Zemské magnetické pole - zdroj energie pro léčitele i pacienty

30.1.2001 00:00
Duchovno

Nukleární fyzik dr. Robert Beck cestoval po světě a měřil frekvence mozkových vln různých léčitelů. Zjistil, že pro všechny léčitele platil v čase, kdy léčili - nezávisle na způsobu léčení -, stejný model frekvence mozkových vln o hodnotě 7,8-8 Hz. Dr. Beck testoval charizmatické křesťanské "léčitele vírou", havajské "kahunas", léčitele používající metody wicca, santerie, radestezie a radioniky, dále také léčitele využívající pro léčení vyšší smyslové vnímání nebo citlivost pro okultní a parapsychologické jevy (média). Výsledky byly překvapivě shodné.

Položil si otázku: "Proč tomu tak je? Co udává tento rytmus?" Zjistil, že odpověď je ukryta v kolísání magnetického pole země, které se pohybuje mezi 7,8-8 Hz. Jedná se o tzv. Schumannovy vlny. Na základě dalšího výzkumu prováděného v době léčení došel k závěru, že mozkové vlny léčitelů byly v okamžiku léčení synchronizované se Schumannovými vlnami, a to jak co se týká frekvence tak i fáze. To znamená, tyto mozkové vlny pulzují nejen ve stejné frekvenci, ale i ve stejném čase jako Schumannovy vlny země. Lze předpokládat, že léčitelé jsou schopni k léčení pacientů čerpat energii z magnetického pole země. Tento postup se nazývá sdružování polí.

Dr. John Zimmerman, zakladatel a prezident Bío-Elektro-Magnetics Institutu v Renu v Nevadě, prostudoval velké množství prací zabývajících se sdružováním polí a korelací se zkušenostmi léčitelů. Jasně z toho vyplynulo, že to, co léčitelé nazývají "uzemněním" (spojením se zemí), je napojením se na energetické pole Země, a to jak ve frekvenci tak i čase.

Dr. Zimmerman zjistil, že pokud je léčitel ve spojení se Schumannovými vlnami, dostává se pravá a levá hemisféra do rovnováhy a vykazuje tzv. alfa hladinu, tj. hodnotu 7,8-8 Hz. Když jsou léčitelé při léčení pomocí vkládání rukou ve spojení s pacientem, také jeho mozkové vlny se dostanou do hladiny alfa, jsou synchronizované s léčitelem a pravá a levá hemisféra jsou v rovnováze. Prostřednictvím léčitele je pacient spojen se zemským magnetickým polem a má možnost při léčení čerpat z tohoto obrovského zdroje energie.

Zdroj: Barbara Ann Brennan - Zjevení světla, nakladatelství Pragma

Související články

Lidské energetické pole

12.1.2001 00:00

Lékař nebo léčitel ?

7.12.2000 00:00

Lékař, léčitel, nebo my sami?

26.9.2000 00:00

Hledání neviditelné energie Čchi

1.6.2000 00:00

Probouzení léčivé energie

5.4.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *