho komplic mu řekl,že to vraždění které provází revoluce je vlastně ctnost a zásluha pro lidskost a toho svého komplice jako zrádce nechal zapíchnout a nakonec pak taky skončil na gilotině a to je společné všem vrahům ,že se pak požerou jak krysy v sudu.
PÚrý kult nějaké vyšší bytosti,já se směji..a to má být jako odůvodnění genocidy?
Malé děti byly označeny za vlčata a topeny v řece,jejich hlavy rozdupával kůń a v Bretani za pokřiku-takto republika peče chléb-byly upalobány celé rodiny a řev obětí probudil v revolucionářích bestii a tak kdo byl náhodou po ruce,ten se pekl v peci také.
No...to jsou asi tak v kostce francouzké dějiny,já být Francouz,tak se stydím!
A toto vše bylo pácháno ve jménu atheizmu.
Však jim to pak Brit natřel a já jsem na jeho straně,tam byla ze strany Británie vedena spravedlivá válka.

reagovat 6.12.2014 23:23 - D

a o přesně tomto je zde...

Porad si melete svoje a ignorujete racionalni argumenty.

Rekl jsem, ze Velka francouzska revoluce nemela ateisticky charakter, a vy porad opakujete, ze slo o ateisticke hnuti.

Zminil jsem Barucha Goldsteina, a vy zlociny jeho a jemu podobnych nabozensky zaslepenych sionistu odmitate davat do jednoho pytle se zlociny katolicke inkvizice, Islamskeho statu, nacistu ci marxistu.

Par revolucnich let ve Francii na sklonku 18. stoleti vydavate za "v kostce cele francouzske dejiny", jako kdyby Francie neexistovala dlouha staleti predtim i potom a jako kdyby predrevolucni rezim ve Francii nebyl nemene brutalni nez revolucni teror, ktery nasledoval.

Obavam se, ze diskutovat s vami nema valny vyznam. Dobrou noc.

reagovat 7.12.2014 00:11 - Jahoda

a co má Judaizmus společného s jedním židovským teroristou,který vraždil modlící se lidi?
A co má společného s jedním bláznem,který po Ben Gurionovi žádal souhlas otrávit po válce na 6 000 000 Němců a to včetně nevinných dětí?
Štěstí,že mu to nebylo dovoleno,pokud totiž ten teroista otrávil 6 000 000 Němců,nevznikl by Izrael.
Nikdo by pro něj v OSN nehlasoval.
To jsou u mě teroristi,kteří jsou teroristi a každý terorista zaslouží kulku a té by se Baruchu také od IDF dostalo,pokud by Mossad věděl o jeho záměru.
Jenže on nevěděl a o tom jsem si jist a proto ten blázen vraždil.Tudíž spojovat s jedním psychopatem celé Judaistické náboženství a všechny Israelské je nacistická ideologie kolektivní viny a o té jsem také psal.
Mám já snad dle vašeho návodu nenávidět všechny muslimy díky bin Ládínovi a přát jim zlé?
No...,odpovězte!
Nebo nenávidět všechny Němce kvůli Hitlerovi,Francouze kvůli Napoleonovi a Japončíky kvůli Togovi a pod?
Jenže to vy asi nepochopíte,když jste pro tu kolektivní vinu.

Jaký charakter měla francouzká revoluce?
Bylo to 1000000 zavražděných během 10 let a protože nevraždil křestan,vraždil ten,který křestanem nebyl-tudíž atheista .Tečka!
Kde jsempsal o celých Francouzkých dějinách?
Já psal pouze o Francouzkých dějinách a to konkrétně o jednom jejich úseku a ten je opravdu tristní.
Můj selský rozum mě říká,že jste se pěkně rozčílil,když jsem napadl vaši atheistickou víru a tímto exhauzně fundamentálním zápalem se také většina fanatiků vyznačuje,vézt s váma otevřenou dizkuzi z očí do očí,byl byjste asi agresivní a v bojové náladě se mě zdá a pokud toto není fanatizmus pro pravou víru,potom je to asi co?

reagovat 7.12.2014 00:55 - gin

Náhodou mě ty jeho názory...

Datumice, tebe zajímají, mne však už poslední dobou unavují.

reagovat 7.12.2014 11:41 - Jahoda

Datumice, tebe zajímají,...

co je ale mimo datumizaci je pernamentní nenávist okolního arabského obyvatelstva vůči Israeli.
Tam se vede nikdy nekončící válka.
Zde byla řeč o jednom israelském fanatiku,který vraždil nevinné lidi,kolik má na svědomí těchto fanatiků Arab se již málokdo dozví,protože těch arabských sebevrahů je mnohem více jak ten jeden židovský a proto jsou rychle zapomenuti.
Detail,se mě zdá.
A pak jednomu bláznu rupnou nervy a jde vraždit a to se neustále připomíná,zato sebevražebné atentáty na Israel se rychle zapomenou.
Já vycházím z jedné věci.
¨Jako křestan bych raději žil v Israeli,než na arabském území,třeba jenom několik hodin letadlem od Israele jsou křestané pronásledováni a vražděni ve velkém,co ty na to Gin?
Israel je malý ostrůvek v oceánu nenávisti,zloby,války a náboženského tmářství okolního arabského světa .
Mě je Žid v Israeli bližší jak ohadrovaný nenávistný jihadista,který mě nenávidí pro mou víru.
No....v USA se dostávají k moci republikáni a pokud Obama konečně odstoupí,islámský terorista,který tak rád vraždí a odvolává se při tom na svého pouštního satana pozná,co je to mít v zádech pěchotu.
Amerika konečně rozjede plnohodnotnou válku proti islámskému terorizmu prostou jakékoli korektnosti a tam se nebude brát ohledů.
Už ,aby to bylo.
Já Jahoda Americe přeji a pokud bych byl američan,již bych byl v jejich armádě a šel proti té islamistické teroristické špíně.
Nejlépe na to jde Německo a UK.
Kdo bojoval v IS a jak zbabělá krysa se se vrací do hostitelské země je zatče,souzen a uvězněn.
Doufám,že pak i deportován mezi své do nějaké kozí tramtárie.
Němci jak ovce na porážku nepůjdu,tam se jedná o starodávné geny a kořeny válečníků a ty se budou urputně bránit.
Vyhrají.

reagovat 12.12.2014 02:28 - Jahoda

a stejnou národní hrdost mají i Češi,když si čtu o IS na Novinky cz ty komentáře pod články o islamistech,nejsou košer sic,ale já je chápu,cítím totiž to samé co jiní normální lidé,kteří si brání svůj domov před kulturou poštních primitivů.
IS vydal nedávno příručku jak zacházet s otrokyněmi a povoluje bití a každodenní znásilńování.
Jmenuje se to-Otázky ohledně braní zajatců a otroků.
Zotročeni prý mohou být křestanky ,polyteistky a židovky.
Právo na ně je,protože jsou nevěřící,dále je povoleno znásilńování a to i nezletilých,tedy dětí,jak islamistické...
Panny se mohou znásilnit hned,jak jsou koupeny otrokářem a pokud již nejsou panny,musí být jejich děloha očištěna.
Dále je povoleno znásilnit i děti před pubertou a pokud jsou ještě moc malé,musí stačit pouze potěcha s nima ale bez styku.
Muži je tato technika povolena i bez souhlasu ženy,dítěte.
Dále je povoleno bít ženy pro utužení disciplíny,je ale zakázáno je bít pro osobní uspokojení a mučení.
A nyní k cenám otroků v IS.
Žena 40-50 let stojí 50 000 dinárů.
Ženy 30-40 100 000 dinárů.
Ženy 20-30 přes 100 000 dinárů.
Tenn dívky kolem 150 000 dinárů.
Děti pod 10 let přes 200 000 dinárů.
A před těmato barbary nás Israel brání tím,že jim stojí v cestě do Evropy.
At žije Israel!

reagovat 12.12.2014 08:07 - nena93

Nejsem ateistka, ale taky nejsem v žádné církvi.Naše generace k tomu nebyla vedena. Navíc v každé círvi je něco s čím neumím souhlasit. Což však mi nebrání, abych tolerovala ostatní náboženství, kromě islámu. Totiž všechna ostatní náboženství mne nijak neomezují.....Bohužel, nemohu nevidět jak se islám vkrádá pomalu i do naší země....no a my češi, pod heslem..nehas co tě nepálí, držíme hubu a jsme příliš líní , něco o islámu zjistit. Připomíná mi to !Bílou nemoc" ,která se taky vkrádala plíživě a když to lidé zaregistrovali, bylo pozdě.....Proč se nepoučíme v sousedních zemích, kde se tahle menšina jen množí a množí a už si dává požadavky na JEJICH toleranci. Oni se totiž nikdy nepřizpůsobí, je to základ jejich víry

reagovat 14.12.2014 11:59 - Jahoda

Nejsem ateistka, ale taky...

a stejně mám ty kluky pejzatý ,obřezaný rád.

reagovat 14.12.2014 12:31 - gin

a stejně mám ty kluky...

Musulmani jsou sice vopižlaní, ale nejsou pejzatí.

reagovat 14.12.2014 16:07 - prorok Mohamed nesouhlasil s otroctvím

1.já mám dojem, že otroctví je pouze v Iráku - Islámský stát.
2.Kdyby nechala USA Irák na pokoji - nevznikl by Islámský stát, nebyly by otroci.
3.česká specialita (a postkomunistických zemí) je, že nezná otroctví(v Evropě, USA zrušeno otroctví asi v 19 stol - vynález parního stroje).
Uvádí se, že Evropané zotročili miliony lidí - asi jde Angličany.
4.V Saúdské Arábii je otroctví zrušeno,ale je tam dost nezaměstnaných, rukama venku dřou cizinci,v přepočtu učitel má 230 tis, dělník max 10 tis. :( -měli se učit :)

reagovat 14.12.2014 16:10 - Jahodo

a stejnou národní hrdost...

Mám dojem - že islám - neuznává otroctví - ale uznává otroctví válečných zajatců.

reagovat 14.12.2014 16:18 - neno93

s přistěhovalectvím nesouhlasím - s žádným
máme vysokou hustotu obyvatelstva a je zbytečné ji zvyšovat, stále přibývá přistěhovalců, ubývá zemědělské půdy a lesů - může nastat kolaps.

reagovat 14.12.2014 18:32 - Steve

Přesně tak, naopak poslat domů ...

reagovat 14.12.2014 18:54 - gin

Přesně tak, naopak poslat...

Jak koho, nějací křesťani odtamtad by mi tak nevadili, ale musulmany bych otočil nazpět.

reagovat 15.12.2014 07:26 - Jahoda

1.já mám dojem, že...

ale já neůtočím na Proroka Mohameda,já útočím na legální pedofilii v IS.Papež a v tomto se vyjádřil jasně-že praktikovaná pedofilie a to hlavně u kněží je dílo satana a sloužení černé satanské mše a každý,kdo se toho zůčastní,obvzláště kněží,skončí na věčnosti v pekle a měl by by být vyloučen z církve!
To samé u laiků,praktikovaná pedofiliie,kdy se záměrně ubližuje dítěti je dílo satana .
A tu ejhle,celý stát ,který tuto špínu praktikuje,legalizuje a záměrně provádí.
IS je proto dílem satana a všichni v něm,kdo ubližují dětem skončí v pekle!
Bůh to arcirouhání neodpustí a světská spravedlnost také ne.
Budiž proklet každý,kdo dětem ubližuje,tam bude Boží soud.

reagovat 15.12.2014 07:34 - gin

Četl jsem hodně svědectví těch, kdo byli ve věku 8 - 14 let nedobrovolně obřezáni z rozmaru rodičů, že to brali mnohem hůř než pedofilní útok. Dnes pedofila zavřou za dvacet let starý časopis, který u něj najdou doma, toto je však legální, jak tu dosvědčuje případ Hany.

reagovat 15.12.2014 07:35 - ginV

chtěl jsem napsat, toto zvěrstvo je však legální

reagovat 15.12.2014 07:54 - gin

A proč to řešíš? V...

Nepíšu o ženách. Byl jsem z určitých příspěvků na německých fórech hodně šokován. netušil jsem však, že taková bigotní nána se může vyskytnout i u nás.

reagovat 15.12.2014 08:40 - Jahoda

ale já neůtočím na...

i když Prorok Mohamed a Aiša které bylo 9 let,když ji poznal a 12,kdy s ní prý obcoval...
Tak je to pravda,nebo není?
Je psáno!
Kdo ublíží jednomu z těch nejmenších,Mě ublíží.
Pro toho by pak bylo lepší,kdyby si uvázal ke krku mlýnský kámen a skočil s ním do moře.

reagovat 15.12.2014 09:19 - Jahodo

1.Satanisté jsou různí - viz diskutující v části Satanismus - někteří si v pedofilii atd. libují - jiní odsuzují.
2.Ty takový znalec (příznivec)Židovství bys měl vědět, že v tamních končinách jsou děti plnoleté ve 12. Jinak viz bible Ježíš ve 12 kázal ve chrámu - proč ne - byl plnoletý. Ve 12 bojovali ve válce.
(jak je to dnes nevím)
3.Z hlediska fyziologie bývají ženy pohlavně vyspělé od 9 let, je jasné, že nejsou vyspělé po dalších stránkách, nejsou schopny uživit děti.
4. Nevím co je lepší mít dítě po 30 za pomoci lékařů nebo brzy po dosažení pohlavní zralosti.
5.V té době se 12letí mohli uživit pastvou dobytka, dnes to není možné - není možné chtít po rodičích aby živili nejen svoje děti, ale ještě děti svých dětí.
6.Proroka Mohameda moc neznám - takže dík za poučení.

reagovat 15.12.2014 09:32 - nena93

Nepochopím,že v dnešní době lidé mohou fanaticky dodržovat nějaké zákony,které napsal Bůh?, nebo prý nadiktoval před tisíci léty. Doba se posunula a týrání žen a zneužívání dětí je v naší splečnosti trestné. Tak proč se vracet zpět do středověku, kvůli fanatickým skupinám a nechat si otravovat život. Jak dlouho se ještě budeme kvůli nějaké víře zabíjet. Striktně dodržovat kruté rituály není už víra, ale diagnoza.

reagovat 15.12.2014 10:15 - gin

Nepochopím,že v dnešní...

Přesně tak, jenže v USA se jeden nechutný rituál zamaskoval do kryptonáboženské pseudovědy a nejhorší je, že jsou tím zblblí i někteří lidé u nás.

reagovat 15.12.2014 16:27 - Jahoda

1.Satanisté jsou různí -...

není mým úmyslem vyvolávat nenávist .
Já neůtočím na muslimy a Islám,ohledně zneužívání dětí mám ale svůj názor a ten je formovám západní kulturou .
Mám procestovaný svět a nikdy jsem se nesetkal s agresí muslimů vůči mě,právě naopak,vyhledával jsem jejich obchody,protože ta žena v burce vracela vždy peníze poctivě do posledního haléže nikdy mě noošidila.
Na letišti v Dubaji jsem měl žízeń a neměl hotovost,tak jsem se jenom tak díval na vodu v tamější restavraci a tu prodavač,muslim,vzal jednu lahev s vodou a dal mě ji zadarmo!
I ty Palestince jsem nakonec poznal jako přátelské,slušné a upřímné lidi,to samé v Egyptě když jsem se nechal hostit arabskou pohostinností.
Z těch lidí vyzařovala tolerance ..
Jakkoli jsem pro Ameriku,američanům se se světě vyhnu velkým obloukem,jsou agresivní.
Takže asi tak..
Tolerancí se ale nevyznačuje někdo,kdo legalizuje otroctví,pefofilii,bití a znásilňování.
Je toto chování islámské?
Já jsem přesvědčen,že ne!

reagovat 19.12.2014 16:14 - Jahoda

1.Satanisté jsou různí -...

-Nevím co je lepší mít dítě po 30 za pomocí lékařů,nebo brzy po dosažení pohlavní zralosti-
-V tamějších končinách jsou děti plnoleté ve 12 letech-
Šmankote a toto má být legalizování sexu s prespubescenty?Že jsou jako schopny již plodit a proto hup na ně,at se to množí?
A ptal se vůbec někdo na názor těch prespubescentů,
Já jsem přesvědčen,že v těch končinách ne a toto je příčinou psych. poruch a totálně zkaženého života jedné poloviny populace!

A tam kde není možnost se plnohodnotně seberealizovat a uplanit své schopnosti ,protože tomu člověku bylo krutě ublíženo ztrácí jedna polovina populace svou možnost něčím přispět a celá ta populace je pak ochuzena a není schopna dalšího vývoje vpřed.
A přesně tak to také dopadne,až dojde světu ropa!
Ale z těchto příčin je viněna Amerika,západ Israel a křižáci,že?
Co Vy na to?
To proto je Žid v Israeli tak kulturně a ekonomicky na úrovni,protože ženy a děti mají svá práva ,možnost se uplatnit a obohatit společnost .
Něco,co je někde,kde jsou odsouzeny k hříčkám bláznů pedofilů prostě nemožné.
A přesně tak to je.
To proto je Israel malý ostrůvek v oceánu,kde má přes 70 % populace vysokoškolské vzdělání a obohacuje lidstvo 200 NC za vědu za posledních 60 let oproti místům,kde přes polovinu populace je negramotná,sexuálně terorizována a musí žít pod botou ,protože to má být jako tradice?
Můj selský rozum mě proto říká asi toliko-šmáknout perverz na dívku kolem 9 let ( i když již může plodit) v Israeli,nebo USA,tak mu okolí tyto choutky zarazí a to tak ,že kompletně.
A to je ten hlavní důvod,proč má západní kultuta navrch nad tmářstvím,perverzí a otroctvím....

reagovat 19.12.2014 16:18 - Steve

nena93: Bůh nic nenapsal, vše napsali lidé - tedy lidské bytosti.

reagovat 19.12.2014 16:32 - Jahoda

-Nevím co je lepší mít...

a proto je IS stát žumpa lidské nenávisti a špíny,nic na něm není dobrého.
Ještě to,jak neonacisté na Odpor org zlehčují holokaust a zločiny nacistů asi toliko..SS v koncentrácích ty Židy křižovala.
Ale o tom se Odpor org a pan A.B.Bartoš ani slovem nezmíní.
A jsou i fotky,těch křižovaných Židů a SS důstojníků,kteří mají z toho radost a nechají se s tím fotit.
Na Odpor org je 11 září a útoky v Londýně islamisty připisováni Mossadu a Židům a kritizován útok na lod Liberty,ale o tom,že tato lod vybavena supermoderní technikou té doby prováděla špionáž proti IDF v eprospěch Egypta a Syrie není ani zmínka.
Snad jediné pravdy v té jejich propagandě je zmínka o podpoře Hitlera ze zahraničí a to zejména z USA.
A to má jako legalizoat lži na Odpor org a nenávist vůči 6 000 000 umučených a za vražděných ?
Chudáci lidi,na jejich hrobech si neonacistická kurva staví svou politiku a lže veřejnosti.

reagovat 19.12.2014 16:37 - Jahoda

...protože ženy a děti...

má to pouze výhody.
A můj selský rozum mě proto říká,že po dojití fosilních enegii bude hrát ve světě prim ta kultura,která vzdělaností přesáhne ty kultury,kde je více jak polovina populace negramotná již nyní.
A islamisté dělají vše pro to,aby islámský svět ustrnul v středověku a zaostalosti.
Je snad toto důvod,proč útočí na děti ve škole?
No...čekám na odpověd.

reagovat 19.12.2014 19:57 - D.

Nejsem ateistka, ale taky...

Neno 93, já jsem nebyla a nejsem líná o islámu si něco zjistit. Přečtla jsem Korán a podstatnější bylo, že jsem se dostala i k mnohé jiné literatuře pojednávající o islámu. Podstatou islámu není nepřizpůsobivost, ale ideologické myšlenky: islám vychází z učení judaismu,křesťanství a pochopitelně Muhamadových myšlenek,které pozměňují význam biblického učení a Muhamadovy vize tak vytváří pravou podstatu islámu. Co bývá v západních kulturách trnem v oku na muslimech, to je především výrazně odlišná vizáž muslimských žen-samy s tím mívají mnoho problémů. Je to tím, že islám po ženách prioritně vyžaduje slušnost. A výrazy islámu pro slušnost žen se velmi liší od našich evropských.Ale buď tak hodná a netvrď, že na "odlišnostech" muslimů stojí učení islámu.
Pak mám k tobě ještě jednu prosbu: ty Čechy piš s velkým Č. Alespoň pravopis dodržuj, když už tu meleš nesmysly.
PS: jsem věřící křesťanka, ale to nevylučuje vzdělání ani informovanost. Spíš naopak.

reagovat 19.12.2014 20:06 - D.

Jinak je mi záhadou, proč pod tématem židovství řešíte muslimy.
Co vy a židovství? A vy, kteří máte židovský původ, jak se se svým židovstvím vyrovnáváte?

reagovat 20.12.2014 10:42 - nepozorná čtenářko

Neno 93, já jsem nebyla a...

Správně "Mohamed", ne "Muhamed".

reagovat 20.12.2014 15:30 - D.

Správně...

Záleží na překladu. Většinou Muhammad. Podobně jako Ježíš bývá někdy překládán jako Jesus nebo Jezus.

reagovat 20.12.2014 15:36 - D.

Záleží na překladu....

Ale to je putna.
Zajímalo by mě to téma s židovstvím a vaše zkušenosti s touto (svou) národností. Mám totiž tu smůlu, že jsem se také narodila jako židovka. Oficiálně nikdo z mé rodiny žid nebyl (ostuda a hanba se pochopitelně skrývá), ale já spadla do maléru zvaného židovství tím, že má prabába byla nevěrná svému manželovi. Tak tady lkám, že k neštěstí se dá přijít naprosto nevinně: stačí se špatně narodit.Židům se narodit.

reagovat 20.12.2014 16:43 - gin

Ale to je putna.
Zajímalo...

Co se za to stydíš? Vždyť Židé jsou ten nejvzdělanější národ na světě. V době, kdy předkové Čechů ještě žili v jeskyních, tak Židé už měli kvalitní literaturu.

reagovat 20.12.2014 22:57 - D.

Co se za to stydíš? Vždyť...

Naštěstí nemám žádné důvody se stydět za sebe, ale je mi hanba za ty židy. Svůj původ nepopírám, ale protože ten národ dobře znám, velmi a hluboce se za ně stydím. Je pravda, že se jedná o národ s vysokou vzdělaností: co víc, po tisíce let fungují jako diaspora a dokázaly si nejen udržet svou kulturu, ale i značně rozšiřovat svou vzdělanost. Což je naprosto fenomenální, doslova. Jenže to chodívá tak, že protiklady se přitahují, v tomto případě vysloveně doplňují. Tak jako není pochyb o kulturním rozsahu ž. národa, tak si buď jist, že jak jsou vzdělaní, tak jsou naprosto blbí. A nejen to: remcají o sounáležitosti a oblbují okolí řečmi jak se mají navzájem v oblibě a paradoxně mají v sobě extrémní sklony k brutalitě.
Zakládají si na dobrotě a slušnosti, ale opak je pravdou.
Je to odporný pocit přiznat si, že k téhle skupině lidí patřím. Zároveň ráda zdůrazním, že nepatřím mezi typické židovky: nejsem ani tupá, ani sadistická, ani ohyzdná. A nejspíš proto se na mě ten národ tak lepí. Jinak bych o tom původu ani nevěděla. Jak jsem psala výše, oficiálně nikdo z mé rodiny ž. původ neměl a židovství se u nás po celé generace tajilo. Jak jinak, je to ostuda.

reagovat 21.12.2014 02:59 - Jahoda

Naštěstí nemám žádné...

náhodou,Židovky jsou moc pěkné ženské.
Když jsem byl u mrtvého moře,tam tam ta děvčata běhala v plavkách namazaná léčivým bahnem a to naprosto všude.A na You tube je IDF girls a tam mají ty ženské vše ,jak má být .
To,že nejste tupá,sadistická a ani ohyzdná je jasným důkazem toho,že jste Židovka,Israelské dívky jsou prostě Top.
Nejhnusnější jsou angličanky,němky také nic,moc-kromě těch blondýn s velkýma prsama na Oktoberfest,tam ty prsa s pivním pozadím prostě nemají chybu.

reagovat 21.12.2014 10:29 - D.

náhodou,Židovky jsou moc...

Prosímvás, jste naprosto mimo nebo židovky poznáte málokdy. Je mezi nimi pár vyjímek, patřím k nim, ale jinak je o židovkách známé, že se přírodě jaksi nepovedou. Židovské rysy jsou specifické a ženy v drtivé většině zohyzdí. Nevyvedou se na nich ani tělesné proporce: nemám na mysli hubnutí nebo tloustnutí, to je o dietce, to tady řešit nebudu. Ale jsou i charakteristicky nehyzky stavěné. Korunou všeho bývá i fakt, že to jsou (až na pár vyjímek) slepice, který mají akorát tak na to domyslet domácnost, víc nic. V hlavě prázdno, tělo ohyzdné, tupé, tak po nich ti jejich chlapi vyžadují aby byly alespoň "hodné a slušné". To proto, aby měly alespoň nějaké plus a byly alespoň něčím přitažlivé. Vyžadovaná "dobrota a slušnost" je u židovky znouzectnost. Nemá šanci zabodovat něčím víc. A ještě ani to se nedaří: hodné nejsou ani náhodou, naopak mají mezi sebou silnou rivalitu, jaká není ani u Češek-ty jsou oproti židovkám hodné ovečky-, neštítí se ani sáhnout po násilí a to ve velmi brutální podobě. A ta jejich slušnost? To je zbytečný apel, protože naprosto každá žena, i ta nejšpatnější, tzn. i židovka, se slušná už narodí. Každá žena má pro slušnost silný cit, jen kritéria pro slušnost jsou u každého jiná.
Pak se po židovkách ještě vyžaduje poslušnost: to proto, že když už jsou tak hloupé a neumí nic domyslet, tak aby alespoň poslechly ty svý chlapi (kteří na tom bývají narozdíl od židovek s intelektem líp). Proto také ž. muži kolem židovek tolik lítají: vypustit někam tupou ohyzdnou židovku je tragédie.
A samozřejmě jsou i vyjímky, ale věřte mi, že málokdy se přírodě podaří skloubit u židovky krásu, inteligenci a moudrost.

reagovat 21.12.2014 10:38 - Jahoda

Prosímvás, jste naprosto...

a jste vy bolševik,nebo nácek?:

reagovat 21.12.2014 10:59 - No

Prosímvás, jste naprosto...

No ale třeba Geislerová je celkem hezká židovka. Tak to bude asi ta vyjímka.

reagovat 21.12.2014 11:09 - D.

a jste vy bolševik,nebo...

Ani bolševik ani nácek a nevím proč bych něčím takovým měla být.
Jen mě potkalo to neštěstí, že má prabába byla nevěrná s židem a já mám tu hlubokou smůlu, že k židům patřím. Stydím se za to moc, ale olivově žlutou pleť si nevybělím, židovské rysy nepřetavím-ikdyž mě naštěstí nezohyzdily jako většinu židovek. Jednoduše: je na mě vidět, že k nim patřím, identita se změnit nedá a nemám žádnou zkušenost proč o nich smýšlet dobře. Nechci být konkrétní, ale těžce jsem si odnesla nevěru své prabáby-narodila jsem se jako židovka a to je mé neštěstí.

reagovat 21.12.2014 11:10 - D.

No ale třeba Geislerová je...

Herečky bývají vyjímečné. To chce logiku.

reagovat 21.12.2014 15:16 - D.

Zřejmě D není zrovna Judy...

Byl by jsi tak laskav a vysvětlil mi, co tím chceš říct?

reagovat 21.12.2014 19:21 - Jahoda

Ani bolševik ani nácek a...

paní D,Vám musel asi někdo moc ublížit,tomu nevěřím,že by Vás jako Žida okolí ihned odsuzovalo pouze na základě Vašeho původu a pokud ano,tak to byl asi nějaký blbec.
Pokud tvrdíte,že jste původem Židovka,máte být na hrdá,to mě věřte.
A ne cítit negaci.
Každý národ má své geny a kořeny a kořeny Vašeho národa jsou moc krásné a o tom jsem přesvědčen.
Každý národ má své kořeny a geny a ty se dědí z generace na generaci a jsou v těch lidech.
U Němců je to třeba schopnost dotáhnout každou věc do maximálního detailu ,Němci jsou maximálně schopný národ a jejich ekonomika do dokazuje,jsou nadprůměrní.
U Židů to samé a navíc Židé jsou v průměru nejvzdělanější národ a to vše s pracovitostí a cílem zůrodnilo poušt na úrovni Sahary.
Rusové jsou zase jako národ neporazitelní ,tam politika a doba nehraje úlohu,každý agresor,který napadne Ruskou zem prohraje,ten národ se dokáže sjednotit a povstat a dále jak k Volze se nedostane i kdyby ta řeka byla plná mrtvol,že by dala přejít suchou nohou-NEDOSTANE!.
My Češi si zase dokážem vzájemně pomáhat,když jsou katastrofy,třeba ty povodně,celý národ se stmelil a vzájemně si pomáhal,já osobně jsem vzal 5000 KČ ,jel do postižené lokality a dal je zcela neznámým lidem,jenom tak,přes plot,když měly z toho baráku už trosky.
A vím,že byli i štědřejší dárci jak já.
A podobně,...já být Žid,tak si své kultury vážím a jsem na ni hrdý a Vy byjste měla být jistě také.

reagovat 21.12.2014 23:23 - Pavel

Zřejmě D není zrovna Judy...

Judy matrace je termín z woodyho Allena,je to holka roznožka.

reagovat 21.12.2014 23:26 - Pavel

paní D,Vám musel asi někdo...

Není trochu nekorektní,co tu tady píšete,nenapadnou vás nějaké negativní vlastnosti?!
Vše má dvě mince.Židé jsou velmi namyšlení,vždy žijí a to stát izrael v závislosti na jiných státech a lidech,takže nežijí zcela samostatně,jen v společenství s jiným národem a tam mají vždy nejvyšší a nejlukrativnější posty,které si drží.Prostě mezi sebe jen tak ně´jakého góje nepustí,musí být lepšá než oni.

reagovat 21.12.2014 23:26 - Pavel

paní D,Vám musel asi někdo...

Není trochu nekorektní,co tu tady píšete,nenapadnou vás nějaké negativní vlastnosti?!
Vše má dvě mince.Židé jsou velmi namyšlení,vždy žijí a to stát izrael v závislosti na jiných státech a lidech,takže nežijí zcela samostatně,jen v společenství s jiným národem a tam mají vždy nejvyšší a nejlukrativnější posty,které si drží.Prostě mezi sebe jen tak ně´jakého góje nepustí,musí být lepšá než oni.

reagovat 21.12.2014 23:47 - Pavel

Potom co první světová válka,byla neobyčejně krutá,a to židé přeci byli v té válce též,dokonce Hitler pod jedním sloužil.není dokázán,že židé jsou méně krutí než němci,je už jedno jestli je důvodem perfekcionismus jak říkáte,kdy němci jsou schopni vi Pohlreich nechat přizabít někoho ,kdo jim kazí perfekcionismus v oboru,nebo jestli je důodem války potřeba kšeftu.

reagovat 21.12.2014 23:51 - Pavel

Na čechy a ani na nějaké malé národy se v tomhle měření elmocí nijak nemyslíJak by bylo jina možné,že stát Sýrie,kde donedávna dle Marty Issové,která odtamtud přišla jako malá žili ještě lidé celkem normálně,ženy chodili dost evropsky oblečené a najednou je tam válečná zona opravdu barbarských metod mučení lidí.A vedle je soused stát Izrael,kulturní vzdělaný stát jak říkáte,co nedávno vyloženě zkoušel svoje nepřesná děla přesto nasadil takže to trefovalo úplně jiné cíle s velkým rozptylem,což pak přiznali třeba v časopise millitary,že nyní již budou mít jejich tankové houfnice lepší a přesnější zaměřovač.Gaza stripo to je vlastně velký koncentrační tábor,jak takový sečtělý národ mohl něco takového dopustit?!

reagovat 21.12.2014 23:57 - Pavel

A též židé nevynikají ve všech oborech,nemají prvenství ve všech patentech,nemají nejlepší náboženství atd.,jen jsou velmi nafoukaní.

reagovat 22.12.2014 01:11 - D.

paní D,Vám musel asi někdo...

Ano, máte pravdu, velmi mi ublížila právě židovská komunita.
Z Čechů nikdo, neznám jako částečná židovka v této zemi rasismus.
Přesto vás ujišťuji, že vše co jsem napsala o židovském národě i jejích příslušnících je syrová realita. Nepřiklašnovaná tou jejich falší s dobrotou a slušností. Popsala jsem poměry, jaké mezi nimi jsou a hlavně jací jsou.
Máte o nich hodně ideálů, prosím, je to vaše věc. Nakonec pohybovat se v ideálech je něco jako pohyb v pohádce: krásný mylný dojem o realitě. Nechám vás dál snít. Třeba o tom, že židé bývají hodní slušní lidé.
Kdybyste je znal a jen tušil čeho jsou schopní a čeho se dopouští, nikdy byste ty své opěvné příspěvky na ně nenapsal.
Ale prosím, sněte si dál.

reagovat 22.12.2014 01:20 - Tony

Ano, máte pravdu, velmi mi...

Bereš to špatně. Náš mistr byl Žid, pouze odmítl halachu a částečně si z ní utahoval.

reagovat 22.12.2014 01:20 - D.

Není trochu nekorektní,co...

Moc děkuji. Hlavně konečně někoho napadla jedna samozřejmost: ať stát Izrael či komunity židů po celém světě žijí a fungují jaksi "pro sebe a pospolu". A kdo nemá ž. původ obtížně se mezi židy skutečně dostává. Proto si troufám zopakovat to,co jsem psala několikrát: všechno, co jsem o židech vypsala stojí na reálném základě a jako židovka ten národ dobře znám.
Doufám tedy,že bych mohla být se všemi těmi svými zkušenostmi s nimi důvěryhodná.
Vyjma idealistů a snílků.

reagovat 22.12.2014 01:25 - D.

Judy matrace je termín z...

Já nechutnosti řešit nebudu. Promiskuitní nejsem, naopak a žida bych mohla mít kteréhoko-liv, stačilo by si jen ukázat. A je to tím, že od většiny židovek se výrazně liším: v tom nejlepším slova smyslu.

reagovat 22.12.2014 06:08 - Tony

Mne teď, co jsem se stal před pár měsíci intaktivistou zajímá pouze jedna skupina Židů, mezi něž patří třeba Jerome Segal.

reagovat 22.12.2014 08:19 - D.

A preventivně pro další idealisty, kteří by sna měli chuť ten národ opěvovat: jak jsem už v mnoha příspěvcích napsala, přišla jsem k židovství jak slepý k houslím. Doslova. Oficiálně z mé rodiny nebyl žid nikdo, u nás se mý předci dožívali vždy vysokého věku, tak bylo snadné se doptat na dlouhé generace dál. Co víc: během druhé sv. války musela mít každý Čech doložený svůj původ, právě ohledně původu. Tak už jen na toto téma od dědečků a babiček vím, že spolehlivě jsme oficiálně žádného žida v rodině neměli. Ž. původ se v naší rodině tajil po dlouhé generace jako tajemství-a tajemství to také mělo zůstat. Už jen z tohoto se ptám: jaký mám k židovství asi mít vztah? O hrdosti to tedy není. A tímto jsem na téma židovství ještě zdaleka neskončila: od dospívání nemám nejmenší šanci fungovat jinak než jako židovka: běda, kdybych se někde objevila s rozpuštěnými (ne neučasanými, ten účes se jmenuje rozpuštěné vlasy) vlasy. Na nejbližším rohu by se objevila uječená židovka a dostala by mě do skandálu. Hlavně, že jde o slušnost. Podobně je to s dodržováním těch jejich "dresscodů". Vzít si např. tričko s dekoltem, tak se ž. muži ke mně-opět kdeko-li, ať na ulici, či kdeko-li jinde-s hlubokým pohrdáním a narážkami. Češky by je tím nezajímaly, ale na mně je vidět židovství, tak nemůžu jinak, než fungovat podle jejich: Nejsi za židovku (nevypadáš tak-oblečení, nehlásíš se k nám?)? A neváhají s náloží pohrdání a urážek. To jako abych si uvědomila, že s židovkou by jednali s úctou. Ve dvaceti jsem s tímhle trhala mnoho zkušeností, pak jsem se jim prostě vizuálně přizpůsobila. Dekolty nebo účes s rozpuštěnými vlasy mi nestojí za konfliktní situace. A v Čechách je židů hodně, nejvíce ve zdravotnictví: tam jsem také trhla zkušenosti: první otázka židovského doktora bylo, jaký mám původ. Jako náctiletá dívka, neznalá katastrofálních situací jsem normálně, nevinně odpověděla, že Češka. A nastal malér. Nedostala jsem ošetření a to jednání byla síla. Poškodilo mi to tehdy zdraví.

reagovat 22.12.2014 08:34 - D.

A preventivně pro další...

A zase: Češku by takhle vůbec neřešil, ale já jsem vizuálně po nich, tak prostě musím fungovat s nimi a jinak nemůžu. Doma jsme židovské zvyky nevedly: tak moje pití vody z petky je pro židy zase problém. Dlouho jsem používala látkové kapesníky-problém (o jediných papírových kapesnících mě přesvědčili, jsou opravdu lepší). Všechno co není podle nich je problém a pozor: nevysvětlují, neobjasňují, nevedou žádné rozhovory, ani infa nedají, že a proč jsou ty jejich zvyky jiné: prostě řvou a hnusně jednají jen proto, že jsem byla zvyklá z domova fungovat a vypadat po česku.
A to tady popisuji pouhé detaily: sprostě a drze si doslova berou lidi. Jen proto, že někde nějaká má prabába se dopustila nevěry s někým z nich. Přivlastňují si lidi jako majetek-sprostě, hnusně. A žena nemá ani šanci říct jim ne. Oni si mě prostě vyhlídli, líbím se jim, tak jsem jako jejich majetek. A dostat se mezi ně, poznat jak fungují, vidět, že ikdyž jsou vzdělaní tak zároveň neskutečně blbí, poznat ty jejich sklony k brutalitě-to je opravdu síla. Ale to už jsem popsala v předchozích příspěvcích.
Podobné problémy s nimi měla i má babička (na ní bylo židovství vidět ještě více než na mně). Taky kvůli nim hodně vytrpěla, ne tolik jako já, ale taky.

A vy mi zase někdo napište, že mám být na ten původ hrdá. Aha. Tak to je mi vzdálenější než hvězdy na obloze. Špatně je mi z nich. Fyzicky zle.

reagovat 22.12.2014 10:52 - Pavel

Já nechutnosti řešit...

To se říká doví estli...

reagovat 22.12.2014 10:56 - Pavel

Já nechutnosti řešit...

Nejlepší prúzkum je přímá zkouška a když píšeš každého(volného) pak několikátá,řekněmě každého desátého volného,většina se neodváží i kdyby chtěla a mohla ,ale říkají že ne,ale neví že ptom budou chtít ,ale nebudou moci.

reagovat 22.12.2014 11:01 - D.

Nejlepší prúzkum je...

No tak já nesmělostí netrpím, můžu, příležitostí mám taky dost a doufám že ještě velmi dlou mít příležitosti budu. Krom toho na to mám.
A ty tu nemel blbosti.

reagovat 22.12.2014 11:07 - Pavel

A zase: Češku by takhle...

Já třeba píšu na židovství proto,že mám otce a to je žid,tedy nevím nejsem si jistý,ale oficiálně taky teda není a to ho zřejmě právě hrozně žere.To si vventiluje na mě,je velmi frustrovaný z toho,že na obci tatínkovce zatím neberou.Je to prý v rabínská tradice,že geny jsou po matce.Matka je sice židovka,takže jsem vlastně čistší žid než on a to on nemůže vystát a dělá mi naschvály.

reagovat 22.12.2014 11:17 - D.

Já třeba píšu na...

Jiné je to s muži, jiné s ženami.
V židovství se skutečně uznává jako pravý původ židovství matky. Ale tvůj otec k nim může konvertovat. Pak ho vezmou a uznají za svého.
Já jsem v jiné situaci. Přesně dle rčení židovských mužů: "majetek a ženský jsou pod dozorem." A když se židovka tzv. povede, nikdo neřeší, jestli měla nebo neměla původ zrovna má matka, ale vzdálený pradědek a to ještě neoficiální.
A tu svou "přízeň" židé projevují dost podivně. Patologicky a to je slabé slovo. Ani psát se mi o tom nechce. Vypsala jsem jen nepatrné detaily.

reagovat 22.12.2014 11:42 - Pavel

Proč jednoduše nepošleš...

Zalez a kušuj,tady se baví vyvolení

reagovat 22.12.2014 11:44 - D.

Proč jednoduše nepošleš...

No, tak to jsem se snažila pečlivě popsat: ono to totiž nejde. Musel by jsi vědět, jak pospolu fungují. Ono je totiž jedno, jestli si oblíknu triko s výstřihem nebo dotyčného pošlu kamsi. Ta židovská reakce na to je morbidní: řev, skandál, nadávky o neslušnosti (židi se dopouští neskutečných prasáren, ale na slušnosti si velmi zakládají) a pokud jsem v nějaké delší situaci: těžká tvrdá šikana. Řev, urážky.
Nemáš představu. Češi mají taky své, jako každý národ, ale židi jsou charakteričtí brutalitou. A žena je pro ně jen majetek.

reagovat 22.12.2014 11:45 - D.

Každá žena říká ne a...

Jasně.

reagovat 22.12.2014 11:46 - D.

Zalez a kušuj,tady se baví...

To je blbá sranda. Jsem šťastná za každý normální příspěvek.

reagovat 22.12.2014 11:51 - D.

Nic, prozatím tohle téma balím a vypínám PC. Jdu se věnovat něčemu jinému. Popisovat nenávist-a já k židům vřelejší vztah opravdu nemám-je vyčerpávající.
Ale vy pište, ptejte se. Později se sem vrátím. Ono totiž v sobě dusit a potlačovat nenávist je taky nicmoc.

reagovat 22.12.2014 11:54 - D.

To ti jako nějakej pejzatej ...

Tak na ulici zrovna přímo ne, ale v ČR je židů hodně a jsou známí tím, že jsou téměř všude. Což svými zkušenostmi jen potvrzuji.
Nic, prozatím balím.

reagovat 22.12.2014 12:43 - gin

Co jsem se dozvěděl na netu, tak v deseti židovských obcích je jich organizováno na tři tisíce, z nichž největší, pražská má tisíc osm set členů. Pouze sedmdesát je ortodoxních, kteří striktně trvají na tom, aby byli jejich novorození synové vopižlaní. V současnosti prý v ČR není žádný mohel, tak prý na tu akci, kdy se dítě svíjí v bolestech a ostatní u toho slavnostně juchaj a chlastaj, musí dojet mohel z Německa nebo Rakouska. Drtivá většina židů organizovaná v židovských obcích prý vopižlaná není. Jinak prý je u nás odhadem prý asi tak patnáct tisíc židů, kteří nikde organizování nejsou.

reagovat 22.12.2014 12:58 - gin

Měl jsem v semináři spolužáka, kterej byl původem Žid, měl židovskou matku a v dospělosti konvertoval na katolickou víru. Poněvadž jsem s ním byl v druháku na pokoji, tak jsem si všiml, že vopižlanej nebyl. Oproti ostatním klukům byl hodně agilní. To asi maj rodilí židé v povaze. Proto, i když je jich málo, tak jsou většinou nacpaní hodně vysoko. Honza byl jeden rok jako student za teologickou fakultu v akademickém senátu Univerzity Karlovy.

reagovat 22.12.2014 17:33 - Steve

No, radši jsi měl pokračovat na tý fakultě nežli sledovat chlapům ptáky zda je mají či nemají opižlaný :-D

reagovat 22.12.2014 17:49 - gin

No, radši jsi měl...

Já mám tu fakultu dodělanou. Nikomu nesleduju ptáky, ale bojuju proti zločinné dětské obřízce.

reagovat 22.12.2014 17:50 - gin

Naštěstí dnes existuje hodně židů, kteří se tohoto zločinného barbarství vzdali.

reagovat 22.12.2014 18:42 - gin

Jak se modlíval v Praze chlastometr Ježkožrout, když se těšil na škopek: "ALLÁHU, DEJ NÁM VLÁHU."

reagovat 22.12.2014 18:59 - D.

Já mám tu fakultu...

Ty mizernej žide, ten tvůj národ mi zničil život jen proto, že má prabába se spustila s jedním z vás! A ty se ještě chlámej! Židovská drzost nezná meze, skutečně!

reagovat 22.12.2014 19:24 - gin

Ty mizernej žide, ten tvůj...

Co trojčíš, já v sobě židovskou krev nemám, i když na fotce v profilu vypadám jako rabín. Ve skutečnosti vůbec nevypadám jak na té fotce. Ukázal jsem ji 10 lidem a z toho mně pouze jedna mladá holka poznala, že jsem to já. Ostatní mi tvrdili, že toho chlapa v životě neviděli, a přitom čuměli na mou, pouze hodinu starou fotku.

reagovat 22.12.2014 19:30 - D.

Co trojčíš, já v sobě...

V tom případě toho žida chápej jako urážku.Ten národ mě zničil a ty mi je tím svým i.d.i.o.t.s.k.ý.m humorem a charakteristickou drzostí připomínáš. Ještě legrácky si tady dělej.....žide hnusnej.

reagovat 22.12.2014 19:45 - D.

Co máš z toho. Na mě zas...

Mně židi opravdu hodně ublížili. A zdaleka to nebylo jen o nesvázaných vlasech nebo tričkách s dekoltem. To jsem napsala jen na okraj, protože nemám sílu psát o tom, co se mi kvůli nim stalo a co mi provedli. A nebavila jsem se, byly to zlé situace, ze kterých nemám šanci se dostat.
Utrpením se baví jenom prasata a židi.

reagovat 22.12.2014 20:00 - gin

Mně zase několikrát ublížili Cikáni, nemám však žádnej důvod proti nim takto hystericky vyjíždět.

reagovat 22.12.2014 21:47 - D.

Mně zase několikrát...

Nevíš co se mi stalo, tak to nesuď. Bylo to mnohem horší, než kdyby mě někdo zmlátil na ulici.
Znám ty židy, vím jak fungují a mohou být rádí, že jim vůbec přiznám, že jsou lidi.

reagovat 22.12.2014 22:11 - Tony

Není Žid jako Žid, i náš Mistr byl Žid. Ze židovských sekt jeho doby zbyla pouze jediná, pokud neberu nepatrné karaity. Náš Mistr měl pro předáky této jediné židovské sekty co přežila do dnešní doby jediná slova: "Běda vám!Pokrytci." Neboj se, nejsem nekritický obdivovatel Židů, jako je pan Jahoda. Někteří mne tu dokonce napadli jako antisemitu. Jenže já nejsem antisemita ani náhodou. Jenom Židy odmítám nekriticky obdivovat, jako to dělají někteří. Jinak, měl bych psát pod svým jménem jako teď, jak tu už na doktorce píšu šest roků. Nick gin bych měl vlastně užívat, pouze, když píšu jako intaktivista.

reagovat 22.12.2014 23:48 - D.

Není Žid jako Žid, i náš...

Ale já nijak nepopírám, že mezi židy existují vyjímky. Ostatně jsem sama částečně židovka, ale mnohokrát jsem tady zdůraznila, že se neřadím mezi typické židy, tj. židovskou většinu. Musela bych se štítit sama sebe. Ale ž. národ je prostě takový jaký je-a já nebudu přepisovat to, co jsem sem už v tolika příspěvcích napsala.
Jinak jsem také poznala dva opravdu slušné i hodné Židy: byli to mí spolužáci. Jeden ze základní školy, druhý ze střední.
Jenže je znám jako národ, znám ž.komunitu tady v Čechách a to už jen co do počtu silně převyšuje ty dva vyjímečné Židy. Poznala jsem je dostatečně dobře, poznala jsem jich kvanta a dva vyjímeční nemůžou morálně obhájit ten národ-národ ničemů, sadistů, brutálních násilníků bez svědomí, sebereflexe, ničeho lidsky hodnotného.
Jen kulturně, literárně jsou na výši. Ale jak je znám, domnívám se, že snad museli někde vykšeftovat s někým, aby jim něco moudrého napsal, případně si ty hodnotné autory utýrali-vyšlechtili jim trýzní duši (to skutečně dělají, opravdu. Je to taková jejich židovská péče o duši. A protože se strašně milují, provádí to jen vlastním lidem. Mně to udělali taky. To z té jejich samé lásky, že když mám atraktivní tělo, tak abych měla i krásnou - ztýranou - duši.Holt "duchovní národ se nezapře), aby měli někoho, kdo jim napíše nějaká moudra. A tahle varianta by mi na ně seděla mnohem víc. To s tím uplácením by je moc bolelo. Jo,když penízky zacinkají, žid ztrácí vědomí.

reagovat 23.12.2014 09:51 - Jahoda

Ale já nijak nepopírám,...

tak Židé nejsou lidi,říkáte?
Já vám tedy něco řeknu,vy nenávidíte a nenávist rozděluje lidi.
Rozděluje i společnost a záměrně vyvolaná nenávist je prostředek,jak rozděliti lidi a pak jim snadno vládnout.
A nenávist a netolerance je základním kamenem všech totalitních systemů a toho nacistického především.
Takže jste provokatér .
Na internetu si přečtěte,jak se zase množí útoky na Židy,volá po jejich vraždění a roste nenávist lůzy z ulice.
Výroky jako
Na Židy platí jen Němci a IG Farben.
Jak to chtěl udělat za války Hitler?
Vyhladit Židy.
Před 60 lety nepoučili,čeká je hold další akce,ta bude poslední.
Žid je něco tak proradného,podvratáckého a křivého,že to nemá na světě obdoby.
Žid je větší špína,než český politik a to už je co říct.
Asi dostali nějaký příkaz od obržida.
Za vším hledej Žida.
Juden raus!
Hitler to s nima měl dotáhnout až do konce.
Je mě z nich (Židů)na blití.
-----------------------------------------
A toto je hlas české lůzy,která chce opět vraždit ve světové válce,hnát miliony lidí do plynu a prolévat krev!
A mě můj selský rozum říká asi toto,ty vaše názozy a jejich se shodují naprosto ve všem!


reagovat 23.12.2014 10:26 - D.

tak Židé nejsou...

Promiňte, ale já už se Vám musím smát.
Přečtěte si můj příspěvek pozorně bez těch Vašich idealistických emocí.
Já nijak nepopírám, že židé jsou lidé. Samozřejmě je považuji za lidi. Tím nacismem mě hodně, hodně urážíte.
Napsala jsem: že židi mi ublížili natolik, že mohou být rádi, že je i přes to všechno považuji za lidi. Z mé strany je to takový chabý apel, zda jsou alespoň schopni se nad svými zločiny zamyslet. A těch se dopouští. A vůbec se nejedná o některé jedince, ale fungují tak systémově.
Musel byste je znát osobně, vědět jak fungují. A taky to, že způsob fungování té jejich sounáležitosti a především její projevy je patologie sama.
Naopak jsem ve svém příspěvku ještě vychválila dva své židovské spolužáky. A ráda dodám: nejen že byli a jistě stále jsou opravdu slušní a hodní, ale vzpomínám si na ně jako chytré (což je rovněž vyjímka, protože židé jsou charakterističtí svou tupostí a blbostí. Takový paradoxní doplněk jejich jinak rozsáhlé vzdělanosti) mladé chlapi, kteří se velmi zdvořile, na svůj věk vyzrále, uměli chovat k nám dívkám. Velmi korektně, slušně, zdvořile, jednali s námi s respektem.
Jenže jsem měla tu smůlu je poznat jaksi celkově, přesněji jako národ. A smutná realita je o tom, že pár ojedinělých vyjímek tu jejich národní prohnilost prostě nezachrání.

reagovat 23.12.2014 10:28 - D.

O no u nás těch Židů...

Jo, u mě je to o extrémních zážitcích a u pana Jahody o celkem záviděníhodném idealismu.

reagovat 23.12.2014 10:31 - Jahoda

Jo, u mě je to o...

pane(í) D.
A budu si na tom svém idealizmu trvat,je to můj celoživotní názor a postoj a ten nelze měnit jen tak,během 5 minut .
A jsem rád,že na internetu v tomto smyslu po mě zůstala stopa a ten národ si mě tak bude i pamatovat.
Jaká památka zůstane po vás...?

reagovat 23.12.2014 10:46 - D.

pane(í) D.
A budu si na tom...

Jsem paní.
A velmi usiluji o to, aby si mě ten národ rovněž pamatoval a dokonce nezapomněl.

reagovat 23.12.2014 10:51 - D.

pane(í) D.
A budu si na tom...

...a proti vašemu idealismu nemám vlastně vůbec nic. Jen s tím působíte legračně v konfrontaci s tématy, o kterých nic nevíte.

Nic proti idealismu jako takovému nenamítám. Já totiž taky bývala taková. A bylo mi tak dobře. Velmi dobře.
Spíš vám vaše ideály PŘEJÍCNĚ závidím a přeji, aby jste měl možnost v nich setrvávat-tj., aby jste neprožil nic, co by vás z ideálů vytrhlo.

reagovat 23.12.2014 11:22 - Jahoda

...a proti vašemu idealismu...

můj idealizmus spočívá především v poukazování na lidskou špínu a je mě jedno,komu se to hodí do politického holportu a komu ne,možná máte pravdu v tom,že třeba o Židech vše nevím,já o nich nevím dá se říci nic,akorád mě vadí volání po jejich smrti a vyvolávání nenávisti vůči nim.
Já nevím,jak by se ti lidé zachovali,kdyby věděli,že jsem z poloviny Němec a mám i vzdálenou přízeń v Německu,třeba bych se pak u té Zdi Nářků dočkal i nepříjemností a možná bych přišel o ideály,přesto vše bych ale jejich reakci chápal,bylo jim krutě ublíženo a jeden každý z nich má ve svém příbuzenstvu prostě jednoho ,kterým nacizmus ublížil .
To proto se schovávám za svůj nick a pořád doufám,že v tom Israeli nikdo neví kdo ta jahoda je..i když tomu bych již moc nevěřil,Židé jsou mimořádně inteligentní a pokud chtějí,zjistí si o každém naprosto vše.
Co je ale naprosto upřímné z mé strany,že jsem jejich přítel,skutečný přítel a chci,aby to tak zůstalo napořád.

reagovat 23.12.2014 11:54 - D.

můj idealizmus spočívá...

Srážku ideálů a ještě chaos v sobě máte. Po ničí smrti nevolám narozdíl od židů, já jsem věřící křesťanka.
S tím němectvím si děláte zbytečné obavy: část mé rodiny přišla rovněž z Německa, ale židy to nikdy nezajímalo. Jsem vizuálně do nich, notabene atraktivní (to židovky nejen že neumí, ale nemají na to. A to je přesně ten argument, proč jsem pro ně tak cenná) a tím pádem-vymalováno.
Vzpomínám si na rozhovor s jedním židem, který mi suverénně oznámil: vy jste naše. A já odpověděla, že nemám žádný zájem se k nim hlásit. (Prosím vás, ne kvůli částečnému němectví své rodiny a nacismem mě už neurážejte, buďte tak laskav). A jeho následná odpověď, byla odpověď typického žida: "jenže vy se nám líbíte a proto jste naše".
A já nemůžu nic. A co dělají, když se snažím k nim nehlásit, to jsem popisovala včera.
A pak: nic o nich nevíte, ale chcete být jejich přítel. Oni o vás tedy ani nevědí, jak píšete, ale vy prostě jste jejich přítel. Můžete to vysvětlit?

reagovat 23.12.2014 13:11 - Jahoda

Srážku ideálů a ještě...

já chaos necítím,naopak,mám ve svém postoji jasno.
Hledám především klady ,narozdíl od vás,ovšemže..
Vy pouze zápory a v tomto se lišíme.
Já snažím nenávist mírnit ,vy ji podporujete .
Pokud jste křestnka,nechováte se tak,to byjste musela odpustit .
Pokud ovšem nejste ten provokatér ,já bych stejně typoval,že nakonec ano.
Židy nechte na pokoji,já je mám v přízni a znám je a i když to jsou atheisté ,mají stále kontakt na svou komunitu,mají tam zase tu svou přízen ,kdykoli,když někdo v jejich okolí napadne Israel,nebo hebreje,okomažimtě se urazí a brání si svoje!
Reflexe,která vám evidentně schází.
Že si ničí smrt nepřejete?
Ale těmato protižidovskýma řečma,které zde vedete vy podporuje antisemitizmus a na něm je postaven nacizmus.

reagovat 23.12.2014 13:14 - No

Víte jakej je rozdíl mezi koncentračním táborem a skautským táborem?Personálně stejný ale z druhého se vrací.

reagovat 23.12.2014 13:30 - D.

já chaos...

Pane Jahodo,
vy nejste idealista, vy jste absolutně mimo.

reagovat 23.12.2014 13:47 - Pavel

Chtěl jse jeeště reagopvat,ale jsem tak pohnut z příběhů,že snad ani nebudu komentovat.

reagovat 23.12.2014 13:49 - No

Jak mě máš rád ptá se žena Kohna.No po kozách,koních,psovi jsi na čtvrtém místě.T je málo povídá žena Khnovi.Dobře tedy,dávám tě na druhé místo povídá po chvilce přemýšlení Kohn.A kdo je předemno,odvětí žena.Kozy,Koně a psa jsem sloučil do jedné skupiny.

reagovat 23.12.2014 13:57 - D.

Chtěl jse jeeště...

Byla bych ráda za reakci. A jestli je to pro vás silný, napište až později. Kdybych se potřebovala jen vypsat, založím si deníček. Úmyslně píšu na diskuzi, abych se dotápala názorů. Jsem ráda za jakýko-li názor, souhlasný, nesouhlasný, hlavně normální: nebudu vyjmenovávat, ale před chvílí jsem byla za nacistku a teď tu zase musím louskat stupidní židovský anekdoty-jo, srandičky se píšou, když lidi nevědí kudykam. Ostatně taky reakce. Já jsem skromná holka.

reagovat 23.12.2014 14:12 - Jahoda

Byla bych ráda za reakci. A...

ještě jedna Německá vlastnost.
A to,že průměrný Němec a to je stále v něm,volá po vůdci tvrdé ruky.
5 z 10 Němců pro něj totiž nedávno hlasovalo a 8 z 10 je pro odchod USA z Evropy,potažmo Německa.
Kdo ví,třeba jako Židovka poznáte i ten rozdíl mezi koncentračním a skautským táborem.
Nacista nečiní rozdílů a jestli jste jako Žid proti Židům jej zajímat nebude,prostě vás protáhne komínem a bude!
Nacizmus je čiré zlo ,zlo,které je postaveno na ideologii antisemitizmu,antisemitizmu,který vy zde propagujete a vyvoláváte.

reagovat 23.12.2014 14:22 - Pavel

Jsem pohnut a dcházím s dojetím,ale moje matka ač žiodovka mě nutí dodržovat křesťanské tradice,otec ač půlčík zas slaví chanuku a brzy se bude stmívat,budeme zapalovat svícen.Pro každého jeden v domě.No ,lepší si popovídat než se dojímat nad nějakým blbým hollywoodským filmem.

reagovat 23.12.2014 15:17 - D.

Jaký stupidní židovský...

V tom případě začnu být hrdá na fakt, že nemám VŠ.
Pokud i tento příspěvek není nějaká nadsázka. Blbinama se zabývám nerada.

Měj se a ozvi až tě napadne něco přínosného

reagovat 23.12.2014 15:21 - D.

Jsem pohnut a dcházím s...

Nechť jsou naše srdce otevřená toleranci, mysl úvahám a nikdy se nebojme protiřečit si.

reagovat 23.12.2014 17:24 - Jahoda

ha,ha,ha,
kdo ale nemá srdce otevřené toleranci,mysl úvahám a nebojí si protiřečit jsou islamisté,když volají po 100,150,200 milionech zavražděným,je jim to prý jedno ,budou dále řezat hlavy,zotročovat ženy a děti a až získají svět,křestany a Židy nechají na pokoji když zaplatí dań,no ale atheisty jako nevěřící psy pobijí do jednoho.
A i zde v Česku.
Jinak přeji štastné a veselé.

reagovat 23.12.2014 17:38 - D.

ha,ha,ha,
kdo ale nemá...

Milý pane Jahodo,
nevím kde přesně se názorově pohybujete, každopádně vám preventivně přeji krásný Ramadán, krásnou Chanuku a ty Vánoce samozřejmě rovněž.

reagovat 23.12.2014 17:46 - Jahoda

Milý pane Jahodo,
nevím...

paní D
Proti chanuce nic nemám,vánoce jsou moje nejmilejší svátky v roce a ramadán nedodržuji,to bych si musel odepřít pivo a vepřový bůček a to prostě nedokáži.
Jinak co se týče mých názorů,tak na jedné straně jsem proti antisemitskému vyvolávání nenávisti a na druhé straně i proti nenávisti,kterou vůči naši kultuře chovají islamisté a na tu by se mělo poukazovat,ohrožuje totiž světový mír.
A oni světovou válku chtějí a volají po ní.
Tak toto je můj názor.

reagovat 23.12.2014 17:53 - D.

paní D
Proti chanuce nic...

:-))


Krásné Vánoce mějte a vše nejlepší v Novém roce

reagovat 23.12.2014 17:54 - Jahoda

:-))


Krásné Vánoce...

také paní D.
Chci se rozejít v dobrém.

reagovat 25.12.2014 00:07 - Jahoda

můj idealizmus spočívá...

ještě k mým německým příbuzným,já je neznám akorád vím,že utekli z Německa do Čech před spojeneckým bombardováním ,ví se o koho se jednalo ale jmenovitě ,konkrétně je neznám.
Já jsem byl vždy naprosto upřímný a protože píši z domácího PC moje komentáře jsou někdy amatérské,ale vždy naprosto upřímné.

Toliko tedy k mému říznutí Germánií,jenže toto se týká více jak poloviny Čechů.
Ty Židy v přízni mám a oni si skutečně brání své,jednou jsem řekl,že se těším v Israeli na Šnitzl a oni mě okřikli,co mám jako proti Židům !
Já řekl,že to je dobré jídlo a pak si uvědomili,že to není provokace a řekli,no jo,to je ten řízek.
No...asi si dám pauzu,ještě na odpor org je zase článek o Židovském holokaustu a novém světovém řádů....ti prostě nepřestanou a nepřestanou,....

reagovat 25.12.2014 00:14 - D.

ještě k mým německým...

Hmmm, máte toho hodně.

reagovat 25.12.2014 03:07 - D.

Ty jsi ta pomatená, co sem...

Ano. A v tématu o sebevraždě si můžeš jasně všimnout, že se k duševním problémům hlásím. Je pravdou, že v tématu o ž. princeznách bylo jasně vidět jak jsem se dostávala do ataky. Názorně si nastudujte, jak vypadá zbláznění. Jenže židi si opravdu "šlechtí" duši týráním a fakt, že se z toho dotyčná zblázní nikomu z nich nijak neva. Hlavně že jí to produchovní. A tuhle skutečnost veřejně nevypouští, fungují vespolek a velmi, velmi uzavřeně. Zvrhlosti, kterých se dopouští, prostě nesmí nikdo vědět. To se radši oddělá, hlavně aby šel v jejich řadě.A žena je jen majetek co musí poslouchat, vím. A bláznům se přece nevěří. Blázni bývají nedůvěryhodní. A židi jsou přeci hodní a slušní. To ví přeci každý. Tak mě tady třeba rozervi...Skončila jsem.

reagovat 25.12.2014 03:18 - D.

Narodila jsem se jako židovka, tak jsem samozřejmě jejich. Ne, že k nim patřím já jím patřím. A jsem jediná židovka, která se odvážila mluvit o tom, že židé praktikují na židovkách násilí. Tak už je mi jasný proč všechny raději mlčí, ačkoliv je obětí hodně.

reagovat 25.12.2014 03:23 - D.

Narodila jsem se jako...

Jen za jedno se omluvím. Nejsou hloupí, hloupá jsem já, navíc neopatrná a naivní. A dostala jsem se do blázince. Mohu i tak fungovat dál? Nebudu už psát, jen číst, ale chtěla bych na tuto otázku znát odpověď.

reagovat 25.12.2014 03:32 - D.

Jen za jedno se omluvím....

Pokud možno co nejvíc odpovědí od co největšího počtu pisatelů a klidně si mě odcitujte i na všech těch diskuzích, kam jsem psala. Čím víc názorů, tím líp. Já totiž chci vědět, jestli vůbec můžu vést společenský život v této společnosti, když se o mě ví, že jsem prošla léčebnou. A dostala jsem se tam na základě ztýrání...já nejsem vadná, jen oběť násilí má psychika to neunesla. Vytrpěla jsem toho hodně...

reagovat 25.12.2014 05:40 - Tony

Pokud možno co nejvíc...

Já mám k Židům naprosto neutrální postoj. Napsal jsem to schválně s velkým Ž, poněvadž myslím Židy jako národnostem. Samozřejmě, že jako katolík mít žádné pochopení pro židovské náboženství mít nemohu, stejně jako nemám žádné pochopení pro islám, zvláště po tom, co jsem se stal před pár měsíci intaktivistou, a tak je pro mně jedna praktika, kterou židé a muslimové a někteří zmagoření křesťanští evangelikálové provádějí přímo odporná. Naštěstí jsou i takoví židé, kteří tuto praktiku striktně odmítali a brojili proti ní. Jako byl i zakladatel moderního sionismu Theodor Herschel, zakladatel moderní psychoanalýzy Sigmund Freud, ale třeba i v USA Edward Wallerstein, Paul Fleiss, nebo i v současnosti žijící příslušník židovské gaobce ve Vídni, Jerome Segal.

reagovat 25.12.2014 08:20 - D.

Pokud možno co nejvíc...

Jo a až budete tady vláčet témata, který jsem sem psala v atace, protože po dlouholetém trýznění a dlouhotrvajících intenzivních bolestech z velmi těžkého zánětu jsem se dovolila se zbláznit, až tady budete zveřejňovat jaký jsem magor, tak taky vytáhněte téma "Iveta Bartošová",Tam jsem totiž taky psala jako Judita a bylo to v roce 2011, když na ní začala ta vaše česká oblíbená zábava-tj, šikana,odstartovaná tím jejím výstupem v Casinu. Jak jste se nachlámali nemocný ženský!!! Protože jsem, mimochodem, také oběť šikany, tak jsem snadno domyslela, kam ta honička spěje! Byla jsem jediná, kdo se na té diskuzi tehdy rozohnil, jak blbě se bavíte: tady na diskuzích, mediálně, na ulicích, co jí tím provádíte.Nenapadlo vás tehdy nic jinýho, než že chlastám, když se jí zastávám! Dlouho, jsem na těchto stránkách byla známá jako "vožralá Judita", A teď jí akorát celonárodně pláčete na hrob.
On se jí nepoved osobní život, ale nikdy by tak neskončila, kdyby jste jí neuštvaly!! Smrt I. Bartošové je svědomí téhle společnosti! A nevymlouvejte se na média: ty články by se neprodávaly, kdyby o ně nebyl zájem!
Tak proč ještě nedorazit blázna, která má tu smůlu, že se narodila židům a dovolila se narodit se hezká!!! Prosím, zabijte mě taky!

reagovat 25.12.2014 08:28 - D.

Jo a až budete tady vláčet...

Pak se ještě pusťte do těch chudáků, co jsou pod Sebevraždou a z posledních sil se snaží přežít. Jistě, nejlepší je napsat jim tam, že tu smrt maj už konečně udělat!Já už jsem kvůli nim začala číst i citáty, to poslední co bych normálně četla, abych je přiváděla na jiný myšlenky, než jsou těžký depky. Na vaše milovaný Vánoce jsem jim tam pod Freudem vymyslela i komentář, protože ten z knihy se mi nezdál dost senzitivní-nechcete taky uštvat i je?! Oni si taky dovolili projít psychiatrií, týráním-zabijte je za to!
Ano, z židovský péče-tj. zušlechťování duše permanentní šikanou všude možně a prakticky na každém rohu, ve škole nejčastěji, jsem se dovolila se zbláznit. A jsem tak zlá, že se mi ten národ nezdá ani hodný ani slušný!!!
Tak si poslušte a doražte mě taky. Co se mnou jinýho, že?

reagovat 25.12.2014 08:48 - ..

..

reagovat 25.12.2014 08:57 - D.

Dobře, oceňuji to, že jsi...

Vímm, že jsem včera pobavila pár lidí diskuzí s někým, kdo sem zřejmě chodí nějak pravidelně si něco vylévat. Nicméně s úmyslem, že to tady někdo čte a napadne ho taky něco jinýho, než smích.
On je totiž malér, že smát se utrpení druhých je v této společnosti oblíbená zábava. Uvrhávat do trýzně a smát se. Jenže to mívá katastrofální následky, vy toho člověka tou svou zábavou i zabijete!
A na téma rasismus: jak mohu být rasistka, když jsem rovněž národnostní menšina a hlásím se k nim. To je snad mluvení do vlastních řad.
A ještě do včerejška jsem perlila optimismem, blbě mi je až po té nenávisti tady.
A vysmívaný otloukánek? Já nevím, mně je to už jedno. Můj pud sebezáchovy funguje relativně odolně, takže vypínám, ale budu ráda za co nejvícero reakcí. Ve vhodném okamžiku si to zase přečtu.
Jo a než zase něco o rasismu, tak si přečti tuhle diskuzi celou-tedy mé poslední příspěvky. Docela jsem si mákla s vysvětlováním. Jo, jenže mezi židy platí: nevytahovat mezikomunitní špínu, ať o tom ostatní neví, my jsme hodní a slušní. Tak mě se hnusí natolik, že jim na sounáležitost kašlu. A mám na základě čeho.

reagovat 25.12.2014 09:00 - D.

Vímm, že jsem včera...

A napsala jsem to sem při smyslech, stejně jako v tento moment, neboj. Akorát pod tou Juditou se mi to nevedlo, proto změna nicku. Nicméně na tý diskuzi o Ivetě Bartošové v r. 2011 jsem byla v plné duševní kondici, tak i to si přečtěte.

reagovat 25.12.2014 16:54 - Jahoda

Vímm, že jsem včera...

paní D,Vás zcela jistě nikdo- zabíjet -nebude,spíše litovat.
A já bych Vás chtěl požádat,abyjste přestala řešit své osobní problémy na veřejném internetu a vyvolávat nenávist vůči Židům.
Vy píšete docela logicky a má to smysl v tom ohledu,že dokážete přesvědčit prostě někoho,kdo nemá ještě svůj rozum(mládež,děti) a vštěpit jim nenávistný názor a to se pak těžko napravuje.
Dá se říci,že se může jednat i o celoživotní postoj a ten člověk se pak nezmění.
Pokud máte osobní problémy,vyřešte je prosím někde jinde a s jiným,jistě se najdou lidé,kteří jsou schopni pomoci.
Tvrdíte,že se hlásíte k Židům ?
A to se nebojíte,že tyto Vaše řeči vytvoří nenávistnou základnu na které budou těžit extremní hnutí jako je nacizmus a rasizmus?
Že pak ti extremisté budou schopni ublížit i nevinným ?
Jste si toho vědoma?
Třeba i dětem?Jsou již i případy,kdy po Židech bylo házeno dlažebníma kostkama v Praze a to nepočítám volání po jejich masovém vraždění na internetu a to už je moc vážná věc.
Pokud tedy máte slušné vychování a jste inteligentní a já věřím,že ano,potom s tím štvaním prostě přestanete a to tak,že hned !
V opačném případě by asi vážně byla na místě pomoc nějakého odborníka,prosím váS PŘESTANTE S TÍM,tohle není vážně žádná sranda.to co píšete je dostupné na celém světě a zlo,které to vyvolává je nedozírné!

reagovat 25.12.2014 16:59 - Jahoda

paní D,Vás zcela jistě...

ps: s tím co píšete proti Židům já zásadně nesouhlasím a se mnou každý trochu normální člověk,který je proti nenávisti a zlobě.
Ještě jednou Vás žádám nechte toho,nebo vás ta negace a vnitřní zlost a z toho plynoucí deprese zevnitř duchovně spálí a to si za rámeček nedáte.
Zkuste se s někým ,kdo Vám pomůže poradit a najít vnitřní klid.

reagovat 25.12.2014 20:24 - D.

proč se hlásíš k židům,...

Tak to se přesně dozvíš, když si tady ty mé přípěvky přečteš od začátku. Někdy 19.12 pochopitelně letos. Napsala jsem toho dost, ale snad dost jasně. Čti a pak mi hlavně napiš, co si to o tom myslíš. Bude mě to velmi, velmi zajímat.

reagovat 25.12.2014 20:29 - D.

protože ta paní D.už...

Blázen D. přišla o práci. A jsem dost normální na to,abych chtěla vést alespoň nějaký provizorní život přes ty svátky, než ležet na posteli a čumět do stropu.
A jsem dost v pořádku, že se s tím snažím na maximum něco dělat. Jenže v mé profesi se během svátků upadá do nepracovní agonie, takže šance na sehnání dobrýho fleku mám během svátků téměř žádnou.

reagovat 25.12.2014 20:48 - D.

A jinak tady v předchozích příspěvcích zaznělo, že jsem na diskuzích lidi urazila.Jestliže jsem takový dojem skutečně vyvolala, moc mě to mrzí. Je to spíš tím, že bývám v názorech a pohledech na naprosto veškerá témata (která znám) dost silná. Je to dané tím, že jsem prošla životním peklem, doslova a život se se mnou moc nepáral. Tak abych se nemusela do toho blázince rovnou nastěhovat, snažím si pomoct i sama: meditacema a předně snahou se s životními těžkostmi vyrovnat. A daří se mi v tom relativně úspěšně. Jenže pak, zcela logicky, když se mám s někým na některá témata bavit jsou mé názory tématicky širší a vyjasněnější, propracovanější. A to může na lidi působit jako negace. Ale pokud si na mých příspěvcích všimnete tak jsem se tady do nikoho nenavážela a neurážela (jak to bývá tady zvykem).Možná s vyjímkou tohoto tématu a jehovisti ze mě asi taky nemůžou mít radost. Jenže ti pro změnu zase zuráželi mé náboženské vyznání a to opravdu vulgárně. A vyjma tohoto jsem se spíš snažila zafungovat pomáhajícně. Do tématu o sebevraždě jsem přišla taky dost zřízená, jako tam jsou všichni, ale nikoho z nich jsem do svých problémů nejen že netahala, ale naopak se snažila je podpořit a poradit (na téma utrpení toho vím skutečně hodně) co mi síly stačily.
Každopádně jestli mě vnímáte tak, že působím urážlivě, pak veškerá témata tady balím, já nechci nikoho zraňovat, to je to poslední, čeho bych se chtěla dopustit. To je mi moc a moc líto, jestli jsem takový dojem udělala.
Zůstanu pouze v tomto tématu židovství a vzhledem ke svým zkušenostem s tímto svým národem ode mě nikdo pozitivum neočekávejte. Zažila jsem toho s nima hodně a bylo to morbidní. Takže asi tak.

reagovat 25.12.2014 21:02 - D.

přečteno, otázka je...

Jo, tak to sis to přečtl dost rychle. Židovka si nesmí dovolit odporovat, když je židem začleněna mezi komunitu.Musí poslouchat. A fakt, že jsem o tu jejich společnost nikdy nestála, nebyli nikdy schopní akceptovat. Je na mě židovství vidět a pokud se nezařídím (u žen to jsou kritéria v oblíkání,zvycích, ale i odlišném jednání od Čechů a permanentním opakování: já jsem taky židovka), tak to dostanu vyžrat hnusným jednáním, ve zdravotnictví neošetřením (židovský lékař se mě jako první zeptá jaký mám původ, mám s tím zkušenosti. Pokud odpovím, že jsem Češka, neošetří mě. To se mi opravdu stalo).
Vizuálně nikoho neposuzuju, ale je dáno přírodou, že muži vizuálně posuzují nás ženy, proto jsem se tak rozepsala. A já se jim hodně líbím. A proč z toho nemám radost, to v mých předchozích příspěvcích najdeš taky hodně.

reagovat 25.12.2014 21:05 - D.

Nesmysl, nikam neutíkej....

Jo tak to není pravda. Mnoho let jsem pracovala na prodejně v týmu a jako prodavačka byla má práce o jednání s lidmi.Jednat umím a empatie mám hodně. Právě že dost a vychází to z drsného života.
Mýlíš se, spíš jsme si nesedly. I o tom diskuze je.

reagovat 25.12.2014 21:06 - D.

Seznamka,to čučíš co...

No jasně. On každej uvažuje po svým...

reagovat 25.12.2014 21:10 - D.

A ještě bych chtěla zdůraznit: NEPIŠTE MI (NA MÉ PŘÍSPĚVKY) CO SI MYSLÍTE O ŽIDECH, ALE CO SI MYSLÍTE O TOM, CO JSEM NAPSALA SEM, O SVÝCH ZKUŠENOSTECH S NIMI. A prosím, pište hodně. Proto jsem tady na diskuzi, abych se dozvěděla názory.

reagovat 25.12.2014 21:15 - D.

Dlužno říci, že empatie...

Hranice své empatie znám (mimochodem je vůči lidem velmi silná), umím správně používat, nikdy nezneužívat (to snad ani nejde) a naopak mě naplňuje, když mohu někomu pomáhat. A jiné je to někde ve zdravotnictví, například, a naprosto jiné a mnohem snažší je to skrze net. Takže neměj obavy, že bych tady vyhořela.

reagovat 25.12.2014 21:19 - D.

tak to píšeš nesmysl....

Víš co, já od včerejška jsem smířená s tím, že se u spousty lidí tady se z toho magora prostě nevyvlíknu. Ale i tak v tomhle tématu zůstávám. Do jiných témat už nejdu, když vadím, ale tady zůstávám byť pro spoustu lidí budu a zůstanu prostě cvok.

reagovat 25.12.2014 21:25 - D.

Empatie je samozřejmě o...

Jo, to bývá označováno jako empatie. Nesklouzávejme ke slovíčkaření.
A já se nesnažím si tady nasazovat nějakou svatozář, prostě každýmu nesednu a to je na diskuzích běžný. Není ten, aby se zalíbil všem. Navíc jsem tu od včerejška za těžkýho magora, ale co, já to unesu. Musela jsem v minulosti překonat větší těžkosti...

reagovat 25.12.2014 21:26 - D.

Ale tak chvíli můžeme...

Ono to těší rejpat do někoho proto, že prošel blázincem. Taková radost to je, co?

reagovat 25.12.2014 21:28 - D.

A už máš psychologický...

Psychoza. Sranda, co? Cizí neštěstí vždycky potěší.

reagovat 25.12.2014 21:34 - D.

Když jsi tady psala jako...

Omyl! Povídky jsem nikdy nikam nepsala. Nějaká mýlka.

reagovat 25.12.2014 21:37 - D.

Nech toho, tý holce je fakt...

Blbě mi je, ale život zvládám. A jinak dík.Ony ty psychozy po čase polevují většinou i mizí. Většina lidí s duševní nemocí je v daleko těžším svrabu.

reagovat 25.12.2014 21:39 - D.

Tohle je přsně ono. kdybys...

Omyl. Vnímám dobře, všímám si hodně a nad příspěvky uvažuju. Jenže to tu nemám nastudovaný. Nejsem tady ani týden, po dvou letech-před dvěma lety naposled a krátce.

reagovat 25.12.2014 21:56 - D.

tak vidíš. nemáš...

Prostě zkousni, že ti vadím. Ke každýmu cestu nenajdeš, to je realita.
Nad tím co sem dám pečlivě uvažuju a tím pádem si za vším velmi stojím. Jinak jsem už zdůraznila, že jsem tady všude na jiných tématech se snažila být vstřícná a psát co nejvíc v dobrém VYJMA TOHOTO TÉMATU. A znovu a znovu opakuji, že k tomu mám mnoho důvodů.

reagovat 25.12.2014 22:04 - D.

Proboha D, ty mi vůbec...

Měj se taky dobře.

reagovat 25.12.2014 22:13 - D.

Je tady toho hodně. Proto bych chtěla zopakovat svou prosbu všem diskutujícím, kteří sem zavítají: prosím, napište mi své názory o mých zkušenostech s židovským národem, ke kterému patřím. První příspěvek, kam jsem své zkušenosti uvedla je den 20.12.2014. Poslední stránky tohoto tématu jsou o něčem jiném, než jsem sem původně psala. Budu za všechny vaše názory ráda

reagovat 25.12.2014 22:29 - Pampeliška

Blbě mi je, ale život...

D., ty máš "psychózy, které pominou?"
???

reagovat 25.12.2014 22:55 - D.

D., ty máš "psychózy,...

Já mám psychozu, která mě svého času solidně smetla,jak je to u každého, koho to potrefí, ale podařilo se mi jí zvládnout(nejen léky, ale především meditacemi a prací s vlastní myslí-proto jsem na těch S. psala o tý alterně. Duchovní, alternativní způsob chápání a práce na sobě v tom duchu mi pomohlo mnohem víc než prášky. Ale na S. jsem to nechtěla moc rozvádět, všimla jsem si, že to tam lidem moc neříká. Proto jsem tam dala jen ty odkazy na literaturu. A musím ti říct, že jsem se nejen vylízala z těchkých stavů, ale psychoza mě nijak v životě neomezuje, téměř ne.Jen někdy mi není dobře, ale to je reaktivní stav. A to moje psaní před dvěma lety bylo na principu těžkých fyzických problémů s extrémními bolestmi, které se vlekly už několik let a krachující manželství navíc. Nějaká doznívající psychoza byl malý doplněk toho všeho.

reagovat 25.12.2014 23:08 - D.

Pampel,pžečti di selou...

Víš co, já počítám s tím, že všechno co jsem tady vypsala mi hodně lidí zpatologizuje. Ale co připustit fakt, že ne vždy duševní nemoc vznikne nějak sama od sebe nebo na základě nedramatického spouštěče, ale co třeba fakt, že tě do toho stavu někdo dostane-tzn. že se staneš opravdu obětí týrání? V mém případě to bylo domácí násilí a ten fakt s tím židovským původem mi nepřidal.To co jsem vypsala je reálná pravda. Co připustit, že židovská komunita opravdu jedná v některých případech zle?
Já skutečně prošla trýzní na víc témat.
A jinak,N., k tomu co jsem teď napsala Pampelišce s tou alternativní cestou, tak vím, že už vůbec nevezmeš. Vyjádřila jsi se mi k tomu jasně. Prostě to celé tady uvidíš skrze svůj, odborný, pohled. Jinak to řeknu: já neprožila psychozu tak, že všechno bych tomu podřídila a všechno by se kolem toho točilo. Já mám za sebou prostě víc dramat (víc témat).A psychozu jako doplněk k tomu všemu. Ale vím, že to nepřijmeš, počítám s tím.

reagovat 25.12.2014 23:23 - D.

Manipulovat myslí uměli...

No, neobhájím si to.
Židé týrají předem vyhlídnuté dívky, aby prožitou trýzní produchovněly. Je to duchovní národ a to že má někdo d.n. není pro židy důležité, důležité je, jakou má duši-jestli je krásný zevnitř. Trýzeň člověka vnitřně prohlubuje. To je zajímá. Tak mi poskytly péči doplňující krásu. A to jak mi přitom bylo a je, není pro ně podstatné.Bolest pro žida nic neznamená, mají sklony k brutalitě, tak jim nepřijde divné, že někdo trpí. A samozřejmě se o tom mlčí a vždy nějak zahladí. U mě je to snadné. Ale já tu psychozu neměla od narození ani v dospívání, zato tu židovskou šikanu ano. Nebo jsem se narodila jako blázen a všechno se mi zdálo? Navíc jsem si to s tou komunitou pohnojila tím, že jsem vždy odmítala se k nim hlásit. Vychovávaly mě jako Češku, to je pro ně nepochopitelné, protože židovka prostě musí poslouchat.

reagovat 25.12.2014 23:24 - Pampeliška

Já mám psychozu, která mě...

Já jsem určitě nečetla všechno cos psala, ale co stále vrací ve tvých příspěvcích, to je týrání, kterým jsi zřejmě prošla. Věřím tomu, že takové utrpení může být dostatečným spouštěčem k tomu, aby dušička utekla do psychotického světa. Ale čemu nerozumím, je ten "výstup" z ní.
Meditací? Prací na sobě? V psychotické atace nic takového snad není možné, vždyť tam není náhled. Já nemám nic proti alternativní léčbě, ale spec. u psychóz bych s nimi byla velmi opatrná. Hlavně ohledně toho, kdo to vede a jak je sám zralý a "vědoucí", aby tohle dal. A sama bych do toho už nešla vůbec. Nevěděla bych, kde končí realita, a kde je to už nemoc. Tohle sis byla schopna ošéfovat sama?

reagovat 26.12.2014 00:37 - D.

Já jsem určitě nečetla...

Dobře, že se ptáš. Ale než ti dám odpověď, tak zase jako kafemlejnek zopakuji: přečti si tu Bendovu diplomku, mně to snad zachránilo. Pak jsem sbírala infa i jinde, ale jestli tomu chceš porozumět Mystika a schizofrenie tě do způsobu sebeléčby d.n. uvede nejlépe. Nebo možná ne způsobu sebeléčby, přeháním, ale přístupu k d.n.
Grof a před ním Jung označil psychozu jako sebeléčivý proces. Tzn. zažiješ-li něco extrémního, tvé moudré tělo zareaguje tak, že tě uvede do stavu změněného stavu vědomí-ataka, který tvou psychiku posílí a zodolní. Jsou, dle mého názoru dva způsoby, jak se lze dostat z psychozy: první, ideální je ten, kterým Grof léčí své pacienty: tj. člověk, který se dostal do ataky je v atace ponechán, bez podání antipsychotik pouze při podání (občasného) diazepanů a léku na spaní. Ty se medikují jen vyjímečně to pouze proto, aby člověk svou ataku fyzicky přežil. Nakolik jde o vyčerpávající stav ví každý, kdo tím prošel.Pacient má možnost si svým změněným stavem vědomí projít, většinou jsou mu poskytnuty možnosti k tanci, zpěvu, prostě vybláznění se. Je podstatné zmínit, že ataka nezastavená podáním antipsychotik trvá pouhých deset dní, pokud do deseti dnů nepřejde trvá čtyřicet dnů. Déle ne (ironie je, že léčba na blázinci trvá obdobně dlouho). Ataka zmizí sama, naprosto přirozeně a je završena tzv. procitnutím. Pacient se z hladiny podvědomí, kam byl stržen atakou zcela sám dostane do hladiny vědomí a prožije následný několikadenní stav harmonie-jak mu bylo čtyřicet dnů zle, tak mu je pár dnů neskutečně dobře. Výsledek je, že nejen že není labilní, ale je naopak psychicky odolnější než lidé, kteří se do duševních problémů nikdy nedostaly. Podávání antipsychotik je v podstatě zločin, je to současné tmářství srovnatelné s tím, kdy byly ve starověku schizofrenici označeni jako svatí (sv. Terezie z Avily, tuším, například), v nedávné době se schíza léčila lobotomií a v nynější době se lidem gumuje myšlení antipsychotiky. Mnoho odborníků, proti tomu brojí. U nás se něčím obdobným zabývá Diabasis, ale ti tam neřeší ataky, ale prožitky.
A teď co dělat, je-li ti ataka na psychiatrii stopnuta antipsychotickou medikací. Tvůj stav, sestup do hladiny podvědomí, je zastaven a pacient setrvává v hladině podvědomí. Po několika dnech ho léky vyženou zpět do hladiny vědomí, nicméně ne zcela úplně a to je ten malér. Je tzv. nemocný. Je silně nadopován, nemyslí, nic necítí, jestli jsi tím prošla nebo lidi co se s atakou léčili znáš, tak víš, oč jde a jak to vypadá. Až po nějaké době (u každého jinak) se moudré tělo s tímto chemickým zásahem srovná, člověk pociťuje trýzeň, nicméně je schopen nějak fungovat-jak kdo a nějaké určité míře.
Když už tohle psychiatrie spáchá, nejlepší řešení je skutečně antipsychotika nadále užívat, přibližně tak půl roku určitě, rok, jak kdo. Během té doby se mysl z toho chemického zásahu natolik vzpamatuje, že je dotyčný schopen pohybu jak v hladině vědomí-netrpí, tak v hladině podvědomí-trpí. Vše jen v určité míře, většinou je někdy mezi, tzn. nadále nemocen. Ideální je tento pohyb mezi vědomím a podvědomím trénovat: tj. žít duchovní život. Nejlepší jsou meditace-ale musím zdůraznit, že se musí začínat velmi opatrně, citlivě, sledovat své pocity nebo by tě to celé duchovno strhlo. Koncentrací v meditaci začínat umět zvládat a zklidňovat "ty své stavy"-kdy ti je blbě. Harmonizovat se, uklidňovat se a pomáhá při tom i lehké fyzické relaxační cvičení. Vše to vyžaduje čas, nesmíš se tomu věnovat permanentně!!! Jakmile zaznamenáš zlepšení-je ti líp, je ideální meditace praktikovat častěji a častěji: opět s ohledem na své pocity, nesmí se ti dělat výrazně hůř. Pak meditace znáročnit: tzn. že když už se umíš uvolnit, tak v mysli procházet prožitá traumata. A to už nejsou pohodové meditace, jsou to meditace při kterých trpíš, protože zážitky, které tě do tohoto stavu dostaly musíš protrpět. Praktikuješ tedy meditace, při kterých znovu protrpíváš svá traumata.Zase: musíš postupovat pozvolna, dávat časová rozmezí, podle toho kolik toho sneseš.

reagovat 26.12.2014 00:40 - D.

Dobře, že se ptáš. Ale...

Opět zdůrazňuji, aby jsi měla odvahu vytrvat, musíš o tom mít co nejvíc infa: Grofovy knihy, Bendovu práci, další literaturu o psychospirituální krizi (čím tě ocejchovali doktoři na to se hluboce vybodni).

reagovat 26.12.2014 00:54 - D.

Opět zdůrazňuji, aby jsi...

A když už jsi v tomto meditativním cvičení pokročila, dobře už víš kdy je toho na tebe moc, víš v jaké míře meditace aplikovat dál. V této fázi zaznamenáš zlepšení své d.n. Výrazně poleví trýznivé stavy, které jinak vznikají samovolně během dne, máš víc energie, jsi výkonnější a tak. Je pak dobré snížit tu blokádu antipsychotik, ale opět musíš na základě vlastních prožitků znát správnou míru dočasné medikace, znát jak dlouho a v jaké intenzitě praktikovat medikace během kterých se stále noříš do prožitých traumat a znovu a znovu prožíváš bolestné prožitky. Budeš přitom trpět. Ale po skončení této už náročnější meditace je dobré ukončit meditaci tím, co jsi se naučila na počátku svého meditování: lehká meditace založená na relaxaci, uvolnění. Pak je dobré si např. pustit relaxační hudbu, tak cca půl hodiny: no prostě si vytvořit stopku této už náročnější meditace. A tahle "stopka"je důležitá k tomu, aby jsi zcela striktně oddělila stav trýzně-náročnou meditaci a navodila tzv. normální stav. A mohla zase normálně fungovat.

reagovat 26.12.2014 01:01 - D.

A když už jsi v tomto...

Postupné uzdravování se z psychozy stojí na zvyšování intenzity a častějším praktikování těchto náročných meditací. Náročnou meditaci je dobré začít, stačí krátkou, relaxací, pak se nořit do této trýznivé meditace a zakončit delší relaxační meditací, jak jsem popsala výše.
Někde v téhle půli cesty jsem momentál já. Žádné samovolné stavy trýzně. Pouze reaktivní, které zakrátko zmizí. Při tom všem co mám za sebou a v jaké životní situaci jsem se ocitla žádný div. Ale že by mě má psychoza nějak jinak omezovala, že bych měla nějak pozměněné chápání a vnímání, tak to ani náhodou. Myslím a funguju jako každý zdravý člověk, jen mi zůstala akutní nespavost-prozatím doufám.

reagovat 26.12.2014 01:05 - D.

Postupné uzdravování se z...

V podstatě jde o pomalejší prožívání ataky, která ti byla zastavena. Můžeš si vybrat: buďto si svou d.n. postupně protrpíš nebo si zůstaň na prášcích všeho druhu po celý život a opečovávej si nervičky.
Ale jestli se chceš skutečně uzdravit, nesmíš se bát utrpení.

reagovat 26.12.2014 01:11 - D.

A můj skromný odhad je v tom, že zvyšováním těchto náročných meditací a naprostým vysazením antipsychotik (které zablokovávají spirituální prožitky) že na tomto stojí dosažení uzdravení psychozy.Což je v podstatě přesně to, jak léčí MUDr. Stanilav Grof psychospirituální krize.
Je mnohem lepší dočasně trpět, ikdyž extrémně trpět, než se doživotně plácat někde po psychiatriích a nechat se nějakým blbcem shazovat v tom, že jsi blázen.
Celé to zakončím tím, čím jsem začla: přečti si tu Bendovu diplomku a pak jdi dál.

reagovat 26.12.2014 07:41 - Pampeliška

Teď koukám, neměly bychom...

Jo, myslím, že tu jsme off topic. Ale nevím kam se s tím přestěhovat, snad založit nové téma...?


Děkuji za vyčerpávající popis zkušeností D. Ráda se k tomu vyjádřím,mám to v záložkách, ale snad na Sebevraždě nebo jiném tématu kam se posuneme. Nyní jsem dost zničená z náročné noci.Nebylo mi dobře fyzicky, strávila jsem noc lítáním na záchod a do koupelny. Ale už je to dobrý a ta úleva ...:-)

Každopádně díky moc za investovanou energii, nepřišla vniveč.

reagovat 26.12.2014 07:51 - mrakomor

Nebo na mail? Nebo "deprese"?
A je pravda, že je dost sobecké vylévat si problémy s psychikou a babské klepy na jiném fóru!

reagovat 26.12.2014 08:43 - gin

Trauma může psychózu nastartovat. Většinou se však jedná o vrozené dispozice.

reagovat 26.12.2014 14:09 - Jahoda

Trauma může psychózu...

a když je již řeč o těch psychozach,jak pojmenovat duševní stavy,kdy se volá po násilí
vraždění
rasizmu
nadřazenosti ras
podřazenosti ras
válce
a sociálním nacionalizmu,který toto vše prezentuje?
Stačí si zajít na Odpor org !
A proto neonacizmus a nacionální socializmus je třeba také zařadit do seznamu duševních nemocí.
Jinak co se týče těch psychoz a neurastenií a psychosomatických problémů,tak toto může vzniknout i uměle,když se člověk prostě nechová jako člověk,ale jako dobytek a toto bylo chování všech nacistů jak před válkou,tak i během války,viz miliony umučených a zavražděných lidí.
Já o tom psal,zlo,které tato ideologie prosadila a vykonala se podepsalo na jejich tvůrcích,tam bylo třeba drog,aby podobná neuroza a duševní nemoc nepropukla na plno a neparalizovala vykonavatele.
Pervitin a jiné podpůrné drogy proto umožnili nacistickým katům vykonávat genocidu,bez nich by se všichni zbláznili a nebylo by v jejich moci tomu prostě zabránit.
Těch zavražděných bylo prostě tolik,že lidská psychika by to nevydržela !
A proto je ideologii neonacizmu nutno zařadit mezi duševní nemoci .

reagovat 26.12.2014 15:09 - Steve

No jo no, když si myslí že se tím vykecáním vyléčí? :-D

reagovat 27.12.2014 13:06 - pervitin - užívá se stále

a když je již řeč o těch...

pervitin užíval Hitler, dělníci v továrnách,aby lépe pracovali (Philopon).
V USA se používá jako léčivo Desoxyn (poruchy pozornosti) k léčení rýmy atd.

reagovat 27.12.2014 13:38 - doba se nezměnila

pervitin užíval Hitler,...

pseudoefedrinu skončila - ale Panadol Nurofen jsou volně dostupné a propaguje je reklama v televizi.
Prostě je to dobré cítíte se zdraví, můžete pracovat, hubnout atd. Budivé aminy - podobné složení,podobné vlivy na psychiku.
Jahodo - nevidím v tom nijaký rozdíl. Nebo snad tím ukazuješ na jejich škodlivost?

reagovat 27.12.2014 13:39 - oprava

pseudoefedrinu skončila -...

výroba pseudoefedrinu skončila nějak po r2000

reagovat 27.12.2014 14:10 - Pampeliška

výroba pseudoefedrinu...

Neskončila výroba, pouze u těchto léků, které ho obsahují,se evidují zákazníci, kteří ho nakupují. Při nákupu požadujou občanský průkaz a kontrolují si tě přes nějakou databázi, také počet balení na nějaké jednotlivé období je omezeno, to znamená, že na stejnou občanku nemůžeš obejít 20 lékáren po sobě a v každém nakoupit deset balení, tohle už nejde.

reagovat 27.12.2014 15:55 - D.

MIlá bláznivá D. která...

Jedná-li se o psychospirituální krizi, může meditace tento stav vyléčit.

reagovat 27.12.2014 16:03 - D.

Mýlíš s, To, že jsem...

Tím Grafem míníš Grofa? Neznáš ani jeho příjmení a perlíš tady, mrskáš diagnozy a píšeš utopie. MUDr. S. Grof využíval LSD (ne to tvoje LS, ale zřjmě máme na mysli totéž) až v zahraničí, ne tady. V ČSSR by ke své práci neměl podímky. Nemáš ani základní informace, neovládáš ani napsat správně přísmení tohoto specialisty, nezvládáš ani napsat správně název chemie, která je i na filosofické fakultě běžně probíraná.
Hlavně že o tom hodně víš.

reagovat 27.12.2014 16:08 - D.

Teď koukám, neměly bychom...

Myslím, že nemusíme. Diskuze jsou od toho, aby se vyměňovaly názory, tj. prolínala se témata.
A pak ti chci ještě jedno sdělit: kdyby jsi patřila alespoň mezi lehce podprůměrné psychology, dokázala by jsi lidem účinně pomoct, správně nasměrovat jejich myšlení a ne s nimi plačtivě sdílet jejich těžký úděl.
V případě, že jsem na tebe příliš úderná, si spolkni správný prášíček, já se srovnám meditací.
A budu se těšit na další výměnu názorů, neboť od toho diskuze jsou.

reagovat 27.12.2014 16:14 - D.

Jo, myslím, že tu jsme off...

Měj se krásně, Pampeliško, brzy se zregeneruj a dej se do pohody.
Budu moc ráda, pokud můj popis meditační práce na sobě sama nepřijde vniveč a PŘEDNĚ mé odkazy na odbornou literaturu.
Drž se a hlavně zůstaň stále tak dobrou duší těchto stránek, jakou jsi.

reagovat 27.12.2014 16:22 - Steve

D. : Trochu se mírni, taky máš v textu hromadu chyb a překlepů.

"podímky" "přísmení" "sobě" "vniveč"

Jo, takto odborně tady píšeš.

reagovat 27.12.2014 16:24 - D.

Trauma může psychózu...

Vrozené dispozice jsou pouhým genetickým předpokladem pro vznik psychozy. Stejně tak jako např. u rakovin: Hypoteticky:měl-li tvůj dědeček rakovinu, máš nějaké procentuální riziko, že u tebe rakovina vznikne. Ovšem pouze za určitých okolnosti: např. žiješ-li nezdravě: kouříš, jíš nezdravá jídla, apod. nebo prožíváš dlouhodobě intenzivní stresy. I tak je riziko vzniku této nemoci relativní. Každopádně naprosto každá nemoc má svůj genetický předpoklad. Ne náhodou se na obvodech vypisují anamnézy. Stejně tak u psychozy, ale, prosímtě, psychozy vznikají během života, nikdy se s nimi člověk nenarodí.

reagovat 27.12.2014 16:26 - D.

No jo no, když si myslí že...

Jo, tak zrovna ty tady něco vyprávěj.
Drž se a měj se

reagovat 27.12.2014 16:32 - D.

D. : Trochu se mírni, taky...

Jistě, překlepy mám, protože mám relativně rychlý prstoklad a není dokonalý jako u naprosto každého, kdo ovládá psaní na klávesnici.
Nicméně doufám, že se mi daří vyjádřit se tak, aby to každý pochopil.
U N. je to především totální absence základních informací, ke kterým neváhá mrskat své rádoby diagnozy.

reagovat 27.12.2014 17:00 - D.

To chápu,že hodláš...

Nezáviď

reagovat 27.12.2014 17:06 - D.

D. : Trochu se mírni, taky...

Víš Steve,
ono to není o tom, že bych se neuměla mírnit. Umím. Spíš jde v mém případě o zdravou míru bojovnosti: jinak bych nemohla mít odvahu chtít si s psychosou(jsem si jistá spíš diagnozou psychospirituální krize) sama poradit. A vyjímečně ráda dodám: na téma bojovnosti se k židům hlásím a to tak že absolutně. Jako že na nich nic dobrýho nevidím, tak jak je znám vím, že jsou nejen velmi bojovní, ale i odvážní.

reagovat 27.12.2014 18:45 - gin

D. : Trochu se mírni, taky...

A ta sis tu přišel zahrát na odborníka a kritizovat někoho kvůli překlepům. To jsem nikdy nedělal, naoko je dělám schválně a naoko píšu jak dement. Steve, je mi z tebe zle, na jiném vlákně nemám sebemenší chuť na tebe vůbec reagovat.

reagovat 27.12.2014 18:53 - gin

Víš Steve,
ono to není o...

Opravdu je mi cizí myšlení sociopata Steva, který mne na jiných vláknech krutě napadá a zesměšňuje. Steve, i při přestřelením jsem tě nazval kriplem, ale někoho zešměšńovat bych si v životě nikoho nedovolil. Tvé doktory jsem sice napadl, jenže se jednalo o konstruktivní kritiku, ale v žádném případě ne o zesměšńování.

reagovat 27.12.2014 19:09 - Jahoda

pseudoefedrinu skončila -...

poukazuji na obojí,na jedné straně na škodlivost nacizmu a na té druhé na to,co nacizmus v praxi udělá s lidskou psychikou.
Dnešní neonacisté jsou pouze teoretici co žijí v době světového míru.
Položil si vůbec někdo z nich otázku,co by to s nima udělalo po psychiccké stránce ,mít tak na svědomí,desítky,stovky,tisíce lidských životů?
A to pozor,zde je řeč pouze o průměrném členu SS,co se týče pohlavárů,tak tam to byl samý masový vrah.

Hitler byl vrcholný představitel nacizmu,toho hnutí duševně nemocných vrahů,neustále pod sedativy,zdrogován,trpící klinickýma chronickýma depresema ,fetišistickýma sexuálníma úchylkama-podrobně študoval nahatou neteř ze spoda a pak se nechal pomočit,pak je tady jistě i úchylka,kdy si někdo představuje autoakusticky hořící města a porobené národy a touží vyhladit celé národy.
Je toto mnou popsané chování příznakem duševní nemoci,nebo ne?

reagovat 27.12.2014 19:13 - mrakomor

Pro "D": Vy se tu prezentujete, jako pomahatelka každého, umíte se do všeho vcítit, zažila jste vše od stvoření světa, na vše máte patent, nikdo vám nesmí odporovat atd.
Ale madam, pokud krafání o psychice na vláknu o židovství považujete za prolínání témat, tak jste vedle!
Podle mě je to jen sobecké (narcistické) exhibování všude, kam můžete!
Ale sebereflexi, či snad stud, od vás čekat nelze...
Je tak?

reagovat 28.12.2014 08:58 - Jahoda

jo a Čína porušuje lidská práva !
A Tibet byl,je a bude suverenním státem,který je v současnosti okupován Čínou a pan Zaorálek at nemluví v Číně jménem českého lidu,moje jméno to není ani náhodou ,já si jeho názory do huby brát v tomto ohledu nebudu..

reagovat 28.12.2014 10:36 - Jahoda

jo a Čína porušuje lidská...

oprava.můj názor!

reagovat 28.12.2014 11:43 - Jahoda

Tak už jsm přišla na řadu...

když už jsme u těch překlepů,jinak úkonů v řeči,potom mě zaujal můj komentář ohledně porušování lidských práv a ano,toto je mé nefalšované podvědomí a mé cítění,že jsem pro lidská práva
jsem proti totalitě
miluji Israel
jsem antifašista
odsuzuji zločiny proti lidskosti kdekoli na světě
i v čssr 50 LET
a severní Korei a Číně
a hlavně,jsem filosemita.
A nyní Izaiáš.
NOVÝ ŽIVOT PRO JERUZALÉM
T´voje oči spatří krále v jeho kráse
spatří zemi rozprostírající se do dálky.
Tvé srdce bude zozjímat o někdejší hrůze:
Kde je ten,co předpisoval daně?
Kde je ten,co předpisoval daně?
Kde je výběrčí?
Kde je ten,co přepočítával věže?
Nespatříš už nestoudný lid,
lid temné řeči,která poslouchat se nedá,
směšného jazyka,jemuž rozumět nelze.Pohled´na Sijon,
město našich slavností!
Tvé oči spatří Jeruzalém,
nivu poklidnou,stan,který nebude stržen,
jehož kolíky nikdy nebudou vytrženy
a z jehož provazů se žádný nepřetrhne.


Neboť tam je náš Vznešený Hospodin,
je to místo,kde jsou řeky,
říční ramena přeširoká:
nevydá se tam veslice
a vznosný koráb tam nepřepluje,
Hospodin je náš soudce,
Hospodin je náš zákonodárce,
Hospodin je náš král,
on nás spasí.

reagovat 28.12.2014 11:56 - Jahoda

když už jsme u těch...

V JUDSKÉ ZEMI JE ZNÁM BŮH
V Judské zemi je znám Bůh,
má velké jméno v Israeli.
V Šálemu je jeho stánek,
jeho obydlí je na Sijonu.


NA POSVÁTNÝCH HORÁCH,ZALOŽIL SVŮJ CHRÁM.
Na posvátných horách založil svůj chrám.
Hospodin miluje brány Sijonu
nad všechny příbytky Jákobovy.
Slavné věci hlásány jsou v tobě,
město Boží.

Připomenu Rábaba i Bábel jakožro i ty,kdo mě znají,
také Pelišteu a Kýr s Kůšem,
každý z nich se narodil tady.
O Sijonu řeknou:
v něm se narodil ten i onen,
a sám Nejvyšší jej činí pevným.
Při soupisu lidských pokolení Hospodin si zaznamená:
Každý z nich se zrodil tady.

reagovat 28.12.2014 12:53 - D.

A ta sis tu přišel zahrát...

Jasný. Tak víte co, vážení? Zoufalá a zničená jsem si dovolila (odpusťte) tyto svátky chtít prožít alespoň provizorně, na netu a ve své víře (modlitbách), abych měla alespoň nějaký pocit, že žiju.Protože ŽIVOT mi už dlouhodobě chybí.
Úmyslně, jako skutečný zoufalec, jsem doslova naběhla cíleně do diskuze Sebevražda. Abych tam lidi neprotěžovala, snažila jsem se naší vzájemnou zoufalost trochu povzbudit. Aniž bych mohla očekávat, za co za těch pár dnů budu. Na ostatních tématech jsem byla jen okrajově. Ale na Sebevraždách jsem se doopravdy realizovala. Všechno, co jsem tam v tom tématu napsala, jsem psala nejen pro vlastní dobro, ale snažila jsem se myslet i na ostatní-promiňte mi to. Za těch pár dní, kdy jsem tam byla mi všichni místní pisatelé téměř přirostli k srdci-nestydím se za to, skutečně se pro mě staly srdeční záležitostí. Samozřejmě včetně Steva a tebe, N., samozřejmě také.V okamžiku, kdy se tam začaly objevovat nenávistné reakce, které ty lidi silně potápí (doufám, že skutečně ne do sebevraždy, ale do depresí zcela jistě). A nejde jen o ty co tam píší, ale o mnohem větší počet těch, kteří tam čtou. Pro mnoho lidí ponořených do d.n. je totiž mnohdy jedinou radostí jejich útrpného dne si přečíst diskuzi o sebevraždě. Trpí tolik, že přečíst si o sebevraždě, je pro ně úlevou. Mnohdy jedinou úlevou, kterou mají šanci prožít.To jen na vysvětlenou.Zpět k tomu, co pro mě bylo a co pro ně, nepochybně znamená to, že se tam objevovaly štvavé příspěvky o posílání na smrt, ovlivněné mou snahou o naše vzájemné povzbuzování se: raději jsem z toho tématu vypadla, abych je nevystavovala těm štvavým hrůzám, co jim tam píšete. Vzdala jsem se jedné z možností, kde nejen čerpám sílu, ale mohla jsem i naplno rozbalit tu svou tolik vtipnou potřebu lásky.Promiňte. V okamžiku, kdy tady zaznělo, že vnímáte mé příspěvky jako urážky, zůstávám jen na tomto tématu a z ohleduplnosti k vám všem, nechodím do jiných témat.Promiňte, že jsem alespoň tady.

reagovat 28.12.2014 12:55 - D.

Pokud vás pohoršuje skutečnost, že jsem, že existuje, pak mi rovněž odpusťte. I přesto, že vám tolik vadím, nechci spáchat sebevraždu.Respektujte mě. Prosím.

reagovat 28.12.2014 13:15 - D.

Tak už jsm přišla na řadu...

Zlá být nechci ani náhodou.
Rovněž respektuj ty mě, že se zvěřeňováním o svépomoci si v naprostém zoufalství (což je každá d.n.)snažím mnoha lidem pomoci. Mohla bych taky napsat nějakou brožuru a při současném módním alternativismu vydělat peníze na své teorii, o které jsem prostě nejen přesvědčená, ale kterou mám vyzkoušenou sama na sobě. Protože jsem zodpovědný člověk (promiňte mi to, všichni)permanentně zdůrazňuji a věčně tady opisuji odbornou literaturu odborníků, jejichž práce si hluboce vážím a kterou si dovoluji považovat (tak konkrétně za toto ode mě omluvu neočekávejte) za průlomovou v oblasti psychiatrie, řešení a snížení utrpení mnoha lidí.
N., ty jsi sem naflákala diagnozy jak Baťa cvičky, shodila jsi výzkumnou práci renomovaného lékaře aniž by jsi měla jen základní informace o jeho práci, odsuzuješ témata, o kterých nic nevíš. Buď tak hodná a na místo poukazování mé, tolik silné neempatie, jdi do sebe a snaž se být taky trochu sebekritcká. A to i přesto, že máš zelený zákal (to jsem zlá, co?).

reagovat 28.12.2014 13:20 - D.

Ještě ohledně Grofa, k...

....a protože byl MUDr. Stanislav Grof už tehdy vyjímečně úspěšný lékař, jako jeden z mála dostal příležitost pracovat v zahraničí. Čehož využil, protože v českých podmínkách (ať už za diktatury socialismu nebo současné demokracie) by nikdy nemohl svou práci rozvinout a prosadit výsledky svých výzkumů a tím pádem by přišel o příležitost pomoci nám, trpícím psychiatrickým pacientům.

reagovat 28.12.2014 13:22 - D.

Zbavit se omezujících...

Jasně, jsem absolutní zmetek. Mnoho lidí mě už o tom přesvědčovalo. Tak máš možná pravdu.

reagovat 28.12.2014 14:19 - D.

já chaos...

"Pokud jste křesťanka, nechováte se tak, to byste musela odpustit."
Skromný dodatek z mé strany: jsem křesťanka, nicméně jen člověk. Nikoliv všeodpouštějící Bůh.
A jako přesvědčená křesťanka nemohu a nedokážu tolerovat násilí, zotročování a jiné formy brutality, kterých se židé doupouští. Jsem jen obyčejná slušná žena, pro kterou je morálka a etika vysoká hodnota. A z tohoto důvodu se nedokážu vyrovnat s potupou nazývanou "židovství".

reagovat 28.12.2014 14:27 - D.

N, nejsi zlá na mě, jsi...

N., tohle je diskuze a výměna názorů. Prostě spolu nesouhlasíme. Nicméně tě velmi,velmi poprosím: neber šanci trpícím lidem na úzdravu d.n.
Každopádně ti chci velmi poděkovat, že jsi mi byla tolik silnou oporou na diskuzi S. před dvěma lety, kdy jsem to skutečně a zcela vážně chtěla zabalit. Dokonce i promyšlený způsob jsem měla. Pomohli jste mi tam všichni moc a ty také. Velmi.
Rovněž jste mi velmi pomohli i letos( těch pár dnů, kdy jsem mohla pobýt na S. byly pro mě nejduchaplnější dny za poslední dlouhé měsíce) a za to bych rovněž chtěla velmi, velmi poděkovat.
Zbytek nehroť.
Měj se co možno nejlépe, opatruj se, drž se a hlavně se nám všem brzy uzdrav.

reagovat 28.12.2014 14:57 - D.

paní D,Vás zcela jistě...

Ano, v rámci strachu se židé dopouští těch nejohavnějších věcí: raději dotlouct oběť vlastního, židovského násilí, než se přiznat k židovské zvrhlosti-tj. týrání naprosto nevinných děvčátek. A to jen proto, aby měly "krásnější" duši a jednou mohly velkému Izraeli dobře posloužit.

A já beru zpět svou reakci na Steva o "mírnění se": ne, já se odmítám hlásit k něčemu takovému jako jsou židi. Ani na téma bojovnost ne. Vůbec ne. Raději smrt. Ale toužím ží. Chci žít. Chci žít svobodně, volně, chci vést život takový, jaký uznám za vhodný-život krásný, tj. život svobodný.
Přežívání zotročené posluhovačky "moudrostí" se mi hnusí. A bojím se toho. Víc než smrti.

reagovat 28.12.2014 15:11 - Jahoda

Ano, v rámci strachu se...

to bych si musel asi založit svůj blog a tam být pro Israel,zde na Doktorce mě to kazíte paní D.
Já zde bráním právo lidu na svou zem ,který byl tisíce let utiskován a pronásledován a vražděn a odsuzuji bezpráví,které na něm spáchal antisemita a vy mě můj postoj s prominutím kazíte tím svým psaním.
Asi bych měl vážně skončit,nějak se to mé psaní vedle vás mění ve frašku,ještě jsem si vzpomněl na jednoho bláznivého Jana Nermutě,tak ten dokázal taky naprosto rozbít vážná témata a změnit to v šaškárnu naprosto stejnou v jakou měníte tento blog vy.
Ono zase těch pisatelů ,kteří brání Hebreje na českém internetu tak moc není,...že?
Jinak přeji vše nejlepší do nového roku a brzké uzdravení.

reagovat 28.12.2014 15:15 - D.

Židi, vy prasata,

s takovou potupou jako je židovství se nelze, nelze vyrovnat!!!!!!!! NIKDY!
Je jen jedno řešení: nehlásit se k vám.
V životě jsem musela překonat mnoho překážek, musela jsem se vyrovnat s mnoha, mnoha traumaty, jsem zvyklá (v rámci své víry) vyhledávat v lidech dobro, převracet špatnou situaci v dobrou, umět hledat cestu dobra i v těch nejhorších situacích, já už jsem zvyklá asi tak na všechno.................

Ale na vás, vy prasácký židi, nic dobrýho najít nelze.

Jste zvrhlí, brutální, násilí je pro vás samozřejmost, vy nemáte v sobě nic, nic dobrého. Nemáte.
A nechtějte, abych to tady pročítala dál.Já už nemůžu.....

reagovat 28.12.2014 15:39 - D.

to bych si musel asi založit...

Ano, jsem těžká překážka ve vnímání židů jako čehosi "pozitivního". Jsem tak těžká překážka, že je se mnou vymetán blázinec a já už jsem tak zoufalá, že ztrácím i poslední zbytky pudu sebezáchovy: tj. mluvit o sobě jako o židovce. Jsem smířená se vším, s jakouko-li katastrofou. Nemám co ztratit, protože židovská "láska" mi už stejně všechno vzala.Mám židovské geny a vím o tom, ale odmítám se považovat za židovku. Dle zákona judaismu nebrání tedy nic jakémuko-li židovi mě i zabít. Udělejte to. Budu raději mrtvá, než židovka.

A to své nadšení pro svůj lid na moment umírněte, zmírněte, dejte se do klidu....a položte si zcela OBJEKTIVNÍ otázku: PROČ A Z JAKÉHO DŮVODU SE PO CELÁ TISÍCILETÍ NA ŽIDECH PÁCHAJÍ POGROMY? PROČ A Z JAKÉHO DŮVODU MÁ TENTO SVĚT, VÁS ŽIDY, PERMANENTNÍ POTŘEBU NEUSTÁLE OSLABOVAT?
Zkuste si tyto otázky sebekriticky a objektivně zodpovědět. Jestli si náhodou ty pogromy, která jsou na židech páchána po celá staletí, po celém světě, ve všech zemí, ta věčná celostětová potřeba vás, židy, neustále a co nejvíc oslabovat, genocidy a to vše.....Nevytváříte si to náhodou sami? Neprovádí vám to svět pouze proto, že jste takoví jací jste?

A pak: nelikvidujete své lidi vy sami tím že jste takoví jací jste? Tzn. židi.

reagovat 28.12.2014 15:45 - Jahoda

/

že by cyklotinik s depresivní tendencí ,?
Hele,já zde bojuji za památku milionů zavražděných a umučených nevinných lidí a nedovolím,aby byla haněna !
Takže se mějte a pište si dál a můj selský rozum mě říká,že zde je to již mrtvé,zůstanete tady totiž sama.
Sama.

reagovat 28.12.2014 15:45 - D.

Protože jste si mě ztýrali, důkladně a dobře jste si mě umilovali po svém-po židovsku, tzn. zničili jste mě po všech stránkách a zahnali tak důkladně do kouta, že jsem zvyklá hledat východisko všude i tam kde to nejde...protože jsem zvyklá vymýšlet způsoby sebeléčení (mé neúspěchy u židovských lékařů také nebyly náhody), vymýšlet recepty na kdeco a poslední roky trávím víceméně v meditacích. Jako léčitelka vám radím řešení vašeho židovského maléru:

DEJTE SVÝM LIDEM SVOBODU. ZEPTEJTE SE KAŽDÉHO ŽIDA, JESTLI MÁ ZÁJEM SE K VÁM HLÁSIT. PROMĚŃTE ŽIDOVSKÉ OTROCTVÍ V OTÁZKU SVOBODNÉ VOLBY.

To je totiž jediný způsob a jediná možnost k tomu, abyste přežili, jako židé.

reagovat 28.12.2014 15:48 - D.

že by cyklotinik s...

Nevadí. Já už to tady také rovněž balím. Bude stačit, když tohle téma zůstane na internetu a bude mít čtenáře.
Stačí čtenáři.

reagovat 28.12.2014 16:09 - Jahoda

Viděl jsi českou...

alespoń nebyl v úloze šlapajícího českého cyklisty v předklonu co je pořád shrben a kope.
Jednou na jednu stranu,potom na druhou stranu,ale pořád v předklonu .)))
Václav Havel nebyl cyklista,ten měl hlavu vždy vzhůru!
A toto je jeho památka v historii lidstva a svobodného světa a ta mu již zůstane navěky.
Kdyby nebyl český národ národem cyklistů,bylo by na internetu více těch,kteří brání Israelské než těch,kteří mu nepřejí.
Ale to je pouze špička pomyslného ledovce,protože ta převážně cyklistická většina totiž není vidět a ani slyšet,jak jinak taky,když je v předklonu,aby nebyla vidět,že?
Václav Havel takový nebyl,ten si dokázal říci své a taky si za tím stál !

reagovat 28.12.2014 17:19 - předklonu je ten

alespoń nebyl v úloze...

kdo se bojí, že mu na dveře zaklepe MOSAD

reagovat 28.12.2014 17:23 - D.

alespoń nebyl v úloze...

PS: politice nerozumím, proto si právním systém státu Izrael budete muset vymyslet sami.

reagovat 28.12.2014 17:30 - D.

No jo,Václav Havel,léta...

PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ.

Chcete i tohle vysvětlit? Já jsem možná jediná, kdo toho Havla pochopila. Bylo mi deset, ale to nic.

reagovat 28.12.2014 19:51 - Tony

Ano všichni tleskali a...

Sardanapele, jak vidím ty rád provokuješ, jenže jsem teď teprvé zjistil co ten nick znamená, po něm přišel Nabúkadnesar a pak teprve Kýros, který byl předobrazem někoho.

reagovat 29.12.2014 05:29 - D.

Židi, vy prasata,
je mi z vás zle, štítím se vás a protože mě potkala ta životní tragédie, že mám rovněž židovské geny, za které se hluboce, hluboce stydím a celému světu omlouvám.
Nejsem židovkou, štítím se být židovkou, odmítám být židovkou.
Protože židi jsou prasata, svině a dobytek!

reagovat 29.12.2014 07:00 - Jahoda

Á tady se někdo špatně...

ne,nejsem učitel,jsem dělník a makám každý den v továrně.
To D.
Jsem hrd na to,že mě někdo nazval Židem !
A doufám,že Vám to nenávistné psaní a vyvolávání nenávisti někdo po právní stránce zarazí a to tak,že se vší důsledností!
Mě Váš duševní stav nezajímá,jak jsem psal,jste inteligentní a dokážete ovlivnit děti a mládež a podpořit tím extremistické nálady a to je už práce pro tajné služby.
Na internetu to začíná a končí pak tím,že jsou děti v plamenech (Natálka) a je útočeno na policii.
Vy po tomto voláte.
Ale toto vysvětlit někomu,komu schází sebereflexe je jako mluvit do dubu.

reagovat 29.12.2014 10:00 - D.

co? Říkám to furt a je to...

Ano, kdo nesouhlasí s národem, musí být odstraněn minimálně na psychiatrii nebo zničen!

reagovat 29.12.2014 10:04 - D.

Ano, kdo nesouhlasí s...

Zničen jakko-li! Vystaven smrti, jakko-li drsné trýzni-neboť bolest a intenzita bolesti pro žida nic neznamená a je pouhou příležitostí k duchovnímu růstu. Jakáko-li forma potupy je prezentace!
Jedinou záchranou před smrtí je rasová čistota-tj. příslušnost ke svému národu (dle zákonu judaismu).

reagovat 29.12.2014 10:18 - D.

Á tady se někdo špatně...

Ano, jistě. Musím do práce co možná nejdříve stejně, jako kterýko-li jiný přizpůsobivý pracovitý člověk.
Nicméně si píšeme pod tématem "Židovství-komentáře". A já stále uvažuji nad svou identitou: jak se "člověk" vyrovnává se smíchanou národností?
A jak se se svou národností a nalezení pravé identity vyrovnává bezpochyby míšenka, nicméně potomkyně Němců? Kladu si otázku nakolik, zda vůbec a jestli někdy z nějakého důvodu se musely za svou zem stydět hrdé, statečné, inteligentní, pracovité Němky? A celému světu dávám apel: PRO SVÉ MUŽE VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ ATRATNÍ A PŘITAŽLIVÉ HRDÉ NĚMECKÉ ŽENY!

reagovat 29.12.2014 10:33 - D.

Žide Jahodo,
proč nenávistné psaní a proč vyvolání nenávisti? Jsem pouze na diskuzi a stále jen uvažuji nad svou identitou jako každý/každá míšenec/míšenka.
Stala jsem se obětí ihned mnoha zločinů, které mi znemožňují začlenění se do běžného života. Očekávám řešení své situace nejen po právní stránce, ale řešení situace po právní stránce se vší důsledností.

reagovat 29.12.2014 12:06 - D.

Je mou povinností vyjádřit svou nejhlubší omluvu za to, že jsem si dovolila nejen zde, ale i jinde nevhodně se vyjadřovat o tak vzácném a vysoce duchovně vyspělém národě jako jsou Židé.
Je a navždy zůstane mou nejhlubší osobní bolestí, že mi bylo zabráněno té cti patřit k Židovskému národu a prožít veškeré krásy štěstí židovské sounáležitosti, o které nepochybuji, že je nádherná a vysoká. Bohužel také láskyplná.

reagovat 29.12.2014 12:14 - gin

Nejdříve tu mlel svou a vedl monolog Jahoda, teď jak vidím jsi ho vystřídala.

reagovat 29.12.2014 12:28 - D.

Nejdříve tu mlel svou a...

Já i Jahoda se snažíme v rámci všech svých sil o co nejvýstižnější obhajobu všemi námi Židy tolik milovaného Židovského národa.
Narodila jsem se jako židovka a proto vím, jak silná a nádherná je láska. Pouze a jedině jako Židovka mohu chápat nejhlubší význam lásky a oddanosti Bohu.
Nevím a nejsem si jistá, zda se mi podaří vymanit se ze své krize živá, ale předem jsem si jistá, že pokud budu moci žít, vždy se budu o Židovském národě vyjadřovat s nejhlubší úctou a hrdostí na své Židovské geny.
Napsala bych Vám a vám všem víc, ale promiňte, já už na víc nemám sílu a množství mých slz mi zabraňuje dobře vidět....

reagovat 29.12.2014 12:30 - nejspíš chlastá

Nejdříve tu mlel svou a...

Gin :-)

reagovat 29.12.2014 12:49 - D.

Já i Jahoda se snažíme v...

Doplnění:
"námi Židy tolik milovaného BOHEM VYVOLENÉHO Židovského národa."

reagovat 29.12.2014 12:53 - D.

Gin :-)

Snažím se o co nejlepší vysvětlení z hlediska svých skromných theologických znalostí. Pro bližší vysvětlení Vás odkazuji na naše, mnohem vzdělanější Rabíny, před jejichž vysokostí a jejich prací je povinen celý tento svět pokleknout.

reagovat 29.12.2014 12:57 - D.

Snažím se o co nejlepší...

PS: víc sem už psát nebudu a kdyby mi opět docházely síly, tak se zcela a pouze jen lidsky, půjdu zotavit do tématu Sebevraždy.A nikomu už nebudu vysvětlovat proč a z jakého důvodu mi téma sebevraždy dodává sílu žít.

reagovat 29.12.2014 13:08 - D.

PS: víc sem už psát nebudu...

jako židovka vám už víc asi nepomohu.
A protože téměř nebo asi i vůbec neznám fyzickou formu lásky, najdete mě někde tady na seznamkách a za milence chci pouze a výhradě někoho z vás, Židů.

reagovat 29.12.2014 13:51 - gin

Gin :-)

Komp sebou do putyky nenosím. Stejně tak jako si netahám žádnej chlast do kéru.

reagovat 29.12.2014 16:23 - Steve

D. nevím proč by měl člověk klekat před nějakým Židem či rabínem. Dle Bible máš klekat jen před Bohem.

reagovat 29.12.2014 16:40 - Steve

:o))))

reagovat 29.12.2014 19:25 - Jahoda

alespoń nebyl v úloze...

oprava.
Kdyby nebyl Český národ národem cyklistů,bylo by na internetu více těch,kteří brání Izraelské,než těch,kteří jim nepřejí.
----------------------------------------------
To Gin:To s tím chlastem to byla jako narážka na mě?
Ale jo,já nemám problém se sebereflexí a klidně se přiznám ,že na rozdíl od Tebe to pivo piji a zároveň píši na internet proti neonacistům a antisemitům.
Taky se klidně přiznám,že na rozdíl od Tebe nemám takový přehled v mnoha věcech,já Tě mám za docela inteligentního chlapíka,soudím dle Tvých článků.
A taky si klidně přiznám i to,že spoustu mých komentářů je vyloženě amatérských ,nejspíš proto,že jsou po návratu z hospody-ale a na tom si trvám,jsou naprosto upřímné.
Jinak dobré pivo je v Israeli,jmenuje se Gold Star a je to silné pivo.
Na naše české pivo ale to israelské nemá,je moc sladké a nemá takový říz jako naše Plzeň,celkově je české pivo nejchutnější v porovnáním se světem a že mám již hodně procestováno.
A toto je má vizitka,že jsem antifašista a filosemita ,klidně si říkej i judofil,to je moc krásné přirovnání .
PS-opět virtuálně močím na Hitlera!

reagovat 29.12.2014 19:32 - D.

Ano, jsem zcela obyčejný člověk s mnoha lidskými chybami.

reagovat 29.12.2014 19:36 - D.

D. nevím proč by měl...

Bez odpovědi.

reagovat 29.12.2014 19:40 - D.

Víš, co zty bys...

Ne, ty si neopovažuj psát pod nickem žena. Ty nejsi žena. Už jen podle tvého projevu je poznat ubohé myšlení prachobyčejné židovské slepice.

reagovat 29.12.2014 19:48 - D.

Tento můj příspěvek je mým posledním příspěvkem v této diskuzi. Přeji všem Židovským mužům co nejvíce síly a jako obyčejná žena si nikdy nedovolím porušit tradiční židovský zvyk: svázané vlasy.
Jako obyčejná žena se před každým Židovským mužem hluboce skláním a těžko nacházím slova obdivu-neexistují taková slova.....

reagovat 29.12.2014 20:20 - Jahoda

Tento můj příspěvek je...

ve vašem případě nepomůže ani gumoléčba.

reagovat 29.12.2014 22:14 - Steve

:-D provokující žid arašid! Klasika.

Já se nedivím pak těm palestincům či Aldovi.

reagovat 29.12.2014 22:54 - Jahoda

:-D provokující žid...

jediné s čím Židé provokují je 200 NC za vědu!
Neskutečná inteligence a pracovitost je jejich vizitka a hlavně-mají svůj cíl a zůrodněná poušt je toho důkazem.
A ještě jednu vlastnost mají a tou je dědictví Masady.
Raději totiž smrt,jak otroctví ,jsou to hrdí lidé kteří nikdy a za žádných okolností nebudou nikomu poklonkovat a podlézat mu.
Navíc mají svůj názor a tisícilité tradice,které si od nikoho nenechají za žádných okolností vzít a to je jak jejich víra,tak tradice a jazyk a to vše je kombinace vlastností,které budou vadit každému diktátoru a to nejen A.H.,ale i diktátorům po něm v budoucnosti a s nima všem totalitním režimům,jedno jakým..
A proto je Israel židovská Amerika se vším všudy,je tam vysoká životní úroveň,vysoké platy a snadný život v demokracii a svobodě anglosaského světa v lokalitě okolních diktátorů,náboženského tmářství a pernamentní války všech se všema.
Israel je malý ostrůvek civilizace a vzdělání .
Jen tak bokem.
Islámský stát popravil na několik stovek evropských jihadistů,prý kvůli dezerci.
Evropští jihadisté chtěli do Evropy,protože IS je nutil bojovat proti jiným islamistům a ne proti západním křižákům.)))

reagovat 30.12.2014 00:17 - D.

Žide Jahodo,
protože Tě považuji a poznala jsem Tě jako zřejmě toho nejinteligentnějšího muže z řad židovských mužů, ráda bych navázala na závěr naší nedávné diskuze, ve které jsem Ti položila zcela jasné logické otázky ohledně sebereflexe Ž.n. a toho, co jsem nebyla schopna rozlousknout jako záhadu tohoto světa, ačkoliv jsem natolik ztýraná, že se dlouhé roky jen pouze modlím a víc nic. I přes tuto, zcela přirozenou, nicméně nejhlubší formu spirituality se Tě znova ptám: jak a na základě čeho se podařilo takovému národu jako jsou Židé přežít?
Prosím navaž na mé otázky, které jsem ze soucitu vůči Tobě zakončila "léčitelskou radou".
Prosím, vysvětli mi na základě jakého zázraku (jako že už jsem schopná porozumět snad všemu) jsou v civilizovaném světě dosud Židé stále naživu?
Abych Tě, v rámci zvyku svého přizoného soucitu, opět posílila, máš možnost mi mé otázky a zvláště otázku obsaženou v tomto příspěvku zodpovědět nejen v rámci theologie, psychologie, ale i zcela jednoduše jako muž. Má hloubka empatie vůči mužům nezná hranic, proto se vykašli na veškerou učenost a zafunguj z jakéhoko-li směru chceš. Budu čekat na Tvou odpověď

Přesvědčená Židovka

reagovat 30.12.2014 00:27 - D.

Žide Jahodo,
protože Tě...

PS: jsem zvyklá v rámci zvyku jednání s Židy být velmi, velmi trpělivou čekatelkou a dávat Židům k přemýšlení velmi dlouhou dobu.
Nicméně Tvou odpověď na mé otázky nejen zdůvodni a vysvětli (z jakéhoko-li směru chceš)ještě do konce tohoto roku.

reagovat 30.12.2014 08:54 - Jahoda

Komp sebou do putyky...

a taky virtuálně močím na Rudolfa Hesse za to,že to byla zbabělá nacistická krysa,ta krysa,která po válce tvrdila,že o koncentračních táborech nic nevěděla a přesto do nich chodila a vybírala si otroky na své stavitelské projekty.
Že při stavbě těchto staveb docházelo zákonitě k úmrtí a masovému vraždění ?
Ale to toho zbabělce nezajímalo a po odsedění trestu si ta nacistická zbabělá krysa postavila vilu ,měla auto a dožila si v klidu!
Poslední dobou se mluví o údajných zločinech Rudé Armády v době války.
Tak k tomu asi toliko...po 30 mil. zavražděných to lze chápat,byla válka a nacista vraždil.
Po válce,to je již jistě jiná,řeč je ale o časech války a tam bylo líto každé kulky která padla mimo.
Čest památce hrdinům CA v boji proti nacizmu a taky všech hrdinů spojeneckých vojsk.
Proč o tom píši?
Na odpor org žijí neustále v té době a když tak žijí oni,proč ne jejich opozice,že?
Neustále si taky berou do huby Německo !
Tak k tomu asi toliko..Němci se mají tak dobře,jako nikdy v historii a nacisty nepotřebují.
Navíc,A.H. si přál zkázu Německa když prohrával válku a tvrdil,že Němci nemají právo na existenci.
A toto má být vzor?!!

reagovat 30.12.2014 11:12 - gin

Žide Jahodo,
protože Tě...

Jahoda není Žid, ale chorobný židofil, jakých je mezi evangelikály mnoho, který ve své zaslepenosti není schopen vnímat realitu. Ty jsi jak vidím pravý opak, tebe zase zaslepuje nenávist k Židům.

reagovat 30.12.2014 12:32 - Jahoda

Jahoda není Žid, ale...

a jaká tedy byla realita?

reagovat 30.12.2014 19:46 - Jahoda

a jaká tedy byla realita?

skutečná realita je prostě taková,že současné Německo je jednou z nejbohatších zemí planety a zcela jistě i Evropy.
Je to ekonomický motor,který táhne evropskou ekonomiku a vůbec,celkově se jedná o maximálně schopný národ ,kde je vysoká životní úroveň a platy 4-6 krá vyšší jak v postbolševických státech bývalého východního bloku.
A nyní pozor-toto vše bez nacizmu.
Pokud by bylo Německo čistě teoreticky nacistické,potom a za tím si stojím,nebyla by tam taková životní úroveń !
Protože nacista pouze ničí a není schopen kladných hodnot.
Německo je zemí Bacha,Wágnera,Shillera,Goethe,Einstena a jiných duchovních velkánů a to ten národ činí kulturní supervelmocí.
A stímto já si jej také spojuji.
A ten neschopný lakýrník a jeho vrahounská gruppa v jeho dějinách nemá co dělat a Němci se své minulosti dávno zbavili.
Narozdíl od Čechů,ovšemže.
Protože Němec se za Hitlera nesčíslněkrát omluvil a neustále omlouvá,Čech si poválečné vraždění a genocidu nikdy nepřizná.....

reagovat 30.12.2014 19:58 - Jahoda

Tak už se odsud konečně...

pravda bolí?

reagovat 30.12.2014 20:15 - Jahoda

Ale ne , jen mne zaráží...


Já na Český národ nepliji a cítím se být vlastencem .
Pokud jsem svým rýpavým jazykem někoho urazil,tak potom tedy sorry,ale jsou věci,které se prostě nezapomenou..jak jsem psal, proti odsunu nic nemám,akorád to vraždění během něj nějak nemohu strávit..Já jsem Sokol a Sokol je vlastenecká organizace a ani jeden slet jsem nevynechal a na příští pojedu také a to,co my Sokolové cítíme ,když cvičíme v Praze,to je to pravé České vlastenectví-doporučil bych Ti si to také zažít,je to super pocit.

reagovat 30.12.2014 20:21 - Jahoda

Co pořád máte s tím...


asi máte pravdu,přesto vše bych ještě chtěl poznamenat(Sardanapal promine),že to vraždění těsně po 5 květnu nabylo takových rozměrů.že se Němců zastávala i Rudá Armáda a to již co říct!
Tam je jednalo o hrdinné veterány a muže,kteří si prošli své a věděli co je to válka a věděli co je to nacizmus,čest a sláva jim.
Jako důvod CA uvedla,že Němci jsou na práci a ne k vraždění,prostě se na to zlo nemohli dívat...čím to asi bylo?

reagovat 30.12.2014 22:23 - Steve

Starozákonní židé...

Superman, jseš čistej jehovista s jejich nesmyslama, bohužel. To si nech od cesty!

Tím falešným náboženstvím je míněno např. Svědkové jehovovi, Mormoni a další nedávno nově vzniklí v 19.století.

Popíráte "nesmrtelnost duše" to jste fakt úplně mimo! Jinak Papež je nástupcem a pokračovatelem v tradici sv. Petra - zakladatele církve pokud jako nevíš. Proto ŘÍM, proto Vatikán .... kam se hrabe USA s nějakým Brooklinem. (spojitost biblická žádná)

reagovat 30.12.2014 22:25 - Steve

" Nicméně při Ježíšově návratu (což má být v dnešní době) má dojít k obnovení pravého uctívání. Dokladem toho jsou miliony novodobých zvěstovatelů pravdy - svědků Jehovových"

Jo jasněěě :-DDDDD

reagovat 30.12.2014 22:27 - Steve

To "Probud'te se!" platí pro vás samotné protože jste zabedněný a hloupý na vše jak poleno.

reagovat 30.12.2014 23:04 - gin

Ty seš tedy úplný quako:

Proč si všímáš ufojehovisty, který tu tak dlouho nebyl. Martin tvrdil, že Jehova není žádnej Bůh, ale že je to ufoun. Třeba ho vzal Jehova do létajícího talíře, a teď musí u těch vyřazenejch na jiný planetě cídit poklopy, než mu dovolej se vrátit zpátky.

Ale beze srandy: Mě by zajímalo, proč se Martin na tak dlouho odmlčel.

reagovat 31.12.2014 00:08 - Steve

:-DDD

reagovat 31.12.2014 00:46 - gin

:-DDD

Teď tu není, ale svými bláboly, že Jehova je vlastně ufoun krmil doktoru dlouhé roky. Jehovisty hájil do morku kostí, ti však před ním zavírali dveře.

reagovat 1.1.2015 01:55 - D.

Židi,
podle toho jak vás znám (a poskytli jste mi bohatou společnost), je pro mě ona záhada vašeho přežití v současném civilizovaném světě založena na animální agresivní schopnosti "přežití" (u lidí nazývaná bojovnost), díky níž jste životaschopní fungovat až do posledních sil v situacích, které jsou i pro lidi neúsnosné, nicméně tolik charakteristické u zvířat. Vaše vzájemné vztahy fungují pouze na základě brutality, násilí, okupování cizích území a zotročování lidí. Vaše sadistické děvky ("hodné slušné židovky") jsou pouhé samice neschopné myšlení, které se velmi snaží napodobovat nás, lidi (na základě projevování pouhých vizuálních doplňků a naprostou absencí morálních hodnot. Což je pravděpodobně tolik vámi všemi skrývaným termínem "hodné, slušné židovky").
Židovští muži na tom bývají s intelektem o poznání lépe, nicméně schopní pouze si vyhodnotit aktuální situaci, nikoliv odhadnout jak daná situace dopadne. Tzn. schopní pochopit pouze to, co se děje momentálně a nedomyslet následky onoho dění. Projevujete se pouhou schopností studovat, nikoliv uvažovat. Ž. "muž" je pro mě ztělesnění hlouposti a naprosté neschopnosti ochránit a zajistit existenci ženy (a vaše židovky za tu vaší péči nikomu jinému nestojí).
Na základě čeho plánujete tedy přežít současný vývoj civilizace? Vývoj civilizace je založen na duchovním a lidském vyspění. Jste zamrzlí ve svém vývoji, pozůstatky přerodu opice v lidi. Jste charakterističtí zvířecí brutalitou, která je pro vás pouhým prostředkem k dosažení "poznání". Neovládáte myšlení lidí. Vaše morální hodnoty jsou limitovány pouhými příkazy a zákazy a jinak nejste schopní jakéko-liv etiky. Myslíte si, že tak obstojíte v civilizovaném světě? Jste rozlezlí okupanti cizích území, kteří se projevují naprosto svévolně (dle zákonu judaismu) ke svému okolí, ničí, vraždí a zotročují lidi. Neváháte takto "duchovně růst" ani sami mezi sebou. Neváháte trýznit, mučit a zotročovat vlastní ženy a vzájemně se takto oslabovat sami vzájemně. Neštíte se používat k výchově vlastních DĚTÍ ani toho nejbrutálnějšího násilí, fyzického i psychického teroru.
Napříč staletími a oblastmi celého světa jste byli lidmi permanentně oslabováni-na základě čeho si myslíte, že se tak dělo?
Princip vašeho fungování je založen na manipulaci a předně zeslabování silných-a to jak svého okolí, tak i vlastních lidí. Pokud se má rozvinout současná ekonomika, politika a duchovní vývoj lidí, je nutný zcela opačný přístup: podporování autorit a rozvoji životaschopných civilizací.
Jako léčitelka je mým skromným odhadem, že je otázka pouhého "času" vývoje civilizace, kdy židovský národ vymře stejně tak jako v historických dobách zanikali jiné civilizace.
Jsem nesmírně hrdá na své částečné německé geny, díky nímž se cítím plnohodnotným člověkem. Pokud se mi splní můj velkým sen žít život v mé "zemi zaslíbené", tj. Německo, budu na vaši existenci vzpomínat jen jako na pouhý gen, který mi dal sílu k přežití výrazů a projevů "židovské lásky". Víc nic. Každopádně, pokud se mi podaří založit si svou rodinu, nikdy neudělám svým potomků to, co mi provedla má rodina: tj. zatajit mi trapas (zvaný židovství). Doufám, že budu dost silná vysvětlit a vhodně sdělit své generaci termín "židovství", který je pro mě nízkost sama. Nicméně každý z nás inklinuje k určitým nízkostem, každý z nás je pouhým ČLOVĚKEM.

reagovat 1.1.2015 02:03 - D.

Židi,
podle toho jak vás...

Protože počítám s faktem, že žádný Žid nebude schopný se zamyslet sám nad sebou, všem vám Židům bych vřele doporučovala vytisknout si tuto diskuzi, pečlivě nabiflovat a náležitě se zařídit. Můžete si z tohoto svého "projevu" vytvořit i něco takového jako je třetí díl vašeho úchvatného Talmudu. Vaše Mišna a Gemara vám evidentně nestačí. Bifulujte, biflujte a doufejte, že vždy najdete někoho "hodného a slušného", kdo bude tak obětavý a vydrží vám vysvětlovat váš vlastní naturel několik let.
Tímto končím.

reagovat 1.1.2015 10:52 - D.

Židé,
vaše mlčení považuji za doposud nejmoudřejší projev, který jste zde předvedli.
Proto bych vám chtěla sdělit, že obsah této diskuze, z hlediska svého morálního cítění, bych ráda přenechala výzkumné práci veterinářů.
Je to má upřímná snaha o prosazení dobra na světě.
Sdělení léčitelky

reagovat 1.1.2015 13:03 - Jaryn

by ji už někdo poslat...

ji?snad ho,ne?

reagovat 1.1.2015 13:29 - Jahoda

Židi,
podle toho jak vás...

po právní stránce by se snad s tímhle vyvoláváním nenávisti dalo něco dělat ?
Mě to zavání nacistickou propagandou.
To není žádný legální prostředek,jak ji,nebo jemu už konečně zavřít hubu?!
Až zfanatizovaní extremisté opět zaútočí ,bude částečně i její vina,ona tu nenávist vyvolává,provokuje a šíří do celého světa,na to jsou snad §,§ ne?

reagovat 1.1.2015 15:14 - Steve

Asi jak pro koho.

reagovat 1.1.2015 18:29 - Jahoda

obávám se ,že D vyvolávala satana tak dlouho, až se jí ozval z pekla.
Já ji před tím varoval.
Odpor org a článek na něm
Štastný nový rok 2015 Boj pokračuje.
A toto je jeho odpověd.
Pouze užitečný idiot,žádné uznání ,pohrdání a pošklebky a pokud by to bylo možné,protáhnutí komínem....ale toto vysvětlit někomu,kdo nemá absolutně žádnou sebereflexi a není schopen reálního uvažování je jako mluvit do javora.
Jinak na You Tube doporučuji poslechnout Bach Cantata BWV 49.
To je krása!

reagovat 1.1.2015 18:55 - Jahoda

obávám se ,že D...


měl jsem pravdu,že toto je práce pro tajné služby a v tomto měl můj selský rozum pravdu,ostatně jako v mnoha jiných věcech,moje analýza byla vždy naprosto přesná a časem se vyplnila.
At si toho pisatele policie najde a zneškodní,jinak rozjede takovou nenávist,že poteče krev .

reagovat 1.1.2015 21:21 - Jahoda

hele,já nejsem ten,kdo kope do ležícího a bezbranného a pokud jsem tak někdy učinil,měl jsem prostě tu odvahu se omluvit,netrpím totiž komplexem ztráty sebereflexe. Z toho důvodu jsem nikdy nenapadl ani našeho pana prezidenta a to i když třeba ve spoustě věcí s ním nesouhlasím,ale ublížit někomu,kdo se nemůže bránit mě připadá hnusné a nemorální.
Ale toto je jiná,ona vyvolává nenávist a až se to vrátí,vrátí se to nám všem a bude nám u toho zatraceně horko.
Neonacistické hnutí je mimořádně silné,i k když je v podzemí, ale čerpá z evropských válečnických kořenů,nezapoměń,že do poloviny 20 stol. se v Evropě neustále válčilo ,Evropa dala světu vzniknout dvěma světovým válkám a za těch ubohých několik desítek let se nezměnila !
Ona tím,že píše veřejně na internet,kde to její psaní bude spoustu let podněcuje lidskou nenávist a na ní je nacizmus také stavěn,nacizmus čerpá z těchto válečnických kořenů Evropy.
Probouzí Titána!
At s tím krafáním okamžitě přestane,od toho je zde psychiatr a ne veřejný internet.
Jinak je ale dobře,že jsi uvedl,že je nemocná,je třeba,aby to veřejnost věděla.

reagovat 1.1.2015 22:00 - Tony

Jahodo neblbni zas. Věnuj se...

Toho jsem si také všiml, jenže to asi Jahodovi nedojde. Vidím určité židomilné evangelikály jako vyšinuté.

reagovat 1.1.2015 22:02 - Tony

No nakonec si každej...

Něco obdobného jsem tu už před pár dny poznamenal.

reagovat 1.1.2015 22:05 - Tony

hele,já nejsem ten,kdo kope...

Ony kořeny tvého milovaného USA jsou supermírové. Když původní obyvatelstvo vymydlili a zbytek zavřeli do ohrad.

reagovat 1.1.2015 22:12 - Tony

No ale je tu zásadní...

Mně nebezpečná nepřipadá. Beru ji asi tak vážně jako ufojehovistu. Kde ten se ztratil? Asi teď musí cídit poklop u nějakého létajícího talíře.

reagovat 2.1.2015 06:46 - Jahoda

No nakonec si každej...

no a ty sardanapal,když jsou u tebe zbičované a zastřelené děti šváby,jseš nacista,ty mě nebudeš poučovat o morálce !

reagovat 2.1.2015 07:19 - Jahoda

No ale je tu zásadní...

paní Touha,
já jsem proti jakémukoli zlu,násilí a lidské zlobě a protože za války bylo zavražděno přes 6 mil. Židů,potom zákonitě budu proti tomuto zlu vystupovat.
Pokud nacista upálil přes 2000 vesnic a měst v Bělorusku,také k tomu nebudu zticha
Pokud bylo vraždění stovek Německých dětí po r. 45 u nás,není mě to jedno!
Pokud v Pobaltí a Ukrajině nacista vyvraždil přes 2 000000 Židů,vadí mě to.
Já poukazuji pouze na lidskou špínu a máte pravdu,nejsem proto nebezpečím pro světovou politiku,to bych se musel jasně přidat k jedné,nebo druhé straně,abych byl brán vážně a dokázal ovlivnit politicky tu skupinu lidí,kteří si jdou tvrdě za svým a v zájmu účel světí prostředky omlouvají zločiny té své skupiny která má stejné politické smýšlení.
To proto jsem pro smích a nikdo z těch žraloků mě nebere vážně,akorád mají zlost,že zločiny té jejich strany odsuzuji a nehájím a je jedno o koho se jedná,o nacisty ,kteří omlouvají vraždy stovky Německých dětí po r 45,nebo nacisty,kteří omlouvají vraždy milionů Židů !
A na to,že jsem těmato nácky označen za prase,
hajzla,
kafrala,
Židomila,
judomilce,
jsem hrd!
Jen at se žerou,patří jim to a taky nikdy nezradím své Židy a proto pojedu opět do Israele a v rámci svých možností je jako jejich skutečný přítel ekonomicky podpořím.

reagovat 2.1.2015 07:47 - Jahoda

Ber to jako zákon akce a...

ale já a to jsem napsal,nejsem proti potrestání nacistických válečných zločinců a kolaborantů.
Tam každý z nich vraždil !
A protože většina sudetáků byla proti ČSR a pak ve službách gestapa,odsun byl na místě.
Přesto vše mám ale ty partizány,kteří v době míru stříleli do stovek děti v civilních šatech za zločince.
Tečka,jak jsi psal Sardanapal,on si ten nahoře již přebere po svém a roztřídí a vrahům dětí a je jedno jakým u toho dobře nebude.

reagovat 2.1.2015 08:26 - Jahoda

Kdesi vzal ony stovky...

kniha -TAK PŘÍSAHALI-
dopuručuji přečíst.
Píše se tam jak o zločinech nacistů,tak i o tom,co se dělo těsně po válce a to konkretně i s místem a datem.
Já ji koupil asi před 15 lety a dostalo se jí pouze jednoho vydání....

reagovat 2.1.2015 08:32 - Jahoda

A komu nadáváš do nacistů...

však já také žádnou ideologii neobvinuji,pouze to střílení do dětí,jseš to vůbec schopen pochopit?
))))))))))))))))))))))

reagovat 2.1.2015 08:58 - Jahoda

kniha -TAK...

napsal ji nějaký Trojan,nyní nevím přesně,pokud se mýlím,opravim se až ji dostanu do ruk.
Jinak se sudetáky mě nespojuj,uráží mě to!

reagovat 2.1.2015 09:03 - Jahoda

Takže tobě nacismus a...

z ideologií mě vadí především nacizmus a s tím jsem se nikdy netajil,tato ideologie je obvzláště nechutná a odporná.
Proti komunistům nenapíši i když jsem pravičák ,znám se s lidma z té strany a oni se chovají ke mě slušně a já je mám za to rád a vážím si toho a moc nerad,abych je zde za zády nějak podrazil a zachoval se jako pokrytec.
Přesto vše ale a to i do budoucna,budu volit hlavně KDU-ČSL.

reagovat 2.1.2015 09:04 - Jahoda

Ta urážka byla byblickým -...

ano a v tomto s tebou souhlas-nacistickým válečný zločincům a jejich kolaborantům to patřilo!

reagovat 2.1.2015 10:21 - Tony

Jahodo. Když o tobě napíšu, že jsi židomil a to evidentně si, tak to vůbec neznamená, že mám něco společného s nacismem.

reagovat 3.1.2015 17:45 - Jahoda

Rosenberg byla hitlerova nacistická kurva.
Již v tenn telecích letech četla knihu od Churchila o záměrech židovstva a stala se z něj antisemitská děvka.
Alfred Rosenberg byl zakladatelem desatera nacistů obsahujícín 25 bodů,zavazujících každého nacionálního socialistu.
Propagoval rasovou nenávist a byl anertní k vraždění a lidskému utrpení,byl to miláček Hitlera,té zdrogované úchylné psychopatické kteratury,co se vyžívala v autoakustických představách hořících měst a porobených národů.
Eva Braunová chtěla mít s Hitlerem sex a být s ním vdaná,ale Hitler nechtěl,prý má státnické úkoly a nemá na manželství čas,ale pravda byla taková,že si onanoval a představoval si při tom ta hořící města a porobené národy a toto byl jeho sex.
Chudák Eva....
Do základů sjezové síně NSDAP byli zazděny dvě knihy a to Hitlerův Mein Kampf a Rosenbergův Der Mythus.
Rosenberg dostal ocenění Hitlerovy národní ceny pro vzláštní výkony a zásluhy duchovní.
Rosenberg byl duchovním myslitelem 3 říše.
Byla to nacistická krysa!
Vyvolávala nenávist proti Židům,byla pro Židovraždění a rasovou teorii odsuzující nečisté rasy a Slovany včetně.
Podporovala jako duchovní vůdce holokaust a bylo jí jedno,že miliony lidí hynou v plynových komorách.

reagovat 3.1.2015 18:01 - Jahoda

Rosenberg byla hitlerova...

jedno je těmto vrcholným nacistům společné...
Všichni se odvolávají na vědecké duchovno,mysl,dobrou věc a všichni to myslej dobře a v reálu je je jim zcela jedno,že desítky milionů lidí trpí a miliony jsou vražděny.
To není žádné lidství a humanita...
Oni jsou přesvědčeni,že to co dělají je omluvitelné a pochopitelné pro lidstvo a pak,při Norimberském procesu hrají na nevińátka,která to myslela dobře....
Dle mého názoru každý z nich schvaloval vraždění,genocidu a byl chladný k lidské bolesti,utrpení a ubližování nevinným lidem.
To,že se jednalo o nacistické zbabělce a lidské pokrytce dokládá i fakt,že toto vše bylo z jejich strany bráno jako normální věc,kterou lidstvo ocení,ale jak byla válka prohrána,každý z nich si hrál na obět´a doufal v lidskost od lidí,které by v případě války šmahem poslal na smrt a bylo by jím to jedno.
A jestli toto není zbabělost toho nejhrubšího zrna,potom je to asi co?

reagovat 3.1.2015 19:18 - Jahoda

Jenže Eva jim do politiky...

chudák Eva.
To byla pěkná ženská!A můj selský rozum mě i říká,že nebyla v jádru tak špatná .
Přesto vše ji ale mám za zlé jednu věc a to,že nemohla nevědět o válce a masovém vraždění a potom vyvstává otázka,proč na toto zlo neupozornila ?
Jenže to by ji nacistická ideologie smetla.
A tak se zavřela do ulity svého vnitřního světa a odmítala přijmout realitu.
Chudáci lidé ,kteří se dostali do blízkosti toho dábla....přesto vše ale,pokud by měla lidské svědomí a odvahu,měla upozornit na své odmítnutí s nacistickým zlem,nevěřím,že nevěděla co je nacizmus zač a nemohla nevědět o utrpení milionů,prostě nemohla!

reagovat 3.1.2015 19:19 - Jahoda

chudák Eva.
To byla pěkná...

dábla Hitlera.
Eva nebyla dábel,ona byla pouze zbabělá.....

reagovat 3.1.2015 19:35 - Jahoda

Takže byla v jádru...

hmmmm...je na tom kus pravdy paní(e) Touha.
Jsou i v případě nacistického režimu 3 říše případy,kdy se vojáci WH ozvali proti zlu a šli zato na smrt a to i se svýma spolupracovníkama v odboji a skončili s useknutou hlavou.
Dokonce i Rommel osnoval atentát na Hitlera,byl to voják a šel se vztyčenou hlavou na smrt.
Tam byla prostě odvaha.

reagovat 3.1.2015 19:36 - sardanapal

Nakonec , vybrala si sama ...

reagovat 3.1.2015 19:53 - Jahoda

Třeba byl dobrej v...

ne nebyl.Evě byla kladena i otázka,zdy by sexovala s Hitlerem a ona řekla,-jen kdyby chtěl,jen kdyby tohle chtěl.
Ta ženská jej měla tak ráda,že byla kdykoli s ním připravena i dítě.
Ale on prostě nic.
Vymlouval se na politiku a státnické úkony a nic,pouze platonický vztah.
Jeden by řekl,že tito jako Hitler ani nemohou mít sexuální touhy,já jsem ale přesvědčen,že Hitler byl mimořádně aktivní a stránce sexu,protože to S.....,prostě musí ven a hotovo,to se tvoří u každého muže celý život jako automat a bud je vypuzeno při normálním sexu,nebo formou autoerotiky.
A protože Hitler s Evou nesexoval a milenku neměl,potom zbývalo pouze to onanování a já jsem přesvědčen,že při tom sexuálně myslel na hořící města a porobené národy.
Chudák Eva..

reagovat 3.1.2015 20:01 - gin

ne nebyl.Evě byla kladena i...

Jahodo, na té výplody ti seru.

reagovat 3.1.2015 20:06 - Jahoda

To už jsme ovšem jinde,ok....

anebo byl impotent,jeden neví,byl to vegetarián a ne masožrout a maso dává sílu.
I když...on nebyl zase tak starej,tam byl věk kolem 50 a níž,takže mu ta tumenescence musela jít...
Otázka ale zní jak,že?
Já jsem přesvědčen,že jeho sex byla úchylná představa a onan a toto musel praktikovat několikrát týdně.
Pokud by totiž ne,potom by na tu Evu prostě skočil a hotovo,navíc Hitler byl sexuální idol pro skoro všechny ženy,každá by sním chtěla sexovat ,takže,pokud by to byl heterosexuál,prostě by skočil na každou,kterou by si vyhlédla a hotovo.
Ale to se nestalo a tu se ptám proč,,?

reagovat 3.1.2015 20:15 - Jahoda

Jahodo, na té výplody ti...

ha,ha,ha,ještě jsem si vzpomněl,že na určení sexuálního vzrušení je i metoda,kdy se dají na penis elektrody v podobě kroužků a pak se promítají sexuální náměty,tžeba vyzrálé ženy,nebo malé děti,nebo teen telata,staré ženy ,neochmíření hošíci,či již ochmíření hošíci a co já vím ještě,třeba i ženské nohy a tak a podle toho na co ten penis reaguje,určí se,na co je.
Tedy v případě Hitlera se již nikdo,nikdy nedozví,já si ale myslím,že byl na hošíky a ne na děvčata.
A toto byl idol....

reagovat 3.1.2015 20:20 - gin

anebo byl impotent,jeden...

Jahodo, neplácej výmysly. Říšký president Paul von Hindenburg dobře věděl, proč Hitlera nesnášel, jenže stařecká demence mu nakonec tak zatemnila mozek, že osobu, kterou smrtelně nenávidil nakonec jmenoval říšským kancléřem.

reagovat 3.1.2015 20:29 - Jahoda

Hindenburg byl pod takovým tlakem a stresem,že krátce po jmenování Hitlera zemřel,on byla poslední pojistka Výmarského demokratického systemu a i po něm si spoustu ielalistů namlouvalo,že Hitler je pouze pańác,kterého je možné kdykoli odstranit.
No nestalo se a trest pak přišel v podobě totálně zdevastované země v r. 45.
Tam byla prognoza,že předválečné výroby Německo dosáhne až někdy za 20-30 -40 let.
Němec ale právě toto dokázal ani ne jak za 15 let a od té doby pouze roste a roste a nyní pozor Gin-bez Hitlera!

reagovat 3.1.2015 20:46 - sardanapal

Možná nosil pogumovaný spoďáry na svý projevy a udělal se při nich ?

reagovat 3.1.2015 20:47 - Jahoda

...tumenescence,na to se...

já to říkám pořád,že mu šel,otázka ale zbývá jak,že.
Takže nakonec zbývá pouze to masturbování...a toto je pravda o Hitlerovi-byl to honibrk a děti cákal do kopřiv.

reagovat 3.1.2015 20:48 - Jahoda

já to říkám pořád,že...

anebo do pogumovaných spodárů..

reagovat 3.1.2015 20:54 - gin

Hindenburg byl pod takovým...

Na jednu stranu není si třeba Ersatzkaisera ( jak ho tehdy mnozí Němci von Hindenburga viděli, idealizovat, měl štěstí, že po Ebertově smrti nastoupil do úřadu v roce 1925 a tehdy nastal po poválečné krizi zlom, tedy nezávisle na něm, který sami Němci nazývají : "ZLATÁ DVACÁTÁ LÉTA."

reagovat 3.1.2015 21:01 - gin

já to říkám pořád,že...

Jahodo, píšeš jako dement, znáš trochu lidskou fyziologii, vypadá že vůbec. Pokud něco takového napíšeš, tak žiješ ve starověké nebo i středověké neznalosti. V tomto jsme jako s elektřinou, veškerá praktická elektronika a její poučky je stavěna na tom, že proud teče z plusu do mínusu, i když je tomu u stejnosměrného proudu prostě naopak.

reagovat 3.1.2015 21:10 - Jahoda

Jahodo, píšeš jako dement,...

ha,ha,jsem hrd že jsem dement ,no a ty gin jsi inteligent,můžem se u toho doplňovat.)))
Ještě jsem si vzpomněl na to,že když žiješ v těch Brémách a máš napojení na jisté kruhy,potom jistě i zbabělec,protože pakliže bys pohanil toho neschopného lakýrníka,dostal by jsi od nich i přes tlamu,neníliž pravda?

reagovat 3.1.2015 21:17 - Jahoda

ha,ha,jsem hrd že jsem...

radši si místo toho mudrování poslechni na You Tube J.S.Bach Cantatas 48,49,50,51 Harnoncourt spol Leonhardt.

reagovat 3.1.2015 21:29 - Jahoda

radši si místo toho...

Bach byl génius,který předběhl dobu na celá staletí,ne-li do konce lidských časů a dějin,on byl prostě NĚKDO!
Tam se jedná o dialog lidské duše s Kristem...
O čem a s kým asi tak diskutoval Hitler, ??

reagovat 3.1.2015 21:42 - Steve

Jahoda: Jo, někteří to víme a daleko víc nežli ty. ;-) Má další velmi pěkná díla - např. koncert pro housle a chamber orch E-dur. 2 koncert d-moll atd. atd. je toho mnoho.

Znáš něco z toho?

reagovat 3.1.2015 21:45 - Steve

Např. tento záznam je přímo unikát s velkými Osobnostmi ....

https://www.youtube.com/watch?v=DJh6i-t_I1Q

reagovat 3.1.2015 21:51 - Malina

Jo, Bach je skvělý, ale Jan Dismas Zelenka, to je český barokní klenot! A když máme ještě vánoční období, tak třeba něco z jeho Missa Nativitatis Domini:

https://www.youtube.com/watch?v=_H-QbfJMayk

reagovat 3.1.2015 22:00 - gin

Jahoda: Jo, někteří to...

U tebe, Steve chápu, že to znáš. Ale mně je to s mým hudebním "hluchem" (ono i celkovým) opravdu hovno platný.

reagovat 3.1.2015 22:03 - Steve

Jo, J.D.Zelenka je taky celkem znám v českých zemích.

reagovat 3.1.2015 22:15 - Jahoda

Např. tento záznam je...

díky Steve,neznám ,zkouknu to.

reagovat 3.1.2015 22:22 - Jahoda

Jo, Bach je skvělý, ale Jan...

já zase mám Malino rád Smetanu ,anebo Slovanské tance,jak je tam zhudebněma Vltava.
Anebo Vivaldi a z Britů zase Handel.
Mě se na té jejich hudbě líbí jejich pojetí světa,Smeta je vyloženě Slovanský,Bach tase Germán a Británii bych si bez Handela nedokázal představit,tak jde o vyloženě o britskou hudbu třeba Vater Music je tak krásná Britská hudba,to se musí poslechnout.
Co je na této hudbě super je,že spojuje lidi všech dob a časů,je prostě krásná.
Hitler lidi pouze rozdělil!

reagovat 3.1.2015 22:56 - Jahoda

já zase mám Malino rád...

a taky se mě líbí Hatikva.

reagovat 4.1.2015 14:47 - Steve

Jahoda: Až na to že to byl opět Němec ;-) akorát že později žijící v Anglii.

reagovat 8.1.2015 07:49 - Jahoda

A Einsten byl také z Německa a navíc byl Žid.
No...pěkně se včera střílelo ve Francii v Paříži.
12 mrtvol.
Ještě jsem si vzpomněl na komentáře z Novinek CZ,jak odsuzují údajné učení CIA na islámských teroristech a pak přejí to samí jihadistům z Paříže.
Tak k tomu asi toliko,to video jsem zhlédl a jsem toho názoru,že chyceným jihadistům,kteří vraždí policisty na policii průplesk prostě patří a hotovo.
Tečka....

reagovat 8.1.2015 07:53 - Jahoda

A Einsten byl také z...

Oprava :mučení.

Islámský terorista je přesvědčen,že vyvolal hrůzu.
Nevyvolal!
Pouze nenávist a nyní jsou ti psi,co jsou do nynějška uvázaní na řetězu vypuštěni....
Vypuštěni a tam se jedná o predátory a dravce a je jedno,zda z Evropy,nebo Francie..

reagovat 8.1.2015 07:56 - Jahoda

Oprava...

anebo z USA.

reagovat 8.1.2015 08:02 - Jahoda

anebo z USA.

Bůh žehnej Americe a ochraňuj ji před islámským terorizmem a demokratickou stranou.

reagovat 8.1.2015 14:54 - Jahoda

Nezodpovězenou otázkou...

nedalo,tam se jedná o nenávistnou ideologii jihadu která chce válku.
A je jí jedno,zda u sebe v domovských zemích,či zde v Evropě a Francie je toho příkladem.
Tam již zuří naplno občanská válka,střílí se u toho a zabíjí,bouchají bomby u stánků s kebabem a u mešit se střílí a já se bojím toho,že toto je pouze začátek.
Situace ve Francii je neudržitelná,tam je pouze otázkou času,kdy budou v ulicích obrněné transportery,armáda a bude se bojovat.
Radikalizací toho všeho je IS a veteráni z ní,kteří se vracejí do Evropy a Evropa se nebrání a můj selský rozum mě říká,že k podobnému teroristickému útoku má v brzku našlápnuta i UK.
O Ameriku se nebojím,ta se ubrání a Ruska se toto týká také.

reagovat 8.1.2015 14:56 - Jahoda

nedalo,tam se jedná o...

Rus na svém území žádného okupanta nestrpí a požene jej pěkně svinským krokem,má v tom zaběhlou tradici .))))

reagovat 8.1.2015 15:07 - Jahoda

nedalo,tam se jedná o...

abych se ale vyjádřil konkretně k vaší otázce-nedalo,na to má Francie dosti velkou členskou základnu podobně smýšlejících extremistů a proto oporu a zázemí,kde se nedonáší a všichni drží spolu.

reagovat 11.1.2015 18:18 - Jahoda

sledoval jsem ,kolik lidí bylo dnes v Paříži v ulicích.
1,5 mil.
Byli tam všichni Francouzi bez ohledu na náboženské vyznání,přesvědčení a politici z celého světa.
Francie je jednotná,tam žádná občanská válka nebude a to je dobře.
A politikům jako je Le Pen,kteří rozdělují společnost a vyvolávají nenávist nebyl dán žádný prostor,tam se jedná o pravičáky,kteří těží na populizmu.
Ještě k protimuslimským náladám asi toliko...od toho je zde stát a jeho aparát,aby dělal pořádek a ne ulice,já jen,aby nebylo pak ublíženo nevinným lidem .
Kéž by takto protestovala Evropa ,jako dnes v Paříži v 30 letech při nástupu Hitlera k moci,kdoví,třeba by se tím zabránilo i světové válce.
Protože nacizmus a islamistický terorizmus rozdělují společnost a na tom těží,Pařížská jednota a jednota celé Evropy mu doufám zasadila ránu.

reagovat 11.1.2015 20:01 - Jahoda

sledoval jsem ,kolik lidí...

to by potom byl projev islamofobie rovnocenný nacizmu a prosazování kolektivní viny,kdy by bylo ukazováno prstem a ubližováno zcela nevinným lidem.
Muslimové a hlavně Čeští jsou zcela normální lidi ,mají rodiny a pracují ,to nejsou žádní teroristé a pokud někdo tvrdí,že ano,potom není v pořádku.
Když jsem cestoval po světě,byl to právě muslim se kterým jsem měl pouze dobré skušenosti a na tu darovanou vodu ,když jsem měl opravdu žízeń také pořád myslím.
I ten prodavač,který zachránil Židy v Košer obchodě byl muslim,takže spojovat obyčejného muslima s teroristy je nacistická ideologie kolektivní viny.
Co se týče teroristů,tam lítost není na místě.
Pokud vraždí Židy,nežidy,muslimy (výčet posledních obětí z nedávných dnů),musí prostě počítat s tím,že jim to svět spočítá.
Tečka.

reagovat 11.1.2015 21:12 - Steve

Jahoda: Jak chceš rozeznat muslimy teroristy od neteroristů? Prostě muslimovi z ničehonic hrkne v hlavě a je z něj terorista - to je bohužel ten fakt.

reagovat 14.1.2015 15:00 - Pavel

sledoval jsem ,kolik lidí...

Vy jste takový expert na Frncouzskou společenskou situaci,že můžete přednášet na univerzitě.Le Pen naopak má úspěch na regionální úrovni,kde ochránil místní obyvatele a jejich tradice,před vandaly,flíkačame,nezaměstanými z řad přistěhovalců.

reagovat 14.1.2015 17:19 - Steve

Bojovat proti radikalismus můžou, ovšem tomu nikdo nijak nezabrání protože to nemá žádnej muslil vytetováno na čele. Ano, ted' jsou všichni hodní ... ovšem do té chvíle než se nějaký fanatický muslim probudí a po někom půjde. (a to bude opět pozdě) Takže opět budou umírat jim nepohodlní civilisté.

reagovat 14.1.2015 22:09 - Steve

Hezka se nám to rozjíždí .....

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/358774-dejte-zidum-v-evrope-zbrane-at-se-mohou-branit-vyzval-vlivny-rabin.html

reagovat 14.1.2015 22:19 - gin

Já jenom vím, že nejsem Charlie. S těmi trockisty, co tam zařvali, opravdu nemíním mít nic společnýho.

reagovat 14.1.2015 22:22 - aladin

Stále stejná písnička, Využití náboženství k ovládnutí světa. Příklad: Turci v Evropě (1521...), křesťané ( Křižáci)na středním východě, druhá sv.válka, a dnes boj proti islámu, stojí totiž v cestě skupině lidí mající v programu ovládnutí světa (t.zv: Nový pořádek)

reagovat 14.1.2015 22:27 - Steve

Já jenom vím, že nejsem...

Já taky ne, zbytečně dráždili (a vědomě) jedovatýho hada - tak at' se pak nedivěj. Každopádně zbytečný provokace.

reagovat 14.1.2015 22:56 - gin

Stále stejná písnička,...

Těm z Novo Ordo Seclorum na rozdíl od vožralýho a manipulovatelnýho Jelcina spíše stojí v cestě Putin, než nějací pomatenci z ISILu, vůči němuž je veden boj pouze naoko.

reagovat 15.1.2015 17:13 - Jahoda

Dokonce jsem viděla...

jsem Žid!

A jsem na to hrd!
A neonaciscká kurva,Bůh ji bud milostiv,at si o tom myslí ,co chce.
Miluji Israel a všechny Židy v něm.

reagovat 15.1.2015 17:44 - Jahoda

jsem Žid!

A jsem na to...

tak dlouho Žida antisemita směl utiskovat a měl jej za Boží národ a proto za škodnou,které lze beztrestně ublížit....
primitiv a lidský odpad,co to nemyslel dobře.

Bůh miluje Israel!
A já Jahoda také a nikdy jej nezradím.
A můj sen je milovat Israel ,stejně zde budu pouze několik desítek let...můj selský rozum mě ale říká,že to není mnoho,ale pro mě,abych se mohl podívat do zrcadla a nezradit,je to mnoho a na tom si stojím a Israel miluji.
Já vím,že to co píši je na Yahoo v Americkém internetu a protože vím,že do USA se nikdy nepodívám ,chci být alespoň tam tam,jak myslím zzde v soukromí zde doma v Česku a to mě stačí..
Já jsem pro svobodu.demokracii a svobodný Americký život a USA,svobodný a demokratický svět...má to Amerika v kořenech.... !
Bůh žehnej Americe,...God bless America.
God bless America.

reagovat 15.1.2015 17:58 - sardanapal

A ve chvíli této , naplněné láskou k milovanému lidu a ctíc jeho Boha , odňal sobě předkožku a naplnil tak svatou smlouvu s jeho Bohem ......
V záchvatech náboženkých křečí a obvázaným penisem jej pak převezli na chirurgii a následně do Bohnic :-| ?

reagovat 15.1.2015 18:04 - Steve

Žid by se měl spíš stydět za to že neuvěřil v Krista a nakonec ho i zabil - není-liž pravda? Jakou máte na toto téma vlastně verzi milí židi ... ani nevím.

reagovat 15.1.2015 21:20 - Jahoda

A ve chvíli této ,...

někdy si vážně kladu otázku,jaký je rozdíl mezi bolševikem a nacistou?
Ani jeden.

reagovat 15.1.2015 21:34 - Jahoda

ty hele sardanapal,chtěl jsi odkaz na poválečné vraždění dětí,?
Tak na seznam cz je to Zdeněk Bárta: Vraždění neviňátek Deník referendum.
Tak si tam počti,ty humanisto,cé mí děti za šváby,jak bylo schazováni nemluvňat z mostu v kočárcích do řeky i s jejich matkama a tam po nich stříleno.
Jo a jsem rád,že tobě někdo hnul žlučí v tomhletom státě,kde vrchních 10000 krade jak straky ,mají krabice od vína,lukrativní zakázky na nemovitosti,berou úplatky po stamilionech ,hrají úlohu bílejch koní a přes noc z nich jsou miliardáři,státě,kde vrtcholní politici lžou jak když tiskne je prostě všechno možné!
A já,jak blbec musím každý den chodit do práce jak vůl a na tuto smetánku makat,že,,?

reagovat 15.1.2015 21:36 - Jahoda

ty hele sardanapal,chtěl jsi...

oprava: ty humanisto,co máš děti za šváby.

reagovat 16.1.2015 06:04 - sardanapal

Ty tvoje výlevy to je otom " jak pejsek s kočičkou pekli dort " , ti taky zprasili všechno dohromady :-{ )

reagovat 16.1.2015 07:19 - gin

Žid by se měl spíš...

Steve, zase perlíš. Hraješ si na křesťana a je vidět, že Evangelium neznáš.

reagovat 18.1.2015 13:18 - Jahoda

Steve, zase perlíš. Hraješ...

už i Čeští muslimové odsuzují vraždy teroristů a tam se jednalo i o oběti z řad muslimů a ten terorista je vraždil.
Oni se pořád omlouvají a sypají si popel na hlavu ,odsuzují terorizmus a doufají,že společnost ve které žijí je bude chápat.
Namísto toho se však dočkávají nenávisti,nepřejícnosti a pohrdáním.
Netřeba vyvolávat nenávisti vůči slušným lidem a těma Čeští muslimove prostě jsou.
Když jsem byl v Egyptě,bylo tam v charterovém letu s náma i mnoho muslimů,zaujala mě jedna momentka,kdy otec,český muslim v Egyptě říkal česky svému dítěti-tak umyl jsi si ručičky?
Doufám,že jsi spokojen..
(asi 8 let)
A v ten moment jsem si uvědomil.že se jedná o lidi,kteří mají své rodiny,děti,vychovávají je a hlavně-bojí se o ně.
Je snad normální vyvolávat proti nim nenávist,zlobu a nepřejícnost?
Společnost je třeba sjednotit a stmelit a ne ji rozdělit nenávistí a ublížit zcela nevinným lidem!
Francie na to šla dobře.
No ale,pokud IS vydává fatvy na smrt někoho,jedno koho,potom toto počínání vyvolává nenávist....pak přijde odpověd a tato odpověd není od Boha,je od satana a výplodem pakla!
Pakla,které oni svou nenávistí k lidem probouzejí a při pokřiku alah akbar vyvolávají démony z temnot a posílají mezi lidi a nenávist je mocným strůjcem,ta svého stvořitele zničí!

A pokud si pak tito stěžují na porušování lidských práv,Gantanámo a údajné mučení,potom to jsou pokrytci a zbabělci.
Chtějí válku se světem?
Tak chtějí,nebo ne?,.,..,,,,,,,,

reagovat 18.1.2015 20:32 - Jahoda

já se porušování lidských páv nebojím,
chodím do práce
každou korunu POCTIVĚ vydělám
nekradu
nevraždím
snažím se s každým ve svém okolí vycházet
neperu se
a to ani v hospodě
či jinde
nedávám bomby do autobusů
vlaků
metra
neřeži hlavy
ruce
nekžižuji
nepobíhám s kalachem po Paříži,
či někde jinde
neničím ani letadly WTC
nestřílím děti v Beslanu do zad ve škole na 1 září
neútočím na divadla
a vlaková nádraží a
nevolám po světové válce..
a pod.
To proto se nemusím bát porušováním lidských práv v Gantanámu,Černém delfínu,či jinde.
Pokud bych ale dělal vše,to,co jsem zde popsal,potom bych zasloužil přes hubu a basta!
A pokud bych se pak dovolával amnesti international a chtěl bych,abych se mě zastali,byl bych i pokrytec a navíc i zbabělec.

reagovat 18.1.2015 20:37 - Jahoda

já se porušování...

a nyní mě řekněte,co z toho všeho děljí Čeští muslimové.
Nic.
Zato kdejaký Breivik vraždí nezletilé děti po stovkách
IRA vraždí Brity jak na běžícím pásu
to samé ETA
Černé září
a co já vím,jaké má nemuslimský svět teroristické skupiny.
Ani jeden z nich není český muslim !
Já a to jsem již psal,jsem proti jakémukoli zlu a pokud se někde děje křivda,upozorním na to a ta nenávistná kampaň,která je vedena v naší společnosti proti našim českým muslim mě vadí.
Křivdí se jim,to proto.

reagovat 19.1.2015 14:27 - Steve

Dodnes nevíme koho to Brejvik tehdá vraždil, totiž média mlžila všechno možný. Pokud to měli sraz Muslimáci, tak je jedině dobře že jim šel po krku.

reagovat 19.1.2015 14:27 - Steve

gin: Nevím, tak mi to teda prosím vysvětli.

reagovat 19.1.2015 15:57 - Chichota

S židvstvím nemám problém,pokud se to nepřehání,stejně jako s Islámem,Křesťanstvím.Ve vyspělých společnostech není problém soužití jednotlivých lidí s různými náboženstvími.Problémemm jsou hlavně náboženští fanatici a potom horliví ateisti,to je skupina snad zcela nejhorší,kerá si myslí,že má patent na rozum a bude tudíž všechno po jejich.

reagovat 19.1.2015 16:16 - sardanapal

S židvstvím nemám...

Prdel je v tom , že jedni by tě kamenovali , druzí by ti uřízli kedlubnu a ti další upálili na hranici ikdyž jednotlivé libůstky se mohou leckde dle místních zvyklostí překrývat .
Pouze s těmi atheisty by ti možná druhej den bylo trochu blbě - protože by ste se spolem ožrali :-)

reagovat 19.1.2015 16:23 - Pavel

Prdel je v tom , že jedni by...

Ateismus není náboženství,přestose někteří chovají ,jako střed vesmíru,jakby dosáhli ještě něčeho lepšího než majuí ti věřící a cítí se povoláni jim víru rozcupovávat a využít to jak příležotost k tomu jim nadávat.
ˇA ještě si myslí,že věřící musí tohle všechno strpět,protože mu to káže jeho víra.
Židovství je víra i příslušnost k národu,tím je specifické,ale jinak je to náboženství jako každé jiné.

reagovat 19.1.2015 16:30 - Chichota

Ignoranty nepřesvědčí a neobměkčí ani nábožensktví a chovají se násilně,vulgárně,agresivně.Takové lidi spousta níboženství vylučuje ze svých řad.A to je dobře.Tak se komunity zbavují agresivních jedinců.U skupin,co berou náboženství jako životní styl a ne jen papír,tak je možné se poznat natolik,že níboženská obec funguje jako takové větší rodina,co i nedibře žijící jedince vyloučí.Ateismus nic takového neumožňuje,takže ho vyznává i řada naprostí víry neschopných jedinců s mnoha sobnostními a společenskými vadami.

reagovat 19.1.2015 16:39 - sardanapal

Zajímavý je , že spousta takových násilnických , vulgárních , agresivních ignorantů pocházejících z různých náboženství , různé skupiny a vrstvy vedla a vede ! ;-(

reagovat 19.1.2015 17:10 - Pavel

Zajímavý je , že spousta...

Nevím kdo vede,KKK v americe,Aryan Brotherhood,nebo bílí rasisté v Rusku nejsou věřící,ale s ničím si nezadají oproti fanatikům náboženským.
Potom,když jse stát oficiálně náboženský,ano ten největší násilník není považován za násilníka,ale za náboženského fanatika.Když ale věčí celý stát povině ,tak jakápak je asi kvalita všech věčících,oproti těm třeba v česku,ke je to výběrov a nenásilné.

reagovat 19.1.2015 17:35 - sardanapal

Nevím kdo vede,KKK v...

A jak pak to bylo v Německu ( nacistickém ) ?
Kde šla KC úplně mimo , kde si výrůstci vyřvávali : nám nevelí Bůh , ale ... a.h.
Kdy tisíce , pcha - statisíce , milióny mířili vzpřímenýmy pažemi a řvali při tom sieg heil ..... :-(

reagovat 19.1.2015 23:35 - Jahoda

A jak pak to bylo v Německu...

nacizmus byla ideologie bez vyznání,každý SS musel při dotazníku vyplnit kolonku bez vyznání,to,aby mě kádrový profil,Hitler a ta jeho banda ŘKC nenáviděla a důkazem toho je Borman a jeho žena-zapřísáhlí odpůrce ŘKC.
Ještě k tomu upalování...
SS vypálila kompletně 2000 měst a vesnic v Bělorusku.
Nacistická bestie také upálila miliony Židů během šoa.
SS a jejich obrněná kohorta vypálila spoustu vesnic v západní Evropě během tažení proti Američanům a na to jsou důkazy.
Lidice a Ležáky nacista také vypálil.
Všude jenom krev a plameny a smrt,já jenom,když jsme u toho pálení a extremizmu.
Ještě a to ale odbočuji...
Vzpomněl jsem si taky na jednu epizodku na Všesokolském sletě,jak tam cvičily skladbu mladší žákyně a jak tam dívky stály,jeden chlapík si vsléknul tričko a na zemi se před protahoval a hned po něm vyjela parta Věrné gardy,jednalo se o ženské a ty na něj řvaly,že pedofilie je trestná a on toho rychle nechal a zdekoval se ,protože se tam na něj ihned mračilo i spoustu Chlapáků 2 a mě můj selský rozum řekl,že máknout si na některou z nich,dostal by od Chlapáků 2 ihned průplesk a hotovo.
Proč o tom píši?
Jedním z kořenů středověké Evropy je tabu pedofilie .
Děti se musí bránit a ve středověké Evropě každý pederast,který si mákl a sprznil skončil na hranici.
A tyto kořeny se zachovaly v naší kultuře až do současnosti.
Papež odsoudil praktikovanou pedofilii kněží jak černou satanskou mši a dílo satana v ŘKC,ano i tyto případy se staly,že farář omakával neochmířené hošíky ministrantíky,anebo placaté holčičky,ale kolik těchto případů je?
Několik desítek za posledních desítky let a ihned je spuštěna mediální kampań proti ŘKC.
Já jsem přesvědčen,že ataistických prznících pedofilů je stonásobně více,jak těch několik zvrhlíků v řadách kněží.
Ale o tom se nepíše,to nikoho nezajímá.

reagovat 20.1.2015 08:25 - sardanapale

A jak pak to bylo v Německu...

kdyby Hitlera a jeho věrné nepodporovali finančně průmyslníci z USA - tak zůstal u toho vyřvávání po hospodách.

reagovat 20.1.2015 08:35 - sardanapal

To pověz Jahodovi .

reagovat 20.1.2015 18:31 - Pro Jahoda

Chtělo by to více mluvit i o Japonském vraždění v japonsko-čínské válce,např.při dobyté Singapooru,zemřely desetitisíce lidí,byli záměrně vyvražděni.To je jiná vražedná mašinérie,která si s ničím příliš nezadala s tou nacistickou.
Prorůstání vězňů bambusovými výhonky,které proroste imitací tělesných orgánů z umělého materiálu se stejným měrným odporem jako tělo za 3 dny.
Nacistický holocaust nebyl jen holocaust Židů,ale i Romů a potom vraždili i vlastní německé handicapované,duševně a tělesně postižené.Po zavraždění je spalovali v peci na jednom německém hradě,tudíž stejný přístup jako v koncentračnícm táboře určeným pro internaci a likvidaci židovské otázky.

reagovat 20.1.2015 18:42 - Pro Jahodu

Děsivá taktika použité zvláště nelidských způsoblů ničení civilních obyvatel,přece nepadá jen na vrub nacistů,nemůžeme nelidskost odůvodnit mstou,to je necivilizované a barbarské a patří do středověku.
S tímto vedou před nacisty spojenecké nálety na obytné čtvrtě německých měst za účelem zastrašení nepřítele použíté s co největším ničivým účinkem,tedy bez bomb a pouze zápalené(takto se zabije mnohem více civilistů než obyčejnými bombami,udusí se kouřem,trosky hoří i 3 dny jako hambur).Další použití bylo s jadernými bombami výlučně na civilisty a ve velkém v Japonsku a potom ve Wietnamu Napalmem.reagovat 20.1.2015 19:44 - Pavel

Vypadá to,že se zde na židovství bude probírat všechno možné.

reagovat 20.1.2015 19:54 - Pavel

Když už se tu probírá jen Holocaust,tak vy jsem připoměl i takový pracovní tábor Flossenburg.30 000 mrtvých z řad všemožné nacistické opozice,tedy zřejmě přeažovai zde nežidovští mrtví.Praktikovala se zde taktika prací k smrti.Blízko byl kamenolom.Tento tábor měl pobočky i v dnešní české republice.
I zde sloužili Himlerovi rozšířené milice Waflens SS,kde sloužil v 11.tankové divizi u tehdy 17.ti letý spisovatel Gunther Grass,SS oddíly měli neformální charakter,šarže si tykaly a později nebyli ani přísně arijské,byli tam mnoho cizinců a jejich úvolněnost spolu s silnou nacistickou indoktrinací a výcvikem v ručních zbraních spolu s jejich počtem okolo 1 000 000 měli sloužit k případnému potlačení vzpour ve vlastní německé armádě
.První nebo druhý vedoucí tábora Flossenburg má jasně židovské jméno.Tábor koncentroval různ politické odpůrce,cizí příslušníky,potom malý podíl tvořili homosexuálové a bylo tu taky zabito asi 7 svědků jehových.

reagovat 20.1.2015 20:48 - Pavel

Značná část agrese a zabíjení ve dvacátém stolet,prostě jak tvrdí JAHODA,nebyla namířena vůči židům,ale většinu obětí tvořili civilisté bez rozlišení dle nacistické terminologie vzniklé ze zvrácené ideologie bratra Ch.Darwina Galton,který založil uchylný obor eugenika a ,který vášnivě propagoval i sám Darwin.Od té doby umírali všemožné národy z rasových pohnutek.Japonci vraždili číňany,američani wietnamce,angličani bombardovali německé a japonské civilisty,zoologické zahrady.Též to uplatňoval zvráceně stalin ve svých paranoidních čistkách na základě sociální vrstvy a PolPotů režim to dovedl do extrému.

reagovat 20.1.2015 21:25 - Muk

A opět to slovíčko...

Ťuk

reagovat 20.1.2015 21:42 - Pavel

Elis Island ,další příklad tábora anglosaského typu,sloužil k pobytu a selekci přistěhovaců dle jejich psychofyzického zdraví a taky prověřvání s podezření na levičáctví.

reagovat 20.1.2015 21:57 - Pro Jahodu

Myslíš na to co já?

Postižení?To asi nebude naše shodná myšlenka.Mě zajímá přístup anglosasů k věznění,koncentrákování a izolaci různých skupin obyvatel většinou na ostrovech.Další příklad je Long Island v Bostonu,tam fungovala léčebna dlouhodobě nemocných,místo pro alkoholiky,pro bezdomovce až do nedávné doby.
O tom "domácím věznění" otroků v jižních státech USA až do roku 1870,amerika holt země neomezených možností a nikde přitom žádnej nácek...

reagovat 20.1.2015 22:33 - Pro Jahodu

Nebo to je naopak,že náckové byli zavlečeni a podporováni právě z ameriky do evropy,aby potlačili vzestup levice a tehdy ,když už válka byla rozhodnuta,byli nuceni po Pearl Harboru vstoupit do války,aby si zachovali vítěznost.

reagovat 20.1.2015 22:41 - Pavel

Myslíš na to co já?

Rád provkuješ flanďáku,dobře vím,že tady je to prolezlí moraváckejma odpadlíkama od ŘKC.

reagovat 20.1.2015 23:01 - Velmi vtipné

A opět to slovíčko...

Takové laškovně neformální.Jsi homosexuál,nebo ho hraješ?!

reagovat 20.1.2015 23:16 - Pro datum

Tak co na to reaguješ ,počkej příště až budeš tázán,reaguji na Jahodu a ne na tebe.

reagovat 20.1.2015 23:19 - Pavel

11.7.2013 07:53 - Jahoda

ano,je pravda,že antisemitizmus je projev závisti a primitivní nenávisti.

-------------------------------
Takové příspěvky mají smysl.Ukázat těm primitivům co jsou zač.V Čechách žili jen promitivové,co otročili na urozené.Chytří odtud odcházeli a židé tu obchodovali,proto jim záviděli všichni co museli dřít.

reagovat 20.1.2015 23:40 - Pavel

Zdali pak víte,kdo přišel s prvním použitím bojových plynů a kdy?Na lest CKA generálů Franz Josef kývl na reciproční opatření na italské frontě,které bylo ve skutečnosti prvním použitím,jakousi válečnou modernizací.
Samozřejmě dodavatel plynů na tom vydělal.Zřejmě Linde :-),a proč tedy yi na druhé světové.Porsche,výrobce tanku Tigger třeba.Němci to sice fasovali jako erární výzbroj,pokud to nebyli české zraně jako v případě SS výbavi,která dostala ukořistěné zbraně z záboru ČSR armády.
Hrlzní zjištění je ,že na válkách někdo vždy vydělává na úkor toho sesazeného mocipána,a lidu té země.

reagovat 20.1.2015 23:48 - Pavel

Zdali pak víte,kdo přišel...

Dodavatel plynů pro I.WW bojiště.Ta je přece jenom déle zpět a mám k ní co říci,protože v ní padlo 100 000 Čechů napříč všemi skupinami obyatel a pomníčky jsou v každíém městě a vesnici doteď.Z každé druhé rodiny to někoho zabilo.
Jak to,že to pokračovalo v druhé světové.Kde se stala chyba!

reagovat 21.1.2015 00:18 - Pavel

Jistě já zapoměl,že jde hlavně o to kdo s názory přicházá a ne co je to za názory.Úplné moderní psycho.Takže hodně zdaru z informovaností o holocaustu pane jahodo,každá je na to zvědavý v dnešní době,která řeší úplně jiné porbléy.

reagovat 21.1.2015 01:22 - Kuk

Myslíš na to co já?

je mi to fuk

reagovat 21.1.2015 01:31 - Pavel

Jsi opravdu kretén,jak na tomto vlákně tak na Existuje Bůh,buzerujěš všechny,jdi se vycpat.

reagovat 21.1.2015 07:07 - Jahoda

11.7.2013 07:53 -...

pane Pavel,
Židům negramotný a nevzdělaný svět záviděl jejich schopnosti pramenící především ze vzdělanosti.
Já to již psal a znova se opakuji-od 12,nebo 13 let musel každý Hebrejský chlapec ČÍST z Tory v synagoze a to jak za časů faraonů,tak za časů středověké Evropy a v současnoti také a důkazem toho je přes 200 NC za vědu .
At žije Israel!
Ten národ pocházel z lokality středního arabského východu a to byla oblast s vysokou kulturní úrovní v dobách,kdy Evropa žila v prvobytně pospolné společnosti.
Ještě jeden archeologický fakt-archeologové provedli analyzu obsahu suchých latrin Evropy té doby z před naším letopčtem a výsledek byl takový,že vlivem špatných stravovacích návyků ,nemocí a mizerné hygieny trpěl skoro každý Evropan té doby chronickým a pernamentním průjmem.
Jejich úroveń byla prostě na takové úrovni,že ani to kvalitní H..nebyli schopni vyprodukovat a to vše v časech vzdělaného Řecka,Říma,Arabské kultury a také té Indické.
Protože co naplat,civilizace,která dokázala vynalézt 0 a dosadit ji do počítání měla prosté i na to,aby si zavedla gramotnost a higienickou úroveń!
Ostaně Indcká strava je toho důkazem na jaké jsou Indové úrovni,oni jsou prostě mimořádně inteligentní ,já v Indii byl a jejich strava je prostě super!
Židovský národ z této kulturní arabské lokality pocházel ,ostatně jejich písmo je také původem z této lokality a pak si prostě jen tak přišel se svou vzdělaností do primitivní a zaostalé Evropy .
Prostě se jim dařilo lépe a to budilo závist a nepřejícnost-viz váma zmíněné pogromy.
Hitler na tuto Evropskou tradici nenávisti navázal,nic více,nic méně.
Jinak co se týče Hirošimy a Nagasaki,tam bylo třeba ihned ukončit válku,protože krom USA s Japonskem válčilo i SSSR a byl plán zabrat celé Japonsko pod Stalinův vliv.
Byla v tom politika jak zabránit rozdělení Japonska asi tak,jak to dopadlo v Korea.

reagovat 21.1.2015 07:54 - sardanapal

Pan Pavel by neměl na noc toliko chlastati ! Ikdyž může namítnouti ,že to bylo pro pana Jahodu , stejně se to nedá moc číst :-)

reagovat 21.1.2015 08:18 - gin

Pan Pavel by neměl na noc...

Vidím, že sis záliby údaje v profilu hodně zredukoval. Svou hlavní zálibu tam už uvedenu nemáš.

reagovat 21.1.2015 08:20 - Jahoda

Pan Pavel by neměl na noc...

nejlepší je pivo a k tomu knedlik,zelíčko a vepřový bůček.

reagovat 21.1.2015 08:30 - sardanapal

pane Pavel,
Židům...

Jestli taky trochu nešlo o japonský zlato ?

reagovat 21.1.2015 08:32 - sardanapal

Vidím, že sis záliby...

Protože je až tak na 3. fleku :-)

reagovat 21.1.2015 08:38 - Jahoda

Jestli taky trochu nešlo o...

jestli šlo o Japonské zlato nevím pane sardanapal.ale o to americké vložené před válkou do německého průmyslu asi ano .
Já se odvolávám na knihu Tajná válka proti Židům od autora Aarona.
Tam jsou uvedena podrobná fakta.

reagovat 24.1.2015 00:11 - Pavvvell

O čem se nedá mluvit....

reagovat 26.1.2015 19:05 - P.R

Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘

1. Korintským 1:9

reagovat 9.2.2015 08:39 - Jahoda

Postižení?To asi nebude...

to "Pro Jahodu"
ano,zvěrstva se děla napříč celýma dějinama,to nepopírám ,tam se ale jednalo pouze o lokální události.
Nacizmus ale vraždění vyzdvihl na průmyslovou úroveň a zglobalizoval jej a omlouval.
Těžil hlavně z primitivnho antisemitizmu,který přetrvává až do současnosti,viz komentáře na Novinky cz jako..
Židi jsou Židi,to je třeba mít na paměti v současnosti i budoucnosti.
Je jasné proč nepoužívají hebrejská jména,to by nacionalisté svrhli.
A to jako neřekl pravdu?Vždyt je to tam jeden Žid vedle druhého.
Starozákonní Bůh je nevydařený,je žárlivý,mstivý,krutý,lstivý,samý úskok ,samá křivárna a tento Bůh si vyvolil Israel a ten ho přijal ,to snad o něčem vypovídá.
Vládne tam spodina velkého židovkého národa.
Ale jsou i tací,kteří si malují hákové kříže a SS na stěny,nadávají na homosexuály,Židy.
Policie se je neodváží kontrolovat,jsou to prostě neonacistické kurvy,jedno od kud nebudu jmenovat,které nemají v civilizovaném světě co pohledávat.
Copak nevědí,že celá Evropa z počátku našeho letopočtu a včetně Germánů,Anglosasů,Keltů, Vikingů ,Hunů a tak,trpěla vlivem mizerné životosprávy a primitivního života omezenců chronickým a pernamentním průjmem,ani to kvalitní H... nedokázala vyprodukovat,natož pak položit stočený kabel do homole,narozdíl od národů středomoří,kde vládla již od dětství gramotnost,vzdělání,literatura,poezie,Košer higienické chování a neskutečná úrověň mimořádně schopných lidí ?
At žije Israel.
Jo a náš pan prezident má pravdu ohledně glogálního tažení proti IS a at neposlouchá ty pštrosí politiky,kteří tvrdí,že to není pravda.
Jen tam bokem jsem se dočetl,že proti IS,který upaluje zajatce,křižuje a mučí a stíná děti pod 15 let,provádí otroctví,
-vytáhla do boje celá arabská koalice a chystá se pozemní úder,který provede Irácká armáda.
IS je dílo satanovo a jeho služebníky,kteří slouží zlu ,vyvolávají démony z temnot pekla a posílají je do světa čeká odmněna,kterou jim jejich pán Iblís připravil.
Je to to nenávist ,nenávist kterou oni vyvolali.

reagovat 9.2.2015 08:53 - Jahoda

to "Pro...

o tom,že vládnou mizerní Židé se vyjádřil vůdce separatistů a neonacistickou kurvou jsem myslel pravý sekror,který proti mim bojuje.
Mají SS a hákové kříže na stěnách a nenávidí Židy.
At si radši pustí na You tube video.
-Oseh Shalom-

reagovat 9.2.2015 08:58 - Jahoda

o tom,že vládnou mizerní...

a všechny nenávistné komentáře proti Židům z Novinek cz měli nejvíce kladných hlasů,Novinky Cz je neonacistická antisemitistická smradlavá žumpa.
Chudáci Židé,všichni je nenávidí a přejí jim nejhorší....ještě jsem si vzpoměl na jednoho Rabína,který když vystupoval tuším-li dobře z vagonu po rampě v Osvětimě...podíval se na zástupu tisíců Židů na peroně a jen tak si postekl..proč jsi si Bože vyvolil jako svůj národ zrovna ten náš....?

reagovat 9.2.2015 09:22 - Jahoda

a všechny nenávistné...

Já Jahoda mám k israelkému národu moc pěkný vztah a když jsem v Israeli,cítím se tam moc pěkně a každou chvíli si tam prožívám.
Vím totiž kam patřím.
A na svou elektronickou stopu na internetu,kdy jsem Israel bránil před lidskou špínou jsem čím dál tím více hrdý.
Ještě jsem zaslechl,že v Americe je židovská komunita mimořádně silná a to je dobře.
Amerika je zemí svobody,tolerance,demokracie a to vše si ubrání před okolním světem a své Židy v ní také.
Tam nikdo nebude posílat miliony na smrt a ve jménu ideologie vyvolávat nenávist,ubližovat nevinným.
Kořeny Ameriky,založené na svobodě ,demokracii a rovnoprávnosti všech se všema to nedovolí.

reagovat 9.2.2015 14:14 - D.

Velmi bych se chtěla omluvit za veškeré své příspěvky na této diskuzi ohledně židovství. Je mi líto, že jsem se tak vyjadřovala o židovském národě a urazila mnoho lidí. V minulosti mě potkalo mnoho špatného ze strany židovské komunity, ale i tak jsem sem neměla tak psát. Upřímně se snažím všechno to zlé vytěsnit a proměnit v odpuštění.
Prosím, přijmětě mou omluvu za veškeré mé vyjadřování o nás, Židech. Jsem také Židovka a už proto jsem sem neměla tak ostře psát.

reagovat 9.2.2015 16:56 - Steve

No a co ... nejsi nic extra. Nechápu proč psát tak povýšeně, není důvod.

reagovat 9.2.2015 21:16 - gin

Steve, nic nechápeš, za pár dní může tu být tipec diskuzím, pojednává o tom soud EU ve Štrasburku. takže pokud to projde, konec svobodného internetu.

reagovat 10.2.2015 00:26 - Jahoda

no,,paní D,
díky za sebereflexi.
Já vás varoval,že vám to nedá pokoj a nenávist proti Židům,kterou jste se prezentovala se obrátí proti vám.
Je ale dobře,že jste se omluvila a vzala vše zpět.
Jak asi muselo být nacistickým vrahům majících na svědomí tisíce,miliony lidí po té,co jejich zločinná ideologie prohrála válku a náhle zde byla prostě ta možnost se za toto vše zodpovídat?
Tam pouze omluva nestačila a oni to moc dobře věděli.
Vy jste svou chybu napravila omluvou a já věřím,že každý slušný a normální člověk ji přijme a prostě to smaže.
Toto se ale netýkalo nacistických vrahů a proto jeden každý z nich prchal jak krysa z potápějící se lodi krysí ztezkou a doufal,že unikne spravedlnosti.
Málo komu toho bylo dopřáno!
A jejich ideologie byla založena právě na vyvolávání nenávisti a psaním -media jako noviny,propaganda a rozhlas ,tak tím to vše začalo..........
A výsledek?
Oči dětí,které hladoví ve Waršavském ghetu,zoufalství lidí hnaných na smrt a to včetně malých dětí před popravčí jámou,viz fotografie z Pobaltí,oči lidí doufajících v lidskost po příjezdu do koncentráků a oči lidí po válce,kteří přežili svou smrt...ty jsou již bez výrazu...
Vždy,když si zadám na internetu téma Holokaust,tam ty fotky jsou a já se zadívám do jejich očí a moc dobře v nich vidím,co si myslí a co cítí.
Hned bych jim rád pomohl,dal jíst,ochránil je,dal jim pocit bezpečí a svobodu.
Je to něco,co jim nebylo dopřáno a nebylo jim to dopřáno právě proto,že je nacista nenáviděl a neviděl v nich člověka.
Nenávistným psaním a propagandou toto vše začíná.

reagovat 10.2.2015 16:31 - Steve

Gin: To teda nevím co vymejšlej ve Strassbourgu za píčoviny, ty o něčem snad víš konkrétně? Je vidět že se tam asi koušou nudou :-D Radši at' vyřešej jak magory islamisty poslat weg.

reagovat 11.2.2015 17:54 - D.

Chtěla bych zdůraznit, že jsem především míšenka. Židovka, nicméně míšenka. A nejvíce se cítím hrdá na svůj částečný německý původ. Němci vždy byli a jsou národ inteligentních a vyjímečně schopných lidí. Ráda se chlubím i Francií a samozřejmě svým Slovanstvím. Jen to židovství nějak nemohu rozdýchat: patřit k Židům není nic záviděníhodného.
Zároveň být částečnou Židovkou znamená něco jako podléhat "volání krve" a to doslova. Něco, nějak mě už vždy bude k Židům přitahovat, někdy a nějak v určitých situacích prostě zafunguji , instinktivně jako Židovka, možná i někdy jako tzv. "dobrá Židovka": aniž bych tak cíleně uvažovala. A domnívám se, že většina Židů je na tom podobně, ne-li rovnou stejně. Žádný národ to tak nemá, málokdo to chápe, nicméně tak fungujeme asi tak všichni Židé (pokud se nemýlím, nemohu se s jistotou, v tomto případě obzvlášť, vyjadřovat za ostatní). Židovství se nedá ignorovat, židovství se nedá jen tak obejít, židovství se musí přijmout. Národnost, ať už míšenství několika národností a židovství obzvlášť je identita. Člověk si může změnit ledaccos svého, příjmením počínaje a tel. číslem konče, ale genetiku nikdy.

reagovat 11.2.2015 18:01 - D.

Chtěla bych zdůraznit, že...

K mnou zmíněné mé snaze o odpuštění:

V křesťanském učení bývá odpuštění chápáno jako stupeň lásky a pokory zároveň. Odpuštění někomu, kdo se vůči nám samotným dopustil zla, je proces, přesněji: duchovní cesta. Cesta nelehká a mnohdy plná sebezapření. Nicméně si jsem jistá, že i tato nelehká duchovní cesta se nejen vyplatí, ale může být i velmi přínosná.
Chcete-li, tedy pokud má z vás někdo ten zájem, můžete to nazývat i sounáležitostí. Ale musím zdůraznit, že se za Židovku sice mohu a budu považovat, niko-li se k Židům hlásit a tak s tím národem souznít: nikdy se NEMOHU k židovskému národu přiřadit a NENÍ TO MÁ VINA.

reagovat 11.2.2015 18:05 - ty

woe, hysterka je zpátky

reagovat 11.2.2015 18:09 - D.

K mnou zmíněné mé snaze o...

PS: Své vlasy si budu vždy svazovat, v tričkách s hlubokýmy dekolty mě už nikdy nikdo neuvidí, stejně tak se budu snažit dodržovat veškeré židovské zvyky, které jsem se naučila.
O Židech se budu vyjadřovat už jen vždy slušně: ale to pouze a preventivně jen proto, že bych se někdy snad mohla i potkat s některým opravdu hodným a slušným Židem. A jako že věřím i na zázraky Boží, s přírodním jevem, hodným a slušným Židem, jsem se nikdy nesetkala.
Nicméně mou vírou je víra v dobro a naději. A má Naděje je ta, že možná, možná někde nějací hodní i slušní Židé jsou. Možná.

reagovat 11.2.2015 18:18 - D.

no,,paní D,
díky za...

Pane Jahodo,
svým způsobem, v tomto konkrétním případě, je škoda, že se tady tato diskuze odehrává jen písemně. Protože bych vám jinak ráda, velmi ráda ukázala své oči-oči ztýrané ženy, oči ponížené ženy, oči zneuctěné ženy. A je za tím práce vámi tolik milovaného národa. Židovského národa.

reagovat 11.2.2015 18:21 - Steve

Tak se z toho neposer.

reagovat 11.2.2015 18:37 - D.

I slušná Židovka chodí v...

Nebudu dokazovat že mám co ukázat.

reagovat 11.2.2015 18:58 - Jahoda

PS: Své vlasy si budu vždy...


Já se tady bavil o milionech zavražděných nevinných lidech a vy si odvažujete dávat svoje "utrpení " na roveń jejich?!
Jenom jestli jste Žid,něco mě říká,že spíše provokatér!

reagovat 12.2.2015 00:02 - Jahoda

Porad si melete svoje a...

proč se D prezentujete nickem jako ten samý D z příspěvku z 6.12 .2014 ?
Tam jste dštil sýru a oheń na Barucha G. a přesvědčoval mě o pravosti atheizmu..
Nějak se vám tam vloudila chybička ,se mě zdá.)))))
Tam mě přesvědčujete v mužském rodě a zde je z vás zase žena..tak jak to tedy je,jste provokatér,nebo ne?

reagovat 12.2.2015 09:56 - klid

proč se D prezentujete...

jahodo, hysterka D sebrala filozofovi D nick už před lety. Ale jsou jasně rozpoznatelní

reagovat 12.2.2015 12:48 - Jahodo - vem si brýle

proč se D prezentujete...

pořádně se podívej na nicky a uvidíš, že jeden píše v ženském rodě a má D. - slovy Déčko s tečkou a druhý píše v mužském rodě a má D bez tečky.
Nemohu samozřejmě zaručit, že za oba nepíše jeden člověk.

reagovat 12.2.2015 15:43 - Jahoda

s tečkou,nebo bez tečky,jedno je jasné,je to provokatér!
Uvažuje jako neonacistická kurva a proto opět virtuálně močím na Hitlera a jeho projevy prezentované na Svobodný Odpor a propagandu nacizmu,kdy je tam prezentován Adolf Hitler a omlouvány jeho projevy ospravedlňující světovou válku.
Vpád nacistů do Polska a pak do Ruska.
Na 30 milionů zavražděných Rusů a poté,co je vyvolávána nenávist proti Židům i omlouvání 6 mil. zavražděných Židů.
Já netvrdím,že Stalin nebyl krvavý dikrátor,jeho a té jeho bandy mě líto není,tam to byl samý masový vrah,zde se jedná ale o ty desítky milionů obyčejných Rusů,kteří umírali za svou vlast a stovky milionů těch,kteří museli bránit své domovy před vrahy a agresory.
Jejich válka byla spravedlivá!
Ještě je tam zmínka o Dráždanech,tak o těch jsem se také vyjádřil a to v tom smyslu,že spojenci,pokud by prohráli válku,byli by souzeni jako váleční zločinci.
Ano-bombardování Dráždan je válečný zločin,ale to se týká také Londýna,Coventury a jiných míst v UK,které nacista bombardoval,on byl totiž přesvědčen,že on může vše a ti ostatné ne.
Takže se nakonec jednalo o válku a tu vyvolal Hitler!
Bombardování Dráždan je tudíž jeho vina.

reagovat 12.2.2015 17:20 - Kritické časy

Žijeme v kritické době. Jeden představitel židů prohlásil, že v Evropě nyní dochází k nové vlně nenávisti k židům. Jsou hanobeny jejich hřbitovy, zapalovány Synagogy a je jim vyhrožováno plynovejma komorama. Proto se někteří židé začínají vystěhovávat z Evropy do Izraele.
Nacisti začínají zvedat hlavu a pod rouškou obrany národních zájmů se dostávají postupně k moci. Ukrajina je toho vzorovým příkladem. Tam se dostali oficiálně i ke zbraním a dělají si co sami uznají za vhodné. Oficiální ukrajinská armáda nemá nad nimi žádnou moc.
Německý časopis Focus zveřejnil rozhovor s několika členy pravého sektoru, kde jeden její člen prohlásil
"„Abychom neztratili identitu, nesmí se naše krev smíchat s žádnou jinou,“.

Když spustí tirádu proti homosexuálům, Židům a Rusům, jeden ze spolubojovníků ho brzdí – něco takového by západní novinář neměl slyšet."
Dále z rozhovoru vyplynulo, že se pravého sektoru bojí i policie. Bojí se zastavovat a kontrolovat jejich auta.

Z jednoho průzkumu v Německu vyplynulo, že 60% Němců by chtělo návrat Hitlera.
Vře to v celém světě.
Rozpadají se arabské i africké státy a terorismus dosahuje takových rozměrů jako nikdy v dějinách lidstva
Máme se na co těšit.
Naplňují se slova Bible o velkém soužení, jaké nikdy nebylo.
Matouš 24:21-22
21 neboť potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane. 22 Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

reagovat 12.2.2015 17:37 - Ouha

Žijeme v kritické době....

Tak ještě tady, než nám to EU zatrhne.

Nevím sice, kdo Židům dnes vyhrožuje plynovejma komorama, zato vím, že problémem je muslimský terorismus. Zbytek světa vůči nim má kvůli holokaustu pocit viny. A také to, že Židé stojí za kapitálem USA a USA je jedna ze dvou velmocí ovládajících svět

A nevyhrožuj tady hrůzama. Nebo si myslíš, že za ty dva tisíce let od Matouše plné válek,vraždění, touhy po moci a majetku, zla a nenávisti tady bylo někdy líp než dnes?

reagovat 12.2.2015 18:25 - Inteligence

USA se dostali svým chováním do situace, že kam vkročí tam jsou po čase tak nenáviděni, že je mi z toho až smutno.
Násilím ještě nikdo nikdy trvale nezvítězil.
Proč nejhorší z těch co vládnou jsou vysokoškolsky vzdělaní? Takže to vypadá, že vysoké školy z nich vychovali sobecké chamtivé, necitlivé a narcistické osoby, které chtějí ovládat druhé lidi za cenu milionů mrtvých a fyzicky i duševně zmrzačených lidí.
Takže to vypadá, že vzdělání vede k nesmyslným válkám, protože se vyvíjejí nové zbraně na co největší zabíjení lidí, místo aby se ty vědecké kapacity použili na vývoj např. zdravotnictví.
Nejvíc to odnáší obyčejní lidé, kteří nechtějí žádnou válku, ale nikdo se jich na to neptá ať je to z jakékoli strany.
Takže se nechá říct, že inteligence totálně selhává.

reagovat 12.2.2015 20:15 - Jahoda

USA se dostali svým...

Bůh žehnej Americe a její sladké svobodě.

reagovat 16.2.2015 19:37 - D.


Já se tady bavil o...

Ano, dávám své utrpení na roveň těch zavražděných Židů. A ještě něčím vás dorazím: smrt není to nejhorší, život v trýzni je drastičtější než smrt.

reagovat 16.2.2015 19:41 - D.

proč se D prezentujete...

Pane Jahodo, jedná se o podobné nicky. Pisatel pod nickem D bez tečky sem přispívá už dlouhodobě a já o něm vím. Jen jsem jeho nick neznala v době, kdy jsem si zakládala tento svůj, tj. D. s tečkou.
Buďte tak laskav a nevymýšlejte si problémy.

reagovat 16.2.2015 19:56 - D.

Žijeme v kritické době....

Jo, tak to s tím koncem světa jsme nedávno zažili-tři roky to jsou. Zajímavé by bylo vyhodnotit, kdo a proč s tou dezinformací strašil svět.
Zároveň se to dá těžko kritizovat, protože se báli naprosto všichni. Jenže se báli ZBYTEČNĚ.
Když sem, Židi, (prozatím) nestřílíte ty svoje uhozený anekdoty, co si třeba vymyslet nějakou židovskou pohádku?! O konci světa třeba....

reagovat 17.2.2015 13:11 - Jahoda

Jo, tak to s tím koncem...

paní D.
po celém světě,hlavně v Evropě se zvedá mohutná vlna antisemitizmu,je vyvolávána nenávist a jak jsem předpověděl,tyto antisemitské nálady vyůstují v útoky proti Židům a tito jsou vražděni po celé Evropě.
Vy přestanete proti Israeli psát a to tak,že hned !
Chcete být součástí tohoto antisemitizmu?
Chcete,aby toto byla Vaše vizitka a profil?
Aby po Vás zůstala takto natrvalo památka?
To se nebojíte,že byjste se pak na sebe nemohla podívat do zrcadla?


Označila jste mě za Žida?
Mě se to líbí ,vím totiž kam patřím a chci,aby to tak zůstalo i do budoucna.
Ještě k americkému prezidentovi a jeho politické korektnosti,kdy označil útok na košer obchod v Paříži za náhodný čin.
At už ten chlap konečně vypadne a uvolní místo schopnému státníku,který se nebude bát věci pojmenovat pravým jménem a tím je ISLÁMSKÝ TERORIZMUS !
Republikán s tím nebude mít problém a ochrání Ameriku před islámským terorizmem ,který nyní začal v Evropě.
To nejsou ojedinělé útoky,to je počátek civilizační války,která bude provázet svět celým 21 stoletím ,války v níž politici jako je Obama nebudou mít místo.
Bůh žehnej Americe a ochraňuj ji před demokratickou stranou a islámským terorizmem.
Já Jahoda Ameriku miluji a žít v ní je můj sen,já bych byl dobrý Američan a vážil bych si toho..byl bych svobodný člověk a nemusel bych se bát totality a diktátorství,to by bylo tak krásné....,žil bych si v klidu.
Co se týže Židů,kteří opouštějí Evropu ,tak k tomu si toliko,měli by zůstat,účelem terorizmu je vyvolávání hrůzy a pokud Žide hromadně opouštějí Francii,potom tato islamistická hrůza plní účel ,já souhlasím s tvrzením francouzkých státníků,kdy odchod Židů z Francie označují za prohru Francouzké demokracie,kdy s nima odchází i kus Francie...
Islamisté,kteří vraždí lidi a vyvolávají nenávist světa hrají s každým utečeným Židem z Francie hru vítěztví,jejich účel byl splněn a to je strach a hrůza.

reagovat 17.2.2015 21:01 - Jahoda

jinak je ale politika pr. Obamy vůči islámskému terorizmu dobrá,on musí dělat hlavně politické ústupky vůči arabským státům a nehanit jejich kulturu a nerozbíjet koalici a asi nemůže jen tak něco vypustit z úst,světový terorizmus se ale stejně postará o konec jakékoli korektnosti,teroristé totiž rádi vraždí a vyvolávají nenávist.
A toto bude asi tak v kostce celé 21 stol.
Pernamentní a nekončící civilizační válka a bláhový je ten,kdo je přesvědčen,že se ho to netýká.
O tom byl přesvědčen i svět před 2 WW a za chybný pocit bezpečí ustupoval zlu v podobě nacizmu.
Chamberlain je toho důkazem a proto po něm pak musel nastoupit politik jako je Churchill a ten si zjednal pořádek.
Ještě k první dámě během návštěvy tuším v SA kdy nebyla zahalena a podávala ruku všem těm arabům-to bylo reprezentativní chování hodné supervelmoci,jen tak dále.
Amerika každého potencionálního teroristu,který byt´je projeví snahu jít bojovat do IS státu zatkne ,soudí a uvězní a ty,kteří by se chtěli vrátit z IS do Ameriky také a tím se brání,je to něco,co Evropě schází,většina islamistických teroristických útoků měla souvislost s veterány IS,tam nepomůže pouze nějaké odebrání pasu,sledování ,viz Británie a Francie.
Veteráni IS v Evropě jsou nebezpečí,nebezpečí,které i Američané k sobě nepustí,tam je pořád ještě duch divokého západu,tj polejt dehtem ,posypat peřím a povozit na kládě a taky rčení -spolu jezdí,spolu visí.
Amerika se ubrání!reagovat 18.2.2015 19:31 - D.

paní D.
po celém...

Pene Jahodo,
děkuji za skutečnost, že jste se na mě správně naladil, tzn. že jste se vůči mé maličkosti konečně začal vyjadřovat vůči vícero národům.
Zazněla tady i myšlenka, že možná opravdu nejsem Židovka. Omyl, jsem Židovka a vy vůbec nepochybujte. Ovšem především jsem míšenka.
Po Židech jsem ostatně podědila tu nejsilnější židovskou vlastnost: extrémní bojovnost. Schopnost bojovat, ikdyž je prohráno. A už jen tento vyjímečný gen ze mě dělá Židovku.
Jenže mé další národy mě rovněž vybavily něčím vyjímečným (vyjímečně charakteristickými národnostními vlastnostmi). S Francií mě slučuje dobrá míra SEBEVĚDOMÍ a vkusu.
S Německem mám jako společně sdílenou vlastnost správně a zdravě chápaný nacionalismus a STATEČNOST.
A jsem za tuto svou výbavu hluboce VDĚČNÁ.

reagovat 18.2.2015 19:41 - sardanapal

Pene Jahodo,
děkuji za...

Odpust , že se pletu do vaší při ( nebo jak to nazvat ) .
Ale Ty jsi prostě jen zakomplexovaná blbka a pan Jahoda - magor ...

reagovat 18.2.2015 19:58 - D.

Pene Jahodo,
děkuji za...

K vaší zdejší Zdi nářků ohledně nacismu bych vám ráda připomněla skutečnost, že vámi tolik nenáviděný Adolf Hitler byl rovněž Žid. Pokud snad nevíte nebo pochybujete, zjistěte si ověřená fakta. Kdyby vám to nestačilo, zkuste si z fota A. Hitlera odstranit na PC tolik demagogující účes a specificky zkreslující střih jeho kníru. Jasně na něm poznáte židovské rysy: rysy, které nejsou tolik typické u většiny Židů protože jsou v jemněji řezané, nicméně tvar lícních kostí a především charakteristický tvar Hitlerových očí jsou jasně židovské. A to, co tento jeden z vašich lidí vytvořil v dějinách byla zrůdnost sama.
Největší malér je, že onen mezižidovský konflikt (holocaust) si odnesl celý svět. Byla to taková katastrofa, že postihla celosvětový vývoj na mnoho dalších generací.
Součástí tohoto maléru byl i fakt, že Žid Adolf Hitler začlenil do své "sounáležitosti" veškeré národnostní menšiny.
Další nedílnou součástí neštěstí Druhé sv. války byl i způsob vedení boje a rys Hitlerovy geniality: tzn., že na téma bojovnost uměl používat nejen dravost, ale i absolutní GENIÁLNÍ BOJOVÉ uvažování. Což je vlastnost každého průměrného Žida, který je jinak přirozeně tupost a blbost sama.
Skutečnost, že ke svému projevu židovství Žid Adolf Hitler zneužil tolik talentovaný národ jako je Německo snad ani nebudu rozpitvávat. Termín zneužití Německa je slabé slovo. Jo, ale promiňte, že o zneužívání vůbec píšu. Pro vás, Židy, zneužití nic neznamená. Zneužijete svět, národ i konkrétní ženu a nepřijde vám to vůbec špatné. Zastavíte se jen nad smrtí: tak buďte spokojen, mrtvých měl Žid Adolf Hitler miliony a to nejen Židů. A že pro Žida Adolfa Hitlera bojoval a umíral Německý národ?! .......jo, to vás asi taky nikoho nezajímá........ a když, chápete to po svém. Demagogie tolik chutná....

reagovat 18.2.2015 20:12 - D.

K vaší zdejší Zdi...

Měla bych ještě něco napsat po židovsku?
Třeba strašit lidi koncem světa, vymýšlet židovské pohádky, oblbovat svět výmysly všeho druhu, překrucovat dějiny a ještě dojímat důsledky židovské brutality?!
Jako Židovka mám pro tento svět pouze omluvu za svůj původ a snad, snad mi společnost projeví toleranci a přijmě mě jako míšenku.
Toť mé niterné přání...

reagovat 18.2.2015 20:14 - D.

Po Židech jsem ostatně...

Jo, já ještě zapomněla na jednu židovskou vlastnost: vyhrožování. Vyhrožování a zastrašování.
Ještě něco jsem zapomněla zmínit?

reagovat 18.2.2015 20:38 - xyc

Měla bych ještě něco...

Pochopila jsi vůbec, že Jahoda je sice milovník Židú a Ameriky, ale není Žid? Nebo je Žid jako spousta lidí, kteří mají někoho z prapředků Židů a ani o tom neví, což ty jsi si nějakou prababku- dědka někde vyhrabala jistě

Máš to v hlavě vyhrabaný a zbytek popletený, jsi zamilovaná sama do sebe a čistá rasistka

reagovat 18.2.2015 20:38 - xyc

Měla bych ještě něco...

Pochopila jsi vůbec, že Jahoda je sice milovník Židú a Ameriky, ale není Žid? Nebo je Žid jako spousta lidí, kteří mají někoho z prapředků Židů a ani o tom neví, což ty jsi si nějakou prababku- dědka někde vyhrabala jistě

Máš to v hlavě vyhrabaný a zbytek popletený, jsi zamilovaná sama do sebe a čistá rasistka

reagovat 18.2.2015 20:40 - D.

Pochopila jsi vůbec, že...

Víš kdo jsem?
Zodpovědný slušný člověk. Tečka.

reagovat 18.2.2015 20:55 - xyc

Víš kdo jsem?
Zodpovědný...

Podle toho, co sm píšeš, tak slušný a "lidsky" myslící člověk nejsi. Jsi plná záště a sebelítosti. Jediné, co by tě omlouvalo je duševní nemoc.

Já si např. Narozdíl od tebe nemyslím, že Židé jsou hloupí tupci. Mám s nimi jen nejhorší zkušenosti v pracovní oblasti. Vždy narozdíl od nás, drží při sobě a vůči nám, nežidům se chovají povýšeně. Ale, že by se mi z toho stalo motto života, jak to máš ty, to ani náhodou.

Pracuješ? Máš rodinu? Na co jiného myslíš než na své vlasy, výstřihy a nenáviděné Židy. Jo a na to, jak ty tomu říkáš, zneužití. Víš vůbec, co to znamená zneužití? Zkus definovat finanční, sociální, sexuální....něco z toho

Dobře na tebe reagovala Datumka. Ty jsi totiž člověk, který kdyby neexistovali Židé, našla by sis jinou oběť

reagovat 19.2.2015 07:34 - Jahoda

Odpust , že se pletu do...

já jsem především sardanapal hlavně antifašista,filosemita,odsuzuji lidskou špínu .
A ty si tomu říkej jak chceš,narozdíl od tebe ale nevidím v zabíjených dětech šváby a at tvoje komentáře nikdo zde na doktorce nemaže-to jsi napsal ,tak si za tím i stůj!

reagovat 19.2.2015 07:41 - Jahoda

já jsem především...


Ale taky jsem pro Israel a ty si tomu sardanapal říkej jak chceš.

reagovat 19.2.2015 07:50 - Jahoda


Ale taky jsem pro Israel a...

a jestli jsem kvůli mé podpoře Israele a antifašizmu v tvých očích magor,potom je to pro mě pocta a vyznamenání.
Jo,ještě jsem si vzpomněl,jak se Ukrajinci a Rusové přou o to,kdo osvobodil Osvětim.
Můj selský rozum mě ale říká,že to byla hlavně a především Rudá Armáda...ale to bokem.
Pokud bych se do té doby narodil,bylo by pro mě ctí v ní sloužit a jít proti Hitlerovi s flintou a stejně tak i u US armády,nebo v RAF.
Prostě bych do toho bombardéru vlezl a bil bych se za ně!
A toto je můj apolitický antifašizmus,který politicky angažovaní jako jseš ty prostě nemohou přijmout.
Že by se jednalo o jistou dávku fanatizmu?

reagovat 19.2.2015 07:51 - Jahoda

a jestli jsem kvůli mé...

tvého fanatizmu,ovšemže!

reagovat 19.2.2015 07:53 - Jahoda

tvého fanatizmu,ovšemže!

a končím.

reagovat 19.2.2015 08:49 - Jahoda

Jo,ne nadarmo se říká. Tak...

to ale neplatí pro všechny ty zloděje,tuneláře a lumpy v ČR...
........
Já zde psal hlavně jako anonym a chci,aby to tak pokud možno i zůstalo,pokud bych se ale se svým antifašistickým a proIsraelským názorem vyjádřil veřejně,jsem zvědav,kolik lidí by se za mě postavilo.
To by se pak to ucho utrhnout nemuselo a já bych své Židy nezradil.
Lidská hloupost je nekonečná,bylo by to aktuální téma,dá se říci nadčasové..))


reagovat 19.2.2015 09:06 - xyc

to ale neplatí pro všechny...

Moc lidí by se za tebe nepostavilo. Pokud budeme vycházet z toho, že každý trochu soudný člověk už dávno odsoudil holokaust, neznamená to, že by na Židech neviděl chyby. A Židé chyby mají ať už jako stát Izrael nebo vládci amerického kapitálu

Jo a ještě k tomu Obamovi. Aby v USA padli demokrati a vyhráli republikáni, to si snad ani nepřej. To by byl teprv masakr. Máme v rodině jednu USA republikánskou rodinku a musím říct, že jejich nenávist a krvelačnost (naposledy tu byl na měsíc jejich jednadvacetiletý syn) je až strašidlná

reagovat 19.2.2015 14:26 - Jahoda

zde se jedná hlavně o boj proti terorizmu a nyní prostě nastala doba,kdy je třeba politiky Chamberlainy vyměnit za politiky Churchily.
Mluvíš o nenávisti?
Tak ta milý xyz začne po útocích jihadistů v Evropě,ti se tam chtějí infitrovat pomocí přistěhovalců,kteých do Evropy přjíždí tisíce každý měsíc.
Pak teprve začne ta pravá a nefalšovaná nenávist ...to mě je jako pravičákovy milejší i náš pan preziden Zeman,ten totiž naplno a bez politické korektnosti jmenuje věci pravým jménem ,je to inteligentní člověk a pokud mluví o islamistickém terorizmu,pak to myslí vážně a veřejnost za ním stojí.
Pan prezident Obama je na boj proti terorizmu moc slušný a slabý,tam to chce prostě chlapa,který se nebude mazat a ochrání západní kulturu před civilizační válkou a toto je především a hlavně vizitka Republikánů.
Bláhový je ten,kdo je přesvědčen,že se jej tato civ. válka netýká,tam se jedná o čiré zlo a nacizmus byl svého času také takový.
A zlu se nesmí ustupovat,se zlem se musí bojovat.
(Že i toto jsou slova našeho pana prezisenta Zemana?)
A v tomto stojím na jeho straně a to i když jej určitě volit nebudu,já bych na jeho místě radši viděl Fishera,je to Žid a udržoval by dobré vztahy s Israelem..to by se mě líbilo.

reagovat 19.2.2015 14:48 - xyc

Jahodo, nenávist republikánů vůči čemukoli jinému než je americký republikán vyplývá z podstaty jejich politiky. Proč si myslíš, že asi 65% amerických židů volili Obamu? (nepleť si to s občany Izraele, tam je to zase jinak mezi Izraelci Araby a Izraelci Židy).

Ale s tebou je, jak se říká na Moravě, marné boj. Hýčkej si svůj názor, ale nikdy se nesnaž konfrontovat s opravdovými jaksi aktivními židy ani Židy (jak by mě napomenula datumka), byl bys zklamaný

reagovat 19.2.2015 18:23 - D.

Nezklamali jste. Je lhostejné jakou víru vyznáváme, je lhostejné v jaké zemi žijeme a jak žijeme. Na téma bojovnost jsme všichni stejní: ŽIDÉ.
Dobrý, pokračujte dál, já budu nadále pečlivě číst vaše příspěvky.
Jen jednou nejsilnější vlastností se od vás, Židů, zásadně liším: nejsem sadistická svině.
PS: kdyby jste měli obavy o mé duševní stavy, pak vás ujišťuji, že se neocitám v žádných problémech. A pokud by mé netové projevy měly nějaké důsledky, ponesu si je v plném důsledku.

reagovat 19.2.2015 19:23 - ty

Nezklamali jste. Je...

už zmlkni, na takovou diskuzi nemáš

reagovat 20.2.2015 13:59 - sardanapal

" bez buzoly a mapy "
Tenkrát měli plno hvězd a kor na poušti , tam měli noční oblohu jak na dlani .

reagovat 20.2.2015 20:07 - Jahoda

Jahodo, nenávist...

v psychologii je jedna věc známa a to,že mladý muž,pokud se zamiluje do dívky,nalepí si na ni vlastnosti ,které ta dívka nemá a představuje si její povahu takovou,jaká prostě není.
Je to jev u mladých lidí v pubertě a přesně takto ti pubertáci mnohde uvažují.
Proč o tom píši ?
Mnoho dospěláků totiž uvažuje podobně a považují to za rozumné.
Prostě si nalepí na někoho vlastnosti a je jedno,zda se jedná o rasizmus,fašizmus,nacizmus,šovinizmus,nebo náboženské tmářství.
Pak se záměrně vyvolává nenávist proti skupinám obyvatelstva,nebo jiným rasám.
Tak třeba rasisté,ti když vidí třeba toho černocha,ihned si na něj nalepí pouze zápory a dívají se tak na všechny černochy a nenávidí je jenom proto,že jsou černí.
To samé u romů,jak takový rasista vidí roma,ihned vidí pouze zápory a nezajímá jej,jestli je ten člověk slušný nebo ne!
Nacisté to samé u pro ně méněcenných ras a tkzv. podlidí ,třeba u těch Židů.
A pod. a pod.
Já ale nejsem teen pubertální tele a proto na tuto nenávist pubertálních primitivů neskočím,
-netvrdím,že co rom,Žid,černoch ,asiat anebo běloch je pouze samá ctnost jenom proto,že jsou černoši,běloši,Židé a romové.
To bych byl naivní.
A přesně tak se chovají všichni ti,kteří preferují kolektivní vinu a na základě této viny nenávidí,nenávist vyvolávají a ubližují tak zcela nevinným lidem.
Píšete o mé konfrontaci se Židy?
Já je mám v přízni to zaprvé,mám v přízni i romy a znám je z práce,jsou to slušní lidé.
Takže pouze kladné skušenosti a konfrontace.
Čím to asi bude?
Žeby slušní lidé a lumpové zároveń jsou mezi všema rasama,etniky a to tak,že po celém světě?
Takže mě prosím nepodsouvejte teorii kolektivní viny,já nejsem nácek a neskočím na ni a máte v tomto pravdu,se mnou je to v tomto případě marné boj.
Odsuzuji lidské zlo a zároveń hledám na lidech klady .
A nenávist,která je poslední dobou vyvolávána vůči Židům mě prostě vadí a víte proč?
Mám z ní strach!
A mám z ní strach proto,že se může obrátit proti všem slušným lidem .

reagovat 20.2.2015 20:10 - Jahoda

v psychologii je jedna věc...

a nenávist se může také obrátit i proti těm lidem,kteří jsou přesvědčeni,že se jich netýká a není proto třeba na upozornit.

reagovat 21.2.2015 12:46 - IGNACIUS

Bože můj, tady je to samý heretik.
Inkvizici na vás!

http://mec-pravdy.blogspot.cz/

reagovat 21.2.2015 12:54 - xyc

v psychologii je jedna věc...

V žádném případě nikoho neposuzuji dle kolektivní viny, takže se vším, co jsi napsal souhlasím.

Také si ymslím, že na světě j více dobrých lidí než chamtivců, jen ti dobří nejsou tolik slyšet.

Co se týká rozeznávání židů a romu v mé blízkosti, tak ani nevím, jak je rozeznat, protože znám také spoustu z nich, kteří naprosto naprosto dobře fungují a já je rozeznám jen tehdy, když se ke svému původu přihlásí

reagovat 21.2.2015 13:13 - Tony

Na Cikánovi, pokud si ho nespleteš s Řekem to většinou poznáš.

reagovat 21.2.2015 17:07 - D.

už zmlkni, na takovou...

Ráda ti nechám, že máš navíc než já. Udělám to tak pro své vlastní dobro.
Zkus si někde vybiflovat (nedejbože vyhodnotit na základě uvažování) proč.

reagovat 21.2.2015 17:11 - D.

v psychologii je jedna věc...

Pane Jahodo,
ten Rom se píše s velkým R.

reagovat 21.2.2015 17:15 - D.

Pane Jahodo,
ten Rom se...

PS: u těch, vámi sdělených národností si nejsem jistá v pravopise-přiznávám se k tomuto fatálnímu nedostatku.
Ale u těch bělochů jsem si jistá malým b. Možná že už je to tak i proto, že se mezi ně někdy řadí i Židé.

reagovat 21.2.2015 17:23 - D.

v psychologii je jedna věc...

Pane Jahodo,
jaký máte názor na mé tvrzení, že antisemitismus by mohl být vyvoláván i slušnými lidmi?
Jinak: mohl by být za slušného člověka považován i člověk, který má odpor vůči Židům?

reagovat 23.2.2015 16:49 - Jahoda

žádný slušný člověk není antisemita,to by totiž musel nenávidět a přát zlo.
Já jsem přesvědčen,že antisemité a rasisté se řadí do kategorií a to
Jsou plni nenávisti protože ještě nemájí svůj názor,jejich věk tomu neodpovídá.
Jsou plni nenávisti za účelem politického populizmu´.
Jsou psychicky nemocní a nemohou mít svůj názor.
Do jaké kategorie se řadíte vy?

reagovat 5.3.2015 00:15 - Jahoda

chudáci děti zfanatizované nacistickou kurvou,co to myslela přece,jak jinak dobře...
Na Odpor org je článek o bývalém dobrovolníku SS Albert Sudhoff narozeném v r.1926.
kolik muselo být tomu chlapci počátkem r 1939 .když začala světová válka?
A o tyto oběti nacistické zvůle se opírá neonacistická propaganda na odpor org.
Kdo má více rozumu jak testosteronu snad pochopí,že?
A nyní báseń:
Antisemita...
Fuj -hnůj
Hnus...................flus!

reagovat 5.3.2015 00:37 - Jahoda

chudáci děti zfanatizované...

a ještě báseń:
V USA ,tam se maj,
rukama, pokud možno nic nedělaj.
Maj se tam jak v píci jeleni,
kdo tam nelení,
-tomu se zelení.
Žije si jak to prase a nekrade
kdo krad ,ten je smrad
,nikdo jej nemá rád!
A ani propisovačku,potřeboval by nakládačku,
.............cajzl..
hajzl!
V USA je demokracie to svět,já Jahoda chtěl být její součástí hned.
Byl bych dobrý Amerikánec a měl bych se...
jak to v žitě prase.

reagovat 5.3.2015 00:44 - Jahoda

a ještě báseń:
V USA...

hajzl se týká těch 10 000 lumpů nahoře,co maj nožky nahoře,´protože jim to krákoře a ti blbci na dvoře-musej na ně makat ve fabrice,aby se ta banda měla dobře více.
A nyní pro pozornost srovnat republikový průměr a daně poplatné obyčejnému občanu ČR a platu politických papalášů,že?
Jak jinak taky..

reagovat 5.3.2015 03:02 - slusnej

Tady nekomu bije ve vezi.
Bim bam.

reagovat 5.3.2015 09:52 - Jahoda

Tady nekomu bije ve...

hlavně těm milionům normálním Čechům,kteří volí pořád ty stejné zloděje!

reagovat 7.3.2015 00:07 - Jahoda

Tady nekomu bije ve...

ty hele slusnej..
jedním z průvodních jevů nacizmu je absence jakékoli morálky kolerující s bezcitností.
A v tomto duchu je propaganda té ideologie také vedena a to čas nemění.
A nejlépe je formovatelný právě ten mladý teen člověk ,který si teprve utváří svůj názor.
A na mladé teen také bylo v tomto duchu ideologicky útočeno a nacizmus z nich udělal fanatiky,kteří šli na smrt.
To proto bylo největší úmrtí v řadách hitlerjugend,protože ti zfanatizovaní kluci šli bezhlavě do útoku v první řadě a kulomet je tam potloukl.
Navíc mladí lidé ještě nemají ty morální zábrany ,jaké má dospělý člověk a proto dokáží být neobyčejně krutí.
Věková hranice u vrahů desetiticíců Židů na Ukrajině a Pobaltí byla složena právě z těchto kolem 20 let starých SS.
V TV jsem pak sledoval zpověd jednoho z nich,který si za tyto vraždy odseděl asi 20 let na Sibiři.
Plakal ten stařík jak malé dítě a jeho slova byla-každý z nás byl tak mladý a nedošlo nám,co to děláme.
Ta rozvaha a rozum totiž přijde až věkem,pak člověk zmoudří a hlavně-ozve se svědomí.
A ten Sudoff je toho všeho zářným příkladem.
Bylo mu totiž 13 když začala světová válka.
Kolik těchto mladých lidí nacizmus zničil?
Byla to celá jedna generace!
Nacizmus ničil hlavně mladé lidské životy a bylo mu jedno zda své zfanatizované mládeže,nebo těch,které vraždil v plynu.
A o tuto ideologii,která působí na mladé lidi bez názoru je vedena propaganda na Odpor org.
Těm na lidech nezáleží a já jsem přesvědčen,že jeden každý z těch mladých vrahů měl někde mámu,která na něj čekala,když šel bezhlavě do útoku...
To není žádná stnost ,čest a sláva oslavovat tyto fanatiky a právě na tomto je zrůdnost nacizmu postavena především.

Dříve a nyní také.
Škoda těch mladých životů,dostat tito lidé jinou výchovu,chovali by se jistě jinak,člověk v jádru není špatný.
A zatímco tito mladí SS umírali na frontě,jejich ideologiští vůdci prchali jak krysy krysí ztezkou jedno kam.
Inu...užiteční idioti to byli v bimbam hlavně v jejich hlavách.

reagovat 7.3.2015 09:27 - Jahoda


Co se týče říše zvířat,potom naprostý souhlas s váma,ano,přírodní zákony existují a jsou přírodou vyžadovány a svět zvířat se těmato zákony řídí tak,aby byl příjem energie roven jejímu výdeji rovnoměrně s hmotností .
Taky je zde přirozená selekce,kdy přežijí pouze ti schopní a zdatní a tak je zaručena zdravá a schopná populace.
Viz predátor kontra obět.


Nacizmus se touto selekcí řídil a odvolával se na právě na tyto přírodní zákony .

Jinak řečeno ,nutil člověka,který byl ve své podstatě stvořen jako vyšší bytost,které byl dán od Stvořitele rozum a svobodná vůle a přirozená svoboda ,klesnout na úroveń zvěře.

reagovat 7.3.2015 10:04 - Jahoda


Co se týče říše...

navíc nacizmus a zejména nacisté byla ideologie,která v oblasti vědy na desetiletí předběhla svou dobu a já jsem přesvědčen,že by to byl právě ten první nacistický kosmonaut,který by jako první pokořil vesmír,nacistický raketoplán by jako první pokořil vesmír a byl by to právě nacista,který by jako první stanul na měsíci a pak i na Marsu.
Tam se jednalo nadprůměrně schopnou zločinnou ideologií ,které se dostal do rukou vědecko -technický pokrok.
A protože se jednalo o inteligentní lidi,věděli,jak zapůsobit na člověka a oblbnout jej propagandou.

Ještě co se týče nacistické ideologie nad a pod lidí,tak to je hloupost.
Tak třeba Žid byl dle nacisty podčlověk,potom by mě ale zajímalo,jak je možné,že ten národ má přes 200 NC za posledních 60 let,dokázal zůrodnit poušt a obohatit svou existencí celé lidstvo,každý totiž a to i antisemita čerpá z oběvů,které světu tento národ přinesl.

Nějak mě ta nacistická ideologie postrádá logiku.

reagovat 7.3.2015 10:59 - Pavel

Židovství jako národ,nebo jako náboženská orientace?
Podíl věřících židů je v ČR v ČR velmi nízký.
Jestli jde o podporu sionismu,tak to jdu radši pryč.

reagovat 7.3.2015 11:00 - Jahoda

Vyslovíš tady slovo selekce...

ano,a zde jsme opět v říši zvířat.
Já ale také mluvil o člověku a právě lidstvím je se třeba postavit a to i supům.

reagovat 7.3.2015 11:03 - Jahoda

Židovství jako národ,nebo...

zde jde hlavně o obranu lidství a Židům bylo za nacistů krutě ublíženo.
A proto mají nárok na svůj stát a místo,kde se schovají před lidskou nenávistí.
A tím je Israel.

reagovat 7.3.2015 12:58 - Pavel

zde jde hlavně o obranu...

Jak říkám,tohle není moje téma,nehodlám zhebnout kvůli tmu,že židé mají nárok na svůj stát,i když nacismus je největší dějinný vraždění ztechnizovaný,je to odstrašující případ pro nás všechny do budoucna,aby se takovéhle technologické vraždění už nikdy nevedlo.
Nebudu mluvit os sionismu,protože bych byl pokrytec mluvit o něčem co by bylo ode mně licoměrný zájem,já na tom zájem nemám,židé žili pokud vím tisíce let v diaspoře.

Podle mě můžou žít stále v diaspoře,tedy ti ortodoxní.

reagovat 7.3.2015 13:05 - Pavel

Mluvit a žvanit o lidství je poněkud pokrytecké,lidství nebo kapitalismus,komunismus,víra,nebo mimozemššťani,milardové majetky a jako protikalad miliarda živořících o hladu.
Jsme v regionu,kde skutečnou bídu nemají ani bezdomovci,ale jinde jsou děti co žijí na ulici velkých kapitalistických měst a dějí se tam neuvěřitelná zvěrstva.

reagovat 7.3.2015 13:09 - Pavel

Takže židé jako národ nebo židé jako etnická skupina nebo jako věřící náboženský skupina,to nejde všechno dohromady.Sekulární židé nemusí být sionisti.Případ Charlie se týkal také sekulárních židů původem.Ale kdo nejsme původem trochu jiný národ,stačí si přečíst příjmení telefoního seznamu,co čech v Praze to původem slovák,němec,ukrajinec,maďar,...

reagovat 7.3.2015 13:11 - Pavel

Jahodo,že vy jste taky tak trochu postižený sionismem?!

reagovat 7.3.2015 14:19 - Jahoda

chtěl bych žít v ulicích kapitalistických amerických velkoměst a za welfare si jezdit do Karibiku..
ale já bych spíše makal jako dělník v továrně a jezdil bych si po celém světě,taky hlavně do Israele,to by bylo super.

reagovat 7.3.2015 14:30 - gin

Ty si představuješ život obyčejného člověka v USA jak Hurvínek válku.

reagovat 7.3.2015 14:47 - Jahoda

Ty si představuješ život...

ono stačí porovnat život třeba v ulicích Německých kapitalistických měst.
Platy 4-6 krát vyšší jak v Česku
potraviny levnější jak v Česku
zájedy do zahraničí levnější jak v Česku
tak třeba německá klobása anebo salám je lepší jak českej,českej salám,to je samá náhražka v podobě mouky,Éček,kůže,polské posypové soli a kdoví čeho a to samé klobásky,ale německé klobásky mají kolem 95 % masa.
Ty české po ohřátí v mikrovlnce vyprodukují deci oleje a masnoty.
Šidit takto německý řezník Němce tak,jak šidí supermarkety v Česku Čechy,tak dostane přes hubu.
I v tom Israeli je v restavraci stejně draho jako v té České a navíc tam jsou švédské stoly se saláty a co kdo sní je je to jeho a je to v ceně.
A to byla asi tak v kostce Evropa no a v Americe,tam musí být normálnímu pracujícímu člověku prostě super.
Ne nadarmo se říká,že český a kanadský dřevorubec si za stejný plat jezdí do Prahy a Američan si za plat jezdí na Havaj.

reagovat 7.3.2015 15:12 - D.

žádný slušný člověk...

A víte do jaké kategorie si řadím já vás?
Mezi fanatiky. Vy tady citujete a otáčíte stále ty samá témata dokola, opěvujete a odmítáte si třídit názory. A na lidi máte rovnou škatule.
Výborný, skutečně...

reagovat 7.3.2015 15:23 - D.

zde jde hlavně o obranu...

...ano, ubozí Židé, kterým bylo tolik ublíženo, že musí donekonečna dojímat koncentračními tábory, vyvolávat neustále lítost a zdůrazňovat jací jsou chudáčkové ublížení....

Ještě by mě zajímalo, jak se vy, Židé, názorově stavíte k faktu, že Adolf Hitler byl rovněž židovského původu? Sice částečně, ale byl.
Není to tak dlouho, co jsem sem psala příspěvek na toto téma a žádný z vás: nic. Jedete jako kolovrátky o nacistickém zlu a co třeba připustit, že celý holocaust byl založen na mezižidovském konfliktu?
Jaký je váš postoj k židovskému původu Adolfa Hitlera?

reagovat 7.3.2015 15:47 - D.

...ano, ubozí Židé,...

Bývalo by stačilo v samotných počátcích nacismu, ve třicátých letech, založit kampaň proti Hitlerově zničujícímu vlivu. V Evropě by to zřejmě nebylo možné, ale v Americe by se takový projekt zrealizovat dal: mediální kampaň založená na přesném rozboru Hitlerových židovských rysů a jeho ž. původu. Odtajnit zápisy z matriky a nespoléhat, že zrovna Žid by Židům mohl provést něco zlého... Prostřednictvím médií, které by do světa prostě zařvaly skutečnost, že se hajluje zrovna Židovi by se předešlo všemu co následovalo a v dějinách nemá obdoby.
K žádné válce by ani dojít nemuselo. Na základě takové kampaně by se nacismus dal rozmetat včas.
Jenže ono by nebylo židovsky prestižní hlásit se k Hitlerovi jako k Židovi a takových tintilek by to stálo....
Židé, co si o tom myslíte, sdělíte mi? Třeba názor, úvahu a každopádně něco jiného než je nadávka, urážka, apod.?

reagovat 7.3.2015 17:09 - Jahoda

...že celý holocaust byl...

paní D:
holokaust nebyl založen na mezižidovském konfliktu,jeden každý nacista musel prokázat rasovou čistotu do několika pokolení .

reagovat 7.3.2015 17:33 - D.

paní D:
holokaust nebyl...

Máte málo informací.
Adolf Hitler měl částečně židovský původ. O jeho částečném židovství jsou doložené výpisy z matriky. Během války se o tomto samozřejmě nesmělo mluvit, později toto téma bylo nevhodné zmiňovat právě kvůli mnoha obětem koncentračních táborů, nyní se také více hodí mluvit o Židech jen jako o obětech, ale že byl A. Hitler rovněž částečně Žid, to se jaksi pořád nehodí zmiňovat.
Pokud nemáte informace o původu tohoto vraždícího génia A. H., tak si na PC odstraňte tolik demagogující účes a tvar kníru, který tolik zkresluje jeho tvář. Jasně poznáte dle tvaru lebky, rysů tváře (sice jemně řezaných, což není u Židů tak typické, ale je mnoho takových) a tvaru očí Žida.

reagovat 7.3.2015 17:39 - D.

...že celý holocaust byl...

Vyjádřila jsem se nepřesně, přiznávám.
Chci sem dát předně historicky ověřený fakt, že Adolf Hitler měl částečně židovský původ.
Skutečnost, že se pak na holocaust dá nahlížet i jako na mezižidovský konflikt je už můj termín.
Nechytej mě za slovo, spíš by mě zajímala vyjádření k této skutečnosti.
Fakt, že nacismus je zločin a fakt, jak moc velké zlo byla Druhá sv. válka je snad jasný a vámi všemi jen tady na této diskuzi omleté.
Ale jak se vy, Židé, názorově stavíte ke skutečnosti, že právě zakladatel nacismu, A. Hitler, byl rovněž Žid?

reagovat 7.3.2015 17:48 - a

Vyjádřila jsem se...

co jako, jestli byl Hitler Žid? Co jako z toho vyplývá?

reagovat 7.3.2015 17:57 - USA

a ještě báseń:
V USA...

Vy jste byl v USA ?
Poezie, je krásná, ale skutečnost je jasna.
V USA mám děti a můžu psát story o životě.
Za odstranění zubního kamene zaplatíš 1 000 dolaru.... Letec, vojenský veteran, který ztratil sluch v 62 letech pracuje. Invalidní důchody v neznámu. Každý občan splací nejmíň pět půjček..............

reagovat 7.3.2015 18:01 - USA

A možna nebudete věřit, ale finančně dětem pomáhame my ubozí Češi.

reagovat 7.3.2015 18:04 - D.

co jako, jestli byl Hitler...

...vyplývá z toho světová válka, miliony mrtvých, zplundrovaná zeměkoule, ale jinak víc nic...

reagovat 7.3.2015 18:15 - D.

Podle ksichtu možná jo,ale...

To zosobněné zlo nijak nezpochybňuji, Antikrista ti neberu, ale ráda bych vyjádřila, že židovství toho grázla Žida Adolfa Hitlera nijak neomlouvá.

Dějiny se v každém historickém období vysvětlují trochu jinak, jinak se na ně nahlíží a i rozdílně se vysvětlují. Prozatím je od Druhé sv. války pořád ještě "čerstvě", tudíž nejsou aktuální veškeré informace a mnoha lidem se nehodí mluvit o A. Hitlerovi jako o Židovi. I přesto, že to Žid byl.

reagovat 7.3.2015 18:34 - a

...vyplývá z toho světová...

to zas jo. Jenže to vyplývá z toho, že byl Hitler, ne že byl Žid. On je v Evropě každý tak trochu Žid nebo s njvětší pravděpodobností, stejně jako ckán, Němec a Francouz. Co ty víš, kdo se tvou rodinou přehnal za napoleonských válek

reagovat 7.3.2015 18:38 - D.

to zas jo. Jenže to...

Prosím vás,
já se tady snažím reagovat na ty opěvné plačky ohledně zla nacismu. A pláču nad tím také, jako každý soucítící člověk. Ale nemluvme tady o Židech jen jako o obětech zločinu, ale také jako o aktérech zločinu.

reagovat 7.3.2015 18:46 - Jahoda

to zas jo. Jenže to...

no jasně!
Každý má své prapředky a kořeny a ty jsou u každého průměrného Čecha a Slováka říznuty Germánií a stejně tak by se našel v drtivé většině u těchto lidí i původ Žida.
Ale to jsou obyčejní lidé a jejich původ,pokud právě toto někdo pokládá za směrodatné s těmato lidma, nemá nic společného.
A pokud ano,potom je to neonacistická kurva a preferuje kolektivní vinu.
!

reagovat 7.3.2015 18:47 - D.

Třeba Ti to tady vysvětlí...

Víš co považuju za malér?
Že každého zajímají následky holocaustu, ale podstata příčin nezajímá vlastně nikoho. A už vůbec ne něco jako zodpovědnost a sebereflexe.
A že mi něco vysvětlí ortodoxní Žid? Tak to je má jediná obava a nemusí být vůbec ortodoxní -já totiž vím, jak brutálně umí Židé vysvětlovat svou "morálku". Z toho jediného mám skutečně strach, opravdu.

reagovat 7.3.2015 18:52 - D.

no jasně!
Každý má své...

Pane Jahodo,
ten váš flák s tou "neonacistickou kurvou" má být narážka na mou osobu?
Pokud ano, tak to od vás vůbec není "dobré" ani "slušné" a už vůbec ne "spravedlivé".
Pouze zase jednou požidovsku nevíte kudykam.
Opěvování došlo?
Zdejší Zeď nářků je vyplakaná?

reagovat 7.3.2015 19:09 - D.

...podstata příčiny byla...

Dnes tady končím.
Ale chtěla bych si od vás, Židů a nejen Židů, přečíst jiné argumenty než vyhýbavé. Jo a také něco jiného než urážky.

reagovat 7.3.2015 19:10 - a

Pane Jahodo,
ten váš flák...

kdo tady pláče? Co jsi agresivní? Neumíš diskutovat?

reagovat 7.3.2015 19:26 - Jahoda

Dnes tady končím.
Ale...

At žije Israel

reagovat 7.3.2015 19:27 - Jahoda

At žije Israel

!

reagovat 7.3.2015 19:33 - a

At žije Israel

tak to zrovna vykřikovat nemusíš, ti se o sebe postarají i bez tebe. neustálé vyhrožování válkou, teď to štvaní američanů proti Iránu

reagovat 7.3.2015 20:25 - Pavel

Takže židovství je potenciálně pro všechny kdo doloží svůj původ.Pak de budou moci s vámi přispívat,no potěš koště,zblbnou docela.

reagovat 8.3.2015 01:08 - Jahoda

Pane Jahodo,
ten váš flák...

paní D:
pokud někdo někoho odsuzuje podle rasy,náboženství,původu jeho předků,barvy kůže anebo třeba podle náboženského vyznání,potom zde není něco v pořádku,tím jsem nemyslel vás,myslel jsem to všeobecně jedno na koho.
Já zd vedu slušnou dizkuzi a nechci spoluciskutující urážet,choval bych se jako hulvát a choval bych se přesně tak,jako ta skupina lidí,které jsem popsal.
Ale pokud někdo vyvolává nenávist,potom prostě musí být připraven na to,že se to vrátí a pokud někdo nenávidí jiného jenom proto,že je názorově dle jeho měřítek odlišný,potom něco není v pořádku.
Nemyslíte ?

reagovat 8.3.2015 02:18 - Jahoda

beru zpět výklad v mé básni-potřeboval by nakládačku-a chtěl bych se poopravit-potřeboval by k soudu.
A tam taky každý sloděj patří a to i ten polský kněz,co si nakrad zlato a měl to celý život v trezoru a na nacistických nenávistných novinkách cz by potřeboval jít na psychiatrii ten,kdo volá po upalování kněží flandáků a ten názor tam je.
Jak jinak s plusy...
Na psychiatrii proto,jestli to nemyslí vážně ,...

reagovat 8.3.2015 16:15 - Pavel

Jahoda je debil

reagovat 8.3.2015 19:03 - mima

tak to zrovna vykřikovat...

Kdo z Vás byl v Izraeli? Pokud máte informace z tisku a neb z druhé ruky, tak tyto informace jsou jen propaganda......
Víte jak se tyto informace produkují? Možná by jste se divili, kdyby jste se, se skutečností setkali.

reagovat 9.3.2015 06:44 - Jahoda

Jahoda je debil

a co nějaké argumenty?
Ale ty,pokud je IQ tykve schází,jak jinak taky.
Jinak Novinky cz se jevěj jak jako propaganda nenávisti a násilí,schvalování genocidy,všechny hlasy,které si přejí mučení,vraždění a něčí smrt tam mají kladné hodnocení,na to jsou snad i paragrafy.
To mima v Israeli jsem byl a jak jsem popsal,jídlo je tam skoro stejně drahé v restauraci jak u nás a jejich plat několikanásobně převyšuje ten náš český.
Čím to asi bude?
Já bych řekl,že se tam prostě nekrade a hotovo.
U nás v Česku se strácejí miliardy a nikdo nic není,každý je čistý jak lilie,třeba ta mostecká uhelná ,jak je možné,že není znám přesný viník?
A na tyto české zlodějny my všichni,co musíme vstávat ráno do práce doplácíme životní úrovní.
Tak to prostě je a hotovo .

reagovat 9.3.2015 07:36 - Jahoda

a co nějaké argumenty?
Ale...

ty hele Pavel,co to tam píšeš o kapitalistických městech a živoření?
Pokud je mě známo,tav vyšší životní úroveń je právě na tom západě!
A je tam proto,protože je tam morálka a zákony poplatné každému,ale ty a tobě podobní by jste radši žlil v ČSSR z před r. 89.
Já si to zažil a vím své,nikde nic nebylo,chtěl jsi banány,
Pomeranče?
Telecí?
Auto?
Motorku?
Cestovat po světě?
Těsnící gumičku do pračky?
Ananas?
Chtěl jsi prostě jen tak koupit,co jsi potřeboval?
Tak potom akorád tak houby s octem-nikde nic nebylo!
Na všechno pořadníky,všude plno bonzáků a udavačů,každý každého sledoval a hlavně-záviděl mu i ten nos mezi očima.
Já jako dítě jedl ananas teprve ve 12 letech a to poprvé a to byl ještě takový kousek na zákusku.
Jedl jsem ho 20 min!
Prostě jsem si to musel vychutnat,dodnes,když se podívám na banány,podvědomě cítím že to je nedostatkové zboží,pomeranč dostala každá rodina akorád tak jeden na jedno dítě a to ještě na vánoce.
A dnes?
Co kdo chce,prostě si koupí a hotovo,takže jdi prosím s tím živořením v kapitalistických městech někam .
Já vím své.
Dokonce i to kvalitní kolo Galuska,Favorit bylo na pořadník,jediné co se dostalo bez něj bylo kolo Ukrajina a na něm šlapat,to tedy bylo něco,ne nadarmo se říkalo-Chceš li poznat co je dřina,kup si kolo ukrajina.
Byla to prostě mizérie,zlatý kapitalizmus,jenom pár stovek km. na západ si lidé žili spokojeně svobodný život v dostatku všeho.

reagovat 9.3.2015 07:49 - Jahoda

ty hele Pavel,co to tam...

jo a to s tou psychiatrií pro někoho,kdo veřejně verbuje na internetu,že chce vraždit,tak to je vážně na na doktora přes hlavu,nedávno se totiž masově vraždilo,kdy jeden blázen postřílel spoustu lidí,volat po něčí smrti vážně není legrace.

reagovat 9.3.2015 07:52 - Jahoda

Nakrm tu bandu.Jo máš...

ta je i dnes a kdo chce tak maká,já makám celý život od vyučení a budu ve fabrice makat až do důchodu,ani jednou jsem nebral podporu nezaměstnanosti.
Tak když makám já,tak at makaj i jiní a né,že jsou na invalidním důchodu a těchto parazitů je přes půl republiky!
Já mám v tomto čistý štít a se mnou každý,kdo má snahu žít normální život.

reagovat 9.3.2015 11:40 - Ric

Ric pic do hotelu ritz

reagovat 9.3.2015 11:40 - Ric

Ric pic do hotelu ritz

reagovat 9.3.2015 12:24 - Pavel

To je absurdní,mám dojem ,že židovství o tom není co povídat,to se musí žít,vyrážím žít své židovství,i když tedy o něm nevím...Ale co je komu do toho,třeba je to Bohu jedno a nechá mě si to žít i když oficiálně bych tedy nemohl nic doložit papírově.Aloe co jsem koukal ta řeší jiné problémy,např.zda nežidovský manžel může být jednou pohřben jednou vedle své židovské manželky,když tam je málo místa apod. a je je jenom tatínkovec a na obci v Praze se tatínkovci marně snaží,maminkovci vedou.Syn rabína je herec a rád si pokouří travku atd...
To bude asi dobrá odpověď paní doktorko?Děkuji.Už nemám dotaz.Uctivost.
navíc třeba Fischerův syn je konvertita a tatínkovec,protože nevím,že by jeho matka byla původem židovka po matce,takže to asi nevadí.

reagovat 9.3.2015 13:50 - Adam

Jede chlápek a vidí stopovat jeptišku, tak ji vezme. Po chvíli jeptiška říká: "Vy řidiči se máte. Vezmete mladou stopařku, zahnete do lesa a tam ji pomilujete." Chlapík zahne do lesa, zastaví a jeptiška povídá: "Udělej mi to, ale jen do zadečku, aby se pánbůh nezlobil." Stane se. Po chvíli jeptiška zase říká: "Vy řidiči se máte. Vezmete mladou stopařku, zahnete do lesa a tam ji pomilujete." Chlapík zahne do lesa, zastaví a jeptiška povídá: "Udělej mi to, ale jen do zadečku, aby se pánbůh nezlobil." Stane se. Po chvíli jeptiška zase říká: "Vy řidiči se máte. Vezmete mladou stopařku, zahnete do lesa a tam ji pomilujete. Ale co my, chudáci teplouši, my si na vás musíme vymejšlet pořád nový fígle.

reagovat 9.3.2015 14:10 - Tak

Jede chlápek a vidí...

to nemá chybu,už sem někde četla,ale v jiném podání.

reagovat 11.3.2015 15:39 - Jahoda

To je absurdní,mám dojem...

na Židovství a státu Israel mě přitahuje především ta čistota ,upřímnost a čistý úmysl lidu,který přežil svou smrt a hledal útočiště před lidskou nenávistí.
Ty zde Pavel záměrně uvádíš nějaká fakta několika lidí a spojuješ to s celým Judaismem,Židy a státem Israel,preferuješ kolektivní vinu a na té té je ideologie ultralevice a nacizmu založena.
Doufáš,že
-ti- hlupáci si udělají svůj názor na celý židovský národ a dle nějakého syna rabína co kouří travku šmahem začnou pohrdat vším,co s Israelským národem souvisí,mezi ultralevicí a nacizmem vážně není rozdíl,vaše metody jsou stejné,útočí na lidskou spodinu,lůzu a vnucují ji svůj názor.
Takže nemlž!
Já jsem dle tebe debil ?
No a ty jsi populista.
Stát Israel vznikl po té,co nacista povraždil na miliony Židů a ti z národa,kteří to vraždění přežili hledali útočiště před antisemitizmem,s tím nějaké kouření trávy ,židovské pohřby ,tatínkovci a maminkovci a syn herce nemá nic společného.
Jedna ze základních lidských vlastností je totiž útok a útěk a lid Israele především a hlavně utíkal!
A utíkal i z takových zemí,jako je Amerika,Evropa a Austrálie a že se jednalo ale super země,kde byl blahobyt,zajištěná budoucnost a svoboda s demokracií toho všeho se dobrovolně zřekl ,vyměnil za nepohodlí a poušt a utíkal do místa,kde měl své kořeny od starozákonních dob ,do země,kde měl Israel od nepaměti své kořeny.
A v tom je ta křištálová čistota,takže nedělej z veřejnosti blbce kolektivní vinou zakládajícíse na na tvém příspěvku z 9.3.2015.

reagovat 11.3.2015 15:45 - Jahoda

na Židovství a státu...

at žije Israel!

reagovat 11.3.2015 17:08 - wiki pro Jahodu

na Židovství a státu...

trochu historie a ne hysterie

Po první světové válce došlo k rozpadu Osmanské říše a území současného Izraele, Palestinské autonomie a Jordánska, byla dána do správy Spojenému království, jako protektorát Britský mandát Palestina.[4] V mezidobí došlo k osamostatnění Jordánska, a tak se pro zamýšlený židovský stát připadlo v úvahu pouze území západně od Jordánu.

Během britské správy bylo Arabům i Židům umožněno se částečně podílet na správě Mandátu. Arabové sice působili na některých úřednických místech, avšak odmítli se podílet na vzniku nového legislativního orgánu, a tak se do značné míry odřízli od vlivu na dění v Mandátu.[5] Během správy zavedli Britové kvóty pro židovské imigranty, které vyvrcholily v roce 1939 přijetím Bílé knihy.[6] V reakci na neochotu Britů dostát svým závazkům se proti mandátní správě postavila židovské podzemní organizace Irgun, která proti britským vojenským civilním a vojenským cílům páchala atentáty. Později se z Irgunu vydělila skupina Lechi, která byla ještě militantnější. Britové nakonec nevěděli jak nastalou situaci řešit a tak v roce 1947 předali tento problém k řešení Organizaci spojených národů.[7] Ta sestavila zvláštní komisi pro Palestinu (UNSCOP), která posléze připravila plán na rozdělení Palestiny.[8] Tento plán byl v roce 1947 schválen Valným shromážděním OSN. Jeho rozhodnutím připadlo 54 % území mandátu Židům, kteří tvořili 1/3 obyvatelstva, zatímco Arabům, kteří tvořili 2/3 obyvatelstva bylo určeno 46 % území. Židé plán přijali, přestože 75 % území, které jim bylo přiřknuto, byla poušť, zatímco Liga arabských států a Vysoká arabská komise plán odmítly[9] a ihned zahájili útoky na židovské osady. Britové, kteří se z Palestiny stahovali velmi neochotně sice Araby proti Židům zvýhodňovali (Arabskou legii dokonce vedl britský důstojník), díky ilegálnímu vyzbrojování a malé koordinaci jednotlivých arabských vojenských frakcí se však Židé dokázali těmto útokům nezřídka ubránit. Židé se snažili zejména o ubránění celé oblasti, kterou jim přiřkla rezoluce OSN, v čemž jim pomohly i československé dodávky zbraní v dubnu 1948.[10]

Úspěchy židovských vojáků zejména v Galileji vyděsily arabské obyvatele, již začali masově opouštět své domovy. Část Židů dokonce Araby zastrašovala zcela cíleně, aby je donutila k odchodu z území budoucího židovského státu. Na mnoha místech docházelo ze strany Židů k etnickému čištění území, boření domů a celých vesnic a k vyhánění místního arabského obyvatelstva.[11][zdroj?] Odcházející britská vojska se nijak nesnažila tuto „nevyhlášenou válku“ nějak mírnit, ačkoli při ní docházelo i k masakrům židovského i arabského civilního obyvatelstva.[12]

reagovat 11.3.2015 18:36 - Hmmm

Jak se říká těm co lezou USA do ...USA lízalové?

reagovat 11.3.2015 19:39 - Jahoda

trochu historie a ne...

dobře,váš příspěvek je k věci a má úroveń,ještě bych jej ale chtěl doplnit o fakt,že proti státu Israel vytáhla celá arabská koalice a nebýt zbraní,které dodalo Československo,Arab by Židy skutečně zahnal do moře.
Tam se jednalo o několik Německých stíhaček Messerschmitt které dokázali zastavit postup arabských tanků .
Mělo to totiž hlavně psychologický dopad,Arab totiž s hrůzou zjistil,že Israel má i letectvo a to jej na několik dní odradilo od útoku,dní,které zachránily stát Israel od totálního zničení.
Jednalo se pomyslnou hranu propasti bytí a nebytí a na této hraně Israel několik příštích skutečně balancoval.
Viz válka Jom Kipur a pod.
Všude samý podraz,křivárna,nenávist a nepřejícnost okolního světa a to včetně Ameriky a Evropy.
Ten národ to vše ustál se ctí a ubránil se a ano,váma zmíněnou poušt dokázal zůrodnit a udělat z místo se životní úrovní podobou té v Americe,proto se také Israeli říká židovská Amerika.

reagovat 11.3.2015 19:41 - Jahoda

dobře,váš příspěvek je...

několik desetiletí skutečně balancoval.

reagovat 12.3.2015 15:20 - D.

paní D:
pokud někdo...

Myslím si, že se v žádné nenávisti nepohybuji a to navzdory všeho toho, čeho jsem se stala obětí způsobeným židovským národem.
Pokud k slušnosti řadíte i cosi o kurvách, prosím, jsou to jen vaše kritéria slušnosti-mně to slušné nepřipadá, obzvlášť když tak reagujete zrovna na mé příspěvky: není těžké se domyslet, jaké jsou vaše názory. Ale budiž, jsem za všechny ty roky zvyklá i na drsnější "židovské" projevy. Nejste vyjímka, nic víc.

reagovat 12.3.2015 15:22 - D.

Jahoda je debil

Tak nějak...
(ale já to tady nevyjádřila)

reagovat 12.3.2015 15:28 - D.

To je absurdní,mám dojem...

...tak hlavně že to máš pěkně srovnaný a máš ve všem pořádek.

reagovat 12.3.2015 15:36 - D.

na Židovství a státu...

Jo, tak hlavně, že onen nacismum byl založen Židem. Ale o skutečnosti, že měl A. Hitler částečně židovský původ je "slušné" mlčet. V opačném případě by se jednalo o pobuřování, případně o projevy neonacistických kurev....

Tak to tu důkladně zaplácněte: ještě nějaké další anekdoty, nakupování salámů a jiné mlžení. Hlavně si nepřiznávat "kolektivní vinu", že ano?

reagovat 12.3.2015 23:16 - Pozorovatel

Píšeš si sám se sebou i korespondenčně?Jseš sionista a to je ideologie,tak tu neplkej jak jiná ideologie je špatná.

reagovat 13.3.2015 07:27 - Jahoda

Píšeš si sám se sebou i...

ideologie ta,která schvaluje kolektivní vinu a nenávidí zcela nevinné lidi je špatná ideologie a tou ne ideologie nacizmu!
Na miliony povražděných nevinných lidí,kteří doufali v lidskost a lidství od svých katů,kteří v nich měli pouze méněcennou podrasu méně jak zvěř a věc,které je se třeba zbavit.
Ideologie,která nenávidí na základě kolektivní viny(viz D.) a hledá bič a je jí jedno z jakého důvodu,ideologie,která na základě jednoho blázna s knírkem vraždí po milionech!
To je ta dobrá ideologie?
Jinak D. s ideologií kolektivní viny zapadá přesně do kategorií nacistů a to,že je dle svých slov Žid ji neomlouvá.
Ona hraje na upřímnost ale skutečnost je prostě taková,že je to provokatér,který omlouvá holokaust,vraždění,nenávist a šíří to vše veřejně.
Tak mě tedy řekni ty pozorovateli,která je dle tvých slov ideologie,která je IN?
Ale ty se řídíš účelem světí prostředky a jako správný ideologista nemáš a ani nemůžeš mít mít svůj názor.
Tak mám pravdu,nebo nemám?

reagovat 14.3.2015 11:29 - Jahoda

kolektivní vina vzniká u lidí,kteří na jednu stranu utíkají a na druhou stranu zase útočí a hledají v tom pochopení.
Je to úchylka.
V světě zvířat a zákonů přírody je predace normální a zákony přírody vyžadována,člověk ale,ten člověk,který je spjat s vyššíma cílema Stvořitele je pánem této přírody a není jeho povinností se jejíma zákonama ve vztahu k jinému člověku řídit.
On se ale cítí jako zvíře a myslí si,že zákony zvěře kolerují s těma lidskýma.
Není to pravda"!/
Vážně,není to pravda.
Ale toto je pud,který je vložen všem predátorům v genech a to je dravec dravce nepomůže,to ho radši stáhne z kůže,má to dáno v genech,nikomu nic nenenech.
A to je ta kolektivní vina.
Protože má ale i svobodnou vůli,může se řídit tím,co mu přikazuje svědomí a to je to vnitřní podvědomí,které určuje na základě čistoty a upřímnosti co je správné a co ne.


reagovat 14.3.2015 11:35 - Jahoda

kolektivní vina vzniká u...

a nacizmus byl založen právě na zákonech přírody a zákonech predátorů a obětí a proto s lidstvím neměl,nemá a nikdy nebude mít nic společného.
Tam se pojetí zákonů zvěře a lidství prostě hádá a člověk,který podvědomě tíhne k dobru,lásce a pochopení ,pokud se přikloní z zákonům zvěře,zákonům,které si protiřečí s lidstvím,je neštastný.
Viz ukázka z filmu,kdy SS upalují vesnici v Bělorusku v kostele a SSáci,kteří střílí do kostela plného dětí pláčí.
Tam je ta vnitřní neshoda.

reagovat 14.3.2015 12:14 - ano

a nacizmus byl založen...

cituji
SS upalují vesnici v Bělorusku v kostele

a pomáhali jim v tom ukrajinští dobrovolníci

reagovat 14.3.2015 12:21 - Jahoda

však také jeden z nich pláče jako stařík ,jako malé dítě a říká,každý z nás byl tak mladý a nevěděl co dělá.
Tam se pak ozve svědomí!
A to je Boží hlas a ten je spravedlivý a to i k těm kteří lžou,lžou a lžou !
A to jsou nacisté.

reagovat 14.3.2015 12:45 - Ouha

Kolektivní vina je když...

...je člověk součástí nějaké sociologické skupiny (zahrádkáři, rodina, národ), někdo z té skupiny spáchá zločin, ktrý je jako zločin vyhodnocen skupinou vyšší a následně jsou všichni členové skupiny považováni za zločince

reagovat 14.3.2015 13:33 - Pavel

Tak mě teď napadlo s uctivostí k panu Jahodovi:-),zda se židé ,když nežijí v Jeruzalémě chodí někam modlit k nějaké jiné zdi nářků.Přece nemůžou být znevýhodněni.Případně kam píší ta psaníčka.

reagovat 14.3.2015 13:43 - helmut fridrich furbymrdal

Kolektivní vina je...

no a takhle uvažují někteří duševně malomocní jedinci o němcích. přeci dnešní lidé nemohou za fašismus,

reagovat 14.3.2015 14:58 - No

no a takhle uvažují...

Tak si to užij,každej pták jednou dolétá.

reagovat 14.3.2015 16:25 - 14.3.

kolektivní vina vzniká u...

Jo chápu na co narážíš. Ale u ženy jsou její pokrevní línií děti,ne muž s kterým ten nespočet potomků má.Může to být klidně i úplně cizí člověk...

reagovat 14.3.2015 17:10 - Jahoda

Tak mě teď napadlo s...

také ,když jsem v Jerusalemě,dávám do zdi nářků psaníčka a tam je napsáno
-I love Israel,Jahoda CZ-
pak jdu do města a tam si na jednom náměstí koupím v obcohodě BBQ,nevím přesně jestli píši správně,takovej ten jejich rohlík s hovězím a hranolkama a zapiji to spoustou piva,podporuji tak israelskou ekonomiku.
A taky,když jsem u Mrtvého moře,piji tam jejich pivo Gold Star a nevadí,mě že stojí 8 dolarů,dám si jich hned 10.
Jinak zase plánuji cestu do Israele,já se tam cítím moc dobře .
To helmut:
To nejsou malomocní,ale pitomci.....nakonec to byl Německý prezident,který si nedávno nasypal popílek na hlavu a řekl,že vinu Německého národa a nacizmu nic nesmaže,proč to dělá a pořád se kaje?
Asi proto,že má úroveń velikána!!
A proto,když se kaje Německý prezident,náš pan prezident by se také měl kát odsoudit poválečnou genocidu na Němcích.
Tak je toho schopen?
Je to ho schopen ?
Pokud ano,potom dosáhne svou velikostí na toho Německého.

reagovat 14.3.2015 21:48 - Pavel

také ,když jsem v...

Jahody žeru,nejradši mražený.Obětovat Bohům je starý pohanský zvyk a něco si přát a u toho prvést se táhne od nepaměti dějinami lidstva.Nějaký obřad jako pohladit sošku třeba na Karlově mostě nebo sepnout na mostě nad Čertovkou na kampě visací zámek s iniciály jmen milenců,k tomu nemusí být někdo žid,dokonce ani nemusí být v religionistickém smyslu věřící.
Za druhé láska k izraeli zemi ,kter židům nepatří je nesmysl.Na té zemi orali a chovali kozy palestinci dva tisíce let po židovském exodu.Pak to území jako kolonii obsadili angličani,ale narozdíl od většiny kolonií ,kterým dali jejich původní kolonizátoři svobodu....se děj odvíjel jinak.

reagovat 14.3.2015 21:55 - Pavel

Morální práva ,světovou politiku,konsekvence druhé světové války a holocaustu,nebo příčiny nenávisti k židům,různé ideologie jako moonismus,nedostatek křesťanské víry,vzestup darwinismu,hospodářskou krizi atd,jsou předmětem bádání někoho jiného,je to dost komplikované a nemíním to dělat jako Jahoda,že zde vycintá vžd ykus něčeho vsune do toho holocaust,hitlera,němce a vydává ta za čitelný příspěvek.

Samozřejmě že se židům asi nežilo s palestinci zrovna dobře,když před 2000lety odešli do diaspory pryč z palestiny.

reagovat 14.3.2015 22:05 - Pavel

Zem se kupuje prázdná,bez lidí,pokud ne,měli za ni její obyvatelům zaplatit a vyplatit je,protože demograficky to y bylo dnes dražší,a výmluvy,že malá země se nedá zbránit bez neustálého válčení a snahu útočit preventivně na všechny země okolo?!
Mimochodem Jahoda tam též nežije,kdo tam šel tak už dávno mohl vrátit se zpátky,válka není,všude mír,no ale neučinil tak .

reagovat 14.3.2015 22:07 - Pavel

A demograficky je to horší než amerika,USA je alespoń meritokracie,israel je ideologický etnický nacionalismus.
ýt žid tak tam nejdu,tísnit se tam,proč?!

reagovat 14.3.2015 22:08 - Pavel

Israel je v lidsko právech rozvojová země.

reagovat 14.3.2015 22:09 - Pavel

Pro ě je to umělý stát,dočasné útočiště před a po válce.

reagovat 14.3.2015 22:13 - Pavel

Sionismus v ČR nechci!

reagovat 14.3.2015 22:13 - Pavel

Sionismus v ČR nechci!

reagovat 14.3.2015 23:06 - Jahoda

Sionismus v ČR nechci!

ha,ha,
Žid obýval Israel již od časů,kdy do přišel s Mojžíšem z Egypta a to již několik tisíc let před naším letopočtem,kdy žádní Palestinci neexistovali ani jako lidé a aani jako národ.
Tam byla Pelišta,Babylon ,Asyrie a jiné národy na území dnešního Iraku .
Ba ani Řím nebyl a Řecko pouze v prvopočátku svého bytí.
V Evropě se v té době proháněl barbar v lesních pralesích .
Vlivem špatné životosprávy měl pernamentní a chronický průjem,ani to kvalitní h...nedokázal vyprodukovat,natož pak požit stočený kabel do homole,navíc je v tehdejší Evropě prokázán kanibalizmus,ale to bokem.
Tak již od těch dob byl Israel v Israeli a měl tam svůj stát!
Navíc..
Žid koupil svou zem od Arabů a na to jsou kupní smlouvy,takže jeho existence na svém území je po právní stránce v pořádku.
Ta hele Pavel,já bych mezi své Židy šel klidně ihned,dokázal bych mezi nima žít.
Dokázal byjsi to samé i ty,mezi svýma Arabama,?
Pokud ne,potom jsi pokrytec.
A protože nejsi ani monostesník,tj Muslim ,Žid a ani Katolík,jsi pro ně nevěřící prašivý atheistický pes,Daur a proto terč.
Tak a nyní mě řekni po pravdě-jsi ochoten žít mezi svýma Arabama,nebo ne?
Ano,nebo ne,?
A žádné vytáčky,tady nejsme ve vrcholné politice a ty nejsi politik.
A taky jsem pro Ameriku a proto bych klidně žil i v té Americe,já jsem totiž naprosto upřímný.

reagovat 14.3.2015 23:16 - Roman

jenže oni lžou již minimálně 5tis.let.A nemysli si,že pokud jsou udajně nějaké papíry,že nemusí být obsah vylhaný.Lže se pořad.a všude bohužel.

reagovat 14.3.2015 23:28 - Jahoda

na hoře Sijon je nyní klášter a hned vedle je jedna hospůdka,tam jsem si taky dal pivo.

reagovat 14.3.2015 23:30 - Jahoda

na hoře Sijon je nyní...

ona je ta hospůdka vlastně v tom klášteře,je tam kostel,tam se chodí na mši sv. když je národní pout do Israele a jak se vyjde z kostela,může se do tý hospody.

reagovat 14.3.2015 23:53 - Pavel

ha,ha,
Žid obýval Israel...

Tak já klidně přiznávám,že bych nemohl žít mezi Arabama,ale to asi moc nikdo,jsou velmi horkokrevní přitom soudržní a lpí na tom ,že chlap má hlavní slovo,nejde o jejich víru,ale povaha je neměnná,í když bych nezabíhal do slovíčkaření a psychologických škol,nejde jen o barvu pleti.
Otázka je proč bych jako já měl žít v Israeli a je opravdu země všech,tak proč Israel není demokracie.Je ta spousta proč,pokud vím,tak téměř všichni dobyvatelé konce 19.století a začátku 20.století se stáhli ze svých dobitých území,včetně i těch kolonizátorů pokud byli vyhnáni.
Israel staví osady na území ,které si jednoduše za zabral právem silnějšího,takže co mám na to jako demokrat říci,abych se sám před sebou nemusel stydět co jsem to za blba,který věří na demokracii a tady dělá vyjímku.

reagovat 14.3.2015 23:55 - Pavel

ha,ha,
Žid obýval Israel...

Kanibalismus v evropě,ty zase plácáš čoveče.Ještě do toho zamotej současné a minulé politiky a=t je motanice co nejmotákovitější.

reagovat 15.3.2015 00:00 - Pavel

na hoře Sijon je nyní...

Izrael by se měl vrátit do hranic,které dostal jako mandátní palestinu,tedy před rok 1967.A EU by měla přestat odebírat zboží z území vně těchto hrtanic.

reagovat 15.3.2015 00:03 - Pavel

Pakliže dobývám území tak počítám s místními obyvateli,něco jim nabídnu a ne že zisk Západního břehu byl problematický, neboť s územím „získal“ Izrael i více jak 1 milión Arabů.Hm,tak to je fajn,zaberu území a obyvatele nechci,trochu psycho ne?!

reagovat 15.3.2015 00:03 - Pavel

Pakliže dobývám území tak počítám s místními obyvateli,něco jim nabídnu a ne že zisk Západního břehu byl problematický, neboť s územím „získal“ Izrael i více jak 1 milión Arabů.Hm,tak to je fajn,zaberu území a obyvatele nechci,trochu psycho ne?!

reagovat 15.3.2015 00:11 - Pavel

A nemám rád ,když někdo nemá řešení a kritizuje,já navrhuji ať se židé složí na araby žijící v gaze a nabídnou jim odškodné za to že se vystěhují z gazy do jiných arabsky mluvících zemí.Peněz je na to dost.Jen 1500 nejbohatších lidí světa má dohromady 3 biliony dolarů,takže na milion odškodněných by připadlo řekněme desetina okolo 300 000 dolarů na osobu.

reagovat 15.3.2015 00:51 - Pavel

Každá věc se dá vyřešit odškodným,přece jak v americe,odsoudí a mrtvého odškodní.Tak proč neodškodnit živé.Stačilo by i méně,jinak bez peněz je nebudou chtít v jiných arabských zemích,ale s penězi klidně.Poslední akce v Gaze by měla stát současnému prime ministrovi křeslo,tohle nebylo nic morálního jak ostřeloval civilisty nepřesnými děly.Evropa za ním nestojí a amerika,možná náboženští fanatici a klerofašisti ano.

reagovat 15.3.2015 06:28 - Jahoda

Každá věc se dá vyřešit...

ha,ha,prý klerofašisti ,,?
A jaký je potom rozdíl mezi bolševikem a neonacistou v otázce Israele?
No,čekám na odpověd ty Ajnštajne.

reagovat 15.3.2015 08:04 - Maďarista a Rumunista Pavel

ha,ha,prý klerofašisti...

Uvidíme jak dopadnou volby.Vážím si izraelců ,ale sionisti mě obecně moc neberou,zvlášť pokud mentálně zaostávají a je to jejich jediné životní poslání,něco jako čeští neonacisté a klerofaššisté,též nuly,ale pocit ,že jsou vlastenečtí skinheadi jim dává pocit ,že jejich život není úplná obyčejnost.Čeští bolševici mě také serou,neuvědomují si ,že stalina už nereinkarnují a gotwaldovi děti ročníky 50tých let co emigrovali do USA za lepšém,tedy ekonomičtí emigranti budou také celkem na nic lidskoprávně,státoprávně i emocionálně deprivanty zůstanou po celý život,protože co kdyby zůstali,třeba by se měli líp.
Ať žije velké maďarsko a velké Rumunsko.Miluji maďary a rumuny..

reagovat 15.3.2015 08:11 - Pavel

ha,ha,prý klerofašisti...

Vím co je to přelidněnost,žiji v místě,kde se udává 500-10 000 obyvatel na km2,dle turistické sezon a apočasí.Není to takový problém,pokud místo prosperuje,v spodních patrech a přízemích a suterénech musí být restaurace s toaletami,musí být podzemka,elktrodráha a doprava pryč z města pro dojíždějící za prací co nemohou platit nájmy uvnitř a vzdělávání,úřady,atd,vše jak je v Izraeli taky,a podívejte se jak jsou nuceni žít lidi v Gaze.Bibi nejen že i měl odstoupit,ale měl by dostat elektrické křeslo.

reagovat 15.3.2015 08:15 - Pavel

TO říkám bez nenávisti,jen jako ilustraci za co se v americe dostává elektrické křeslo(pro civili a většinou černochy) a kdo byl ten autor myšlenky nápadu ,zadání kterou kolektivní vinou realizovala v gaze ostřelováním škl,nemocnic obytných čtvrtí nepřesnými houfnicemi izraelská armáda.Stejně jako Madlénka Allbrightová v Jugoslávii.Zodpovědnost je,ne že není a nikdo s nápadem nepřišel.Jsou to ministerský předseda a autor zahraniční politiky,vrchní velitel vojenských sil,prezident,král,dle systému vlády v daném státě.

reagovat 15.3.2015 08:23 - Pavel

Bibi je syn vojáka,z řadových civilů dělá vojáky a spolupachatele,častým válčením,je to způsob mafie,kdy se nováčkovi dá pistole do ruky s úkolem zastřelit zajatce,tím se dopustí zločinu a nemůže již spolupachatele udat,dostal by v USA doživotí nebo křeslo případně smrtící injekci také.
To je Bibiho návod ,jak zajistit bezpečnost izraele,udělat z poviné vojenské základní služby osté cvičení v každé várce nových rekrutů a udělat jim zážitkový kurs,jak postupovat ve vztahu k palestincům,společně je střílet a lynčovat jak v USA to udělali s indiány.Warant jako se dává na lišku tak vyvěsit pomyslně po celé izraeli na muže,ženy,děti tmavší pleti,palestinských rysů a kultury.

reagovat 15.3.2015 08:24 - Pavel

Bibi je syn vojáka,z...

Nedejbože aby to samé zavedli u nás Fisher se stal prezidentem a čeští záložáci a záložačky pak ještě bojovali s Izraelci.
Není špatně může být hůře.

reagovat 15.3.2015 08:37 - Jahoda

Vím co je to...

ze Stalina já osobně tak nějak podvědomě cítím hrůzu a strach.
Pak ještě ze Saddáma Huseina,nevím proč,ale asi mě moje podvědomí říká,že se ani jeden z nechoval jako člověk a má na rukou krev milionů.
Hitlerem pohrdám a za to co udělal Židům jej nenávidím.
Přesto vše by mě ale jako antifašistovi byla milejší Ruská armáda v té době jak Wehrmacht,válka Rudé Armády byla spravedlivá a za tím si pořád stojím,nakonec v sloužil i nejeden Žid a protože byl prozápadní,odešel žít do USA,odvolávám se při tom na film Odpor natočený podle skutečné události.
Co se týče Palestinců tak k proti nim já nic nemám,pravda,nenáviděl jsem je,protože mě jeden z nich chtěl podříznout,nakonec ale po té,co jsem je poznal blíže jsem v poznal docela příjemné a milé lidi a protože se nechci chovat jako nacista a uznávat kolektivní vinu ,musel jsem odpustit a Palestinští Arabové jsou super hostitelé a znova se opakuji-nic proti nim nemám.
To,co se děje mezi nima a IDF je jejich věc,do toho já se plést nebudu,nakonec oni ti Israelští jim také nic nezůstanou dlužni...
Je to jejich válka pokud pal. Arab bojuje pouze proti IDF na území Gaza,Israele a neprovádí útoky v Americe,Evropě,potom to není ani mezinárodní terorizmus,ale hnutí odporu.
Al kajda a IS to je již jiná.
Tam se jedná o hnutí postavené na učení Muhammad ibn Abdul Vahab a světový terorizmus a to je dílo satanovo!
K Madarům...ten jejich Orbán je blb.
Navíc v Madarsku věší Židy na šibenici i když to jsou pouze panáci,ale točí si to na video a dělá to dokonce starosta a pak to dají na internet.
Orbán vládne od desíti k pěti,pokladna prázdná a proto si vymejšlí jak odrbat veřejnost a zdanit ji internet a tak.

reagovat 15.3.2015 08:59 - Pavel

ze Stalina já osobně tak...

Potom je tedy vše co do nás tady hustili o lidských právech v Havlově době a těsně po ní blbost,že máme respektovat jiné kultury a nebránit jim v naší zemi se kulturně projevovat po jejich.

Nebo to mělo být jako dočasně či jedna kultura je vyspělejší druhá je označena za primitivní a vhodnou k misionářské přeměně i když je to ta původní.
Vojenská moc jaku uplatňují USA v Evropě,jakou uplatňovali v Jugoslávii a potom Bushova expanze do Iráku následné války na blízkém východě,to prostě nemá obdoby,naprosto proti všemu lidskému.Takovému zlu civilisté ve vyspělých zemí nejsou schopni čelit,tady selhávají všechny lidskoprávní apelovácí mechanismy na svědomí velkých států apod.
Válčí se dál a plnu oc mají profesionálníé vojáci,kteří na to mají žaludek,je to jejiehc profese,zajímá je jen výsledek,živáá síla nepřítele,územní stav pozic,stav vyzrojenosti svých a nepřátelských sil,atd.
Do toho informují zřejmě vojenští zpravodajví což je profesionální složka armády starající se o informační P.R. vedení války v očích veřejnosti,stejně jak ve Wietnamu,stejně jak v Iráku.

reagovat 15.3.2015 08:59 - Pavel

ze Stalina já osobně tak...

Potom je tedy vše co do nás tady hustili o lidských právech v Havlově době a těsně po ní blbost,že máme respektovat jiné kultury a nebránit jim v naší zemi se kulturně projevovat po jejich.

Nebo to mělo být jako dočasně či jedna kultura je vyspělejší druhá je označena za primitivní a vhodnou k misionářské přeměně i když je to ta původní.
Vojenská moc jaku uplatňují USA v Evropě,jakou uplatňovali v Jugoslávii a potom Bushova expanze do Iráku následné války na blízkém východě,to prostě nemá obdoby,naprosto proti všemu lidskému.Takovému zlu civilisté ve vyspělých zemí nejsou schopni čelit,tady selhávají všechny lidskoprávní apelovácí mechanismy na svědomí velkých států apod.
Válčí se dál a plnu oc mají profesionálníé vojáci,kteří na to mají žaludek,je to jejiehc profese,zajímá je jen výsledek,živáá síla nepřítele,územní stav pozic,stav vyzrojenosti svých a nepřátelských sil,atd.
Do toho informují zřejmě vojenští zpravodajví což je profesionální složka armády starající se o informační P.R. vedení války v očích veřejnosti,stejně jak ve Wietnamu,stejně jak v Iráku.

reagovat 15.3.2015 09:02 - Pavel

Stále jsou slyšet hlasy ,že vstříc lhaní ,mravně dobyvačným právně nevymahatelným ekonomickým praktikám volného trhu,se stále budou objevovat názory,že za Hitlera byl aspoň klid.

reagovat 15.3.2015 09:08 - Pavel

Dovedu si představit,jaké nálady a názory mohou mít na izraelce asi palestinci,pokud by u vlády zůstal "neprůstřelný" Bybi syn vojáka s těmi samými praktikami,tedy zastánce kolektivní viny všech palestinců za jejich fundamentalisty a teroristy co z toho milionového gheta vždy někde vzniknou.

Znovu opakují nejsem fašista,nacista,sionista nebo něco podobného,ale jen uvažuji nad situací a a řešením.Situace už se týká i okolních států a souvisí s válkami na blízkém východě.

reagovat 15.3.2015 09:21 - gin

Potom je tedy vše co do nás...

To úplně tak nejde. Některé náboženství a kultury provádí zločin na dětech, že jim mrzačí jejich pohlavní orgány. To nemohu nikdy schvalovat ani k tomu mlčet.

reagovat 15.3.2015 10:02 - Pavel

Sionisti to jsou fašisti,inspirovali se od fašistů v itálii,na jejich vojenských školách.

reagovat 15.3.2015 10:04 - gin

...sionista,do toho se...

A kde je toto napsaný v Tóře. V ´Tóře jsem slovo Mašíjáh = Pomazaný nikde nevyskytuje. Vˇřečtině se Pomazaný řekne Christos, od slovesa chrizein = mazat.

reagovat 15.3.2015 10:06 - Pavel

...sionista,do toho se...

Souhlas.Nemá se náhodou víra Boha právě týkat jiných věcí než světských vladařských?
Nevím o tom,že víra v Boha by se měla konkrétně odvíjet na založení nějakéh sttního útvaru v geogradických hranicích,případně rozšiřování těch hranic ve stylu "velké Maďarsko","Velké Rumunsko","Velká Itálie","Velké Německo"Bůh by měl konkrétní zájem.
Sionismus je světská odnož fašismu,vznikléh v Itálii,ten je inspirovaný Římem,který právě židy potlačoval.
Protoo ortodoxní židé jsou proti sionistům,proto uznávání práva Izraelců na vlastní stát,což je sionistické téma.

reagovat 15.3.2015 10:25 - Jahoda

Sionisti to jsou...

ne,nejsou!

reagovat 15.3.2015 11:44 - Jahoda

ještě k české zlodějně prezentované Home Credit.
Vzal jsem si půjčku na TV a prý že musím zaplatit zálohu.
Tak jsem ji dal a do nynějška neviděl.
Prý je na nějaké kartě do bankomatu kterou si musím zaktivovat nějakou sms.
Já ale nechci,aby mě ji nějakej zloděj ještě vybral do minusu .
Takže prostě NIC!
O peníze jsem přišel.
O peníze jsem díky Home Credit přišel a to jsou ti čeští zloději,kteří přes pana Kelnera mají napojení na arcizloděje pana Klause,toho prognostika,kterému nevadí,že přes jeho bílého koně pana Kelnera jsou okrádání obyčejní pracující lidé,.kteří musí každé ráno vztávat do práce a makat,aby každá jejich koruna byla poctivě vydělaná!
Pan Klaus si z fondů pana Kelnera navíc koupil zámeček,to aby si mohl hřát své šunky u krbu a my,obyčejní lidé mu to sponzorujeme.
Inu Česko se vším všudy.
Já na tu zálohu makal v továrně třeba přes 10 dní a nyní akorád tak prd!

reagovat 16.3.2015 08:45 - Pavel

Napadá mě stará dobrá hláška z české politické rádoby pravice : "Co se nakradlo má se vrátit"

reagovat 16.3.2015 09:17 - sardanapal

Jestli to nebude tím , že je Klaus žid , jak se tak někde povídá ? :-)

reagovat 16.3.2015 09:30 - Hmm

Cypřiť jako ty nejni.

reagovat 16.3.2015 09:30 - Hmm

Cypřiť jako ty nejni.

reagovat 16.3.2015 10:07 - Jahoda

Cypřiť jako ty nejni.

mě by nevadilo,jestli je někdo Žid,nebo ne,to bych uznával kolektivní vinu a choval se jako nácek,ale tyhlety české poměry mě vadí tak,až mě serou,koho jsem urazil vulgáritom,tomu se omlouvám,ale já mám strašnou zlost.
Ještě oprava,nemakal jsem 10 dní,ale jenom asi 5 ,stejně je to ale dosti na to,aby si jiný napakoval.
At se nacpe a pukne!
V USA by se tohle nestalo.
Tam jsou soudy a právníci,vzpoměl jsem si na jeden případ,kdy jedna bláznivá američanka sušila kočku v mikrovlnce tak dlouho až z toho ta kočka scípla a pak zalažolala firmu,že v návodu na mikrovlnoou troubu nebylo doporučeno a zakázáno sušit kočky v mikrovlnce.
Byl soud a ona jej vyhrála.
Nu což....tak si zahraji War Thunder a odprásknu pár nácků a hned je mě lépe.
Ty Ruská letadla tam jsou prostě super a jak začnou zpívat jejich 20 mm kanony,padá jeden Němec za druhým,to nemá chybu.
Já si někdy dám na ty letadla i Israelskou vlajku a jak se tam oběví nějaký Němec s názvem Panzer,Helmut Lipfert anebo Luftwaffe,ihned jdu po něm.
Představuji si,že jsem ve velké vlastenecké válce a bujuji proti nacistům.
To mě uklidní a pak mě ti češští zloději tak nevadí.

reagovat 16.3.2015 10:23 - Jahoda

mě by nevadilo,jestli je...

U nás v práci je spoustu chlapů kolem 50 roků a ti hrají on-line střílečky každý den.
Mají svůj PC a jejich děti také svůj PC a na ten jim ty děti prostě nesměj šáhnout.
¨Stejně ta mladá generace neví,jaké má štěstí,že se narodila do dnešní PC doby.
Za mejch telecích let toto nebylo,ale hrál se aspoń fotbal,lezlo po stromech a byla parta která se pravidelně scházela.
PS.Israelskou vlajku si dám pouze na americká letadla.
Nikdy na Britská,to za ty podrazy co Británie udělala,dělá a dělat nejspíš bude.

reagovat 16.3.2015 12:30 - Hodinový nepokoj Růžička Alois se hlásí do služby u kripl majora Jahody

Mladý Zájíc Vytlačil Pěkný Bobek Vytlačil!

reagovat 16.3.2015 16:20 - Jahoda

Mladý Zájíc Vytlačil...

to bude asi zcela jistě mladý 29 roků starý León Degreée.
Já ,když jej vidím na Odpor org,ihned si představuji,jak přes ty své nacistické metály na své mladé hrdinné hrudi blije do příkopu šnaps , špek,zelí a klobásku.
Ha,ha,ha a to je ten mladý zajíc,co bobek Vytlačil,Vytlačil.
-složil jsem báseň:-
Kráčí ulicí tele
co hubou plnou trávy mele.
On je jak chroust.co by šoust,... avšak jeho knírkatý premiant...
s lebkou na čepici
chová se jak buzerant.
Ani na tu Evu neskočí a nevezme ji do náručí
nadrasový samec
nechová se jak kanec
protože má zmatek v palici.


A Belgická antibolševická legie
Antivalonie
Wallonie-po příchodů Amis,ryje hubou do hnoje a není schopná boje.
A jak pára to nad lejnem toho knírkatého hńupa
..skončila ta SS nacistická tlupa .
A na nacistickou lišku smradlavou,
brousil si pak Mossad kudlu rezavou.
Rezavou.

reagovat 16.3.2015 16:29 - P.R

Filipským 4:6
" Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu." Kristus je mesiáš, židům byl předně dán ten dar, tak jím nepohrdněte.. Bůh nás miluje všechny:)

reagovat 17.3.2015 15:26 - P.R

Filipským 4:6
" Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu."

reagovat 17.3.2015 20:10 - sardanapal

Bůh nás miluje všechny. A...

Jistě , Bůh tě miluje - proto tě navštěvuje , jak tvrdívají přednostové různých náboženství ( smrt , nemoc atd. )
:-)

reagovat 18.3.2015 16:53 - D.

Jistě , Bůh tě miluje - ...

...když ono se někdy jinak "komunikovat" nedá, než skrze utrpení. A konkrétně Židé ani jinak chápat neumí.
Ostatně přesně o tomto je celý Starý Zákon-série lidských chyb (charakteristické židovské chování) a následná zoufalá snaha samotného Boha alespoň nějakým způsobem vysvětlit morálku (sesílání Božích trestů) tak zhýralému národu jako jsou Židé.

Židi, biflujte, biflujte a hlavně se už konečně ponaučte alespoň z toho, co vydáváte za svou víru.

reagovat 18.3.2015 16:58 - sardanapal

...když ono se někdy jinak...

Neboť proto tě toliko trestám ,
neboť tě miluji .....

reagovat 18.3.2015 17:06 - Ouha

Neboť proto tě toliko...

šílené. Na jedné straně můžeš vraždit, ale postivě věřit a nemáš s tím bohem problém. nebo tě k tomu i nabádá. Na druhé tě odměňuje bolestí

reagovat 18.3.2015 17:36 - sardanapal

šílené. Na jedné straně...

No to víš on tě zkouší ( vševědoucí ) , např . Abramova oběť .

reagovat 19.3.2015 17:42 - Ouha

No to víš on tě zkouší (...

Tak tuhle historku snad ani není možné komentovat. Snad jen: krutost

reagovat 19.3.2015 17:49 - sardanapal

Ale prověřila ducha ( údajně ) , věrnost ( a myslím , že zde jedno komukoliv ) jest to důkaz absolutní poslušnosti ..

reagovat 19.3.2015 17:55 - sardanapal

Ale pokud si pamatuji sňal onen Hebrejský Bůh z něj tuto oběť a nechal si ku svému " uspokojení " tělo dobytčete či skotu ?

reagovat 19.3.2015 18:08 - sardanapal

Myslím , že tam šlo o pálenou oběť ?

reagovat 19.3.2015 18:16 - Ouha

Ale prověřila ducha (...

Jo tak poslušnost to je. Představ si, že někdo koho miluješ nebo uctíváš nbo jak to říct, po tobě chce , abys zabil svého syna.

Te´d nevím, jak to je, ale někde jsem četla výklad, že toho kluka opravdu upálil, protože se do vesnice vrátil sám. Tedy dle té báje. A je celkem jedno, jestli ta báje měla reálný podklad. Každopádně se to všem církvím, kteří z Abraháma a Mojžiše vycházeli, blbě lidem vykládalo

reagovat 19.3.2015 22:17 - Povídala

Jo tak poslušnost to je....

Povídala jedná paní, někde četla, taky pletla

reagovat 19.3.2015 22:47 - Ouha

Povídala jedná paní,...

Tak jinak:
z netu Diskuze Atheismus

http://blog.aktualne.cz/blogy/milan-petrak.php?itemid=2489

Nezvratné odhodlání náboženských fanatiků člověku nahání hrůzu. Je také velmi s podivem, že Dobrý Bůh nějak nepomyslel a nebo neřešil, jaké trauma tím způsobí Izákovi.

Tragédie ovšem je, jak i dnešní věřící vzhlížejí k Abrahamovi s obdivem, jakou měl vnitřní sílu – že byl schopen a ochoten splnit jakkoliv absurdní a zvrácený Boží příkaz bez jakýchkoliv protestů a odmlouvání. Člověk si přitom nemůže nevzpomenout na Islámské fanatiky odpalující se s náložemi trhavin v autobusech. Třeba (určitě!) mají také silný vnitřní pocit, že tohle po nich chce jejich Bůh! Lze je za to tedy odsuzovat? Pokud je Abraham dáván za vzor, a Bible vydávána za pramen veškeré morálky, pak nelze…7

reagovat 20.3.2015 10:20 - mima

Tak jinak:
z netu Diskuze...

Milá Ouho,
zde je jasná ukázka proč někteří čtou Bibli. Pokud chtějí kritizovat, určitě kritiku najdou.
Já osobně bych dodala ať si kritik přečte pozorně vše co předcházelo před největším důkazem viry Abrahama.
Abraham, neměl ani jedno procento pochybností, že jeho syn se vrátí s ním. Slova jenž služebníkům řekl zněla :
" Zůstaňte tu s oslem. Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám" ( Izák dle slov svého otce věděl, že se vrátí )
Odpověď synovi na dotaz, kde je beránek k zápalné oběti zní: " Bůh si opatří beránka" .....
Pravděpodobně všichni kritici přehlédli zaslíbení, které dal Bůh Abrahamovi, že jeho símě bude povoláno z Izáka.

Musím ještě něco poznamenat. Tento starozákonní příběh byl stínem toho co se v budoucnu stane. Důkaz toho, že Starý Zákon je stínem Nového Zákona. Bůh věděl, že člověk bude pochybovat, kritizovat, nedůvěřovat, tak jak se to dělo od počátku v rájí. Proto každý příběh Starozákonní má svůj výklad v Novém Zákoně.

reagovat 20.3.2015 12:41 - sardanapal

Začínáš mi připomínat jehovisti :-(

reagovat 20.3.2015 12:59 - mima

Začínáš mi připomínat...

Píš konkretně :-)
Jehoviste jsou na tom stejně jak všechny denominace. Takže můj postoj je stejný jak ke každé denominaci. Akorát k jednotlivcům, kteří to myslí v denominacích upřimně mám respekt.

reagovat 20.3.2015 17:24 - Touha

Milá Ouho,
zde je jasná...

Mimo, všichni když všichni čteme stejný text, nznamená to, že mu všichni stejně rozumíme. Vždy záleží na dalších vědomostech, zkušenostech, prostudování dalších zdrojů...a také na našem podvědomí

Pokud budeme příběh Abrahama a Izáka rozebírat, dopracujeme se ke spoustě možných výkladů, které text umožňuje.

Pokud Abrahám byl ochoten vůbec spekulovat o obětování syna (lidské oběti byly v té době i v Bibli zcela běžné a nikdo je nijak v Bibli ani jinde nezdůrazňuje),nemuselo to být jen proto, že byl náboženský fanatik, že byl schizofrenik protože slyšel hlasy...jedna z možností je, že jej někdo ovládal, se Sárou nemohl mít vzhledem k věku dítě a tak nebyl jeho otec. Také se jakoby z donucení rychle vzdal svého prvního syna a muselo ho sakra trápit svědomí....spousta dalších spekulací

Mimochodem dle tvého názoru věděl, že Izák je zaslíbený a jen z toho důvodu toho kluka na popravu vedl, svázal atd...takže kdyby nevěděl tak by něco takového odmítl udělat? OK, to beru


reagovat 20.3.2015 18:38 - .

Mimo, všichni když všichni...

Na druhé straně je dobré si uvědomit, že i podobně problematické příběhy mohou být poučné – jen je dobré používat vlastní hlavy a nespoléhat se na klišé tradičních výkladů. Výše zmíněný příběh (či vlastně oba příběhy) tak můžeme chápat třeba jako varování. Varování, že poslušnost není automaticky kdovíjak kladná vlastnost – ba někdy přímo naopak. Co by dokázal třeba takový Adolf Hitler, kdyby za sebou neměl dlouhé zástupy vzorně poslušných vykonavatelů své vůle? Kolik původně slušných, ale posléze poslušných lidí bylo ochotno přijmout a vzorně a poslušně vykonávat zaměstnání v jednom proslulém zařízení v Osvětimi? Či později v Jáchymově či na Kolymě? Nebo ještě později na Guantánamu? Ostatně dávno před Hitlerem a jeho věrnými poslušnými něco podobného věděl už filosof Henry David Thoreau (12.07.1817 – 06.05.1862), když psal esej Občanská neposlušnost (Civil Disobedience).

https://miloshlavka.wordpress.com/2011/04/03/kterak-abraham-neobetoval-izaka/

reagovat 20.3.2015 18:50 - Touha

Mimo, všichni když všichni...

tak bůh nemá mít lidské vlastnosti, ale aby měl pro lidstvo progresivní význam, měl by být vzorem. Dobrý bůh by v Abrahamově příběhu jistěl ocenil, kdyby se mu Abraham vzepřel a odmítl jednat slepě a zabít dítě.

Ten druhý příběh je snad ještě horší, ten Jefta nebo jak se jmenoval uzavřel s sz Bohem takovou dohodu něco jako kšeft. Něco za něco. Já tobě vítězství v bitvě, ty mně smrt druhého. A oba čestně dodrželi slovo. Budiž Bohovi ke cti, že mu bylo šumafuk, koho jako prvního Jefta po návratu domů potká

reagovat 20.3.2015 21:55 - mima

Pravděpodobně nenajdeme společnou řeč. Pokud nahlížíš na tyto příběhy jak nahlížíš co dodat. Nemá smysl pořád dokola vysvětlovat, řešit ( Jeftu jsme už zde řešili )Myslím, že není v mé kompetenci, řešit co by měl dělat, nedělat Bůh.

Máš právo, mít svůj názor na Biblického Boha. Tak je to i ve všedním životě. Čas vždy ukáže kdo měl pravdu a kdo ne. Kde jsme udělali chybu, kde jsme se špatně rozhodli a kde jsme mohli rozhodovat jinak. Za svůj život neseme zodpovědnost, každý za sebe.

reagovat 20.3.2015 22:04 - mima

Doplním ještě jednou, jednu informaci. Lidské oběti byly v Bibli, ale u jiných vyznání. Bůh byl zásadně proti tomu. Mohla bych znovu citovat verše........Chtělo by to číst pozorně, aby informace se nezkreslovaly.

reagovat 21.3.2015 07:51 - Touha

Pravděpodobně nenajdeme...

Není podstatné hledat společnou řeč v otázkách nábožnských knih. Jsou zajímavé a je prospěšné si je prostudovat, aby si člověk udělal obraz, z čeho která civilizace, kultura vychází. Považuji to za součást všeobecného vzdělání

Mimo, rozhodovat se v životě je to nejtěší. Člověk to má většinou padesát na padesát a ne vždy hraje v rozhodování roli svědomí, ale náhoda, neznalost, okolí, geny,výchova. Ono i považovat něco za dobré je relativní. jen nechápu, co to má společného s Biblí

Jednotlivá témata se zde opakují, vždy když přijde někdo nový a znova je otevře. Bible je rozporuplná, zajímavá a vybízí k diskuzím

Mám trochu pocit, že se zlobíš, přitom jsme se shodly, že Abraham věděl, že se chlapci nic nestane a tak do toho šel.Přiznám se, že tento výklad jsem slyšela poprve od tebe a zaujal mě

Požadavek lidských a dalších prvorozených oběti zde byli nedávno citovány přímo z Bible.

reagovat 21.3.2015 07:55 - Touha

Občanská neposlušnost a...

Vona už není občanská nauka? Co tam ty haranty učej´? :)Přitom tahle doba by nádherně mohla zanalyzovat současné zákony s křesťanskými kořeny nás všech

reagovat 21.3.2015 09:29 - mima

Není podstatné hledat...

Touho, ne, nezlobím se, promiň jestli tomu něco napovídá. Jen si myslím, že se pořád točíme do kolečka :-)
Je pravda, že se zde jen krátce někdy zapojím a pak píšu zmateně. Možná to je i moje chyba.
Ohledně obětovaní lidí, děti v Bibli, zde bylo hodně psáno, ale je zde hodně nedorozumění a informace jsou zkreslené. Jednoduše napsáno, čtenáři mají v této problematice zmatek.
Pokusím se k tomu to tématu jednou vrátit, trochu upřesnit. Pokud chceme dospět k plnému obrazu dané problematiky, textu. Musíme nejen číst určitý " slogan ", ale prostudovat děj před i po ději, který nás zaujal. Někdy dokonce dána historie je rozvinutá v jiné Biblické knize.
Přeji krásný sluníčkový den.

reagovat 21.3.2015 09:35 - Touha

Touho, ne, nezlobím se,...

Díky Mimo

reagovat 21.3.2015 10:12 - Pavel

Lidé jsou jako takoví různí,takže lze těžko najít stejný přístup a nějak je okomentovat,neplatí ani to ,že židé jsou všichni inteligentní,to je blbost.I v Israeli se jistě najde spoustu blbců.

reagovat 21.3.2015 10:53 - Izrael

Složení izraelského obyvatelstva (přibližně 7 800 000 obyvatel) je značně nehomogenní, což je způsobeno tím, že je tvoří převážně Židé, kteří z velké většiny přišli (a stále přicházejí) v přistěhovaleckých vlnách (alija) z nejrůznějších částí světa. Tito lidé se od sebe dosti často velmi liší, a to nejen kulturně, nábožensky, ale nezřídka i etnicky.
V současnosti přichází do Izraele nejvíce přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského svazu. Následují přistěhovalci z Etiopie, Francie a Spojených států. Do Izraele přichází v současnosti přibližně 20 000 přistěhovalců ročně.
Také určitá část přistěhovalců, kteří přicházejí do Izraele na základě Zákona o návratu – a zde se jedná hlavně o část přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského svazu – nemá vůbec židovský původ.

reagovat 21.3.2015 17:39 - Pavel

Přistěhovalci z východu.To je právě ono.Nemaj návyky,nemaj kulturu,nemaj nic,a chtěj všechno,dekompzice osobnosti,za lékaři všichni adepti na psychaře.

reagovat 21.3.2015 17:42 - Pavel

Přistěhovalci z východu.To...

Plnej internet je jejich dětí ,kteří v depersonalizaci diskutujůů pod články nad youtube.
Stačí to číst,to je dílo smutných ztracených existencí těsně před zhrocením se.

reagovat 9.4.2015 14:55 - Jahoda

to,jak neonacistická krva myslí a uvažuje je popsáno opět na Novinky .cz.
Výroky lůzy jako:
Židé byli,jsou a budou příčinou všech válek.
To jsou oni !(Židi)
Celá Ukrajina je jich plná.
Holokaust,slovo,které určuje slovo a vrací majetky.
Lidem a veřejnosti by se mělo po pravdě popsat,jak to s Židovstvem vypadá.
Židé ovládají finance celého světa.
Židé měli vždy čich na peníze a kdejaká páka jak se k nim dostat ,je pro ně dobrá.
ŽID ZŮSTANE ŽIDEM,ÁDA VĚDĚL CO DĚLÁ,JEN MĚL DĚLAT VÍCE V TAJNOSTI,BYL BY OD ŽIDŮ KLID.
Co by to bylo za Židy,kdyby to neudělali.
Nejsou Židé pod Dukou z jednoho pytle,takto to tak úplně vypadá.
Co na to říci,prostě Židi.
Né nadarmo jsou to Židi.
Ty vole,to jsou Židi.
Židé jsou Židé,již za 2 sv. války se vykupovali od nacistů,pod krycím názvem krev za zlato.
To jsou Židi...
Už jste někdy někdo viděl rovného Žida?
A Židé ovládají Rusko a islámské teroristy!
Žid je Žid.
Privatizace,církevní restituce,Židi.
O Židech a cikánech bych se vyjádřil..
A proto se řáká,že je lakomej jak Žid.
Když jsem napsal v dizkuzi,že je někdo Žid,chová se jako Žid,má povahu jako Žid...
..........................................
A toto je hlas antisemitské lůzy ,která opět volá po genocidě,holokaustu,rasových zákonech,věznění a pronásledování.
Nacistické lůzy a jedno,zda se jedná o bolševika,nebo neonacistu.
Ač se tato hnutí nenávidí,jsou z jednoho hnízda a jejich názory jsou stejné!
Až žije Israel!reagovat 9.4.2015 16:27 - Borůvka

Bože...

reagovat 10.4.2015 00:43 - Jahoda

oprava:
At žije Israel.
A ještě je tam napsáno:
Proč jsou peníze zelené?Protože je Židi stačí otrhat dříve než dozrají.
Jak prosté.Žid zůstane Židákem.
Cikán Cikánem,nic jiného totiž neumí.
Pamatujete,když banda židáků nechtěla letět z jůSSA spolu s opačným pohlavím?
a žido Ussa se jim ještě omluvila.
Vidíte,čemu se dalo předejít,kdyby se do toho Berlína tak nespěchalo?
Žid zůstane Židem.
Podíváte li se do historie,není ve světě nenáviděnější národ,než Židé.Ve všech koutech světa,od starověku,až do současnosti.
Všude se projeví jejich vzláštní povaha.
Jmenoval jste i Romy-trefné přirovnání,oni jsou na tom ve světě stejně-nikdo je nemá rád.
.....................................
Borůvko!
A toto jsou hlasy s nejuvíce kladnýma příspěvkama na nacistických novinkách cz!
A ty s zápornýma hlasama?
Je strašné pozorovat,jak antisemitizmus v mnoha českých hlavách přežívá.
Židé byli nositeli kultury a vědeckého pokroku.
Zajedte se podívat do Izraele!
Nenávist k Židům je společná nacizmu a komunizmu!
Když porovnáte počet nositelů NC shledáte,že Židé převažují.
A nyní pozdrav od neonacistY Václava Hanky z Erlachenu:

ANTISEMITŮM ZDAR!
Pane Hanka,co Vás prosímvás drží na prohnilém západě,když jej tak nenávidíte?
Běžte si mezi své,vy pokrytče,Vy na demokratickém a svobodném západě nemáte co dělat.
Ale to se nestane ,že?

reagovat 10.4.2015 00:50 - Jahoda

oprava:
At žije Israel.
A...

a nyní Borůvko dosadit za slovo Cikán a Žid slovo KOMUNISTA,
A máte zde volání po genocidě,vraždění,nenávisti a kolektivní vině a na to jsou paragrafy.
Mě osobně by to vadilo,protože spoustu těch komunistů znám jako slušné,přímé a příjemné lidi.
Nikdy by nikomu nedovolil,aby jim nějaký primitiv ublížíl !
Bránil bych je ,jako lidi,které mám rád.
A víte proč?
Protože nejsem nacista a neuznávám kolektivní vinu..
Mě můj selský rozum říká asi toto:
Pokud někdo někoho nenávidí a přeje mu smrt,je to na žalobu.
Žalobu a soud.

reagovat 10.4.2015 05:17 - Borůvka

Kdo považuje slovo bůh za závadné,je závadný sám.

reagovat 10.4.2015 09:10 - Jahoda

Kdo považuje slovo bůh za...

Však já také svou křestanskou víru a proIsraelský sionizmus za komunistickou ideu neměním.))))))))))
Ještě jsem se chtěl zeptat,proč je tolik poviku kvůlima vystavování ostatků Jana Pavla 2 tuším-li dobře v Hradci Králové,když třeba nabalzamovaný Lenin je to samé.
Navíc Lenin zemřel na sifilidu,kurvil se manželce a chodil do bordelů a vůbec žil nectným způsobem života,narozdíl od J.P.2,který bude prohlášen svatým.
Navíc Marx a Engels,to byla taky dvojka.
Jeden parazit a nefachčenko a druhý satanista oddávajícíse černé magii a praktikující černé satanské mše.
To nejsou příklady následování.
Já následuji Krista a jsem pevně přesvědčen,že moje volba je dobrá.

reagovat 10.4.2015 10:14 - Ouha

oprava:
At žije Israel.
A...

Jahodo, co tady blbneš po nocíc a ještě se tak sebemrskáš citováním nějakých extremistů? To tak je, že každá politická skupina má svoje kritiky, každý národ historii, kde se střídalo zlo a dobro. Těžko pronikneš dotoho, jaký kapitál ovládájí židé či v USA, kolik bylo nebo je toho židobolševického v Evropě...

Žádné křivdy se Izraelitům nedějou, sami mají máslo na hlavě ohledně Palestiny a toho, jak v nás neustále pěstují pocit viny, že jim svět ubližoval.

Nechoď na tu xtremistickou dikuzi, tím, že ty názory holých hlav kopíruješ dál, jen přiléváš oleje do ohně

Nic ve zlém

reagovat 10.4.2015 12:10 - Jahoda

Jahodo, co tady blbneš po...

pane(í) Ouha.
Zde se jednalo o majetek o který požádala židovská obec a extremistický výroky,jako že Áda měl dotáhnout své dílo do konce jsou toho výsledek.
To,jestli ta židovská obec má právo na ten majetek,nebo ne,to já zde rozebírat nebudu,to at si řeší jiní,já ale pouze poukazuji na vyvolávání nenávisti .
A vyvolávání nenávisti je,když někdo vyhrožuje na internetu smrtí Židům,křestanům a bylo tam i volání po smrti komunistů.
Vám se toto zdá normální?Mě tedy ne!
Mě ta dizkuze připomíná atmosféru 30-tých let v nacistickém Německu.
Tam se také žilo v nenávisti.
A právě touto nenávistí začíná genocida a vraždění a pokud já Jahoda na ni upozorňuji,je dobře,že to někdo dělá a není jak ten cyklista v předklonu.
Já jsem svobodomysný člověk a jsem proti násilí a nenávisti.
A taky antifašista a v tomto se mnou nikdo nic nenadělá,jsem již prostě takový a za tím,že pokud by lůza z ulice chtěla ublížit lidem z mého okolí,které mám rád a oni se ke mě chovají slušně ,za tím si taky stojím.

reagovat 10.4.2015 12:13 - Jahoda

pane(í) Ouha.
Zde se...

že bych je samozřejmně bránil.

Jinak co se týká těch holých hlav,tak to jsou vážně paka,jejich prvomájového průvodu bych nezůčastnil ani náhodou.

reagovat 10.4.2015 16:33 - Ouha

pane(í) Ouha.
Zde se...

Jahodo (sorry, že na netu nevykám). Já jen chci říct, což vlastně svými tajemnými úvahami potvrzuje i datumka, že na světě se nekřivdí jen jedné skupině, že nic není černé a bílé a že nikdo rozumný člověk neuvažuje o židech jako extremisté na nějakých extremních stránkách. Vykašli se na ně, tedy ne na židy, ale na extremisty. nesuď podle nich zbytek světa.

na druhé straně tvoje zapálenost pro věc je obdivuhodná. Jen abys (jak říkávala moje babička) nevylil s vaničkou i dítě

reagovat 10.4.2015 17:01 - Steve

Ortodoxní židé ale taky nejsou zrovna moc hodní.

reagovat 10.4.2015 17:06 - Ouha

Ortodoxní židé ale taky...

A kdo tvrdí, že jsou jacíkoli židé hodní? Proč by měli. Dobrý a zlý člověk se vyskytuje ve všech sociologických: náboženských, politických, gendrových skupinách. I ženský a chlapi, si představ, mají mezi sebou zlé jedince.

V životě jsem potkala dobrotivé muslimy, židy, kteří se mě štítili a dávali mi najevo agresivní pohrdání, ale také muslimy, kterých jsem se bála a židy, které považjuji za své přátele. Dokonce i komunisti jednotlivci, vůči kterým se celoživotně vymezuji, mi mnohdy v životě pomohli

Pozor na zevšeobecňování

reagovat 15.4.2015 19:29 - Jahoda

Jahodo (sorry, že na netu...

vaničku s dítětem nikdy nevyleji,pokud budu bránit památku milionů zavražděných a vystupovat proti zlu,bezpráví a genocidě.
Co se týče těch komunistů,tak tam se jedná o lidi v mém bezprostředním okolí a za ně bych tu ruku do ohně klidně dal .
Tam se jedná hlavně o lidskou stránku a ta nemá s politikou nic společného.
Já chci mít čisté svědomí nezatížené nenávistí a proto se snažím hledat u lidí i kladné stránky a slušných lidí,kteří se ke mně chovají slušně si já vážím.

Jako křestan ale býti komunistou nemůžu a ani nikdy nebudu,to bych musel zmněnit celoživotní postoj,zmněnit víru a to prostě není možné.
A ATHEIZMUS JE TAKÉ VÍRA a ne,když někdo tvrdí,že není.
Tam se prostě věří,že Bůh není a hotovo.
Já a to jsem psal nejednou- volil jsem,volím a a vždy budu volit pouze KDŮ-ČSL a v tomto nezradím,volit KSČM by bylo pro mě arcirouháním a zradou a takto uvažuje i můj táta,máme to prostě v rodině.
Ale k věci..
Mě na Židech podvědomě přitahuje jejich kultura a náboženství a to je s křestanstvím spjato,Kristus byl Žid a všichni první křestané také Židy a pokud je někdo z křestanů antisemita,Krista jako Žida nenávidí a je pokrytec.

reagovat 15.4.2015 19:31 - Jahoda

Starý a moudrý Rabín se...

a stejně mám ty kluky pejzatý, obřezaný rád.

reagovat 15.4.2015 20:35 - jary

Jasně,jdete už někam s nima.

reagovat 15.4.2015 20:47 - Jahoda

Jasně,jdete už někam s...

a proto se chystám na návštěvu Israele.
Popiji pivo,pojím šavermu a Šnitzl s hranolkama,opláchnu se v Mrtvém moři(jsou tam na pláži pěkná israelská děvčata) a budu se mít dobře.
At žije Israel!

reagovat 16.4.2015 13:50 - jary

a proto se chystám na...

Tak to abys vyrazil. A hlavně se nevracej.

reagovat 16.4.2015 18:11 - Steve

At' jdou, kdo jim v tom brání?

reagovat 17.4.2015 08:05 - Jahoda

ATHEIZMUS JE TAKÉ VÍRA a...

No jistě,že je atheizmus víra.
A tu je si třeba bránit před jinověrci.
Co mě připadá na atheistech pokrytectvím je jejich patent na pravdu.
Oni mají prostě pravdu a jinověrci pohrdají.Je to jejich postoj k pravdě.
Jistota.
Jejich víra je ta jediná pravá a v tomto jsou schopni jít přes miliony mrtvol,viz Stalinistický atheistický teror,gulagy,represe,vraždy a to je příznačné všem atheistickým vůdcům Hitlera nevyjímaje.
Pokrytectví a pocit morální nadřazenosti.
A zde se dostáváme k nejmasovějšímu vraždění lidí v dějinách lidstva a tím jsou potraty.
Atheista ale v těchto lidech lidi nevidí a jejich vraždění propaguje a brání.
Atheizmus navíc bazíruje na nevědomosti širokých lidových mas a propaguje Darwinovu lživou teorii,ač jsou její hodnoty již dávno zpochybněny,ne-li přímo vyvráceny,že?
Pokrytectví atheistů je doloženo i praktikováním New Age,kdy se atheisté oddávají okultním praktikám starověkých národů a věří v jejich bohy.
Toliko tedy k atheizmu,co se týče mého osobního postoje,tak mezi atheisty se mě žije dobře,je zde přece jenom nějaká ta svoboda a nikdo mě pro mou osobní víru nepronásleduje a z praxe i vím,že spoustu těch atheistů jsou čestní a přímí lidí,zatímco třeba na brigádě v kostele ,kdy jsem šel na kostel dělat zadarmo pro Boha byl tajný seznam lidí,kteří dostanou zaplaceno a těch,kteří tam jsou za užitečné idioty,já byl ten idiot.
Od té doby jsem na brigádu na kostel nešel a zmněnil jsme farnost,do kostela chodím jinam.
Ještě,co to tam povídáte o tom,aby šel a nevracel se?
Kdyby jenom tohle bylo možé z tohoho rozkradeného,vytunelovaného kwazistátu.
A nyní jedna otázečka..
Kolik že to bylo postaveno km dálnic poslední dobou?
Ani jeden!
Ani jeden .
Zato kdekdo si dostává na účty ve Švýcarsku stovky milionů a tak,že?
Jinak co se týče toho atheizmu,tak moje znalosti z psychologie a psychiatrie,ač amatérské nejsou zase až tak nulové a tyto lži na Atheistickém vebu o křestanství jsem schopen vyvrátit.

reagovat 17.4.2015 08:13 - Jahoda

No jistě,že je atheizmus...

já,když půjdu proti proudu řeky své víry,na konci bude Kristus a to,co On nařizuje a přikazuje a zde se dostáváme k těm morálním hodnotám lidství po kterých každý člověk podvědomě touží a to dávat lásku a přijímat ji.
Pokud tato pravidla porušuje,ozve se svědomí v podobě psychosomatických symptomů ...třeba.
K jakým hodnotám krom své osobní pravdy dojde atheista?
Jiak řečeno,až bude a za já mu to upřímně přeji velmi,velmi blouhou dobu umírat,koho bude volat?
Své ahteistické přesvědčení,
.............nebo Krista?
A toto je otázka více jak akademická.

reagovat 7.5.2015 09:03 - Jahoda

to,jak neonacistická kurva uvažuje je názorně popsáno na Novinky cz,kdy neonacisté dávají kladné plusy za názory podporující le pen neonasitickou populilistickou antisemitku a t mkomentářů má jak jina mínusové hodnocení.
Již vím,proč houno má hnědorudou barvu a Novinky cz jsou toho důkazem.
A tato francouzká strana,kterou náš pan exprezident Klaus podporuje má plynové komory a holokaust za nic neříkající epizodu a tím nepřímo omlouvá vraždění milionů!
Bolševik a nacista je ze stejného hnízda a jejich názory jsou si podobné!
Viz pan Bartoš,který podporuje free global na euportalu a přitom je paktuje v panem Vandasem,který má napojení na NSDP.tu neonacistickou německou stranu,která se vyžívá v nacizmu.
At žije Israel!

reagovat 7.5.2015 09:04 - Jahoda

to,jak neonacistická kurva...

a tyto komentáře mají jak jinak kladné hodnocení.

reagovat 7.5.2015 09:10 - Jahoda

a tyto komentáře mají jak...

všechny komentáře podporující antisemity mají na Novinky cz kladné hlasy a komentáře bránící Israel a Židy záporné hodnocení.
To samé Madarsko a jejich Orbán,který je členem hnutí,které propaguje veřejně na internetu věšení Židů,prý vlastenci.Neonacististé to jsou a český bolševik to podporuje.
Šmantoke,to jsem se ale narodil do doby,chce se mě zvracet..
Chdáci Židé,těm nikdo nikdy pokoj nedá,ale já Jahoda jsem se jich vždy a za každých okolností zastal a toto je má vizitka a ta mě zůstane do konce života,jeden z mála,který za ně na internetu bojoval a do budoucna je nikdy nezradí.
Shalom,shalom.

reagovat 7.5.2015 09:16 - Jahoda

to,jak neonacistická kurva...

ještě tedy oprava.
To jak neonacistická kurva uvažuje je názorně popsáno na Novinky cz,kdy neonacisté dávají kladné plusy za názory podporující le pen,neonacistickou populistickou antisemitku.
A komentáře bránící židy a israel jsou při tom v mínusu.
Již vím,proč má hovno hnědorudou barvu............

reagovat 7.5.2015 09:18 - Jahoda

Jahodo,to jak s tím...

já byl na 1 máje v práci a makal.
A nyní jdu odpoledne hrát padlým rudoarmějcům,mladým klukům padlým v květnu 45.
Tam byla antifašistická čistota a můj selský rozum mě říká asi toto.
Podporovat v jejich blízkosti nacisté hnutí,dostal by kulku a hotovo.

reagovat 7.5.2015 10:14 - Clara

:K jakým hodnotám krom své osobní pravdy dojde atheista?
Jiak řečeno,až bude a za já mu to upřímně přeji velmi,velmi blouhou dobu umírat,koho bude volat?

Teď jsi mě překvapil, Jahodo. Ty přeješ atheistům bolestné umírání jen proto, že nesdílí tvou filozofii? A třeba budhistům, hinduistům taky? No fuj

reagovat 7.5.2015 10:27 - Hm

Svoloč antisemitská co zde propaguje sionismus ale tak blbě že to vyznívá neonacisticky je řejmě anarchomarxista,kterého správně Stalin odstranil,protože je to největší zhouba.

reagovat 7.5.2015 12:24 - Jahoda

:K jakým hodnotám krom své...

bolestné umírání a pomalou smrt přejí jinonázorníkům noviny cz,neb všechny po násilí,genocidě a bezpráví volající hlasy mají kladné hodnocení.
Novinky cz je žumpa,kam může každý psychopat vylít svou nenávist a je si jist tím,že se mu uzná kladného hodnocení zelených bodíků.
Výše popsáno o jaké názory se jedná.
Že by svoloč o které je řeč?

reagovat 7.5.2015 12:30 - Jahoda

bolestné umírání a...

strana kterou reprezentuje le pen je známa svým antisemitizmem a popíráním holokaustu a nacistických válečných zločinů,jsou to neonacističtí pohrobci jejichž ideologie stojí a padá na nacionalizmu ,populizmu,nenávisti.
S někým takovým bych si já za stůl nesedl a pivo nepil!

reagovat 7.5.2015 12:44 - Jahoda

strana kterou reprezentuje le...

jinak NDP se již dostala do vlády v Německu,má již jeden mandát,je to strana,která se vidí v nacistické minulosti,stojí za vraždama Turků a to jsou ti kamarádi z dělnické strany kteří jezdí do Němec na její mítinky a sjezdy.
PS,ten plakát,kde je Vandas a Bartoš je a bylo to i v novinách.

reagovat 7.5.2015 22:02 - Vypečený vtipálek Olaf Ludvík Bavor

Zdar nazdar,vražedné pobřeží a armáda pravoláskařů na něm,všude američtí žraloci a mrchožrouti v podobě dojížděčů státem financovaných pomahačů již vyloučených.Svět se zbláznil,král je šašek,schnilí jsme mi,prohnilí proti prohnilým.

reagovat 7.5.2015 22:08 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

teorie – pokus o útěk. Tato teorie má v současné době mezi historiky nejvíce příznivců. Jelikož byl výborný plavec pokusil se zřejmě během procházky utéci a doplavat k připravené veslici, která na něj zřejmě na jezeře čekala. Každopádně existují svědectví o tom, že v dané chvíli skutečně vody jezera křižovalo hned několik loděk. Dr. Gudden se pokusil králi v útěku zabránit, ale proti podstatně silnějšímu soupeři neměl šanci. Poté, co Ludvík dr. Guddena zneškodnil, snažil se uplavat, ale v ledové vodě jezera jej zřejmě postihla mrtvice nebo infarkt.

reagovat 7.5.2015 22:14 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

teorie – pokus o útěk....

Dr.Gudden chtěl již sesazeného Ludwiga prohlásit a duševně nesvéprávného,protože Ludwig jako první prohlédnul spiknutí,chtěl se zachránit útěkem,ale De.Gudden použil na něj smrtící úder,ačkoliv ho též boj stál život,tajný úder připravil krále o život.

reagovat 7.5.2015 22:16 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

strana kterou reprezentuje le...

Vražda Ludwiga Bavora Dr Guddenem nechává chladným jen nástupníky,pivo pijí teplé,fuj.

reagovat 7.5.2015 22:25 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

Že to měl brát sportovně,že z duševní nemoci se nestřílí,že byl méně podstatný král.Ludwig selanku prohlédl,ale již tehdejší špionáž byla pokročilá a jednoduše se ho zbavil,prý infarkt,ve skutečnosti šlo o použití elektrického proudu vhozením rejnoka elektrického z loďky přímo na srdce Ludvíku Bavorovi,který byl jinak výborný plavec.K spiknutí nutno ještě připočíst neuvěřitelnou podlost s jakou tak urozeného ušlechtilého a jinak váženého panovníka zbavili života a ještě o něm napsali že to byla sebevražda.

reagovat 8.5.2015 00:20 - Jahoa

Můj vysněný borec Filip Ludwig Svatý Římský,praslovan můj mentální otec a plejádan.

reagovat 8.5.2015 01:10 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

Již sesazeného vladaře stále považovat za svého vladaře a otce může považovat jen neonacista národního odporu a tvrdý antisemita Jahoda.

reagovat 8.5.2015 05:22 - Jahoda

Již sesazeného vladaře...

tobě asi bzuní ve věži ,beb máš mezi ušima prázdno Bawore,jak může být filosemita a sijonista neonacistou NO?
Tot otázka..
To Clara:Paní,to je příroda,že každý prostě musí zemřít,já ale přeji atheistům dlouhý život a tak byl můj koment míněn.
Prosímvás,kde jsem co psal o mučení,bolesti a smrti kterou si přeji jinonázorníkům ?
Já jsem proti násilí,válce,genocidě a lidské blbosti,tam je ale můj boj marný,ta je totiž věčná!
Snad jedinou vyjímku,kdy bych přál jinonározníkům smrt by bylo v případě války,kdy bych bojoval se zbraní v ruce proti nacistické bestii a vrahům a s tím jsem se nikdy netajil,že jsem antifašista .
V době míru ale jakykoli boj je na práci policie a ta má svoje metody jak zabránit anarchii a lidskému zlu,já jim v tom fandím.
Kdybych přál atheistům bolestivou smrt,naplno bych to napsal,to se ale nestalo,takže prosímvás nemžte..
Spíše naopak a to jsem taky napsal,pokud by lůza z ulice chtěla těm atheistům ublížit v rámci možností bych je bránil,tam se jedná o slušné lidi které mám rám,kteří se ke mě chovají slušně a já si toho vážím.

reagovat 8.5.2015 10:07 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

tobě asi bzuní ve věži...

Oni ho zavraždili parejnokem elektrickým,který držený v kožených rukavicích byl jistotně smrtícím nástrojem vrahů.Dobrý plavec Ludwig Bavor se nenadál,že místo pomocné ruky dostane do ruky parejnoka elektrického.

reagovat 8.5.2015 10:09 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

tobě asi bzuní ve věži...

Lachtan jako Luwig Bavor by směle přeplaval jezero a ani by nemusel jedinkrát se nadechnout na obě strany posměru i protisměru.

reagovat 8.5.2015 10:17 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

tobě asi bzuní ve věži...

Tvůj nevyjasněný vztah k vraždě Ludwiga Bavora zamotává tvojí konstrukci světanázoru.

reagovat 8.5.2015 10:20 - Vražda zidožednáři Ludwiga Bavora

Vypadá to ,že s ní souhlasíš.Ludwiga sesadili i když on byl v právu,podepsali se na jeho sebevědomí,že prý je málo významný a slabý vladař.Doktor Gudden ho neustále otravoval svojí přítomnností a dokonce mu chtěl zabránit v útěku,to přeci doktor nedělá.
Každý správný Čech vyjáddří lítost nad smrtí Ludwiga Bavora.Jahodo ty nemůžeš vřadit se mezi nás,protože s tím souhlasíš,mlčky ,ale přesto.

reagovat 8.5.2015 10:22 - Jsi

Svoloč antisemitská co zde propaguje sionismus ale tak blbě že to vyznívá neonacisticky je řejmě anarchomarxista,kterého správně Stalin odstranil,protože je to největší zhouba.

reagovat 8.5.2015 17:48 - 8.5.

Malý národ,velký cíl...

reagovat 16.11.2015 17:11 - Jahoda

Malý národ,velký cíl...

no...pěkně to bouchlo v Paříži v pátek 13 listopadu,přes 130 mrtvol a 300 raněných.A kdo že za to může?Je to Obama!Dokud byl v WH řízný Republikán a jestřáb,nebyla žádná multikulturní korektnost k islámskému terorizmu,nikdo ty potencionální vrahy neřešil.A to,co se díky tomu a politice demokratů odehrávalo za Obamy v USA,kdy bylo stříleno do US vojáků od islamistických vrahů na jejich základně,se nyní děje již v západní Evropě.Jedno má tento teror společné!O jeho původcích se vědělo předem a nikdo tuto hrozbu neřešil.V zájmu korektnosti a pštrosí politiky,kterou prosazují multikultury v Evropě a demokraté v USA nebylo nic podniknuto,aby nebyla porušena lidská práva.Pak přišel teror,krev a smrt.Obama zvírá Gantanámo,Britové odškodňují teroristy,kteří pak končí na bojištích IS,Francie nic nepodniká proti veteránům IS na jeho území,ví se o nich a nic se neřeší.Hollande je hasič.Pouze hasí požár a nemá žádný cíl.A protože pouze prázdně plká,přijde za to odveta.V USA ale,pokud tam vyhraje Republikánský jestřád-ne!Tam bude především prevence a ta ochrání Ameriku před islámským terorem.Západní Evropa je jež odsouzena k horké civilizační válce.Co se týče ekonomických uprchlíků v Německu,tak to jsou zbabělé Arabské krysy,namísto,aby tato krysa bránila svou vlast,utíká z potápějící se lodi,jedná se hlavně o mladé muže v plné síle bez doprovodu.Ti nemají žádnou čest,jsou méně jak lejno v prachu.To by Japonec,Američan anebo Israelec nikdy neudělal!

reagovat 16.11.2015 17:21 - Jahoda

no...pěkně to bouchlo v...

až se dostane v WH do křesla Republikán,bude každý ekonomický protizápadní Arabský uprchlík sledován,monitorován a hlavně deprtován ,aby neohrozil svodobu v USA.Republikán každého veterána v IS v USA zavře do vězení,informačně vytěží a pak bez milosti deportuje.Republikán nikdy neomluví ilegální imigraci do USA a deportuje i těch 20 000 Syrských ekonimických uprchlíků,potencionálních jihadistů z USA a ochrání společnost před terorem.Republikán nastolí takovou vnitřní politiku,která a Amerika to má v kořenech-zabrání dalšímu 11 září a 13 listopadu.Republikán ovlivní i protiteroristickou politiku v západní Evropě,aby každá její vláda vedla ne hasičskou,ale preventivní politiku se vší razancí a tvrdostí a tím se zabrání islámskému teroru.No....a pokud se v USA dostane do křesla Demokrat,něco jim tam pořádně bouchne a pak se Amerika probere a bude volit konečně Republikány-Bůh žehnej Americe a ochraňuj ji před demokratickou stranou a islámským terorizmem.

reagovat 16.11.2015 17:42 - Jahoda

až se dostane v WH do...

ještě oprava k tomu,že dokud byl v USA řízný Republikánský jestřáb,nikdo potencionální vrahy neřešil,tak oprava-právě že řešil.Ale za vlády demokrata neřešil a toto neřešení bylo v zájmu polikkorektní politiky vyžadováno i v západní Evropě.Republikán předal demokratům stabilní střední východ od Iraku,Syrii a Turecko až po Israel.Díky domokratům v této oblasti vznikla satanova říše zla,nestabilita,válka,teror a genocida.A tento demokrat Obama nyní bude po té,co tato jeho polika zmařila desetitisíce obětí amerických chlapců v zeleném opět posílat US armádu,aby opět její chlapci umírali a vraceli výhody které tam zanechal Republikán?!!!At tam nažene zbabělce z řad ekonomických uprchlíků.Merkel jich přijímá miliony!!Stejně jsem ale zvědav,jak bude reagovat na islámský vraždící teror Germánie....A přes 600 zapálených ubytoven tam-a to islamista ještě nevraždí jak v Francie a UK svědčí o regulerní občanské válce.A to se tam ještě po islámsku nevraždí...infaltilní a debilní islamista pořád neví s čím si v Germánii zahrává.Koleduje si!

reagovat 17.11.2015 02:05 - Jahoda

ještě oprava k tomu,že...

nejlépe na to jde Israel,každý islámský terorista dostane kulku a je od něj klid.Oni ,tito jihadisté,teroristé chtějí válku,teror a krev svých nepřátel a zde se jedná o celý kulturní a normální svět proti kterému bojují.Jsou to ale pokrytci a zbabělci,jak jsou po svých zločinech pomučeni na Gantanámu ihned volají po po dodržování lidských práv.A stejní pokrytci jsou levičáci a antisemité,kteří kolaborují s islámským terorem na jednu stranu a na tu druhou odsuzují jeho teror a volají po rázném řešení.To není normální!V Israeli jak teror zaůtočí dostane salvu z samopalu a pak již nikdy neškodí.Israel je národ bojovníků ,má své zkušenosti a navíc má možnost se bránit a nenechá se ovlivnit terorem.Francie ale ano.Narozdíl od Israele je tam vyjímečný stav,lidé nesmějí vycházet z domovů a je ochromen normální život obyčejných lidí.Je to proto,že tito lidé nemají možnost obrany-prý jim ji zajistí stát.)))Nezajistí!Přijdou další útoky a smrt,protože veřejnost nemá možnost obrany.Ne ale v Israeli.Tam je každý ozbrojen a má možnost se bránit a tito pokrytci z Bruselu nás pak budou přesvědčovat co je správné a co ne?!Israel pro svou obranu kritizují a dávají k mezinárodnímu soudu a sami jsou ve válce,kterou nejsou schopni řešit?

reagovat 17.11.2015 18:01 - dotaz pro Jahoda

1.Proč Izrael zabral kus Sýrie
2.Je starý zákon kniha, kterou se řídí Židé ? Je tam dost rasistických doporučení, jak se chovat k nežidům - jako např. nežidům půjčovat na vysoký(lichvářský) úrok. Jak tomu mám rozumět?

reagovat 17.11.2015 20:05 - Nejsem jahoda

ale trochu vysvetlim.Zidi nemaji nikdy dost,jsou nenasytni ve vsem,expanduji,aby meli dost prostoru-stci se podivat jak maly byl izrael pred 6denni valkou v roce 1967 a jakou rozlohu si nakradl k dnesnimu datu.To je u nich normalni a diky tomu,ze za nimi stoji amerika,tak se je kazdy boji prastit pres ty jejich pazoury-viz treba ty okupovane golanske vysiny,ktere jsou syrske.proc je asi tak nikdo nema rad?vsichni jsou v tom state ozbrojeni,samy policajt a vojak se samopalem v neprustrelne veste a nejdriv strili az pak se pta.ano je je to velice rasisticky stat a nejhorsi je to ze maji minimalne 30 atomovych bomb-zcela nacerno,pritom iraku ziskani atomove bomby zakazuji!ma to logiku?a s temi nekrestanskymi uroky je to tak,ze vlastne zidi vlastni a ridi svetove bankovnictvi-oni sami si pujcuji mezi sebou bezurocne,ale nezida(gojima)klidne stahnou z kuze diky urokum z uroku.vzdyd kdo to byl rotschild?zid ktery okradl svedskeho krale o penize,ktere si u nej ulozil a tim zacal svoji karieru bankere a jednoho z nejbohatsich lidi na zemi.ve 2 svetove valce pujcoval penize-na samozrejme pekny urok jak americanum,anglii ale i hitlerovi-asi nedostal to co si myslel,ale rozhodne neprodelal.ano bohuzel tak to je a pokud nekdo proti nim nekdo neco rekne zacnou kvicet o holocaustu,ktery se bohuzel nekonal-jenze jeho popirani je trestny cin.pocty jejich obeti byly umele navyseny,aby je vsichni litovali.vsichni ti prislusnici 9 kmene jsou netahavi-radi sefuji,motaji se kolem penez a maximalne na neco hraji v nejake filharmonii eventuelne neco spisuji.je s nimi zaplevelena cela ceska politicka i kulturni scena-na nekterych se to ani nepozna,ale jinym to kouka z oci i z jejich cinu,ci spise zlocinu.adam b bartos je zacal cilene odkryvat,pry je tez jeden z nich,ale nevim.

reagovat 17.11.2015 21:32 - B-)

Chtěla bych se do Izraele vdát, kde hledat?

reagovat 18.11.2015 01:01 - Jahoda

1.Proč Izrael zabral kus...

Israel zabral kus Syrie,protože Syrie po Israeli vyjela spolu s Jordánskem a Egyptem a chtěla Israel zničit a zahnat do moře.Israel navíc zabral celou Sinaj Egyptu,po diplomatických vyjednávání však vrátil,ale chtěl za to diplomatické uznání a ambasadu v Cairo.Neměl si arabák začínat na co nemá a to s tím střílením také dobře.To by Republikán nedopustil,aby v USA byl islámský teror a on to taky nedopustí a pokud mu na ten terorr Demokrat zadělá tím,že mu tam napříč žalobě několika států k WH chce tyto rozmísti,po zvolení Republikána je stejně deportuje.Obama je katastrofa a názorný příklad toho,jak kultura,která pohrdá ústupky má nakonec navrch a vítězí na nepřítelem.Israel ale takový není,on se před žádným nepřítelem neplazí a nenechá si nic líbit a proto tam islámský teror nevítězí,narozdíl od západní Evropy,kde se lidé začínají bát a od toho ten teror taky je,přeložen do češtiny je hrůza.Tak Israelcům hrůzu nikdo nenažene a já jim neskutečně fandím.Tam platí oko za oko,zub za zub a až se dostane do čela USA Republikán ,bude toto praktikováno i proti IS.Protože oni chtějí prostě válku,vraždí Rusy v letadlech,Brity,Francouze,upalují zaživa Jordánské muslimské vojáky,křižují,mučí,otročí a vraždí-chtějí válčit s celým světem.Bude jim dopřáno!A taky fandím CIA,at ty vrahy a zločince stíhá po celém světě a zavírá klidně v tajných věznicích,když Obama to Gantanámo ruší,..no.A Rusové se s nima taky nemaží,tam je za teror ihned doživotí,klidně v Černém Delfínu a to je dobře.Takže mě zde prosím nepište,že je něco špatné,když IDF se terorem nemaže-dělá to CELÝ SVĚT!

reagovat 18.11.2015 01:13 - Jahoda

Israel zabral kus...

Israel je vůbec super národ do nepohody,ten si vždy poradí.Tam je více jak 50 % vysokoškolsky vzdělaných lidí a navíc jsou všichni v formě.Sledoval jsem u Mrtvého Moře a na veřejné pláži v Tel Aviv.No...moc obézních tam nebylo,pouze samá vytrénovaná vojenská postava,plochá nepivní břicha a nadprůměrné trycepsi u chlapů-je to tam samý voják a ženských to samé.Žádná obezita,pouze fyzická úroveń .V Israeli je navíc demokracie a bezdůvodně tam nikdo muslimům neubližuje,mají je dokonce i v parlamentu.Tam není xenofobie,ale kde může být je Evropa,kdy po desetiletích míru přijde teror a na základě kolektivní viny bude spoustu lidí nenávidět všechno islámské a Arabské,ale to si již musí policie pohlídat a zabránit projevům nenávisti proti nevinným a slušným lidem.

reagovat 19.11.2015 08:58 - Jahoda

Israel je vůbec super národ...

ano....terorizmus je hrůza a to je jeho účelem a proto se ptám a má otázka zní takto:Jaký je rozdíl mezi vyvoláváním hrůzy v klubu Bataklan,útoky na Židovské učitele kudlou-viz Francie posledních dní a útoky na mešity muslimů v Česku ?Žádný,účel světí prostředky a pokud je účelem vyvolání hrůzy,potom i ten prostředek znesvěcení mešit v Česku k tomu slouží.Takže se jedná i v tomto případě o terorizmus!A ten musí pplicie řešit!Nesmí dopustit,aby bylo ubližováno slušným lidem a ona ,protože je nestranná to prostě nedopustí.Ale toto musí být praktikováno i proti islámským teroristům jako byl Abaúd co vraždil v Paříži,tajné služby veděli,že si jezdí do Syrie a IS jen tak,pořád dokola,bojuje si tam a pak se vrátí do západní Evropy a tam vyvolává nenávist a organizuje vraždu,verbuje jemu podobné vrahy-A ONO NIC!A přesně takto postupuje celá západní Evropa.Mají spočítané jihadisty,vědí o nich a sledují je a nic s tím nedělají.A pak se bojí .Republikán v USA by ale toto nedělal.V USA je jedno přísloví-spolu jezdí,spolu visí. A právě tot by Republikán narozdíl od demokrata praktikoval a na rozdíl od západní Evropy by každého veterána z IS izoloval,uvěznil a deportoval,informačně vytěžil a hlavně izoloval.Ale demokrat ne,ten by hrál na lidská práva a humanitu,měl u toho dobrý pocit a pak čučel jak auto,až by nastal teror!A proto je třeba v WH Republikána,jestřába,který nebude dělat ústupky teroru a ochrání Ameriku.Dá zelenou chlapcům z CIA ,aby byla zelená v válce proti terorzmu po celém světě a ochrání Ameriku,Bůh ji žehnej.

reagovat 5.12.2015 20:14 - Jahoda

ano....terorizmus je hrůza a...

no....pěkně to bouchlo v Redfields v USA 14 mrtvol a více jak 20 raněných.A kdo že za to může?Je to Obama a jeho demokratická strana!Zaujala mě reakce Obamy po islámském vraždění-prý je třeba omezit držení zbraní americké veřejnosti,on,jako správný neomarxista chce ovládnout společnost a to u lidí,kteří jsou ozbrojení a svobodní jde ztěží.Jeho ideologie ve snaze ovládnout člověka určuje,jak má kdo myslet,konat a hlavně nevybočovat ze stanovených norem.Zde jde hlavně o to ovládnout mysl veřejnosti a určit pravidla a kdo z nich vybočí je pronásledován jako jinak smýšlející.V dobách bolševizmu ze železnou oponou se těmto odpadlíkům říkalo špioni USA,kulaci,nohsledi imperializmu a dolaru a černoprdelníci a v USA pod nadvládou demokratů a jejich Omamy se jim říká rasisté.Většina sousedů islámských vrahů věděla,že jsou ozbrojení,nebezpeční a jsou to islamisté a ANI jeden z nich neměl odvahu upúozornit na to FBI,aby nebyl obviněn z rasizmu.A toto je politika multikulturní společnsti.Jenže v jednou se ti panáci pletou.Zakto se dala ovládnout společnot za železnou oponou,ale za Americká ne.Oslabí ji to ,protože v kapitalistické zemi se po bolševicku vládnou nedá a pak teror zaůtočí.Amerika si nebude stačit lízat rány,toto je totož první vlaštovka civilizační války,té války,kterou demokraté nezabrání.To by tam v WH musel být totiž Republikán,který naplno říká co si myslí,odstraní polikkorektní multikultirní smýšlení a nebude hrát užitečného idiota kultuře,která pohrdá ústupky.Tak se Ameriko chystej na další teror,ten tě probere,oni totiž nepřestanou,ti jdou na smrt a budou pokračovat.Je to Titán,který je mocnější něž by se zdálo"!A proto proti Titánu je třeba postavit opět Titána a to je politik z Republikánské strany.Jako nejlépe vhodný je mě zdá Mc Cain,ten by si věděl rady!

reagovat 14.12.2015 22:32 - Observer

Jahodo, hnojíš to.

reagovat 16.12.2015 02:24 - Jahoda

Jahodo, kurvíš to

a co nějaký argument bote ?
Ale to u magora bez názoru není možné.
Jistě že za všechny teroristické útoky v USA může politická korektnost která svazuje veřejnosti ruce strachem.
Je to politika cyklisty,mít hlavu v předklonu,kopat a nemít svůj názor,pěkně po bolševicku držet hubu a krok!
Jento to bylo možné leda tak v sovětských satelitech za železnou oponou,ale v Americe ne.
Jistě že přijde více těchto útoků,lidi budou mít strach upozornit FBI,aby nikdo nebyl obviněn z rasizmu a nebude taková spolupráce jak by bylo žádouci!
Jakých úspěchů dosáhl Obama a jeho politici v boji s IS a světovým terorizmem?
Moc jich není,právě naopak!
A USA se začínají množit islamistické útoky a bude hůře.
Hůře!

reagovat 16.12.2015 02:40 - Jahoda

a co nějaký argument bote...

za Republikána byl klid a tento klid byl zaručen i na jistou dobu pro Demokraty.
Ale toto je již minulost,světový terorizmus poznal slabé stránky Ameriky a dokázal je využít.
To je mimořádně schopný protivník.
FBI nebude na všechno stačit.
Zde je třeba sledovat každou odlišnost od normálu a nemít strach na ni upozornit příslušné úřady,jenže pokud tomu bude bránit strach a politika mrtvého brouka oni na vše nemohou a ani nebudou stačit.
Ale jo,at si tam volič zvolí koho chce u nás v Česku je jedno přísloví-vše špatné je na něco dobré-co se týče islamistů,ti jdou na smrt a nepřestanou a jak bude možné ihned zaůtočí.
Může se jednat o spící agenty,organizované buňky anebo příchozí imigranty.
Do kostela to asi chodit nebude,dají se poznat snadno.
Ale nebude spolupráce a pak příjde úder.

reagovat 4.2.2016 21:25 - Observer

Pa

reagovat 12.8.2016 20:29 - Jahoda

Pa

pryč od republikánů,pokud je reprezentuje Trump. !!
Trump je putivova děvka!
A proto vote paní Clinton .
Demokrarická strana je strana lidí ,co bojují proti lidské nesvobodě,rasizmu a útisku lidství.
Jsou to socialisté,co nenechají lidskou bytost padnout na dno a hynout pod mostem,slumech a frontách na polévku...jsou s lidma a pro lidi.
Ale Demokratická Strana hlavně reprezentuje člověčenství a lidství a pomáhá pomocí sociálních dávek lidem,kteří to potřebují.
Vystupuje proti rasizmu a zastává se černých barevných,proti bílému nacizmu nadřazenosti.
Amerika je v současnosti hlavně soucit,cítění a milosrdenství a hledání kladných lidských vlastností na úkor těch záporných a toto reprezentuje hlavně Trump a demokracii a svobodu reprezentuje paní Clinton....Bůh ji žehnej,GO,GO Hillary,GO,GO.

reagovat 12.8.2016 20:34 - Jahoda

pryč od republikánů,pokud...

oprava:Trump žvaní!
Ten reprezetuje pouze sebe.
Ale paní Clinton je Amerika,CIA a Pentagon......to se mě líbí.
Jdi ke všem čertům Trumpe,ty kryptobolševivká kurvo.

reagovat 12.8.2016 20:36 - Jahoda

oprava:Trump žvaní!
Ten...

a putinova děvko !

reagovat 12.8.2016 20:42 - Jahoda

pryč od republikánů,pokud...

oprava.A toto reprezentuje NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Trump,ale paní Clinton.
A paní Clinton je America,ta America za kterou šeo mnoho imigrantů za svobodou,demokracií a lidstvím...paní Clinton je America !
Bůh,pravý stvořitel žehnej USA,žehnej America,svobodě a demokracii v USA.

reagovat 12.8.2016 22:09 - Tony

Jsi na nejlepší cestě skončit tam, kde skončil Déčko po brexitu.

reagovat 13.8.2016 01:54 - Jahoda

Jsi na nejlepší cestě...

Trump rozděluje lidi a mění názor jak je mu libo a za základě kolektivní viny ubližuje nevinným lidem stejně jako bolševik a nacista,tak jestli si toto Amerika zvolí,potom potěš koště...ty hele Tony,na Novinky cu již bolševická lůza z ulice připravuje převrat v ČR a volá po vězení nepohodlných,jako,že to je "vůle lidu ".
A ta komedie s kladným a záporným hodnocením tak,jak se to hodí redakci,)))))))))))))))))
ještě oprava:a toto reprezentuje Demokratická strana,...tam jsem se překlep,asi nějak moc rychle píši.
A jsou to nyní právě demokraté a paní Clinton kolem, kterých se soustředí i velká část republikánů,protože Trump a jeho nevymáchaný pysk republikánům škodí tak,že jim prohraje politický vliv ve vládě.
Trump je katastrofa a něco mě říká,že mocní si ho nepřejí,tam bude tajná zákulisní politika a diplomacie ve které se bude angažovat CIA .

reagovat 13.8.2016 01:58 - Jahoda

Trump rozděluje lidi a...

ty budeš asi Tony jeden z "lidu" a na základě jiného názoru po bolševicku vystupovat proti opozici...ale jo,takových kolaborantů a aparátčíků mají naše dějiny přehršel a jsou pořád připraveni rozjet teror jak za 50-tých let.
Tam se lůza projevila.

reagovat 13.8.2016 02:02 - Jahoda

ty budeš asi Tony jeden z...

pravda....moje komentáře po návratu z hospody jsou dosti amatérské...ale mám svůj názor ...asi to štve dosti lidí,ha,ha

reagovat 13.8.2016 02:32 - Jahoda

pravda....moje komentáře po...

a nyní jeden z příspěvků se záporným hodnocením na Novinky cz a ten je z USA a zní:
No konecne se saskem neco udelaji.A za 3 mesice uz o nem neuslysime a kdyz neco,tak se budeme (zase) valet smichy po podlaze.
Zajimave,myslel jsem,ze uz jsem videl vsechno.Asi ne.....
SOUDRUZI zde bojuji za neurvalvaleho KAPITALISTU,ktery VYTUNELOVAL 6 podniku a zahy v nich vyhlasil BANKROT.
Ale penize z nich si ponechal......Investori prisli o penize,dodavatele prisli o penize a zamestnanci prisli o platy.
Ale Donald Trump je diky tomu miliardar,ten o nic neprisel,naopak jeho jmneni se o to zvetsilo.
A on ted vyrazi s plamenny mecem BOJOVAT za blaho delnicke tridy !
Trump je podvodnik,lhar,vztekly a mstivy clovek.Ale soudruzi za jeho FALESNY prislib jekehosi klidu a miru KDESI pro nej skoci do ohne.VERTE MU !!!
Tak soudruzi,do rady a skakat !
ROFL
Dump Trump.Go,Hillary,GO!!!

reagovat 13.8.2016 06:22 - Tony

Připadám si tu jako v myslivečkárně.

reagovat 14.8.2016 18:55 - Jahoda

Připadám si tu jako v...

já taky,nejdřív fandím Republikánům a pak se oběví politik jako Donald Trump....ne,děkuji,ale toto NE!
To radši paní Hillary a pana Obamu,nakonec pan Obama nebyl zase až tak špatný prezident,měl jako socialista soucit s lidma v nouzi a snažil se jim pomoci,vystupoval proti rasizmu a taky se snažil zdravotní pojištění pro chudé a hlavně-NEKRADE A JE PŘÍMÉHO CHOVÁNÍ.
Pokud je totiž pravda,že Donald Trump yvtuneloval a vykradl na 6 velkých firem a spoustu lidí připravil o peníze,potom v Americe,kde je přímost a rovnost otázkou čestného chování-po morální stránce musí prohrát.
V Americe se NEPODVÁDÍ!Tam již žáci ve škole nepodvádí ani při testech,protože pokud by opisovali a měli taháky,potom by to byl podvod a velká ostuda.Jejich pověst by tím tratila a tímto se začíná již u školních dětí a tu ejhle....prezident Ameriky tuneláž a zloděj ?? !
Kam to ta Amerika spěje...?
Ale to neprojde,protože paní Clinton v průzkumech vede a zvyšuje si v tomto náskok a bude prezidentem,první ženou v dějinách Ameriky a bude mít říz a rázné jednání a taková žena umí být a Margaret Tečrová je důkazem toho,že je to možné.
Že se snaží zlegalizovat ilegální přistěhovalce v USA?
Ale celé dějiny Ameriky jsou postaveny hlavně na uprchlících a imigrantech..takže žádná katastrofa...no..

reagovat 30.9.2016 08:12 - Jahoda

a nyní další komentář z USA na Novinky cz ohledně Trupma,
A ten zní:
Ten senilni starec můze vytahovat co chce.
Dulezite je,co se prave provalilo na nej.
V r.1998 Trump poslal zastupce sveho podniku na Kubu vyjednavat mozne investice.
Penezma,ktere utratili,porusili VEDOMNE zakon o embargu.

To jeste nebylo tak zle.

Ovsem jak se o tomto poruseni zacina dozvidat kubanska emigrantska komunita na Floride,Trump se muze rozloucit s vyhrou v tomto statu.


A jak vime,jestli prohraje Floridu,prortaje i volby....

Ti,co nenavidi Castra-a tech je na Floride dost-ted stejne tak zacinaji nenavidet Trumpa za jeho snahu kubansky rezim podporovat.


Trumpe,zamavej a rekni :SBOHEM FLORIDO !!!
ROFL
Long live next Madam President of USA Hillary Clinton !!!


reagovat 30.9.2016 08:34 - rose

byli vyvolenym narodem, zabitim Jezise to prodelali

reagovat 30.9.2016 11:39 - Jahoda

byli vyvolenym narodem,...

DUMP TRUMP,HILLARY GO,GO!!

reagovat 30.9.2016 12:49 - Tony

DUMP TRUMP,HILLARY GO,GO!!

Zase promile?

reagovat 30.9.2016 13:01 - Jahoda

Zase promile?

ha,ha,ha...momentálně jsem nachlazenej z brambor a kurýruji se slivovičkou...jak jsi to poznal?))

reagovat 30.9.2016 13:14 - Florida seniorský ráj

Židovsví a florida?To je spolek důchodců,jaké pak židovství.Samí důchodci a kajmani a mladí kokoti tam jezdí na blow job party a lijou do sebe pivo a slintaj na plážích po maturantkách a nesmí přitom nahoře bez,ani drogy,ani sex protože důchodci si to tam hlídají a mají navolené šerify.Do toho města jako je Miami,kde se slétají všichni černoští boháči ,ale opět bavit se smí jen ve svých jachtách a na volné vodě popřípadě ve svých rezidencích.Kolem krouží mafiáni s nelegálně drženými zbraněmi a hrajou si na svůj thug life amlsně slintají na fára mladých kurviček co míří do sídel těch impotentních pracháčů co se jim postaví jen po lajně koksu.

reagovat 30.9.2016 13:17 - Hmm

No jo Florida ráj důchodců a českých pracháčů a emigrantů.prej nejlepší služby na světě,teplo,bezpečno,samá zábava a radovánky.

reagovat 30.9.2016 16:27 - ty jsi

DUMP TRUMP,HILLARY GO,GO!!

ale idiot.Hloupá ovce,ovlivněná goebelsovskou propagandou...

reagovat 30.9.2016 18:15 - Jahoda

ale idiot.Hloupá...

a na to jsem taky hrd!

reagovat 30.9.2016 18:49 - Čert z Prahy

Proto jsme tady cinkali klíčema,aby si soudruzi mohli užívat na Floridě.

reagovat 30.9.2016 23:39 - hrdá bečící

a na to jsem taky hrd!

ovce...Co od jahody čekat?

reagovat 30.9.2016 23:51 - Jahoda

:Jsem nerad a nas*.*án,ale s ostudou jak vrata musím odejít lovit kajmany ,manželka chce mít kůži na kabelku ,tak musím makat,adios amigos.
Pro kontrolu : u nás na floridě je nyní přesně 17:48 a 28 °C.
Stmívá se v 19:12 tak musím makat abych v kajmaní řece nějaké ty kajmany nalovil.Aloha!

reagovat 1.10.2016 04:18 - pravá Jahoda !!

:Jsem nerad a nas*.*án,ale s...

shnilé Jahodě bych chtěl vzkázat,že Trump je placený agent Kremlu,putinova děvka,kryptobolševická kurva a zrádce Ameriky.
Vůdce a naprosto amorální člověk,díky němuž mohou zde v Evropě povstat jemu podobní.
Ale co si Amerika zvolí,to tam bude mít....vůdce,anebo demokracii,svobodu a antirasizmus Dokokratické strany?
Já být Američanem,volím Demokraty .

reagovat 1.10.2016 05:59 - a klintonová

shnilé Jahodě bych chtěl...

je zase

reagovat 1.10.2016 08:08 - rose

hadat se umi kazde male dite, piste o zidovstvi
byli vyvolenym narodem, napsali Bibl, ale zabitim JK t podelali

reagovat 1.10.2016 08:34 - jenže že

hadat se umi kazde male dite,...

jsou vyvolený národ říkali o sobě sami,a zatím to je propaganda a lžou 5000 let.

reagovat 1.10.2016 08:35 - spíš

:Jsem nerad a nas*.*án,ale s...

bych řekl,že máš v léčebně tak 23 stupnů,a polstrovanou místnost...

reagovat 1.10.2016 08:49 - rose

JK vysel z zidu, ale vlastvi narod ho zavrazdil, mluvil o nich jako o zvrhle reve

reagovat 1.10.2016 08:59 - Muholand

Židé jako národ nebo židé jako náboženství.Až na pár fanatiků...Ovšem nejsou to právě ti fanatici co víru nemají?Tedy ortodoxní židé přeci nejsou pro stát israel,nebo o tom hovoří,a stát israel je jen využívá k vysazování do cizích území a rozrůstání sekulárního státu,jsou tak finančně zneužíváni sekulárními lidmi,kteří si říkají židé,na základě živení svých rodin ze sociálních dávek.Věci jsou trochu jinak.
Ortodoxní v americe vůbec neradi slyší o státu israel.

reagovat 1.10.2016 09:00 - viz.

Židé jako národ nebo...

Fifty thousand Orthodox Jews take over TEN BLOCKS of New York in protest over Israeli army plan to draft devoutly religious men

reagovat 1.10.2016 09:02 - rose

fanatismus a orthodox, je neco jineho, nez to, ze Buh mel smouvu a Abrahamem a dodrzel ji. Po smrti Jk JE UPLNE ZAVRHL JAKO NAROD. ted ho zajimaji lide jako jednotlivci

reagovat 1.10.2016 09:08 - Muholand

fanatismus a orthodox, je...

A to je odvážné tvrzení,odkud čerpáš?

reagovat 1.10.2016 09:18 - Jahoda

hadat se umi kazde male dite,...

podělal kdo?
Těch pár farizeů a zákoníků kolaborujících s Římem?
Ani nevím jak se jmenují,kromě Kaifáše,toho nejhlavnějšího a jistě nebudu spojovat pár zfanatizovaných magorů s celým Israelel,to bych uvažoval jako nácek na základě kolektivní viny.
Já bych v současnosti viděl větší nebezpečí ve zvolení Trumpa...Deník .cz se píše,že pravicoví extremisté v Německu mají stále častěji zbraně.
Více jak v minulosti a také více jak v minulosti častěji útočí na lidi s jinačím smýšlením,anebo původu.
Navíc jejich počet stoupá pouze za jeden rok z 21000 na 21600 a více jak polovina je připravena k násilí.
Pokud to v USA vyhraje vůdce Trump,bude to obrovská vzpruha pro tyto po vůdci toužících neonacistech a to nejen v Německu.

reagovat 1.10.2016 09:22 - Tak

A to je odvážné...

Nevíš odkud to bereš,tak to nemáš podložené a není to pravda.

reagovat 1.10.2016 09:55 - Tak

Židé jsou vyvoleným národem před Bohem.

reagovat 1.10.2016 13:02 - rose