Zaručeno je pouze Nic

19.4.2006 00:00
Duchovno

Opak ničeho je něco. Život je naplněn věcmi. A každá věc je obklopena hraniční linií spojenou s počátky a konci, definicemi a předsudky. Avšak pouze Nic může obsáhnout veškeré bytí, nekonečnou možnost, a proto i přítomnost Boží. Z tohoto důvodu ten, kdo nic neočekává, nemá sice žádnou záruku, za to je však otevřen všem možnostem.

Zapomínáme, že nekonečné znovuzrození je stejně tak daleko jako Nic. Dov Bér učil, že nemůže dojít ke změně z jedné formy v druhou, aniž se předtím dosáhne Nicoty. Vejce musí nejprve přestat existovat jako vejce předtím, než se narodí kuře. Tak je to se vším na světě.

Člověk potřebuje obrovskou odvahu, aby mohl vstoupit do Nicoty neomezených možností a žádných záruk. Aby opustil staré hmatatelné já, modlu ega, definici, hranice, a vstoupil do Nicoty. Když vsadí všechno na to, že co vnímá ve svém nitru, mohlo by to díky jeho odvaze přinést plody. Když se jednoduše svěří svému zdroji. Podobá se to výdechu. A stejně tak se mu to nepodobá.

Otevřenost každé možnosti je nebezpečná. Z místa bez hranic je nejen všechno možné, ale všechno je dovoleno. Proto musíme zajistit, aby Přítomnost Boží nebyla zneužita ani poskvrněna. Vytváříme náboženství, abychom ochránili Boha i sebe před sebou samými. V neomezeném universu bychom se doslova rozpadli. Neschopni vydržet úzkost, kterou v nás vyvolává prázdný trůn, propadáme panice a převracíme Svaté Nic v nějaké modloslužebné něco. Někdy v dřevěný nebo kamenný fetiš, jindy v samotný náboženský systém.

Existuje volba: Bezejmenný bůh, který nemá tělo, na neznámé hoře uprostřed prázdné pouště, nebo hmatatelné, pevné zlaté tele, které můžete aspoň vidět a dotknout se ho. Nečtěte "Moše bošeš laderet" jako "Mojžíš dlouho nesestupuje z hory", nýbrž jako "Mojžíš se ostýchal sestoupit dolů", protože lidu Izraele nemohl ukázat víc, než když na horu vystupoval. Čtyřicet dní - a jediné, co mohl říci, bylo: "Podívejte se na své prsty. Spočítejte je. Budou vám připomínat, jak se máte chovat, jestliže doufáte, že vydržíte strašnou skutečnost, že ten pravý Svatý všeho bytí nemá žádný příbytek, žádné tělo a žádné jméno - pouze bezmezné Nic." Není divu, že Áron (který představoval druhou stranu Mojžíšovy psyché) se uvolil k tomu, aby nám udělal tele.

Zas a zas prodáváme nekonečný zázrak za hrst sochy; směňujeme bezhraničné Nic za krátkodobého vrabce hrsti. A když se obchod uskuteční, stáváme se tím, čemu sloužíme: věcmi místo dětmi světla.

Zdroj: Lawrence Kushner: Na tomto místě byl Bůh a Já, já jsem to nevěděl. Nalézání Já, spirituality a nejvyššího smyslu v židovské tradici. Nakladatelstvi Dharmagaia.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

NIC UKAZUJE NA TO, ŽE VŠE CO JE JE A TOTO JE AXION. KDYBY NEBYL BYLO BY...
Maret  |  18.11.2009 22:43

MYSLÍM NA TO, ŽE MYSLÍTE TO, ŽE SE MÁ ČLOVĚK PROSTĚ OPROSTIT, ABY...
Maret  |  18.11.2009 22:57

Jen mrtvý mozek je prost myšlenek, prázný, bez myšlenek. Neznamená to...
Maret  |  21.11.2009 00:58

Kdýž není nic, tedy to nic, mimo nás, nemůže být ani bezhraničné,...
Maret  |  30.4.2010 09:32

Pokud je významem v nás, tedy to nic, potom energie nese informaci a má...
Maret  |  30.4.2010 10:02

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *