Židovství

19.12.2002 00:00
Duchovno

Pro židovství je klíčové přesvědčení, že Bůh si vyvolil Izrael za svůj národ tím, že s nimi uzavřel zvláštní smluvní vztah. Jahve (stvořitel a jediný Bůh) vysvobodil Izrael ze zajetí v Egyptě a pak na Sinaji uzavřel s Izraelity úmluvu. Podmínky této úmluvy jsou zachyceny v Tóře (prvních pěti knihách Starého zákona), která zaznamenává historii smluvního vztahu, Boží působení po mnoho generací židovské historie a etického chování, které Bůh od svého národa očekává.

Naplňováni Tóry je známkou věrnosti židovského národa svému Bohu. Bohaté tradice a historie židovského národa hrají klíčovou roli v každé z jeho tří teologických škol: ortodoxní, konzervativní a reformní.

Na rozdíl od hinduistického přijímání mnoha božstev nebo Buddhova neuznávání žádného boha židovský monoteismus vedl k vroucí víře v jednoho Boha, Jahveho. Na rozdíl od obou východních náboženství, která zdůrazňují zájmy mimo tento svět, židovství vyznává Boha, který jedná v dějinách a v životě svého národa. V židovské víře je kladen menší důraz na metafyziku a na učení, které se týká posmrtného života, než na každodenní odpověď Židů na zvláštní úmluvu, uzavřenou mezi Bohem a jeho vyvoleným národem. Židovskou víru slaví více než 18 milionů lidí.

Zdroj: G. Kenneth West - Dobrodružství psychického vývoje - Kapitoly z vývojové psychologie, nakladatelství Portál

Související články

Buddhismus

12.12.2002 00:00

Hinduismus

4.12.2002 00:00

Tradiční hledání víry

26.11.2002 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

NE! Žádný do prhele,ale na hrad,protože pan Kalousek by...
Jahoda  |  28.10.2016 16:44

Mezi delegáty na stockholmském mezinárodním fóru o holocaustu byly...
rose  |  29.10.2016 16:55

Mohl by se holocaust opakovat? OD NAŠEHO DOPISOVATELE VE ŠVÉDSKU...
rose  |  30.10.2016 17:00

Obavy nejen Židů Mnoho lidí po celém světě spojuje výraz...
rose  |  30.10.2016 17:00

Švédská vláda vydala o holocaustu knihu s názvem Tell Ye Your Children...
rose  |  30.10.2016 17:01

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *